Sunteți pe pagina 1din 11

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT,

INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA SPECIALIZAREA INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTETIE PUBL;ICA SI AGROTURISM

STUDU DE FEZABILITATE CANALIZARE MENAJERA COMUNA SALISTEA DE SUS MARAMURES

PROFESOR: DONA ION

STUDENT:

2010

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures

FOAIE DE PREZNTARE

DENUMIRE PROIECT: FAZA DE PROIECTARE: AUTORITATEA CONTRACTANTA: PROIECTANT:

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA SALISTEA DE SUS,JUDETUL MARAMURES STUDIU DE FEZABILITATE CONSILIUL LOCAL AL SALISTEA DE SUS BUDICA TEODORA COMUNEI

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures MEMORIU TEHNIC

1. Date generale
1.1 Denumirea investitiei Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures 1.2. Elaborator Budica Teodora 1.3.Oronatorul principal de credite Consiliul Judetean Maramures 1.4. Autoritatea contractanta Consiliul Local al comunei Salistea de Sus 1.5. Amplasamentul Lucrarile de canalizare sunt amplasate in judetul Maramures, comuna Salita de Sus.Ca localizare ele sunt amplasate in intravilanul comunei. 1.6.Necesitatea si oportunitatea investitiei Localitatea Salistea de Sus care face obiectul proiectului are in prezent un numar de 5240 locuitori. 1.7.Descrierea functionala si tehnologica 1.7.1.Date hidrogeologice

1.7.2 Descrierea tehnologica a solutiei adoptate Tinand cont de particilarutatile locale, soluti propusa pentru sistemul de canalizare este urmatoarea: 1.Retea de canalizare pentru intreaga localitate cu diametrul de 250 -400 mm si lungime de 20 km 2.Statie de pompare a apelor uzate 3.Statie de epurare a apelor menajere 4.Alimentare cu energie electrica 1. Reteua de canalizare Reteaua de canalizare are o lungime totala de 20 km.Colectoarele se prvad a se realiza din tuburi PAFSIN mbinate cu mufa, sau tuburi din pvc cu mufa si garnitura, avand diametre de 250 400 mm. 2.Statia de pompare a apelor uzate (SP) Statia de pompare a apelor uate pentru localitate este din beton armat tip cheson si amplasata in apropierea localitatii.

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures 3.Statia de epurare- Qzi med=650 m/zi Schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: Retele tenologice Camine de canalizare Gratar manual Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano- biologica compacta Unitate de dezinfectie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforme depozitare containere reziuduri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforme de servire obiecte tehnologice Descarcarea apelor epurate se face in raul Iza, printr-un canal si o gura de descarcare constituita dintr-un timpan de beton armat, in care se incastreaza capatul aval al colectorului.

2.Date tehnice ale investitiei


2.1 Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeza a fi ocupat In zona statiei de epurare si statiei de pompare, vor fi ocupate definitiv suprafete de teren aferente, care apartin primariei. Terenurile pe care urmeaza sa se amplaseze lucrarile de executie a retelelor subterane fac parte din suprafetele administrate de primaria localitatii Salistea de Sus. Pentru realizarea retelei de canalizare este necesara ocuparea temporara a unor suprafete de teren pe o durata de maxim 24 luni. 2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament Terenul de fundareNivelul maxim al apelor subterane este la 3 m. Adancimea de inghet este de 1.20m de la cota terenului natural. Zona seismica Grad de intensitate seismica 2.3 Principalele caracteristici ale constuctiilor si instalatiilor proiectate 2.3.1. Reteaua de canalizare Reteaua de canalizare proiectata s-a dimensionat la un debit de apa uzata de 65 m/h, iar apele meteorice cazute pe tritorilul localitii putand fii considerate, conventional, curate si evacuate prin rigole standarde in apele raului. Reteaua de canalizare urmareste traseu strzilor principale si secundare, fiind alcatuita din colectore secundare care evacueaza apa in colectoare principale. Reteaua de canalizare este prevazuta a se realiza din tuburi PVC cu mufa si garnitura, sau din tuburi PAFSIN imbinate cu mufa.

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures Pentru una funcrionare a retelei s-au prevazut camine de vizitare, de intersectie si de spalare. Pe traseul retelei dde canalizare sau prevazut 20 subtraversari DJ si 2 supratraversari rau. Montarea tuburilor care compun colectoare de canalizare se va face manual in sapatura deschisa intre doua camin succesive. Caminele de vizitare sau spalare sunt in numar de 461 cu adancimi cupinse intre 1.7 si 4.2 m. 2.3.2. Statia de epurare Statia de epurare este calulata pentru Qu zi med de 650m/zi. Pentru atingerea valorilo impuse de NTPA 001-2002 este necesara realizarea in cadrul procesului de epurare a urmatoarelor grade de epurare: 90% materii in suspnsie 93% consum biochimic de oxigen la 5 zile 93% azot amoniacal 80% fosfor total 86% consum chimic de oxigen mtode cu dicromat de potasiu 98% detergenti sintetici biodegradabili 33% substante extractiile din solventi organici

