Sunteți pe pagina 1din 28

Cuprins

Partea I Lucrare aplicativa


Studiu de caz: Consiliul local al primariei comunei Dumbraveni, Jud. Vrancea Analiza bugetului local si a modlitatii de intocmire a acestuia

Cap 1. Prezentarea comunei Dumbraveni


1.1. Istoricul comunei Dumbraveni.................................................................................... 3 1.2. Intinderea teritoriului administativ.............................................................................4 1.3. Autoritatile administatiei publice locale(organigrama).............................................7 1.4. Structura organizatorica si functionala a institutiei publice......................................8

Cap 2. Analiza structurii si evolutia bugetului local al comunei Dumbraveni


2.1. Inregistrarile referitoare la cheltuielile realizate in perioada 2007-2009(bilant si cheltuieli) ......................................11 2.2. Continutul impozitelor si taxelor locale(impozit pe cladiri, mijloace de transport, taxe locale) ......................................21 2.3. Analiza participarii veniturilor nefiscale si a veniturilor din capital la constituirea bugetului local al comunei Dumbraveni......................................25

Cap 3.Bibliografie.........................................................29.

Partea a II- a Parte Teoretica

Capitolul 1 Prezentarea comunei Dumbraveni


Primaria Comunei Dumbraveni, Vrancea Comuna Dumbraveni este situata in zona de sud a judetului Vrancea, dezvoltata de o parte si de alta a Raului Ramna si traversata de Drumul National nr.2 (E85), tronsonul Ramnicu - Sarat - Focsani. Teritoriul este stra-batut de la Vest la Est de Raul Ramna care colecteaza apele din precipitatii, de pe versantii proprii cat si ai Paraurilor Recea si Bulibasa.

Istoricul Comunei Dumbraveni-Date privind infiintarea acesteia Comuna Dumbraveni,in cadrul actualei organizari teritoriale a tarii ,a luat fiinta ca urmare a aplicarii Legii 2/1968. Organizarea, sub diferite forme administrative a localitatii a fost functionabila si inainte de aceasta data. Satele Cindesti si Dragosloveni au functionat inainte de 1968 ca unitati administrative de sine statatoare. Prima atestare documentara In ce priveste continuitatea vietii materiale pe teritoriul comunei Dumbraveni exista dovezi ale ocuparii acestui spatiu din timpuri stravechi dar prima atestare documentara a satului de resedinta (Dumbraveni)apare in anul 1609.Satul Dragosloveni apare atestat in anul 1602,iar iun satul Cindesti apare atestat in anul 1560.Obarsia stramosilor nostri de pe aceste meleaguri se pierde in epoca societatii primitive si poate fi stabilita cu aproximatie in perioada trecerii la epoca bronzului. Evolutia istorica 2

Localitatea noastra a fost stans legata de asezarile urbane din apropiere Ramnicu Sarat si Focsani. Ramnicu Sarat a fost orasul de care asezarea noastra a fost legata din punct de vedere comercial,politic si juridic. De asemenea, localitatea Gugesti a avut un rol deosebit la dezvoltarea comunei Dumbraveni de-a lungul timpului,aceasta fiind atestata in documente ca sat component al comunei noastre pana in anul 1923. Nu poate fi stabilita cu rigurozitate data aparitiei ca asezare de sine statatoare a localitatii noastre,insa pe la 1609 apare nominalizata denumirea de Tirgu Cucu, care a fost schimbata in anul 1865 in Plaginesti, dupa numele latifundiarului Alexandru Plagino, pe a carui mosie se afla. Din anul 1948 si pina in anul 1965 denumirea localitatii la care ne referim s-a numit Suvorov, dupa numele generalului rus A.V. Suvorov care in 1789 a purtat unele lupte pe aceste meleaguri.Din anul 1965 si pina in prezent localitatea noastra poarta numele de Dumbraveni si este organizata ca o asezare de sine statatoare cu rangul de comuna cuprinzand cele 4 sate componente.

