Sunteți pe pagina 1din 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FABBV

CREDITE IMOBILIARE SI IPOTECARE

Creditul imobiliar / ipotecar pentru populatie

Creditul ipotecar reprezinta un credit garantat cu proprietati imobiliare sub forma caldirilor (in special in mediul urban) sau de natura terenurilor (in mediul rural) Cunoaste mai multe forme si are o amploare deosebita in tarile dezvoltate: -credit ipotecar cu dobanda varialbila; Credit ipotecar cu rambursare progresiva (cu reduceri ale anuitatilor, mai mari la inceputul perioadei de rambursare); -credit ipotecar inversat purtator de anuitati (caz in care imprumutul adduce proprietarului un venit regulat) Importanta creditului ipotecar provine din ideea ca permite mobilizarea capitalurilor disponibile pe termen lung. Prin intermediul titlurilor de ipoteca sunt finantate aproximativ 60% din locuintele familiilor (de pana la 4 persoane). Exista si titluri de ipoteca prin care sunt finantate constructiile de apartamente si imobile destinate afacerilor. In calitate de participanti, pe aceasta piata apar societatile de asigurari, bancile comerciale, bancile mutuale, ceea ce dovedeste un interes sporit al investitiilor, ca urmare a importantei pe care o acorda autoritatile acestui tip de credite. Dobanda perceputa pentru acest tip de credite este cea a pietei, care se plateste in generala la scadenta. Daca debitorul doreste si are posibilitatea sa ramburseze creditul intr-un interval de timp mai scurt, trebuie sa suporte penalitati. Ipoteca nu produce obligatii decat in sarcina celui care o constituie si reprezinta un contract imobiliar, care ia nastere din conventia partilor, potrivit legii.

Caracteristici: Durata acordata Suma acordata Moneda creditului max. 35 ani fara limita, in functie de venit si valoare imobilului ipotecat RON, EUR, USD, CHF salariu, chirie, dividente, pensie (definitiva), venituri obtinute din profesii liberale, venituri obtinute din drepturi de autor, venituri obtinute de navigatori, indemnizatie de maternitate, bonuri de masa, norma de hrana (daca este cazul) si altele varsta 18-65 ani, data ultimei rate pentru salariati: vechime cel putin 3 luni la actualul loc de

Venituri acceptate

Conditii de acordare

munca; se poate lua in calcul si venitul sotului/sotiei/copiilor/parintilor etc Documente necesare atat pentru Act de indentitate, copie si original; adeverinta de venit si solicitant cat si pentru cocopie carte munca sau contract de munca, pentru salariati; debitori, daca este cazul formular de solicitare credit tip Exista banci care cer la acordarea creditului si o factura la utilitati pentru domiciliul trecut in buletinul de identitate (de exemplu, la cumparare, ABN Amro, BRD). Daca sotul sau sotia sunt codebitori, se cere certificatul de casatorie. La VBR se cumuleaza veniturile a doi solicitanti, chiar daca nu sunt casatoriti. La Bancpost, de exemplu, poti descarca de pe site cererea de credit si adeverinta de venit. La BRD, poti obtine un prescoring online. Pentru constructie, se cere in plus un deviz estimativ, daca lucrarile se executa cu o firma specializata de constructii sau facturi proforma daca se construieste in regie proprie. De asemenea, mai este nevoie de aprobarea autoritatilor si de proiectul constructiei.