3. Schema de epurare adoptata


3.1 Solutia tehnlogica Schema de epurare are in vedere debitele caracteristice ale apelor uzate si urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie, a substantelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegrdabile si eliminarea compuslor azotului si fosforului. In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului tampon din Bazinul de egalizzare, omogenizare si tampoare ( pe timpul noptii), unitatea de epurare permite o intrerupere a aplimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore.Dupa aceasta perioada de intrrupere unitatea biologica este capabila sa-si continue functionarea fara nici un fel dde probleme din punct de vedere a proceseor biologice si chimice. 3.2. Solutaia constructiva Se prvede by-pass general intre primul si ultimul camin de pe platforma statiei de epurare pentru situatia caderii temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de apa menajera, care nu pot fi inmagazinate in sistem. 4.descrierea schemei tehnologice Apa uzata menaera aunge la Caminul de distributi de la intrarea pe platforma statiei de epurare.Mai departe , in functionare normala, apa ajunge in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare ape menajere. In bazinul de egalizare s-a prevazut un mixer submersiil cu difuzor din otel inox si in bazinul de pompare se prvad douaelectropompe submersibile pentru ape uzate, una in functiune si una de rezerva. De la bazinul de egalizare ,omogenizare si pompare apa menajera ajunge pin pompare, prin doua circuite separate, la trepta de epurare mecanica. Treapta de epurare mecanica consta intr-un bloce de epurare mecanica.Dupa retinerea meteriilor solide in suspnsie in acest bloc apa ajunge in treapta de epurare biologicaunde se elimina substantele organice biodegradabile si compusii azotului si fosforului

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures Trapta de epurare biologica consta in doua blocuri cu tancuri de epurare biologica in paralel. Namolul rezultat din blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare in bazinul de olectare si pompare namol. In final apa epurata mecanic si biologica este trecuta prin unitatile de dezinfectie cu ultaraviloete si evacuata apoi in caminele de prelevare probe. Din caminele de prelevare probe, apa epurata si dezinfectata ajunge grvitational prin intermediul caminului de colt in caminul de evacuare apa epurata si dezinfectata de la limita platformei de epurare si de aici in praul Iza. Dupa umplerea bazinului de colectare si pompare namol, namolul este pompt in unitatea de deshidratare cu saci filtru apoi este depozitat pe platforma de containere. Apa rezultata din decantarea namoluluiin bazinul de colectare si pompare namol, apa filtrata din saci in unitattea de deshidratare namol si apa si apa olectata de gratarul platformei de containere ajunge gravitational in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare a apei epurate. Pentru necesitati de spalare si in caz de incendiu se prevede un hidrant ingropat Hi. Platforma este prevazuta cu iluminat pe timpu noptii. Pentru protectia muncii si la incendiu statia de epurare va fi prevazuta cu dotarile corespunzatoare(echpament protectie personal, stingatoare, etc.) 5. Suprafata ocupata de staia de epurare Suprafata ocupata de Statia de epurare avand in vedere obiectivele tehnologice si retelele necesare intre acestea ste de 1000mp, cu un grad de ocupare de 50%. Concluzii Statia de epurare a apelor uzate provenite de la localitate se caracterizeaza printr-o tehnologie simpla, dar moderna si de eficienta ridicata. Prevederea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea realizariieficientelor de epurare dorite. Solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, ce implica consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizari specifice procesului tehnologic. Aplicarea solutiei de epurare mencanico-biologice compacte prezinta urmatoarele avantaje: - solutia de epurare apa uzata este modulara permitand extinderea ulteriora a capacitatii de epurare prin simpla adaugare de noi module - datorita procesului tehnolocic performant nu se evacueaza namol in exce, ceea ce duce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia - consum energetic redus, atat compresoarele cat sie lectromotoarele de proces fii de inalta fiailitate si randament - toate echipamentele sunt din otel inox, neexistand probleme generate de actiunea apei - realizarea dezinfectiei cu ultraviolete in instalatia de tip UV prezinta un avantaj fata de solutia clorinarii - amorsare rapida a procesului de epurare biologica.unitatea ajunge in cateva zile la conditii optime de functionare - automatizarea instalatiei conduce la siguranta in exploatare, personal de intreinere redus - infiintarea unei statii de epurare in localitate prezinta avantajul ceeri de noi locuri de munca(5-6).

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei Durata de realizare Debit epurat Retea de canalizare Costul apei epurate Costuri totale anuale de productie Profit net anual Rata profitului Locuri de munca nou create

5.261.107 euro 24 luni Qzi med=600mc/zi 20 km 1.07 lei/mc 331.347 lei 8.599lei 2,5% 6

Se recomanda ca investitia sa fie finantata din fonduri europene. Conform STAS 4273-83 lucrarile de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural se incadreaza in categoria 4, clasa de importanta IV.conform HG nr. 766/1977 lucrari de importanta normala.

