Sunteți pe pagina 1din 5

EXPLOATABILITATEA ARBORETELOR.

DETERMINAREA VRSTEI EXPLOATABILITII ABSOLUTE I A VRSTEI


EXPLOATABILITII TEHNICE LA ARBORETELE DE CODRU REGULAT.
APLICAII PRACTICE.

EXPLOATABILITATEA: calitatea de a fi exploatabil atribuita unui arbore sau arboret


n momentul n care recoltarea lor devine necesar spre a se putea realiza cu maximum
de folos elurile urmrite prin gospodrirea pdurii din care fac parte.
Exploatabilitate

fizica (volumul eliminarii naturale > cresterea curenta)


de regenerare (intre varsta exp. absolute si varsta exp. fizice)
absoluta (cresterea medie a productiei totale devine maxima)
tehnica (productia anuala medie de lemn din sortimentul respectiv
devine maxim)
economic (cand in padurea respective se obtine o productie cat
mai mare de lemn de cea mai mare utilitate)
celei mai mari rente forestiere (cand se obtine o rent maxim)
de protecie (efectul maxim al funciei de protecie este realizat)

1. Determinarea vrstei exploatabilitii absolute n raport cu producia total de


lemn, cu ajutorul tabelelor de producie.
S se determine exploatabilitatea absolut pentru un arboret cu urmtoarele caracteristici:
Specia

Proporia

BR
FA

0.5
0.5

Tab.1 Determinarea varstei exploatabilitatii absolute


Vol.cumula
Vol.
t al
Vrsta
arboretului
produselor
principal,
Specia
secundare,
Ve
V
ani
m3
m3
1

Brad

Fag

Clasa de
producie
II
III

Volum
total
V+V
m3

5=3+4

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

129
181
241
303
368
330
485
532
573
610
644
675
703
728
750
771
792
810
825
838
85
118
153
188
221
253
283
310
335
358
379

10
25
42
61
80
101
124
150
178
206
234
262
290
318
345
371
394
417
440
462
7
18
31
46
64
83
105
129
153
178
203

139
206
283
364
448
531
609
682
751
816
878
937
993
1046
1095
1142
1186
1227
1265
1300
92
136
184
234
285
336
388
439
488
536
582

Crestere
curent in
volum
Ict
6=(Ve- Ve-5
+Ve-Ve-5 )/5
10.2
13.4
15.3
16.2
16.8
16.4
15.6
14.6
13.8
13.0
12.3

Productia
anuala
medie
Imt
7=5/2
5.5
6.9
8.1
9.1
10.0
10.6
11.1
11.3
11.6
11.7
11.7

11.7

11.7

11.1
10.5
9.8
9.2
8.7
8.2
7.6
7.0
7.2
8.8
9.6
9.9
10.1
10.2
10.3
10.1
9.8
9.5
9.1

11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.0
10.8
3.7
4.5
5.2
5.8
6.3
6.7
7.0
7.3
7.5
7.6
7.7

80
85
90
95
100
105
110
115
120

400
411
436
452
466
480
492
503
513

226
249
271
292
312
330
347
363
378

626
668
707
744
778
810
839
866
891

8.7
8.3

7.8
7.8

7.9

7.8

7.4
6.8
6.3
5.8
5.4
5.0

7.8
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4

Tab.2 Determinarea varstei exploatabilitatii absolute pentru arboret


Vrsta
exploat.
Specia
Proporia
Clasa de producie
absolute

Produsul

5=2 x 4

BR
FA

0.5
0.5

II
III

80
90

40
45

Total

Vrsta exploatabilitii absolute (ani)

85(40+45
)

2. Determinarea vrstei exploatabilitii tehnice


S se determine exploatabilitatea tehnic pentru un arboret cu urmtoarele caracteristici:
Specia

Proporia

BR
FA

0.5
0.5

Clasa de
producie
II
III

Sortimentul
gros II 24-34 cm
gros II 24-40cm

Tab.1 Determinarea vrstei exploatabilitii tehnice

Speci
a

Brad

Varst
a
T
ani

Indice
de
sortar
e

Volum
sortat din
productia
principala
m3

Vol.
produselor
secundare,
V
m3

Indice
de
sortar
e

Volum
sortat din
productia
secundar
a

Productia
totala
m3

m3

Cresterea
medie
m3/an/ha

5=3x4/10
0

8=6x7

9=5+8

10=9/2

80
85
90
95
100
105
110

675
703
728
750
771
792
810
825
838
436
452
466
480
492
503
513

39
38
36
34
33
32
30
28
26
25
28
30
31
32
33
34

263
267
262
255
254
253
243
231
216
109
127
140
149
157
166
174

262
290
318
345
371
394
417
440
462
271
292
312
330
347
363
378

11
11
24
24
-

43
46
106
111
-

263
267
262
255
254
296
289
337
327
109
127
140
149
157
166
174

3.28
3.14
2.91
2.68
2.54
2.81
2.62

115

Fag

Vol.
arboretulu
i principal,
V
m3

120
90
95
100
105
110
115

120

Tab.2 Determinarea varstei exploatabilitatii tehnice pentru arboret


Varsta
Clasa de
exploat.
Specia
Proportia
productie
tehnice
1
2
3
4
115
BR
0.5
II
120
FA
0.5
III
Total

Vrsta exploatabilitii tehnice (ani)

Produsul
5=2 x 4
57.5
60

117.5(57,5+60
)

2.93
2.72
1.21
1.33
1.4
1.41
1.42
1.44

1.45

Sortimente dimensionale
Sortiment dimensional
Gros I
Gros II
Gros III
Mijlociu I
Mijlociu II
Mijlociu III
Lemn subire

Rinoase
Foioase
Diametrul minim la captul subire (ds)
> 34 cm
> 40 cm
24,1-34 cm
24,1-40 cm
20,1-24,0
14,1-20,0
20,1-24,0
10,1-14,0
16,1-20,0
12,1-16,0
10,0
12,0