Sunteți pe pagina 1din 59

CONTURI NAIONALE

NATIONAL ACCOUNTS

11

CUPRINS TABELE

Pagina Page

TABLES CONTENTS

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9

11.10 11.11 11.12 11.13

Produsul intern brut, pe categorii de resurse .......................................... 321 Produsul intern brut, pe categorii de utilizri ........ 323 Indicii produsului intern brut, pe categorii de resurse i categorii de utilizri .......................... 323 Agregatele macroeconomice ale sectoarelor instituionale .................................. 325 Indicatori specifici ai sectoarelor instituionale .......................................................... 326 Principalele agregate, pe locuitor .......................... 327 Rate specifice conturilor naionale ........................ 327 Populaia ocupat, pe activiti ale economiei naionale i dup statutul profesional .................... 328 Ore lucrate de populaia ocupat, pe activiti ale economiei naionale i dup statutul profesional........................................ 332 Productivitatea muncii, pe persoan ocupat........ 336 Productivitatea orar a muncii .............................. 338 Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti.................... 340 Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti ........................ 356

Gross domestic product, by category of resources Gross domestic product, by category of uses Indices of gross domestic product, by category of resources and category of uses Macroeconomic aggregates, by institutional sector Specific indicators for institutional sector Main aggregates, per inhabitant Ratios specific to national accounts Employment, by activity of national economy and by status of employment Hours worked by employment, by activity of national economy and by status of employment Labour productivity, by employed person Labour productivity per hour worked Production, intermediate consumption and gross value added, by activity Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity

Teritorial 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 Produsul intern brut regional, n anul 2005 .................. Produsul intern brut regional, n anul 2006 .................. Produsul intern brut regional, n anul 2007 .................. Produsul intern brut regional, n anul 2008 - CAEN Rev.1 - ............................................................ Produsul intern brut regional, n anul 2008 - CAEN Rev.2 - ............................................................ Produsul intern brut regional, n anul 2009 .................. Produsul intern brut regional ........................................

Territorial Regional gross domestic Regional gross domestic Regional gross domestic Regional gross domestic - CANE Rev.1 Regional gross domestic - CANE Rev.2 Regional gross domestic Regional gross domestic product, product, product, product, in in in in 2005 2006 2007 2008

product, in 2008 product, in 2009 product

SURSA DATELOR
Cercetri statistice: Valorificarea rezultatelor cercetrilor statistice elaborate n cadrul sistemului statisticii oficiale.

DATA SOURCE
Statistical surveys: Turning into account the results of statistical surveys carried out within the system of official statistics.

Surse administrative: Ministerul Finanelor Publice, pentru datele din execuia bugetului public naional, bilanurile contabile, precum i pentru datele privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice independente i asociaiilor familiale; Banca Naional a Romniei, pentru datele din balana de pli.

Administrative sources: Ministry of Public Finances, for data provided on the execution of the state budget, the balance sheets, as well as for data concerning the tax on the income of family associations and individual natural persons; National Bank of Romania, for data from the balance of payments.

310

PRECIZRI METODOLOGICE
Conturile naionale au fost elaborate pe baza principiilor metodologice ale Sistemului European de Conturi 1995 (SEC 1995). Contabilitatea naional reprezint un ansamblu coerent i detaliat de conturi i tabele ce ofer o imagine comparabil i complet a activitii economice a unei ri. Aceasta clasific marea varietate de fluxuri economice ntr-un numr restrns de categorii fundamentale i le nscrie ntr-un cadru de ansamblu ce permite obinerea unei reprezentri a circuitului economic adaptat nevoilor de analiz, previziune i politic economic. Principalele conturi ce se elaboreaz n cadrul contabilitii naionale sunt: contul de producie; contul de distribuire primar a venitului; contul de exploatare; contul de alocare a veniturilor primare; contul de venit al ntreprinderii; contul de alocare a altor venituri primare; contul de distribuire secundar a venitului; contul de redistribuire a venitului n natur; contul de utilizare a venitului; contul de utilizare a venitului disponibil; contul de utilizare a venitului disponibil ajustat; contul de capital; contul variaiilor nete datorate economiei i transferurilor de capital; contul achiziiilor de active nefinanciare; contul financiar; contul altor modificri de active; conturile de patrimoniu; contul restului lumii. Tranzaciile din conturile naionale sunt clasate pe sectoare instituionale. Sectorul instituional reprezint ansamblul unitilor instituionale ce au un comportament economic asemntor. Unitile instituionale sunt clasate n sectoare, n funcie de dou caracteristici reprezentative pentru comportamentul lor economic: categoria de productori; natura activitilor i a funciilor lor principale. Ansamblul de uniti instituionale rezidente (uniti ce au centrul de interes pe teritoriul economic al unei ri) se grupeaz n cinci sectoare instituionale: societi nefinanciare; societi financiare; administraii publice; gospodriile populaiei; instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei. Sectorul societi nefinanciare cuprinde unitile instituionale dotate cu personalitate juridic care sunt productori de pia i a cror activitate principal const

METHODOLOGICAL NOTES
The national accounts have been drawn up according to the methodological principles of European System of Accounts 1995 (ESA 1995). National accounting represents a coherent and detailed whole of accounts and tables, which give a comparable and complete picture of the economic activity of a country. It classifies the wide variety of economic flows into a low number of basic categories inscribing them in a frame allowing for obtaining a representation of the economic circuit adapted to the analyses, forecasts and economic policies requirements. The main accounts compiled within national accounting are: production account; primary distribution of income account; generation of income account; allocation of primary income account; entrepreneurial income account; allocation of other primary income account; secondary distribution of income account; redistribution of income in kind account; use of income account; use of disposable income account; use of adjusted disposable income account; capital account; change in net worth due to saving and capital transfers account; acquisition of non-financial assets account; changes in assets; other changes in volume of assets account; balance sheets; rest of the world account. Transactions of national accounts are classified by institutional sector. Institutional sector groups together all the institutional units, which have a similar type of economic behaviour. Institutional units are grouped into sectors, according to the two following criteria, characteristic for their economic behaviour: producers class; the nature of activities and of their main economic function. The resident institutional units (units whose center of interest is placed on the economic territory of a certain country) are grouped in five institutional sectors: nonfinancial corporations; financial corporations; general government; households; non-profit institution serving households. Non-financial corporations sector comprises the non-financial institutional units with legal status, that are market producers and whose function consists of

311

n producerea de bunuri i servicii nefinanciare. n acest sector se include activitatea regiilor autonome i a societilor comerciale nefinanciare, precum i a cvasisocietilor nefinanciare. Sectorul societi financiare cuprinde ansamblul de societi i cvasi-societi a cror funcie principal const n furnizarea de servicii de intermediere financiar i/sau n exercitarea de activiti financiare auxiliare. n acest sector au fost incluse urmtoarele tipuri de uniti: Banca Naional a Romniei, Bncile comerciale romneti i strine, Casa de Economii i Consemnaiuni (CEC Bank), Case de Ajutor Reciproc (CAR), Companiile/societile de brokeraj, Societi de investiii financiare, Bursa de valori, Case de schimb valutar, RASDAQ, Cooperative de credit, Societi de Asigurare, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul Privat de Pensii. Sectorul administraii publice cuprinde toate unitile instituionale a cror producie non-pia este destinat consumului individual i colectiv; resursele lor provin, n cea mai mare parte, din contribuiile obligatorii vrsate de unitile aparinnd altor sectoare i/sau toate unitile instituionale a cror activitate principal o constituie efectuarea de operaii de redistribuire a veniturilor i a patrimoniului naional. Sectorul administraii publice se compune din urmtoarele subsectoare: Administraia central; Administraiile locale; Administraiile de securitate social. publice includ: organismele Administraiile administrative publice care conduc i finaneaz un ansamblu de activiti ce constau, n principal, n furnizarea de bunuri i servicii non-pia pentru colectivitate; instituiile fr scop lucrativ ce produc servicii nedestinate pieei controlate i majoritar finanate de ctre administraiile publice; fondurile de pensii autonome. Sectorul gospodriile populaiei cuprinde indivizi sau grupuri de indivizi, att n calitatea lor de consumatori ct i, eventual, de ntreprinztori, ce produc bunuri sau servicii financiare i nefinanciare de pia. Sectorul instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei grupeaz unitile instituionale rezidente care produc, n principal, servicii de non-pia pentru gospodrii i ale cror resurse, n cea mai mare parte, provin din vnzri ocazionale, contribuii voluntare efectuate de gospodrii, vrsminte provenite de la administraiile publice i din venituri din proprietate. De asemenea se includ: organizaii religioase (de cult), sindicate, partide politice, uniuni, fundaii, asociaii culturale i sportive. Sectorul restul lumii este caracterizat printr-un set de conturi care reflect tranzaciile ce au loc ntre unitile rezidente i cele nerezidente. Conturile specifice acestui sector furnizeaz o vedere de ansamblu asupra relaiilor economice care leag o ar cu restul lumii.

producing non-financial market goods and services. This sector includes the activity of autonomous, non-financial corporations and non-financial quasi-corporations. Financial corporations sector includes all corporations and quasi-corporations, which are mainly involved in financial intermediation and/or auxiliary financial activities. This sector includes the following categories of units: National Bank of Romania, Romanian and foreign Commercial Banks, Savings Bank, Mutual insurance fund, Brokerage companies, Financial investment companies, Stock Exchange, Exchange offices, R.A.S.D.A.Q, Credit co-operatives, Insurance companies, Guarantee Fund of the Banking Deposits, Private Pension Fund. General government sector comprises all institutional units, that are other non-market producers whose output is intended for individual and collective consumption and mainly financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors, and/or all institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth. The general government sector is divided into the following sub-sectors: Central government; Local government; Social security funds. General government includes: general government entities which manage and finance a group of activities, mainly providing non-market goods and services, intended for the benefit of the community; non-profit institutions recognized as independent legal entities which are other non-market producers and which are controlled and mainly financed by general government; autonomous pension funds. Households sector covers individuals or groups of individuals as consumers and possibly also as entrepreneurs producing market goods and non-financial and financial services. Non-profit institutions serving households (NPISHs) sector consists of resident institutional units, which serve households and which are mainly non-market producers; their principal resources, apart from those derived from occasional sales, are derived from voluntary contributions in cash or in kind from households in their capacity of consumer, from payments made by general government and from property income. Also includes: religious organizations (of cults), trade unions, political parties, unions, foundations, cultural and sports associations. Rest of the world sector is characterized by a group of accounts that reflects transactions that occur between the resident units and the non-resident ones. Rest of the world accounts reflect the operations carried out between resident units and non-resident units.

312

Produsul intern brut (PIB), principalul agregat macroeconomic al contabilitii naionale, reprezint rezultatul final al activitii de producie a unitilor productoare rezidente. Acesta se poate calcula prin urmtoarele metode: a) Metoda de producie: PIB = VAB + IP + TV - SP, unde: PIB = Produsul intern brut (preuri de pia) VAB = Valoarea adugat brut (preuri de baz) IP = Impozitele pe produse TV = Taxele vamale (drepturi asupra importurilor) SP = Subveniile pe produse b) Metoda cheltuielilor: PIB = CF + FBCF + VS + (E - I), unde: CF = Consumul final efectiv FBCF= Formarea brut de capital fix VS = Variaia de stoc E = Exporturile de bunuri i servicii I = Importurile de bunuri i servicii c) Metoda veniturilor: PIB = R + EBE + AIP ASP + IP+TV SP, unde: R = Remunerarea salariailor EBE = Excedentul brut de exploatare AIP = Alte impozite pe producie ASP = Alte subvenii pe producie IP = Impozite pe produse TV = Taxe vamale SP = Subvenii pe produse Venitul naional brut (VNB) reprezint ansamblul veniturilor primare primite de ctre unitile instituionale rezidente: remunerarea salariailor, impozitele pe producie i importuri minus subveniile, veniturile din proprietate (cele de primit minus cele de pltit), excedentul de exploatare (brut) i venitul mixt (brut). VNB (la preuri de pia) este egal cu PIB diminuat cu veniturile primare vrsate de unitile nerezidente i mrit cu veniturile primare primite de la restul lumii de ctre unitile rezidente. Estimrile privind economia neobservat ncorporate n conturile naionale se realizeaz pentru: sectorul formal, prin estimarea muncii la negru i a fraudei la declararea taxei pe valoarea adugat; sectorul informal, prin estimarea valorii produciei nedeclarate obinute de ctre asociaiile familiale i ntreprinztorii individuali. Serviciile de intermediere financiar indirect msurate (SIFIM) se msoar convenional prin soldul dintre dobnzile ncasate i cele pltite de instituiile financiare, fiind rezultatul activitii de intermediere financiar a acestora.

Gross domestic product (GDP), the main macroeconomic aggregate of national accounting, represents the final result of the production activity of resident producer units. This aggregate could be calculated according to the following approaches: a) Production approach: GDP = GVA + TP + D SP, where : GDP = Gross domestic product (market prices) GVA = Gross value added (basic prices) TP = Taxes on products D = Import duties SP = Subsidies on products b) Expenditure approach: GDP = FC + GFCF + CS + (EI), where: FC = Final consumption GFCF= Gross fixed capital formation CS = Change in inventories E = Exports of goods and services I = Imports of goods and services c) Income approach: GDP = C+ GOS + OTP OSP+TP + D SP, where: C = Compensation of employees GOS = Gross operating surplus OTP = Other taxes on production OSP = Other subsidies on production TP = Taxes on products D = Import duties SP = Subsidies on products Gross national income (GNI) represents total primary income receivable by resident institutional units: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, property income (receivable less payable), (gross) operating surplus and (gross) mixed income. GNI (at market prices) equals GDP minus primary income paid by resident units to non-residents plus primary income received by resident units from the rest of the world. The non-observed economy estimates included in national accounts are calculated for: formal sector, by estimating underground labour and the tax evasion on value added tax; informal sector, by estimating the undeclared output of family associations and self-employed persons. Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) are, by convention, measured by the balance between the interests received and those paid by credit institutions as result of their financial intermediation activity.

313

Producia i valoarea adugat brut au fost calculate n preuri de baz (inclusiv subveniile pe produse i exclusiv impozitele pe produs i taxa pe valoarea adaugat). Indicii produsului intern brut au fost calculai pe baza datelor n preuri comparabile, fiind utilizate preurile anului anterior celui de calcul. Legtura ntre datele calculate pentru diferite perioade s-a fcut pe baza nlnuirii indicilor. Datele pentru anul 2009 sunt definitive, iar cele pentru anul 2010 sunt semidefinitive. Datele pentru perioada 2005-2008 sunt prezentate conform CAEN Rev.1, iar pentru perioada 2008-2010 sunt prezentate conform CAEN Rev.2. Estimarea ocuprii forei de munc se realizeaz n cadrul contabilitii naionale, conform cerinelor metodologice i a conceptelor i clasificrilor prevzute de SEC 1995. Unitile de msur utilizate sunt: mii persoane i mii ore lucrate. Populaia ocupat cuprinde persoanele (salariate i independente) angajate ntr-o activitate productiv conform SEC 1995. Salariaii reprezint toate persoanele care lucreaz, pe baza unui contract formal sau informal, pentru o alt unitate instituional rezident n schimbul unei remuneraii n bani sau n natur. Lucrtorii independeni (pe cont propriu) reprezint persoane care sunt unici proprietari sau coproprietari ai unei ntreprinderi fr personalitate juridic, n care muncesc. Din aceast categorie mai fac parte: lucrtorii familiali neremunerai i lucrtorii la domiciliu care produc pentru pia, lucrtorii care exercit, individual sau colectiv, activiti de producie destinate n ntregime consumului final propriu sau formrii proprii de capital. Productivitatea muncii pe o persoan ocupat a fost calculat ca raport ntre valoarea adugat brut i numrul de persoane ocupate. Productivitatea orar a muncii a fost calculat ca raport ntre valoarea adugat brut i numrul de ore lucrate. Conturile regionale reprezint versiunea la nivel regional a conturilor naionale i respect principiile metodologice ale SEC 1995. Conform nomenclatorului unitilor statistice teritoriale a UE (NUTS), regiunea corespunde nivelului 2. n Romnia, produsul intern brut regional (PIBR) se calculeaz pentru cele patru macroregiuni, cele opt regiuni de dezvoltare i pentru extra-regiuni. Pentru Romnia, extra-regiunile se refer la platforma continental aflat n Marea Neagr i enclavele teritoriale (ambasadele i consulatele romne din strintate). Regionalizarea indicatorilor se poate realiza dup metodele ascendente, descendente sau mixte, n conturile regionale romneti fiind utilizate, n principal, metoda descendent i, n funcie de datele disponibile, metoda mixt.