Intinderea teritoriului administrativ


Suprafata teritoriului administrativ a comunei insumeaza 3259 ha. Satele componente au o structura tentaculara adaptata unui relief destul de framantat care se intinde pe aproape intreg teritoriul administrativ. Delimitarea teritoriala a comunei Comuna Dumbraveni este delimitata conventional de teritoriile administra-tive ale localitatilor cu statut similar, dupa cum urmeaza: In partea de nord: Comuna Urechesti; In partea de est: Comuna Gugest, comuna Sihlea; In partea de sud: Comuna Timboesti; In partea de vest: Comuna Bordesti, comuna Gura Calitei. Teritoriul administrativ Dumbraveni este situat la limita estica a dealurilor si colinelor din structura Carpatilor de curbura. Hotarele comunei au fost stabilite prin reglementari legale legate de impar-tirea administrativ teritoriale a tarii si sunt constituite din limite de parcele cadastrale si drumuri. Satele componente Teritoriul comunei Dumbraveni cu satele componente au fost stabilite prin Legea nr. 2/1968, modificata, privind impartirea administrativ teritoriala a Romaniei si anume: Satul Dumbraveni - resedinta comunei; Satul Alexandru Vlahuta; Satul Dragosloveni; 3

Satul Cindesti; Satul de resedinta (Dumbraveni), se afla amplasat de o parte si de alta a Riului Rimna avand o componenta pe malul stan al raului, de data mai re-centa, personalizata sub denumirea Satul Nou. Satul Alexandru Vlahuta se afla in partea de nord a comunei,individualizat printr-un grup de 25 de gospodarii situate de o parte si de alta a drumului pe care se situeaza Casa memoriala Alexandru Vlahuta. Satul Dragosloveni se afla in partea de nord - vest a comunei, asezat de-a lungul Raului Ramna pe partea stanga a acestuia si a drumului judetean 204P (Dumbraveni - Gura Calitei). Satul Cindesti se afla asezat in partea de sud a comunei avand o structura tentaculara si este traversat de la vest la est de drumul judetean 204 C. Cu toate ca intre subunitatile administrative, respectiv satele componente, exista o oarecare continuitate in ce priveste amplasarea gospodariilor, intre centrele civice ale satelor respective exista urmatoarele distante: Cindesti - Dumbraveni: 2,65 km; Dumbraveni - Dragosloveni: 3,40 km; Cindesti - Dragosloveni: 6,05 km; Cindesti - Alexandru Vlahuta: 6,15 km; Dumbraveni - Alexandru Vlahuta: 3,50 km; Dragosloveni - Alexandru Vlahuta: 1,50 km; Distantele astfel calculate sunt cele de pe calea de acces cea mai scurta. Populatia comunei Dumbraveni Conform Recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2002, organizat si desfasurat in concordanta cu prevederile HG 680/6.08.2001, este de 4393 locuitori, din care populatie stabila 4167, din care: Satul Dumbraveni 1795; Satul Dragosloveni 951; Satul Alexandru Vlahuta 88; Satul Cindesti 1333; In localitatea Dumbraveni fiinteaza un numar de 1410 gospodarii din care: Satul Dumbraveni 575; Satul Dragosloveni 315; Satul Alexandru Vlahuta 26; Satul Cindesti 494; In ce priveste numarul de cladiri existente in comuna situatia se prezinta astfel: Satul Dumbraveni 649 Satul Dragosloveni 364 Satul Alexandru Vlahuta 27 4

Satul Cindesti 657 Total Comuna 1697 Componenta etnica a populatiei este in marea majoritate constituita din romani. In ce priveste ocupatia populatiei active se poate face urmatoarea apreciere. Din totalul de 2532 persoane active ,un numar de 2447 lucreaza in gospodariile proprii, activand in exploatatii agricole de subzistenta, reorganizate in baza aplicarii Legii fondului funciar din 1991, iar un numar de 85 persoane lucreaza in alte sectoare, din care:

71, in prestari servicii, 42, in invatamant, 25, in sanatate 16, in administratie, 11, in servicii publice 12, in cadrul asistentei sociale 8, in cultura si culte.

Potrivit legii in administratia publica se foloseste limba romana. Localitatea de resedinta Localitatea de resedinta este satul Dumbraveni,care se afla asezat in partea de est a comunei,avand o componenta a vechii asezari Plainesti pe malul drept al Raului Ramna si o componenta de data mai recenta Satul Nou pe malul stang al Raului Ramna. Satul Dumbraveni, ca sat de resedinta, are pe teritoriul sau atat sediul administratiei publice locale (Primaria si Consiliul Local) cat si alte utilitati publice cum ar fi: Caminul Cultural, Spitalul Teritorial, Farmacia, Dispensar medical uman, Dispensar medical veterinar, Piata agro-alimentara. Autoritatile administratiei publice locale Potrivit legii 215/2001, art. 21(1), autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala, sunt Consiliul Local ca autorita-te deliberativa si Primarul ca autoritate executiva. Primarul, viceprimarul, secretarul impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului lo-cal , constituie, potrivit legii, o structura functionala cu activitate permanenta (Primaria Comunei) care aduce la indeplinire hotararile Consiliului local, dispozitiile primarului, solutionand probleme curente ale colectivitatii. Sediul acestora se afla pe raza satului Dumbraveni, avand o pozitie centrala fata de celelalte sate componente. 5

