Sunteți pe pagina 1din 26

Etic Educaie Calitate

Iulie 2012, Nr. 7/2012

www.ceccar.ro
NOUTATI EDITORIALE
pag 3

CURIERUL FILIALELOR
pag 4

NOUTATI LEGISLATIVE pag 22

ECHIPA REDACTIEI
pag 25

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

NOUTATI EDITORIALE .............................3

CURIERUL FILIALELOR ........................................................4 NOUTI LEGISLATIVE .....................................................22

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

NOUTATI EDITORIALE
A aprut ediia 2012 a lucrrii pregtitoare pentru examenul de acces din 30 septembrie / 7 octombrie 2012, intitulat:

Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de acces la stagiul pentru obinerea calitii de expert contabil i de contabil autorizat.
Fa de ediiile anterioare, Ghidul este complet restructurat i cuprinde n cele 962 pagini: Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaii (acolo unde este cazul) i meniuni legislative pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept. ntrebri i propuneri de studiu pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economic i financiar a ntreprinderilor; Doctrina i deontologia profesiei contabile; Expertiza contabil. Aceast lucrare reprezint singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregtirea i susinerea n bune condiii a examenului de acces.

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
FILIALA ARAD
INTRUNIREA LUNARA CU MEMBRII IN ZILELE DE 04-05.07.2012 In zilele de 04 - 05.07.2012 a avut loc intalnirea lunara cu membrii C.E.C.C.A.R. Filiala Arad, locatia sala de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita . La aceasta intalnire au participat in ziua de 04.07.2012 92 membri experti contabili si in ziua de 05.07.2012 - 83 membri contabili autorizati.

D-nul Director Executiv Micle Nicolae a facut o informare asupra activitatii desfasurata de executivul si consiliul filialei in luna iunie 2012, a prezentat Nota 497/22.05.2012 privind revizuirea si sistematizarea reglementarilor in domeniul stabilirii si platii cotizatiilor membrilor CECCAR, Modificari ale Metodologiei de stabilire a cotizatiilor de membru si modificarile Normelor 1500/2009 privind evidenta si gestionarea membrilor, anunta organizarea cursurilor de pregatire pentru examenul de admitere la stagiu in vederea dobandirii calitatii de expert contabil si contabil autorizat. In partea a doua a intalnirii d-nul Popa Vasile Ioan - consilier superior in cadrul D.G.F.P. Arad, lector formator C.E.C.C.A.R., a prezentat urmatoarele reglementari fiscale: Ordin Nr. 882 din 25 iunie 2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaraiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii; Ordin Nr. 809 din 8 iunie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru ncasarea, gestionarea conturilor de disponibiliti n lei i n valut i virarea sumelor obinute din scoaterea la licitaie, prin platforma comun, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser; Ordin Nr. 892 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea modelului i coninutului formularelor 208 "Declaraie informativ privind impozitul pe veniturile din transferul proprietilor

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
imobiliare din patrimoniul personal" i 209 "Declaraie privind veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal"; Ordin Nr. 879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2012 a operatorilor economici; Ordin Nr. 891 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea formularelor 610 "Decizie de impunere privind obligaii de plat cu titlu de contribuii de asigurri sociale" i 620 "Decizie de impunere pentru pli anticipate cu titlu de contribuii de asigurri sociale de sntate" Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitand precizari privand punerea in aplicare a actualelor reglementari.

INVITATIE LA REFLECTIE STUDIU COMPARATIV OMFP 3055/2009 VERSUS IFRS PENTRU IMMURI DIN 06.07.2012 In data de 06.07.2012 C.E.C.C.A.R. filiala Arad a organizat impreuna cu Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universiatii Aurel Vlaicu un seminar cu tema Invitatie la reflectie studiu comparativ OMFP 3055/2009 versus IFRS pentru IMM-uri La acest seminar au participat membri CECCAR - filiala Arad, coordonatori Lect. Univ. Dr. Horga Petru presedinte C.E.C.C.A.R. filiala Arad si Prof. Univ. Dr. Lucian Cernusca din partea Facultatii de Stiine Economice. D-nul Prof. Univ. Dr. Lucian Cernusca a facut prezentarea Standardului International de prezentare financiara pentru Intreprinderile Mici si Mijloci care vizeaza asigurarea unui cadru de raportare financiara pentru intreprinderile care intra in sfera sa de aplicare. Cadrul de reglementare pentru Romania conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 1121/2006 stabileste ca, companiile ale caror titlui sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care prezinta situatii financiare consolidate au obligatia de a aplica standardele internationale

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
financiare. Incepand cu 2012 Institutiile de credit vor intocmi situatii financiare anuale conforme cu IFRS ( ordinul BNR 9/2010). Proiectul normativ afisat pe situl CNVM la data de 22.06.2011 vizeaza amanarea aplicarii IFRS de catre entitatile supravegheate, vor intocmi un al doilea set de informatii financiare anuale in conformitate cu IFRS, obtinute prin retratarea situatiilor financiare anuale, intocmite potrivit regelementarilor contabile conforme cu directiva a IV a CEE. D-nul Presedinte Horga Petru arata ca, CECCAR incurajeaza orice initiativa de promovare a bunelor practici si raportare financiara de inalta calitate, in vederea asigurarii unui climat de afaceri favorabil pentru intreprinderile mici si mijlocii din Romania. CECCAR stimuleaza dezbaterea cu privire la IFRS pentru IMM in cadrul mediului de afaceri, prin facilitarea accesului la versiunea in limba romana a standardului. In continuare D-nul Prof. Univ. Dr. Lucian Cernusca a prezentat un istoric, pornind de la acceptarea IFRS, normele IFRS, normele contabile americane, convergenta celor doua referentiale. La nivelul UE sunt preocupari pentru aplicarea conforma a IFRS in toate tarile membre, armonizarea directivelor contabile europene. Pornind de la concepte si principii generale, situatii financiare, stocuri, imobilizari corporale, deprecierea activelor, costurile indatorarilor, imobilizarile necorporale, active biologice si produse agricole, instrumente financiare, contracte de constructii, provizioane, beneficiile angajatilor, impozitul pe profit, subventii guvernamentale, tranzactii cu plata pe baza de actiuni, contracte de leasing, capitalul proprii, venituri, etc s-a facut o paralela intre IFRS pentru IMM-uri si reglementarea nationala OMFP 3055/2009. Seminarul a prezentat un real interes pentru participanti, generand dezbateri legate de aplicarea IFRS pentru IMM-uri in Romania.