The output and gross value added were calculated in basic prices (including the subsidies on products and excluding the taxes on product and value added tax). The indices of gross domestic product were calculated on the basis of data expressed in comparable prices making use of the prices recorded in the previous year. The relation between data for different periods was based on chaining indices. The data for 2009 are final and those for 2010 are semi-final. The data for 2005-2008 period are presented according to CANE Rev.1 and for 2008-2010 are presented according to CANE Rev.2. Employment estimation is performed in the framework of national accounting, according to the methodological requirements, concepts and classifications of ESA 1995. The measure units used are: thousands persons and thousands hours-worked. Employment covers all persons (employees and selfemployed) engaged in a productive activity as defined by ESA 1995. Employees are defined as all persons who principally work, based on a formal or informal agreement, for another resident institutional unit in return for remuneration in cash or in kind. Self-employed persons are defined as persons who are the sole owners, or joint owners, of the unincorporated enterprises without legal personality, in which they work. In this category are also included: contributing family workers and home workers who produce for market, workers engaged in production undertaken entirely for their own final consumption or own capital formation, either individually or collectively. Labour productivity per employed person was calculated as a ratio between gross value added and employment. Labour productivity per hour worked was calculated as a ratio between gross value added and the number of hours worked. Regional accounts represent the version of national accounts at regional level and they are in accordance with the methodological rules of the ESA 1995. According to the EU nomenclature of territorial units for statistics (NUTS), the region corresponds to the level 2. In Romania the compilations of regional gross domestic product (RGDP) are made for the four macroregion, for the eight development regions and for extraregions. In Romania case, extra-regions refer to the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad). The regionalisation of indicators could be made using the bottom-up, top-down or mixed methods, the Romanian regional accounts compilation being based mainly on the top-down method and, depending on the available data, on the mixed one.

314

Metodele sunt descrise mai jos: Metoda ascendent (de jos n sus) presupune a pleca de la informaiile relative ale unitilor rezidente dintr-o regiune i apoi a le nsuma, pn la obinerea totalului regional al agregatului respectiv. Suma valorilor regionale trebuie s fie egal cu valorile naionale. Metoda descendent (de sus n jos) presupune repartizarea cifrei naionale a valorii adugate brute pe regiuni, folosind diverse chei de distribuie, reflectnd pe ct posibil caracteristicile estimate. Metoda mixt presupune combinarea celor dou metode mai sus prezentate n funcie de datele disponibile i fiabile la nivel regional.

The methods are described below: Bottom-up method considers as starting point the information related to units located in a certain region and their summing-up, thus obtaining the regional total of the respective aggregate. The sum of regional values is to be equal to national values. Top-down method means a breakdown of national gross value added figure by regions, using various conversion keys, reflecting as far as possible the estimated characteristics. Mixed method means a combination of the above two methods, depending on the available data, reliable at regional level.

DEFINIII
Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanare reprezint soldul contului de capital i arat suma net a resurselor pe care economia total le pune la dispoziia restului lumii (dac este pozitiv) sau pe care le primete de la restul lumii (dac este negativ). Cheltuiala pentru consum final acoper cheltuielile efectuate de ctre un sector pentru achiziionarea de bunuri i servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile individuale sau colective ale membrilor colectivitii. Cheltuiala pentru consumul final poate fi efectuat pe teritoriul economic sau n restul lumii. Cheltuiala pentru consum final al administraiilor publice cuprinde dou categorii de cheltuieli: valoarea bunurilor i serviciilor produse de administraiile publice n alte scopuri dect formarea de capital pentru sine sau vnzare; cheltuielile pe care administraiile publice le consacr cumprrii de bunuri i servicii produse de ctre productorii de bunuri i servicii destinate pieei n vederea furnizrii lor, fr prelucrare, gospodriilor populaiei cu titlu de transferuri sociale n natur. Cheltuiala pentru consum final al gospodriilor populaiei acoper cheltuielile pentru achiziionarea de bunuri i servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile individuale ale membrilor acestora. Cheltuiala pentru consum final al instituiilor fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei cuprinde cheltuielile pe care aceste instituii le consacr achiziionrii de bunuri i servicii produse de ctre productorii de bunuri i servicii destinate pieei n vederea furnizrii lor, fr prelucrri, gospodriilor populaiei cu titlu de transferuri sociale n natur. Consumul final colectiv efectiv al administraiilor publice cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraiilor publice (servicii publice generale, aprare naional i securitatea teritoriului, meninerea ordinii i securitii publice, activiti legislative i de reglementare, cercetare i dezvoltare etc.)

DEFINITIONS
Net lending (+) or net borrowing (-) is the balancing item of the capital account and shows the resources that the nation puts at the disposal of the rest of world or that it receives from the rest of the world (in case a borrowing occurs). Final consumption expenditure consists of expenditure incurred by resident institutional units for the purchase of goods and services that are used for directly meeting of individual needs or the collective needs of the community members. Final consumption expenditure may take place on the domestic economic territory or abroad. Final consumption expenditure of general government includes two categories of expenditure: the value of the goods and services produced by general government itself for other purpose than own-account capital formation or sale; purchases by general government of goods and services produced by market producers that are supplied to households without any transformation as social transfers in kind. Households final consumption expenditure covers the expenditure for purchasing goods and services to directly meet the individual needs of resident household members. Final consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) includes expenditure by NPISHs on goods or services produced by market producers that are supplied - without any transformation - to households for their consumption as social transfers in kind. Governments actual collective final consumption comprises government expenditure for collective consumption (management and regulation of society, security and defence, the maintenance of law and order, legislation and regulation, research and development a.s.o. ).

315

Consumul final individual efectiv al gospodriilor populaiei cuprinde: cheltuielile gospodriilor populaiei pentru cumprarea de bunuri i servicii n scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraiilor publice (nvmnt, sntate, securitate social i aciuni sociale, cultur, sport, activiti recreative, colectarea de deeuri menajere) i cheltuiala pentru consum individual al instituiilor fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor. Consumul final efectiv cuprinde bunurile i serviciile achiziionate de ctre unitile instituionale rezidente pentru satisfacerea direct a nevoilor umane, att individuale ct i colective. Consumul intermediar reprezint valoarea bunurilor i serviciilor, excluznd activele fixe, utilizate ca intrri n cursul produciei i care sunt fie transformate, fie consumate n totalitate n timpul procesului de producie. Cotizaiile sociale n sarcina patronilor pot fi efective sau imputate. Cotizaiile sociale efective n sarcina patronilor cuprind vrsmintele pe care acetia le efectueaz, n beneficiul salariailor lor, ctre organismele de asigurare. Cotizaiile sociale imputate n sarcina patronilor reprezint contravaloarea prestaiilor sociale furnizate direct de patroni salariailor lor, fotilor salariai i altora care au acest drept, fr s fi recurs n acest scop la o societate de asigurri sau la un fond de pensii autonom sau la constituirea unui fond specific sau unei rezerve distincte. Economia brut reprezint soldul contului de utilizare a venitului disponibil i msoar partea de venit disponibil brut care nu este destinat cheltuielii pentru consum final. Economia neobservat reprezint totalul activitilor economice care sunt ascunse observaiilor statistice. Excedentul brut de exploatare este soldul contului de exploatare i reprezint ceea ce rmne din valoarea adugat creat n procesul de producie dup remunerarea salariailor i plata impozitelor pe producie. Exporturile de bunuri i servicii reprezint ansamblul de bunuri i servicii furnizate de rezidenii Romniei ctre nerezideni prin intermediul vnzrilor, trocului, donaiilor sau transferurilor. Formarea brut de capital fix reprezint valoarea bunurilor durabile (active corporale i necorporale), destinate altor scopuri dect cele militare, achiziionate de unitile productoare rezidente cu scopul de a fi utilizate timp de cel puin un an n procesul de producie, precum i valoarea serviciilor ncorporate n bunurile de capital fix. Importurile de bunuri i servicii reprezint ansamblul bunurilor i serviciilor furnizate de nerezideni ctre rezidenii Romniei prin intermediul vnzrilor, trocului, donaiilor sau transferurilor.

Households actual individual final consumption consists of households expenditure on purchasing goods and services in order to directly meet the individual needs of resident households members, government expenditure for individual consumption (education, health, social security, and welfare, culture, sport, recreation, collection of households refuse) and NPISH expenditure for individual consumption. Actual final consumption consists of the goods or services that are purchased by resident institutional units for directly meeting of human needs, whether individual or collective. Intermediate consumption consists of the value of the goods and services, excluding fixed assets, consumed as inputs in a process of production that are either transformed or entirely consumed within the production process. Employers social contributions may be actual and imputed. Employers actual social contributions consist of the payments made by employers for the benefit of their employees, to insurance bodies. Employers imputed social contributions represent the counterpart to social benefits paid directly by employers to their employees or former employees and other eligible persons without involving an insurance enterprise or autonomous pension fund and without creating special fund or segregated reserve for the purpose. Gross savings represent the balancing item of the use of disposable income account and it measures the part of gross disposable income that is not intended to final consumption expenditure. Non-observed economy represents the total of economic activities hidden to statistical observations. Gross operating surplus is the balancing item of the generation of income account and it corresponds to the remaining value added after deducting compensation of employees and the taxes on production. Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents of Romania. Gross fixed capital formation represents the value of the durable goods (tangible and intangible assets) for non-military purposes, purchased by the resident producing units to be used at least one year in the production process, as well as the value of services incorporated in fixed capital goods. Imports of goods and services consist of transactions in goods and services (purchases, barter, gifts or grants) from non-residents to residents of Romania.

316

Impozitele curente pe venit, patrimoniu etc. cuprind toate vrsmintele obligatorii, fr contrapartid, n bani sau n natur, prelevate n mod periodic de administraiile publice i de restul lumii asupra venitului i patrimoniului unitilor instituionale, ct i anumite impozite periodice, care nu sunt percepute nici asupra venitului, nici a patrimoniului. Impozitele pe producie i importuri sunt vrsminte obligatorii fr contrapartid, n bani sau n natur, prelevate de administraiile publice sau de instituiile Uniunii Europene. Ele se descompun n: impozite pe produse (impozite datorate pe unitatea de bun sau de serviciu produs sau schimbat); alte impozite pe producie (impozite pe care ntreprinderile le suport ca urmare a activitii lor de producie, independent de cantitatea sau valoarea bunurilor i serviciilor vndute sau schimbate). Prestaiile sociale cuprind transferurile n natur sau numerar atribuite persoanelor pentru acoperirea unor riscuri sau nevoi ca: boal, btrnee, deces, invaliditate, omaj, accidente de munc, boli profesionale. Ele cuprind de asemenea alocaiile pentru copii i ajutoare pentru unele categorii de familii. Producia este o activitate socialmente organizat pentru a realiza bunuri i servicii n cursul unei perioade date. Producia de bunuri i servicii destinate pieei reprezint producia vndut sau destinat vnzrii pe pia la un pre semnificativ din punct de vedere economic. Prin convenie, conform conturilor naionale toate bunurile sunt considerate destinate pieei. Serviciile destinate pieei reprezint acele servicii care pot face obiectul cumprrii pe pia i care sunt realizate de o unitate economic ale crei resurse provin, n cea mai mare parte, din vnzarea produciei realizate. Producia pentru consumul final propriu cuprinde bunurile sau serviciile pe care o unitate instituional le produce i le pstreaz, fie n scopul consumului final, fie n scopul formrii brute de capital fix (numai gospodriile populaiei pot pstra produse n scopul consumului final propriu, ca de exemplu produsele agricole conservate de agricultori; n schimb toate sectoarele pot pstra produsele n scopul formrii brute de capital fix pentru sine, cum ar fi: maini, unelte fabricate de ctre ntreprinderi, locuine construite de ctre populaie, construciile pentru sine efectuate de ntreprinderi). Producia non-pia const n producia administraiilor publice i instituiilor fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei furnizat altor uniti instituionale, fie cu titlu gratuit, fie la un pre nesemnificativ din punct de vedere economic.

Current taxes on income, wealth a.s.o. cover all compulsory, unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by general government and by the rest of the world on the income and wealth of institutional units, and some periodic taxes which are levied neither on the income, nor the wealth. Taxes on production and imports cover all compulsory, unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by general government and by the European Union units. Taxes on production and imports are divided into: taxes on products (due taxes on goods or services unit produced or transformed); other taxes on production (taxes paid by enterprises as a result of production activity independent of the amount or value of goods and services sold or transformed). Social benefits comprise all current transfers in kind or in cash, provided to individuals in order to cover certain risks or needs such as: sickness, old age, death, disability, unemployment, work injury, occupational disease. They comprise also allowances for children and for certain family categories assistance. Production is an activity organized within the society in order to produce goods and services during a given period. Market production of goods and services is the output sold at prices that are economically significant or intended to be sold on the market. By convention and according to national accounts rules, all the goods are considered to be sold on the market. The output of market services covers all services which could be purchased on the market and are produced by an economic unit whose resources are mainly covered by revenue from sales of their own output. Output for own final use covers goods or services that are retained either for final consumption by the institutional unit or for gross fixed capital formation. Only households can produce and retain output for own final consumption, for example, agricultural goods produced and consumed by members of the same household. Goods or services used for own gross fixed capital formation can be produced by any kind of enterprise. They include, for example, machine tools produced for their own use by enterprises, dwellings or extensions to dwellings produced by households. Other non-market output consists of goods and individual or collective services produced by general government and NPISHs that are supplied free, or at prices that are not economically significant, to other units.

317

Ramura de activitate reprezint o grupare de uniti cu producie omogen (ce grupeaz unitile cu activitate economic local). Aceste uniti se caracterizeaz printr-o activitate unic i anume prin intrri de produse i servicii, prin procese de producie i ieiri cu produse omogene. Remunerarea salariailor este definit, n contabilitatea naional, din punct de vedere al angajatorului i reprezint costul forei de munc cuprinznd nu numai salariile declarate, precum i toate formele de remunerare direct i indirect. Salariile nete primite reprezint sumele primite de angajai n contrapartida muncii depuse (inclusiv prime, sporuri, avantaje n natur), din care se scad cotizaiile sociale n sarcina salariailor, precum i impozitul pe venit. Subveniile sunt transferuri curente fr contrapartid pe care administraiile publice sau instituiile Uniunii Europene le vars productorilor rezideni n scopul influenrii nivelurilor lor de producie, preurilor lor sau remunerrii factorilor de producie. Exist dou categorii de subvenii: subvenii pe produse (sumele vrsate pe unitatea de bun sau serviciu produs sau importat); alte subvenii pe producie (sumele de care pot beneficia unitile productoare rezidente, n funcie de activitile lor de producie). Unitatea instituional reprezint centrul elementar de decizie economic caracterizat prin unicitate de comportament, cu autonomie de decizie n exercitarea funciei sale principale i care dispune de o contabilitate complet. Valoarea adugat brut este soldul contului de producie reprezentnd valoarea nou creat n procesul de producie. Variaia stocurilor este msurat prin valoarea intrrilor n stoc, diminuat cu valoarea ieirilor din stoc i cu eventualele pierderi curente ale stocurilor datorate deteriorrilor fizice, pagubelor accidentale sau furturilor. Stocurile reprezint bunurile, altele dect cele de capital fix, deinute la un moment dat de unitile de producie. Venitul disponibil brut este soldul contului de venit i msoar partea din valoarea creat de care dispune naiunea, pentru consum final i economie brut. Veniturile fiscale sunt vrsminte obligatorii ctre administraiile publice sub forma impozitelor pe producie i importuri, a impozitelor pe venit i patrimoniu i a impozitului pe capital. Veniturile nete din proprietate ale ntreprinderii reprezint veniturile ncasate de ntreprinderi sub forma dobnzilor, a rentelor asupra terenurilor i activelor nemateriale nchiriate pentru exploatare, a dividendelor i a altor venituri ncasate, din care se scad veniturile de aceeai natur pltite de ntreprindere altor uniti (sectoare, societi etc.).