Tipuri de credite imobiliare / ipotecare: Creditele imobiliare sau ipotecare pot fi folosite: pentru cumpararea sau constructia unei locuinte, pentru modernizarea / extinderea unui imobil, pentru achizitia unui teren si viabilizarea acestuia, sau pentru refinantarea unor imprumuturi similare. Principala diferenta dintre un credit ipotecar si unul imobiliar este mecanismul de ajustare a dobanzilor variabile. In cazul creditelor ipotecare, rata dobanzii se calculeaza prin adaugarea unei marje de dobanda fixe asupra indicilor monetari de referinta. Legea privind creditul ipotecar (90/1993) prevede ca, pe parcursul contractului, dobanda la credit se modifica doar in paralel cu aceste repere. Indicii monetari utilizati sunt BUBOR - pentru dobanzile la lei, EURIBOR - la euro si LIBOR - la dolari si reprezinta ratele de dobanda la care bancile se imprumuta intre ele, in functie de moneda utilizata. In schimb, creditele imobiliare nu sunt reglementate printr-o lege specifica, astfel ca bancile au o mai mare libertate in construirea produselor. In acest caz, dobanzile variabile se ajusteaza in functie de politica institutiei finantatoare, care tine cont atat de evolutia indicilor monetari de referinta de mai sus, cat si de factori interni - modificarea strategiei comerciale, a obiectivelor sale financiare etc. Creditul punte este un produs special in categoria creditelor pentru locuinte. Imprumutul este destinat persoanelor care detin o locuinta si vor sa o vanda pentru a cumpara alta. Spre deosebire de un imprumut normal care se ramburseaza in timp, in mai multe

rate, creditele punte au si optiunea de a putea fi rambursate integral la scadenta. Astfel, imprumutul este restituit dupa vanzarea imobilului detinut initial in proprietate, iar pe perioada contractului se plateste numai dobanda. Pe langa destinatiile clasice, creditele imobiliare / ipotecare pot fi folosite si pentru refinantarea unui credit similar contractat in trecut. Aceasta solutie este recomandata de regula persoanelor care au in derulare un imprumut la o dobanda mult mai mare decat cea existenta pe piata in prezent. Apelul la un asemenea credit le permite clientilor sa-si diminueze, uneori substantial, costul cu dobanda. Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. I Creditul ipotecar si garantarea lui ART. 1 In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala. ART. 2 Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum 5 ani pentru persoanele juridice si de minimum 10 ani pentru persoanele fizice. ART. 3 (1) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau constructii - pentru care se acorda creditul. (2) Ipoteca astfel constituita pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul si constructiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, in limita valorii stabilite prin contract si pe masura utilizarii creditului. (3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea imprumuturilor acordate in conditiile prezentei legi. (4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea imprumuturilor ipotecare dureaza pana la rambursarea integrala a creditului pentru garantarea caruia au fost infiintate, nefiind aplicabile dispozitiile art. 1.786 din Codul civil. (5) In cazul in care partile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobil cu o valoare cel putin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior. (6) Dupa inscrierea ipotecii asupra noului imobil garantiile anterior constituite asupra acestuia isi inceteaza de drept efectele.

ART. 4 Dispozitiile art. 1.722 din Codul civil se aplica numai in cazul in care formalitatile de publicitate prevazute de lege au fost indeplinite inainte de inscrierea ipotecii. ART. 5 Pana la rambursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi instrainate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele incheiate cu nerespectarea acestei dispozitii sunt lovite de nulitate absoluta. CAP. II Institutiile care acorda credite ipotecare si persoanele care pot beneficia de credite ipotecare ART. 6 Bancile, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni si alte institutii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare. ART. 7 Pot beneficia de credite ipotecare in conditiile prezentei legi persoanele fizice care au cetatenia romanasi domiciliul in Romania si persoanele juridice romane careau ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala, precum si persoanele juridice romane care doresc sa construiasca locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor. CAP. III Contractul de credit ipotecar si contractele de asigurare Sectiunea 1 Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii pentru protectia imprumutatilor ART. 8 Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar imprumutatorul va pune la dispozitie imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia. ART. 9 Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decat prin acordul scris al partilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