Organigrama Primariei Dumbraveni :

Structura organizatorica si functionala a institutiei publice Primarul, viceprimarul, secretarul impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local constituie primaria Dumbraveni, institutie publica cu activitate permanenta care duce la indeplinire prevederile constitutiei si ale legilor tarii, ale Decretelor Presedinielui Romaniei, ale hotararilor Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, hotararilor Consiliului Judetean, ale Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii, asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

PRIMAR

VICEPRIMAR

SECRETAR

COMPARTIMENTUL BUGET, FINANE, CONTABILITATE, IMPOZITE I TAXE

LOCALE

A.N.A.F.

CONSILIUL JUDEEAN Diagrama de relatii a compartimentului contabilitate

Capitolul 2 Analiza structurii si evolutia bugetului local al comunei Dumbraveni


1

2.1 Inregistrarile referitoare la cheltuielile realizate in perioada 2007-2009


Compartimentul de contabilitate a exercitat in aceasta perioada toate atributiile stabilite prin lege, privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si raportarea angajamentelor bugetare, acte normative, hotarari ale Consiliului local si dispozitii ale primarului. Tabelul nr.1. Bilantul comunei Dumbraveni realizat la data de 31.12.2007
Sold la Cod Nr. Crt. A 1 2 3 7 1 2 4 B Active fixe necorporale Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Terenuri si cladiri TOTAL ACTIVE NECURENTE Stocuri Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica 1 an Creante bugetare Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care: Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie Conturi la banci comerciale TOTAL ACTIVE CURENTE TOTAL ACTIVE DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total din care: Datorii comerciale si avansuri Datorii comerciale Datorii catre bugete Salariile angajatilor si contributiile aferente TOTAL DATORII CURENTE TOTAL DATORII ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII CAPITALURI PROPRII Rezerve, fonduri Rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului TOTAL CAPITALURI PROPRII Denumire indicatori C 01 02 03 07 08 09 11 14 15 17 20 21 28 29 291 30 34 38 39 40 41 42 43 45 47 rand D 170650 116422 1814624 2101696 133800 10075 10075 282485 277030 5455 426360 2528056 17427 13414 0 4013 110439 127866 127866 2400190 2400190 1939028 341019 120143 2400190 inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei E 191129 540402 2214080 2945611 536879 72824 72824 181806 174214 7592 791509 3737120 20686 7578 7578 13108 120229 140915 140915 3595594 3595594 2235394 461162 707909 3595594

C. 1 2 4

Tabelul nr.2.Cheltuielile aferente anului 2007 reflectate in Anexa13-Cheltuieli:


Cod Denumirea indicatorilor initiale trimestri ale TOTAL CHELTUIELI 5002 3533913 3777913 2890355 2889755 2822615 67140 Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati bugetare legale Angajamen te legale de platit

Autoritati actiuni Autoritati

publice executive

si si

5102 510201 51020103 5602

575451 575451 575451 6400

630451 630451 630451 6400

586581 586581 586581 3039

586581 586581 586581 3039

553398 553398 553398 3039

33183 33183 33183 0

legislative Autoritati executive Transferuri cu caracter general intre diferite administratiei Transferuri din bugetele locale catre fondul de asigurari sanatate Ordine sociale publica de si

560209

6400

3039

3039

3039

6102 610203 61020304

0 0 0

7000 2000 2000

5608 2038 2038

5608 2038 2038

5608 2038 2038

0 0 0

siguranta nationala Ordine publica Politie comunitara

Invatamant Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant inferior Cultura, secundar recreere si

6502 650203 65020301 65020302 650204 65020401 6702 670203

740000 337000 167250 169750 403000 403000 91956 61956 11956 50000 30000 418670 235000 101670 45000 45000

984000 551469 254146 297323 432531 432531 91956 61956 11956 50000 30000 1021420 691000 113670 107600 107600

984000 551469 254146 297323 432531 432531 23935 11435 4061 7374 12500 976799 691000 108928 62476 62476

984000 551469 254146 297323 432531 432531 23935 11435 4061 7374 12500 976199 691000 108328 62476 62476