The industry represents a grouping of units with homogeneous production (formed by local kind of activity units). These units are characterised by unique activity i.e inputs of products and services, by production processes and outputs of homogeneous products. Compensation of employees is defined in national accountancy, from the employer standpoint and represents the labour force cost, comprising not only stated salaries, but all forms of direct and indirect compensation. Net salaries received include the amounts received directly by the employees in return for their work (including bonuses, enhanced rates of pay, payments in kind) after deducting the social compulsory contributions of employees and tax on income. Subsidies are current unrequited payments which general government or the institutions of the European Union make to resident producers, with the objective of influencing their levels of production, their prices or the remuneration of the production factors. Subsidies are classified into: subsidies on products (subsidies payable per unit of goods or services produced or imported); other subsidies on production (amounts which resident producer units may receive depending on their producing activities). Institutional unit is an elementary economic decision-making center characterized by uniqueness of behavior, decision-making autonomy in the exercise of its principal function and which keeps (or can compile at request) a complete set of accounts. Gross value added is the balancing item of the production account and measures the value newly created within the production process. Change in inventories is measured by the value of the inventories less the value of withdrawals and the value of any recurrent losses of goods held in inventories due to physical deterioration, or accidental damage or pilfering. Inventories include all goods, other than fixed capital goods, held at a given moment in time by producer units. Gross disposable income is the balancing item of the income account and measures the part of the created value at the nations disposal intended for final consumption and gross saving. Fiscal revenues represent compulsory payments to general government taking the form of taxes on production and import, taxes on income and wealth and the taxes on capital. Net property and entrepreneurial income covers the income of an enterprise which takes the form of interests, rents on land and intangible assets, rented for production purposes, dividends and other income, after deducting the income of the same nature paid by the enterprise to other units (sectors, companies a.s.o.).

318

11.G1
% 110 105 100 95 90 85 80 0 1990 94,4

Variaia creterii produsului intern brut Gross domestic product growth variation
anul precedent = 100 / previous year = 100 107,1 101,5 103,2 103,9 97,9 99,6 91,2 95,1 93,4 102,4 108,5 107,9 106,3 98,4 107,3

105,7

105,2 105,1

104,2

87,1

1995

2000

2005

2010

Not: Datele pentru anul 2010 sunt semidefinitive. Note: The data for 2010 are semi-final.

11.G2
%

Contribuii la creterea produsului intern brut, pe categorii de utilizri Contributions to gross domestic product growth, by category of uses

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2005 7,4 4,2 3,4 0,2 -2,3 -4,5

7,9

9,1

8,0 7,8 6,3 4,7 1,4

7,3 6,7 4,7 0,5 -0,1 -1,0 -3,6 0,8

7,0

0,2

1,4

-1,0

0,0 0,0 -0,2 -0,5 -1,6 -0,9

-6,3 -9,6 2007

-6,6 -6,8 -9,0 2008 2009 2010

2006

Produsul Intern Brut Gross Domestic Product Consumul final individual efectiv al gospodriilor populaiei Households actual individual final consumption Consumul final colectiv efectiv al administraiilor publice Governments actual collective final consumption
Not: Datele pentru anul 2010 sunt semidefinitive. Note: The data for 2010 are semi-final.

Formarea brut de capital fix Gross fixed capital formation Export net (export-import) Net export (export-import) Variaia stocurilor Change in inventories

319

11.G3
%

Contribuii la creterea produsului intern brut, pe categorii de resurse Contributions to gross domestic product growth, by category of resources

CAEN Rev.1 / CANE Rev.1

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2,2 2005 0,7 0,7 1,0 4,2 4,0

7,9 6,3

7,3

3,3 1,8 1,5 0,3 1,0 1,3

3,4 2,5 1,2 0,3 0,4

2,4 2,6 0,7

-1,2 2006 2007


Construcii Construction Servicii Services Impozite nete Net taxes

2008

Produsul Intern Brut Gross Domestic Product Agricultur, vntoare i silvicultur Agriculture, hunting and forestry Industrie Industry

CAEN Rev.2 / CANE Rev.2


%

2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6,6 2009 -3,6 -0,2 -0,3 -1,1

1,2

Produsul Intern Brut Gross Domestic Product Agricultur, silvicultur i pescuit Agriculture, forestry and fishing

-0,4 -1,4 -1,6

-0,8

-0,5 -1,1

Industrie Industry Construcii Construction Servicii Services

2010

Impozite nete Net taxes

Not: Datele pentru anul 2010 sunt semidefinitive. Note: The data for 2010 are semi-final.

320

11.1

Produsul intern brut, pe categorii de resurse Gross domestic product, by category of resources
milioane lei preuri curente / lei million current prices

2005 Agricultur, vntoare i silvicultur Pescuit i piscicultur Industrie1) Construcii Comer Hoteluri i restaurante Transport, depozitare i comunicaii Intermedieri financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Administraie public i aprare nvmnt Sntate i asisten social Valoare adugat brut Impozite pe produs
2)

2006 26845,8 16,1 84556,0 25547,8 35007,8 6621,5 34803,3 6181,6

2007 23966,3 25,9 101148,0 37923,8 43026,0 7817,3 43532,5 7923,1

2008 34081,9 44,4 118486,0 54628,2 54549,8 8727,3 51485,4 11425,0 Agriculture, hunting and forestry Fishery and pisciculture Industry1) Construction Trade Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediations Real estate transactions, renting and service activities mainly rendered to enterprises Public administration and defence Education Health and social assistance Gross value added Taxes on product2) Import duties Subsidies on product Gross domestic product (GDP) Gross domestic product per inhabitant (lei) Weight of private sector in gross domestic product (%) Gross national income

24278,0 13,8 71731,2 18865,2 28131,1 5089,9 29345,8 5826,4

39901,7 14613,0 9744,5 7692,1 255232,7 33126,1 2685,7 -2089,9 288954,6 13362,8 70,1 280463,8

49377,5 16015,5 10924,5 8372,4 304269,8 38711,5 3238,8 -1569,5 344650,6 15967,6 71,6 333114,5

61043,2 19567,1 12079,1 10304,0 368356,3 48028,1 1210,2 -1587,8 416006,8 19315,4 72,0 401081,4

71652,3 22169,9 17340,0 13945,3 458535,5 56415,6 1192,3 -1443,4 514700,0 23934,6 71,1 499783,1

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Subvenii pe produs Produs intern brut (PIB) Produs intern brut pe locuitor (lei) Ponderea sectorului privat n produsul intern brut (%) Venit naional brut

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.1. Note: The data are presented according to CANE Rev.1. 1) Inclusiv energie electric i termic, gaze i ap. / Including electric and thermal energy, gas and water. 2) Inclusiv TVA. / Including VAT.

321

11.1

Produsul intern brut, pe categorii de resurse - continuare Gross domestic product, by category of resources - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

2008 Agricultur, silvicultur i pescuit Industria extractiv; industria prelucrtoare; producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat; distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor; transport i depozitare; hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public; nvmnt; sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative; reparaii de produse de uz casnic i alte servicii Valoare adugat brut Impozite pe produs
1)

2009 32297,8

2010 31410,6 Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles; transport and storage; hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities; activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Shows, culture and recreation activities; repair of household goods and other services Gross value added Taxes on product1) Import duties Subsidies on product Gross domestic product (GDP) Gross domestic product per inhabitant (lei) Weight of private sector in gross domestic product (%) Gross national income

34126,4

118239,8 56130,6

120637,4 52809,4

134673,8 52094,4

99593,8 20047,9 11407,3 31671,5

94359,5 19520,6 11250,1 32699,0

102122,2 19868,6 11640,1 35777,7

19739,5

20044,0

21444,8

55789,9

55668,2

52477,7

11788,8 458535,5 56415,6 1192,3 -1443,4 514700,0 23934,6 71,1 499783,1

11693,1 450979,1 50442,9 923,2 -1205,8 501139,4 23341,4 69,9 494328,7

10390,4 471900,3 50819,5 1958,6 -2117,3 522561,1 24383,1 71,3 516336,0

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Subvenii pe produs Produs intern brut (PIB) Produs intern brut pe locuitor (lei) Ponderea sectorului privat n produsul intern brut (%) Venit naional brut

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2. Note: The data are presented according to CANE Rev.2. 1) Inclusiv TVA. / Including VAT.

322

11.2

Produsul intern brut, pe categorii de utilizri Gross domestic product, by category of uses
milioane lei preuri curente / lei million current prices

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Produsul intern brut Consumul final efectiv Consumul final individual efectiv al gospodriilor populaiei Consumul final colectiv efectiv al administraiilor publice Formarea brut de capital fix Variaia stocurilor Exportul net1)

288954,6 344650,6 416006,8 514700,0 501139,4 522561,1 Gross domestic product 251038,1 294867,6 344937,0 420917,5 404275,5 419854,1 Actual final consumption Households actual individual final 226928,7 268441,3 313223,3 381108,1 360402,1 382487,6 consumption Governments actual collective final 24109,4 26426,3 31713,7 39809,4 43873,4 37366,5 consumption 68526,6 88272,0 125645,3 164279,4 122441,9 125226,6 Gross fixed capital formation -1240,0 2916,3 3213,4 -3382,5 4695,5 4535,3 Change in inventories -29370,1 -41405,3 -57788,9 -67114,4 -30273,5 -27054,9 Net export1)

1) Export-Import. / Exports-Imports.

11.3

Indicii produsului intern brut, pe categorii de resurse i categorii de utilizri Indices of gross domestic product, by category of resources and category of uses
anul precedent = 100 / previous year = 100

2005 RESURSE Agricultur, vntoare i silvicultur Pescuit i piscicultur Industrie1) Construcii Comer Hoteluri i restaurante Transport, depozitare i comunicaii Intermedieri financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Administraie public i aprare nvmnt Sntate i asisten social Valoare adugat brut Impozite pe produs2) Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Subvenii pe produs PRODUS INTERN BRUT (PIB) Produs intern brut pe locuitor UTILIZRI Consumul final efectiv Consumul final individual efectiv al gospodriilor populaiei Consumul final colectiv efectiv al administraiilor publice Formarea brut de capital fix

2006

2007

2008 RESOURCES Agriculture, hunting and forestry Fishery and pisciculture Industry1) Construction Trade Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediations Real estate transactions, renting and service activities mainly rendered to enterprises Public administration and defence Education Health and social assistance Gross value added Taxes on product2) Import duties Subsidies on product GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Gross domestic product per inhabitant USES Actual final consumption Households actual individual final consumption Governments actual collective final consumption Gross fixed capital formation

82,8 101,4 102,6 111,2 116,4 111,5 107,2 102,3

103,4 103,6 107,2 123,4 117,6 115,3 108,6 101,4

84,7 101,9 105,4 133,9 115,7 107,0 105,4 117,0

120,7 142,1 101,9 126,2 111,9 105,0 105,2 112,9

110,7 102,2 101,7 103,9 103,6 108,3 111,9 100,2 104,2 104,4

113,1 81,9 95,7 88,2 107,8 104,6 109,5 52,1 107,9 108,1

106,0 97,8 100,8 102,5 106,9 106,5 34,6 69,4 106,3 106,5

102,4 95,1 110,7 103,6 107,5 105,2 89,0 74,3 107,3 107,5

108,9 109,6 102,3 115,3

109,4 111,6 88,5 119,9

109,6 110,3 102,5 130,3

108,7 108,9 106,2 115,6

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.1. Note: The data are presented according to CANE Rev.1. 1) Inclusiv energie electric i termic, gaze i ap. / Including electric and thermal energy, gas and water. 2) Inclusiv TVA. / Including VAT.

323

11.3
RESURSE

Indicii produsului intern brut, pe categorii de resurse i categorii de utilizri - continuare Indices of gross domestic product, by category of resources and category of uses - continued
anul precedent = 100 / previous year = 100

2009

2010 RESOURCES

Agricultur, silvicultur i pescuit Industria extractiv; industria prelucrtoare; producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat; distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor; transport i depozitare; hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public; nvmnt; sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative; reparaii de produse de uz casnic i alte servicii Valoare adugat brut Impozite pe produs1) Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Subvenii pe produs PRODUS INTERN BRUT (PIB) Produs intern brut pe locuitor UTILIZRI Consumul final efectiv Consumul final individual efectiv al gospodriilor populaiei Consumul final colectiv efectiv al administraiilor publice Formarea brut de capital fix

96,7

93,7

Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles; transport and storage; hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities; activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Shows, culture and recreation activities; repair of household goods and other services Gross value added Taxes on product1) Import duties Subsidies on product GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Gross domestic product per inhabitant USES

98,6 90,1

104,8 92,7

89,2 97,5 91,9 91,9

99,5 95,3 98,9 99,1

94,6

99,2

98,8 83,9 94,2 87,5 76,3 83,4 93,4 93,6

96,3 85,6 98,7 93,7 189,8 105,6 98,4 98,5

92,6 90,9 109,5 71,9

98,7 99,7 90,0 97,9

Actual final consumption Households actual individual final consumption Governments actual collective final consumption Gross fixed capital formation

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2. Note: The data are presented according to CANE Rev.2. 1) Inclusiv TVA. / Including VAT.

324

11.4

Agregatele macroeconomice ale sectoarelor instituionale Macroeconomic aggregates, by institutional sector


milioane lei preuri curente / lei million current prices

2005 Valoarea adugat brut Societi nefinanciare Gospodriile populaiei Societi financiare Administraii publice Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei 255232,7 145350,9 68617,3 5826,5 32801,1 2636,9

2006 304269,8 175743,6 80364,7 6181,6 39362,9 2617,0 174657,9 91649,6 72731,9 2011,1 7901,7 363,6 349557,3 63579,7 200488,3 5378,8 72272,2 7838,3 294867,6 268441,3 26426,3 54689,7 63579,7 -32646,6 5378,8 14859,3 3518,5 88272,0 66104,8 2783,4 1497,2 17673,7 212,9 -35991,0 -9898,8 -25256,4 3440,6 -7646,3 3369,9

2007 368356,3 217038,6 93440,2 7897,0 46937,9 3042,6 207399,1 113168,9 83420,1 2365,4 8296,8 147,9 417137,3 78415,4 241625,2 5131,0 84034,8 7930,9 344937,0 313223,3 31713,7 72200,3 78415,4 -31792,9 5131,0 17456,3 2990,5 125645,3 91364,1 8284,0 2206,0 23581,8 209,4 -53915,5 -43478,1 -5283,2 2381,1 -10465,7 2930,4

2008

2009

458535,5 450979,1 Gross value added 275435,3 268099,6 Non-financial corporations 107662,4 101212,8 Households 11406,8 60162,0 3869,0 11250,1 Financial corporations 66409,5 General government Non-profit institutions 4007,1 serving households

Excedentul brut de exploatare 142992,3 Societi nefinanciare Gospodriile populaiei Societi financiare Administraii publice Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei Venitul disponibil brut Societi nefinanciare Gospodriile populaiei Societi financiare Administraii publice Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei Consumul final efectiv Gospodriile populaiei Administraii publice Economia brut Societi nefinanciare Gospodriile populaiei Societi financiare Administraii publice Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei Formarea brut de capital fix Societi nefinanciare Gospodriile populaiei Societi financiare Administraii publice Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanare Societi nefinanciare Gospodriile populaiei Societi financiare Administraii publice Instituii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei 69389,6 63372,2 2520,3 7525,5 184,7 292664,7 50999,5 176783,9 2481,7 59908,9 2490,7 251038,1 226928,7 24109,4 41626,6 50999,5 -20285,3 2481,7 9743,2 -1312,5 68526,6 53268,6 2740,8 1247,6 11168,0 101,6 -22698,7 -5841,1 -13854,5 1511,6 -3544,1 -970,6

