Sunteți pe pagina 1din 54

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor
Controlul Statistic al
Produselor si Proceselor

Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Catedra Tehnologia Constructiilor de Masini

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Ce este Controlul Statistic? De ce se face Control Statistic? Cum se face Controlul Statistic? Cind se face si cind nu se face? Ce este capabilitatea unui proces Tipuri de cartele Calculul limitelor de avertizare si interventie Avatajele controlului statistic Integrarea SPC in CAQ

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

SPC

comparativ Fabricare Măsurare Reglare
comparativ
Fabricare
Măsurare
Reglare

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Locul SPC între metodele managementului calităţii

Concepţia

Concepţia

Planificare

Dezvoltare/

Planificarea

Seria

Producţie

produsului

fabricaţiei

preliminară

Proiectare

 

producţiei

zero

de serie

Quality Function Deploiment

Verificarea proiectării-Design Review

Proiectarea experimentelor

Analiza arborelui erorilor

Proces FMEA

Proiectarea experimentelor

SPC

Poka-Yoke
Poka-Yoke

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

INPUT Calitatea iniţială la intrarea in proces
INPUT
Calitatea
iniţială la
intrarea in
proces
INPUT Calitatea iniţială la intrarea in proces PROCES Parametrii de proces Desfăşurare parţială
PROCES Parametrii de proces Desfăşurare parţială
PROCES
Parametrii de
proces
Desfăşurare
parţială
PROCES Parametrii de proces Desfăşurare parţială OUTPUT Caracteristica produsului sau a procesului MARIMI
OUTPUT Caracteristica produsului sau a procesului
OUTPUT
Caracteristica
produsului
sau a
procesului
MARIMI PERTURBATOARE
MARIMI PERTURBATOARE

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Ciclul controlului SPC Tendinte Calitatea medie Executie?
Ciclul controlului SPC
Tendinte
Calitatea medie
Executie?

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Factori de influenţare accidentală şi factori de influenţare sistematică

Factori de influenţare accidentală(aleatoare):

numeroase cauze minore pot să apară din nou - în cazul în care nu se iau măsuri este posibil să nu apară cu regularitate influenţe care nu pot fi prevăzute

Factori de influenţare sistematică:

una sau puţine cauze importante parametrii distribuţiei sunt stabili influenţe previzibile prin teoremele de probabilitate cauze prezente continuu - în cazul în care nu se iau măsuri

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor 2. Supravegerea produselor si serviciilor - software; - servicii

2. Supravegerea produselor si serviciilor

- software;

- servicii bancare;

- servicii telefonice;

- servicii expediţionale.

1. Fabricarea produselor materiale

- piese pentru maşini;

- produse chimice;

- produse de turnătorie;

- piese din materiale plastice;

- subansamble electrice;

- medicamente;

- ambalaje;

3. Supravegherea caracteristicilor proceselor

- dimensiunile particulelor;

- valoarea pH;

- concentraţia;

- gradul de puritate;

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Avantajele care pot fi obţinute prin utilizarea metodei SPC sunt:

evitarea erorilor în producţie;

reducerea măsurilor de verificare în controlul final;

posibilitatea de detectare a erorilor care nu mai pot fi evidenţiate decit pe standul de verificare finală;

supravegherea procesului de fabricaţie şi garantarea că etapele următoare ale

procesului nu vor conţine nici o piesă defectă din punct de vedere al dimensiunilor

iniţiale de intrare (procesul următor este considerat clientul beneficiar al procesului anterior);

detectarea şi eliminarea mărimilor perturbatoare ale unui proces atât în ceea ce

priveşte amplitudinea acestora cât şi în ceea ce priveşte optimizarea parametrilor care influenţează procesul, cum sunt de exemplu materialul şi toleranţele piesei,

specificaţiile referitoare la maşini, reglarea sculei sau specificaţiile referitoare la mijloacele de verificare;

identificarea timpurie a problemelor referitoare la calitate, procesele tehnologice;

stabilitatea fabricaţiei, adică menţinerea sub control statistic a tuturor proceselor

de fabricaţie

reducerea costurilor, a procentului de rebuturi şi a cheltuielilor de verificare atât în ceea ce priveşte numărul lor cât şi restrângerea sferei de verificare

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Nivele de utilizare a Controlului Statistic

