Sunteți pe pagina 1din 5

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; sabimo_proiect@yahoo.

com J13/972/2005 RO 17414414

Investitie: CONSTRUIRE LOCUINTA Parter+Pos Circulabil Adresa: oras Navodari, str. T12, lot 2 Jud. Constanta Beneficiar: BALAUR ALINA STEFANIA MEMORIU JUSTIFICATIV I. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea proiectului de investitii:

CONSTRUIRE LOCUINTA Parter+Pod Circulabil


1.2. Amplasamentul proiectului si adresa obiectivului:

oras Navodari, str. T12, lot 2


1.3.

.Date locuinta si teren:

La cererea beneficiarului se intocmeste un proiect pentru construirea unui imobil cu destinatia de locuinta unifamiliala si regim de inaltime Parter+Pod. Terenul pe care se amplaseaza constructia se situeaza in orasul Navodari jud. Constanta, are o suprafata de 400.00 mp si se invecineaza dupa cum urmeaza:
-

la Nord TOP VISION; la Sud la Est STR T12; ALEE ACCES;

la Vest LOT 1, LOT 3;

1.4. Date de identificare a beneficiarului proiectului de

investitii:

a. denumire titular: BALAUR ALINA STEFANIA b. adresa titularului: Navodari, jud. Constanta c. reprezentanti legali / imputerniciti cu date de identificare: BALAUR ALINA STEFANIA
1.5. Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea

teritoriului si / sau alte scheme / programe:

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; sabimo_proiect@yahoo.com J13/972/2005 RO 17414414

Imobilul are functiune de constructie de locuit si este amplasat pe terenul aflat in posesia lui BALAUR ALINA STEFANIA conform planului de situatie anexat si a contractului de vanzare-cumparare. Terenul face parte din intravilanul orasului Navodari si se incadreaza in PUG.
1.6. Incadrarea in alte activitati existente:

Nu e cazul.
1.7. Bilant teritorial:

Suprafata terenului este de 400.00mp. Supraf. construita PROPUSA= 125.37 mp Supraf. desfasurata PROPUSA = 125.37mp Supraf. utila (Parter+Pod) PROPUSA = 213.30mp Coeficientii urbanistici pentru situatia studiata sunt: P.O.T. existent 31.00% C.U.T. existent 0. 31 = 0% = 0.0 P.O.T. propus = C.U.T. propus =

II. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI: La cererea beneficiarului se intocmeste un proiect pentru construirea unui imobil cu destinatia de locuinta, avand regimul de inaltime Parter+Pod . Drept urmare, constructia propusa cuprinde urmatoarele spatii functionale: - la parter: - hol - bucatarie - baie - living - dormitor - dormitor S = 9.75 mp S = 7.16 mp S = 5.28 mp S = 37.50 mp S = 12.00 mp S = 12.00 mp
2

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; sabimo_proiect@yahoo.com J13/972/2005 RO 17414414

- camara - spatiu ct

S = 2.50 mp S = 5.82 mp Supraf. utila parter = 104.30 mp

- la podul circulabil: - spatiu deschis S = 109.00 mp Supraf. utila pod = 109.00 mp Conform Normativului de calcul antiseismic P100/2006, constructia se incadreaza in clasa a IV-a de importanta si expunere, particularitatile seismice ale amplasamentului caracterizandu-se prin valoarea acceleratiei de varf ag = 0.16g si perioada de colt Tc = 0.7 sec. Imobilul va avea structura de rezistenta tip cadre din beton armat C16/20, cu o retea de stalpi si grinzi , avand ca pereti exteriori si interiori, zidarie BCA neportanta, de grosime 25 si 20 cm. Fundaiile sunt continue sub ziduri din beton simplu C12/15 cu centur armat C12/15 la partea superioar . Planseul peste parter este din lemn. Accesul catre pod se face printr-o scara din beton armat cu o rampa de 13cm, cu 16 trepte de dimensiuni 27x17,5cm. Peterii exteriori vor fi placati cu 10 cm de polistiren. Sarpanta va fi din lemn cu o invelitoare din tabla metalica ondulata maro. .Finisajele interioare sunt alcatuite din: - zugraveli lavabile in camere; - faianta pana la inaltimea +1.60m in bucatarie; - faianta pana la inaltimea +2.10m in bai; - pardoseal gresie in bucatarie, bai si holuri; - pardoseala din parchet laminat in restul camerelor; - tamplarie interioara din lemn la camere; Finisajele exterioare sunt alcatuite din: - tencuieli exterioare dricuite si zugrvite cu vopsea lavabil de calitate superioara colorata in masa, nuanta alb si nuanta crem; cu geam - tamplarie exterioara din lemn sau PVC cu imitatie lemn termopan;
3

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; sabimo_proiect@yahoo.com J13/972/2005 RO 17414414

din lemn;

- invelitoare din tigla ceramica imitatie olane pe sarpanta - placaj piatr decorativa soclu; - elemente decorative tip reborduri, ancadramente si

pergole; - gresie exterioara antiderapanta la terasele exterioara. III. MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR: 1. Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa se face din reteaua de apa proiectata aferenta parcelarii, prin intermediul unui racord de 1 intr un cmin apometric. 2. Evacuarea apelor uzate: Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC in reteaua de canalizare proiectata aferenta parcelarii si conform avizului de specialitate. 3. Alimentarea cu energie electrica: Racordul electric este realizat conform avizului FRE prin branare la reteaua proiectata aferanta parcelarii, conform avizului. 4. Asigurarea apei tehnologice: Nu e cazul. 5. Asigurarea agentului termic: Incalzirea si producerea apei calde menajere se va face cu o centrala proprie pe combustibil solid si conform avizului. Deasemeni se vor urmari si realiza: - procedurile privind fazele determinante, ce se vor preciza in memoriile de specialitate; - procedurile de receptie a cladirilor prevazute in HGR 272/1996; - procedurile de intocmire si pastrare a cartii tehnice a constructiei; Investitia proiectata nu face parte dintre lucrarile prevazute in anexa 1 la Legea nr. 22 / 2001 privind ratificarea Conventiei ce stabileste evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnata la Espoo, in 1991.
4

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; sabimo_proiect@yahoo.com J13/972/2005 RO 17414414

Orice abatere de la proiect fara acordul scris al proiectantilor de specialitate ii exonereaza pe acestia de orice responsabiltate ce ar putea sa le revina in mod normal.

Intocmit, arh. DAN PAVEL