243125,7 249649,1 Gross operating surplus 134118,1 141417,8 Non-financial corporations 96051,9 4291,9 8711,7 -47,9 89640,0 Households 4987,7 Financial corporations 12960,6 General government Non-profit institutions 643,0 serving households

523062,4 510514,4 Gross disposable income 96054,8 114421,8 Non-financial corporations 319086,8 298897,1 Households 2970,6 93890,1 11060,1 9703,1 Financial corporations 79005,1 General government Non-profit institutions 8487,3 serving households

420917,5 404275,5 Actual final consumption 381108,1 360402,1 Households 39809,4 43873,4 General government

102144,9 106238,9 Gross savings 96054,8 114421,8 Non-financial corporations -8840,9 2970,6 -5770,0 Households 9703,1 Financial corporations Non-profit institutions 1782,5 serving households

6766,2 -13898,5 General government 5194,2

164279,4 122441,9 Gross fixed capital formation 123507,0 9284,0 2241,3 28452,5 794,6 84726,9 Non-financial corporations 9624,6 Households 1014,1 Financial corporations 26490,4 General government Non-profit institutions 585,9 serving households

-56442,4 -18160,0 Net lending (+) or net borrowing (-) -42275,6 5522,2 1189,4 15817,4 Non-financial corporations -2194,0 Households 8635,2 Financial corporations Non-profit institutions 2014,4 serving households

-27930,9 -42433,0 General government 7052,5

325

11.5

Indicatori specifici ai sectoarelor instituionale Specific indicators for institutional sector


milioane lei preuri curente / lei million current prices

2005 Societi nefinanciare Non-financial corporations Remunerarea salariailor Compensation of employees Impozite pe producie i importuri Taxes on production and imports Venituri nete din proprietate ale ntreprinderii Net property and entrepreneurial income Variaia stocurilor Change in inventories Gospodriile populaiei Households Salarii nete primite Net wages received Prestaii sociale primite Social benefits received Impozite curente pe venit i patrimoniu Current taxes on income and wealth Cotizaii sociale vrsate Social contributions paid Administraii publice General government Total venituri fiscale Total fiscal revenues Cotizaii sociale efective primite Actual social contributions received Prestaii sociale vrsate Social benefits granted Subvenii Subsidies Transferuri nete de capital Net capital transfers Societi financiare Financial corporations Dobnzi primite Interests received Dobnzi vrsate Interests paid Restul lumii Rest of the world Exporturi de bunuri i servicii Exports of goods and services Importuri de bunuri i servicii Imports of goods and services Soldul operaiilor de repartiie Balance of distributive transactions Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanare a naiunii Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 95595,6 124965,7 6671,4 -22698,7 8511,8 9056,2 52624,9 27904,5 25641,8 4282,6 -2064,0 75233,4 25641,8 7792,0 29649,6 77048,5 36651,4 -12511,6 -845,7

2006

2007

2008

2009

87101,9 43176,7 -19782,4 1888,3

105548,0 51363,1 -23779,6 2138,8

143308,4 59936,1 -24348,0 -2412,9

129390,0 53669,9 -16956,9 3011,9

83083,7 30358,4 10519,8 35604,2

100449,2 38345,9 14539,2 43639,1

140958,7 53323,0 18397,3 51988,2

126475,0 63537,7 19006,3 51260,6

64876,7 33656,5 30358,4 6113,5 -4863,5

79257,7 40847,5 38345,9 5747,5 -4335,7

94865,4 48625,4 53323,0 5764,8 -6104,8

86511,9 47596,0 63537,7 4163,8 -2018,9

12445,9 9960,0

18754,0 16427,5

6651,3 8518,2

36855,4 31494,9

111250,3 152655,6 5414,3 -35991,0

121895,7 179684,6 3873,4 -53915,5

156629,3 223743,7 10672,0 -56442,4

153355,5 183629,0 12113,5 -18160,0

326

11.6

Principalele agregate, pe locuitor Main aggregates, per inhabitant


lei preuri curente / lei current prices

2005 Produsul intern brut Gross domestic product Venitul disponibil brut Gross disposable income Consumul final individual efectiv al gospodriilor populaiei Households actual individual final consumption Economia brut a gospodriilor populaiei Gross saving of households 13362,8 13534,3 10494,4 -938,1

2006

2007

2008

2009

15967,6 19315,4 23934,6 23341,4 16194,9 19367,9 24323,5 23778,1 12436,8 14543,1 17722,3 16786,3 -1512,5 -1170,1 -1476,2 -245,3 -411,1 256,8 -268,7 -102,2

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanare a gospodriilor populaiei -640,7 Net lending (+) or net borrowing (-) of households

11.7

Rate specifice conturilor naionale Ratios specific to national accounts


procente / percentage

2005 Rata de investiii a sectorului societi nefinanciare1) Investment ratio of non-financial corporations sector1) Rata de autofinanare a sectorului societi nefinanciare2) Self-financing ratio of non-financial corporations sector2) Rata de economie financiar a gospodriilor populaiei3) Financial saving ratio of households3) Rata de economie a gospodriilor populaiei4) Saving ratio of households4) Rata de economie financiar a naiunii5) Financial saving ratio of the nation5) Rata excedentului brut6) Gross operating surplus ratio6) Rata de presiune fiscal7) Fiscal ratio7) Rata de presiune social8) Social ratio8) Ponderea capacitii (+) sau necesarului (-) de finanare a naiunii n PIB9) Weight of lending (+) or net borrowing (-) of the nation in GDP9) 36,6 90,2 -7,8 -11,5 -7,8 56,0 18,2 9,7 -7,9

2006 37,6 87,1 -12,6 -16,3 -10,3 57,4 18,8 9,8 -10,4

2007 42,1 65,4 -2,2 -13,2 -12,9 56,3 19,1 9,8 -13,0

2008 44,8 70,1 1,7 -2,8 -10,8 53,0 18,4 9,4 -11,0

2009 31,6 115,7 -0,7 -1,9 -3,6 55,4 17,3 9,5 -3,6

1) Formarea brut de capital fix a sectorului societi nefinanciare: Valoarea adugat brut a sectorului societi nefinanciare x 100. / Gross 2) (Economia brut+Transferuri nete de capital): (Formarea brut de capital fix + Variaia stocurilor + Achiziii minus cedri de active 3) (Capacitatea (+) sau necesarul de finanare (-) a gospodriilor populaiei: Venitul disponibil brut al gospodriilor populaiei) x 100. / (Net 4) Economia brut a gospodriilor populaiei: Venitul disponibil brut al gospodriilor populaiei x 100. / Gross saving of households: Gross 5) Capacitatea (necesarul) de finanare a (al) economiei naionale: Venitul disponibil brut al economiei naionale x 100. / Net lending (+)

fixed capital formation of non-financial corporations sector: Gross value added of non-financial corporations sector x 100.

nefinanciare neproduse) x 100. / (Gross saving+Net capital transfers): (Gross fixed capital formation+Change in inventories+Acquisitions less disposals of non financial non produced assets) x 100. lending (+) or net borrowing (-) of households: Gross disposable income of households) x 100. disposable income of households x 100.

or net borrowing (-) of national economy: Gross disposable income of national economy x 100. 6) Total excedent brut de exploatare: Valoarea adugat brut a economiei naionale x 100. / Gross operating surplus of national economy: Gross value added of national economy x 100. 7) (Impozite pe producie i importuri + Impozite curente pe venit i patrimoniu): Produsul intern brut x 100. / (Taxes on production and imports + Current taxes on income and on wealth): Gross domestic product x 100. 8) Cotizaiile sociale efective primite de administraiile publice: Produsul intern brut x 100. / Total actual social contributions of general government: Gross domestic product x 100. 9) Capacitatea (necesarul) de finanare a (al) economiei naionale: Produsul intern brut x 100. / Net lending (+) or net borrowing (-) of national economy: Gross domestic product x 100.

327

11.8

Populaia ocupat, pe activiti ale economiei naionale i dup statutul profesional Employment, by activity of national economy and by status of employment
mii persoane / thou persons

Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 1)

Total

2006 din care: / of which: Lucrtori Salariai pe cont Employees propriu Self-employed 6411,6 255,9 1,5 117,1 97,1 20,0 1914,9 213,1 457,7 96,7 129,1 44,3 2919,1 2593,7 0,8 0,6 0,4 0,2 28,7 2,4 3,0 0,7 12,1 0,1

2007 Total

2007 din care: / of which: Lucrtori Salariai pe cont Employees propriu Self-employed 6436,5 304,8 1,6 105,9 91,5 14,4 1922,9 214,6 430,9 97,1 122,7 43,6 2928,3 2531,9 1,8 1,4 1,0 0,4 26,5 1,9 2,2 0,2 9,1 0,2

2008 din care: / of which: Total Lucrtori Salariai pe cont Employees propriu Self-employed 9365,9 2794,0 2,7 105,3 92,5 12,8 1904,0 216,1 385,6 99,8 108,3 40,8 6512,9 318,9 1,7 104,9 92,3 12,6 1873,5 214,9 384,1 99,5 99,5 40,0 2853,0 2475,1 1,0 0,4 0,2 0,2 30,5 1,2 1,5 0,3 8,8 0,8

Activity (CANE Rev. 1 division)

Total Agricultur, vntoare i silvicultur Pescuitul i piscicultura Industria extractiv Industria extractiv de produse energetice Industria extractiv de produse neenergetice Industria prelucrtoare Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria textil i a produselor textile Industria pielriei i a produselor din piele Fabricarea lemnului i a produselor din lemn Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie; editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Industria mijloacelor de transport Alte activiti industriale n.c.a. Energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comerul cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Hoteluri i restaurante Transport, depozitare i comunicaii Intermedieri financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public nvmnt Sntate i asisten social Celelalte activiti ale economiei naionale

9330,7 2849,6 2,3 117,7 97,5 20,2 1943,6 215,5 460,7 97,4 141,2 44,4

9364,8 2836,7 3,4 107,3 92,5 14,8 1949,4 216,5 433,1 97,3 131,8 43,8

Total Agriculture, hunting and forestry Fishery and pisciculture Mining and quarrying Mining and quarrying of energy producing materials Mining and quarrying except energy producing materials Manufacturing Manufacture of food products, beverages and tobacco Manufacture of textiles and textile products Manufacture of leather and leather products Manufacture of wood and wooden products Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals and fabricated metal products Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of electrical and optical equipment Manufacture of transport equipment Other manufacturing activities n.e.c. Electric and termal energy, gas and water Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediations Real estate, renting and business activities Public administration and defence, compulsory social security Education Health and social assistance Other activities of national economy

46,2 49,6 26,2 69,8 201,6 148,0 153,0 147,3 142,7 193,1 542,1

45,9 49,5 25,6 68,6 198,3 147,8 152,5 147,2 138,6 192,9 436,3

0,3 0,1 0,6 1,2 3,3 0,2 0,5 0,1 4,1 0,2 105,8

20,1 54,2 50,6 72,6 215,1 131,7 173,6 162,5 146,5 171,6 661,9

20,1 54,1 50,3 69,5 211,5 131,5 173,2 162,3 141,5 171,5 525,3

0,1 0,3 3,1 3,6 0,2 0,4 0,2 5,0 0,1 136,6

30,4 47,0 54,9 76,3 222,6 122,0 178,9 169,8 151,5 157,0 732,3

30,1 47,0 54,8 72,8 217,7 121,1 177,8 169,6 144,6 157,0 577,9

0,3 0,1 3,5 4,9 0,9 1,1 0,2 6,9 154,4

1034,7 118,9 481,9 123,2 385,3 404,0 403,6 369,5 361,2

943,3 116,5 453,0 112,3 377,7 403,9 402,1 365,3 318,9

91,4 2,4 28,9 10,9 7,6 0,1 1,5 4,2 42,3

1140,0 127,8 479,3 98,0 283,1 416,0 393,3 367,9 329,1

1010,9 127,0 449,4 96,8 271,4 416,0 391,9 362,9 278,2

129,1 0,8 29,9 1,2 11,7 1,4 5,0 50,9

1166,0 136,3 498,7 98,0 345,4 396,9 389,0 387,4 252,9

1059,2 134,3 466,4 96,5 333,8 396,9 387,0 380,8 224,1

106,8 2,0 32,3 1,5 11,6 2,0 6,6 28,8

328

329

11.8

Populaia ocupat, pe activiti ale economiei naionale i dup statutul profesional - continuare Employment, by activity of national economy and by status of employment - continued
mii persoane / thou persons

2008 din care: / of which: Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 2) Total Salariai Employees Lucrtori pe cont propriu Self-employed 2853,0 2475,7 Total

2009 din care: / of which: Lucrtori Activity (CANE Rev. 2 division) pe cont propriu Self-employed 2939,3 2574,0 Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles; transport and storage; hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities; activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Shows, culture and recreation activities; repair of household goods and other services

Salariai Employees

Total Agricultur, silvicultur i pescuit Industria extractiv; industria prelucrtoare; producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat; distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor; transport i depozitare; hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public; nvmnt; sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative; reparaii de produse de uz casnic i alte servicii

9365,9 2767,8

6512,9 292,1

9181,0 2764,2

6241,7 190,2

2217,9 733,1

2189,0 577,9

28,9 155,2

2008,0 724,4

1979,6 564,7

28,4 159,7

1756,4 123,5 98,0 59,7

1619,3 121,9 96,5 59,3

137,1 1,6 1,5 0,4

1746,8 122,1 91,5 46,9

1635,4 120,1 89,8 46,8

111,4 2,0 1,7 0,1

274,8

263,3

11,5

314,8

298,7

16,1

1083,1

1074,9

8,2

1114,6

1105,0

9,6

251,6

218,7

32,9

247,7

211,4

36,3

330

331

11.9

Ore lucrate de populaia ocupat, pe activiti ale economiei naionale i dup statutul profesional Hours worked by employment, by activity of national economy and by status of employment
mii ore / thou hours

Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 1)

Total

2006 din care: / of which: Lucrtori Salariai pe cont Employees propriu Self-employed 12377535,9 488826,8 4612,5 227804,0 188063,8 39740,2 3822077,8 441802,3 901965,5 190885,9 263271,7 88061,5 5064211,5 4434145,7 1259,1 915,1 543,5 371,6 53294,7 4352,0 5406,7 1054,3 23121,5 208,0

2007 Total

2007 din care: / of which: Lucrtori Salariai pe cont Employees propriu Self-employed 12497738,6 584304,9 3193,6 200518,8 173420,3 27098,5 3723831,4 415155,7 834372,6 188030,9 237176,1 84423,3 5090760,0 4321422,1 3133,5 2483,3 1635,7 847,6 48462,0 3537,4 4154,7 301,4 17055,0 315,3

Total

2008 din care: / of which: Lucrtori Activity (CANE Rev. 1 division) Salariai pe cont Employees propriu Self-employed 12629990,6 608166,7 3367,6 198479,7 174641,4 23838,3 3628990,2 415738,4 743619,9 192512,7 192889,4 77440,7 4963178,1 Total 4230665,6 Agriculture, hunting and forestry 1821,5 Fishery and pisciculture 650,2 Mining and quarrying Mining and quarrying of energy 278,3 producing materials Mining and quarrying except energy 371,9 producing materials 58263,8 Manufacturing Manufacture of food products, 2245,1 beverages and tobacco 2943,8 Manufacture of textiles and textile products 615,0 Manufacture of leather and leather products 16687,3 Manufacture of wood and wooden products Manufacture of pulp, paper and paper products; 1565,6 publishing and printing Manufacture of coke, refined petroleum products 547,7 and nuclear fuel Manufacture of chemicals, 83,4 chemical products and man-made fibres Manufacture of rubber and 200,8 plastic products Manufacture of other non-metallic 6633,5 mineral products Manufacture of basic metals and 9416,7 fabricated metal products 1700,6 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2176,1 Manufacture of electrical and optical equipment 349,5 Manufacture of transport equipment 13098,7 Other manufacturing activities n.e.c. - Electric and termal energy, gas and water 298806,2 Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles, motorcycles 210651,1 and personal and household goods 3962,7 Hotels and restaurants 63805,5 Transport, storage and communications 2829,0 Financial intermediations Real estate, renting and 21544,1 business activities Public administration and defence, - compulsory social security 3542,9 Education 12358,2 Health and social assistance 54277,3 Other activities of national economy

