Sunteți pe pagina 1din 27

AGRICULTUR I SILVICULTUR

AGRICULTURE AND FORESTRY

14

CUPRINS TABELE

Pagina Page

TABLES CONTENTS

AGRICULTUR 14.1 Fondul funciar, dup modul de folosin ................ 443 14.2 Suprafaa agricol, dup modul de folosin, n anul 2010 .......................................................... 444 14.3 Exploataiile agricole care au utilizat suprafee agricole i / sau au deinut efective de animale, dup statutul juridic al exploataiilor agricole ........ 444 14.4 Exploataiile agricole, suprafaa agricol utilizat i suprafaa agricol utilizat ce a revenit n medie pe o exploataie agricol, dup statutul juridic al exploataiilor agricole ........................................ 446 14.5 Exploataiile agricole, pe categorii de folosin i pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate .... 446 14.6 Exploataiile agricole cu principalele culturi n teren arabil, pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate .................................................... 448 14.7 Exploataiile agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe specii, pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate .................... 450 14.8 Producia ramurii agricole ...................................... 453 14.9 Producia principalelor produse agricole, pe locuitor .............................................................. 453 14.10 Suprafaa cultivat, cu principalele culturi ............ 454 14.11 Producia agricol vegetal, la principalele culturi .... 456 14.12 Producia medie la hectar, la principalele culturi .. 458 14.13 Suprafaa viilor pe rod i producia de struguri ...... 460 14.14 Producia de fructe ................................................ 460 14.15 Efectivele de animale ............................................ 462 14.16 Animale ce revin la 100 hectare teren .................. 462 14.17 Producia agricol animal .................................... 464 14.18 Parcul de tractoare i maini agricole principale din agricultur ........................................................ 466 14.19 ngrminte chimice i naturale folosite n agricultur .......................................................... 466 SILVICULTUR 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 Fondul forestier ...................................................... 468 Regenerri artificiale .............................................. 468 Suprafaa parcurs cu tieri .................................. 468 Volumul de lemn recoltat ...................................... 469 Volumul de lemn exploatat de ctre operatorii economici cu activitate de exploatare forestier .... 469 Teritorial 14.25 Fondul funciar, dup modul de folosin, n profil teritorial, la 31 decembrie 2010 ........................ 14.26 Suprafaa cultivat, cu principalele culturi, n profil teritorial, n anul 2010 .......................................

AGRICULTURE Total land fund, by use Agricultural area, by use, in 2010 Agricultural holdings which used agricultural areas and / or owned livestock, by legal status of agricultural holdings Agricultural holdings, agricultural area in use and agricultural area in use as average per agricultural holding, by legal status of agricultural holdings Agricultural holdings, by use category and size class of agricultural area in use Agricultural holdings by main crops in arable land, by size class of agricultural area in use Agricultural holdings with livestock and livestock by species, by size class of agricultural area in use Agricultural branch production Production of the main agricultural products, per inhabitant Cultivated area, by main crops Crop production, for main crops Average yield, for main crops Area of bearing vineyards and production of grapes Fruit production Livestock Livestock per 100 hectares of land Animal production Park of tractors and of main agricultural machinery Chemical and natural fertilizers used in agriculture FORESTRY Forest fund Artificial regeneration Cutting wood area Harvested wood volume Volume of wood exploited by economic operators with forestry activity Territorial Total land fund, by use, at territorial level, on December 31, 2010 Cultivated area, by main crops, at territorial level, in 2010

434

14.27 Producia ramurii agricole, n profil teritorial, n anul 2010 ................................................................... 14.28 Producia agricol vegetal, la principalele ................... culturi, n profil teritorial, n anul 2010 ........................... 14.29 Producia medie la hectar, la principalele culturi, n profil teritorial, n anul 2010 ....................................... 14.30 Suprafaa viilor pe rod, n profil teritorial, n anul 2010 ................................................................... 14.31 Producia de struguri, n profil teritorial, n anul 2010 ................................................................... 14.32 Producia medie de struguri la hectar, n profil teritorial, n anul 2010 ....................................... 14.33 Producia de fructe, n profil teritorial, n anul 2010 ................................................................... 14.34 Efectivele de animale, n profil teritorial, la 1 decembrie 2010 ...................................................... 14.35 Producia agricol animal, n profil teritorial, n anul 2010 ................................................................... 14.36 Parcul de tractoare i maini agricole principale din agricultur, n profil teritorial, n anul 2010 .............. 14.37 Volumul de lemn recoltat, n profil teritorial, n anul 2010 ...................................................................

Agricultural branch production, at territorial level, in 2010 Crop production, for main crops, at territorial level, in 2010 Average yield, for main crops, at territorial level, in 2010 Area of bearing vineyards, at territorial level, in 2010 Production of grapes, at territorial level, in 2010 Average yield of grapes, at territorial level, in 2010 Fruit production, at territorial level, in 2010 Livestock, at territorial level, on December 1, 2010 Animal production, at territorial level, in 2010 Park of tractors and of main agricultural machinery, at territorial level, in 2010 Harvested wood volume, at territorial level, in 2010

SURSA DATELOR
Cercetri statistice: Anchetele Structurale n Agricultur 2005 i 2007; Cercetri statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar n domeniul statisticii agricole privind suprafeele i producia vegetal, efectivele de animale i producia animal; Pentru anii anteriori, cercetri statistice bazate pe surse administrative; Cercetri statistice curente privind fondul forestier, masa lemnoas recoltat, suprafaa parcurs cu tieri, mpduriri i volumul de lemn exploatat. Surse administrative: Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar, pentru fondul funciar dup modul de folosin pentru anii 2005 i 2006 i Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pentru perioada 2007 - 2010. Administraia Naional a mbuntirilor Funciare, pentru suprafaa agricol irigat; Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, pentru ngrmintele chimice i naturale folosite n agricultur i pentru parcul de tractoare i maini agricole principale din agricultur aferent sfritului de an al perioadei 2005 - 2010.

DATA SOURCE
Statistical surveys: Farm Structure Surveys 2005 and 2007; Statistical sample surveys aligned to community acquis in the field of agriculture statistics on crop area and production, livestock and animal production; For previous years, statistical surveys based on administrative sources; Statistical current surveys regarding forest land, harvested timber, cutting wood area, afforestations and volume of wood exploited. Administrative sources: National Agency of Cadastre and Real Estate Advertising, for land fund by use for 2005 and 2006 and Ministry of Agriculture and Rural Development for the internal 2007 - 2010; National Administration for Land Arrangements, for irrigated agricultural area; Ministry of Agriculture and Rural Development, for chemical and natural fertilizers used in agriculture and for park of tractors and of main agricultural machinery related to the end of year, of 2005 - 2010 period.

435

PRECIZRI METODOLOGICE
AGRICULTUR Fondul funciar reprezint totalitatea terenurilor, indiferent de destinaie, de titlul pe baza cruia sunt deinute sau de domeniul public sau privat din care fac parte. Suprafaa agricol, dup modul de folosin, include terenurile cu destinaie agricol, aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice i care se clasific astfel: teren arabil, puni i fnee naturale, vii i pepiniere viticole, livezi i pepiniere pomicole. Terenul arabil reprezint suprafaa care se ar n fiecare an sau la mai muli ani i se cultiv cu plante anuale sau perene. Punile reprezint terenurile acoperite cu vegetaie ierboas, instalat pe cale natural sau regenerat prin nsmnare, destinate punatului animalelor. Fneele reprezint terenurile acoperite cu vegetaie ierboas, instalat pe cale natural sau regenerat prin nsmnare i destinate recoltrii pentru obinerea de fn. Viile i pepinierele viticole reprezint suprafeele cu plantaii viticole, pepiniere viticole i terenul n pregtire pentru vii. Livezile i pepinierele pomicole reprezint suprafeele cu plantaii pomicole, arbuti fructiferi, pepiniere pomicole i terenul n pregtire pentru livezi. Suprafaa cultivat reprezint suprafaa nsmnat/ plantat n ogor propriu, n anul agricol de referin (1 octombrie - 30 septembrie) cu o cultur principal (care ocup terenul cea mai mare perioad de timp) sau n anii agricoli precedeni pentru culturile bienale, trienale sau perene. Suprafaa agricol irigat reprezint suprafaa pe care s-a aplicat cel puin o udare n anul agricol de referin. Producia ramurii agricole se determin conform metodologiei Eurostat privind Conturile Economice pentru Agricultur i cuprinde: valoarea tuturor produciilor de produse agricole (inclusiv valoarea produciei de vin obinut n unitile agricole care nu dispun de instalaii industriale de vinificaie) i valoarea serviciilor agricole efectuate de unitile specializate. Aceast producie nu cuprinde: valoarea consumului de smn din producie proprie pentru culturile la care nsmnrile se fac toamna, valoarea strugurilor utilizai n producia de vin a unitilor agricole care nu dispun de instalaii industriale de vinificaie, valoarea laptelui consumat de animale, valoarea oulor puse la incubat i pierderile la productori dup recoltare.

METHODOLOGICAL NOTES
AGRICULTURE Land fund represents all lands no matter of destination, of the title based on which they are owned or of public or private sector to which they belong. Agricultural area includes, by use, the lands with agricultural destination, owned by natural or legal persons, classified as follows: arable land, natural pastures and hayfields, vineyards and vine nurseries, orchards and tree nurseries. Arable land represents the area which is ploughed each year or at several years, cultivated with annual or perennial plants. Pastures represent lands covered with herbal vegetation, grown in natural way, or regenerated by sowing, for animal pasturing. Hayfields represent the lands covered with herbal vegetation, grown in natural way, or regenerated by sowing, for hay harvesting. Vineyards and nurseries represent the areas covered with vineyards, vine nurseries and land prepared for vineyards. Orchards and tree nurseries represent the areas covered with tree plantations, fruit younglings, tree nurseries and land prepared for orchards. Cultivated area represents the area sown/planted in own field, in the agricultural reference year (October, 1 - September, 30) with a main crop (covering the land for the majority of time period) or in previous agricultural years for biennial, triennial or perennial crops. Irrigated agricultural area represents the area on which at least one irrigation was done during in agricultural reference year. Agricultural branch production is determined according to the Eurostat methodology on Economic Accounts for Agriculture and comprises: the value of all agricultural products (including the value of wine production obtained in agricultural units having no wine industrial installations) and the value of agricultural services carried out by specialised units. This production does not comprise: the value of the seed consumption from own production for the crops where sowings are done in autumn, the value of grapes used for wine production of agricultural units having no wine industrial installations, the value of milk consumed by animals, the value of eggs in incubator and producers losses after harvesting.