ART. 10 (1) Suma creditului acordat va fi pusa la dispozitie beneficiarului de credit ipotecar esalonat sau integral, plata facandu-se direct catre vanzator in cazul cumpararii unui imobil sau catre constructor in celelalte cazuri. (2) In cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate in regie proprie de catre beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract. ART. 11 (1) Este interzisa conditionarea acordarii unui credit ipotecar de obligatia beneficiarului creditului de a cumpara sau de a subscrie valori mobiliare ale imprumutatorului, indiferent sub ce forma. (2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica la achizitionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare. ART. 12 Clauzele de exigibilitate inainte de termen trebuie prevazute in contractul de credit ipotecar printr-o clauza distincta. ART. 13 (1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, in conditiile stabilite de parti prin contractul de credit ipotecar. (2) In caz de faliment sau de lichidare voluntara a imprumutatorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit. ART. 14 In cazul in care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobanzii sa fie variabila, se vor aplica urmatoarele reguli: a) variatia ratei dobanzii trebuie sa fie legata de fluctuatiile unui indice de referinta; acesta trebuie sa fie ales dintr-o serie de indici de referinta a caror lista si mod de calcul vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, dupa avizarea acestora de catre Banca Nationala a Romaniei; b) contractul poate sa prevada ca variatia ratei dobanzii este limitata, in sens crescator si descrescator, la un anumit nivel fata de rata initiala a dobanzii. Contractul poate sa prevada, de asemenea, ca rata dobanzii nu variaza decat atunci cand modificarea in sens crescator sau descrescator inregistreaza, fata de rata initiala a dobanzii, o diferenta minimala determinata; c) modificarea ratei dobanzii trebuie comunicata imprumutatului cel mai tarziu la data aplicarii noii rate. ART. 15 In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii dosarului si constituirii ipotecii.

Sectiunea a 2-a Contractele de asigurare obligatorie ART. 16 (1) Imprumutatul va incheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toata durata creditului ipotecar. (2) In contractul de asigurare prevazut la alin. (1) imprumutatorul va figura ca beneficiar al politei de asigurare. In cazul in care despagubirile acordate vor depasi valoarea creditului ipotecar ramas de rambursat si a celorlalte sume datorate imprumutatorului, diferenta se cuvine beneficiarului creditului sau mostenitorilor acestuia. (3) Primele de asigurare vor fi achitate de catre imprumutat, o data cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit. ART. 17 In cazul in care imprumutatul este o persoana juridica, acesta va trebui sa incheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii constructiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind imprumutatorul. ART. 18 Contractele de asigurare prevazute la art. 16 si 17 se vor incheia cu o societate de asigurari, iar imprumutatorul nu va avea dreptul sa impuna imprumutatului un anumit asigurator. CAP. IV. Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare ART. 19 In cazul intarzierii la plata, imprumutatorul va trimite beneficiarului imprumutului o notificare prin scrisoare recomandata, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii contractului de credit ipotecar. ART. 20 In cazul in care, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii prevazute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligatiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept si intreaga suma a ratelor de credit cu dobanzile aferente devine exigibila. ART. 21 Contractul de credit ipotecar, precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii, urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul.

ART. 22 (1) Executarea debitorilor se va face fara conditionarea ei de atribuirea unui alt spatiu de locuit. (2) In situatii deosebite instanta de la locul executarii va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, in care debitorul isi va gasi o alta locuinta. Aceasta prevedere se aplica numai persoanelor fizice. ART. 23 Executarea creantelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de catre executorii proprii ai institutiilor financiare autorizate sau de catre executorii judecatoresti, dupa caz, in conditiile legii. CAP. V Cesiunea creantelor ipotecare si privilegiate si transformarea acestora in titluri de valoare ART. 24 (1) Creantele ipotecare si privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital. (2) Cesiunea priveste numai creantele ipotecare din portofoliul detinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea si riscurile lor. ART. 25 (1) In baza protofoliului creantelor ipotecare si privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, institutiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piata de capital. Titlurile de valoare vor fi emise in limita a 75% din valoarea portofoliului detinut. (2) Titlurilor de valoare emise de institutiile financiare autorizate li se aplica dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori. ART. 26 Cesiunea creantelor ipotecare va fi notificata, in termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandata, de catre institutia financiara cedenta debitorului cedat. ART. 27 In cazul in care institutia financiara autorizata cedenta si cea cesionara nu hotarasc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuata in continuare prin institutia cedenta, care va transmite institutiei financiare cesionare sumele astfel obtinute. Cheltuielile generate de aceasta operatiune vor fi suportate de cesionar in limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.