FILIALA BACAU
In data de 16 iulie 2012, n sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfurat Masa Rotund cu tema Nouti privind Codul Fiscal, valabile ncepnd cu 1 iulie 2012, avndu-i ca moderatori pe dl.Bulinschi Marcel Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau i dl. Pastrav Constantin - Director executiv. Organizatori: C.E.C.C.A.R. Filiala Bacu, D.G.F.P. Bacu Participanti la eveniment: 48 membri ai filialei - experti contabili i contabili autorizai Mediatizarea evenimentului s-a facut atat prin e-mail-uri transmise membrilor cat si prin intermediul presei locale prin articolele: CECCAR a dezbatut modificarile Codului Fiscal aplicabile de la 1 iulie - Ziarul de Bacau, 19 iulie 2012 Intalnirea s-a bucurat de aprecierea participantilor .

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor

FILIALA BRAILA
CECCAR BRAILA ANALIZA SEMESTRIALA A ACTIVITATII DE EXPERTIZA JUDICIARA Filiala C.E.C.C.A.R Brila a organizat la sediul acesteia ntlnirea semestrial cu reprezentantii beneficiarilor de expertize contabile judiciare pentru analiza acestei activitati pe primele 5 luni din anul 2012 cat si a discutarii problemelor profesionale existente in aceast activitate . La aceast intlnire au participat conducerea si auditorul de calitate a filialei, iar din partea organelor beneficiare: reprezentantul Inspectoratului Judetean de Politie dl. cms. Gagu Liviu- sef serviciu investigare fraude, din partea Tribunalului Braila - Presedintele Sectiei Civile a Tribunalului Braila Dna Rosioru Aurelia si sefa biroului local de expertize judiciare Dna Soare Andy Maria . In cadrul intalnirii a fost prezentata in rezumat o statistica a activitatii de expertiz contabil in perioada 2011 mai 2012, totalul expertizelor contabile judiciare dispuse de catre beneficiari, totalul suplimentelor si a raspunsurilor la obiectiuni, numarul cazurilor in care s-a solicitat refacerea rapoartelor de expertiza contabila, referate intocmite

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
pentru nerespectarea normelor profesionale, cat si principalele constatari privind expertizele contabile judiciare urmare a acordarii vizei pe rapoartele de expertiza contabil, acestea constituind baza dezbaterilor din cadrul intalnirii mpreun cu invitaii. Din analiza realizat a rezultat faptul ca in perioada 2011 mai 2012 activitatea de expertiza contabila s-a concretizat in efectuarea si depunerea la organele beneficiare a unui numar de 295 rapoarte de expertiza contabila judiciara si 68 raspunsuri la obiectiuni sau suplimente de expertiza, reprezentand 23,05 % din numarul rapoartelor. Lucrarile suplimentare efectuate la rapoartele de expertiza contabila initiale sunt pe un trend crescator 19,3 % in anul 2011, iar in perioada ianuarie mai 2012 au ajuns la 33,8 %. Concluziile ce s-au desprins in cadrul intalnirii sunt : -obiectivele incuviintate de organele beneficiare nu au fost formulate clar si concis astfel incat raspunsurile date de experti sa contribuie la elucidarea cauzei din dosar; -au fost cazuri in care, dupa depunerea raportului, partile au considerat ca raspunsurile la obiective nu corespund si au solicitat lamuriri suplimentare care, de fapt, reprezentau obiective noi; -partile in dosar nu au colaborat cu expertul contabil in sensul punerii la dispozitie a tuturor documentelor in legatura cu cauza, situatie in care concluziile formulate nu au fost insusite de beneficiari, depunand obiectiuni. Pentru inlaturarea neajunsurilor rezulta necesitatea consultarii expertilor in Camera de Consiliu cu privire la formularea obiectivelor. Pentru cresterea calitatii expertizelor contabile s-a recomandat expertilor judiciari sa aplice neconditionat normele prevazute in Standardul profesional nr. 35 si sa respecte riguros normele cu privire la deontologia profesionala. S-au discutat si alte probleme referitoare la : numirea experilor si primirea cu intarziere a numirilor pentru efectuarea rapoartelor de expertiza contabila, respectarea specializarilor cuprinse in lista existent la biroul local de expertiz, obiective neclare, stabilirea formularii obiectivelor cu participarea expertilor contabili, verificarea de catre beneficiarii de expertize a achitarii onorariilor expertilor contabili, onorarii mici raportate la volumul de munca depus pentru efectuarea expertizelor, acceptarea deconturilor suplimentare depuse de catre experti in unele expertize justificate pe baza eforturilor depuse si a calificarii sau de comun acord cu partile, neincasarea onorariilor pentru expertizele dispuse de Politie in unele cazuri, stabilirea judicioas a termenelor de realizare a expertizelor contabile n functie de complexitatea dosarelor prin intelegerea si colaborarea instantelor cu expertii contabili, comunicarea si colaborarea permanent pe timpul desfurrii expertizei cu beneficiarii expertizelor, rolul compartimentului de audit de calitate din cadrul filialei CECCAR. Presedinta filialei CECCAR Braila Paula Stefanescu a propus ca in cazul expertizelor dispuse de Politie sa existe macar un onorariu provizoriu care sa acopere la minimul costurilor expertului pentru efectuarea lucrarii, care ar trebui depus conform legislatiei in vigoare anterior depunerii expertizei in contul Biroului Local de Expertize. Dnul comisar Gagu L. reprezentantul IPJ- a motivat ca neplata onorariilor a fost motivata de criza financiara prin care trec toate institutiile statului. Dna Rosioru Aurelia Presedintele Sectiei Civile a Tribunalului Braila a comunicat expertilor ca au posibilitatea sa solicite majorarea onorariului minim, in mare parte a celor care au solicitat justificat li s-a aprobat. Domnia sa a informat auditoriul ca in conformitate cu noile prevederi ale Codului de Procedura Civila incepand din luna septembrie 2012, expertii contabili vor fi chemati in Camera de Consiliu unde vor fi consultati in legatura cu stabilirea obiectivelor expertizei, termenul de executie a lucrarii, onorariu. Urmare acestor consultari se vor reduce cazurile de intarzieri in depunerea rapoartelor de expertiza, reducerea suplimentelor la raport, obiective mai clare. Convocarea expertilor in Camera de Consiliu va fi posibila si prin email la adresele comunicate de experti Biroului Local de Expertize. Recomanda expertilor ajungerea la un numitor comun si exprimarea opiniilor in cadrul aceluiasi raport.