436

Producia ramurii agricole cuprinde i valoarea activitilor secundare neagricole neseparabile i este diminuat cu valoarea laptelui transformat n derivate n aceeai ferm. Activitile secundare neagricole neseparabile sunt activiti legate direct de producia agricol i nu pot fi separate de activitatea agricol principal din punct de vedere al costurilor (ex.: producerea brnzeturilor n ferma zootehnic). Producia ramurii agricole este exprimat n preuri curente de baz (preurile la productor la care se adaug subveniile pe produs i se scad impozitele pe produs) ale fiecrui an. Indicii produciei ramurii agricole se calculeaz ca raport ntre valoarea produciei din anul curent exprimat n preurile anului anterior i valoarea produciei din anul anterior. Producia agricol vegetal reprezint producia fizic obinut n perioada de referin (anul n care se face recoltarea), mai puin pierderile la recoltare, exprimat n uniti fizice n funcie de natura produselor i a grupelor de produse i cuprinde: producia culturilor n ogor propriu; producia culturilor intercalate; producia culturilor succesive; producia obinut n grdinile familiale (pentru legume, cartofi, fructe i struguri). Producia medie reprezint cantitatea de produse (pe fiecare cultur) obinut pe unitatea de suprafa cultivat. Producia de fructe reprezint cantitatea de fructe pe specii, obinut de la pomii din livezi i rzlei, arbutii fructiferi i cpuni. Greutatea n viu a animalelor destinate sacrificrii pentru consum cuprinde greutatea n viu a animalelor sacrificate n exploataiile agricole, a celor vndute pentru sacrificare la abatoare, direct pe pia, export direct i a celor sacrificate n abatoare, dar restituite exploataiilor agricole. Efectivele de bovine cuprind totalitatea taurinelor i bubalinelor masculi i femele, pe diferite grupe de vrst i destinaie economic. Efectivele de porcine cuprind totalitatea porcinelor din exploataia agricol (inclusiv porcinele aflate n materniti, cresctorii i ngrtorii), indiferent de sex, categorii de greutate i destinaie economic. Efectivele de ovine cuprind toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vrst, destinaie economic i locul unde se afl. Efectivele de caprine cuprind toate caprinele indiferent de sex, vrst, destinaie economic i locul unde se afl.

The agricultural branch production includes the value of non-agricultural inseparable secondary activities and it is diminished with the value of milk changed into derivates in the same farm. Non-agricultural inseparable secondary activities are directly related to agricultural production and cannot be separated by main agricultural production from the viewpoint of costs (ex.: production of cheese products in livestock farms). Agricultural branch production is expressed in current, basic prices (producer prices plus subsidies on product, minus taxes on product) of each year. Agricultural branch production indices are calculated as the ratio between production value in current year expressed in the prices of the previous year and production value in the previous year. Crop agricultural production represents the physical production obtained in the reference period (year when harvesting is done) except harvesting losses, expressed in physical units by nature of products and groups of products and includes: production in own field; production in combined crops; production in successive crops; production obtained in kitchen gardens (for vegetables, potatoes, fruit and grapes). Average yield represents the quantity of products (for each crop) obtained on the unit of cultivated area. Fruit production represents the quantity of fruit, by species, obtained from orchard trees and isolated trees, fruit and berry species and strawberries. Live weight of animals intended to be slaughtered for consumption includes live weight of animals slaughtered in agricultural holdings, of those sold to be slaughtered within slaughtering houses, directly on the market, direct export and of those slaughtered within slaughtering houses, but given back to agricultural holdings. Cattle population comprises all male and female bulls and buffalos by various age group and economic destination. Pigs population comprises all pigs in agricultural holding (including pigs in maternity, breeding and fattening farms) not matter of sex, weight category and economic destination. Sheep population comprises all animals of sheep species, no matter of sex, age, economic destination and place. Goats population comprises all goats no matter of sex, age, economic destination and place.

437

Efectivele de cabaline cuprind cabalinele de munc, armsarii reproductori, tineret pn la 3 ani, alte cabaline. Nu sunt inclui caii de curse i caii de clrie, folosii pentru divertisment. Efectivele de psri cuprind toate categoriile de psri existente n exploataia agricol (gini, curci, rae, gte, alte psri: strui, prepelie, bibilici etc.). Familii de albine reprezint numrul de familii de albine, destinate produciei de miere. Producia de lapte reprezint cantitatea de lapte de vac, bivoli (inclusiv consumul vieilor), oaie i capr. Parcul de tractoare i maini agricole (fizice) principale din agricultur (la sfritul anului) este aferent unitilor care au agricultura ca activitate principal (inclusiv exploataiile agricole individuale). ngrmintele chimice sunt produse industriale care dup coninutul lor pot fi: azotoase, fosfatice, potasice, sau n amestec ca ngrminte complexe; ele se exprim n substan activ. ngrmintele naturale cuprind gunoiul de grajd de la toate speciile de animale i de la psri (n stare prospt sau fermentat) precum i dejeciile n stare lichid; acestea se exprim n greutate brut. SILVICULTUR Fondul forestier reprezint suprafaa total a pdurilor, a terenurilor destinate mpduririi, a celor care servesc nevoilor de cultur, producie i administrare silvic, a iazurilor, a albiilor praielor (altele dect cele cuprinse n cadastrul apelor), precum i alte terenuri cu destinaie forestier i neproductive incluse n amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate. Suprafaa pdurilor reprezint totalitatea suprafeelor de teren acoperite cu vegetaie forestier, constnd din arbori i arbuti, reprodui natural sau artificial, care i creeaz un mediu specific de dezvoltare biologic i care constituie componenta direct productiv a fondului forestier, avnd o suprafa individual de cel puin 0,25 hectare. Pdurile sunt clasificate dup marile grupe de specii, n pduri de rinoase, fag, stejar i diverse specii. Regenerrile artificiale reprezint ansamblul de lucrri prin care se planteaz sau se nsmneaz o suprafa de teren cu scopul de a se crea noi arborete, att pe terenuri forestiere exploatate, ct i pe terenuri lipsite de vegetaie forestier. Suprafaa parcurs cu tieri reprezint suprafaa pdurilor pe care s-au desfurat aciuni de recoltare a arborilor n vederea valorificrii lor i pentru asigurarea condiiilor favorabile de dezvoltare a arboretelor.

Horses population comprises labour horses, stud horses, young horses until 3 years old, other horses. Race horses and saddle horses used for amusement are not included. Poultry population comprises all categories of poultry existent in agricultural holding (hens, turkey hens, ducks, geese, other poultry: ostrich, quails, guinea fowl etc). Bee families represent number of bee families for honey production. Milk production represents the quantity of cow, buffalo cow (including the calves consumption), sheep and goat milk. Park of tractors and of main (physical) agricultural machinery in agriculture (end of year) is related to the units having agriculture as their main activity (including individual agricultural holdings). Chemical fertilizers are industrial products which by content can be nitrous, phosphatic, potassic or combined, as complex fertilizers; they are expressed in active substance. Natural fertilizers include muck from all species of animals and poultry (fresh or fermented) as well as liquid dejections; they are expressed in gross weight.

FORESTRY Forest fund represents the total area of forests, lands meant for afforestration, those serving the needs of crops, production and forest administration of ponds, brooks (others than those from water cadastre) as well as other areas intended for forestry and non-productive lands included in forest arrangements, no matter of ownership right. Forest area represents all land areas covered with forest vegetation, namely trees and shrubs, naturally or artificially reproduced, which create a specific environment of biological development and which constitute direct productive component of forest fund, having an individual area over 0.25 hectares. Forests are classified by broad species groups in forests of resinous, beech, oak and various species. Artificial regeneration represent all works by which an area is planted or sown in order to create new trees, both on exploited forest lands and on lands without forest vegetation. Cutting area represents forest area on which tree harvesting actions were developed for their turning into account and in view to ensure favourable conditions for young tree development.

438

Tieri succesive - tierile de regenerare prin care pdurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori relativ uniform repartizate spaial, ealonate n timp corespunztor instalrii i dezvoltrii regenerrii naturale, pn la recoltarea integral a arboretului btrn i trecerea la o nou generaie a pdurii. Tieri progresive - tierile de regenerare prin care pdurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori amplasate n anumite poriuni (ochiuri), care se lrgesc treptat pe msura instalrii i dezvoltrii regenerrii naturale, pn la recoltarea integral a arboretului btrn i trecerea la o nou generaie a pdurii. Tieri grdinrite - tierile cu caracter continuu, prin care se urmrete recoltarea selectiv a unor arbori sau grupe mici de arbori, n vederea realizrii i meninerii unei structuri diversificate a pdurii. Tieri rase - extragerea integral a arboretului btrn printr-o singur tiere, regenerarea pdurii realizndu-se prin mpduriri. Operaiunile de igien i curire a pdurilor cuprind lucrrile ce se aplic periodic arboretului din momentul constituirii strii de masiv prin extragerea produselor de igien care rezult din procesul normal de eliminare natural (arbori dobori, rupi, uscai, atacai de insecte). Tierile de ngrijire n pdurile tinere cuprind operaiile executate n culturile rezultate din mpduriri pn la realizarea strii de masiv, ce au drept scop asigurarea reuitei culturilor i dezvoltarea puieilor n bune condiii. Tierile de produse accidentale reprezint recoltarea produselor brute lemnoase, rezultate ntmpltor datorit calamitilor naturale sau a unor defriri. Volumul de lemn recoltat reprezint volumul de lemn (volum brut) recoltat pn la sfritul anului, destinat operatorilor economici i pentru aprovizionarea populaiei. Volumul de lemn exploatat de ctre operatorii economici cu activitate de exploatare forestier reprezint volumul rezultat n procesul de exploatare a lemnului i evideniat n documentele primare ale operatorului economic, inclusiv volumul cojii i al altor sortimente secundare. Volumul de lemn rotund reprezint volumul de lemn de lucru i lemn pentru foc. Buteni pentru prelucrare n cherestea reprezint volumul de buteni destinai prelucrrii n cherestea i n alte sortimente obinute prin debitare. Buteni pentru furnire reprezint volumul de buteni destinai prelucrrii n furnire estetice sau furnire tehnice prin tiere plan sau prin derulare. Buteni pentru rezonan reprezint volumul de buteni destinai prelucrrii n cherestea n vederea