961706 535296 244296 291000 426410 426410 23555 11055 3681 7374 12500 967367 691000 99496 62476 62476

22294 16173 9850 6323 6121 6121 380 380 380 0 0 8832 0 8832 0 0

religie Servicii culturale Biblioteci publice

67020302 67020307 670206 6802 680204 680206 680215 68021501

comunale, orasenesti,etc. Camine culturale Servicii religioase Asigurari sociala Asistenta si asistenta acordata

persoanelor in varsta Asistenta sociala pentru familie si copii Prevenirea excluderii sociale Ajutor social

Alte

cheltuieli

in

680250

37000

109150

114395

114395

114395

domeniul asigurarilor si asistentei Locuinte, servicii si si 7002 700205 70020501 si 700206 700250 301646 0 0 61646 240000 486646 30000 30000 127646 329000 224044 30000 30000 98740 95304 224044 30000 30000 98740 95304 221533 30000 30000 96337 95196 2511 0 0 2403 108

dezvoltare publica Alimentari cu apa amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public

electrificari rurale Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului Canalizarea si tratarea

7402 740206 8002

405010 405010 10000

405010 405010 8000

8471 8471 1372

8471 8471 1372

8471 8471 1372

0 0 0

apelor reziduale Actiuni generale economice, comerciale si de munca Actiuni generale

800201 80020130

10000 10000

8000 8000

1372 1372

1372 1372

1372 1372

0 0

economice si comerciale Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale Combustibili si energie Alte cheltuieli privind

8102 810250 8402 840203 84020301 in 840250 8702 870250

1700 1700 43030 0 0 43030 0 0

1700 1700 138030 80000 80000 58030 4000 4000

0 0 79666 65140 65140 14526 410 410

0 0 79666 65140 65140 14526 410 410

0 0 79666 65140 65140 14526 410 410

0 0 0 0 0 0 0 0

combustibili si energia Transporturi Transport rutier Drumuri si poduri Alte cheltuieli

domeniul transporturilor Alte actiuni economice Alte actiuni economice

Contul de rezultat patrimonial pentru anul 2007 reflecta urmatoarea situatie referitoare la cheltuieli:
Sold la Nr. Crt. A II. 1 2 Denumire indicatori B CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor Subventii si transferuri Cod rand C 7 8 9 75 11335 00 0 5 728374 inceputul anului D 21383 9 139573 Sold la sfarsitul perioadei E 337551

98431 3 4 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 10 11 13 0 20565 21383 75 9 2

122795 23458 337551

Figura nr.1.

Figura nr.2. Compartimentul contabilitate-cheltuieli a avut ca si obiective majore pentru anul 2008 inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea documentelor pentru o evidenta contabila fidela, o analiza fidela a evolutiei activitatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei acesteia la incheierea exercitiului financiar contabil. Tabelul nr.3. Cheltuielile efectuate in anului 2008 reflectate in Anexa13:
Denumirea indicatorilor Cod Credite bugetare Angajamente Angajamente initiale trimestriale bugetare legale Plati Angajam ente legale de TOTAL CHELTUIELI Autoritati publice si actiuni externe Autoritati executive si 5002 5102 510201 6123000 2140000 2140000 8949500 2506000 2506000 8085840 2267040 2267040 8085734 2267040 2267040 7939225 2231819 2231819 platit 149790 35221 35221

legislative Autoritati executive Alte servicii publice generale Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite administratiei Transferuri din bugetele locale catre fondul de asigurarisociale de sanatate Aparare Aparare nationala Invatamant Invatamant prescolar si primar Invatamant primar Cultura, recreere si religie Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orasenest Camine culturale Servicii recreative si sportive Sport Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,si de agrement Asigurari si asistenta sociala Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutor social Locuinte, servicii si dezvoltare publica

51020103 5402 540250 5502

2140000 0 0 55000

2506000 43500 43500 60000

2267040 43500 43500 59880

2267040 43500 43500 59880

2231819 43072 43072 59880

35221 0 0 120

5602

20000

20000

15809

15809

15809

560209

20000

20000

15809

15809

15809

6002 600202 6502 650203 65020302 6702 670203 67020302 67020307 670205 67020501 67020503

