Sunteți pe pagina 1din 60

Anexa la HCL nr.

_____________

DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA STUDIU DE FEZABILITATE

CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT


BUCURESTI
b-dul Drumul Taberei nr. 24A, sector 6

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti ctr.nr. 17/2011 IULIE 2011

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti

DOCUMENTAIETEHNICOECONOMIC STUDIUDEFEZABILITATE

CentruCulturalEuropeanFAVORIT
BUCURETI
bdulDrumulTabereinr.24A,sector6 Beneficiar:PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |1

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti

CUPRINS:
Denumire CAPITOLULA:Piesescrise (1)DATEGENERALE 1.Denumireaobiectivuluideinvestiii 2.Amplasamentul(judeul,localitatea,strada,numrul) 3.Titularulinvestiiei 4.Beneficiarulinvestiiei 5.Elaboratorulstudiului Pag.

5 5 5 5 5 5 5 5 12 12 12 13 13 14 16 16 16 16

(2)INFORMAIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 1.Situaiaactualiinformaiidespreentitatearesponsabilcuimplementareaproiectului 2.Descriereainvestiiei a) scenariiletehnicoeconomiceprincareobiectiveleproiectuluideinvestiiipotfi atinse(ncazulncare,anteriorstudiuluidefezabilitate,nuafostelaboratunstudiu deprefezabilitatesauunplandetaliatdeinvestiiipetermenlung): scenariipropuse scenariulrecomandatdectreelaborator avantajelescenariuluirecomandat

b) descriereaconstructiv,funcionalitehnologic 3.Datetehnicealeinvestiiei a) zonaiamplasamentul b) statutuljuridicalterenuluicareurmeazsfieocupat c) situaiaocuprilordefinitivedeteren:suprafaatotal,reprezentndterenuridin intravilan/extravilan

d) studiideterenstudiugeotehnic e) caracteristicileprincipalealeconstruciilordincadrulobiectivuluideinvestiii, specificedomeniuluideactivitate,ivarianteleconstructivederealizareainvestiiei, curecomandareavarianteioptimepentruaprobare

16 18

Beneficiar:

f)

situaiaexistentautilitilorianalizadeconsum: necesaruldeutilitipentruvariantapropuspromovrii PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

20 20 P a g |2

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti soluiitehnicedeasigurarecuutiliti g) concluziileevaluriiimpactuluiasupramediului 4.Durataderealizareietapeleprincipale;graficulderealizareainvestiiei 20 21 22 24 24 27 29 29

(3)COSTURILEESTIMATIVEALEINVESTIIEI 1.Valoareatotalacudetaliereapestructuradevizuluigeneral 2.Ealonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestiiei

(4)ANALIZCOSTBENEFICIU 1.Identificareainvestiieiidefinireaobiectivelor,inclusivspecificareaperioadeide referin 2.Analizaopiunilor 3.Analizafinanciar 4.Analizadesenzitivitate 5.Analizaderisc

30 33 37 37 41 41 41 41 42 42 42 4242 42 43 44

(5)SURSELEDEFINANAREAINVESTIIEI (6)ESTIMRIPRIVINDFORADEMUNCOCUPATPRINREALIZAREAINVESTIIEI 1.Numrdelocuridemunccreatenfazadeexecuie 2.Numrdelocuridemunccreatenfazadeoperare

(7)PRINCIPALIIINDICATORITEHNICOECONOMICIAIINVESTIIEI 1.Valoareatotal(INV),inclusivTVA(miilei) 2.Ealonareainvestiiei(INV/C+M) 3.Durataderealizare(luni) 4.Capaciti(nunitifiziceivalorice) 5.Aliindicatorispecificidomeniuluideactivitatencareesterealizatinvestiia,dupcaz

CapitolulB:Piesedesenate

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |3

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti CAPITOLULB:Piesedesenate 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Plandesituaie Plansubsol Planparter Planetaj1 Planetaj2 Planetaj3 Planetaj3tehnic Seciunelongitudinal Schemfuncionalsubsol Schemfuncionalparter Schemfuncionaletaj1 Schemfuncionaletaj2 Schemfuncionaletaj3 Schemfuncionaletaj3tehnic Schemfuncionalseciune 1:500 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |4

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti

STUDIUDEFEZABILITATE
CAPITOLULA:Piesescrise (1)DATEGENERALE: 1.Denumireaobiectivuluideinvestiii: 2.Amplasamentul: CENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTaberei,nr.24A,sector6,Bucureti Primriasectorului6,municipiulBucureti Primriasectorului6,municipiulBucureti SCAVZdesigngrupSRL

3.Titularulinvestiiei 4.Beneficiarulinvestiiei 5.Elaboratorulstudiului

(2)INFORMATIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 1. SITUAIA ACTUAL I INFORMAII DESPRE ENTITATEA RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 1.1.CONTEXULGENERAL Misiunea Centrului Cultural European este aceea de a crea un spaiu cultural care s stimuleze iniiativeletinerilorcreatoriaflaintrozondeconfluenaartelor,sdescopereisvalorificeorelaie direct ntre limbaje i mijloace artistice diferite (arta spectacolului, literatur, arta plastic), promovarea particularitiloriaidentitilorculturalencontexteuropean,aformelordecomunicaredetoategenurile ntrepubliciartist. Cristian Constantin Potera Primar Sector 6: Cultura a reprezentat, reprezint i va reprezenta linitea sufleteasc i naterea fiecrei civilizaii. Cu greu putem tri fr a citi o carte, a aplauda la scen deschisartitii,frapriviopicturifraascultaoopermuzical. SuntemromniitrimalturidealtepopoarentroEuropunitlngmarivaloriculturale.Acest lucru ne oblig s putem rmne acolo unde nume ca: Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Vasile Alecsandri,

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |5

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Nichita Stnescu, George Enescu, Ion Voicu, Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu i muli alii sunt figurile emblematiceaceeacenseamnsfii"MadeinRomnia". De aceea Centrul Cultural European nu va face dect s duc mai departe tot ceea ce nseamn promovareatalentelorculturaleromnetipentruidentificareaneamuluinostru. Propunerea de realizare a unui Centru Cultural European n incinta fostului cinematograf Favorit beneficiazattdesprijinulautoritilorlocaleiguvernamentale,ctidesprijinulpopulaiei.n datade 19.05.2011locuitoriidinzonmpreuncuCentruldeResursepentruparticiparepublicCeReauorganizat o expoziie foto sub numele Am deschis ochii pentru Favorit. Expoziia a reunit un numr mare de vizitatori;seobserv,prinurmare,cproiectulvafibineprimitdepopulaie. CentrulCulturalEuropeanFavoritvadesfuraactiviticulturalelocale,regionaleiinternaionale. CentrulCulturalEuropeanFavoritvainiiaidesfuraproiecteiprogrameculturalendomeniuleducaiei permanenteialculturiitradiionale,urmrind: elaborareaunorproiecteatractiveiutiledeeducaiepermanent; conservarea i transmiterea valorilor morale, artistice i tehnice ale comunitii pe raza creiafuncioneaz,precumialepatrimoniuluiculturalnaionalieuropean; stimulareacreativitiiitalentului; cultivarea valorilor i autenticitii creaiei contemporane i artei interpretative profesionistesauneprofesioniste,ntoategenurilemuzica,coregrafie,teatruetc.; dezvoltareaschimburilorculturalepeplannaionaliinternaional. CentrulCulturalEuropeanFavoritvaaveaurmtoareleatribuiiprincipale: educareatiintificiartisticapubliculuiprinprogramespecifice; sprijinireatinerilorcercettoriiartitivaloroinformarealor; elaborareaieditareadestudii,publicaiiimaterialedocumentare; colaborarea cu Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, cu fundaii, universitati romne i europene, n vederea cunoaterii i afirmrii valorilor culturii i civilizaiei romneti; mbogirea patrimoniului instituiei prin donaii, achiziii, organizarea de tabere i expoziiideartialteforme,etc. Pentrurealizareaactivitilorpropuse,CentrulCulturalEuropeanFavoritvacolaboracuinstituiide specialitate, organizaii neguvernamentale, persoane juridice de drept public i/sau privat, precum i cu persoanefizice,fraexprimaniciunfeldeinteresedegrup(etnice,politice,religioaseetc.). Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |6

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Activitatea cultural artistic va fi susinut prin colaborri cu artiti profesioniti (regizori, actori, scenografi,etc.)sauneprofesioniti,cuorganizaii,fundaii,instituiiculturale,unitidenvmnt,iva consta,fraselimita,n: stagiunedeteatrupentrucopii; stagiunedeteatrupentruaduli; spectacolelectur; spectacolededivertisment; lansridecarte; expoziii; organizareadeworkshopuri,ateliere,seminarii,conferine; organizareadecluburisaucercuriartistice; participrinfestivalurideteatru; implicrinproiecteculturalepropusedealteorganizaii,fundaii,instituiiculturale; alteevenimenteculturale; nscriereaspectacolelorladiferitefestivaluridintarasistrainatate; ntalnirintreartiticonsacraiitineri,ncadrulunorseridepoezie; sprijinireacompaniilorindependentedeteatru,etc. Proiectulvaaveaimpactasupraadoucategoriideparticipani:artiti(motivareatinerilorcreatori, numrul mare de spectacole realizate de tineri stimuleaz concurena, ceea ce duce la creterea valorii creative a tinerilor artiti independeni, prin contactul i fuziunea mai multor domenii artistice, proiectul fiind o platform permanent de stimulare creativ) i public (prin apropierea publicului larg fa de fenomenulartisticicreatoriprindiversitateatipurilordeteatruabordat(teatrucomunitar,neconvenional, experimental,deimagine,spectacolelectura)). Entitatearesponsabilcuproiectul:PrimriaSectorului6almuncipiuluiBucureti. 1.2.SITUAIAACTUAL PeterenuldelaadresabdulDrumulTaberei,nr.24A,sector6,Bucuretiseafloconstruciecu regimdenlimeS+P+1E,avndfunciuneadecinematograf. nprezentconstruciancauzenefuncionabil. Vecinti: lanord: laest: lasud: lavest: construciiP+8E construciePistradaSibiu bdulDrumulTaberei construciePistradaPrav P a g |7