Successive cuttings regeneration cuttings by which forest is crossed by repeated extractions of trees relatively uniformly distributed in space, staggered according to natural regeneration installation and development, until integral harvesting of old tree and passing to a new generation of forest. Progressive cuttings regeneration cuttings by which forest is crossed by repeated extractions of trees placed in certain portions (eyes) which get larger step by step at the same time with natural regeneration installation and development until integral harvesting of old tree and passing to a new generation of forest. Garden cuttings continuous cuttings which pursue the selective harvesting of trees or small groups of trees in order to achieve and keep a diversified structure of forest. Flat cuttings - integral extraction of old tree by a single cutting, forest regeneration being done by afforestration. Forest hygienic and cleaning operations include works periodically applied to the stand since reaching the massive status, taking out hygienic products resulted from normal process of natural elimination (cut down, split, punk, attacked by insects trees). Fostering cuttings in young forests include operations in the crops resulted from afforestations up to the bulk situation in order to assure the crop success and the development of seedlings in good conditions. Accidental cuttings represent the harvest of raw wooden products, resulted accidentally because of natural calamities or of clearings. Harvested wood volume represents wood volume (gross volume) harvested until the end of the year, meant for economic operators and population supply. Volume of wood exploited by economic operators having forestry activity represents the volume resulted in the process of wood exploitation and recorded in primary accounting of economic operator, including bark volume and other secondary assortments. Volume of round timber represents the volume of industrial round wood and fuel wood. Logs for sawn timber represents the volume of logs to be processed, in sawn timber and other items obtained by cutting. Logs for veneer represents the volume of logs to be processed in decorative or technical veneers obtained by plane cutting or winding off. Logs for resonance represents the volume of logs to be processed in view to produce musical

439

producerii de instrumente muzicale; lemnul se caracterizeaz printr-o structur fin care-i confer calitatea de rezonator. Lemn pentru celuloz reprezint volumul de lemn destinat prelucrrii n celuloz. Lemn pentru plci reprezint volumul de lemn destinat prelucrrii n plci din achii de lemn (PAL) i plci din fibre de lemn (PFL). Lemn pentru min reprezint volumul de lemn utilizat pentru susinerea lucrrilor miniere n subteran. Lemn pentru construcii rurale reprezint volumul de lemn utilizat pentru construcii n special n zonele rurale. Lemn pentru distilare reprezint volumul de lemn destinat prelucrrii prin distilare uscat n retorte. Lemn pentru tanani reprezint volumul de lemn destinat prelucrrii de extracte tanante vegetale. Lemn pentru mangalizare reprezint volumul de lemn destinat pentru producerea crbunelui de lemn, prin carbonizare n boce. Lemn pentru alte utilizri reprezint volumul de lemn utilizat pentru araci, spalieri etc. Lemn pentru foc reprezint volumul de lemn destinat arderii pentru nclzire, pregtirea hranei, uscarea sau deshidratarea unor produse etc. Volumul cojii reprezint volumul stabilit prin aplicarea procentului cojii la volumul de lemn exploatat. Alte sortimente secundare reprezint volumul de crci, resturi de exploatare i consumuri tehnologice.

instruments; the wood is characterised by a specific fine structure for resonance purpose. Pulpwood represents the volume of wood to be processed in pulp. Wood for boards represents the volume of wood to be processed in particleboards and fibreboards. Fender represents the volume of wood used for the reinforcement of underground mining works. Wood for rural buildings represents the volume of wood used for buildings, especially in rural areas. Wood for distillation represents the volume of wood to be processed by dry distillation in distilling vessel. Tanning wood represents the volume of wood to be processed for the extraction of vegetable tannings. Charcoal wood represents the volume of wood intended for charcoal production by pit carbonization in kilns. Wood for other uses represents the volume of wood used for stakes, espaliers a.s.o. Fuel wood represents the volume of wood to be burnt for heating, food preparation, drying or dehydration of various products a.s.o. Volume of bark represents the volume of bark obtained by the bark coefficient applied to the volume of wood exploited. Other secondary assortments represents the volume of branches, wood residues and tehnological consumption.

14.G1

Suprafaa agricol, dup modul de folosin, n anul 2010 (la sfritul anului) Agricultural area, by use, in 2010 (end of year)
2,8% 10,4% Arabil Arable land Puni Pastures

22,5%

Fnee Hayfields Vii i livezi Vineyards and orchards

64,3%

440

14.G2
150 120

Indicii produciei ramurii agricole Agricultural branch production indices


%

2005=100

141,8 128,9 107,0 102,4 102,2 102,4 101,8 84,3 93,0 72,9 102,7

135,6

102,1

90

99,9 99,8 91,9

106,4 100,9 99,6 85,7

60

2006

2007

2008

2009

2010

Total Producia vegetal / Crop production

Producia animal / Animal production Servicii agricole / Agricultural services

14.G3
20000 16000

Evoluia produciei principalelor cereale Evolution of main cereals production


mii tone / thou tonnes

19345,5 15759,3 16826,4 14873,0 16712,9

12000

10388,5 8984,7 7389,7 5561,9 7814,8 3853,9 3065,1 772,9 2006 531,4 2007 7849,1 7212,4 7973,3 5235,5

9042,0 5846,1

8000

4000 1079,1 0 2005

1209,4 2008

1182,1 2009

1311,0 2010

Cereale pentru boabe - total Cereals for grains - total Gru i secar Wheat and rye

Orz i orzoaic Barley and two-row barley Porumb boabe Maize grains

441

14.G4
10000 8000 6000

Efectivele de animale1) Livestock1)


mii capete / thou heads

8469

8882

9141

6622 7611

6815 7678

6565

6174

5793

2934

2684

2512

2001

4000 2000 0

2862

2819

5428 2010 Cabaline / Horses 1241 611 917 764

2005

687 834

2006

727 805

2007

2008

898 820

865 862

2009

Bovine / Cattle Porcine / Pigs

Ovine / Sheep Caprine / Goats

1)

La 1 decembrie. / On December, 1.

14.G5

Structura volumului de lemn recoltat, n anul 2010 Structure of harvested wood volume, in 2010
6,8% 10,5% 40,2% 9,2% Rinoase Coniferous Fag Beech Stejar Oak Diverse specii tari Various strong species 33,3% Diverse specii moi Various soft species

442

8417

14.1

Fondul funciar, dup modul de folosin (la sfritul anului) Total land fund, by use (end of year)
mii hectare / thou hectares

2005 Suprafaa total a fondului funciar Total area of the land fund Suprafaa agricol Agricultural area Arabil Arable Puni Pastures Fnee Hayfields Vii i pepiniere viticole Vineyards and vine nurseries Livezi i pepiniere pomicole Orchards and tree nurseries Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier Forests and other forest vegetation lands din care: / of which: Pduri Forests Construcii Construction Drumuri i ci ferate Roads and railways Ape i bli Waters and ponds Alte suprafee1) Other areas1) 23839,1

2006 23839,1

2007 23839,1

2008 23839,1

2009 23839,1

2010 23839,1

14741,2

14731,0

14709,3

14702,3

14684,9

14635,5

9420,2

9434,6

9423,3

9415,1

9422,5

9405,0

3364,0

3334,4

3330,0

3333,0

3313,8

3288,8

1514,7

1524,9

1531,4

1532,4

1528,0

1529,7

224,1

223,7

218,0

214,5

215,4

213,4

218,2

213,4

206,6

207,3

205,2

198,6

6742,8

6754,7

6740,9

6728,6

6752,9

6757,6

6233,0

6272,3

6314,9

6309,3

6334,0

6354,0

657,1

674,7

685,7

692,1

703,3

728,3

391,1

389,4

390,1

390,4

389,8

388,8

841,4

841,8

849,9

849,3

833,3

833,6

465,5

447,5

463,2

476,4

474,9

495,3

1) Corespunde categoriei teren neproductiv. / It coresponds to the category non productive land.

443

14.2

Suprafaa agricol, dup modul de folosin, n anul 2010 (la sfritul anului) Agricultural area, by use, in 2010 (end of year)
Suprafaa agricol (mii ha) Agricultural area (thou ha) din care: proprietate privat1) of which: private ownership1) 13808,1 8997,9 2919,9 1498,3 205,3 186,7 83,3 83,0 Structura / Structure (%) din care: proprietate Total privat1) of which: private ownership1) 100,0 64,3 22,5 10,4 1,5 1,3 100,0 99,6 100,0 65,2 21,1 10,8 1,5 1,4 100,0 99,6 Total Arable Pastures Hayfields Vineyards and vine nurseries Orchards and tree nurseries Agricultural area irrigated2) of which: Arable

Total

Total Arabil Puni Fnee Vii i pepiniere viticole Livezi i pepiniere pomicole Suprafaa agricol irigat2) din care: Arabil
1) 2)

14635,5 9405,0 3288,8 1529,7 213,4 198,6 83,3 83,0

Conine: proprietatea privat a statului, a unitilor administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice i a persoanelor fizice. / Includes: private ownership of state, of administrative-territorial units, of legal persons and of natural persons. Suprafaa agricol irigat din sistemele administrate de Administraia Naional a mbuntirilor Funciare R.A., n anul 2010. Agricultural area irrigated from systems managed by the National Administration for Land Arrangements A.B., in 2010.

