Sunteți pe pagina 1din 1

INTEGRALE TRIGONOMETRICE TEORIE-RECAPITULARE

Daca in integrala apare o functie de tip trigonometric,ce contine puteri,sume,produse sau de tip trigonometric-rational atunci metodele de rezolvare pot fi impartite in: n n I.)Pentru o integrala de tipul sin xdx sau cos xdx ,atunci vom proceda la reducerea gradului functiei trigonometrice prin folosirea FORMULEI DE REDUCERE A GRADULUI: sin 2 x = 1 cos 2x 2 sau cos 2 x = 1 + cos 2x 2

n m II.)Pentru o integrala de tipul sin x cos xdx sau toate celelalte tipuri de produse,se vor folosi

FORMULELE DE TRANSFORMARE A PRODUSELOR IN SUME 1 1 1) sin a sin b = [sin(a + b) + sin( a b)] 2) cos a sin b = [sin(a + b) sin( a b) ] 2 2 1 1 3) cos a cos b = [cos(a + b) + cos(a b) ] 4) sin a sin b = [cos(a + b) cos(a b) ] 2 2 III.)Daca in integrala este de tip rational-trigonometric(fractie construita cu functii trigonometrice),exista si in acest caz METODA A II-A DE SCHIMBARE DE VARIABILA, ce consta in : 1.)Daca exponentii lui sinx sau cosx sunt pari,se foloseste SUBSTITUTIA t sin x = tgx=t 2 t +1 1 cos x = x=arctg t t2 +1 1 dx = 2 dt x +1 2.)Daca exponentii lui sinx sau cosx sunt par-impar,sau impar-impar,atunci folosim SUBSTITUTIA UNIVERSALA : x 2t tg = t sin x = 2 1+ t2 1 t2 x=2arctg t cos x = 1+ t2 dx = 2 dt 1+ t2

Explicata pentru o centralizare si eventual pentru o mai succinta recapitulare.Ce nu face omul pentru ca elevul sa invete mai usor ? Al dvs. GEORGE STROIA,(stroia_gh@yahoo.com)