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti 1.2.a.SITUAIAACTUALFUNCIONALITATE Constructia amplasat n cadrul unui complex comercial, cu functiunea de cinematograf este in prezentdegradatasinefunctionala.Construitainanii70,constructiaacareiformainitialanusaschimbat, prezintaouzuramoderatadatoratalipseideintretineredinultimultimp,nesuferindinsaavariimajoreale peretilor. Constructia,avandfunctiuneadecinematografareunregimdeinaltimedeS+P+1E,saladecinema desfasurandusepe2nivele. Inprezentzonaceamaibinepastrataestezonadeintrarececuprinde:holuldeprimire,caselede bilete si holul foyer din care se face accesul catre sala de cinema. Aici sau putut identifica si tipurile de finisaje folosite initial : mozaic pentru pardoseala, zugraveala de culoare alba, caramida aparenta si piatra decorativapentruperetisizugravealadeculoarealbapentrutavane.Fatadetamplariainitiala,inprezent dezafectata(lipsescusileincaperilor,geamuri)sepoateobservafaptulcapefatadaprincipalacatsipecele lateraletamplariainitialaafostinlocuitacuunadetipPVC.Inzonadelaparterdestinatagrupurilorsanitare peretii decompartimentaresuntdezafectati, compartimentareainterioaraputandfirelevatadupaurmele vizibiledelanivelulplanuluiorizonatal. Legaturaintrepartersisubsolesterealizataprinintermediulunuinoddescaraamplasatpefatada estica.Subsolulesteinprezentnefunctionabil,fiindputernicdegradat. Sepoateobservalipsafinisajelorsiatamplariei.Zonaamplasatasubsalacinemanuapututfirelevatadin cauzainaccesibilitatiiacesteia,putandfitotusiobservatacomunicareadintresubsolsisalacinemainzona podiumului. Un alt nod de circulatie care face legatura dintre parter si etaj este amplasat pe fatada vestica a

constructiei.Laacestnivelseregasesccabinadeproiectieasaliidecinema,precumsialteanexesispatiide depozitarenecesareuneiastfeldefunctiuni.Graduldedegradareaconstructieipoatefiobservatsilaacest nivel unde tamplaria lipseste din nou, finisajele folosite vizibile fiind placi ceramice la nivelul pardoselii si zugravealadeculoarealbapeperetisitavan. Saladecinemaseaflasieaintrunstadiudestuldeavansatdedegradare.Aicisepoateobservalipsa

aproape totala a finisajelor ( zona intrarilor laterale fiind singura in care se mai pot regasi urmele de tamplariedelemninitiale,sauaperetilorimbracatiinlemn),betonulsautencuialafiindsingurelemateriale vizibile.Lipsaunuitavanfalsapermisinsarecunoastereastructuriiplafonuluisimodulincaregrinzilesalii suntdispuse.

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |8

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti ConformreleveuluintocmitdeSCDDDESIGNSTUDIOSRL,construciacuprindeurmtoarelespaii:

SUBSOL(zonacareapututfirelevat) Curtedelumina Anexa1 Holsubsol Anexa2 Anexa3 Anexa4 Holscar 17.41mp 10.88mp 151.92mp 8.05mp 7.16mp 5.91mp 22.72mp 18.72mp 78.15mp 3.395m 320.92mp

Centralatermic Anexa5

nlimelibernivel

SUBSOLsuprafautiltotal PARTER Holprimire

87.88mp 11.16mp 8.08mp 6.37mp 2.29mp 8.44mp 247.62mp 6.54mp 4.61mp 34.22mp 33.05mp 502.45mp 3.28m(nhol)

Casadebilete1 Hol1 Hol2

Casadebilete2 Birou Holfoyer Casascarii Anexa

Grupsanitar1 Grupsanitar2 Salacinema

nlimelibernivel

7.45mi8.45m(nsal) PARTERsuprafautiltotal ETAJ Casascarii Beneficiar: 6.25mp P a g |9 952.71mp

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Hol1 Anexa1 10.37mp 5.68mp 30.64mp 13.14mp 6.67mp 4.97mp 220.51mp 3.176m 298.32mp

Cabinaproiectie Hol2 Anexa2 Anexa3

Gradenesalacinema nlimeliberanivel

ETAJsuprafautiltotal RECAPITULARESUPRAFETE

SUBSOLsuprafautil PARTERsuprafautil ETAJsuprafautil TOTALSUPRAFAUTIL

320.92mp 952.71mp 298.32mp 1571.95mp

Circulaiaverticalserealizeazprinintermediulunuinoddecirculaiecarefacelegturantreholul foyer i camera de proiecie, amplasat la etaj, i a unui al doilea nod de circulaie ntre parter i subsol, amplasatpefaadaesticaconstruciei. 1.2.b.SITUAIAACTUALSOLUIICONSTRUCTIVEIDEFINISAJ A.Sistemulconstructivexistent: Infrastructuraesterealizatdinbetonarmatde80cmlime,la150cmsubCTAnzonafrsubsol

ilacca.6070cmsubcotapardoseliidesubsolnzonacusubsol. Suprastructura: Structura de rezisten a imobilului este format din cadre i perei structurali de beton armat cu inchideri perimetrale de zidarie de caramida cu rol in preluarea atat a sarcinilor gravitationale,catsiasarcinilororizontale,precumsidinplanseedinbetonarmat(grinzisiplaca),peste partersietaj.Peretiiexterioripedirectielongitudinalasuntdincaramizide24x12x6cm,decalitatemedie, marca minima 50, tesute cu rosturile verticale umplute corect, avand ca liant un mortar de ciment var, formand pereti structurali perimetrali de caramida 25 cm. Pe directie transversala sala este delimitata de peretistructuralidebetonarmatcugrosimede40cm. armat. Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |10 n zona de intrare exista o pergola cu stalpi metalici cu diametrul de 100 mm si grinzi de beton

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Planeelesuntrealizatedinplacilede15cmdebeton,formeazasaibe,aucenturainalta.Planseele

suntrezematepegrinziledebetonarmat.Grinzilesuntdese,celedeasuprasaliidespectacolauinteraxde 1.80msilatimide35cm. Stalpiiderigidizareaudimensiunide35x55cminsectiunetransversala. Scara:scarainterioarestedinb.a.monolit,aredimensiunearampeide 1m,fiindoscarndouarampecupodesteintermediare. B.nchiderileexterioare Peretii exteriori pe directie longitudinala sunt din caramizi de 24 x 12 x 6 cm, de calitate medie, marca minima 50, tesute cu rosturile verticale umplute corect, avand ca liant un mortar de ciment var, formand pereti structurali perimetrali de caramida 25 cm. Pe directie transversala sala este delimitata de peretistructuralidebetonarmatcugrosimede40cm. C.Compartimentriinterioare Suntrealizatedinperetidinzidariedecaramidacuogrosimede15cm. D.Finisajeinterioare tmplrieinterioar:aluminiuvopsitinculoaregri pardoseli:mozaicinzonadeprimire,betoninzonasaliisisubsol, placiceramiceinzonacamereideproiectie perei interiori: zugrveal cu vopsea de culoare alba, caramida aparentasipiatradecorativa. scarainterioarfinisatcumozaicsitencuialaalba. finisajele din sala de spectacol nu mai sunt prezente, peretii si pardosealafiindntotalitatedecopertate. E.Finisajeexterioare peretiexteriori:caramidaapararentasiplaciceramicedeculoare gri tmplrieexterioar:profilePVCcugeamdublutiptermopan. dalepentruaccesulincinematografsiplaciceramicepeterasade laetaj. stareafatadelorestebuna,faradesprinderimajorestratuluide finisaj. Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |11 Acoperis:Invelitoareaestensistemteras.

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti F.nvelitoarea Invelitoareaimobiluluiestetipterasanecirculabilprevzutcu captareasiscurgereaapelorpluviale. 1.2.c.SITUAIAACTUALAMENAJARIEXTERIOARE Incintaesteamenajatcuplatformepietonale,mobilierurbanprecumispaiiverzi. 1.2.d.SITUAIAACTUALUTILITI Construcia este prevazut cu utilitati din reteaua locala existenta. Instalatiile interioare existente suntnefunctionale,eletrebuindinlocuite. Metropolamodernnumaioferreperecelorcareopopuleaz.Esteunspaiuomogen,preocupat maidegrabsiflatezevizitatoriiisofereomarcuorrecognoscibilicubeneficiituristice,darfr spoatmulumindeajunsopopulaieeterogen. Aceastsituaieestefavorizatidefaptulclocuitoriisinumprtescacelaisistemdevalori,ci sepoatevorbidespreunmozaicdesistemedevaloricareadungrupurimici,formatedinindivizirisipiipe suprafaaamorfaaezrii. Spaiulpublic,caspaiudecontactischimbdeinformaii,captonoudimensiune,eldetermin loculundesevorscrieregulilenescrisealecomunitii,loculdeinteraciunesocial. Centrele culturale care adpostesc slile de spectacol, tind s devin versatile, pentru a putea acoperiogamctmailargdemanifestridedicateunuipublicfoartevariat. 2.DESCRIEREAINVESTIIEI: a)Scenariiletehnicoeconomiceprincareobiectiveleproiectuluideinvestitiipotfiatinse: Scenariipropuse: Pentru atingerea obiectivului de investiie, i anume Centru Cultural European, au fost analizate urmtoarelescenarii: Scenariul1/alternativnul:reprezentndsituaiancareNUserealizeazproiectul. Avantaje:investiie0 Dezavantaje:nuseatingeobiectivul,adicnuserealizeaznimic. Scenariul2/alternativaminim:reprezentndsituaiancareinvestiiiledereabilitareattfizic ctimoralafostuluiCinematografFAVORITserealizeaznspaiileexistente,serealizeazdotrinlimita spaiuluidisponibilicuefortfinanciarmoderat,fraserealizaconsolidare,extindereisupraetajare; Avantaje:investiiemic,timpdeexecuiefoarteredus,seobineosaldecinematografcu dotrilanivelulcerineloractuale. Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |12