10000 10000 2079000 2079000 2079000 190000 40000 20000 20000 130000 130000 0

10000 10000 2348000 2348000 2348000 320000 45000 25000 20000 245000 230000 15000

5658 5658 2185653 2185653 2185653 223807 27296 21296 6000 172511 157511 15000

5658 5658 2185653 2185653 2185653 223807 27296 21296 6000 172511 157511 15000

5658 5658 2111019 2111019 2111019 223485 27004 21004 6000 172481 157511 14970

0 0 74634 74634 74634 3911 3881 -119 4000 30 0 30

6802 680204 680205 68020502 680206 68021501 7002

598000 24000 250000 250000 10000 314000 274000

699000 36000 304000 304000 10000 349000 798000

629226 26400 282923 282923 7500 312403 724292

629120 26400 282817 282817 7500 312403 724292

599662 26400 253359 253359 7500 312403 724292

29458 0 29458 29458 0 0 0

Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari rurale Protectia mediului Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni generale economice, comerciale si de munca Alte cheltuieli pentru actiuni economice Transporturi Transport rutier Drumuri si poduri Strazi

700205 70020501 700206 7402 740205 74020501 740206 8002

184000 184000 90000 75000 40000 40000 35000 110000

581000 581000 217000 115000 60000 60000 55000 174000

537422 537422 186870 74925 51520 51520 23405 155438

537422 537422 186870 74925 51520 51520 23405 155438

537422 537422 186870 74925 51520 51520 23405 148992

0 0 0 0 0 0 0 6446

80020130 8402 840203 84020301 84020303

110000 502000 502000 387000 115000

174000 1786000 1786000 1530000 256000

155438 1665134 1665134 1414301 250833

155438 1665134 1665134 1414301 250833

148992 1665134 1665134 1414301 250833

6446 0 0 0 0

Contul de rezultat patrimonial pentru anul 2008 reflecta urmatoarea situatie referitoare la cheltuieli :
Sold la inceputul Nr. Crt. A 1 2 3 4 V. Denumire indicatori B Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor Subventii si transferuri Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE CHELTUIELI FINANCIARE Cod rand C 8 9 10 11 13 18 anului D 2198893 479278 1034650 0 3712821 34830 Sold la sfarsitul perioadei E 2664249 442819 1519596 41998 4668662 59880

Situatia cheltuielilor bugetare raportat la perioada 2008

In perioada analizata au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut in baza Legii contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sinteza activitatii pe anul 2009 este reflectata in bilantul contabil de la data de 31.12.2009. Tabelul nr.4. Bilantul la decembrie 2009 1

Sold la Nr Crt. Denumire indicatori Cod rand inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A 1 2. 3. 7 1

B Active fixe necorporale Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Terenuri si cladiri TOTAL ACTIVE NECURENTE Stocuri Creante bugetare din care: Creantele bugetului general consolidat Total creante curente Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care: Total disponibilitati (rd.33+35)

C 03 04 05 15 19 23 24 30 33 40 45 46 62 63 631 71 72 73 78 79 TOTAL DATORII = 80 84 85 87 88 90

1 41566 647668 22596738 23285972 164635 100475 100475 100475 98860 98860 363970 23649942 104069 104069 83313 275935 158671 40891 579566 579566 23070376 13198767 4096583 5775025 0 23070375

2 41566 664409 22759950 23465925 227033 107260 107260 107260 2753 2753 337046 23802971 85815 85815 71874 112435 55020 6240 259510 259510 23543461 18856941 9912500 0 5225979 23543462

7 8 2

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) TOTAL ACTIVE (rd.15+45) Datorii catre bugete din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete Contributii sociale Imprumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent Salariile angajatilor Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) TOTAL DATORII CURENTE TOTAL DATORII (rd.58+78) ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE

5 6 7 10 11 12 1. 2. 4. 5. 6

CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) Rezerve, fonduri Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

Tabelul nr. 5.Contul de executie al bugetului local- Cheltuieli


Denumirea Indicatorilor Cod indicator anuale finele A B perioadei 2 3 4 5 6 7=5-6 trimestrial Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajament e legale de platit aprobate la e cumulate

TOTAL CHELTUIELI Autoritati publice si actiuni externe Autoritati executive si legislative Autoritati executive Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Aparare nationala Aparare nationala Invatamant Invatamant prescolar si primar Invatamant primar Sanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orasenesti, Servicii recreative si sportive Sport Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Prevenirea excluderii sociale Ajutor social