Total Agricultur, vntoare i silvicultur Pescuitul i piscicultura Industria extractiv Industria extractiv de produse energetice Industria extractiv de produse neenergetice Industria prelucrtoare Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria textil i a produselor textile Industria pielriei i a produselor din piele Fabricarea lemnului i a produselor din lemn Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie; editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Industria mijloacelor de transport Alte activiti industriale n.c.a. Energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comerul cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Hoteluri i restaurante Transport, depozitare i comunicaii Intermedieri financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public nvmnt Sntate i asisten social Celelalte activiti ale economiei naionale

17441747,4 4922972,5 5871,6 228719,1 188607,3 40111,8 3875372,5 446154,3 907372,2 191940,2 286393,2 88269,5

17588498,6 4905727,0 6327,1 203002,1 175056,0 27946,1 3772293,4 418693,1 838527,3 188332,3 254231,1 84738,6

17593168,7 4838832,3 5189,1 199129,9 174919,7 24210,2 3687254,0 417983,5 746563,7 193127,7 209576,7 79006,3

92343,7 98287,4 51802,8 137529,8 399190,0 291592,3 306860,4 294811,6 282825,1 379223,4 1070491,0

91877,9 98185,2 50835,1 135269,8 393153,7 291148,6 305936,0 294633,3 275051,3 378921,3 861079,5

465,8 102,2 967,7 2260,0 6036,3 443,7 924,4 178,3 7773,8 302,1 209411,5

38484,9 104923,9 97994,1 140323,2 417280,7 255515,9 336859,2 313910,1 282479,0 333438,9 1317448,4

38484,9 104749,2 97448,1 134568,8 410447,3 255090,9 336047,9 313571,0 274264,7 333338,7 1047214,6

174,7 546,0 5754,4 6833,4 425,0 811,3 339,1 8214,3 100,2 270233,8

58753,9 91013,7 106328,9 147733,2 431912,5 236686,5 346976,2 328122,1 293469,1 304992,6 1437339,4

58206,2 90930,3 106128,1 141099,7 422495,8 234985,9 344800,1 327772,6 280370,4 304992,6 1138533,2

1923994,2 289915,7 983956,4 175594,3 673114,4 773427,5 710227,6 729301,7 699565,5

1750198,4 283011,2 923850,3 174148,2 640525,4 773208,5 707890,6 717712,2 623669,2

173795,8 6904,5 60106,1 1446,1 32589,0 219,0 2337,0 11589,5 75896,3

2259507,5 254401,1 947302,0 187002,0 544845,8 808056,2 716427,8 705380,9 627338,4

2006503,5 252854,6 888000,4 184846,8 522991,7 808056,2 714260,0 696162,3 531661,1

253004,0 1546,5 59301,6 2155,2 21854,1 2167,8 9218,6 95677,3

2310960,3 269987,0 985696,8 188005,6 659310,8 770471,7 710373,1 743137,5 482488,6

2100309,2 266024,3 921891,3 185176,6 637766,7 770471,7 706830,2 730779,3 428211,3

332

333

11.9

Ore lucrate de populaia ocupat, pe activiti ale economiei naionale i dup statutul profesional - continuare Hours worked by employment, by activity of national economy and by status of employment - continued
mii ore / thou hours

2008 din care: / of which: Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 2) Total Salariai Employees Lucrtori pe cont propriu Self-employed 4963178,1 4237154,3 Total

2009 din care: / of which: Lucrtori Activity (CANE Rev. 2 division) pe cont propriu Self-employed 5111332,2 4420554,1 Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles; transport and storage; hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities; activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Shows, culture and recreation activities; repair of household goods and other services

Salariai Employees

Total Agricultur, silvicultur i pescuit Industria extractiv; industria prelucrtoare; producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat; distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor; transport i depozitare; hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public; nvmnt; sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative; reparaii de produse de uz casnic i alte servicii

17593168,7 4789346,8

12629990,6 552192,5

17148741,8 4779092,3

12037409,6 358538,2

4268953,6 1440127,9

4213077,5 1138571,2

55876,1 301556,7

3814940,6 1415411,5

3762824,2 1107676,9

52116,4 307734,6

3474499,6 243287,3 187406,4 115186,7

3206682,0 240290,0 184573,3 114483,2

267817,6 2997,3 2833,1 703,5

3450035,7 236462,8 171140,0 88338,6

3237333,7 232526,2 168346,7 88102,7

212702,0 3936,6 2793,3 235,9

526501,7

505234,3

21267,4

601680,1

572094,3

29585,8

2072181,6

2056814,1

15367,5

2122355,7

2105368,1

16987,6

475677,1

418072,5

57604,6

469284,5

404598,6

64685,9

334

335

11.10

Productivitatea muncii, pe persoan ocupat Labour productivity, by employed person


lei / persoan / lei / person

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1) Total Agricultur, vntoare i silvicultur Pescuitul i piscicultura Industria extractiv Industria extractiv de produse energetice Industria extractiv de produse neenergetice Industria prelucrtoare Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria textil i a produselor textile Industria pielriei i a produselor din piele Fabricarea lemnului i a produselor din lemn Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie; editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Industria mijloacelor de transport Alte activiti industriale n.c.a. Energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comerul cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Hoteluri i restaurante Transport, depozitare i comunicaii Intermedieri financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public nvmnt Sntate i asisten social Celelalte activiti ale economiei naionale

2005 27541,5 7885,8 3631,6 31836,1 27580,6 51695,2 31333,3 80281,7 11116,0 12628,9 19479,5 44208,4

2006 32609,5 9420,9 7000,0 40311,0 32344,6 78762,4 37258,8 92417,6 12162,4 15464,1 21126,8 64047,3

2007 39334,1 8448,7 7617,6 52726,0 42581,6 116128,4 44604,4 106734,4 15029,3 16520,0 27218,5 85758,0

20081) 48958,0 12198,2 16444,4 49149,1 43749,2 88171,9 54010,7 126812,6 17958,8 17211,4 36608,5 118394,6

Activity (CANE Rev.1 divisions) Total Agriculture, hunting and forestry Fishery and pisciculture Mining and quarrying Mining and quarrying of energy producing materials Mining and quarrying except energy producing materials Manufacturing Manufacture of food products, beverages and tobacco Manufacture of textiles and textile products Manufacture of leather and leather products Manufacture of wood and wooden products Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals and fabricated metal products Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of electrical and optical equipment Manufacture of transport equipment Other manufacturing activities n.e.c. Electric and termal energy, gas and water Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediations Real estate, renting and business activities Public administration and defence, compulsory social security Education Health and social assistance Other activities of national economy

69057,8 43433,6 69764,9 37648,3 26013,2 22378,8 28992,8 45674,7 19483,7 35167,6 37632,6

80441,6 61752,0 95862,6 51384,0 32324,9 23716,2 36204,6 52964,0 23258,6 38296,7 47127,5

157552,2 66324,7 66004,0 62600,6 40749,9 33028,9 39660,7 58898,5 28438,2 49758,7 57295,4

154835,5 89183,0 75091,1 72722,1 45965,4 40219,7 39416,4 74777,4 29947,2 66715,3 74598,1

28808,1 41381,3 64953,1 67670,2

33833,8 55689,7 72221,0 50175,3

37742,1 61168,2 90825,2 80848,0

46783,7 64030,1 103239,2 116581,6

99092,2 33928,5 23424,3 21747,5 29573,2

102550,0 39642,3 27067,6 22658,7 27311,7

173376,5 47036,3 30712,2 28007,6 36342,4

165596,4 55857,6 44575,8 35997,2 57158,2

1) Date rectificate fa de cele publicate anterior. / Rectified data as against those previously published.

336

11.10
Total

Productivitatea muncii, pe persoan ocupat - continuare Labour productivity, by employed person - continued
lei / persoan / lei / person

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2)

2008 48958,0 12329,8

2009 49120,9 11684,3

Activity (CANE Rev.2 divisions) Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles; transport and storage; hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities; activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Shows, culture and recreation activities; repair of household goods and other services

Agricultur, silvicultur i pescuit Industria extractiv; industria prelucrtoare; producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat; distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor; transport i depozitare; hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public; nvmnt; sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative; reparaii de produse de uz casnic i alte servicii

53311,6 76566,1

60078,4 72900,9

56703,4 162331,2 116401,0 530510,9

54018,5 159873,9 122951,9 697206,8

71832,2

63672,2

51509,5

49944,6

46855,3

47206,7

337

11.11

Productivitatea orar a muncii Labour productivity per hour worked


lei / or / lei / hour

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.1) Total Agricultur, vntoare i silvicultur Pescuitul i piscicultura Industria extractiv Industria extractiv de produse energetice Industria extractiv de produse neenergetice Industria prelucrtoare Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Industria textil i a produselor textile Industria pielriei i a produselor din piele Fabricarea lemnului i a produselor din lemn Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie; editarea i tiprirea publicaiilor Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic i a produselor din metal Industria de maini i echipamente Industria de echipamente electrice i optice Industria mijloacelor de transport Alte activiti industriale n.c.a. Energie electric i termic, gaze i ap Construcii Comerul cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Hoteluri i restaurante Transport, depozitare i comunicaii Intermedieri financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public nvmnt Sntate i asisten social Celelalte activiti ale economiei naionale

2005 14,9 4,7 1,8 16,5 14,3 26,8 16,2 41,7 5,8 6,5 10,1 22,9 35,9 22,5 36,3 19,5 13,4 11,5 14,9 23,7 10,1 18,3 18,2

2006 17,4 5,5 2,7 20,7 16,7 39,7 18,7 44,6 6,2 7,8 10,4 32,2 40,2 31,2 48,5 26,1 16,3 12,0 18,1 26,5 11,7 19,5 23,9

2007 20,9 4,9 4,1 27,9 22,5 61,5 23,1 55,2 7,8 8,5 14,1 44,3 82,3 34,3 34,1 32,4 21,0 17,0 20,4 30,5 14,7 25,6 28,8

20081) 26,1 7,0 8,6 26,0 23,1 46,6 27,9 65,6 9,3 8,9 18,9 61,1 80,1 46,1 38,8 37,6 23,7 20,7 20,3 38,7 15,5 34,3 38,0

Activity (CANE Rev.1 divisions) Total Agriculture, hunting and forestry Fishery and pisciculture Mining and quarrying Mining and quarrying of energy producing materials Mining and quarrying except energy producing materials Manufacturing Manufacture of food products, beverages and tobacco Manufacture of textiles and textile products Manufacture of leather and leather products Manufacture of wood and wooden products Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals and fabricated metal products Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of electrical and optical equipment Manufacture of transport equipment Other manufacturing activities n.e.c. Electric and termal energy, gas and water Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediations Real estate, renting and business activities Public administration and defence, compulsory social security Education Health and social assistance Other activities of national economy

14,3 20,6 32,6 34,5

18,2 22,8 35,4 35,2

19,0 30,7 46,0 42,4

23,6 32,3 52,2 60,8

51,1

58,7

90,1

86,8

17,4 13,4 11,4 15,8

20,7 15,4 11,5 14,1

24,2 16,9 14,6 19,1

28,8 24,4 18,8 30,0

1) Date rectificate fa de cele publicate anterior. / Rectified data as against those previously published.

338

11.11
Total

Productivitatea orar a muncii - continuare Labour productivity per hour worked - continued
lei / or / lei / hour

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2)

2008 26,1 7,1

2009 26,3 6,8

Activity (CANE Rev.2 divisions) Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles; transport and storage; hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities; activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Shows, culture and recreation activities; repair of household goods and other services

Agricultur, silvicultur i pescuit Industria extractiv; industria prelucrtoare; producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat; distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor; transport i depozitare; hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public; nvmnt; sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative; reparaii de produse de uz casnic i alte servicii

27,7 39,0

31,6 37,3

28,7 82,4 60,9 275,0

27,4 82,6 65,7 370,2

37,5

33,3

26,9

26,2

24,8

24,9

339

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti Production, intermediate consumption and gross value added, by activity
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years

Producie Production

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 25345,0 27347,8 28968,8 39030,0 24562,5 26457,7 27973,0 37901,7 782,5 890,1 995,8 1128,3 53,2 63,5 70,3 120,3 6833,1 8852,1 10071,9 8553,4 4302,9 5070,4 5986,4 6187,5 1205,1 1424,1 1320,3 1366,1 3097,8 3646,3 4666,1 4821,4 2530,2 3781,7 4085,5 2365,9 24278,0 26845,8 23966,3 34081,9 23139,6 25571,9 22491,9 32412,4 1138,4 1273,9 1474,4 1669,5 13,8 16,1 25,9 44,4 3788,5 4744,6 5657,5 5175,4 2702,9 3153,6 3938,8 4046,8 770,5 902,9 858,7 880,2 1932,4 2250,7 3080,1 3166,6 1085,6 1591,0 1718,7 1128,6

Agricultur, vntoare i silvicultur Agriculture, hunting and forestry

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

49623,0 54193,6 52935,1 73111,9 47702,1 52029,6 50464,9 70314,1 1920,9 2164,0 2470,2 2797,8 67,0 79,6 96,2 164,7 10621,6 13596,7 15729,4 13728,8 7005,8 8224,0 9925,2 10234,3 1975,6 2327,0 2179,0 2246,3 5030,2 5897,0 7746,2 7988,0 3615,8 5372,7 5804,2 3494,5

Agricultur, vntoare i servicii anexe Agriculture, hunting and related service activities

Silvicultur, exploatare forestier i servicii anexe Forestry, logging and related service activities

Pescuit i piscicultur Fishery and pisciculture

Industria extractiv Mining and quarrying

Industria extractiv de produse energetice Mining and quarrying of energy producing materials

Extracia i prepararea crbunelui Mining of coal and lignite; extraction of peat

Extracia hidrocarburilor i servicii anexe Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying Extracia i prepararea minereurilor radioactive Mining of uranium and thorium ores

Industria extractiv de produse neenergetice Mining and quarrying except energy producing materials

340

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Extracia i prepararea minereurilor metalifere Mining of metal ores 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 2745,7 4163,4 4273,5 1565,0 870,1 1209,3 1530,7 1929,5 171983,9 203400,8 236898,4 284031,2 46143,0 52911,4 61397,9 73381,7 45559,2 51978,5 60255,7 72091,6 583,8 932,9 1142,2 1290,1 12711,3 13715,8 15610,3 16628,0 5152,7 5751,6 6723,9 6544,7 7558,6 7964,2 8886,4 10083,3 3147,2 3674,0 3849,5 4114,2

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 1974,4 2998,3 3094,1 1118,5 555,8 783,4 991,4 1247,4 110733,6 130984,5 149946,5 181194,9 28673,7 32995,4 38289,9 45977,5 28252,4 32319,2 37460,8 45041,1 421,3 676,2 829,1 936,4 7486,8 8112,6 9101,1 9703,1 3247,7 3634,4 4160,0 4099,7 4239,1 4478,2 4941,1 5603,4 1843,9 2167,8 2242,1 2396,5 771,3 1165,1 1179,4 446,5 314,3 425,9 539,3 682,1 61250,3 72416,3 86951,9 102836,3 17469,3 19916,0 23108,0 27404,2 17306,8 19659,3 22794,9 27050,5 162,5 256,7 313,1 353,7 5224,5 5603,2 6509,2 6924,9 1905,0 2117,2 2563,9 2445,0 3319,5 3486,0 3945,3 4479,9 1303,3 1506,2 1607,4 1717,7

Alte activiti extractive Other mining and quarrying

Industria prelucrtoare Manufacturing

Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Manufacture of food products, beverages and tobacco