www.ceccar.ro

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
In incheiere presedintele filialei Dna Paula Stefanescu a reamintit expertilor contabili judiciari obligativitatea respectarea prevederilor Normei profesionale nr. 35 si a principiilor Codului etic al profesionistilor contabili pentru evitarea pe viitor a reclamatiilor depuse de parti asupra lucrarilor expertilor contabili judiciari.

FILIALA CONSTANTA
In data de 9 iulie 2012 a avut loc o intalnire de informare profesionala intre membrii filialei Constanta si reprezentantii DGFP Constanta in cadrul careia au fost purtate discutii pe tema modificarilor aduce Codului Fiscal de catre OUG 125 din 2011.

FILIALA COVASNA
1. Colaborare cu Universitatea Babe Bolyai extensia Sf. Gheorghe Ca urmare a bunei colaborri cu managementul Facultii Babe Bolyai extensia Sf. Gheorghe, Filiala Covasna a acordat un ajutor studenilor de a efectua practica obligatorie iar cei care au dorit s lucreze un timp mai ndelungat n www.ceccar.ro
10

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
timpul vacanei la o societate profesional . La apelul filialei au rspuns pozitiv societile de expertiz i contabilitate de primire a tinerilor studeni care nu au experien n practica profesional i n viitor doresc s-i exercite profesia. Astfel n data de 2 iulie 2012 au fost invitai la sediul filialei toi studenii care au fost repartizai la societile de profesie i cu aceast ocazie s-a inut o instruire de comportament i de confidenialitate continundu-se cu prezentarea anumitelor aspecte privind deontologia i etica profesional de ctre d-na Tanko Paraschiva director executiv al filialei. 2. Mas rotund 10 iulie 2012 Filiala Covasna a considerat necesar i oportun organizarea unei mese rotunde cu tema de dezbateri privind aprobarea modelului, coninutului, modalitile de depunere i gestionare a declaraiei privind venitul asigurat n sistem public de pensii conform Ordinului ANAF nr. 874/2012, respectiv modaliti de lucru n urma prelurii bazei de date de ctre ANAF a contribuiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice i administrarea acestor obligaii din data de 1 iulie 2012 de ctre administraiile financiare. La aceast mas rotund au fost invitai reprezentanii a patru instituii al administraiei de stat: Administraia Financiar Covasna reprezentat prin d-na Koreh Honorata - ef birou; Casa de Asigurri Sociale i Sntate reprezentat prin d-l Drgoi Gheorghe - director ; Casa de Pensii reprezentat prin d-na Farca Alina ef birou

www.ceccar.ro

11

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
respectiv AJOF Covasna reprezentat prin d-l Kelemen Tiberiu - director. Fiecare invitat i-a prezentat observaiile privind aplicarea prevederilor OANAF 874/2012 respectiv a OUG 125/27.12.2011 dup care a urmat ntrebrile membrilor fiind date rspunsuri pertinente din partea invitailor. Cele mai ample discuii s-au purtat pe marginea bazei de calcul a contribuiei la sistemul public de pensii a persoanelor fizice care desfoar activiti independente respectiv profesii libere i ncep activitatea economic dup data de 1 iulie 2012 i a modului de aplicare a art. 296^22 n cazul n care este obligat s depun declaraia 600 i dac la emiterea deciziei de impunere se va ine cont de prevederile art. 296^22 din Codul Fiscal i va primii o decizie n zero sau va pltii contribuiile lunare minime. La acest capitol nu s-a dat rspuns invocndu-se c aplicaiile electronice nu funcioneaz i nu au aprut normele de aplicare la ordinul 24/2012 pn la data de 10 iulie 2012 zi n care a avut loc aceast ntlnire. n concluzie considerm c s-au lmurit anumite spee din activitatea persoanelor fizice autorizate care au obligativitatea de a pltii contribuiii la casele de asigurri de sntate respectiv casele de pensii n sistem public. Audiena a fost mulumit chiar i invitaii au mulumit c au reuit s transmit anumite nenelegeri i scpri al profesionitilor contabili n colaborarea zilnic cu reprezentanii acestor instituii. S-a cerut de ctre membrii o mas rotund avnd ca tem subveniile n agricultur i impozitarea acestora n vederea aplicrii unitar a prevederilor L. 571/2003 CF.

FILIALA DOLJ
Acordul ncheiat cu Direcia General a Finanelor Publice Dolj privind depunerea raportrilor contabile la data de 30 iunie 2012. Semnarea acestui acord are repercusiuni directe asupra organizrii contabilitii la nivelul entitilor din raza de activitate a filialei, stipulnd urmtoarele: 1. Membrii filialei au obligaia de a depune, odat cu raportrile contabile, copia carnetului de membru cu viza pentru anul 2012; 2. Societile comerciale au obligaia de a depune, odat cu raportrile contabile, copia autorizaiei de membru al Corpului; 3. Societile comerciale care au organizat contabilitatea n compartimente distincte au obligaia de a depune, odat cu raportrile contabile, copia contractului de munc a conductorului acestui compartiment. Considerm c prin ncheierea acestui acord se vor crea premisele pentru: creterea solicitrilor de misiuni privind inerea i examinarea contabilitii, adresate membrilor filialei; creterea veniturilor filialei, ca urmare a ncasrii cotizaiilor variabile; atragerea n aciuni de pregtire profesional a profesionitilor contabili care doresc obinerea calitilor profesionale de expert contabil i contabil autorizat. ncheierea acestui acord vine n sprijinul membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Dolj ca urmare a faptului c legislaia actual nu prevede modalitatea concret de verificare a calitii persoanelor care semneaz raportrile contabile, ct i datorit numrului mare de persoane i societi comerciale de contabilitate, nemembre C.E.C.C.A.R., care i desfoar activitatea n judeul Dolj, n afara prevederilor legale i n detrimentul membrilor Corpului.