5002 5102 510201 51020103 5502

5136000 780000 780000 780000 30000

6266000 1143000 1143000 1143000 40000

5334601 1017142 1017142 1017142 36800

5334601 1017142. 1017142 1017142 36800

5333883 1017141.00 1017141 1017141 36800

718 1.00 1.00 1.00 0.00

5602

10000

11000

10577

10577

10577

0.00

560209

10000

11000

10577

10577

10577

0.00

6002 600202 6502 650203 65020302 6602 660250 66025050 6702 670203 67020302 670205 67020501 670250

8000 8000 2605000 2605000 2605000 5000 5000 50000 100000 27000 27000 73000 73000 0.00

8000 8000 2704000 2704000 2704000 5000 5000 5000 283000 34500 34500 214000 214000 34500

4596 4596. 2564860 2564860 2564860 3132 3132 3132 271338 32198 32198 208867 208867 30273

4596 4596 2564860 2564860 2564860 3132 3132 3132 271338 32198 32198 208867 208867 30273

4596 4596 2564860 2564860 2564860 3132 3132 3132 271338 32198 32198 208867 208867 30273

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6802 680204 680205 68020502 680206 680215 68021501

618000 33000 358000 358000 11500 215500 215500

727000 45500 345000 345000 14900 321600 321600

670149 37950 338867 338867 10950 282382 282382

670149 37950 338867 338867 10950 282382 282382

670149 37950 338867 338867 10950 282382 282382

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice) Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Protectia mediului Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni generale economice, comerciale si de munca Alte cheltuieli pentru Tranport Transport rutier Drumuri si poduri Strazi Alte actiuni economice Alte actiuni economice

7002 700205 70020501 700206 700207 7402 740205 74020501 740206 8002

250000 101000 101000 149000 0.00 250000 40000 40000 210000 100000

457000 291000 291000 129000 37000 337000 55000 55000 282000 198000

340518 181163 181163 122417 36938 328120 55000 55000 273120 194569

340518 181163 181163 122417 36938 328120 55000 55000 273120 194569

340517 181163 181162 122417 36938 328120 55000 55000 273120 193854

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715

80020130 8402 840203 84020301 84020303 8702 870250

100000 370000 370000 353000 17000 10000 10000

198000 330000 330000 313000 17000 23000 23000

194569 -123681 -123681 -136480 12799 16481 16481

194569 -123681 -123681 -136480 12799 16481 16481

193854

715

-123681 -136480 12799 16480 16480

0.00 0.00 0.00 1.00

Realizand un studiu comparativ referitor la cheltuielile publice la sfarsitul celor trei ani se poate observa urmatoarea situatie:

Fig. 3. Studiu comparativ pe cele trei perioade Tendinta ce se prefigureaza pentru viitor a cheltuielilor bugetare in aceasta unitate, ca de altfel in intreaga tara, este aceea de amplificare a acestora, dar si datorita fenomenului de imbatranire a populatiei. Vor creste 2

cheltuielile cu pensiile si cu sanatatea aceasta in cazul in care nu vor fi luate masuri rapide pentru atenuarea lor.

2.2. Continutul impozitelor si taxelor locale si contributia acestora la constituirea bugetului local al comunei Dumbraveni
Impozitul este o prelevare obligatorie, fara contraprestatie imediata, directa si nerambursabila, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general.

Impozitele locale sunt: a) impozitul pe cladiri; b) impozitul pe teren; c) impozitul pe mijloace de transport ; Impozitul pe cladirii Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, la dimensioanarea unei cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. Impozitul pe cladiri, persoane fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit urmatoarelor criterii:

Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice pentru anul 2009
lei/mp Valoarea impozabila ( lei/mp) Cu instalatii de apa, Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, canalizare, electrice, incalzire (conditii incalzire cumulative ) 3 669 182 397 114

Nr. crt . 0 1.

Felul cladirilor si al altor constructii impozabile

1 2 Cladiri: a) cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale b) cu pereti di lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare 2

2.

3. 4.

Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii: a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, etc Pentru locuinte situate la subsol, demisol sau mansarda Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul sau demisolul cladirilor

114 68

102 45

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, astfel: cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 referinta; ianuarie a anului fiscal de referinta. Determinarea impozitului asupra mijloacelor de transport, in cazul persoanelor fizice si juridice Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, conform tabelului urmator:

Impozitul asupra mijloacelor de transport pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica Impozitul asupra mijloacelor de transport pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica
- Lei/an/500 cm3
Tipul mijlocului de transport a) autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cm3 inclusiv b) autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cm3 c) autobuze, autocare, microbuze d) autovehicule de pana la 12 tone inclusiv e) tractoare inmatriculate Lei/an/500 cm3