Industria alimentar i a buturilor Manufacture of food products and beverages

Fabricarea produselor din tutun Manufacture of tobacco products

Industria textil i a produselor textile Manufacture of textiles and textile products

Fabricarea produselor textile Manufacture of textiles

Fabricarea articolelor de mbrcminte; prepararea i vopsirea blnurilor Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur Industria pielriei i a produselor din piele Manufacture of leather and leather products

341

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Fabricarea lemnului i a produselor din lemn Manufacture of wood and wooden products 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 6466,6 7388,0 8753,8 9636,9 5593,7 6608,9 8744,5 11357,1 1991,6 2276,4 3672,6 4840,5 3602,1 4332,5 5071,9 6516,6 14112,3 14707,9 12408,0 18541,8 9452,0 11541,7 12774,4 15516,1 5542,8 7001,9 8891,7 11031,1 7733,9 10329,9 12764,4 15858,5 22735,7 27070,3 32894,8 38465,2 15317,5 17573,5 20378,2 22925,1

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 3850,5 4404,9 5166,4 5672,2 3175,5 3765,2 4988,3 6526,6 1198,3 1374,1 2161,7 2878,9 1977,2 2391,1 2826,6 3647,7 10528,2 10991,5 9241,2 13834,8 6967,6 8478,8 9179,6 11324,5 3554,5 4490,3 5551,9 6908,6 5004,4 6743,3 8219,6 10309,8 17413,4 20553,6 24129,5 28233,3 13171,1 15087,9 17108,4 19415,9 2616,1 2983,1 3587,4 3964,7 2418,2 2843,7 3756,2 4830,5 793,3 902,3 1510,9 1961,6 1624,9 1941,4 2245,3 2868,9 3584,1 3716,4 3166,8 4707,0 2484,4 3062,9 3594,8 4191,6 1988,3 2511,6 3339,8 4122,5 2729,5 3586,6 4544,8 5548,7 5322,3 6516,7 8765,3 10231,9 2146,4 2485,6 3269,8 3509,2

Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie; editarea i tiprirea publicaiilor Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie Manufacture of pulp, paper and paper products

Edituri, poligrafie i reproducerea pe supori a nregistrrilor Publishing, printing and reproduction of recorded media Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Manufacture of rubber and plastic products

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metallic mineral products

Industria metalurgic i a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products

Industria metalurgic Manufacture of basic metals

342

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Industria construciilor metalice i a produselor din metal (exclusiv maini, utilaje i instalaii) Manufacture of fabricated metal product, except machinery and equipment Industria de maini i echipamente Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 7418,2 9496,8 12516,6 15540,1 8098,5 9249,7 11025,4 12943,3 9283,6 13116,6 16090,3 16755,7 1018,6 1871,1 1986,5 2099,6 5723,9 8088,5 9938,5 9536,7 1363,5 1700,0 2538,4 3245,5 1177,6 1457,0 1626,9 1873,9 14302,2 18513,6 22354,2 29430,5 10027,5 13218,0 16008,2 22314,7 4274,7 5295,6 6346,0 7115,8

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 4242,3 5465,7 7021,1 8817,4 4996,8 5739,7 6675,5 8036,5 5276,8 7577,3 9205,2 9704,1 738,4 1359,2 1428,7 1535,2 3152,3 4488,3 5493,5 5321,9 702,3 880,2 1321,4 1739,5 683,8 849,6 961,6 1107,5 8236,6 10712,0 12783,2 16733,3 5337,1 7090,4 8468,4 11854,4 2899,5 3621,6 4314,8 4878,9 3175,9 4031,1 5495,5 6722,7 3101,7 3510,0 4349,9 4906,8 4006,8 5539,3 6885,1 7051,6 280,2 511,9 557,8 564,4 2571,6 3600,2 4445,0 4214,8 661,2 819,8 1217,0 1506,0 493,8 607,4 665,3 766,4 6065,6 7801,6 9571,0 12697,2 4690,4 6127,6 7539,8 10460,3 1375,2 1674,0 2031,2 2236,9

Industria de echipamente electrice i optice Manufacture of electrical and optical equipment

Industria de mijloace ale tehnicii de calcul i de birou Manufacture of office machinery and computers

Industria de maini i aparate electrice Manufacture of electrical machinery and apparatus

Industria de echipamente pentru radio, televiziune i comunicaii Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus Industria de aparatur i instrumente medicale, de precizie optice i fotografice, ceasornicrie Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment

Industria mijloacelor de transport rutier Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Industria altor mijloace de transport n.c.a. Manufacture of other transport equipment n.e.c.

343

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Alte activiti industriale n.c.a. Other manufacturing activities n.e.c. 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 6661,1 7571,1 9339,2 10371,1 6597,0 7550,2 9267,1 10298,9 64,1 20,9 72,1 72,2 32351,4 35868,5 40654,4 51585,2 30978,4 34472,4 39049,3 49845,8 1373,0 1396,1 1605,1 1739,4 41381,8 55996,6 81018,2 117158,2 46627,3 58129,2 70596,2 91616,9 2578,0 3214,0 4253,3 8019,7

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 3724,9 4252,1 5173,0 5834,1 3696,1 4244,7 5149,1 5810,0 28,8 7,4 23,9 24,1 25659,0 28473,4 32115,8 41110,9 24867,4 27665,1 31227,9 40133,6 791,6 808,3 887,9 977,3 22516,6 30448,8 43094,4 62530,0 18496,2 23121,4 27570,2 37067,1 1726,5 2150,2 2845,5 5215,5 2936,2 3319,0 4166,2 4537,0 2900,9 3305,5 4118,0 4488,9 35,3 13,5 48,2 48,1 6692,4 7395,1 8538,6 10474,3 6111,0 6807,3 7821,4 9712,2 581,4 587,8 717,2 762,1 18865,2 25547,8 37923,8 54628,2 28131,1 35007,8 43026,0 54549,8 851,5 1063,8 1407,8 2804,2

Producia de mobilier i alte activiti industriale n.c.a. Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

Recuperarea deeurilor i resturilor de materiale reciclabile Recycling

Energie electric i termic, gaze i ap Electric and termal energy, gas and water

Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze i ap cald Electricity, gas, steam and hot water supply

Captarea, tratarea i distribuia apei Collection, purification and distribution of water

Construcii Construction

Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Wholesale and retail; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Comer cu ridicata i cu amnuntul; ntreinerea i repararea autovehiculelor i a motocicletelor; comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel Comer cu ridicata i servicii de intermediere n comerul cu ridicata (cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete) Wholesale and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

2005 2006 2007 2008

24804,4 31673,1 37916,0 49205,9

8875,9 11465,2 13098,1 17148,3

15928,5 20207,9 24817,9 32057,6

344

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Comer cu amnuntul (cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete); repararea bunurilor personale i gospodreti Retail, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods Hoteluri i restaurante Hotels and restaurants 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 19244,9 23242,1 28426,9 34391,3 11306,6 15275,5 17872,1 20520,1 51578,7 61396,2 75138,5 89695,1 28606,0 34643,0 42763,9 51020,6 718,1 833,9 967,1 1108,4 1297,8 1416,3 2163,9 2542,7 7978,3 9282,8 11156,0 13651,6 12978,5 15220,2 18087,6 21371,8 8790,8 9648,2 14659,0 20682,0 4893,4 5370,7 8242,7 11729,4

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 7893,8 9506,0 11626,6 14703,3 6216,7 8654,0 10054,8 11792,8 22232,9 26592,9 31606,0 38209,7 12799,9 15577,9 18461,9 22276,5 509,6 595,1 675,4 799,0 801,2 875,3 1298,9 1541,3 3526,2 4120,6 4862,7 5923,8 4596,0 5424,0 6307,1 7669,1 2964,4 3466,6 6735,9 9257,0 1894,9 2286,6 4681,1 6404,4 11351,1 13736,1 16800,3 19688,0 5089,9 6621,5 7817,3 8727,3 29345,8 34803,3 43532,5 51485,4 15806,1 19065,1 24302,0 28744,1 208,5 238,8 291,7 309,4 496,6 541,0 865,0 1001,4 4452,1 5162,2 6293,3 7727,8 8382,5 9796,2 11780,5 13702,7 5826,4 6181,6 7923,1 11425,0 2998,5 3084,1 3561,6 5325,0

Transport, depozitare i comunicaii Transport, storage and communications

Transporturi terestre; transporturi prin conducte Land transport; transport via pipelines

Transporturi pe ap Water transport

Transporturi aeriene Air transport

Activiti anexe i auxiliare de transport, activiti ale ageniilor de turism Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies Pot i telecomunicaii Post and telecommunications

Intermedieri financiare Financial intermediations

Intermedieri financiare (cu excepia activitilor de asigurri i ale caselor de pensii) Financial intermediation, except insurance and pension funding

345

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Activiti de asigurri i ale caselor de pensii (cu excepia celor din sistemul public de asigurri sociale) Insurance and pension funding, except compulsory social security Activiti auxiliare intermedierilor financiare Activities auxiliary to financial intermediation 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 1642,0 1802,1 2703,2 3753,8 2255,4 2475,4 3713,1 5198,8 57882,2 72866,4 87909,4 109473,7 35086,9 39430,1 46754,7 57303,0 14806,5 21369,2 26050,7 32426,6 3389,6 4789,6 6787,6 7853,8 1544,1 2456,5 2630,9 3858,0 3055,1 4821,0 5685,5 8032,3 19228,4 21190,3 25209,3 28562,9 13649,1 15391,9 17027,8 24420,5

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 772,2 871,8 1438,4 1928,9 297,3 308,2 616,4 923,7 25518,7 33353,9 38826,5 52276,7 12423,1 14058,8 16372,3 24024,2 9350,6 13557,5 15587,9 19294,8 1287,7 1834,6 2486,4 2881,9 952,3 1524,8 1644,5 2311,1 1505,0 2378,2 2735,4 3764,7 4615,4 5174,8 5642,2 6393,0 3904,6 4467,4 4948,7 7080,5 869,8 930,3 1264,8 1824,9 1958,1 2167,2 3096,7 4275,1 32363,5 39512,5 49082,9 57197,0 22663,8 25371,3 30382,4 33278,8 5455,9 7811,7 10462,8 13131,8 2101,9 2955,0 4301,2 4971,9 591,8 931,7 986,4 1546,9 1550,1 2442,8 2950,1 4267,6 14613,0 16015,5 19567,1 22169,9 9744,5 10924,5 12079,1 17340,0

Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Real estate, renting and business activities

Tranzacii imobiliare Real estate activities

nchirierea mainilor i echipamentelor, fr operator i a bunurilor personale i gospodreti Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods Informatic i activiti conexe Computer and related activities

Cercetare-dezvoltare Research and development

Alte activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Other business activities

Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public Public administration and defence, compulsory social security

nvmnt Education

346

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Sntate i asisten social Health and social assistance 2005 2006 2007 2008 Celelalte activiti ale economiei naionale Other activities of national economy 2005 2006 2007 2008 Total 2005 2006 2007 2008 Impozite pe produs1) Taxes on product1) 2005 2006 2007 2008 Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Import duties 2005 2006 2007 2008 Subvenii pe produs Subsidies on product 2005 2006 2007 2008 Produs intern brut Gross domestic product 2005 2006 2007 2008

Producie Production 16102,7 17641,6 21740,6 29207,2 16699,8 21836,8 26522,9 31712,5 547894,3 656511,9 784007,5 985670,9

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 8410,6 9269,2 11436,6 15261,9 9161,6 11971,8 14562,6 17257,2 292661,6 352242,1 415651,2 527135,4 7692,1 8372,4 10304,0 13945,3 7538,2 9865,0 11960,3 14455,3 255232,7 304269,8 368356,3 458535,5 33126,1 38711,5 48028,1 56415,6 2685,7 3238,8 1210,2 1192,3 -2089,9 -1569,5 -1587,8 -1443,4 288954,6 344650,6 416006,8 514700,0

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.1. Note: The data are presented according to CANE Rev.1. 1) Inclusiv TVA. / Including VAT.

347

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Agricultur, silvicultur i pescuit Agriculture, forestry and fishing Agricultur, vntoare i servicii anexe Crop and animal production, hunting and related service activities Silvicultur i exploatare forestier Forestry and logging Pescuit i acvacultur Fishing and aquaculture Industria extractiv Mining and quarrying Industria prelucrtoare Manufacturing Industria alimentar, fabricarea buturilor i a produselor din tutun Manufacture of food products, beverages and tobacco products Fabricarea produselor textile, a articolelor de mbrcminte i a produselor din piele Manufacture of textiles, wearing apparel and leather products Fabricarea lemnului i a produselor din hrtie i poligrafie Manufacture of wood and paper products, and printing Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Manufacture of paper and paper products Tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor Printing and reproduction of recorded media 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producie Production 73276,6 67468,3 70314,1 64320,4

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 39150,2 35170,5 37901,5 33780,2 34126,4 32297,8 32412,6 30540,2

2797,8 2780,5 164,7 367,4 13728,9 15711,3 280183,7 267268,8 73368,2 71090,4

1128,4 1123,2 120,3 267,1 8554,5 9796,6 179193,0 168082,0 45977,6 44427,0

1669,4 1657,3 44,4 100,3 5174,4 5914,7 100990,7 99186,8 27390,6 26663,4

20729,5 18878,6

12099,6 11152,0

8629,9 7726,6

17783,5 17999,7 9636,9 9810,4

10268,8 10399,3 5672,2 5802,8

7514,7 7600,4 3964,7 4007,6

4840,5 4096,5 3306,1 4092,8

2878,9 2455,2 1717,7 2141,3

1961,6 1641,3 1588,4 1951,5

348

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute prin prelucrarea ieiului Manufacture of coke and refined petroleum products Fabricarea substanelor i a produselor chimice Manufacture of chemicals and chemical products Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice i a altor produse din minerale nemetalice Manufacture of rubber and plastics products and other non-metallic mineral products Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Manufacture of rubber and plastics products Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metallic mineral products Industria metalurgic i a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products Industria metalurgic Manufacture of basic metals Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice Manufacture of computer, electronic and optical products Fabricarea echipamentelor electrice Manufacture of electrical equipment Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producie Production 18541,8 13979,5

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 13834,8 10514,7 4707,0 3464,8

13293,2 11126,7 1952,9 2871,9

10299,9 8633,3 966,1 1434,2

2993,3 2493,4 986,8 1437,7

26889,4 24035,8

17218,4 15456,5

9671,0 8579,3

11031,0 11787,2 15858,4 12248,6 38194,0 26529,5 22925,0 12693,6 15269,0 13835,9

6908,6 7384,3 10309,8 8072,2 28061,5 18623,2 19415,9 10747,3 8645,6 7875,9

4122,4 4402,9 5548,6 4176,4 10132,5 7906,3 3509,1 1946,3 6623,4 5960,0

8791,8 10003,4 9536,7 9367,4 9246,2 9415,6

4996,8 5675,5 5321,9 5237,4 5614,1 5723,3

3795,0 4327,9 4214,8 4130,0 3632,1 3692,3

349

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Fabricarea altor mijloace de transport Manufacture of other transport equipment Fabricarea mobilei; alte activiti industriale n.c.a., repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Manufacture of furniture; other manufacturing activities n.e.c.; repair maintenance and installation of machinery and equipment Fabricarea mobilei; alte activiti industriale n.c.a. Manufacture of furniture; other manufacturing activities n.e.c. Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Repair maintenance and installation of machinery and equipment Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Electricity, gas, steam and air conditioning supply Distribuia apei, salubritate, gestionarea deeurilor i activiti de decontaminare Water supply, sewerage, waste management and decontamination activities Captarea, tratarea i distribuia apei Water catchment, treatment and distribution Colectarea i epurarea apelor uzate; colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor; activiti de recuperare a materialelor reciclabile; activiti i servicii de decontaminare Used water collection and purification, waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producie Production 28786,5 37867,6 22314,7 29773,5

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 16294,4 21441,2 11854,4 15875,8 12492,1 16426,4 10460,3 13897,7