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Dezavantaje:serealizeazdoaroreabilitarefizicimoralafostuluicinematografFavorit, serealizeazanumitedotrinecesarefuncionriiuneislidecinematograf,nsnuserealizeazun CentruCultural. Scenariul 3 / alternativa moderat : se menine parial construcia existent i se consolideaz, extindeisupraetajeaz,serealizeazdotrinlimitaspaiuluidisponibilastfelrezultat; Avantaje: investiie moderat, se poate obine un Centru Cultural cu spaii i dotri n limitelesuprafeelordesfurateposibilderealizat(CUT=2,5,adicaprox.3600mp) Dezavantaje:sevordemolaanumiteprialeconstruciei,lucrriledeexecuievordura o perioadlungdetimp. Scenariul4/alternativmaxim:sedemoleazconstruciaexistentiserealizeazoconstrucie nou,ncondiiileprevzutedeuncertificatdeurbanism Avantaje:sepoaterealizaunCentruCulturalcudotrilaparametriiactuali Dezavantaje: se demoleaz construcia existent, noua construcie va fi probabil mai mic ca suprafa desfurat, putnd adposti mai puine spaii necesare att publicului ct i spaii auxiliare, tehnice, etc., lucrrile de execuie vor dura o perioad foarte lung de timp (demolare i construire),astfelnctCentrulCulturalnuvaputeafidatfoartecurndnfolosirepopulaiei. Scenariulrecomandatdecatreelaborator: Scenariulrecomandatdeelaboratorestescenariul3/alternativamoderat:meninereapariala construciei existente, consolidarea, extinderea i supraetajarea i realizarea de dotri n limita spaiului astfelrezultat. Avantajelescenariuluirecomandat: Avantajul major al scenariului recomandat este, n principal, meninerea, cel puin parial, a imobiluluiexistent,investiiafiindmaimicdectcearezultatnurmascenariului4. Unaltavantajlconstituieadaptareaimobiluluiastfelrezultatlanecesitileactualealepopulaiei, prinrealizareauneislidespectacoleversatil,carepoateacomodaattspectacoledeteatru,decinema, dar i de concerte, prin crearea unor spaii multifuncionale n care se pot desfura workshopuri, conferine,prezentri,etc.,realizareauneislidelecturbibliotec,precumiaspaiiloranexeitehnice aferente.

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |13

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti b)Descriereaconstructivifuncional Construcia se ncadreaz n categoria de importan C i clasa de importan II i grad de rezistenlafocIV. Viitorulcentruculturalvaadpostiurmtoarelefunciuni/spaiimajore: Saldespectacole(cinematograf,teatru,concerte)capacitatemin.700locuri Suprafaconstruitcca.600mp(parter)+cca200mp(balcon) Scenasuprafacca120,00mp Slimultifuncionale/deconferinecapacitatemin.50locuri/sal Suprafaaprox.2x150mp Sallecturbibliotecnespecializatsuprafaminim65mp(vaaveaaccesliberlaraft) Zondealimentaiepublic(bar/cafenea)cca20mp

Spaiianexnecesarefuncionriicinematografuluiconformnormelornvigoare Cabinproieciecca25,00mp Spaiianexnecesarefuncionriiteatruluiconformnormelornvigoare Accesactoricca3,00mp Cabineactoricca50mp(fiecarecabinvaconine1lavoar,la2cabine1du) Spaiuderegrupareactori15,00mp Salderepetiiicca80mp Grupurisanitareactori Femei2WC Brbai1WCi2pisoare Depozitdecoruricca15mp Atelierntreineredecoruricca15mp Premontajdecoruricca10,00mp Spaiianexnecesarefuncionriiconcertelorconformnormelornvigoare Zonadesubscenvafidestinatorchestreisupraf.cca120,00mp Spaiianexnecesarefuncionriibiblioteciiconformnormelornvigoare Spaiudepozitarecricca20mp Spaiianexnecesarefuncionriislilormultifuncionale/deconferineconformnormelorn vigoare Beneficiar: Foyersalcca100mppentrufiecaresal PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |14

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Grupurisanitareseparatepesexe(femei/brbai) Femei2WC,2lavoare Brbai1WC,2pisoare,1lavoar

Depozitaremobiliercca5,00mp Depozitareaparaturcca3,00mp

Spaiianexnecesarefuncionriialimentaieipubliceconformnormelornvigoare Depozitcca7,00mp Zonrecepiemarfcca5,00mp Montcharge/liftmarf

Spaiinecesarefuncionriizonelordestinatepubliculuiconformnormelornvigoare Foyersaldespectacolesupraf.cca.450mp Grupurisanitare: separatepesexe(femei/brbai)+grupsanitarpentrupersoanecudizabiliti Femei7WC,7lavoare Brbai3WC,6pisoare,3lavoare Persoanecudizabiliti1lavoar,1WC Garderobe28ml 2scrin3rampeunadeschis(limeramp1,70m),cealaltnchis(limeramp 1,70m) Liftcucapacitatede12persoane(dimens.gol2,00x1,90m,dimcabin1,40x1,50m) Spaiianexenecesarefuncionriicentruluiculturalconformnormelornvigoare Cabinmonitorizarencaresevamontaicentraladedetecieincendiicca12,00mp Casbiletecca3,00mp Administraiemin2birouricca15mpfiecareicteungrupsanitarpesexe Descriereafunciunilornfunciedeamplasare/suprafeeutile: SUBSOL suprafautil 789,63mp

(spaiitehnice,adpostaprarecivil) PARTER suprafautil 926,92mp

(saldespectacole,scen,foyer,punctinformare,casdebilete,cafenea/bar,monitorizarei centraldetecieincendii,depozitcafenea/bar) Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |15

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti ETAJ1 suprafautil 299,30mp (foyer,cafenea/bar,depozitcafenea/bar,spaiiactori,grupsanitaractori,accesdecoruri,depozit decoruri,spaiupremontaj,anexecostume) ETAJ2 suprafautil 534,29mp

(sliprezentare/conferine,foyer,anexesli,cabinproiecie,balconsalspectacol,spaiiactori, grupsanitaractori) ETAJ3 suprafautil 802,36mp

(bibliotec,foyer,depozitri,slimultifuncionale,anexeslimultifuncionale,spaiiactori,sli repetiie,grupsanitaractori,accesactori) ETAJ3TEHNIC suprafautil 283,26mp

(spaiutehnic,birouriadministraie,secretariat) TOTALsuprafautilpropus(frsubsol): TOTALsuprafautilpropus(inclusivsubsol): TOTALsuprafaconstruitpropus(suprateran): (3)DATETEHNICEALEINVESTIIEI: a)Zonaiamplasamentul bdulDrumulTaberei,nr.24A,sector6,Bucureti b)Statutuljuridicalterenuluicareurmeazsfieocupat Imobilul este dat spre folosin ctre Primaria Sectorului 6, pe o perioada de 6 ani, conform contractului de comodat nr. 39 din 01.03.2010, ncheiat ntre R.A.D.E.F Romania Film i Primria Sectorului6. Imobilulnufigureazpelistamonumenteloristoriceactualizatn2004. c) Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; Imobilul,situatnintravilanulmunicipiuluiBucureti,estecompusdinterennsuprafade1440.00 mpioconstrucieS+P+1E,avndsuprafaaconstruitde1221mpisuprafadesfuratde1810mp. d)Studiideteren: studiitopograficecuprinzndplanuritopograficecuamplasamentelereperelor,listecureperen sistemdereferintanational Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |16 2846,13mp 3635,76mp 3600,00mp

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele determinrilordelaborator,analizaapeisubterane,raportulgeotehniccurecomandrilepentrufundarei consolidri PeterenulaflatlaadresabdulDrumulTabereinr.24A,sector6,Bucuretiafostntocmitdectre SCINFRACONSRLstudiulgeotehnic. Concluziileirecomandrileacestuistudiusunt: Investigaiile din amplasament au pus n eviden prezena, pe grosimi de 1,40 1,70 m a umpluturilordepmnt,urmatedeluturiledeBucuretingrosimide8,509,00m,reprezentateprinargile cafeniiglbui,plasticvrtoaseiargileprfoaseglbui,plasticvrtoase. ncontinuare,dupunstratnisiposdetranziie,sedezvoltdepoziteledeColentina. Fadestratificaiademaisusicaracteristicileconstrucieiproiectate,serecomandurmtoarea soluiedefundare: Pentruimobilulcesevaconstruicuunsubsol,avndoadncimedefundareconstructivnecesarde cca4,0m(nfunciedenlimeaviitoruluisubsol),sepoateadoptafundareadirect,petlpincruciatede b.a.sauperadierdeb.a.,cuopresiuneefectivpetalppef200kPa. Fundaiile cldirii actuale ar trebui subzidite cu ploturi pare (2, 4, 6, etc.), urmnd ca apoi s se executeploturileimpare(1,3,5,etc.)acesteafiinduniteprintrotalpcontinudeb.a. n orice caz, soluia de fundare va fi n funcie de soluia aleas de ctre proiectantul structurist, pentruconsolidareaisupraetajareacldiriiexistente. Se recomand ca toate lucrrile de sub cota terenului s fie hidroizolate mpotriva apelor din infiltraii. Dimensionareafundaiiloripereilorsubsolurilortrebuiefcutcorespunztorsolicitrilorverticale iorizontale.Coeficieniidepatsuntdaidetabelulcuprinslapct.5.2.nstudiulgeotehnic. La proiectarea parcrilor de la nivelul terenului i a sistemelor rutiere, se vor avea n vedere urmtoarelerecomandri: ndeprtarea stratului de umplutur, inclusiv a rdcinilor plantelor; adncimea de decaparevafistabilitdeproiectant; patul sistemelor rutiere i al parcrilor se vor compacta cu cilindrul compactor, pn la atingereaunuigraddecompactarede100%dinncercareaProctornormal; fundaiasistemelorrutiere,parcrilor,etc.sevarealizadinbalast,amestecoptimaliseva dimensiona conform STAS 1339/79 i a reglementrilor tehnice n vigoare. Gradul de compactarevafide98%dinncercareaProctormodificat. ConformindicativuluidenormeTS/1994,terenulestencategoriaa3apentruspturimecanizate.