www.ceccar.ro

12

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

FILIALA GORJ
ntlnire de lucru cu reprezentanii D.G.F.P. Gorj Filiala CECCAR Gorj a organizat n data 19 iulie 2012 n sala de curs a filialei o ntlnire de lucru cu reprezentanii D.G.F.P. Gorj, fiind prezeni directorul adjunct domnul arapatin Constantin, ef serviciu asisten contribuabili doamna Vlaicu Teodora i ef birou Marcea Mariana. Au participat un numr de 50 de membrii, experi contabili i contabili autorizai. S-a pus n discuie O.G. nr. 24/2012 n special principala modificare referitoare la deductibilitate ce va intra n vigoare ncepnd cu 01.07.2012. O alt tem pus n discuie a fost legat de impozitul pe venit i anume declaraia 200 i termenul de depunere al acesteia. S-au discutat i modificrile aprute la declaraia 112. T.V.A. ul a fost un alt subiect important i aprig disputat n cadrul acestei ntlniri precum i alte teme referitoare la ordinul pentru aprobarea modelului, coninutului, modalitii de depunere i de gestionare a "Declaraiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"; Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2012 a operatorilor economici; Ordin privind stabilirea termenului de depunere a declaraiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii; Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitand precizari privand punerea in aplicare a actualelor reglementari. Scopul acestei ntruniri l-a constituit diminuarea problemelor ce apar n efectuarea de lucrri contabile i ntocmirea de situaii financiare, precum i mbuntirea relaiilor cu instituiile locale. Cursuri pregtire profesional Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat n perioada 20 31 iulie 2012 cursul de ,,Audit i certificare, susinut de domnul Caloian Florentin. Cursul a fost organizat n urma solicitrilor membrilor, avnd n vedere att cerinele pieei ct i cerineele de pregtire i perfecionare profesional din cadrul locurilor de munc unde membrii sunt angajai cu contracte de munc. S-au primit aprecieri asupra modului de organizare, fiind susinut n condiii optime, durata fiind suficient i orarul bine stabilit. Tehnica de predare a fost foarte bun, susinut cu exemple practice i studii de caz. Cursanii participani au fost n numr de 44 de membrii activi.

FILIALA MARAMURES
n luna iulie au continuat msurile de popularizare a examenului de acces la profesia de expert contabil i contabil autorizat, astfel preedintele CECCAR Filiala Maramure conf. univ. dr. Cucoel Constantin a realizat o ntlnire n data de 2 iulie 2012 cu masteranzii de la Universitatea de Vest Vasile Golsi Arad Filiala Baia Mare, specializarea Audit i expertiz contabil, care au susunut examenul de disertaie, ocazie cu care au fost prezentate condiiile desfurrii examenului de acces la profesia de expert contabil i contabil autorizat i au fost distrbuite pliante. Au fost realitae dou ntlniri cu beneficiari de expertize contabile judiciare, astfel n data de 20 iulie 2012 preedintele CECCAR Filiala Maramure conf. univ. dr. Cucoel Constantin s-a ntlnit cu d-na Ulici Loredana Gabriela Preedintele Judectoriei Sighetu Marmaiei i cu dl. Ardelean Ioan Prim procuror al Parchetului de pe lng Judectoria Sighetu Marmaiei cu care s-au discutat Normele C.E.C.C.A.R. nr. 1044/2010 privind mbuntirea actiovitii de expertiz contabil judiciar, ocazie cu care a fost transmis i registrul privind evidena experilor judiciari pe sepiacilri valabil pentru anul 2012. La solicitarea primarului oraului Baia Sprie dl. Paca Dorin Vasile, n data de 13 iulie 2012, preedintele CECCAR Filiala Maramure conf. univ. dr. Cucoel Constantin i directorul executiv ec. Dan Ioana, au realizat o ntlnire cu reprezentanii Primriei oraului Baia Sprie i reprezentani ai Consiliului de Administraie de la Societatea Comercial MEDSPRIA S.A. Baia Sprie, ocazie cu care au fost analizate contractul de concesiune ncheiat ntre S.C. MEDSPRIA S.A. Baia Sprie i Consiliul Local al oraului Baia Sprie avnd ca obiect fostul Spital din oraul Baia Sprie, precum i actul constitutiv al S.C. MEDSPRIA S.A. Baia Sprie la care acionar este i Unitatea Administrativ Teritorial Baia Sprie.

www.ceccar.ro

13

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
FILIALA MEHEDINTI
n perioada 02-09 iulie 2012 la sediul filialei Mehedini a CECCAR din strada Antoninii, nr.3, n sala de curs Virgil Crbunescu a avut loc cursul la disciplina Evaluarea economic i financiar a ntreprinderii. Aciunea face parte din calendarul cursurilor pe anul 2012, lector a fost doamna Neculescu Ecaterina, preedinte interimar al CECCAR i a participat un numr de 50 membri. ntlnirea a fost bine organizat, foarte apreciat de ctre cei prezeni deoarece s-au dezbtut probleme care acoper nevoile practice. Cursul prezint un interes deosebit pentru experii contabili ntruct evaluarea are la baz valoarea contabil nscris n bilanul contabil, care n funcie de ajustrile costului istoric sau valorii de nregistrare se ajunge la valoarea de pia. Rezult o nou abordare a activului net contabil i a activului net contabil corectat pe baza celor doi indicatori determinndu-se valoarea substanial brut i net artnd publicului poziia financiar a societii. Suportul de curs standard emis de CECCAR reprezint o documentaie cuprinztoare, cu o multitudine de idei, de abordri metodologice i practice, ceea ce l face deosebit de util pentru cei prezeni. Dezbaterea s-a bazat pe multe aplicaii practice, au fost efectuate exemple din domenii diferite, examinnd profesional prin tehnici, proceduri si instrumente adecvate, ceea ce denot faptul c lectorul cunoate foarte bine si stpnete practicile i procedurile privind evaluarea, lucru care a atras atenia cursanilor. Materialul prezint evaluarea elementelor patrimoniale ale societii stabilindu-se activul net reevaluat, dar si evaluarea prin randament, si pentru societatile in lichidare, societati care sunt n actualitate n aceast perioad; cursul este predat n termini explicii i se adreseaz n general contabililor profesioniti i are la baz standardele internaionale de contabilitate care sunt elaborate de IFAC, organism la care i noi suntem afiliati.