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures

DEVIZ FINANCIAR Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Denumirea cheltuielilor Studii de teren, geo, topo,hidro Cheltuieli pentru avize si acorduri Proiecte si engineering Verificare proiect, studiu impact, studii/xpertize amplasament Studiu de fezabilitate Proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie Organizarea procedurilor de achizitie publica - 2 licitatii *5 persoane*90 ore/pers.*14 lei/ora = 12600 - anunturi publicitare = 3283 Asistenta tehnica Asistenta tehnica din partea proiectantului 7%*447.328 = 31.313 Supravegherea lucrarii 24 luni * 1160/luna = 27 856 Organizare santier Lucrari de constructii 3.5% * 14.598.960 = 510.963 Cheltuieli conexe organizarii de santier 5%* 1.459.789 = 72 989 Comison, taxe si cote lgale Taxa pentru Casa Socila a Constructorilor 0.5%* 19023600= 95118 Inspectia de stat in constructii 0.8% * 15182375 = 121.459 Cheltuieli diverse si neprevazute 5% * 19893380 = 994669 Cheltuieli beneficiar pentru promovare proiect Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice Valori lei inclusiv TVA 30.545 19.497 24.565 64.366 447.295 15.883

31.313 27.856 510.963 72.989 95.118 121.459 994.669 67071 10.849 21.711

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE 1. Debite caracteristice pentru alimentarea cu apa sunt: Qn zi med = 911,25 mc/zi Qn zi max = 1131,45 mc/zi Qn or.max = 103,47 mc/h 2. debitele caracteristice ale apelor uzate menajere Debitele caracteristice ale apelor uzate, utilizand formulele de calcul din GP 106-04 Ghid de proiectare, executie si exploatare lucrarulor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural si NP 089 03 Statii de epurare de capacitate mica si foare mica sunt: Qu med zi = q*N/1000 (mc/zi) Qu max zi = Kzi*Qu zi med(mc/zi), unde: - q = 80 l/loc,zi reatituirea specifica de apa uzata - N = numar de locuitori - Kzi coeficient de variatie zilnica adebitului Qu med zi = 80*5240 / 1000 = 419.2mc/zi Qu max zi = 1.41 * 419.2 = 591.07mc/zi Qu or max = Ko* Qu max zi / 24, unde: - Ko = 1.5+2.5 / Qu med zi = 1.5 + 2.5 / 20.47 = 1.62 Qu or. Max = 1.62 * 591.07 /24 = 39.89 mc/h Qu or. Min = p * Qu max zi / 24 = 0.25 *591.07 / 24 = 6.15 mc/h Se adaua debitele de ape uzate pentru unitati comerciale si industiale, calculate conform Breviar de calcul alimtare cu apa. Qu zi med = 419.2 + 71.75 = 490.95 Qu zi max = 591.07 + 71.75 = 662.82 Qu or.max = 39.89 + 5.99 = 45.88 Qu or. Min = 6.15 + 0.75 = 6.9 Rotunjiri : Qu zi med = 600 mc/ zi Qu zi max = 800 mc/ zi Qu or.max = 55 mc/h Qu or. Min= 8 mc/h Capacitatea totala a statiei de epurare: Qu zi med = 600 mc /zi

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures

CALCULUL PRETULUI DE COST AL APEI Canalizarea si epurarea apelor uzate 1. Volumul anual de apa trarata 200 mc/ zi * 365 zile/an = 273 750 mc/an 2. Durata medie de serviciu a mijloacelor fixe 19.396.611*50+306.945*60%+15+306.945*40%*10 / 19.396.611*60%+306.945*40% = 82.5 ani 3. Costuri totale de productie anuale 3.1 Amortismente 19.396.611+306.946/82.5 = 238.830 3.2 Salarii 6 persoane * 600 lei/pers./luna *12 luni = 43.200 lei 3.3 Energie electrica E = E1 * k Qzi med * C1, unde C1 = 0.366 lei /kw, k = 0.55 E1 = 76.2 kw/ 80 mc/h=0.95kwh,mc apa pompat E = 0.95*0.55*600*365*0.366 = 41 880 lei 3.4 Materiale consumabile 5.203lei

3.5 Substante evacuate 600 mc/zi*365 zile/an*0.006 lei/mc = 1.314lei 3.6 Cheltuieli de reparatii si intretinere, piese de schimb, utilaje, etc. 0,3%*306.945 = 920lei 3.7 Total costuri si cheltuieli directe anuale 238.830+43.200+41.880+5.203+1.314+920 = 331.347 lei 3.8 Cheltuieli idirecte anuale 3%* 331.347 = 9.940lei 3.9 Total cheltuieli de productie 331.347 + 9.940 = 341.287lei 3.10 Profit brut anual 3%*341.287 = 10.238lei 3.11 Total cheltuieli anuale 331.347 + 9.940 + 10.238 = 351.525 lei 4. Profit net anual 84% * 10.238 = 8.599

Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures 5. Rata profitului 8.599 / 331.345 *100 = 2.5% 6. Pretul de cost al apei 351.525 / 273.750 / 1.19 = 1.07 lei / mc