7 9 15 16 10

f) motociclete, motorete si scutere

Structura impozitului pe mijloace de transport


Anul Impozite si taxe locale Impozit mijloace de transport Persoane fizice Persoane juridice marime marime pondere in total marime pondere in total marime pondere in total 2007 7,22 0,75 10.39% 0,68 90.67% 0,07 9.33% 2008 12,45 1,57 12.61% 1,57 100 - mii lei2009 188,00 42,00 22.34% 40,00 95.24% 2,00 4.76%

Impozitul pe mijloace de transport in anul 2009 are o evolutie spectaculoasa, creste cu 96.24%,adica cu 40,42 mii lei de la 1,58 mii lei in anul 2008 la 42 mii lei in anul curent, evolutie inregistrata pe toata perioada analizata .Aceasta crestere se explica prin faptul ca in anul curent au crescut numarul de mijloace de transport in comuna,in special cele detinute de persoane fizice. Taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un operator economic, o institutie publica ori un serviciu public; Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie trebuie sa plateasca taxe la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism


-leiSuprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism a) Pana la 150 mp inclusiv b) intre 151 mp si 250 mp inclusiv c) intre 251 mp si 500 mp inclusiv d) intre 501 mp si 750 mp inclusiv e) intre 751 mp si 1000 mp inclusiv f) Peste 1000 mp Taxa (lei) 3-4 4-5 5-7 7-8 8-10 10+0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2

Alte taxe locale Consiliile locale,dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea. Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator. Toate aceste impozite si taxe, precum si alte taxe locale prevazute de lege (Legea 571/2003 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare) nu se aplica pentru anumite categorii de persoane fizice si juridice; de asemenea consiliile locale pot majora, dupa caz,orice impozit si taxa.Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa asigure accesul gratuit la informatii, privind impozitele si taxele locale.

Structura impozitelor si taxelor locale in perioada 2007-2009


-mii lei-

Anul Impozite si taxe locale Taxe locale: -taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Marime Marime Pondere in total Marime

2007 7,22 0,53 7.34% -

2008 12,45 0,18 1.45% -

2009 221,00 3,00 1.23% -

Pondere in total -taxe judiciare de timbru,taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru Marime Pondere in total

0,54 100

0,18 100

3,00 -

Taxele locale au o evolutie decrescatoare atat ca pondere in total impozite si taxe cat si ca suma,exceptie face anul 2009 cand are loc o crestere a taxelor locale cu suma de 2,82 mii lei comparativ cu suma taxelor locale din 2008. 2.3. Analiza participarii veniturilor nefiscale si a veniturilor din capital la constituirea bugetului local al comunei Dumbraveni In componenta veniturilor proprii intra: a)
-

Venituri curente nefiscale din care : venituri din proprietate (ex. restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor 2

precedenti,venituri din concesiuni si inchirieri );

varsaminte de la institutile publice(ex.- alte venituri privind circulatia pe drumurile publice); venituri din prestari de servicii si alte activitati (ex. alte venituri din prestari de servicii si alte venituri din taxe administrative ,eliberarii permise(ex.- taxe extrajudiciare de timbru); amenzi, penalitati si confiscari (ex. - venituri din amenzi si din alte sanctiuni aplicate potrivit diverse venituri (ex.- alte venituri).

activitati);
-

dispozitilor legale);
-

b)Venituri de capital (ex. provenite din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice din privatizare, din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale.

Structura veniturilor nefiscale si a veniturilor din capital in perioada 2007-2009


Anul Venituri nefiscale: Venituri din proprietate: Venituri din taxe administrative,eliberari permise Amenzi,penalitati si confiscari Venituri din prestari de servicii si alte activitati Diverse venituri Venituri din capital: Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice marime Pondere in total marime Pondere in total marime Pondere in total marime Pondere in total marime Pondere in total marime Pondere in total marime Pondere in total marime Pondere in total 2007 0,69 5.56% 0.28 40.58% 0,32 46.38% 0,08 11.59% 0 0,02 2.90% 0 0 2008 1,14 5.25% 0,25 21.93% 0,49 42.98% 0,39 34.21% 0 0 0,11 0.51% 0,11 100 mii lei 2009 61,01 14.88% 47,00 77.04% 6,00 9.83% 8,01 13.13% 0 0 8,00 1.95% 8,00 100