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |17

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Daccuocaziaefecturiispturilorlafundaiileexistenteseconstatcterenulare,local,ostare diferitdeceaprecizatnreferatulgeotehnic(altnatur,fostehrube,fostefundaiidinvechime, etc.)sevaanunageotehnicianulpentruahotrnconsecin. altestudiidespecialitatenecesare,dupcaznuestecazul e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optimepentruaprobare CldireavaaveaunregimdenlimedeS+P+3E. Construciaareoformneregulat,trapezoidal,cuozondreptunghiularnzonadesudinco zonneregulatnparteadenord. Dimensiunilenplanvorficeleexistente. Suprafaaconstruitlasolestede1221,00mp,iarsuprafaadesfuratpropusestede3600,00 mp. nlimeadenivelvafide4,25m. nlimeasubsoluluivafide3,40m. Sistemconstructiv Infrastructuraestealctuitdinfundaiide betonarmatcontinuen zonade sud(zonapublic)i izolatepentruextindereizonadespectacol. Pereii exteriori ai subsolului sunt din beton armat de 25 cm grosime, iar pereii interiori sunt din crmidcugoluriverticale,nziduride25cm,15i12,5cmgrosime. nsubsolulcldiriiesteamplasatunadpostdeaprarecivilaicruipereisuntdinbetonarmatde 40cmgrosime. Suprastructura este alctuit dintrun sistem dual perei structurali din beton armat i cadre n zona de sud (zona public). n zona slii de spectacole structura extinderii va fi alctuit din elemente din oel. Consolidareastructuriiexistentesevarealizaprinprevedereadepereistructuralidebetonarmat. Scrilecarefaclegturantrenivelurisuntrealizatedinbetonarmat,iarscrilepentruevacuaren cazdeincendiusuntrealizatedinprofilelaminatedinoel. nchiderile sunt din crmid cu goluri verticale, n ziduri de 25 cm grosime armate cu nuclee i grinzioare. Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |18

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Compartimentrile sunt din gipscarton cu grosime i compoziie variabil n funcie de gradul de rezistenlafocidinpereifonoabsorbani. Tmplriainterioarestedinaluminiulagrupurilesanitareidinlemnpentrucelelaltespaii. Tmplriaexterioarestedinaluminiucugeamtermopan. Acoperiulestedetipterasnecirculabil. Finisaje Finisajeleinterioarevorfimoderne,decalitatesuperioar,uordentreinut:pardoselidinpiatr naturalcuprofilantiderapant,gresiedetraficintensantiderapant,pardoselivopsitecuriniepoxidice, placricumaterialetextilefonoabsorbantenzonaslilor. Finisajele exterioare Cldirea va primi la exterior termosistem de 10 cm i placare cu piatra naturalventilat. Instalaiiaferentecldirii Cldirea va fi dotat cu instalaii sanitare de alimentare cu ap i canalizare, instalaii de nclzire, instalaii de climatizare HVAC, instalaie de alimentare i utilizare gaze naturale, instalaii electrice de iluminat, prize i for, de iluminat exeterior, instalaie de protecie contra descrcrilor atmosferice, instalaii PSI, instalaii audiovideo i de sonorizare, instalaie de control acces i antifurt, semnalizare la incendiu,telefonie,internetwireless. Utiliti Utilitile cldirii se vor realiza prin racordarea acesteia la reelele existente n incint, cu mrirea debitelorexistente.Evacuareadeeurilorsevafaceprinzonadeaprovizionare/marf. Accesencldire Cldirea va avea un acces principal, pentru public, situat n partea de sud, cu scara pietonal de accesioramppentrupersoanecudisabilitilocomotorii,unaccespentrupersonaliactorinzonade nord,unaccespentrumarfnzonadesudiunaccespentrudecoruri. Dotrispeciale Cldirea va fi dotat cu un lift pentru transportul pe vertical a 12 persoane i pentru accesul la etajele superioare ale persoanelor cu dizabiliti, un montcharge / lift de marf, instalaii pentru manipulareadecorurilor,instalaiiaudiovideoidesonorizarentoateslile. Cldirea va avea toate instalaiile, dotrile i toate utilitile necesare desfurrii normale a activitilor (sisteme mecanice pentru montare/demontare scen, ecran cinematograf acionat electric, manevr decoruri , instalaii de lumini n sal i pe scen, posibiliti de efecte special (fum, cea) , stroboscop, instalaie audio comandat centralizat, prelucrare sonorizare pe calculator, aparatur de nregistrareiredareHIFI,sistemsurrounddesonorizarenplafoniperei,instalaiidetraduspentruslile Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |19

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti multifuncionale cu sistem de audio cu cti wireless, proiectoare pentru sala de spectacol i pentru slile multifuncionale, pereti amovibili fonoabsorbanti pentru formarea de sli de conferinta cu dimensiuni variabile,dotricumicrofoane,ctiwireless,stative,portative,etc.) Dinpunctdevederealutilizriispaiului,saavutnvederelegislaianvigoarepentrumontarede echipamenteimobiliericondiiilespecificealeaparaturiicesedoreteafiachiziionat. Din punct de vedere al mobilierului, sa avut n vedere asigurarea condiiilor de amplasare ale echipamentelor i destinaia fiecrui spaiu i sa avut n vedere nevoia achiziionrii de mobilier special pentruanumiteslialecentruluicarenecesitechipareacuastfeldemobilier. Din punct de vedere al echipamentelor, sa urmrit asigurarea n fiecare spaiu a tuturor echipamentelornecesarepentrucaactulculturalsfientreg,nentrerupt. Lund n considerare necesitatea efecturii analizei multicriteriale pentru selectarea alternativelor optime,sauanalizatcriteriiledeterminantepentrucreareaunuicentruculturallastandardeleactualeiau fostselectatepentruanalizcriteriilecelemaiimportante. f)Situaiaexistentautilitilorianalizadeconsum: necesaruldeutilitipentruvariantapropuspromovriiisoluiitehnicedeasigurarecuutiliti EchiparecuinstalaiipentruasigurareasecuritatiilaincendiuaclimatizariiHVACsialniveluluide iluminat Spaiitehnicenecesare: spaiugrupelectrogenlainteriornncpereseparatcuaccesdentreinereimentenan,sau la exterior carcasat (spaiu pe proprietate), dimensiune grup exterior 5.8x1.6m n plan sau o ncpere la interiorde6.5x2.7m spaiucameratablouelectricgeneralcuaccesuordinexteriordim~9,00m camera monitorizare (spaiu cu sistem de paz i supraveghere), camer n care se monteaz i centraladedetectieincendiu12mp AcestespaiivoraveaseparareacupereiiplaneerezistentlafoccfP118/1999. Spaiunecesarposttrafo(lainteriorcuaccesdirectdinexterior)sautipmoduldeexteriorinincint. Termice HVAC trebuie asigurata climatizarea si ventilare cu centrale de tratare aer complex cu posibilitateaderecircularesidotatecurecuperatoaredeenergieseparatepefiecaresala/zona/activitate. Astfel: Beneficiar: saladeteatruCTA=144mp PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |20

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti slimultifuncionaleCTA=40mp zonaactori~60mp holuriifoyer=72mp spaiu pentru amplasare chiller (rcitor de ap) 8x2.5m cu greutate de 8 tone amplasat la exterior(condensatorrcitcuaer). spaiucentralaaprcitde~2530mp spaiucentraltermiccu2,3cazanecudimensiuneadeaprox.72mpcucosde1.8x.7msau similar Sanitaresistemedestingerecuap Gospodriedeappentruconsumcurezervoradosatncameraseparat,amplasatninfrastructura cldiriidedimensiune=20mp Sistemedestingere: hidraniinterioriunmax18mccaretrebuieasiguraiinrezervproprie hidrani exteriori ~15 sau 20l/s care daca nu sunt asigurati de APA NOVA, trebuie un rezervorde220mcutili sistemdedrencerepentruscena+perdeadrencerecortina~110mc rezervordeapdeincendiudemin130mcsidemax350mc gospodrie de ap pentru incendiu de aprox. 180mp cu statiie de pompare adosat de 45 mpcuaccesdirectdinexterior. circuite pentru stins incendiul, astfel nct s fie afectate zone ct mai mici i locale de apariiaunuieveniment Racorduriutiliti: g)Concluziileevaluriiimpactuluiasupramediului: Investiianuprezintimpactnegativasupramediului. Ap Canalizare Gaze Electric sistemdecontrolalumiditiinanumitencperi(biblioteca,etc.)