14.3

Exploataiile agricole care au utilizat suprafee agricole i / sau au deinut efective de animale, dup statutul juridic al exploataiilor agricole Agricultural holdings which used agricultural areas and / or owned livestock, by legal status of agricultural holdings
numr / number

Statutul juridic al exploataiilor agricole

Exploataii agricole - total Agricultural holdings - total

Exploataii agricole cu suprafa agricol utilizat i efective de animale Agricultural holdings with agricultural area in use and livestock 2005 3318329 2007 3254242

Exploataii agricole numai cu suprafa agricol utilizat Agricultural holdings only with agricultural area in use 2005 802918 2007 597548

Exploataii agricole numai cu efective de animale Agricultural holdings only with livestock

Legal status of agricultural holdings

2005 Total Exploataii agricole individuale Uniti cu personalitate juridic Societi / asociaii agricole Societi comerciale Uniti ale administraiei publice Uniti cooperatiste Alte tipuri 4256152

2007 3931350

2005 134905

2007 79560 Total Individual agricultural holdings Units with legal status Agricultural companies / associations Commercial companies Units of public administration Cooperative units Other types

4237889 18263 1630 4824 4818 108 6883

3913651 17699 1475 5147 4177 71 6829

3315797 2532 212 955 589 12 764

3252011 2231 185 908 376 10 752

787607 15311 1402 3608 4161 77 6063

582396 15152 1276 4039 3759 60 6018

134485 420 16 261 68 19 56

79244 316 14 200 42 1 59

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

444

445

14.4

Exploataiile agricole, suprafaa agricol utilizat i suprafaa agricol utilizat ce a revenit n medie pe o exploataie agricol, dup statutul juridic al exploataiilor agricole Agricultural holdings, agricultural area in use and agricultural area in use as average per agricultural holding, by legal status of agricultural holdings

Statutul juridic al exploataiilor agricole

Exploataii agricole - total (numr) Agricultural holdings - total (number)

Exploataii agricole care au utilizat suprafa agricol (numr) Agricultural holdings which used agricultural area (number) 2005 4121247 2007 3851790

Suprafaa agricol utilizat (hectare) Agricultural area in use (hectares)

Suprafaa agricol utilizat, ce a revenit n medie (hectare) Average agricultural area in use (hectares) Pe o exploataie Pe o exploataie agricol care a utilizat agricol suprafaa agricol Per agricultural Per agricultural holding which holding used agricultural area 2005 3,27 2007 3,50 2005 3,37 2007 3,57

Legal status of agricultural holdings

2005 Total Exploataii agricole individuale Uniti cu personalitate juridic Societi / asociaii agricole Societi comerciale Uniti ale administraiei publice Uniti cooperatiste Alte tipuri 4256152

2007 3931350

2005

2007

13906701,28 13753046,49

Total Individual agricultural holdings Units with legal status Agricultural companies / associations Commercial companies Units of public administration Cooperative units Other types

4237889 18263 1630 4824 4818 108 6883

3913651 17699 1475 5147 4177 71 6829

4103404 17843 1614 4563 4750 89 6827

3834407 17383 1461 4947 4135 70 6770

9102018,22 4804683,06 742065,39 1780787,84 2124736,63 3246,42 153846,78

8966308,55 4786737,94 615896,92 1951114,59 1872193,76 15088,11 332444,56

2,15 263,08 455,25 369,15 441,00 30,06 22,35

2,29 270,45 417,56 379,08 448,21 212,51 48,68

2,22 269,28 459,77 390,27 447,31 36,48 22,54

2,34 275,37 421,56 394,40 452,77 215,54 49,11

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

14.5

Exploataiile agricole, pe categorii de folosin i pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate Agricultural holdings, by use category and size class of agricultural area in use

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) 2005

Total 2007

Teren arabil Arable land 2005 2007

Suprafaa agricol Agricultural area Grdini familiale Kitchen gardens 2005 2007 Exploataii Agricultural

utilizat in use Puni i fnee naturale Pastures and hayfields 2005 2007 agricole (numr) holdings (number) 1527927 24891 83502 77325 213405 372675 529953 173015 37570 6141 3099 2268 4083 1364814 4337 51319 55834 165485 325601 514254 189878 44000 5010 2965 2000 4131

Culturi permanente Permanent crops 2005 2007

Suprafaa agricol neutilizat Set-aside agricultural area 2005 2007

Size class of agricultural area in use (hectares)

Total sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100

4121247 414975 474857 283561 678442 869878 1014105 289575 65905 10130 5989 4939 8891

3851790 273544 522538 279419 609999 800066 965594 299996 70128 9548 6559 4791 9608

3369791 56919 272300 240352 615040 823417 986863 284139 64437 9703 5594 4265 6762

3158890 30030 266117 241623 560228 746430 929273 290949 67299 9167 6187 4295 7292

2609014 342477 290736 161407 382766 525768 658507 193060 41804 6169 3257 1897 1166

2687519 249537 385685 180734 394502 529406 673049 211030 49087 6418 4284 2330 1457

1141737 34179 103827 67740 157482 257416 382052 112446 20414 2657 1620 1026 878

1108375 18040 114840 66804 150752 252386 361959 111818 24672 2881 2116 1105 1002

134086 7275 8059 5504 15250 26939 49777 16962 3381 354 208 74 303

152258 6067 12429 7808 17514 30845 50501 21229 4869 403 243 101 249

Total under 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5 0.5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 over 100

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

446

447

14.6

Exploataiile agricole cu principalele culturi n teren arabil, pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate Agricultural holdings by main crops in arable land, by size class of agricultural area in use
Clase de mrime a suprafeei Size class of agricultural 0,5 - 1 1-2 2-5 agricole utilizate (hectare) area in use (hectares) 5 - 10 10 - 20 20 - 30

Principalele culturi n teren arabil

Anii

Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5

Years 30 - 50 50 - 100 peste / over 100

Main crops in arable land

Exploataii Agricultural Cereale pentru boabe Gru comun 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 1247546 1037846 2833 614 45521 33364 159688 111461 108556 84520 2611294 2390933 804 1566 9 88 3 16 1 17704 9376 10317 18957 45 7 757 382 373 509 508 168641 152435 25085 30754 4 27 150 318 1022 1467 775 800 167181 159299 122676 109577 129 1 2643 1557 5991 4544 4933 3795 464278 411209 302523 250231 648 191 7814 6382 21337 16943 17016 12071 661229 588066 543032 422006 1019 181 22260 15188 75111 50372 45460 34391 831728 762192

agricole (numr) holdings (number) 183661 151756 621 93 9247 7271 39624 25853 27057 20538 234056 235467 41575 35566 247 51 2557 1269 10479 7183 7678 7495 47481 52705 6213 5073 41 22 385 173 2056 1332 1515 1398 7352 6958 3433 3961 33 6 189 156 1085 1296 1078 848 4075 4781 3084 2820 15 8 126 111 819 610 758 739 2963 3152 5143 5579 22 34 143 94 1779 1472 1776 1937 4606 5293 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 Cereals for grains Common wheat

Gru dur

Durum wheat

Secar

Rye

Orz

Barley

Orzoaic

Two-row barley

Porumb Plante leguminoase pentru boabe Mazre boabe

Maize Dried pulses Peas

2005 2007 2005 2007

14251 16756 240326 94850

29 354 2204 1362

770 966 10439 6562

740 623 11243 5971

1014 1693 33051 12867

1736 2712 62338 20773

4665 5240 91029 32187

3315 2888 24221 11648

1025 1181 4529 2574

148 233 526 386

188 173 312 189

147 155 175 118

474 538 259 213

2005 2007 2005 2007

Fasole boabe Plante industriale Culturi oleaginoase Floarea soarelui

Dried beans Industrial crops Oleaginous crops Sunflower

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007

413360 286905 3000 8016 8213 6098 1122893 1068501 62584 36872

10 32 25387 10736 437 49

1114 287 92 41 41 82099 89588 859 1305

2497 597 73 38 67324 69139 1462 951

19335 8317 6 101 652 141 168186 151330 6186 3500

78247 47346 178 217 1323 208 268011 240282 15036 8302

203694 139514 1315 1438 2634 1719 362718 347553 26454 13980

79752 63505 486 1494 1356 1390 115918 124692 8823 6105

17789 16094 149 730 498 889 26019 28926 1988 1630

2979 2673 14 258 242 217 3747 3154 544 304

1949 2335 45 698 208 279 1853 1511 230 257

1772 1834 73 411 219 217 905 863 196 196

4222 4371 734 2577 967 959 726 727 369 293

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007

Rapi

Rape

Soia boabe

Soya beans

Cartofi

Potatoes

Sfecl de zahr

Sugar beet

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

448

449

14.7

Exploataiile agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe specii, pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate Agricultural holdings with livestock and livestock by species, by size class of agricultural area in use

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) Size class of agricultural area in use (hectares)

Bovine Cattle 2005 2007 2005

Porcine Pigs 2007 2005

Ovine Sheep 2007

Exploataii agricole cu efective de animale (numr) Agricultural holdings with livestock (number) Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste / over 100 1233374 38041 47086 39499 136738 289987 476881 156637 36040 5745 3141 1888 1691 1067726 27327 39156 30477 101520 236399 422055 158804 39180 5442 3500 2030 1836 1753423 143925 122169 79262 240836 387604 552571 173491 39460 6398 3527 2385 1795 1697575 150227 123513 80856 224477 360305 521438 179478 42820 6165 4064 2367 1865 486526 14066 19330 15047 48190 94561 185954 79214 21307 3879 2130 1529 1319 390562 11863 14227 8865 31430 69838 151737 71398 22060 3442 2669 1620 1413

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

continuare / continued

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) Size class of agricultural area in use (hectares)

Caprine Goats 2005 2007 2005

Cabaline Horses 2007

Mgari i catri Donkeys and mules 2005 2007

Exploataii agricole cu efective de animale (numr) Agricultural holdings with livestock (number) Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste / over 100 185378 10347 12799 9235 25531 38743 61179 20717 4501 924 665 406 331 198729 9747 13212 11183 23244 43222 65650 23383 6193 1015 941 524 415 681427 33619 32468 22349 66121 143571 267483 90038 18850 2922 1718 1185 1103 547864 24846 25282 16489 52439 110384 210636 80303 20231 2948 1945 1199 1162 63179 4578 4047 2044 7350 14688 22399 5753 1248 339 252 198 283 35750 1687 2641 2601 5218 8367 10760 2670 934 182 253 182 255

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

450

14.7

Exploataiile agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe specii, pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate - continuare Agricultural holdings with livestock and livestock by species, by size class of agricultural area in use - continued

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) Size class of agricultural area in use (hectares)