Veniturile nefiscale ale comunei Dumbraveni au o evolutie crescatoare in anul 2007, insa in anul 2008 situatia se schimba , are loc o scadere cu 0.31% a veniturilor locale ca si pondere in venituri proprii,dar aceasta scadere nu dureaza mult, astfel ca in anul 2009 ponderea acestor venituri nefiscale in total venituri proprii este de 14.88%, pondere care este cu 9.63% mai mare decat cea inregistrata in anul 2008. 2

Bugetul local al comunei in anul 2007 nu a inregistrat venituri din capital, iar in anul 2009 se estimeaza o crestere a veniturilor din capital cu 98.61% ,de la 0,11 mii lei in 2008 la 8,00 mii lei in 2009. Evolutia veniturilor nefiscale si a veniturilor din capital,dupa cum se poate observa din graficul de mai jos, este una crescatoare cu o evolutie extrem de spectaculoasa a estimarilor veniturilor nefiscale din anul 2009.

E v o l u i a v e n i t u r i l o r n e f i s c a l e i a v e c a p i t a l n p e r i o a d a 2 0 0 7 - 2 0 0 9

1 0 0

i i

l5 e

i0 -

v v

e e

n n

i t u i t u

r i r i

n d

e i n

f i s c a l c a p i

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

Contributia veniturilor alocate de la bugetul de stat la formarea bugetului local al comunei Dumbraveni : Veniturile bugetare locale se constituie din:
-

venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subventii primite de la bugetul de stat si de la alte administrati: donatii si sponsorizari.

defalcate din impozitul pe venit;


-

Astfel bugetul local al comunei primeste de la bugetul de stat urmatoarele venituri: a) cote defalcate din impozitul pe venit - procentul stabilit din impozitul pe venit al statului care se aloca bugetelor locale, se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de:47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite;22% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiilor generale

ale finantelor publice judetene, la trezoreria municipiului resedinta de judet pentru echilibrarea bugetelor locale. b) sume defalcate din impozitul pe venit- sumele delacate pentru echilibrarea bugetului local si sumele defalcate cu destinatie speciala,alocate pentru finantarea unor servicii publice descentralizate sau a unor cheltuieli publie; - sume defalcate din TVA destinate finantarii: sistemului de protectie a copilului; centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri; - subventii de la bugetul de stat si de la alte administrati-sprijin financiar pentru constituirea familiei,subventii pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti,subventi pentru somaj,pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca;

Structura veniturilor de la bugetul de sta in perioada 2007-2009


Venituri reapartizate de la B.A.C.S Si de la alte bugete: Cote defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din T.V.A
marime Pondere in total Marime Pondere in total Marime Pondere in total Marime Pondere in total

85,43 87.32%

272,99 92.56%

-mii lei 902,77 68.35%

4,50 36.26% 7 8.28% 77,64 91.86% 0,79 0.93%

8,02 36.92% 13,37 4.90% 168,85 61.85% 90,77 33.25%

120 29.27% 56,84 6.30% 775,93 85.95% 70,00 7.75%

Subventii de la Marime bugetul de stat si de la alte administratii pondere


in total

Evolutia veniturilor alocate de la bugetul de stat pe perioada analizata a inregistrat atat perioade de crestere cat si de descrestere. In cadrul veniturilor alocate de la stat,un salt spectaculos au realizat sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata in anul 2009. Daca in anul 2007, sumele erau de 34,74 mii lei , in anul 2009 ele au atins nivelul de 775,93 mii lei , ceea ce inseamna ca au crescut de 22,33 de ori fata de anul 2007.

Concluzie!
Primaria Dumbraveni este confruntata cu finantarea unor numeroase si substantiale cheltuieli, fiind pusa in situatia de a-si analiza politica de venituri pe care o duce, astfel incat impozitele locale (care constituie sursa principala ) sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii: sa genereze un venit semnificativ; sa fie social acceptabile; sa fie concepute astfel incat costurile de colectare sa fie cat mai scazute; sa respecte principiul echitatii; sa nu distorsioneze activitatea economica; sa fie corelate cu capacitatea de plata a contribuabilului.

Bibliografie!
1. Primaria Dumbraveni:Departamentul financiar-contabil 2. Codul fiscal al Romaniei actualizat la 1 ianuarie 2008 3. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3.055/2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 766 bis din 10.11.2009. 4. O.M.F.P. nr.2169/2009 Norme Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice; 5. O.M.F.P. nr.2290/2009 Norme Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale la institutiile publice. 6. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata 18.06.2008; 7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; in Monitorul Oficial nr. 454 din