6471,8 8094,1 13070,0 14102,7

4440,0 5565,4 8239,1 9364,4

2031,8 2528,7 4830,9 4738,3

10030,7 9125,0

5868,5 5488,2

4162,2 3636,8

3039,3 4977,7

2370,6 3876,2

668,7 1101,5

49845,8 62219,1

40133,6 49957,5

9712,2 12261,6

5143,9 7607,4

2781,4 4333,1

2362,5 3274,3

1739,3 2094,0 3404,6 5513,4

977,3 1172,5 1804,1 3160,6

762,0 921,5 1600,5 2352,8

350

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Construcii Construction Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Comer cu ridicata i cu amnuntul; ntreinerea i repararea autovehiculelor i a motocicletelor Wholesale and retail and repair of motor vehicles and motorcycles Comer cu ridicata, cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Comer cu amnuntul, cu excepia autovehiculelor i motocicletelor Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles Transport i depozitare Transport and storage Transporturi terestre i transporturi prin conducte Land transport and transport via pipelines Transporturi pe ap Water transport Transporturi aeriene Air transport Depozitare i activiti auxiliare pentru transporturi Warehousing and support activities for transportation Activiti de pot i de curier Postal and courier activities 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producie Production 119820,3 115139,9 90475,9 78746,3

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 63689,7 62330,5 36481,1 31777,4 56130,6 52809,4 53994,8 46968,9

5583,6 3481,6

3662,1 2288,0

1921,5 1193,6

49205,8 43599,5

17148,3 15522,6

32057,5 28076,9

35686,5 31665,2

15670,7 13966,8

20015,8 17698,4

67310,4 72404,0 50983,7 54875,7 1108,4 1414,5 2542,7 2662,4 10241,0 10762,9

30239,4 33471,0 22276,5 24697,3 799,0 1019,6 1541,3 1610,0 4748,1 5175,8

37071,0 38933,0 28707,2 30178,4 309,4 394,9 1001,4 1052,4 5492,9 5587,1

2434,6 2688,5

874,5 968,3

1560,1 1720,2

351

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Hoteluri i alte faciliti de cazare; restaurante i alte activiti de servicii de alimentaie public Hotels and other accommodation facilities; restaurants and other catering services Informaii i comunicaii Information and communication Activiti de editare, audiovizual i radiodifuziune Publishing, audiovisual and broadcasting activities Activiti de editare Publishing activities Activiti de producie cinematografic, video i de programe de televiziune; nregistrri audio i activiti de editare muzical; activiti de difuzare i transmitere de programe Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities;programming and broadcasting activities Telecomunicaii Telecommunications Activiti de servicii n tehnologia informaiei; activiti de servicii informatice Computer programming, consultancy and related activities; information service activities Intermedieri financiare i asigurri Financial and insurance intermediation Intermedieri financiare, cu excepia activitilor de asigurri i ale fondurilor de pensii Financial intermediation, except insurance and pension funding Activiti de asigurri, reasigurri i ale fondurilor de pensii (cu excepia celor din sistemul public de asigurri sociale) Insurance, reinsurance and pension funding (except compulsory social security) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producie Production 20320,8 20327,8

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 11792,8 11870,2 8528,0 8457,6

33300,4 32926,1 6509,4 6280,6 3062,9 3053,6 3446,5 3227,0

13252,5 13405,5 3576,0 3493,2 1930,0 1925,7 1646,0 1567,5

20047,9 19520,6 2933,4 2787,4 1132,9 1127,9 1800,5 1659,5

18937,2 19434,0 7853,8 7211,5

6794,6 7180,8 2881,9 2731,5

12142,6 12253,2 4971,9 4480,0

20664,3 19032,0 11711,7 11460,8

9257,0 7781,9 6403,7 5808,3

11407,3 11250,1 5308,0 5652,5

3753,8 3481,1

1929,5 1333,0

1824,3 2148,1

352

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Activiti auxiliare intermedierilor financiare, activiti de asigurare i fonduri de pensii Activities auxiliary to financial intermediation, insurance activities and pension funds Tranzacii imobiliare Real estate activities Chirii imputate pentru locuinele ocupate de proprietari Imputed rents of owner-occupied dwellings Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Professional, scientific and technical activities Activiti juridice i de contabilitate; activiti ale direciilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activiti de management i de consultan n management; activiti de arhitectur i inginerie; activiti de testri i analiz tehnic Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities; architectural and engineering activities; technical testing and analysis Activiti juridice i de contabilitate; activiti ale direciilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activiti de management i de consultan n management Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities Activiti de arhitectur i inginerie; activiti de testri i analiz tehnic Architectural and engineering activities; technical testing and analysis Cercetare-dezvoltare Scientific research and development Publicitate i activiti de studiere a pieei; alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti veterinare Advertising and market research; other professional, scientific and technical activities; veterinary activities 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producie Production 5198,8 4090,1

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 923,8 640,6 4275,0 3449,5

54536,0 56484,3 42030,2 44530,9 30576,7 31286,0 17169,5 18726,6

22864,5 23785,3 21055,5 18571,2 17281,8 17384,9 9333,1 9992,9

31671,5 32699,0 20974,7 25959,7 13294,9 13901,1 7836,4 8733,7

9137,2 9833,1

5568,4 5768,3

3568,8 4064,8

8032,3 8893,5

3764,7 4224,6

4267,6 4668,9

3858,1 3536,6 9549,1 9022,8

2311,1 2118,0 5637,6 5274,0

1547,0 1418,6 3911,5 3748,8

353

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Publicitate i activiti de studiere a pieei Advertising and market research Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti veterinare Other professional, scientific and technical activities; veterinary activities Activiti de secretariat i activiti de servicii suport Office administrative and support service activities Activiti de nchiriere i leasing Rental and leasing activities Activiti de servicii privind fora de munc Employment activities Activiti ale ageniilor turistice i a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare i asisten turistic Travel agency, tour operator reservation service and related activities Activiti de investigaii i protecie; activiti de peisagistic i servicii pentru cldiri; activiti de secretariat, servicii suport i alte activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Security and investigation activities; services to buildings and landscape activities; office administrative, office support and other business support activities Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public Public administration and defence, compulsory social security nvmnt Education Sntate i asisten social Health and social assistance Activiti referitoare la sntatea uman Human health activities Activiti de asisten social Social work activities 2008 2009 2008 2009

Producie Production 8412,3 7826,6 1136,8 1196,2

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 4725,9 4306,6 911,7 967,4 3686,4 3520,0 225,1 228,8

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

15085,3 14902,5 1871,2 2023,7 1011,0 1007,1 3410,6 2914,4

8640,7 8759,6 1144,1 1232,5 748,5 769,8 1175,7 1071,1

6444,6 6142,9 727,1 791,2 262,5 237,3 2234,9 1843,3

2008 2009

8792,5 8957,3

5572,4 5686,2

3220,1 3271,1

2008 2009

31359,8 30440,9

7016,0 5874,6

24343,8 24566,3

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

24590,5 24193,3 29197,9 31673,4 29174,8 31657,6 23,1 15,8

7080,5 6993,4 15261,8 17771,4 15249,7 17765,2 12,1 6,2

17510,0 17199,9 13936,1 13902,0 13925,1 13892,4 11,0 9,6

354

11.12

Producia, consumul intermediar i valoarea adugat brut, pe activiti - continuare Production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
milioane lei preuri curente / lei million current prices

Anii Years Activiti de spectacole, culturale I recreative Arts, entertainment and recreation Activiti de creaie i interpretare artistic; activiti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor i alte activiti culturale; activiti de jocuri de noroc i pariuri Creative, arts and entertainment activities; libraries, archives, museums and other cultural activities; gambling and betting activities Activiti sportive, recreative i distractive Sports activities and amusement and recreation activities Alte activiti de servicii Other service activities Activiti asociative diverse Activities of membership organisations Reparaii de calculatoare, de articole personale i de uz gospodresc Repair of computers and personal and household goods Alte activiti de servicii Other personal service activities Total 2008 2009 2008 2009

Producie Production 10022,7 14132,7 5149,5 8623,7

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 6349,6 9178,4 3420,8 5866,2 3673,1 4954,3 1728,7 2757,5

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

4873,2 5509,0 16231,0 15032,2 9135,9 8577,5 1320,5 1084,7

2928,8 3312,2 8115,3 8293,4 4698,1 5119,9 633,9 524,8

1944,4 2196,8 8115,7 6738,8 4437,8 3457,6 686,6 559,9

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

5774,6 5370,0 985670,9 976996,3

2783,3 2648,7 527135,4 526017,2

2991,3 2721,3 458535,5 450979,1 56415,6 50442,9 1192,3 923,2 -1443,4 -1205,8 514700,0 501139,4

Impozite pe produs1) Taxes on product1) Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Import duties Subvenii pe produs Subsidies on product Produs intern brut Gross domestic product

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2. Note: The data are presented according to CANE Rev.2. 1) Inclusiv TVA. / Including VAT.

355

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Agricultur, vntoare i silvicultur Agriculture, hunting and forestry 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 86,8 102,5 85,7 119,6 86,4 102,4 84,8 120,3 100,3 104,1 106,1 104,8 107,2 105,4 107,7 140,4 100,1 102,0 101,0 80,5 106,3 103,4 103,8 94,9 97,4 106,3 84,0 97,9 112,1 102,3 111,6 94,1 90,9 99,2 96,6 55,9

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 91,3 101,6 86,7 118,7 91,0 101,5 86,1 119,1 101,6 104,0 105,2 107,0 108,9 105,8 109,1 139,8 100,5 102,2 101,3 78,8 108,0 103,9 104,8 95,7 98,7 106,9 84,9 98,1 114,1 102,7 112,5 95,0 90,7 99,3 96,7 54,0 82,8 103,4 84,7 120,7 82,2 103,4 83,6 121,8 99,5 104,1 106,8 103,3 101,4 103,6 101,9 142,1 99,4 101,6 100,3 83,6 103,7 102,6 102,3 93,7 95,4 105,4 82,7 97,8 109,0 101,5 110,2 92,6 91,3 98,9 96,4 60,4

Agricultur, vntoare i servicii anexe Agriculture, hunting and related service activities

Silvicultur, exploatare forestier i servicii anexe Forestry, logging and related service activities

Pescuit i piscicultur Fishery and pisciculture

Industria extractiv Mining and quarrying

Industria extractiv de produse energetice Mining and quarrying of energy producing materials

Extracia i prepararea crbunelui Mining of coal and lignite; extraction of peat

Extracia hidrocarburilor i servicii anexe Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying Extracia i prepararea minereurilor radioactive Mining of uranium and thorium ores

Industria extractiv de produse neenergetice Mining and quarrying except energy producing materials

356

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Extracia i prepararea minereurilor metalifere Mining of metal ores 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 87,4 92,5 91,1 36,1 103,2 120,3 115,5 111,2 104,6 108,1 107,2 103,5 102,8 107,5 105,6 107,0 103,3 107,5 104,8 107,1 77,8 101,5 147,8 104,4 96,2 97,6 103,2 94,3 94,9 100,4 106,0 88,6 97,0 95,7 101,2 98,6 96,0 103,4 96,5 102,9

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 87,5 93,0 91,5 35,0 103,4 121,7 116,3 113,3 105,1 108,2 107,7 104,2 103,4 107,6 106,9 107,9 104,0 107,7 106,0 108,0 79,1 102,7 148,8 104,7 97,1 98,1 103,8 95,2 95,4 100,6 106,6 89,7 98,3 96,1 101,4 99,8 96,6 103,8 97,0 103,2 87,1 91,3 90,1 38,8 102,9 117,7 113,8 107,5 103,6 107,8 106,3 102,4 101,7 107,2 103,4 105,6 102,1 107,3 102,9 105,6 73,3 98,3 144,9 103,6 94,9 97,0 102,4 93,0 94,0 100,1 104,9 86,8 95,4 95,2 100,8 97,0 95,1 102,9 95,8 102,5

Alte activiti extractive Other mining and quarrying

Industria prelucrtoare Manufacturing

Industria alimentar, a buturilor i a tutunului Manufacture of food products, beverages and tobacco

Industria alimentar i a buturilor Manufacture of food products and beverages

Fabricarea produselor din tutun Manufacture of tobacco products

Industria textil i a produselor textile Manufacture of textiles and textile products

Fabricarea produselor textile Manufacture of textiles

Fabricarea articolelor de mbrcminte; prepararea i vopsirea blnurilor Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur Industria pielriei i a produselor din piele Manufacture of leather and leather products

357

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Fabricarea lemnului i a produselor din lemn Manufacture of wood and wooden products 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 104,9 107,9 113,8 99,8 110,8 105,6 116,6 116,4 104,1 104,4 146,4 112,4 115,6 106,3 100,9 119,4 124,7 95,5 82,6 111,8 88,1 113,7 107,1 102,0 106,0 112,8 113,4 101,9 101,0 119,0 114,2 110,2 103,6 108,0 111,3 93,7 101,3 103,8 107,2 89,6

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 105,6 108,1 114,4 100,4 113,2 106,1 118,3 118,2 104,5 104,6 148,1 114,2 119,5 107,0 101,3 121,3 127,6 96,9 84,7 112,5 87,3 113,8 107,8 103,0 106,5 112,7 114,2 102,7 101,9 120,3 116,3 112,1 103,8 107,1 110,4 93,4 102,1 103,9 107,3 90,5 103,8 107,6 112,9 98,9 107,2 104,9 114,2 114,0 103,6 104,1 143,9 109,8 109,8 105,3 100,4 116,9 115,8 91,3 76,5 109,8 90,7 113,4 105,1 99,3 104,9 113,0 111,9 100,4 99,1 116,6 110,3 106,9 102,9 110,9 114,1 94,6 96,4 103,4 106,7 85,4

Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie; editarea i tiprirea publicaiilor Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing Fabricarea celulozei, hrtiei i a produselor din hrtie Manufacture of pulp, paper and paper products

Edituri, poligrafie i reproducerea pe supori a nregistrrilor 2005 Publishing, printing and reproduction of recorded media 2006 2007 2008 Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obinute prin rafinarea petrolului i a combustibililor nucleari Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Fabricarea substanelor, a produselor chimice i a fibrelor i firelor sintetice i artificiale Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Manufacture of rubber and plastic products 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metallic mineral products

Industria metalurgic i a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products

Industria metalurgic Manufacture of basic metals

358

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Industria construciilor metalice i a produselor din metal (exclusiv maini, utilaje i instalaii) Manufacture of fabricated metal product, except machinery and equipment Industria de maini i echipamente Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 109,2 116,5 119,0 100,4 99,5 103,9 109,4 103,3 119,7 118,4 108,1 92,5 112,7 152,0 96,3 93,3 133,6 117,5 109,5 86,1

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 109,7 116,9 119,2 100,6 100,0 104,9 110,3 105,9 120,7 120,3 108,3 93,4 113,8 152,7 96,6 93,8 134,5 118,1 110,0 86,9 108,3 115,9 118,7 100,1 98,6 102,3 107,8 99,2 118,1 115,8 107,8 91,2 109,5 150,2 95,8 92,1 132,1 116,7 108,8 85,2

Industria de echipamente electrice i optice Manufacture of electrical and optical equipment

Industria de mijloace ale tehnicii de calcul i de birou Manufacture of office machinery and computers

Industria de maini i aparate electrice Manufacture of electrical machinery and apparatus

Industria de echipamente pentru radio, televiziune i comunicaii Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

99,9 109,5 119,8 109,6 100,4 103,7 101,8 103,8 118,1 118,5 114,8 115,4 124,7 120,4 117,4 120,7 105,0 113,9 108,1 102,3

101,2 110,9 123,0 112,0 100,6 105,1 102,8 105,0 117,7 118,5 115,3 116,2 125,4 120,6 118,0 123,0 105,7 114,7 109,8 103,0

98,2 108,0 116,4 107,1 100,1 101,6 100,4 102,1 118,7 118,4 114,1 114,4 123,9 120,2 116,7 118,0 103,2 112,4 104,6 100,7

Industria de aparatur i instrumente medicale, de precizie optice i fotografice, ceasornicrie Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment

Industria mijloacelor de transport rutier Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Industria altor mijloace de transport n.c.a. Manufacture of other transport equipment n.e.c.