Iepuri de cas Rabbits 2005 2007 2005

Psri Poultry 2007

Familii de albine Bees 2005 2007

Exploataii agricole cu efective de animale (numr) Agricultural holdings with livestock (number) Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste / over 100 69424 7398 5899 5241 9668 13946 17755 7153 1619 321 243 131 50 45488 5395 2803 2745 4842 8882 13957 4563 1734 291 134 86 56 3296013 476405 317483 192107 486980 678277 837407 240691 50658 7708 4216 2487 1594 3228920 336927 356067 211184 479702 669414 838666 261044 58485 7774 4949 2732 1976 52397 9368 4081 1850 5267 7157 14208 7081 2504 374 224 189 94 39740 4547 3566 1328 3840 6985 10809 6036 1804 348 287 108 82

Sursa: Anchetele Structurale n Agricultur. / Source: Farm Structure Survey.

continuare / continued

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) Size class of agricultural area in use (hectares)

Bovine Cattle 2005 2007 2005

Porcine Pigs 2007 2005

Ovine Sheep 2007

Efective de animale (capete)1) Livestock (heads)1) Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste / over 100 2766097 77049 83747 62716 219766 497842 991083 448152 162423 40607 43735 33124 105853 2733557 63879 69544 50848 180833 434183 967788 502891 198208 50567 44216 44819 125781 4935657 837206 229125 135443 405727 709734 1300033 594913 213897 88850 48201 130779 241749 4708809 600953 207255 130113 356310 633464 1105747 511179 191984 63800 56638 146901 704465 7604425 322092 215576 129924 376643 935190 2181780 1423337 705395 249569 232424 303683 528812 8531851 277154 305433 91748 304931 787530 2219383 1844461 1062595 326171 358199 352092 602154

1) Datele pentru anii 2005 i 2007 sunt la 31 decembrie. / The data for 2005 and 2007 are on December, 31.

451

14.7

Exploataiile agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe specii, pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate - continuare Agricultural holdings with livestock and livestock by species, by size class of agricultural area in use - continued

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) Size class of agricultural area in use (hectares)

Caprine Goats 2005 2007 2005

Cabaline Horses 2007

Mgari i catri Donkeys and mules 2005 2007

Efective de animale (capete)1) Livestock (heads)1) Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste / over 100 780981 41048 43892 31318 71984 130287 241361 116090 43808 16593 13974 12344 18282 874033 44329 36506 24060 69180 130148 261210 140937 72381 19929 22338 20724 32291 867640 40783 39122 27132 77996 173758 335350 122694 28998 4744 3202 2565 11296 846634 41479 37140 28856 72875 156075 306901 134855 41344 6771 5075 3367 11896 79555 6266 4411 2513 9049 17321 26505 9650 1709 503 448 335 845 58535 2448 6021 5603 6420 10342 17291 4987 2703 503 776 410 1031

1) Datele pentru anii 2005 i 2007 sunt la 31 decembrie. / The data for 2005 and 2007 are on December, 31.

continuare / continued

Clase de mrime a suprafeei agricole utilizate (hectare) Size class of agricultural area in use (hectares)

Iepuri de cas Rabbits 2005 2007 2005

Psri Poultry 2007

Familii de albine Bees 2005 2007

Efective de animale (capete)1) Livestock (heads)1) Total sub / under 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste / over 100 409549 40485 28429 25055 53394 75605 112099 52983 15598 2193 1608 1000 1100 475386 35343 28458 19101 53667 85088 156618 59147 29370 3747 2272 1609 966 81701400 19508004 6664530 2865409 7792853 12622766 18436406 6819012 3750257 441522 197678 424440 2178523 75858464 17261701 5071709 3007421 7178766 11927339 16894602 7085998 3739252 356844 244937 1164974 1924921 949358 191150 78941 43210 102167 135217 214661 127984 39616 6342 3924 3599 2547 985205 133916 99044 40302 101163 141610 272502 130464 48633 7405 5307 3097 1762

1) Datele pentru anii 2005 i 2007 sunt la 31 decembrie. / The data for 2005 and 2007 are on December, 31.

452

14.8
Total Vegetal Animal Servicii agricole

Producia ramurii agricole1) Agricultural branch production1)


2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mii lei preuri curente Lei thou current prices 46539540 50649602 47699916 27958975 31327212 28723475 18185748 18848602 18291624 394817 473788 684817 66993906 45742175 20535700 716031 59928386 35735477 23441606 751303 64452571 43488480 20406840 557251 Total Crop production Animal production Agricultural services

Structura (%) Structure (%) Total Vegetal Animal Servicii agricole 100,0 60,1 39,1 0,8 100,0 61,9 37,2 0,9 100,0 60,2 38,3 1,5 100,0 68,3 30,6 1,1 100,0 59,6 39,1 1,3 100,0 67,5 31,6 0,9 Total Crop production Animal production Agricultural services

Indicii produciei ramurii agricole (anul precedent = 100) Agricultural branch production indices (previous year = 100) Total Vegetal Animal Servicii agricole 86,9 82,5 96,9 86,0 102,4 102,2 102,4 107,0 82,3 71,3 99,4 132,5 121,2 140,9 91,4 90,9 97,8 97,2 98,8 105,2 101,0 106,6 93,2 73,5 Total Crop production Animal production Agricultural services

1) Conform metodologiei Eurostat privind <Conturile Economice pentru Agricultur. / According to the Eurostat methodology on

Economic Accounts for Agriculture .

14.9

Producia principalelor produse agricole, pe locuitor Production of the main agricultural products, per inhabitant
U.M. 2005 894,6 339,5 2,3 480,4 62,0 33,7 172,9 167,6 76,2 69,7 280,3 0,9 338 2006 730,1 256,0 1,7 416,3 70,7 53,4 186,1 191,8 68,9 64,9 299,3 0,9 344 2007 362,8 141,4 1,0 178,9 25,4 34,8 172,4 144,7 50,4 69,8 283,5 1,0 303 2008 782,5 333,9 1,5 365,0 54,4 32,9 169,7 177,6 54,8 66,3 274,4 1,0 311 2009 692,7 242,3 1,5 371,4 51,1 38,0 186,5 181,7 61,6 66,3 262,6 1,0 289 2010 779,8 271,2 1,6 421,9 58,9 39,1 153,2 180,3 66,2 60,9 229,2 1,0 M.U. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg litres kg Cereals for grains Wheat Rye Maize Sunflower Sugar beet Potatoes Vegetables Fruit Meat1) Milk Wool Eggs

Cereale pentru boabe Gru Secar Porumb Floarea soarelui Sfecl de zahr Cartofi Legume Fructe Carne Lapte Ln Ou
1) 1)

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg litri kg

buci

289 pieces

La carne, se ia n calcul greutatea n viu a animalelor destinate sacrificrii pentru consum, conform legislaiei Uniunii Europene. To meat calculation includes live weight of slaughtered animals for consumption, according to the European Union legislation.

453

14.10

Suprafaa cultivat, cu principalele culturi Cultivated area, by main crops


mii hectare / thou hectares

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Suprafaa cultivat1) - total din care: Cereale pentru boabe din care: Gru Secar Orz i orzoaic Ovz Porumb boabe Sorg Orez Leguminoase pentru boabe din care: Mazre boabe Fasole boabe Rdcinoase din care: Cartofi - total din care: Cartofi de toamn Sfecl de zahr Rdcinoase furajere 8467,9 5865,7 2476,0 20,7 484,6 214,8 2628,5 1,5 3,9 44,2 22,0 21,8 337,2 284,9 250,2 25,2 27,1 8267,7 5788,5 2439,8 20,4 476,5 210,4 2601,8 1,5 3,9 40,9 19,3 21,3 335,4 283,6 249,2 24,9 26,9 1199,2 0,6 0,2 0,4 1186,2 960,0 87,7 136,6 0,1 12,4 3,6 3,9 257,5 45,9 34,6 11,6 53,4 18,7 36,6 738,0 187,8 550,2 299,9 88,3 2,7 2,1

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 7884,0 5114,4 2012,6 17,2 331,6 196,8 2520,1 0,7 5,6 40,4 18,1 21,9 344,1 278,0 245,2 39,8 26,3 1330,8 2,3 0,8 1,5 1297,6 991,4 110,1 190,8 0,3 30,9 1,4 23,7 280,1 50,7 33,8 13,1 45,7 23,0 34,7 858,6 243,7 614,9 320,6 115,6 2,4 2,3 7716,6 5066,0 1989,0 17,1 326,2 192,8 2505,8 0,7 5,6 38,9 16,7 21,7 342,1 276,9 244,3 39,1 26,1 1308,9 2,3 0,8 1,5 1277,4 979,9 108,0 185,3 0,3 29,2 1,4 22,0 275,4 49,4 33,4 13,1 44,6 22,5 34,6 773,8 199,7 574,1 311,1 114,9 2,1 2,0

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 7777,2 5129,2 1975,0 12,1 363,8 208,7 2524,7 1,1 8,4 43,7 23,4 19,6 320,1 268,1 232,9 28,7 23,3 1354,2 0,3 0,1 0,2 1340,4 835,9 364,9 133,2 0,5 13,5 1,1 7,4 253,4 46,0 34,1 11,5 46,1 18,6 31,0 768,4 209,0 559,4 301,4 111,5 3,0 2,9 7655,3 5087,3 1955,3 12,0 357,8 206,1 2512,2 1,0 8,4 41,9 21,8 19,5 319,3 267,4 232,3 28,5 23,3 1331,6 0,3 0,1 0,2 1318,6 827,9 356,3 129,6 0,4 12,7 0,8 6,9 252,8 46,0 34,1 11,5 46,1 18,6 30,8 715,4 184,8 530,6 295,3 110,3 3,0 2,9

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 7798,1 5210,7 2110,3 13,0 394,0 200,4 2441,5 8,0 9,9 36,7 18,0 18,2 298,4 255,3 222,0 20,4 22,7 1250,7 **) **) **) 1239,4 813,9 365,0 49,9 *) 11,3 1,2 7,3 268,6 51,5 35,0 13,8 49,0 20,2 29,7 828,6 231,8 596,8 321,7 117,4 2,6 2,5 7686,8 5171,7 2091,8 12,9 389,4 197,3 2429,9 8,0 9,9 35,5 16,9 18,1 297,5 254,6 221,3 20,3 22,6 1239,4 **) **) **) 1228,9 809,2 360,5 49,4 *) 10,5 0,9 6,8 268,3 51,5 35,0 13,8 48,9 20,2 29,7 771,3 202,7 568,6 316,3 115,7 2,6 2,5