FILIALA PRAHOVA
n luna iulie 2012 filiala Prahova s-a axat pe aciunile de pregtire profesional a membrilor i a candidailor la examenul de acces la stagiu. Pe 3 iulie a fost finalizat cursul de Standarde Internaionale de Raportare Financiar nceput pe 25 iulie, la care au participat 52 membri. n perioada 4-10 iulie s-a desfurat cursul de Audit financiar i elemente de doctrin la care au participat 60 membri. n ziua de 16.07 a nceput cursul de pregtire a candidailor pentru examenul de acces la profesie. Pentru a fi mai uor accesibil candidailor, cursul a fost organizat pe 3 module : Modulul I contabilitate (contabilitate financiar, contabilitate de gestiune, IFRS-uri) = 35 ore Modulul II audit, evaluare, expertize contabile = 25 ore Modulul III fiscalitate, drept, doctrin i deontologie = 20 ore Cursanii au avut astfel posibilitatea s se nscrie la orice modul doresc. La cele 3 module s-au nscris un numr de 47 persoane.

FILIALA SALAJ
n perioada 12.07-14.07. 2012 la Filiala CECCAR Slaj s-a desfurat cursul de pregtire profesional avnd ca tem general Gestiunea unui cabinet de expertiz contabil discuiile fiind purtate n principal pe aspectele legate de gestionarea unei firme de expertiz contabil sau de contabilitate de la planificarea, nfiinarea i dezvoltarea, la managementul relaiilor cu clienii. Lector a cursului au fost d-na ec. Ardelean Maria auditor de calitate a filialei CECCAR. La curs au participat un numr de 20 de membri CECCAR experi contabili i contabili autorizai. La deschiderea cursului au fot invitati reprezentani din partea BRD Group Societe Generale Sucursala

www.ceccar.ro

14

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor

Zalu care au prezentat oferta special dedicat sectorului financiar, BRD ofera o gama variat de peroduse, n funcie de nevoile EC i CA profesionale. De asemenea, n perioada 17-19 iulie filiala CECCAR Slaj a organizat un curs facultativ de pregtire

www.ceccar.ro

15

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
profesional cu tema Sistemul de raportare contabil i noile reglementri financiar fiscale la care a participat un numr de 30 membri EC i CA dar i nemembri CECCAR. Principalele probleme discutate au fost cele legate de OUG nr. 24/2012 privind modificarea i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal i reglementarea unro msuri financiar-fiscale i ordinul MFP nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2012 a operatorilor economici. Pe toat durata cursului au avut loc discuii pe aceast tem cursul fiind unul interactiv n care s-au discutat att probleme legislative ct i financiar-contabile pe aceast tem. De asemenea, n data de 19 iulir 2012 a avut loc o ntlnire cu EC membri GEJ pe partea de modificare a Codului de Procedur Civil ncepnd cu data de 1 septembrie 2012. Moderatorii acestui seminar au fost d-na dr. ec. Ludovica Breban director executiv Filiala Salaj si d-nul lect.dr. Sorin Nicolae Borlea formator CECCAR Din sondajele efectuate n rndul participanilor reiese ca aceste cursuri i seminarii au fost de mare folos venind n sprijinul profesionitilor contabili care se confrunt zi de zi cu diverse probleme profesionale.

FILIALA SATU MARE


A. CECCAR Filiala Satu Mare in colaborare cu D.G.F.P.Satu Mare,a organizat in data de 12.06.2012 un seminar pentru auditorii interni de la institutiile publice,intitulat: Audit Public Intern la Ordonatorii Principali de Credite Bugetare . Seminarul a fost sustinut de specialisti din DGFP si a acoperit urmatoarea tematica: 1. Cadrul legislativ care reglementeaz auditul public intern .Modificri aduse prin Legea 191/27.10.2011. Reglementri legale, standarde de audit public intern, ghiduri de audit public,organisme profesionale

www.ceccar.ro

16

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Prezentare succint a reglementrilor legale specifice administraiei publice locale Elaborarea planului multianual Elaborarea planului anual Programul de mbuntire a calitii activitii de audit Atribuii delegate de U.C.A.A.P.I .structurilor de audit ale D.G.F.P. judeene pentru: coordonarea, ndrumarea ,verificarea ,raportarea i evaluarea activitii de audit desfurate de structurile de audit ale administratiei publice locale Desfsurarea unei misiuni de audit Monitorizarea implementrii recomandrilor auditorilor Raportarea activitii de audit Sistemul de control managerial i standardele de management i de control intern n viziunea misiunii de audit public de evaluare a stadiului de implementare la unitile administrative teritoriale.

Participantii in numar de 31,au fost membri CECCAR si economisti care detin functii de auditori interni. B. Avind in vedere noutatile fiscale din luna iulie 2012,in data de 26.07.2012 am organizat la sediul filialei seminarul cu tema: Modificari fiscale in anul 2012,dorindu-se o revizuire a tuturor modificarilor aduse Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala in anul acesta. Protagonista acestui seminar a fost d-na Berce Magdalena- lector univ.si specialist DGFP Bihor,care a prezentat modificarile fiscale aduse prin Legea nr.294,OUG nr.15,H.G. nr.256,OUG nr.24- aferente anului 2012,celor 63 de membri CECCAR sau economisti din Satu Mare care au fost prezenti la seminar.Derularea a fost una interactiva,cei prezenti ,in functie de articolele legislative puse in discutie au relatat anumite spete sau cazuri pe care le au de rezolvat in practica,obtinind din partea d-nei lector solutia cea mai potrivita.