359

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Alte activiti industriale n.c.a. Other manufacturing activities n.e.c. 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 102,2 107,9 110,9 96,7 102,4 108,6 110,3 96,7 80,7 31,0 320,1 91,1 95,1 104,5 100,2 114,3 94,7 104,9 100,1 115,0 106,7 95,5 101,8 96,5 111,3 124,2 134,1 126,0 116,2 117,9 115,8 114,2 124,9 116,0 124,7 129,7

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 103,2 108,4 111,2 97,5 103,3 109,1 110,8 97,5 87,3 24,3 316,2 98,3 94,9 104,6 100,3 115,7 94,6 104,8 100,3 116,2 106,2 96,1 102,0 98,4 111,5 124,9 134,3 125,9 115,9 118,5 116,1 117,7 119,1 115,8 124,9 126,9 100,9 107,2 110,5 95,6 101,3 108,1 109,7 95,7 76,1 36,5 322,2 87,6 96,0 104,1 99,7 108,9 95,2 105,0 99,6 110,3 107,6 94,6 101,4 94,1 111,2 123,4 133,9 126,2 116,4 117,6 115,7 111,9 139,4 116,5 124,3 135,5

Producia de mobilier i alte activiti industriale n.c.a. Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

Recuperarea deeurilor i resturilor de materiale reciclabile Recycling

Energie electric i termic, gaze i ap Electric and termal energy, gas and water

Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze i ap cald Electricity, gas, steam and hot water supply

Captarea, tratarea i distribuia apei Collection, purification and distribution of water

Construcii Construction

Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Wholesale and retail; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Comer cu ridicata i cu amnuntul; ntreinerea i repararea autovehiculelor i a motocicletelor; comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel Comer cu ridicata i servicii de intermediere n comerul cu ridicata (cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete) Wholesale and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

2005 2006 2007 2008

120,5 122,5 114,2 113,1

119,0 124,7 112,3 116,9

121,4 121,3 115,2 111,1

360

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Comer cu amnuntul (cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete); repararea bunurilor personale i gospodreti Retail, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods Hoteluri i restaurante Hotels and restaurants 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 109,9 112,2 116,9 113,3 112,0 119,9 108,4 107,3 108,0 108,8 105,6 106,0 112,2 109,3 104,9 105,2 100,5 109,2 103,0 98,7 117,4 104,1 119,7 105,7 104,4 104,5 103,1 104,4 101,2 110,7 107,3 109,2 101,0 103,6 131,9 120,0 101,1 103,8 134,0 121,4

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 111,8 112,1 118,6 116,3 112,4 123,7 109,5 109,0 108,9 109,0 105,8 107,1 113,2 109,6 105,2 106,7 102,1 109,3 103,4 99,7 117,9 104,7 120,3 106,3 105,5 104,4 103,0 103,8 100,1 111,6 107,5 111,6 98,0 107,9 158,5 128,2 101,5 109,6 169,3 131,2 108,6 112,4 115,7 111,2 111,5 115,3 107,0 105,0 107,2 108,6 105,4 105,2 111,3 109,0 104,8 104,0 97,1 108,9 102,1 96,3 116,7 103,1 118,7 104,8 103,5 104,6 103,1 104,9 101,8 110,2 107,2 107,8 102,3 101,4 117,0 112,9 100,9 100,2 107,8 108,6

Transport, depozitare i comunicaii Transport, storage and communications

Transporturi terestre; transporturi prin conducte Land transport; transport via pipelines

Transporturi pe ap Water transport

Transporturi aeriene Air transport

Activiti anexe i auxiliare de transport, activiti ale ageniilor de turism Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies Pot i telecomunicaii Post and telecommunications

Intermedieri financiare Financial intermediations

Intermedieri financiare (cu excepia activitilor de asigurri i ale caselor de pensii) Financial intermediation, except insurance and pension funding

361

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Activiti de asigurri i ale caselor de pensii (cu excepia celor din sistemul public de asigurri sociale) Insurance and pension funding, except compulsory social security Activiti auxiliare intermedierilor financiare Activities auxiliary to financial intermediation 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Producie Production 101,0 103,3 130,2 115,2 100,7 103,3 128,5 120,2 112,9 115,8 105,7 105,2 113,6 108,8 106,6 103,3 114,2 123,5 103,1 105,0 104,2 125,5 122,8 100,2 111,1 137,8 92,3 122,0 109,8 137,4 100,3 120,3 101,8 86,8 97,9 95,2 102,8 98,2 100,9 112,8

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 92,9 105,4 133,5 112,2 90,9 103,5 148,5 143,1 114,0 118,4 105,9 108,0 114,9 109,4 107,5 104,8 114,8 124,1 103,8 107,6 103,8 126,3 125,2 100,9 111,3 139,1 93,9 126,3 111,3 138,7 101,1 125,2 100,7 102,2 98,4 95,5 105,6 104,3 101,1 118,0 108,1 101,4 127,0 118,5 102,1 103,3 125,7 115,6 112,0 113,8 105,6 103,0 112,8 108,5 106,2 102,4 113,0 122,6 101,9 101,1 104,5 125,0 121,2 99,8 110,8 135,6 89,6 114,8 108,7 136,1 99,5 115,6 102,2 81,9 97,8 95,1 101,7 95,7 100,8 110,7

Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Real estate, renting and business activities

Tranzacii imobiliare Real estate activities

nchirierea mainilor i echipamentelor, fr operator i a bunurilor personale i gospodreti Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods Informatic i activiti conexe Computer and related activities

Cercetare-dezvoltare Research and development

Alte activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Other business activities

Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public Public administration and defence, compulsory social security

nvmnt Education

362

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Sntate i asisten social Health and social assistance 2005 2006 2007 2008 Celelalte activiti ale economiei naionale Other activities of national economy 2005 2006 2007 2008 Total 2005 2006 2007 2008 Impozite pe produs1) Taxes on product1) 2005 2006 2007 2008 Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Import duties 2005 2006 2007 2008 Subvenii pe produs Subsidies on product 2005 2006 2007 2008 Produs intern brut Gross domestic product 2005 2006 2007 2008

Producie Production 107,6 94,6 103,8 105,0 105,8 113,4 107,8 101,5 104,3 109,1 107,5 108,7

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 111,0 100,5 105,0 106,3 105,9 115,9 108,2 102,5 104,9 110,3 108,1 109,8 103,9 88,2 102,5 103,6 105,7 110,3 107,4 100,2 103,6 107,8 106,9 107,5 108,3 104,6 106,5 105,2 111,9 109,5 34,6 89,0 100,2 52,1 69,4 74,3 104,2 107,9 106,3 107,3

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.1. Note: The data are presented according to CANE Rev.1. 1) Inclusiv TVA. / Including VAT.

363

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Agricultur, silvicultur i pescuit Agriculture, forestry and fishing Agricultur, vntoare i servicii anexe Crop and animal production, hunting and related service activities Silvicultur i exploatare forestier Forestry and logging Pescuit i acvacultur Fishing and aquaculture Industria extractiv Mining and quarrying Industria prelucrtoare Manufacturing Industria alimentar, fabricarea buturilor i a produselor din tutun Manufacture of food products, beverages and tobacco products Fabricarea produselor textile, a articolelor de mbrcminte i a produselor din piele Manufacture of textiles, wearing apparel and leather products Fabricarea lemnului i a produselor din hrtie i poligrafie Manufacture of wood and paper products, and printing Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Manufacture of paper and paper products Tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor Printing and reproduction of recorded media 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 96,9

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 97,1 96,7

97,0

97,1

96,8

94,4

94,6

94,3

107,4

107,8

106,3

104,7

104,1

105,7

94,5

93,5

96,3

99,8

99,9

99,6

82,3

82,0

82,7

105,3

105,1

105,5

109,9

109,6

110,3

91,4

91,3

91,5

112,1

113,5

110,6

364

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute prin prelucrarea ieiului Manufacture of coke and refined petroleum products Fabricarea substanelor i a produselor chimice Manufacture of chemicals and chemical products Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice i a altor produse din minerale nemetalice Manufacture of rubber and plastics products and other non-metallic mineral products Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Manufacture of rubber and plastics products Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metallic mineral products Industria metalurgic i a produselor din metal Manufacture of basic metals and fabricated metal products Industria metalurgic Manufacture of basic metals Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice Manufacture of computer, electronic and optical products Fabricarea echipamentelor electrice Manufacture of electrical equipment Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 94,0

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 94,8 91,6

87,0

85,7

91,5

102,4

103,0

101,7

85,5

85,7

85,0

101,6

102,0

100,9

74,2

74,8

73,1

75,2

72,9

81,5

65,8

65,6

66,6

89,2

89,1

89,4

106,3

106,7

105,8

104,1

104,5

103,5

92,6

92,8

92,3

365

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Industria mijloacelor de transport Manufacture of transport equipment Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Fabricarea altor mijloace de transport Manufacture of other transport equipment n.e.c. Fabricarea mobilei; alte activiti industriale n.c.a., repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Manufacture of furniture; other manufacturing activities n.e.c.; repair maintenance and installation of machinery and equipment Fabricarea mobilei; alte activiti industriale n.c.a. Manufacture of furniture; other manufacturing activities n.e.c. Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Repair maintenance and installation of machinery and equipment Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Electricity, gas, steam and air conditioning supply Distribuia apei, salubritate, gestionarea deeurilor i activiti de decontaminare Water supply, sewerage, waste management and decontamination activities Captarea, tratarea i distribuia apei Water catchment, treatment and distribution Colectarea i epurarea apelor uzate; colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor; activiti de recuperare a materialelor reciclabile; activiti i servicii de decontaminare Used water collection and purification, waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 113,1

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 112,4 114,0

116,3

116,1

116,5

102,2

102,7

101,1

97,4

100,3

92,6

89,6

91,0

87,6

123,3

123,2

123,5

114,3

113,9

116,1

108,6

108,9

108,3

108,8

109,1

108,4

108,6

108,8

108,3

366

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Construcii Construction Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Comer cu ridicata i cu amnuntul; ntreinerea i repararea autovehiculelor i a motocicletelor Wholesale and retail and repair of motor vehicles and motorcycles Comer cu ridicata, cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Comer cu amnuntul, cu excepia autovehiculelor i motocicletelor Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles Transport i depozitare Transport and storage Transporturi terestre i transporturi prin conducte Land transport and transport via pipelines Transporturi pe ap Water transport Transporturi aeriene Air transport Depozitare i activiti auxiliare pentru transporturi Warehousing and support activities for transportation Activiti de pot i de curier Postal and courier activities 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 91,1

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 92,1 90,1

86,3

85,6

86,8

61,9

62,3

61,1

87,9

88,8

87,4

88,0

87,6

88,2

95,6

99,9

92,0

93,4

98,9

89,2

108,5

108,7

107,9

99,6

97,0

103,5

102,8

104,2

101,5

99,5

99,4

99,5

367

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Hoteluri i alte faciliti de cazare; restaurante i alte activiti de servicii de alimentaie public Hotels and other accommodation facilities; restaurants and other catering services Informaii i comunicaii Information and communication Activiti de editare, audiovizual i radiodifuziune Publishing, audiovisual and broadcasting activities Activiti de editare Publishing activities Activiti de producie cinematografic, video i de programe de televiziune; nregistrri audio i activiti de editare muzical; activiti de difuzare i transmitere de programe Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities; programming and broadcasting activities Telecomunicaii Telecommunications Activiti de servicii n tehnologia informaiei; activiti de servicii informatice Computer programming, consultancy and related activities; information service activities Intermedieri financiare i asigurri Financial and insurance intermediation Intermedieri financiare, cu excepia activitilor de asigurri i ale fondurilor de pensii Financial intermediation, except insurance and pension funding Activiti de asigurri, reasigurri i ale fondurilor de pensii (cu excepia celor din sistemul public de asigurri sociale) Insurance, reinsurance and pension funding (except compulsory social security) 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 92,9

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 93,6 91,9

98,6

100,3

97,5

100,6

100,6

100,7

101,7

101,5

102,1

99,7

99,5

99,9

102,3

104,4

101,1

88,0

90,3

86,7

90,9

89,8

91,9

95,7

92,9

99,1

92,8

89,5

96,3

368

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Activiti auxiliare intermedierilor financiare, activiti de asigurare i fonduri de pensii Activities auxiliary to financial intermediation, insurance activities and pension funds Tranzacii imobiliare Real estate activities Chirii imputate pentru locuinele ocupate de proprietari Imputed rents of owner-occupied dwellings Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Professional, scientific and technical activities Activiti juridice i de contabilitate; activiti ale direciilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activiti de management i de consultan n management; activiti de arhitectur i inginerie; activiti de testri i analiz tehnic Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities; architectural and engineering activities; technical testing and analysis Activiti juridice i de contabilitate; activiti ale direciilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activiti de management i de consultan n management Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities Activiti de arhitectur i inginerie; activiti de testri i analiz tehnic Architectural and engineering activities; technical testing and analysis Cercetare-dezvoltare Scientific research and development Publicitate i activiti de studiere a pieei; alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti veterinare Advertising and market research; other professional, scientific and technical activities; veterinary activities 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 78,8

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 68,8 80,9

92,2

92,6

91,9

102,2

83,8

120,6

93,8

93,7

94,0

99,0

98,9

99,1

98,7

98,5

99,1

99,3

99,4

99,1

83,8

84,0

83,4

88,7

89,2

87,9

369

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Publicitate i activiti de studiere a pieei Advertising and market research Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice; activiti veterinare Other professional, scientific and technical activities; veterinary activities Activiti de secretariat i activiti de servicii suport Office administrative and support service activities Activiti de nchiriere i leasing Rental and leasing activities Activiti de servicii privind fora de munc Employment activities Activiti ale ageniilor turistice i a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare i asisten turistic Travel agency, tour operator reservation service and related activities Activiti de investigaii i protecie; activiti de peisagistic i servicii pentru cldiri; activiti de secretariat, servicii suport i alte activiti de servicii prestate n principal ntreprinderilor Security and investigation activities; services to buildings and landscape activities; office administrative, office support and other business support activities Administraie public i aprare, asigurri sociale din sistemul public Public administration and defence, compulsory social security nvmnt Education Sntate i asisten social Health and social assistance Activiti referitoare la sntatea uman Human health activities Activiti de asisten social Social work activities 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 87,8

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 87,9 87,6

95,3

95,8

93,4

96,7

97,5

95,7

99,8

99,0

100,9

96,4

96,6

96,0

91,2

91,6

91,1

98,3

98,6

97,7

97,5

93,7

98,6

98,6

98,7

98,5

104,6

109,4

99,4

104,6

109,4

99,4

108,7

84,3

135,5

370

11.13

Indicii produciei, consumului intermediar i valorii adugate brute, pe activiti - continuare Indices of production, intermediate consumption and gross value added, by activity - continued
n procente fa de anul precedent / as percentage against previous year

Anii Years Activiti de spectacole, culturale I recreative Arts, entertainment and recreation Activiti de creaie i interpretare artistic; activiti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor i alte activiti culturale; activiti de jocuri de noroc i pariuri Creative, arts and entertainment activities; libraries, archives, museums and other cultural activities; gambling and betting activities Activiti sportive, recreative i distractive Sports activities and amusement and recreation activities Alte activiti de servicii Other service activities Activiti asociative diverse Activities of membership organisations Reparaii de calculatoare, de articole personale i de uz gospodresc Repair of computers and personal and household goods Alte activiti de servicii Other personal service activities Total Impozite pe produs1) Taxes on product1) Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) Import duties Subvenii pe produs Subsidies on product Produs intern brut Gross domestic product 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Producie Production 101,5

Valoare Consum adugat intermediar brut Intermediate Gross value consumption added 102,0 100,7

103,6

103,9

102,8

99,4

99,7

98,9

84,1

91,9

76,3

88,5

99,0

77,4

71,4

74,0

69,0

80,0

83,8

76,4

95,1

96,0

94,2 87,5

76,3

83,4

93,4

Not: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2. Note: The data are presented according to CANE Rev.2. 1) Inclusiv TVA. / Including VAT.

371