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 7884,1 5282,4 2148,8 15,5 517,5 202,7 2338,8 6,1 13,3 38,5 22,7 15,1 297,0 255,2 222,3 21,3 20,5 1268,6 **) **) 1253,8 766,1 419,9 48,8 0,8 14,8 0,9 10,1 267,1 49,1 35,2 13,1 48,3 20,0 33,5 826,3 222,9 603,4 326,5 117,2 2,5 2,5 7780,3 5238,3 2123,4 15,3 511,7 200,6 2329,4 6,1 13,3 37,4 21,8 15,0 296,6 254,9 222,0 21,2 20,4 1256,0 **) **) 1242,0 760,9 415,3 48,2 0,8 14,0 0,9 9,4 266,9 49,1 35,1 13,1 48,3 20,0 33,4 781,9 203,7 578,2 321,1 116,2 2,5 2,5

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 7807,4 5040,6 2162,4 14,6 515,8 181,4 2098,4 10,3 12,4 37,6 23,2 13,7 282,3 241,3 211,0 22,0 18,9 1430,6 **) **) 1409,7 790,8 537,3 63,9 1,6 20,8 1,5 15,9 262,7 49,8 33,8 12,8 47,0 21,0 31,5 851,5 215,1 636,4 342,2 123,2 2,7 2,7 7711,4 5000,4 2141,8 14,1 511,3 179,2 2087,1 10,2 12,4 36,9 22,5 13,6 281,5 240,9 210,6 21,7 18,9 1411,9 **) **) 1391,8 782,6 528,9 63,0 1,6 20,1 1,5 15,2 262,2 49,7 33,8 12,8 47,0 21,0 31,4 817,2 204,9 612,3 337,0 120,3 2,7 2,7 Cultivated area1) - total of which: Cereals for grains of which: Wheat Rye Barley and two-row barley Oats Maize grains Sorghum Rice Dried pulses of which: Peas Dried beans Root crops of which: Potatoes - total of which: Autumn potatoes Sugar beet Fodder roots Industrial crops Fibre crops of which: Flax for fibre Hemp for fibre Oilseed crops of which: Sunflower Rape Soya beans Linseed Other industrial crops of which: Tobacco Medicinal and aromatic plants Vegetables2) of which: Tomatoes Dry onion Dry garlic White cabbage Green peppers Water melons and melons Green fodder from arable land of which: Annual green fodder Perennial fodder of which: Lucerne Clover Strawberry fields of which: In bearing

Plante industriale 1220,9 Plante textile 2,3 din care: In pentru fibr 0,2 Cnep pentru fibr 2,1 Plante uleioase 1205,5 din care: Floarea soarelui 971,0 Rapi 87,8 Soia boabe 143,1 In pentru ulei 0,1 Alte plante industriale 13,1 din care: Tutun 3,6 Plante medicinale i aromatice 4,6 Legume2) din care: Tomate Ceap uscat Usturoi uscat Varz alb Ardei Pepeni verzi i galbeni Furaje verzi din teren arabil din care: Furaje verzi anuale Furaje perene din care: Lucern Trifoi Cpunerii din care: Pe rod
1)

266,7 47,1 35,7 12,4 54,8 19,0 37,2 820,4 233,9 586,5 310,5 91,6 2,8 2,2

2) Inclusiv suprafaa grdinilor familiale , serelor i solariilor, culturilor intercalate i succesive. / Including the area of kitchen gardens,

Nu este cuprins suprafaa grdinilor familiale, serelor i solariilor, culturilor intercalate i succesive. / Area of kitchen gardens, greenhouses, solaria, intercalated and succesive crops not included. greenhouses, solaria, intercalated and succesive crops.

454

455

14.11

Producia agricol vegetal, la principalele culturi Crop production, for main crops
mii tone / thou tonnes

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Cereale pentru boabe din care: Gru Secar Orz i orzoaic Ovz Porumb boabe Sorg Orez Leguminoase pentru boabe din care: Mazre boabe Fasole boabe Rdcinoase Cartofi - total din care: Cartofi de toamn Sfecl de zahr Rdcinoase furajere 19345,5 7340,7 49,0 1079,1 377,5 10388,5 1,9 14,3 80,9 39,1 41,7 3738,6 3273,6 729,7 711,9 19094,6 7230,4 48,3 1063,1 369,5 10276,4 1,9 14,2 76,6 35,5 41,0 3721,8 3262,1 722,5 708,3

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 15759,3 5526,2 35,7 772,9 346,9 8984,7 1,3 18,4 71,6 36,1 34,9 4015,9 3521,9 1152,2 777,0 15614,0 5446,8 35,6 760,4 339,4 8940,9 1,3 18,4 68,9 33,7 34,7 4000,7 3508,1 1131,8 774,3

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 7814,8 3044,5 20,6 531,4 251,6 3853,9 1,2 27,5 36,2 17,7 18,0 3712,4 3272,1 748,8 595,0 7741,2 3003,1 20,4 523,1 248,8 3835,1 1,2 27,5 34,5 16,1 17,9 3703,2 3263,7 742,6 594,4

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 16826,4 7181,0 31,4 1209,4 382,0 7849,1 20,9 48,9 62,5 36,9 25,2 3649,0 3200,3 706,7 756,3 16697,9 7112,4 31,2 1195,7 375,8 7812,3 20,9 48,9 60,3 34,9 25,0 3638,8 3190,5 699,3 755,1

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 14873,0 5202,5 33,0 1182,1 295,8 7973,3 14,4 72,4 52,9 30,0 22,3 4004,0 3560,2 816,8 567,5 14751,8 5131,1 32,6 1169,2 292,5 7942,8 14,4 72,4 51,3 28,6 22,2 3998,9 3555,5 810,7 567,1

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 16712,9 5811,8 34,3 1311,0 304,5 9042,0 18,7 61,6 61,3 39,7 21,1 3283,9 2871,6 837,9 489,7 16591,7 5752,9 33,4 1300,8 300,5 8998,0 18,4 61,6 60,2 38,6 21,0 3276,5 2864,4 822,6 488,8 Cereals for grains of which: Wheat Rye Barley and two-row barley Oats Maize grains Sorghum Rice Dried pulses of which: Peas Dried beans Root crops Potatoes - total of which: Autumn potatoes Sugar beet Fodder roots Industrial crops Fibre crops of which: Flax for fibre Hemp for fibre Oilseed crops of which: Sunflower Rape Soya beans Linseed Other industrial crops of which: Tobacco Medicinal and aromatic plants Vegetables1) of which: Tomatoes Dry onion Dry garlic White cabbage Green peppers Water melons and melons Green fodder from arable land of which: Annual green fodder Perennial fodder of which: Lucerne Clover

Plante industriale Plante textile 5,2 din care: In pentru fibr 0,5 Cnep pentru fibr 4,7 Plante uleioase 1803,1 din care: Floarea soarelui 1340,9 Rapi 147,6 Soia boabe 312,8 In pentru ulei 0,1 Alte plante industriale 13,9 din care: Tutun 3,7 Plante medicinale i aromatice 3,3 Legume1) din care: Tomate Ceap uscat Usturoi uscat Varz alb Ardei Pepeni verzi i galbeni Furaje verzi din teren arabil din care: Furaje verzi anuale Furaje perene din care: Lucern Trifoi 3624,6 627,0 363,6 68,4 1009,4 203,8 691,8 12582,5 2455,0 10127,5 6274,6 1601,4

2,6 0,5 2,0 1775,7 1328,2 147,3 299,4 **) 13,4 3,7 2,9 3523,3 609,8 352,3 63,4 992,2 199,4 685,3 11705,4 2005,1 9700,3 6103,9 1553,3

3,9 1,5 2,4 2050,1 1526,2 175,1 344,9 0,3 29,0 1,7 17,0 4138,9 835,0 390,7 64,2 1106,0 279,1 641,8 13804,9 3182,6 10622,3 6381,3 1779,4

3,9 1,5 2,4 2018,6 1508,8 171,9 335,0 0,3 27,5 1,7 15,4 4074,9 817,3 386,7 63,9 1082,6 274,6 640,4 12701,0 2612,2 10088,8 6227,9 1769,5

0,6 0,1 0,5 1046,6 546,9 361,5 136,1 0,4 10,0 1,1 2,9 3116,8 640,8 325,0 49,9 893,2 184,9 408,0 9552,7 2222,5 7330,2 4166,3 1463,9

0,6 0,1 0,5 1028,5 541,6 352,2 133,0 0,4 9,7 1,1 2,6 3112,4 640,4 324,7 49,9 892,2 184,8 406,7 9147,9 2058,0 7089,9 4090,8 1453,5

0,3 0,1 0,2 1942,3 1169,9 673,0 90,6 0,2 13,5 2,4 7,5 3819,9 814,4 395,6 72,3 964,6 238,7 562,3 12134,0 2860,7 9273,3 5505,8 1751,5

0,3 0,1 0,2 1924,7 1163,2 663,6 89,8 0,2 12,5 1,8 7,0 3816,1 813,8 395,2 72,3 963,2 238,6 562,3 11573,2 2586,9 8986,3 5418,0 1732,6

**) **) 1764,0 1098,0 569,6 84,3 1,1 14,9 1,6 7,1 3901,9 755,6 378,1 63,2 1001,9 245,7 652,8 12359,7 2898,2 9461,5 5642,6 1786,5

**) **) 1748,1 1090,1 563,2 83,5 1,1 14,3 1,6 6,5 3898,1 755,2 377,8 63,2 1000,7 245,6 652,1 11921,7 2724,3 9197,4 5558,7 1776,6

**) **) 2377,7 1262,9 943,0 149,9 1,8 24,4 3,0 15,8 3863,6 768,5 369,1 67,2 981,2 243,5 662,9 13016,0 3042,0 9974,0 5799,3 1949,7

**) **) 2343,6 1248,3 925,9 148,0 1,8 23,8 3,0 15,2 3855,6 767,6 368,4 67,2 979,3 243,0 660,7 12668,5 2935,4 9733,1 5711,0 1918,8

1) Inclusiv producia din grdinile familiale, sere i solarii, culturi intercalate i succesive. / Including the production of kitchen gardens,

greenhouses, solaria, intercalated and succesive crops.