ART. 28 In cazul in care institutia cedenta va continua sa primeasca sumele rambursate, executarea ipotecilor si a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi facuta de catre aceasta in numele si pentru institutia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma. CAP. VI Obligatiunile ipotecare ART. 29 In scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, institutiile financiare autorizate conform legii pot emite, in conditiile Legii nr. 52/1994, obligatiuni in baza portofoliului de creante ipotecare sau privilegiate detinut. ART. 30 Obligatiunile ipotecare vor putea fi emise in limita a 60% din valoarea portofoliului. ART. 31 Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare si vor fi tranzactionate pe pietele de capital autorizate. ART. 32 Institutiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, care va fi folosit in conditiile prevazute in actele de infiintare ori de organizare a acestuia. CAP. VII Dispozitii finale ART. 33 (1) Institutiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligatiuni. (2) Institutiile financiare autorizate sunt supuse controlului institutiilor abilitate prin lege. ART. 34 In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei

Garantii : Toate bancile cer la acordarea unui credit destinat unei investitii imobiliare ca solicitantul sa incheie o asigurare a imobilului finantat, cesionata in favoarea bancii. Nu toti creditorii solicita si incheierea unei asigurari de viata, care atunci cand este impusa este, de asemenea, cesionata in favoarea creditorului. Garantia de baza ceruta pentru cumpararea unei locuinte este ipoteca pe imobilul finantat. In ceea ce prives te constructia, se ipotecheaza constructia viitoare. Exista insa banci care nu accepta ipoteca pe constructie viitoare (RIB, Banca Comerciala Carpatica). La creditul pentru constructie este posibil sa apara un comision de neutilizare a creditului (1,5% la BRD). De asemenea, este posibil ca imprumutul destinat constructiei sa se acorde in transe (OTP Bank). ipoteci asupra imoblilelor achizitionate prin credit ipoteci asupra altor bunuri imobiliare apartinand debitorului sau altor persoane depozite colaterale diferite gajuri de bunuri mobile certificate de deposit.

Creditele in / creditele in lei avantaje si dezavantaje: Creditele in lei avantaje : - nu exista risc de curs de schimb - pe termen lung nu exista dezavantaj dpdv al dobanzii - dezavantaje : - pe termen scurt si mediu dobanda mare ( 9% ) Creditele in - dobanda scazuta avantaj - risc de curs de schimb - dezavantaj

Informatii generale Generos Casa Ta cu dobanda variabila Creditul pentru achizitii de imobile cu ipoteca

Credit

Banca Public tinta Persoane fizice Tip credit Ipotecar Moneda CHF Suma minima 10.000 EUR Suma maxima Perioada minima 180 luni 420 luni Perioada maxima

Persoane fizice Imobiliar EUR 5.000 EUR 500.000 EUR 36 luni 480 luni (240 luni - in cazul creditelor care au ca sursa de rambursare veniturile din dividende in proportie de peste

Persoane fizice Ipotecar RON nelimitata 360 luni

50% din venitul total)

Perioada de gratie 3 - 12 luni, se platesc doar dobanda si comisionul lunar de administrare Credit pentru cumparare/renovare/extindere/consolidare/c Descriere onstruire a unui(ei) apartament/case, cumpararea unei case ''la rosu'', achizitie teren intravilan. - se iau in considerare venituri din salarii, dividende, activitati independente, pensii, chirii - se pot cumula veniturile familiei Facilitati - nu se solicita sa se faca dovada avansului, banca finantand pana la 100% din valoarea de piata a imobilului - analiza dosarului de credit este gratuita

max 12 luni in primul an (se achita doar dobanda) Credit destinat achizitiei de imobile, locuinta si / sau teren.

Creditul este destinat achizitionarii de locuinte, cu evaluarea imobilului adus in garantie oferita gratuit de catre banca. - fara carte de munca - fara girant - comision inclus, finantat de catre banca - acordarea creditului in ziua semnarii contractului de vanzarecumparare si a contractului de ipoteca - evaluarea gratuita a imonubilului adus in garantie - plata se va face automat din contul curent deschis la Raiffeisen Bank - virament in cont curent

Modalitati de plata

- rate lunare egale

- in rate lunare egale - in rate de principal fixe

Modalitati de acordare - integral / transe Calculator rate

Credit

Generos

Casa Ta cu dobanda variabila

Creditul pentru achizitii de imobile cu ipoteca

DAE estimativ 7,44 % Cost initial Rata lunara 91 EUR Costul total 16.381 EUR Suma maxima imprumut Rata maxima lunara Costuri Generos