www.ceccar.ro

17

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
FILIALA SIBIU
n data de 05.06.2012, orele 13.00, la sediul filialei Sibiu a CECCAR s-a organizat o ntlnire de lucru ntre experii contabili nscrii n anul 2012 n Grupul Experilor Judiciari i entitile beneficiare ale expertizelor contabile judiciare. Scopul acestei ntlniri a fost acela de a clarifica unele aspecte procedurale legate de comportamentul expertului numit ntr-o cauz, de a face un schimb de idei asupra modului de desfurare a expertizelor contabile judiciare, pentru mbuntirea acestei activiti. La ntlnire au participat un numar de 8 invitai si 33 experi contabili judiciari. Din partea instituiilor beneficiare, respectiv instane de judecat i organe de cercetare penal, au fost prezeni urmatorii invitai: Domnul Rusu Marcel Ioan preedintele Tibunalului Judeean Sibiu Domnul Popescu Grigore directorul general executiv al D.G.F.P. Sibiu Domnul omandr Dumitru - preedintele Seciei II Civil a Tribunalului Judeean SibiuDoamna Lpdat Daniela Rodica - preedintele Seciei I Civil a Tribunalului Judeean Sibiu Domnul Tatu Clin procuror la Parchetul de pe lng Tribunalul Judeean Sibiu Domnul Luca Marius comisar la Inspectoratul Judeean de Poliie Sibiu Domnul Stroia Ilie seful oficiului juridic al D.G.F.P. Sibiu Doamna Rada Daciana consilier juridic la D.G.F.P. Sibiu Dup prezentarea participanilor, acetia au fost invitai la cuvnt, pentru a-i exprima punctul lor de vedere cu privire la activitatea experilor contabili din grupul experilor judiciari, apoi s-a trecut la discuii libere, interactive i punctuale pe marginea fiecrei probleme pus n discuie . Principalele aspecte rezultate din discuii sunt redate mai jos, grupate pe categorii de probleme: Formularea obiectivelor Observaii: n general obiectivele expertizei sunt ncuviinate de ctre instane aa cum au fost formulate de ctre prile din dosar. n numeroase cazuri formulrile conin elemente subiective, sugereaz modul de formulare al rspunsului de ctre expert i indic modul de soluionare. n cazurile n care ambele pri formuleaz obiective, apar cerine redundante la care expertul contabil este obligat s reproduc acelai rspuns. n multe cauze penale se solicit expertului s stabileasc prejudiciul, ceea ce implic aprecieri proprii ale expertului asupra vinoviei inculpailor. Propuneri: Apreciem c ar fi benefic citarea expertului contabil n Camera de Consiliu i analizarea modului de formulare al obiectivelor expertizei nainte de ncuviinarea acestora. Citarea expertului contabil numit n cauz mpreun cu un exemplar din ncheierea de edin din care s rezulte fr echivoc care sunt obiectivele ncuviinate de instana de judecat. Instana sau organul de cercetare penal ar trebui s indice, prin enunul obiectivelor, elementele clare n funcie de care expertul s fac anumite calcule, dar fr a necesita consideraii de ordin juridic care depesc competenele acestuia. Formularea obieciunilor Observaii: Exist situaii n care obieciunile formulate nu au legatur cu obiectivele la care expertul a rspuns n raportul

www.ceccar.ro

18

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
iniial, acesta fiind nevoit s fac o nou documentare, n condiiile n care i se pune n vedere s efectueze lucrarea fr plata unui onorariu suplimentar. Sub pretextul formulrii unor obieciuni la raportul de expertiz contabil, se solicit ca expertul s fac ncadrri juridice ale faptelor, ceea ce excede competenelor expertului contabil. De multe ori prin obieciuni se contest opinia documentat i fundamentat a expertului contabil de ctre partea creia nu i sunt favorabile concluziile expertizei, invocndu-se aceleasi probe existente la dosar i avute n vedere de expert. Propuneri: S se fac distincie ntre ncuviinarea de obiective suplimentare i solicitarea de clarificri fa de rspunsurile formulate de expert n raportul initial. Formularea clarificrilor s fie explicit pentru a nu pune expertul n situaia de a repeta rspunsurile iniiale deoarece nu nelege ce i se cere. Atunci cnd se admit obiective suplimentare s se aprobe i onorarii suplimentare. S nu se ncuviineze obieciuni prin care prile contest opinia expertului, dar fr a fi n msur s aduc noi elemente probante n afara celor deja existente la dosarul cauzei. Numirea experilor contabili Observaii: 1.Uneori, experii contabili sunt numii n cauze ale cror litigii se circumscriu unor domenii particulare, pentru care acestia nu au experiena necesar i, ca atare, nu au optat pentru nscrierea n lista respectivei specializri. n aceste situaii experii fie solicit nlocuirea, fie ntocmesc rapoarte necorespunztoare, ambele situaii conducnd la prelungirea termenelor de soluionare a cauzelor. Numirea experilor contabili n cauzele civile nu se face ntotdeauna cu respectarea regulilor procedurale, astfel