456

457

14.12

Producia medie la hectar, la pricipalele culturi Average yield, for main crops
kg / ha

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Gru Secar Orz i orzoaic Ovz Porumb boabe Sorg Orez Mazre boabe Fasole boabe Cartofi - total din care: Cartofi de toamn Sfecl de zahr Rdcinoase furajere Plante textile Floarea soarelui Rapi Soia boabe In pentru ulei Tutun Tomate Ceap uscat Usturoi uscat Varz alb Ardei Pepeni verzi i galbeni Furaje verzi anuale Furaje perene 2965 2371 2227 1757 3952 1304 3634 1776 1236 13078 13085 28932 26270 2245 1381 1681 2186 688 1033 13302 10198 5506 18406 10736 18602 10451 17206 2964 2369 2231 1757 3950 1305 3634 1844 1236 13080 13090 28969 26370 4607 1383 1680 2192 550 1033 13297 10189 5456 18577 10666 18748 10626 17565

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2746 2072 2331 1763 3565 1799 3264 2002 955 14191 14361 28942 29598 1747 1540 1590 1807 1107 1195 16468 11554 4893 24227 12135 18519 13023 17224 2738 2074 2331 1760 3567 1800 3265 2018 952 14197 14360 28971 29601 1747 1540 1591 1808 1107 1194 16559 11572 4892 24271 12200 18524 13042 17519

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1541 1702 1461 1206 1526 1128 3263 758 605 13663 13873 26065 25516 1818 654 991 1021 799 1025 13916 9526 4359 19364 9931 13161 10566 13060 1536 1700 1462 1207 1526 1153 3267 738 605 13662 13870 26015 25528 1825 654 989 1026 843 1431 13920 9531 4360 19371 9932 13188 11071 13315

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 3403 2416 3069 1906 3215 2608 4933 2056 1078 14108 14241 34564 33364 5036 1437 1844 1817 706 1916 15814 11294 5244 19680 11824 18942 12292 15518 3400 2426 3071 1905 3215 2611 4934 2065 1078 14108 14238 34487 33382 5111 1438 1840 1817 706 1953 15815 11298 5244 19684 11827 18942 12708 15782

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2421 2124 2284 1459 3409 2359 5426 1323 1089 15498 15833 38296 27745 250 1433 1357 1726 1311 1842 15395 10748 4812 20724 12295 19490 12935 15665 2416 2133 2285 1458 3409 2362 5430 1317 1084 15496 15830 38285 27754 250 1433 1356 1733 1311 1842 15393 10749 4812 20727 12295 19499 13303 15891

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2688 2355 2542 1679 4309 1816 4966 1708 1212 13354 13382 38036 25888 1800 1597 1755 2345 1123 1939 15443 10908 5250 20858 11592 21055 14142 15670 2686 2368 2544 1677 4311 1812 4967 1715 1214 13347 13374 37870 25875 1800 1595 1750 2349 1123 1939 15437 10903 5249 20850 11590 21071 14325 15894 Wheat Rye Barley and two-row barley Oats Maize grains Sorghum Rice Peas Dried beans Potatoes - total of which: Autumn potatoes Sugar beet Fodder roots Fibre crops Sunflower Rape Soya beans Linseed Tobacco Tomatoes Dry onion Dry garlic White cabbage Green peppers Water melons and melons Annual green fodder Perennial fodder

458

459

14.13

Suprafaa viilor pe rod i producia de struguri Area of bearing vineyards and production of grapes
2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2007 din care: proprietate majoritar privat of which: private majority ownership Suprafaa (mii ha) 2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Area (thou ha) 187,91) 93,9 94,0 185,91) 91,9 94,0 184,41) 93,9 90,5 182,81) 92,3 90,5 177,01) 90,1 86,9 175,81) 89,1 86,7 Bearing vineyards Grafted bearing vineyards Hybrid bearing vineyards 2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership

Total

Vii pe rod Vii altoite pe rod Vii hibride pe rod

190,6 98,6 92,0

185,0 93,0 92,0

190,5 96,7 93,8

185,9 92,1 93,8

187,61) 92,3 95,3

185,41) 90,1 95,3

Producia de struguri (mii tone) Vii pe rod din care: Vii altoite pe rod Vii hibride pe rod 505,81) 231,0 265,1 494,61) 219,8 265,1 912,41) 502,1 391,4 897,91) 487,8 391,3 873,21) 511,3 361,9 864,01) 502,1 361,8

Production of grapes (thou tonnes) 996,01) 589,0 407,0 984,41) 577,6 406,8 990,21) 587,5 402,7 980,91) 578,2 402,7 740,11) 455,2 284,9 734,41) 450,7 283,7 Bearing vineyards of which: Grafted bearing vineyards Hybrid bearing vineyards

Producia medie (kg / ha) Vii pe rod Vii altoite pe rod Vii hibride pe rod
1)

Average yield (kg / ha) 5300 6275 4327 5297 6286 4330 5369 6255 4449 5367 6268 4449 4182 5055 3277 4178 5062 3270 Bearing vineyards Grafted bearing vineyards Hybrid bearing vineyards

2603 2344 2880

2621 2363 2882

4689 5192 4171

4728 5294 4172

4654 5537 3798

4661 5573 3798

Inclusiv suprafaa i producia de struguri din grdinile familiale. / Including the area and the production of grapes from the kitchen gardens.

14.14

Producia de fructe Fruit production


mii tone / thou tonnes

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Fructe - total Prune Mere Pere Piersici i nectarine Ciree i viine Caise i zarzre Nuci Cpuni Alte fructe 1647,01) 622,3 638,0 88,9 29,8 117,9 52,4 47,8 18,2 31,7 1547,41) 595,7 591,0 82,0 26,3 109,7 49,7 45,1 17,6 30,3

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1486,41) 598,8 590,4 62,4 17,4 104,8 38,8 38,5 21,6 13,7 1426,91) 590,8 550,6 61,7 16,0 100,9 37,1 38,3 18,0 13,5

2007 din care: proprietate majoritar privat of which: private majority ownership 1065,51) 370,3 461,8 62,5 15,1 64,5 27,2 24,5 16,5 23,1

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1179,21) 475,3 459,0 52,6 16,4 67,7 32,1 32,3 21,2 22,6 1166,41) 472,6 451,8 52,4 15,3 67,0 31,5 32,1 21,1 22,6

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1323,01) 533,7 517,5 66,1 17,1 67,9 32,5 38,3 22,0 27,9 1304,81) 530,4 506,4 65,8 15,7 66,7 32,2 38,0 21,8 27,8

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1419,61) 624,9 552,9 60,4 11,2 70,3 23,8 34,3 21,4 20,4 1402,41) 618,8 543,7 60,2 10,8 69,7 23,7 34,0 21,4 20,1 Fruit - total Plums Apples Pears Peaches and nectarines Cherries and sour cherries Apricots and ungrafted apricots Nuts Strawberries Other fruit

Total

1085,81) 372,6 475,4 62,8 17,0 65,2 27,6 25,5 16,5 23,2

1) Inclusiv producia de fructe din grdinile familiale. / Including the production of fruit from the kitchen gardens.

460

461

14.15

Efectivele de animale (la 1 decembrie) Livestock (on December 1)


mii capete / thou heads

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Bovine din care: Vaci, bivolie i juninci1) Porcine din care: Scroafe de prsil Ovine din care: Oi i mioare Caprine din care: Capre Cabaline Psri din care: Psri outoare adulte Albine ( mii familii )
1)

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2934 1810 6815 520 7678 6526 727 616 805 84990 50278 891 2921 1805 6784 518 7666 6518 727 616 797 84310 49969 890

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2819 1732 6565 442 8469 7207 865 713 862 82036 45208 982 2809 1728 6543 441 8460 7200 865 713 858 81610 45100 982

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2684 1639 6174 376 8882 7597 898 741 820 84373 45529 998 2676 1635 6163 375 8871 7590 898 740 813 84355 45525 998

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2512 1569 5793 359 9141 7818 917 755 764 83843 45046 1057 2505 1566 5786 358 9132 7811 916 754 757 83828 45038 1057

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 2001 1299 5428 356 8417 7338 1241 1032 611 80845 44504 1275 1995 1296 5413 354 8408 7331 1240 1031 605 80832 44499 1274 Cattle of which: Cows, buffalo cows and heifers1) Pigs of which: Sows for breeding Sheep of which: Ewes and ewe lambs Goats of which: She goats Horses Poultry of which: Adult laying poultry Bees ( thou families )

2862 1812 6622 494 7611 6453 687 581 834 86552 49725 888

2846 1805 6564 488 7594 6440 686 581 826 85933 49273 887

Efectivul matc. / Origin livestock.

14.16

Animale ce revin la 100 hectare teren1) (la 1 decembrie) Livestock per 100 hectares of land1) (on December 1)
capete / heads

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Bovine din care: Vaci, bivolie i juninci2) Porcine din care: Scroafe de prsil Ovine i caprine din care: Oi, mioare i capre
1)

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 21,6 13,3 76,2 5,8 61,9 52,6 25,2 15,3 77,9 5,9 72,5 61,6

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 21,4 13,2 75,7 5,1 70,9 60,1 24,7 15,2 76,7 5,2 82,0 69,6

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 20,4 12,4 70,8 4,3 74,3 63,3 23,4 14,3 71,7 4,4 85,5 72,9

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 19,1 11,9 65,9 4,1 76,4 65,1 21,7 13,6 66,7 4,1 87,2 74,3

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 14,6 9,5 59,3 3,9 70,5 61,1 16,6 10,8 60,0 3,9 80,2 69,5 Cattle of which: Cows, buffalo cows and heifers2) Pigs of which: Sows for breeding Sheep and goats of which : Ewes, ewe lambs and she goats

20,9 13,3 73,7 5,5 60,7 51,5

26,0 16,5 75,0 5,6 75,7 64,2

Efectivele de bovine, ovine i caprine s-au raportat la suprafaa arabil + puni + fnee, iar efectivul de porcine la suprafaa arabil. / The livestock of cattle, sheep and goats are related to the arable land + pastures + hayfields and the pigs are related to the arable land. 2) Efectivul matc. / Origin livestock.

462

463

14.17

Producia agricol animal Animal production


2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1508 1498 2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1401 1392 2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1503 1495 2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1426 1422 2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1443 1439 2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 1305 1304

U.M.

M.U.

