Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI FACULTATEA DE RADIOELECTRONIC I TELECOMUNICAII CATEDRA SISTEME OPTOELECTRONICE

LUCRARE DE CONTROL
La disciplina: Structuri microprocesorale. Tema: Proiectarea unui numrtor.

A elaborat st.gr.IMTC-081

Brighidina V.

A verificat lectorul superior

Alexei A.

Chiinu 2011

De proiectat un numrtor direct cu modulul de numrare C=12 pe baza bistabilelor RS cu intrri inverse i elementelor logice SAU-NU ,care au un numr de intrri egal cu 4. Rezolvare: Pentru proiectarea numaratorului urmarim un algoritm din 7 etape. 1) Determinam numarul de bistabile necesare dupa formula C< 2 n -1

,unde n este numarul de bistabile,se alege minim posibil.


12 < 2 n 1 ; n=4

2) Determinam succesiunea schimbarii semnalelor la iesirea numaratorului. 3) Pentru bistabilul dat RS cu intrari inverse realizam tabelul de adevar. R S 0 0 1 1 0 1 0 1
Qt Qt +1

0 1 0 1 0 1 0 1

x x 0 0 1 1 0 1

4) Determinam semnalele de intrare a bistabilului pentru toate tipurile de trecere , utilizind tabelul de adevar din punctul 3
Tipul trecerii

00 01 10 11

R x 1 0 1

S 1 0 1 x

5) Determinam semnalele de intrare pentru toate bistabilele numaratorului dat in dependenta de trecerea din Qt in Qt +1 pentru fiecare bistabil(utilizind tabelul din punctul 4. pentru tabelul din punctul 2.). 6) Determinam functiile logice cu ajutorul diagramei Karnaut pentru fiecare intrare a fiecarui bistabil. In calitate de variabile servesc semnalele de la iesirile bistabilelor ( Qt )

Inainte de a realize diagrama Karnaut ,verificam daca sunt intrari respective care sa coincide cu una din iesirile bistabilului.