Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 3 Fundamentarea si Actualizarea Preturilor de Oferta

1. Fundamentarea Preturilor de Oferta

Pornind de la metoda de stabilire a pretului pe baza costului complet (P = C cu + Π u ) se procedeaza la detalierea costului complet unitar pe articole de cheltuieli dupa urmatorul model:

Mpd (Materii prime si materiale directe)

- Mr (Materiale recuperabile) = Mpd x coeficientul (cota) de recuperare a Mpd

+ Sbd (Salarii brute directe)

+ OA/CAS (Obligatii de plata ale angajatorului privind forta de munca) = Sbd x cota OA %

+ CIFU (Cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor) = (Sbd + OA) x cota CIFU %

+ CCS (Cheltuieli comune ale sectiei) = (Sbd + OA) x cota CCS %

+ SDV (Cheltuieli privind scule, dispozitive, verificatoare)

+ AC (Alte cheltuieli)

= CS (cost de sectie)

+ CGI/CG (Cheltuieli generale ale intreprinderii) = CS x cota CGI %

= Cuz (Cost de fabricatie/uzina)

+ CD (Cheltuieli de desfacere) = Cuz x cota CD %

= C cu (Cost complet unitar)

Cheltuieli

directe

unitare

P (pretul de oferta)

= C cu + Π u

= C cu x (1+m)

daca se cunoaste masa profitului pe produs

daca se cunoaste marja (rata) profitului

Nota. Daca se fundamenteaza pretul de factura atunci sa va adauga si TVA la pretul de oferta al producatorului.

2. Actualizarea Preturilor de Oferta

Este necesara deoarece costul de productie nu este constant in timp. El se modifica datorita influentei exercitate de o serie de factori endogeni, respectiv exogeni. Modelul studiat are in vedere influenta urmatorilor factori:

Elementul

   

actualizat

Factorul de influenta

Formula de Actualizare

 

Modificarea pretului de aprovizionare pentru Mpd

 

Mpd Mpd Ip

1

0

1 0
1
0
 

Modificarea cursului de schimb valutar (Cs) pentru Mpd importate

 

Mpd Mpd

1

0

Cs

Cs

1

0

 

Mpd

Modificarea indicelui de utilizare (IU) a Mpd

 

Mpd Mpd

1

0

IU

IU

0

1

Mr.

Modificarea cotei de recuperare a Mpd

Mr 1 = Mpd 1 x cota recuperare actualizata

 

Modificarea nivelului salariilor

 

Sbd Sbd Isal

1

0

1 0
1
0
 

Sbd

Modificarea productivitatii muncii (W)

Sbd

1

Sbd

0

100



100

% W

OA

Modificarea cotei OA

OA 1 = Sbd 1 x cota OA actualizata

Cheltuieli

Modificarea cotelor de cheltuieli indirecte (CIFU, CCS, CGI, CD)

Chelt ind 1 = Baza calcul actualizata x Cota chelt ind actualizata

indirecte

Actualizarea preturilor de ofera se poate face, in functie de informatiile cunoscute, prin urmatoarele moduri:

 

= C cu1 + Π u1

daca se cunoaste masa profitului pe produs

P 1 (pretul de oferta actualizat)

= C cu1 x (1+m 1 )

daca se cunoaste marja (rata) profitului.

= P 0 x Ip 1/0

daca pretul este actualizat in functie de rata inflatiei

Modificarea costului complet unitar si a pretului de oferta in urma actualizarii este evidentiata cu ajutorul indicilor:

I Ccu

Ccu

1

Ccu

0

I P

P

1

P

0

Aplicatia 1. Se cunosc urmatoarele informatii referitoare la pretul de oferta al unui bun:

Nr. Crt.

Articole de calculatie

Perioada initiala

Cota (%)

Valoare

 

Mpd

 

400

1

- furnizori interni

-

270

- furnizori externi

130

2

Mr (se scad)

0,5

 

3

Sbd

-

200

4

OA

25

 

5

CIFU

43

 

6

CCS

97,8

 

7

CS

-

 

8

CGI

12

 

9

Cost complet unitar

-

 

10

П unitar

15

 

11

Pret

-

 

a) Fundamentati pretul de oferta al bunului pentru perioada initiala;

b) Elementele ce impun actualizarea costului sunt urmatoarele:

- Mpd achizitionate de la furnizori interni s-au scumpit cu 30%;

- Mpd de la furnizori externi sunt platite in moneda euro. Cursul EUR/RON s-a modificat de la 4 lei la 4,2 lei pentru un euro;

- Indicele de utilizare a Mpd s-a imbunatatit de la 0,8 la 0,9;

- Cota de recuperare a Mpd a crescut cu 0,5 pp;

- Salariile au crescut cu 25% iar productivitatea muncii a crescut cu 10%;

- Noua cota a OA are valoarea de 28%;

- Cota CIFU a crescut cu 7 pp, noua cota a CCS este de 87,5% iar cota CGI a crescut cu 4 pp.

Actualizati costul complet unitar si determinati indicele acestuia.

c) Actualizati pretul de oferta in ipoteza ca se pastreaza aceeasi marja (rata) a profitului. Determinati indicele

pretului de oferta;

d) Actualizati pretul de oferta in ipoteza ca se pastreaza aceeasi masa a profitului pe produs. Determinati

marja profitului si indicele pretului de oferta;

e) Actualizati pretul de oferta stiind ca firma se aliniaza cresterii generale de pret din economie (rata inflatiei

= 7%). Determinati profitul unitar si marja profitului.

Tema: Pb. 2, Pb. 4 (pg. 124-125)