www.ceccar.ro

19

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
nct unii experi sunt numii n mod constant i chiar simultan n mai multe dosare, iar alii, dei dein competena profesional adecvat, nu sunt numii deloc pe parcursul unor perioade ndelungate de timp. Propuneri : La numirea experilor contabili s se in seama de specializrile pentru care acetia au optat i care sunt menionate n listele transmise de CECCAR Filiala Sibiu la Biroul Local de Expertize. Cnd nu exist nvoiala prilor pentru numirea experilor, s se procedeze la tragerea la sori, avndu-se n vedere ntreaga list de experi contabili care au viz de exercitare a acestei activiti. Cuantumul avansurilor i plata onorariilor Observaii: 1.Exist nemulumiri ale experilor n legtur cu cuantumul mic al avansurilor aprobate pentru efectuarea expertizelor. n majoritatea cazurilor acestea nu acoper cheltuielile de citare a prilor i de deplasare pentru documentare. 2.De asemenea, exist nemulumiri pentru faptul c unele instane de judecat accept, la cererea avocailor parilor, s diminueze onorariile solicitate prin decont fr s se fac o corelare just a onorariilor cu volumul de munc i complexitatea lucrrilor. 3.Unii experi contabili reclam c au ntocmit rapoarte de expertiz contabil judiciar la cererea organelor de cercetare penal i dup depunerea raportului partea civil a renunat la plngere, expertul contabil rmnnd fr onorariu n cauza respectiv. Plata onorariilor se face o singur dat pe lun, ceea ce conduce la ncasarea onorariilor la aproximativ dou luni dup ce s-a depus raportul. Propuneri : Aprobarea de avansuri al cror cuantum s fie corelat cu complexitatea expertizei. Citarea experilor n Camera de Consiliu i consultarea acestora asupra valorii estimative a lucrrii. Dispunerea plii bilunare a onorariilor. Probleme organizatorice Observaii: 1.Spaiile destinate studierii dosarelor la arhiva instanelor nu asigur condiiile optime pentru realizarea unei documentri corespunztoare a experilor, att sub aspectul incintei alocate ct i al atmosferei de linite i concentrare absolut necesare. 2.Intervalul orar zilnic n care experii pot studia dosarele nu este suficient, mai ales pentru c se suprapune cu intervalul n care au acces la arhiv toate celelalte persoane, existnd n permanen aglomeraie i glgie. Obinerea aprobrii de studiere a dosarelor urmat de obinerea unei noi aprobri pentru eventuale copii presupun 3 4 deplasri la sediul instanei, ncarc volumul de munc al registraturilor i notele de evaluare a onorariilor. Propuneri: Cu ocazia lucrrilor de renovare a sediului Tribunalului Sibiu s se prevad sli corespunztoare pentru studierea dosarelor de ctre experii contabili S se permit accesul experilor contabili la arhiv i n afara intervalului orar prevzut pentru public. Copierea la xerox a unor file din dosar s fie permis operativ, pe baz de cerere, fr a fi necesar aprobarea conducerii instituiei. Preedintele Tribunalului Judeean Sibiu, domnul Marcel Ioan Rusu a solicitat transmiterea unei adrese ctre Tribunalul Judeean Sibiu care s conin toate problemele discutate n cadrul ntlnirii, pentru a putea fi discutate cu judectorii.

www.ceccar.ro

20

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Curierul filialelor
FILIALA VALCEA
Vineri 20 iulie, directorul executiv al filialei in colaborare cu Facultatea de Contabilitate si Finante din cadrul Universitatii Spiru Haret din Rm.Valcea , a organizat in sala de festivitati a Universitatii ,o intalnire cu studentii din anii terminali sub deviza Profesia contabila serveste interesului public , referitoare la profesia contabila si importanta infiintarii unei societatii de contabilitate si expertiza contabila , sau cabinet individual La sediul filialei vineri 27 iulie,a avut loc intalnirea de lucru a membrilor cu reprezentantul DGFP Valcea Turcu Gabriel , director executiv adjunct. La aceasta intalnire, reprezentantul finantelor a reamintit despre obligatiile fiscale care trebuie depuse la Fisc dupa caz, Declaratia 092(Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale ptr. persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania), pana in data de 7 august si Raportarile contabile la 30 iunie 2012 termen pentru depunere la DGFP - 16 august 2012. De asemenea ,s-a reamintit ca in MO nr.341 din 19 mai, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr.664 care reglementeaza procedura de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei . Dupa prezentarea informatiilor noi , s-au purtat discutii profesioniste atat pe baza celor prezentate cat si diverselor spete intalnite in practica . Presedintele filialei C.E.C.C.A.R. Tosu Nicolae , a participat marti 31iulie la sedinta ordinara a Comisiei de Dialog Social Valcea ,de la sediul Institutiei Prefectului Judetului Valcea . Pe ordinea de zi au fost: Prevederi legislative privind asigurarea conditiilor de munca in perioadele cu temperaturi extreme, Dezbatere privind Codul Muncii propuneri de modificare a acestuia . S-a mediatizat in presa locala ziarul Curierul de Valcea,in editiile din 21-22 iulie si 23 iulie despre : manifestarile ocazionate de Ziua Nationala a Contabilului Roman din 21 septembrie si organizarea si desfasurarea cursurilor in vederea sustinerii examenului de acces la stagiu

www.ceccar.ro

21

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Nouti legislative
25 iunie 2012- 25 iulie 2012
1. Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 881/2012 privind aplicarea de ctre societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat a Standardelor Internaionale de Raportare Financiar a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 424 din 26 iunie 2012. Potrivit noului act normativ, ncepnd cu exercitiul financiar al anului 2012, societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat au obligaia de a aplica Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) la ntocmirea situaiilor financiare anuale individuale. Pentru exerciiul financiar al anului 2012, situaiile financiare anuale individuale n baza IFRS se ntocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Legea nr. 126/2012 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal a fost publicat n Monitorul Oficial al Romaniei nr. 484 din data de 16 iulie 2012, aducnd unele modificri legate de condiiile emiterii certificatului de atestare fiscal de ctre organele fiscale ale autoritii administraiei publice locale. Astfel, potrivit noii legi, certificatul de atestare fiscal se emite la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv mputernicitul acestuia, conform delegrii date de ctre contribuabil. Pn n prezent, Codul de procedur fiscal prevedea c certificatul de atestare fiscal se emitea de organul fiscal competent al autoritii administraiei publice locale, la solicitarea contribuabilului. Legea aduce modificri i n ceea ce privete perioada n care certificatul de atestare fiscal poate fi folosit. Pn n prezent, certificatul putea fi utilizat de contribuabil pe toat perioada lunii n care s-a emis, iar n cazul n care acesta a fost emis n intervalul cuprins ntre data de 25 a lunii i finele lunii, putea fi folosit pe toat perioada lunii urmtoare emiterii. Potrivit noilor reglementri, certificatul de atestare fiscala va putea fi utilizat de contribuabili doar n perioada lunii n care se emite, celelalte prevederi fiind eliminate. 3. Hotararea Guvernului nr. 670/2012 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 481 din data de 13 iulie 2012. Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal a fost determinat, n principal, de necesitatea aplicrii practice a reglementrilor OUG nr. 24/2012 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, noul act normativ aducnd clarificri n materia impozitului pe venit, a contribuiilor sociale obligatorii, a impozitului pe profit, TVA, accize i n ceea ce privete plata impozitelor i taxelor locale. Modificrile vizeaz, n principal, urmtoarele aspecte: Impozitul pe profit - abrogarea dispoziiilor referitoare la formele de organizare a persoanelor juridice strine situate n Bulgaria care beneficiaz de regimul fiscal care se aplic societilor mam i filialelor acestora din diferite state membre, ca urmare a modificrilor aduse prin OUG nr.24/2012; - deducerea n ntregime a cheltuielilor nregistrate la scoaterea din gestiune a creanelor asupra clienilor,