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |21

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Msurile de protecie a mediului ce se au n vedere in de reducerea perimetrului antierului la suprafaa minim necesar, ngrdirea acestuia i accesul printrun singur punct de intrare. Refacerea spaiuluiverdedinjurulcldiriisevafaceprincreareadegazoniplantareadecopaci. 4.DURATADEREALIZAREIETAPELEPRINCIPALE;GRAFICULDEREALIZAREAINVESTIIEI Duratatotaldeimplementarepreconizatpentrurealizareainvestiieiestede24deluniastfel: Activiti premergtoare nceperii construciei anul I lunile 1 3 activitatea presupune ntocmirea documentaiilor pe baza crora se va alege furnizorul i se va construi cldirea (proiect tehnic, pregtirea documentaiei pentru achiziie, procedura de achiziie). Aceast activitate necesit o perioad de trei luni pentru realizare datorit volumului i diversitii serviciilor ce trebuie achiziionate pentru construirea viitoruluiCentruCulturalEuropean. Reabilitare, consolidare, extindere i supraetajare construcie i amenajare interior construcie anul I luna4pnnanulIIluna8activitateapresupunereabilitarea,consolidarea,extindereaisupraetajarea cldiriiexistente,amenajareasliloravndnvederespecificulconstrucieiinecesitiledeamenajare interioar a acesteia sa luat n calcul o perioad de timp considerat suficient pentru construirea i amenajareainterioarnbunecondiiiacldirii,perioadade17delunisaconsideratcaesteoperioad suficientdemarepentrurealizareaactivitiinconditiioptimeicurezultatelescontate.Saluatncalculo perioad mai mare dect n cazul unei construcii obinuite, deoarece noul centru are pentru sli cerine speciale de amenajare i construcie, ceea ce presupune un proces mai complicat i duce la mrirea perioadeidetimp. Achiziiedeechipamente(pregtireadocumentaieipentruachiziie,proceduradeachiziieechipamente i mobilier specific) anul II luna 2 pn n anul II luna 5 activitatea presupune achiziionarea echipamentelor aferente slilor i pentru funcionarea Centrului Cultural perioada a fost considerat optim,lundncalculfaptulcnumruldeechipamenteiaccesoriipentruCentruluiCulturalestefoarte mare i sa dorit ca aceast perioad s cuprind ntocmirea documentaiei necesare licitaiilor, s se previnpectposibileventualelerepetrialelicitaiiloriprimireadelafurnizoriaechipamentelorsaib loclatermenulpropus. Recepionarea, instalarea i punerea n funciune a echipamentelor anul II luna 9 12 odat cu ncheierea activitii de achiziii se va desfaura activitatea de instalare i punere n funciune a Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |22

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti echipamentelor,iarpentruaceastactivitateestenecesaruntimpmaindelungatdatoritnumruluimare de echipamente ce vor fi achiziionate prin proiect i datorit faptului c unele echipamente sunt foarte complexeiperformanteiestenecesaroinstruiredectreproductoriapersonalului. Management de proiect anul I luna 1 pn n anul II luna 12 aceast etap este permanent, echipadeproiectsupervizndilucrndpentrubunadesfaurareacelorlalteactivitipetoatperioadade desfurareaproiectului.

Graficulderealizareainvestiiei(nluni)aetapelorprincipale

Graficulderealizareainvestiieicuetapeleprincipalendesfurarentimp

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |23

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti (3)COSTURILEESTIMATIVEALEINVESTIIEI 1. Valoareatotalcudetaliereapestructuradevizuluigeneral

ComplexculturalFavorit

nmiilei/miieurola cursulBNR
Nr. crt. 1 Capitolul1 Denumireacapitolelori subcapitolelorde cheltuieli 2

4,21
24%

lei/euro
cotaTVA

dindatade
TVA lei 5

01.07.2011

Valoare(frTVA) lei 3 euro 4

Valoare(inclusivTVA) lei 6 euro 7

Cheltuielipentruobtinereaiamenajareaterenului
1.1. 1.2. 1.3. Obinereaterenului Amenajareaterenului Amenajareapentru proteciamediuluii aducerealastareainiial 0,00 8.841,00 23.155,00 31.996,00 0,00 2.100,00 5.500,00 7.600,00 0,00 2.121,84 5.557,20 7.679,04 0,00 10.962,84 28.712,20 39.675,04 0,00 2.604,00 6.820,00 9.424,00

TOTALCAPITOL1 Capitolul2

Cheltuielipentruasigurareautililtilornecesareobiectivului
2.1. 2.2. 2.3. Evacuaredeseuri Racordelectric Bransametapacanal 31.575,00 18.945,00 5.052,00 55.572,00 7.500,00 4.500,00 1.200,00 13.200,00 7.578,00 4.546,80 1.212,48 13.337,28 39.153,00 23.491,80 6.264,48 68.909,28 9.300,00 5.580,00 1.488,00 16.368,00

TOTALCAPITOL2 Capitolul3

Cheltuielipentruproiectareaiasistentehnic
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Studiideteren Taxepentruobinereade avize,acordurii autorizaii Proiectareiinginerie Organizareaprocedurilor deachiziie Consultan Asistentehnic 10.525,00 176.820,00 568.350,00 2.105,00 151.560,00 151.560,00 1.060.920,00 2.500,00 42.000,00 135.000,00 500,00 36.000,00 36.000,00 252.000,00 2.526,00 42.436,80 136.404,00 505,20 36.374,40 36.374,40 254.620,80 13.051,00 219.256,80 704.754,00 2.610,20 187.934,40 187.934,40 1.315.540,80 3.100,00 52.080,00 167.400,00 620,00 44.640,00 44.640,00 312.480,00

TOTALCAPITOL3 Capitolul4

Cheltuielipentruinvestiiadebaz
4.1. 4.1.1. Construciiiinstalaiidin care: Construciiiinstalaii Cladireprincipala, depozitare,birouri 12.440.718,40 11.367.000,00 2.955.040,00 2.700.000,00 2.985.772,42 2.728.080,00 15.426.490,82 14.095.080,00 3.664.249,60 3.348.000,00

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |24

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti
4.1.2. 4.1.3. Instalatiisanitaresistins incendiu Instalatiitermice, ventilare,climatizare Instalatiielectricesi curentislabi(avertizare incendiu,controlacces, supravegherevideo) Sistemeacustice+audio video RacordgazestatieSRM Racordelectric transformator Racordapacanal 227.340,00 303.120,00 54.000,00 72.000,00 54.561,60 72.748,80 281.901,60 375.868,80 66.960,00 89.280,00

4.1.4.

204.606,00

48.600,00

49.105,44

253.711,44

60.264,00

4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9.

318.444,40 6.315,00 10.525,00 3.368,00

75.640,00 1.500,00 2.500,00 800,00

76.426,66 1.515,60 2.526,00 808,32

394.871,06 7.830,60 13.051,00 4.176,32

93.793,60 1.860,00 3.100,00 992,00

4.2.

4.3.

Montajutilaje tehnologicedin care: Utilaje, echipamente tehnologicei functionalecu montaj


Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajCladire principala,depozitare, birouri Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajinstalatii sanitaresidestins incendiul Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajtermice, ventilatie,climatizare Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajelectricesi curentislabi(avertizare incendiu,controlacces, supravegherevideo) Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajsisteme acustice+audiovideo Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajracordgazesi statieSRM Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajracordelectric transformator Utilaje,echipamente tehnologiceifunctionale cumontajracordapa canal

5.599.300,00

1.330.000,00

1.343.832,00

6.943.132,00

1.649.200,00

5.599.300,00

1.330.000,00

1.343.832,00

6.943.132,00

1.649.200,00

4.3.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2.

1.060.920,00

252.000,00

254.620,80

1.315.540,80

312.480,00

4.3.3.

985.140,00

234.000,00

236.433,60

1.221.573,60

290.160,00

4.3.4.

575.928,00

136.800,00

138.222,72

714.150,72

169.632,00

4.3.5.

2.824.910,00

671.000,00

677.978,40

3.502.888,40

832.040,00

4.3.6.

12.630,00

3.000,00

3.031,20

15.661,20

3.720,00

4.3.7.

134.720,00

32.000,00

32.332,80

167.052,80

39.680,00

4.3.8. 4.3.9.

5.052,00 0,00

1.200,00 0,00

1.212,48 0,00

6.264,48 0,00

1.488,00 0,00

4.4.

Utilajefarmontaj iechipamentede transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |25

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti
4.5.
4.5.1.

Dotri
DotariConstruciii instalaiiCladire principala,depozitare, birouri DotariInstalatiisanitaresi stinsincendiu DotariInstalatiitermice, ventilare,climatizare DotariInstalatiielectricesi curentislabi DotariSistemeacustice+ audiovideo DotariRacordgazestatie SRM DotariRacordelectric transformator DotariRacordapacanal Activenecorporale

1.075.655,00
231.550,00

255.500,00
55.000,00

258.157,20
55.572,00

1.333.812,20
287.122,00

316.820,00
68.200,00

4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6. 4.5.7. 4.5.8. 4.5.9. 4.6.

10.525,00 0,00 63.150,00 770.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.714.973,40

2.500,00 0,00 15.000,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.870.540,00

2.526,00 0,00 15.156,00 184.903,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.931.593,62

13.051,00 0,00 78.306,00 955.333,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.646.567,02

3.100,00 0,00 18.600,00 226.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.279.469,60

TOTALCAPITOL4 Capitolul5

Altecheltuieli
5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.3. Organizaredesantier Evacuaremoloz,deseuri Cheltuieliconexeorg. antierului Comisioane,cote,taxe, costulcreditului (1+0,1+0,7+0,5+0,05) Cheltuielidiversei neprevzute 904.101,29 399.950,00 0,00 505.200,00 92.620,00 1.901.871,29 214.750,90 95.000,00 0,00 120.000,00 22.000,00 451.750,90 216.984,31 95.988,00 0,00 121.248,00 22.228,80 456.449,11 1.121.085,60 495.938,00 0,00 626.448,00 114.848,80 2.358.320,40 266.291,12 117.800,00 0,00 148.800,00 27.280,00 560.171,12

TOTALCAPITOL5 Capitolul6

Cheltuielipentruprobetehnologiceitesteipredarelabeneficiar
6.1. 6.2. Pregtireapersonaluluide exploatare Probetehnologiceiteste 0 10.525,00 10.525,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.526,00 2.526,00 0,00 13.051,00 13.051,00 0,00 3.100,00 3.100,00

TOTALCAPITOL6

TOTALGENERAL DincareC+M (1.2,1.3,2,4.1,4.2,5.1.1)

27.775.857,69 18.527.536,40

6.597.590,90 4.400.840,00

6.666.205,85 4.446.608,74

34.442.063,53 22.974.145,14

8.181.012,72 5.457.041,60

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |26

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti 2.Ealonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestiiei


Anul Luna Activitatipremergatoare (proiecttehnic,procedura achizitii,etc) Executiapropriuzisa (consolidare,reabilitare, montajechipamente,etc) Achizitiadeechipamenteaudio videosimobilierspecifice Instalare,montaj,punerein functiunesistemaudiovideo Receptielaterminarea lucrarilor,probe,reglaje, instruirepersonal I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr. crt. 1. Valoarea estimat(lei) inclusivTVA Valoarea estimat(euro) inclusivTVA Dat estimat pentru ncepere 1 Dat estimat pentru finalizare 3 Durat (luni)

Obiectulcontractului Activiti premergtoare (proiect tehnic, procedur achiziii, etc.) Execuia propriuzis (concolidare, reabilitare, montaj echipamente,etc.) Achiziia de echipamente audio video i mobilier specifice Instalare, montaj, punere n funciune sistemaudiovideo Recepielaterminarea lucrrilor, probe, reglaje, instruire personal

1.127.606,40

267.840,00

2.