Propuneri p entru modificari

Propuneri pentru modificari

Propuneri p entru modificari
Propuneri p entru modificari
a Controlului Statistic Propuneri p entru modificari Planificarea calitatii: Nivelul de planificare Indicii
a Controlului Statistic Propuneri p entru modificari Planificarea calitatii: Nivelul de planificare Indicii

Planificarea calitatii: Nivelul de planificare Indicii preliminare:

-caracteristici de verificare pentru verificarea SPC -numarul de unitati continute in proba de sondaj -tipul cartelei de control pentru verificare aSPC -evaluare

Corectarea calitatii: Nivelul administrativ Verificarea calitatii:Nivelul operativ Rapoarte de verificare: cartele de
Corectarea calitatii:
Nivelul administrativ
Verificarea
calitatii:Nivelul operativ
Rapoarte de verificare:
cartele de control
Prognoze pe termen
lung:
-frecventa interventiilor
-capacitatea
performanta medie a
procesului
-determinare valorilor de
masurare
-documentatia cu datele
de verificare
-documentatia de
desfasurare a procesului
-controlul procesului
Indicii preliminare pentru procesul de fabricare

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Modelul matematic

1. Colectivul de baza 2. Proba de sondaj - totalitatea unitatilor luate in considerare -
1. Colectivul de baza
2. Proba de sondaj
- totalitatea unitatilor luate in considerare
- cazul ideal: cantitate infinita
- una sau mai multe unitati dintr-un
colectiv de baza
- limita impusa de practica: exemplu,
lotul livrat
- scopul probelor de sondaj: dobandirea
unor cunostinte asupra colectivului de
baza necunoscut
concluzie indirecta
domeniul de incredere
Parametrii
colectivului
de baza
Indicele
probei de
sondaj
concluzie directa
domeniul de dispersie accidentala

domeniul de incredere X%

domeniul de dispersie accidentala X%

- domeniul care acopera cu o probabilitate de X% valoarea reala dar necunoscuta a unui parametru

- domeniul in care valoarea probei de sondaj se estimeaza sa apara cu o probabilitate de X%

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Etapele necesare pentru introducerea controlului statistic

Planificarea verificărilor probelor de sondaj (caracteristici,

frecvenţă, evaluare,

)

de sondaj (caracteristici, frecven ţă , evaluare, ) Prelevarea unei probe dintr-un colectiv de baz ă

Prelevarea unei probe dintr-un colectiv de bază necunoscut

unei probe dintr-un colectiv de baz ă necunoscut Verificarea fiec ă rei probe Evaluarea statistic ă

Verificarea fiecărei probe

colectiv de baz ă necunoscut Verificarea fiec ă rei probe Evaluarea statistic ă a datelor determinate

Evaluarea statistică a datelor determinate (prin verificare)

statistic ă a datelor determinate (prin verificare) Deducerea unor aprecieri cu pr ivire la colectivul de

Deducerea unor aprecieri cu privire la colectivul de bază

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Modelul de proces şi factorii de influenţare

Informatii referitoare la calitate Masuri in cadrul Parametrii de proces Caracteristici ale procesului proces
Informatii referitoare la calitate
Masuri in cadrul
Parametrii
de proces
Caracteristici ale
procesului
proces
produs
Muncitor
Masina
Material
Metoda
Mediu
Muncitor Masina Material Metoda Mediu UTG OTG
Muncitor
Masina
Material
Metoda
Mediu
UTG
OTG

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Conditiile pentru introducerea controlului statistic

Procesul este controlabil; Procesul este performant; Procesul se află sub control statistic; Se cunosc caracteristicile produsului; Se cunoaşte forma distribuţiei; Mijloacele de măsurare sunt performante; Angajaţii sunt instruiţi şi motivaţi;

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Capacitatea proceselor de-a fi controlabile şi performante

Controlabil Performant Un proces este considerat controlabil atunci cand distributia caracteristicilor procesului
Controlabil
Performant
Un proces este considerat controlabil atunci cand
distributia caracteristicilor procesului (parametrii
distributiei acestor caracteristici) se mentine practic
nemodificata, respectiv se modifica numai in limite
Un proces este considerat performant daca este
capabil sa furnizeze unitati care indeplinesc cerintele
de calitate, mai precis, daca numarul rebuturilor
rezultate din proces este practic aproape nul
cunoscute
Exemple referitoare la capacitatea unui proces de-a fi controlabil
Procesul este
performant şi se
afla sub control
Procesul este sub
control, dar nu
este performant
Procesul este
performant dar nu
se afla sub control
Procesul nu este
performant şi nu
se afla sub control
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
T
T
T
T
T
T
u
T 0
T 0
u
0
A
C
0
u
u B
D

