Sunteți pe pagina 1din 158
Conditii de contract pentru lucrari de Construct SILUCRAR! INGINERESTI PROIECTATE DE CATRE BENEFICIAR CONDITII GENERALE MANUAL PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR PARTICULARE FORME DE SCRISOARE DE OFERTA, ACORD CONTRACTUAL SI ACORD DE MEDIERE A DISPUTELOR ony FIDIC ste prescurtarea din limba franceza pentru Federatia Intemationala a Inginerior 6e Consuitanta) FIDIC 0 fost fondat in anul 1913 de catre tel asoiati nationale de consutanta Inginaraasca din Europa, Oblectivele format acestlfederati au fost de a promova Inveomun interesela profesonale alo agocatilor menbre si de @raspandl informal de interes mambo asccatilor nationale component ‘Astaz| FIDIC numara peste 60 de tari memire din tote parle globular federatia ‘oprezinia cea mai mare parte a practic pavate d consultata Inginereasca cin fume. FIDIC organizeaza seminar, confernte si alte evenimente in vederea indepiinini ‘scopurior stabite: mentinerea unor standarde etic» si profesionalo la nivel inal, {chimbur de informatl si guncte de veders; eiscutarea problemelor de interes comun inive asociatle membres) reprezentantiinsttuilor fnanciare internationale, si Promovarea induste de cansuitanta mginereasca inaris in curs de dazvolar. PPubicatile FIDIC-ulu includ rapoarte ale difertelorconferite si seminar, informati penta ingineni de consuitania,proprietari de prolate si agenti internationale de ‘Sezvolare, suc la standard de procalticare, docamente contractuale si scordur Centicanaultart. Acestea sunt disponie fa secrstaial dn Elveia Publica de Fédération international dos yser Uosguing Ln Inginiaura-Conaais (FDIC) Ventures Ls (ECV) oboe 86 ch House St Gen. Macsrovel 23 Ch 1000 Lausanne 12 2Viars Close Sector 8 ‘echo Biscennsn Bucharest 78529 Swtzarians Beclorstre MKAO4BG Roman (ite Kingdom ee v4} 2rese4es1 Tek tae 1254340190 ‘Tok +401 4107019, Foe oa} 216528632 Fac eat 1234040 180 Fax ¥40.41410 709, side org wi CCEECV.80m new myer consulting com Fiis@pobox com Checlet@CCe ECV com james daw@yser-concouk © copyight FioIc 1990 ‘Toate dreptunlessupa acste putea sunt rezervate, Feproduceres intr ste posta door cu scorers at etorul ‘CoNoIT GENERALE PREGhrines CONOITH GENERALE Conditii de contract FORME De ScAISOARE pentru lucrari de CONTRACTUAL ACORO CONSTRUCTIE Serres SI LUCRARI INGINERESTI PROIECTATE DE CATRE BENEFICIAR FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSULTANTI 98 oat ccna eo rac ite gcse sce ta tne fo ra de tea ope tegen cn Tsd eal aca, "eric Te

S-ar putea să vă placă și