28.556.062,55

6.782.912,72

20

17

3.

1.242.455,20

295.120,00

14

16

4.

3.502.888,40

832.040,00

16

22

5.

13.051,00

3.100,00

23

24

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |27

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti

Repartizarecheltuieliconformgraficuluiderealizareainvestiiei(procentual)

Volumulcheltuielilorealonatpedurataexecuie(perlun)nEuro

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |28

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti (4)ANALIZACOSTBENEFICIU: 1.IDENTIFICAREAINVESTIIEIIDEFINIREAOBIECTIVELOR,INCLUSIVSPECIFICAREAPERIOADEIDE REFERIN Investiia avut n vedere urmrete crearea unui centru cultural multifuncional, la standarde europene,dotatcutoatemijloaceletehnicenecesarepentruatingereascopuluipropusdezvoltareaunui sistem de spectacole de teatru, film, conferine, ntlniri, dezbateri, recitri de poezie i lectura de proz, expoziiidindiversedomeniiculturale. Obiectivul general al proiectului const n a oferi locuitorilor Sectorului 6 un nucleu cultural, spre care s i indrepte petrecerea timpului liber. Situat n chiar centrul sectorului, pe locul unui fost cinematograf,foartecutatnvremurilesaledeactivitate,centrulculturalvarenateinteresulpentruacest lca. PopulaiaSectorului6atingenumrulunuiorareedindejude,iarcentreleculturaledinacest sector sunt limitate. n special tinerii, sunt la ora actual atrai numai de sistemele multiplex din malluri, carenuofertotuiunsuportculturalsuficient. Proiectul dorete s atrag tinerii spre activiti culturale complexe, s le propun o alternativ la culturaTViamallurilor. Obiectivelespecificealeproiectuluisunturmtoarele: Creareadecercuriculturale,lacaresfieatraictmaimuliceteni,nspecialtineri Organizarea de spectacole diverse, film, teatru, concerte, oper, care s diversifice opiunile culturalealepopulaiei Crearea de legturi i grupuri de aciune cu alte centre cuturale, din ar i din strintate, promovareaschimburilorculturalebilaterale. AcestcentrudeexcelenvadeveniunvectoralMinisteruluiCulturii,pentrurspndireaactuluide culturiatragereactrediversitatecultural,camijlocdeexprimare. Dorim ca acest centru cultural s fie un rspuns la aplatizarea vieii culturale a societii, la reducereactreemisiuniinformativeTV,saunlocuireaactivitiiculturalecuvizionareafilmelordeserie,n principalpentrulocuitoriiSectorului6,daripentruoricepersoandornicdeparticipare. Atragereaunorpersonalitimarcantealevieiinoastreculturalesauinternationaleinevenimentele dinacestaezamntvadeveniopreocupareactiv,ivaajutalarspndireainotorietateaacestuicentru cultural.

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |29

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti ncadrulprezentuluistudiudefezabilitatesauavutnvedereoseriedeipotezedelucru,dupcum

urmeaz: Ipotezetehnice: aparatele,echipamenteleisoftwareulceurmeazafiachiziionatesuntconformecucerinele tehnicelaniveleuropean amenajareainterioarimobilierulcucarevorfidotatespaiilececompuncentrulsuntconforme

cerinelorispecificaiilornormelornvigoarelanivelulUniuniiEuropene. Ipotezeeconomice: - proiectul vizeaz dezvoltarea unui centru cultural activ, n locul unui fost cinematograf, prsit, n staredeparagin. Ipotezedemediu: - infrastructura cultural nou creat corespunde cerinelor normativelor n domeniul protejrii mediului, Ipotezedelegalitate: activitilecesedesfoarncadrulCentruluirespectnormeleiprevederilelegale,precumicele legatedecerineledesfurriiunuiactcultural investiiavarespectacerinelelegale,faptcevafidoveditprinacordurile,avizeleiautorizaii,att nfazadeproiectarectinceadeimplementareaproiectului. 2.ANALIZAOPIUNILOR nurmaanalizeimulticriterialeaufostidentificateurmtoarelealternative: Alternativnul:reprezentndsituaiancareNUserealizeazproiectul. Alternativaminim:reprezentndsituaiancareinvestiiiledereabilitareattfizicctimorala fostuluiCinematografFAVORITserealizeaznspaiileexistente,serealizeazdotrinlimitaspaiului disponibilicuefortfinanciarmoderat,fraserealizaconsolidare,extindereisupraetajare; Alternativa moderat : se menine parial construcia existent i se consolideaz, extinde i supraetajeaz,serealizeazdotrinlimitaspaiuluidisponibilastfelrezultat; Alternativ maxim: se demoleaz construcia existent i se realizeaz o construcie nou, n condiiileprevzutedeuncertificatdeurbanism

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |30

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Criterii: Relevanapentruinvestitor(graduldeadecvareaobiectivelorproiectuluicustrategiaiobiectivele); Relevanaurbanistic(graduldeintegrareainvestiiei/construcieinplanuldeurbanismzonal); Relevanatehnic(adecvareaechipamentelorlaobiective); Relevanafinanciar(msurancareproiectulseautosusinedinpunctdevederefinanciar); Relevanasocial(msurancareproiectulpromoveazechitateaioportunitileegale); Relevanaecologic(impactulproiectuluiasupramediului); Relevanalegal.

Metodologie: Fiecrui criteriu ia fost asociat o pondere, cuprins ntre 0% i 100%, ca expresie a importanei considerate n contextul proiectului,astfelnctsumaponderilorsfieegalcu100%. Celetreialternativeaufostevaluatedupurmtorulpunctaj: 0,001,00impactinexistent; 1,012,00impactirelevant; 2,013,00impactmediu; 3,014,00impactrelevant; 4,014,50impactfoartemare; 4,505,00impactexcepional,

Alternativanul Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Alternativaminim Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Alternativamoderat Nr. crt. 1 Beneficiar: Criterii Relevanapentruinvestitor Scor 5 Pondere 20% Impact 1,00 P a g |31 Criterii Relevanapentruinvestitor Relevanaurbanistic Relevanatehnic Relevanafinanciar Relevanasocial Relevanaecologic Relevanalegal
SCORTOTAL(IMPACTULALTERNATIVEI)

Scor 1 1 1 1 1 1 1 7 Pondere 20% 10% 10% 25% 25% 5% 5% 100% Impact 0,20 0,10 0,10 0,25 0,25 0,05 0,05 1,00

Criterii Relevanapentruinvestitor Relevanaurbanistic Relevanatehnic Relevanafinanciar Relevanasocial Relevanaecologic Relevanalegal SCORTOTAL(IMPACTULALTERNATIVEI)

Scor 2 1 3 2 2 1 2 15

Pondere 20% 10% 10% 25% 25% 5% 5% 100%

Impact 0,40 0,10 0,30 0,50 0,50 0,05 0,05 1,90

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti 2 3 4 5 6 7 Alternativamaxim Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Criterii Relevanapentruinvestitor Relevanaurbanistic Relevanatehnic Relevanafinanciar Relevanasocial Relevanaecologic Relevanalegal
SCORTOTAL(IMPACTULALTERNATIVEI)

Relevanaurbanistic Relevanatehnic Relevanafinanciar Relevanasocial Relevanaecologic Relevanalegal


SCORTOTAL(IMPACTULALTERNATIVEI)

4 5 3 5 4 3 29

10% 10% 25% 25% 5% 5% 100%

0,40 0,50 0,75 1,25 0,20 0,15 4,25

Scor 5 2 1 5 5 4 2 24

Pondere 20% 10% 10% 25% 25% 5% 5% 100%

Impact 1 0,20 0,10 1,25 1,25 0,20 0,10 4,10

Concluzie: nbazacelorpatrualternativeprezentateianalizatemaisusarezultaturmtorulimpact: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Alternatividentificat Alternativnul Alternativaminim Alternativamoderat Alternativamaxim Impactul alternativei 1,00 1,90 4,25 4,10

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |32

Beneficiar:

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Conform analizei rezult cea dea treia alternativ, adic cea moderat, de meninere parial a

construciei existente i de consolidare, extindere i supraetajare, i de realizare a dotrilor necesare, n limitaspaiuluidisponibilastfelrezultat,estemultmaieficient. 3.ANALIZFINANCIAR Proiectul vizat se ncadreaz n categoria proiectelor cu rezultate intangibile, prin nsi natura actuluiculturalceurmeazasedesfura. Efectelesocioeconomiceavutenvederecaurmareaimplementriiinvestiieisunt: Creareadecercuriculturale,lacaresfieatraictmaimuliceteni,nspecialtineri Organizarea de spectacole diverse, film, teatru, concerte, oper, care s diversifice opiunile culturalealepopulaiei Crearea de legturi i grupuri de aciune cu alte centre cuturale, din ar i din strintate, promovareaschimburilorculturalebilaterale ntreinereaidezvoltareaactuluiculturalautentic Cretereaniveluluideculturicunotinealpopulaiei RezultatelefinanciaredincadrulprezentuluiproiectdeinvestiiiincontdefaptulcCentrulCultural EuropeanFavoritnuesteprevzutafiuncentrudeprofit. Intrrile de numerar sunt prevzute a proveni din urmtoarele surse: public (bilete la spectacole), din nchirierea slilor de conferin, din chiriile agenilor economici (cafeneabar), precum i din proiecte naionale. Aceste intrri au ca i principal scop acoperirea cheltuielilor operaionale ale Centrului Cultural EuropeanFavorit. Previzionareacosturilordeoperareauavutlabazurmtoareleipoteze: ncadrulcheltuielilordepersonalaufostconsiderattotpersonalulimplicat; cheltuielile cu utilitile cuprind cheltuieli cu ap, canalizare, electricitate, internet, comunicaii telefon,fax; cheltuielileoperaionalecuprindcheltuielilecuconsumabileleiceledeservice;

(Attcheltuielilecuutilitilecticeledentreinereicelesalarialevorsuferi,nfiecarean,ocretere fadeanulanterior). Costurile de operare sunt generate de componentele portofoliului de activiti ce urmeaz a se desfaurancadrulCentruluiCulturalEuropeanFavoritfiindformatedinurmtoarelearticoledecalculaie:

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |33

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti TipologiacosturilordeoperareaCentruluiCulturalEuropean Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Estimareaintrrilordenumerarpentruperioadapostimplementaremiilei


ExplicatiimiiEURO Numerarlainceputulperioadei Intraridenumerar Intrariprevizionatedinproiecte nationale Intrariprevizionatedinproiecte internationale Alteintraridenumerar Totalintraridenumerar An1 403,61 50,00 25,00 0,00 478,61 An2 807,22 100,00 45,00 0,00 952,22 An3 807,22 150,00 65,00 0,00 1.022,22 An4 807,22 200,00 95,00 0,00 1.102,22 postimplementare An5 807,22 200,00 110,00 0,00 1.117,22 An6 807,22 200,00 125,00 0,00 1.132,22 An7 807,22 200,00 135,00 0,00 1.142,22 An8 807,22 200,00 150,00 0,00 1.157,22 An9 807,22 200,00 160,00 0,00 1.167,22 An10 807,22 200,00 180,00 0,00 1.187,22

Costurideoperare Cheltuielicumaterialeconsumabile Cheltuielicupotaitelecomunicaiile Regii Cheltuielicudelegaiiinterne/externe Cheltuielicuprotocolul Cheltuielipublicitare Cheltuielicuimpozitulpecldire Cheltuielicuamortizarea Cheltuielidepersonal

Cheltuielileoperaionaleprevizionatepentruperioadapostimplementare
Cheltuieli(miiEuro) Cheltuielicumaterialeconsumabile Cheltuielicupotaitelecomunicaiile Regii Cheltuielicudelegatiiinterne/ externe Cheltuielicuprotocolul Cheltuielipublicitare Cheltuielicuimpozitulpecladire Cheltuielipersonaltehnic,artistic, Cheltuielidepersonalauxiliar Total An1 4,80 6,00 60,00 10,00 3,60 1,00 1,50 55,00 21,00 162,90 An2 6,00 7,20 72,00 12,00 3,60 1,50 1,60 77,00 21,00 201,90 An3 7,20 8,40 84,00 14,00 3,60 2,00 1,70 120,00 21,00 261,90 An4 8,40 9,60 96,00 16,00 3,60 2,50 1,80 210,00 21,00 368,90 An5 9,60 10,80 108,00 18,00 3,60 3,00 1,90 350,00 21,00 525,90 An6 10,80 12,00 120,00 20,00 3,60 3,50 2,00 450,00 21,00 642,90 An7 12,00 13,20 132,00 22,00 3,60 4,00 2,10 500,00 21,00 709,90 An8 13,20 14,40 144,00 24,00 3,60 4,50 2,20 550,00 21,00 776,90 An9 14,40 15,60 156,00 26,00 3,60 5,00 2,30 600,00 21,00 843,90 An10 15,60 16,80 168,00 28,00 3,60 5,50 2,40 650,00 21,00 910,90

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |34

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Principaliiindicatoriutilizaipentruanalizafezabilitiiproiectuluiinvestiionalaufost: RAPORTULNCASRI/PLIACTUALIZATE Se calculeaz prin luarea n considerare a valorii actualizate a ncasrilor i a valorii actualizate a Raportulncasri/pliactualizate; Perioadaderecuperareainvestiiei,

plilor,duprelaia:

RI/P=

(1 + e)
t =2 11

11

Inct

Pl t (1 + e) t t =2

unde: Incncasri; Plpli,

Oactivitateesteeficientdinpunctdevedereeconomicofinanciarnumaidacacestindicatoreste

maimaredect1. Raportulncasri/pli
Denumiremiieuro Platiaferenteexploatarii Rambursarecredit Platitotale Incasari Ratadeactualizare Coeficientdeactualizare Platiactualizate Incasariactualizate Raportincasari/platiactualizate 0,952 4 155,1 5 455,8 3 0,907 183,1 2 863,6 6 0,8638 226,23 882,99 0,8227 303,49 906,80 0,7835 412,04 875,34 An1 162,9 0 0 162,9 478,6 1 An2 201,9 0 0 201,9 952,2 2 An3 261,90 0 261,9 1.022,2 2 An4 368,90 0 368,9 1.102,2 2 An5 525,90 0 525,9 1.117,2 2 An6 642,90 0 642,9 1.132,2 2 5% 0,7462 479,73 844,86 2,03 0,7107 504,53 811,78 0,6768 525,81 783,21 0,6446 543,98 752,39 0,6139 559,20 728,83 An7 709,90 0 709,9 1.142,2 2 An8 776,90 0 776,9 1.157,2 2 An9 843,90 0 843,9 1.167,2 2 An10 910,90 0 910,9 1.187,2 2

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |35

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti PERIOADADERECUPERAREAINVESTIIEI Perioadaderecuperareainvestiieiestedefinitcanumruldeanincareoentitateirecupereaz investiiainiialpeseamafluxurilornetedenumerarobinute. Acestindicatorpermitecunoaterea,ncdinetapadeciziei,atimpuluiderecuperareacosturilor iniialecuinvestiia,peseamafluxuluinetdenumerarobinut. Calculultermenuluiderecuperareactualizatsevafacepebazarelaiei:

TR =

valoarea investi tiilor efectuate I , = FNact / an valoarea medie anual actualizat a FN

Cuctperioadaderecuperareestemaiscurtcuattmaiviabilimaieficientesteinvestiia. Avnd n vedere c activitile desfurate de Centrul Cultural European Favorit nu vor avea un caracter lucrativ propriuzis, recuperarea investiiei din fluxurile de numerar nu reprezint un obiectiv principal. Efectele activitilor centrului depesc limitele financiare, astfel nct se pune problem ca suma acestora(incluzndefectelefinanciareicelenonfinanciare)sdepeascsumaeforturilorinvestiionale. Perioadaderecuperareainvestiiei
Denumiremiieuro Valoareainvestitiei(Vi) Valoareaactualizataa investitiei Fluxuldenumerar(FN) Ratadeactualizare Coeficientuldeactualizare Fluxuldenumeraractualizat (FNA) Fluxuldenumerarmediu (FNM) Fluxuldenumeraractualiza mediu(FNAM) Perioadaderecuperaredin FNM Perioadaderecuperaredin FNAM 0,95 455,83 0,91 863,66 0,86 882,99 0,82 906,80 0,78 875,34 478,61 952,22 1.022,22 1.102,22 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10

6.597.590,90 7.546.943,99 1.117,22 1.132,22 1.142,22 1.157,22 1.167,22 1.187,22

5,00% 0,75 844,86 0,71 811,78 0,68 783,21 0,64 752,39 0,61 728,83

1.045,86 790,57 6,31 9,55

Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |36

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti 4.Analizadesenzitivitate Analizadesenzitivitate,ntroaccepiunefoartegeneral,reprezintinvestigaiacareserealizeaz cuprivirelanivelulunorfactori,lapotenialelemodificrisaueroricesepotproduce,precumicuprivirela impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultant a factorilor). Cu alte cuvinte, reprezint studiul modificrilor pe care aceste schimbri sau erori le genereaz asupra rezultatelor unui fenomen. nacelaitimp,despreanalizadesenzitivitatesepoatespunecesteometoddemsurarea riscului, n direct corelaie a acestuia cu performanele unui sistem, aplicarea acesteia regsinduse n studiile de simulare ale unor sisteme reale foarte variate, dintro gam larg de domenii de activitate: chimie,fizic,inginerie,medicin,economie,management. Organizaiile cu scop lucrativ sau nelucrativ i desfoar activitatea ca i componente ale unui ansamblu, numit mediu. Acesta este format din dou componente majore, i anume mediul extern i mediulintern,nfuncionareacomplexaacestuiansamblu,risculreprezint,defapt,incapacitatea organizaieideaseadaptantimputilicucosturilecelemaimici,lavariaiacondiiilordemediu. Multipleleutilizrialeanalizeidesensitivitatepotficlasificatenurmtoarelecategorii: suportnluareadeciziei(asistaredecizional); mijlocdecomunicare; soluiepentruonelegerectmaibunaunuifenomenidecuantificareaacestuia; dezvoltareamodeluluipropuspentrustudiulfenomenului.