7,49 % 90 EUR 90,44 EUR 16.370 EUR -

10,53 % 150 EUR 101,44 EUR 18.409 EUR -

Credit

Casa Ta cu dobanda variabila

Creditul pentru achizitii de imobile cu ipoteca

- Fixa = 4,4 %. Max: 6 luni Dobanzi - Variabila = 7,2 % (Libor 6M + 4,4%; pentru LTV > 75% dobanda se majoreaza cu 0.5%). Min: 7 luni

- Variabila = 7,1 %

- Fixa = 5 %. Max: 12 luni - Variabila: in functie de Bubor 3M. Min: 13 luni

- Acordare = 0 % - Administrare = 0 % (se aplica lunar, la sold). - Rambursare anticipata = 3,5 % Aplicat la suma patita anticipat Comisioane

- Analiza dosar = 90 EUR (se aplica la inceput). - Acordare = 1,9 % (se aplica la principal). Este inclus in credit - Rambursare anticipata = 3 % - Alte comisioane = 200 EUR Comision schimbare garantie

- Acordare = 1,5 % (se aplica la inceput, la principal). Flat - Administrare = 0,4 % (se aplica lunar, la sold). - Retragere numerar = 0,5 % (se aplica la sold). Conform tarifului in vigoare - Rambursare anticipata = 2 % (se aplica la sold). In primii 5 ani, apoi este 1% - Deschidere cont = 0 RON (se aplica la inceput). - Intarziere plata = 5,75 % (se aplica la sold).

Asigurari Generos Casa Ta cu dobanda variabila Creditul pentru achizitii de imobile cu ipoteca

Credit

Asigurare de viata

da, pentru credite mai mari de 100.000 EUR (cesionata in favoarea bancii) da

Asigurare bun (imobil / obligatoriu auto) Asigurator Conditii de acordare

valoare asigurarii sa acopere 100% valoarea creditului -

Credit

Generos

Casa Ta cu dobanda variabila

Creditul pentru achizitii de imobile cu ipoteca

Venit net lunar minim imprumutat Venit lunar minim familie Varsta minima 18 ani Varsta maxima 70 ani (fara a depasi 70 de ani la data terminarii contractului de credit)

21 ani 70 ani (varsta pana la care creditul trebuie sa fie rambursat integral) 0 - 20% 65 % 3 luni 12 luni -

150 EUR (echivalent lei) 200 EUR (echivalent lei) 18 ani 70 ani (la sfarsitul perioadei de creditare)

Aport propriu minim 10% Grad maxim de indatorare 60 % Vechime la locul actual de munca 3 luni Vechime totala in munca 12 luni Vechime angajator Vechime angajator - dovada realizarii de venituri permanente de Alte conditii cel putin 1 an - beneficiari: salariati, asociati/actionari,

minim 20% 3 luni 12 luni 12 luni -

pensionari, profesii liberale

Garantii

- Ipoteca de rang I asupra imobilului finantat sau asupra altui imobil - Asigurare imobil ipotecat, cesionata in favoarea bancii

- ipoteca asupra imobilului / imobilelor aduse in garantie - asigurarea imobilelor,cesionata in favoarea bancii - asigurare de viata solicitant cesionata in favoarea bancii

- garantie reala imobiliara (ipoteca) de rang 1 - polita de asigurare a aimobilului cesionata in favoarea bancii - garantie reala mobiliara asupra conturilor imprumutatului deschise la Bank Leumi Romania da Creditul pentru achizitii de imobile cu ipoteca - cerere credit - acte privind alte angajamete de plata - copie CI - copie certificat de casatorie - permis de munca pentru nerezidenti - acte de venit in functie de veniturile clientului

Cetateni straini Documente necesare

da

nu

Credit Generos

Casa Ta cu dobanda variabila

- cerere credit - tipizat - documente de proprietate - adeverinta de venit (salarii/dividende) - tipizat Documente standard - copie acte de identitate solicitant si sot/sotie - copie certificat de casatorie (daca este cazul) - alte documente solicitate de banca

- act de identitate pentru solicitant si codebitor - certificat de casatorie (daca este cazul) - adeverinta de salariu tip - documente privind imobilul (act de proprietate, documente necesare pentru procesul de evaluare) - pre-contract de vanzare-cumparare