www.ceccar.ro

22

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Nouti legislative
determinate de punerea n aplicare a unui plan de reorganizare, n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei; - clarificri cu privire la aplicarea limitei de 50% pentru cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul activitii economice, cu o mas total maxim autorizat care s nu depeasc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosina contribuabilului; - clarificri cu privire la ajustrile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementrilor prudeniale ale Bncii Naionale a Romniei, se determin ajustri prudeniale de valoare sau valori ale pierderilor ateptate, nregistrate de ctre instituiile de credit persoane juridice romne i sucursalele din Romnia ale instituiilor de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparin Spaiului Economic European. Impozitul pe venit - precizarea unor forme de sprijin nerambursabile primite de persoanele fizice n conformitate cu legislaia intern i reglementrile europene care sunt venituri neimpozabile; - cuprinderea n categoria veniturilor neimpozabile a formelor de sprijin acordate n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, n bani i n natur, primite de ctre cursani pentru participarea la cursuri, precum i bursele acordate n cadrul acestui program; - clarificri cu privire la modul de aplicare a prevederilor referitoare la deductibilitatea cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate; - corelarea normelor metodologice cu modificrile aduse Codului fiscal prin OUG nr. 24/2012 cu privire la tratamentul fiscal aplicabil ctigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. Taxa pe valoare adugat - modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la limitarea dreptului de deducere a TVA aferente cumprrii, achiziiei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate i a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele avnd anumite caracteristici, astfel cum sunt reglementate prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 24/2012; - corelarea prevederilor referitoare la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici, cu modificrile aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 24/2012, n special in ceea ce privete ajustrile care trebuie efectuate ca urmare a trecerii de la regimul de taxare la cel de scutire sau invers, inclusiv n anul 2012. Impozite i taxe locale - precizarea c n cazul persoanelor juridice care aplic Reglementrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cldirii. Valoarea de inventar a cldirii este valoarea de intrare a cldirii n patrimoniu, nregistrat n contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminueaz cu amortizarea calculat potrivit legii, cu excepia cldirilor a cror valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii, pentru care legea prevede c valoarea impozabil se reduce cu 15%; - introducerea unor noi exemple referitoare la stabilirea termenului de plat a impozitului pentru cldirile dobndite n lunile septembrie i octombrie ale unui an fiscal; - clarificri cu privire la valoarea declarat pentru stabilirea taxei pentru eliberarea autorizaiilor de construire, reprezentnd 1% din valoarea de proiect declarat n cererea pentru eliberarea autorizaiei, n sensul c valoarea de proiect cuprinde instalaiile aferente i nu include TVA; - precizri cu privire la modul de calcul al impozitului pe spectacole, n sensul c acesta se aplic asupra ncasrilor din vnzarea abonamentelor i a biletelor de intrare, valoare care nu include TVA.

Contribuii sociale obligatorii - clarificri cu privire la elementele componente ale bazei de calcul a contribuiei de asigurri sociale
www.ceccar.ro
23

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Nouti legislative
datorate de angajator; - definirea sintagmei alte condiii de munc, precizndu-se c aceasta se refer la personalul ncadrat n instituii militare potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; - precizri cu privire la sumele care se includ n baza de calcul a contribuiei la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, n sensul c n aceasta se includ indemnizaiile suportate de angajator n caz de concediu medical sau n caz de accident de munc ori boal profesionala, nu i partea de indemnizaie suportat din fonduri (FNUASS i Fondul de accidente de munc); - aplicarea unui tratament fiscal unitar pentru toate contributiile sociale obligatorii, n cazul drepturilor salariale acordate prin hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile, prin reformularea textului existent, care se referea numai la o parte din aceste contribuii. 4. Legea nr. 148/2012 privind nregistrarea operaiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 509 din data de 24 iulie 2012. Legea stabilete regimul juridic al documentelor n forma electronic ce conin date privind operaiunile economice de schimb sau vnzare de bunuri ori servicii ntre persoane care emit i primesc facturi, bonuri fiscale sau chitane n forma electronic. n conformitate cu dispoziiile noii legi, persoanele care emit facturi au posibilitatea de a opta pentru emiterea acestora n form electronic, cu condiia de a garanta autencitatea originii i integritatea coninutului, prin ataarea semnturii electronice extinse i a mrcii temporale. Facturile, bonurile fiscale i chitanele n forma electronic constituie documente justificative n nelesul Legii contabilitii nr. 82/1991. Legea este structurat n ase capitole cu privire la: definitii i dispoziii generale privind documentele emise n form electronic; emiterea i transmiterea facturilor n form electronic; condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc persoanele care emit facturi n form electronic; externalizarea serviciilor de emitere, transmitere i arhivare a facturilor n form electronic; chitanta n form electronic; regimul documentelor n form electronic aferente tranzaciilor nregistrate prin intermediul caselor de marcat i terminalelor automate bancare.

www.ceccar.ro

24

Iulie 2012, Nr. 7/2012

Etic Educaie Calitate

Echipa redaciei
Biroul Permanent al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia Directorul General al CECCAR Direciile de specialitate din Aparatul Central Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ar.

Acest newsletter este realizat cu sprijinul:


Biroul Permanent al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia Directorul General al CECCAR Direciile de specialitate din Aparatul Central Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ar.

Le mulumim tuturor! CORPUL EXPERILOR CONTABILI I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA


Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureti, Romania, cod postal 040296 Telefon: +40 (0)21 330 88 69 / +40 (0)21 330 88 70 / +40 (0)21 330 88 71 Fax: +40 (0)21 330 88 88, E-mail: ceccar@ceccaro.ro www.ceccar.ro