Carne1) din care: Carne de bovine1) Carne de porcine1) Carne de ovine i caprine1) Carne de pasre1) Lapte2) din care: Lapte de vac i bivoli3) Ln din care: Ln fin i semifin Ou din care: Ou de gin Miere extras Pete4)

mii tone greutate n viu mii tone greutate n viu mii tone greutate n viu mii tone greutate n viu mii tone greutate n viu mii hl mii hl mii hl mii hl tone tone mil. buc. mil. buc. tone tone

thou tonnes live weight thou tonnes live weight thou tonnes live weight thou tonnes live weight thou tonnes live weight thou hl thou hl thou hl thou hl tonnes tonnes mill. pcs. mill. pcs. tonnes tonnes

Meat1) of which: Beef1) Pork1) Mutton and goat1) Poultry1) Milk2) of which: Cow and buffalo cow milk3) Wool of which: Fine and semifine wool Eggs of which: Hen eggs Extracted honey Fish4)

383

381

318

317

333

332

306

304

264

263

205

205

605

599

618

615

642

639

605

603

585

584

553

552

114

114

101

101

110

110

104

104

104

102

100

99

401 60614 53852 55334 48572 18390 5591 7310 7107 17704 13352

400 60395 53654 55121 48379 18354 5565 7241 7038 17637 13352

361 64607 57886 58307 51586 19378 4956 7429 7133 18195 12576

357 64417 57712 58120 51415 19344 4930 7362 7065 18184 12576

416 61048 54991 54875 48818 21025 7495 6522 6226 16767 15106

412 60910 54865 54740 48695 20997 7475 6505 6208 16758 15106

410 59006 53329 53089 47412 22075 7501 6692 6438 20037 16250

410 58880 53211 52968 47298 22051 7484 6692 6438 20028 16250

489 56383 51270 50570 45457 22352 6554 6211 5946 19937 15202

489 56266 51160 50458 45352 22330 3061 6211 4955 19924 15202

446 49129 44799 42824 38494 20457 6009 6199 5951 22222 15184

446 49023 44699 42720 38396 20433 6000 6198 5949 22203 15184

1) Reprezint greutatea animalelor destinate sacrificrii pentru consum. / Represent the weight of animals to be slaughtered for

consumption. Datele de pe rndul 1 reprezint laptele de vac i bivoli (inclusiv consumul vieilor), laptele de oaie i capr muls; datele de pe rndul 2 reprezint laptele de vac i bivoli (fr consumul vieilor), laptele de oaie i capr muls. / Data on the first row represent cow and buffalo cow milk (calves feeding included), sheep and goat milk; data on the second row represent cow and buffalo cow milk (calves feeding excluded), sheep and goat milk. 3) Datele de pe rndul 1 reprezint laptele de vac i bivoli (inclusiv consumul vieilor); datele de pe rndul 2 reprezint laptele de vac i bivoli (fr consumul vieilor). / Data on the first row represent cow and buffalo cow milk (calves feeding included); data on the second row represent cow and buffalo cow milk (calves feeding excluded). 4) Datele reprezint cantitatea pescuit n apele interioare ale rii (inclusiv din Dunre i Marea Neagr). / Data represent the quantity fished in the inland waters (the Danube and the Black Sea included).
2)

464

465

14.18

Parcul de tractoare i maini agricole principale din agricultur (la sfritul anului) Park of tractors and of main agricultural machinery (end of year)
buci / pieces

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership Tractoare agricole fizice Pluguri pentru tractor Cultivatoare mecanice Semntori mecanice Maini de stropit i prfuit cu traciune mecanic Combine autopropulsate pentru recoltat cereale Combine autopropulsate pentru recoltat furaje Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje Prese pentru balotat paie i fn 173043 137018 27143 66732 5679 25055 724 1224 5028 169184 134689 26571 65576 5207 24539 643 1143 4790

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 174563 138594 26317 67761 6425 24975 752 1250 5200 171056 136465 25755 66672 5366 24547 685 1172 4981

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 174003 139782 27262 67674 5876 24656 761 1269 5399 170755 137846 26783 66757 5519 24267 705 1204 5213

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 174790 141512 27522 68308 5876 24769 795 1232 5783 172494 140105 27171 67672 5567 24520 745 1179 5657

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 176841 142519 27675 68916 5865 24900 779 1263 6362 174505 141119 27353 68301 5543 24686 728 1212 6243

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership 180433 142671 27795 69337 5680 25285 797 1233 7181 178187 141255 27486 68718 5393 25075 755 1193 7061 Physical agricultural tractors Tractor-drawn ploughs Mechanical cultivators Mechanical seeders Mechanical sprayers and dusters Self-propelled combines for cereals harvesting Self-propelled combines for fodder harvesting Self-propelled windrovers for fodder harvesting Straw and hay packing presses

14.19

ngrminte chimice i naturale folosite n agricultur Chemical and natural fertilizers used in agriculture
mii tone / thou tonnes

2005 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership NGRMINTE CHIMICE (substan activ) Azotoase Fosfatice Potasice NGRMINTE NATURALE

2006 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership

2007 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership

2008 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership

2009 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership

2010 din care: proprietate majoritar Total privat of which: private majority ownership CHEMICAL FERTILIZERS (active substance) Nitrogenous Phosphatic Potassic NATURAL FERTILIZERS

461 299 138 24 16570

443 288 132 23 16450

363 252 94 17 14900

353 246 91 16 14768

387 265 103 19 13498

379 260 101 18 13438

398 280 102 16 11748

391 275 101 15 11694

426 296 100 30 13748

416 287 100 29 13655

481 306 123 52 15232

473 300 122 51 15146

Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. / Source: Ministry of Agriculture and Rural Development.

466

467

14.20
Total

Fondul forestier (la sfritul anului) Forest fund (end of year)


mii hectare / thou hectares

2005 6391 6233 1873 2023 1084 1253 158

2006 6427 6272 1893 2028 1084 1267 155

2007 6485 6315 1920 2041 1077 1277 170

2008 6470 6309 1938 2052 1058 1261 161

2009 6495 6334 1935 2037 1077 1285 161

2010 6515 6354 1941 2052 1074 1287 161 Total Forests area Coniferous trees Beech trees Oak trees Various species Other lands

Suprafaa pdurilor Rinoase Fag Stejar Diverse specii Alte terenuri

14.21
Total

Regenerri artificiale Artificial regeneration


hectare / hectares

2005 14389 14196 5382 8814 193 36 157

2006 15533 15476 4970 10506 57 57

2007 10716 10680 4475 6205 36 8 28

2008 11244 11205 4365 6840 39 9 30

2009 10962 10840 4667 6173 122 30 92

2010 10106 10022 5229 4793 84 28 56 Total Plantations Coniferous trees Broad-leaved trees Direct sowings Coniferous trees Broad-leaved trees

Plantaii Rinoase Foioase Semnturi directe Rinoase Foioase

14.22
n codru In wood

Suprafaa parcurs cu tieri Cutting wood area


hectare / hectares

2005 Suprafaa parcurs cu tieri de regenerare - total Regeneration cutting wood covered area - total 83564 68718 7119 48721 7568 5310 3608

2006 86167 70581 6736 52202 6163 5480 4111

2007 84276 69557 5691 53269 6139 4458 3393

2008 85740 69409 4527 54774 5794 4314 3762

2009 92377 68455 4472 53660 6507 3816 3665

2010 99229 71722 4302 56827 5767 4826 4568

Tieri succesive Successive cuttings Tieri progresive Progressive cuttings Tieri grdinrite Garden cuttings Tieri rase Flat cuttings n crng In grove Tieri de substituiri-refaceri a arboretelor slab productive i degradate Substitution-regeneration cuttings of the weakly productive and degrated stand Tieri de conservare Preservation cuttings Operaiuni de igien i curire a pdurilor Forest hygienic and cleaning operations Tieri de ngrijire n pduri tinere Fostering cuttings in young forests Tieri de produse accidentale Accidental cuttings

1771

1335

1038

1101

1175

1033

9467 526405 161818 583035

10140 583582 155517 461898

10288 538346 135560 587274

11468 664448 131315 459859

19082 696511 129939 412570

21906 695894 132303 471027

468

14.23

Volumul de lemn recoltat Harvested wood volume


mii m3 - volum brut / thou m3 - gross volume

2005 Volumul de lemn recoltat - total Rinoase Fag Stejar Diverse specii tari Diverse specii moi

2006

2007

2008

2009

2010 Harvested wood volume - total Coniferous trees Beech trees Oak trees Various strong species Various soft species

15671 6061 4794 1586 1852 1378

15684 5765 4997 1632 1915 1375

17238 7491 5182 1485 1668 1412

16705 6766 5208 1653 1760 1318

16520 6635 5489 1403 1845 1148

16992 6832 5654 1566 1785 1155

14.24

Volumul de lemn exploatat de ctre operatorii economici cu activitate de exploatare forestier Volume of wood exploited by economic operators with forestry activity
mii m3 - volum brut / thou m3 - gross volume

2005 Volumul de lemn exploatat - total

2006

2007

2008

2009

2010 Volume of wood exploited - total Volume of round timber - total Logs for sawn timber Logs for veneer Logs for resonance Pulpwood Wood for boards Fender Wood for rural buildings Wood for distillation Tanning wood Charcoal wood Wood for other uses Fuel wood Volume of bark Other secondary assortments

11780

11739

14608

13977

13571

14250

Volumul de lemn rotund - total 10497 Buteni pentru prelucrare n cherestea 5973 Buteni pentru furnire 369 Buteni pentru rezonan 10 Lemn pentru celuloz 621 Lemn pentru plci (PAL i PFL) 192 Lemn pentru min 46 Lemn pentru construcii rurale 515 Lemn pentru distilare 1 Lemn pentru tanani Lemn pentru mangalizare 79 Lemn pentru alte utilizri 29 Lemn pentru foc 2662 Volumul cojii 869 Alte sortimente secundare 414

10455 6021 357 9 662 160 31 413 12 31 17 2742 873 411

13005 7859 395 16 828 196 42 409 26 35 3199 1078 525

12472 7349 204 5 392 143 51 500 24 44 3760 720 785

12142 7023 191 4 357 129 22 503 16 59 3838 711 718

12760 6923 306 22 366 254 24 689 1 14 28 4133 718 772

469