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Tipuri de caracteristici

CARACTERISTICI

Cantitative

Continue

Discrete

Calitative

Ordinale

Nominale

temperatura băii de lipire, în K

masa de umplere a

unui ambalaj, în g

numărul valorilor

de măsurare aflate domeniul de toleranţă

numărul pieselor

temperatura:

rece

-

-

-

călduţ

cald

culoarea figurinelor

de jucărie:

-

-

albastru

galben

diametrul unei piese

din lot care prezintă

- fierbinte

- roşu

aflate în mişcare de

defecte

calificative şcolare:

fixarea preţului de

rotaţie, în mm

numărul erorilor de

- "foarte bine"

cost:

 

fiabilitatea unui bec cu

tipar de pe fiecare

- "bine"

-

666

incandescenţă, în h

pagină a unei cărţi

- "satisfăcător"

-

689

 

-

693

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

30

25

20

15

10

5

0

Distributia binomiala

⎛ n ⎞ g () x ) n x − x = ⎜ ( 1
⎛ n ⎞
g
()
x
) n x
x =
(
1 −
p
x
⎝ ⎟ ⎟ ⎠ p
n=numarul unitatilor continute in proba de sondaj
x=numarul unitatilor defecte din proba de sondaj
p=procentul de unitati defecte din colectivul de baza
Exemple:
-
numarul bilelor albastre din urma
-
numarul unitatilor defecte din marfa livrata
g(x)=probabilitatea ca numarul unitatilor
defecte in marfa livrata sa fie exact x
n=100
p=0.04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

30

25

20

15

10

5

0

Distributia Poisson

x µ − µ g x = ( ) e µ = np x !
x
µ
µ
g x =
(
)
e
µ
=
np
x !
n=numarul unitatilor continute in proba de sondaj
x=numarul erorilor in proba de sondaj
p=numarul mediu de erori pe unitate
µ=numarul mediu de erori in proba de sondaj
(parametru al colectivului de baza)
Exemple:
-
numarul erorilor pe 10m 2 de folie
-
numarul gaurilor de noduri pe scandura
-
numarulcorpurilor straine aflate in 1 litru lichid
g(x)=probabilitatea ca numarul
erorilor sa fie exact x
µ =pn=2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Posibilitati de solutionare:

-utilizarea tabelului -utilizarea formulei

-utilizarea nomogramei Thorndike -aproximari prin NV (Normalverteilung- distributie normala) atunci cand µ=pn>10

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Distributia normala

2 1 ⎛ x − µ µ=valoarea medie= lungimea procesului ⎞ 1 ⎜ ⎟ 2
2
1 ⎛ x
µ
µ=valoarea medie= lungimea procesului
1
2
σ
σ=abaterea standard= dispersia procesului
g x
()
=
e
σ π
2
Exemple:
g(x)
- lungimi
- densiuni
- masa
- diametrul
x
µ-σ
µ
µ+σ

Posibilitati de solutionare:

-utilizarea tabelului cu variabila standardizata u -utilizarea formulei

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Calculul capabilităţii proceselor şi maşinilor

C m , C mk

   

Capacităţile performante ale maşinii

 

C p , C pK

 

Capacităţile performante ale procesului

 

Capacităţile performante ale maşinii

Capacităţile performante ale procesului

 

C m

=

LST LIT

 

=

T

 

C p

=

LST LIT

=

T

 

6 S

 

6 S

6 S

 

6 S

C ms

=

LST − X
LST
X
 

=

X − LIT
X
LIT

C ps

=

LST

X

   

C pi

=

LST − X
LST
X
 

3

S

C mi

3

S

3

S

 

3

S

 

C mk

= min(

C

ms

,

C

mi

)

 

C pk

= min(

C

ps

,

C

pi

)

C m , C p > 1,33

   

Procesul este performant din punct de vedere calitativ

 

1,00 = C m , C p =1,33

 