- cerere credit - tipizat - documente de proprietate - adeverinta de venit (salarii/dividende) tipizat - copie acte de identitate solicitant si Documente standard sot/sotie - copie certificat de casatorie (daca este cazul) - alte documente solicitate de banca

- act de identitate pentru solicitant si co-debitor - certificat de casatorie (daca este cazul) - adeverinta de salariu tip - documente privind imobilul (act de proprietate, documente necesare pentru procesul de evaluare) - pre-contract de vanzarecumparare

- cerere credit - acte privind alte angajamete de plata - copie CI - copie certificat de casatorie - permis de munca pentru nerezidenti - acte de venit in functie de veniturile clientului

Top 5 credite imobiliare: Loc Achizitie de locuinte Constructie de locuinte Punctaj 5. BRD, Romexterra Bank, UniCredit, HVB Tiriac Romexterra Bank 6. 4. Bancpost, Carpatica, BCR, Emporiki, ING, Banca Romaneasca, Piraeus Bank 3. Finansbank, SanPaolo Imi, C.R. Firenze, Alpha Bank, Egnatia, BT 2. OTP Bank BT, Emporiki, C.R. Firenze, SanPaolo Imi 9. 1. Volksbank, CEC CEC, Volksbank 10.

Finansbank, Piraeus Bank, OTP Bank, Alpha Bank, Bancpost, Carpatica, BRD, Banca BCR, Egnatia, HVB Tiriac Romaneasca, UniCredit, ING 7. 8. Nota* Acest clasament este din anul 2007

Concluzii: Creditul impotecar sau imobiliar de la BANCPOST prezinta ca avantaje:


Finantare pana la 100% din valoarea imobilului (vezi valoare maxima finantata) Rata poate reprezenta maxim 70% din veniturile lunare O suma aditionala, nerambursabila, egala cu 4% din valoarea creditului Comision de acordare ZERO Suma egala cu 4% din valoarea creditului poate fi folosita in orice scop:

renovarea imobilului, cheltuieli notariale, achizitie mobila, etc Analiza dosarului de credit este gratuita (nu se percepe niciun comision indiferent de raspunsul final) Termen de rambursare de maxim de 35 ani Dobanda avantajoasa in primele 6 luni, care porneste de la 4,4% pentru CHF sau 5,4% pentru EUR Dobanda variabila dupa primele sase luni este legata de un indicator bancar international transparent (ex: Euribor la 6 luni + 4,4 marja fixa) Avantaje credit imobiliar / ipotecar de la RAIFFEISEN BANK:
Finantare pana la 100% din valoarea imobilului (vezi valoare maxima finantata) Rata poate reprezenta maxim 70% din veniturile lunare O suma aditionala, nerambursabila, egala cu 4% din valoarea creditului Comision de acordare ZERO Suma egala cu 4% din valoarea creditului poate fi folosita in orice scop:

o o o

renovarea imobilului, cheltuieli notariale, achizitie mobila, etc Analiza dosarului de credit este gratuita (nu se percepe niciun comision indiferent de raspunsul final) Termen de rambursare de maxim de 35 ani Dobanda avantajoasa in primele 6 luni, care porneste de la 4,4% pentru CHF sau 5,4% pentru EUR

o o o

Dobanda variabila dupa

primele sase luni este legata de un indicator bancar international transparent (ex: Euribor la 6 luni +

4,4 marja fixa)

Avantaje credit imobiliar / ipotecar de la LEUMI BANK:


Dobanda: 5%* p.a. Fixa Suma maxima acordata pe familie: nelimitata Avans minim: 20%

Bibliografie: N. Dardac si Barbu Teodora Moneda, banci si politici monetare, ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006; Revista finante publice si contabilitate v. 15, nr. 3, p. 24-26, Martie 2004;

Webgrafie: http://www.conso.ro/ghiduri/1/credite-imobiliare.html http://www.raiffeisen.ro http://www.leumi.ro/pf_creditlocuinta.html http://www.1001case.ro/Top_credite_imobiliare__a827.html?p=3&atype=2 http://www.bancpost.ro/Persoane-fizice/Credite-ipotecare-si-imobiliare.html http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=21105