Senzitivitateafezabilitiiuneiinvestiiireprezintvariabilitateacondiiilordeeficienaacesteian

cazul variaiei principalilor indicatori care definesc investiia: valoarea investiiei, rata de actualizare, ncasrileiplileoperaionalegeneratedeaceasta. Pentruastabiliefectulvariaieiacestorcondiiiseconsidercdoaracelfactorsemodific,toate

celelaltecondiiirmnndconstante. 5.ANALIZADERISC Risculreprezintgraduldeincertitudinealapariieiunorpierderidincauzentmpltoare,accidente sau mprejurri nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca n derularea unei aciuni sau activiti viitoare s apar mprejurri mai puin cunoscute sau necunoscute, genernd efecte nefavorabile asupra rezultatelorpropusesauateptate. ncadrulproiectelordeinvestiii,risculesteunelementimportantfiindnecesaranalizareaacestuia pecategoriiderisc.

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |37

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Pentru prezenta investiie, se va utiliza n evaluarea categoriilor de risc un scor, pornind de la urmtoarelenivele: riscnesemnificativ riscsczut riscmediu riscridicat 1punct 2puncte 3puncte 4puncte 5puncte

riscsemnificativ

Categoriilederiscidentificabilelanivelulinvestiiesunt: 1. Risculdear 2. Risculnatural 3. Riscullegatdeprofil(aldomeniuluiculturaleducaie) 4. Risculjuridiciadministrativ 5. Riscultehnicitehnologic 6. Riscullegatderesurseleumane 7. Risculdeexploatare 8. Risculfinanciar 9. Risculcomercial 10. Risculecologic 1.Risculdearsereferlaelementecastareaeconomiei,sistemulpolitic,importanastrategici geograficarii,echilibrulindicatorilormacroeconomici. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K1=0,05 Evaluare:mediu(scor:E1=3) Motivaie: Referitor la proiect, riscul de ar se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardarepostaderare,carepoatedeterminasuspendareasaudiminuareafinanrilor. 2. Riscul natural este generat de calamiti naturale sau de alte cauze de for major, n care factoriinaturali,impredictibili,aupondereadecisiv. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K2=0,05 Evaluare:sczut(Scor:E2=2) Motivaie:Parteadeamenajareaconstrucieiesteproiectatconformlegislaieinvigoareprivind protecialacutremure;proteciampotrivadezastrelornaturale(inundaii,cutremure,incendii,furtuni)se varealizaprinasigurareacldiriiiabunurilordininterior. Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |38

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti 3. Riscul legat de profil vizeaz capacitatea de adaptare a ofertei n funcie de dinamica i variabilitateacereriideinovaremanifestatnmediulculturalsausocioeconomic. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K3=0,15 Evaluare:Mediu(Scor:E3=3) Motivaie: Centrul Cultural European va derula activiti culturale. Acest domeniu este destul de dinamic,interesulpopulaieipentruactiviticulturalefiindncretere. 4.Risculjuridiciadministrativserefer,pedeoparte,lasusinereaproiectuluidectreechipade conducereaPrimrieiSectorului6aMunicipiuluiBucureti. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K4=0,05 Evaluare:nesemnificativ(Scor:E4=1) Motivaie: Proiectul propus se bucur de sprijinul i susinerea total a echipei de conducere a PrimrieiSectorului6aMunicipiuluiBucureti. 5.Riscultehnicitehnologic:riscultehnologic,caresemanifestncazulpuneriinfunciuneaunor echipamente.ncadrulacesteicategoriideriscsecuantificiexistenadecalajelortehnicefadeinstituii similarealeUniuniiEuropene. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K4=0,05 Evaluare:nesemnificativ(Scor:E5=1) Motivaie:ncazulacesteiinvestiiisevorutilizaechipamentecesunttestateidezvoltatedecatre cercettoridincentredecercetarestrine,specializatepeevaluarearisculuitehnicitehnologic. 6. Riscul legat de resursele umane const n probabilitatea ca investitorul s nu i poat asigur necesaruldepersonal,nstructuradecalificriicompetenedoriteinecesare. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K6=0,15 Evaluare:sczut(Scor:E6=2) Motivaie: Personalul ce va activa n cadrul Centrului Cultural European Favorit este pregtit n domeniulvizatdeproiect. 7.Risculdeexploataresereferlaincertitudineaivariabilitatearezultatelordatedemodificarea volumuluideactivitate. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K7=0,15 Evaluare:sczut(Scor:E7=2) Beneficiar: PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti P a g |39

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Motivaie: indicatorii care definesc riscul de exploatare au valori medii care se mbuntesc n decursuloperaionalizriiproiectului. 8. Riscul financiar caracterizeaz variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidena structurii surselordefinanare. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K8=0,15 Evaluare:mediu(Scor:E8=3) Motivaie:Finanareaproiectuluipresupuneoinvestiiecarevanecesitasursedefinanareattde lanivellocalctieuropene,conformanalizeieconomicofinanciare. 9.Risculcomercialcuprinderisculprivindnegociereaneurmatdencheiereacontractului,risculde pre,risculnlanuldeaprovizionare. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K9=0,15 Evaluare:sczut(Scor:E9=2) Motivaie: n domeniile vizate de proiect exist o probabilitate relativ redus ca negocierile de contractaresaiboduratmailungisrmnnefinalizateprinsemnareaunuicontract. 10. Riscul ecologic are n vedere impactul pe care l poate genera n mediul ambiental derularea proceselordincadrulproiectelor. Coeficientuldeimportanacordatcategorieiderisc:K10=0,05 Evaluare:nesemnificativ(E10=1) Motivaie:Proiectulnuareniciunimpactnefavorabildemediu.

Funciascorderisc: Rmediu =

E
i =1

10

Ki
=2,20

10

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |40

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti Analizariscurilor Scor Categoriaderisc Calificativ Scor(Ei) Coeficientde importan(Ki) ponderatpe categoriede risc(Ri) 1.Risculdear 2.Risculnatural 3.Riscullegatdeprofilulcultural 4.Risculjuridiciadministrativ 5.Riscultehnicitehnologic 6.Riscullegatderesurseleumane 7.Risculdeexploatare 8.Risculfinanciar 9.Risculcomercial 10.Risculecologic SCORULMEDIUALRISCULUITOTAL (5)SURSELEDEFINANTAREAINVESTITIEI Surseledefinanareainvestiiilorseconstituienconformitateculegislatianvigoareiconstaudinfonduri proprii,creditebancare,fonduridelabugetuldestat/bugetullocal. (6)ESTIMRIPRIVINDFORADEMUNCOCUPATPRINREALIZAREAINVESTIIEI 1.Numrdelocuridemunccreatenfazadeexecuie:50 2.Numrdelocuridemunccreatenfazadeoperare: Locuridemuncpermanente30,pentruuneleposturifiindnecesarasigurareapeschimburi. Locuridemuncperiodice50 nconcluzie,scorulmediualrisculuitotalestede2,20. mediu sczut mediu nesemnificativ nesemnificativ sczut sczut mediu Sczut nesemnificativ 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05 1,00 0,15 0,10 0,45 0,05 0,05 0,30 0,30 0,45 0,30 0,05 2,20

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |41

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti (7)PRINCIPALIIINDICATORITEHNICOECONOMICIAIINVESTITIEI 1. Valoareatotal(INV),inclusivTVA(miilei)=34.442.063,55miilei (npreurilunaiulie,anul2011,1euro=4,21lei), dincare: construciimontaj(C+M)=22.974.145,14miilei 2. Ealonareainvestiiei(INV/C+M): anulIinvestiie=16.245.521,87miilei anulIIinvestiie=18.196.541,68miilei 3. Durataderealizare(luni)24luni 4. Capaciti(nunitifiziceivalorice): Suprafaconstruit:1221,00mp(existent) Suprafadesfurat:3600,00mp(frsubsol) Numruldespectatori/spectacol=490spectactori Frecvenapropusdespectacoledeteatru/an=10x12=120spectacoledeteatru/an Frecvenapropusdespectacoledefilm/an=44x12=528spectacoledefilm/an Frecvenapropusdespectacoledeconcert/an=1x10=12spectacoledeconcert/an Frecvenamediepropusdespectacole/an=660spectacole/an Numruldecititorianualestimat(~10/zix300zile/an)=3000cititori/an Numrdeparticipanilaconferine=70persoane Frecvenapropusdeconferine/an=16x12=192conferine/an Rezultnumrultotaldeparticipanilaevenimenteleculturale,ndiverseforme/an=490x660+ 3000+70x192=339.840participani/an (sauluatnconsiderarecapacitilepropuselaungraddeparticiparede70%)

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |42

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti 5. Aliindicatorispecificidomeniuluideactivitatencareesterealizatinvestiia,dupcaz. Numrul de locuri de munc permanente create : ngrijitori, menajere, secretar, activiti culturali, funciiconducere,bibliotecare,arhivari,personalsecuritateipaz:30 Numrul de locuri de munc periodice : mainiti, operatori scen, plasatori, personal artistic (actori, regizori,figurani),confereniari,traductori:50 ntocmit, arh.VeronicaZYBACZYNSKI ing.ValentinLABER Preedintedeedin, _____________________________________________

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |43

studiudefezabilitateCENTRUCULTURALEUROPEANFAVORIT bdulDrumulTabereinr.24A,sect.6,Bucureti CAPITOLULB:Piesedesenate: Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Numr plan A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Plandesituaie Plansubsol Planparter Planetaj1 Planetaj2 Planetaj3 Planetaj3tehnic Seciunelongitudinal Schemfuncionalsubsol Schemfuncionalparter Schemfuncionaletaj1 Schemfuncionaletaj2 Schemfuncionaletaj3 Schemfuncionaletaj3tehnic Schemfuncionalseciune Titluplan Scara 1:500 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200

Beneficiar:

PrimriaSectorului6almunicipiuluiBucureti

P a g |44

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC

LEGENDA: FOYER, SPATII PUBLICE GRUPURI SANITARE PUBLIC ZONA ACTORI, ADMINISTRATIE SALA DE SPECTACOLE / MULTIFUNCTIONALE BIBLIOTECA, CAFENEA-BAR SPATII TEHNICE SPATIU TEHNIC AUXILIAR PUBLIC ZONE TEHNICE, OCAZIONAL PUBLIC