Procesul

poate

deveni

 

performant

în

 

anumite

condiţii,

Supraveghere atentă

 

C m , C p < 1,00

   

Procesul nu este performant

 
1,33 2,5 IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
1,33
2,5
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Calculul capabilităţii proceselor şi maşinilor

Capacităţile performante ale procesului

i ma ş inilor Capacit ăţ ile performante ale procesului 1,33 2,5 Cp Capacit ăţ ile
1,33 2,5
1,33
2,5

Cp

Capacit ăţ ile performante ale procesului 1,33 2,5 Cp Capacit ăţ ile performante ale procesului S

Capacităţile performante ale procesului

S Reducerea dispersiei
S
Reducerea
dispersiei
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Scema logică de evaluare a capabilităţii

Pregatirea examinarii Efectuarea examinarii: determinarea factorilor de masurare şi inregistrarea datelor trecute in
Pregatirea examinarii
Efectuarea examinarii: determinarea factorilor de
masurare şi inregistrarea datelor trecute in cartelele x
Se determina influentele
sistematice de dispersie
Procesul se mentine sub control?
nu
Se evalueaza S,R,C p , C pk
da
nu
Conditie: este adevarata relatia C pk =0
Conditie: este adevarata relatia
Conditie: este adevarata relatia
da
nu
C pk >=1,33?
C p >=1,33?
Conditie: este adevarata relatia
nu
nu
C pk >=1,33
da
Conditie: este adevarata relatia
Conditie: este adevarata relatia
da
da
nu
C pk >=1?
C pk >=1?
nu
Procesul poate fi performant
Procesul este
performant
Procesul nu
este performant
Procesul este
performant
Procesul nu
este performant
da
Se supravegheaza procesul in continuare; Se realizează o centrare mai buna a pieselor

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Examinarea capabilităţii proceselor pe termene

Examinarea capacitatilor performante pe termen scurt

Examinarea capacitatilor performante pe termen lung

Controlul statistic al procesului

Examinari ale capacitatilor performante ale masinii

Examinari ale capacitatilor performante ale masinii

Examinari ale capacitatilor performante ale masinii
Examinari ale capacitatilor performante ale masinii
Examinari ale capacitatilor performante ale masinii Calcularea indicilor caracteristici de performanta C m , C
Examinari ale capacitatilor performante ale masinii Calcularea indicilor caracteristici de performanta C m , C

Calcularea indicilor caracteristici de performanta C m , C mp

Calcularea indicilor caracteristici de performanta C m , C mp
Calcularea indicilor caracteristici de performanta C m , C mp
Calcularea indicilor caracteristici de performanta C m , C mp
indicilor caracteristici de performanta C m , C mp Conditie : C m , C m

Conditie:

C m , C mp >1,33 (FORD:

P p , P pk >1,67)?

da

nu

>1,33 (FORD: P p , P p k >1,67 )? da nu Examinari ale procesului Reglarea
Examinari ale procesului Reglarea şi analiza procesului Determinarea influentelor sistematice şi eliminarea lor
Examinari ale
procesului
Reglarea şi
analiza procesului
Determinarea
influentelor
sistematice şi
eliminarea lor
Determinare
a influentelor
sistematice
şi eliminarea
lor
Conditie:
Conditie:
nu
nu
Procesul se
Procesul
se afla sub
control
statistic ?
afla sub
control
statistic ?
Aplicarea
unor masuri
da
corectoare
Reglarea şi
analiza
Calcularea indicilor
caracteristici de
performanta C m , C mp
procesului
Calcularea
indicilor
caracteristici de
performanta
C m , C mp
nu
Conditie:
Conditie:
da
Control
100%
C m , C mp
>1 (DQG)?
C m , C mp
>1 (DQG)?
nu
>1,33(FORD)?
da
>1,33(FORD)?

Aplicarea

unor masuri

corective

da >1,33(FORD)? Aplicarea unor masuri corective Control 100% IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
Control 100%
Control 100%
Control

Control

100%

100%

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Structura generală a cartelelor de control a calităţii

Caracteristica de calitate Caracteristica de calitate Numarul probei de sondaj(identificarea momentului prelevare a
Caracteristica
de calitate
Caracteristica
de calitate
Numarul probei de sondaj(identificarea
momentului prelevare a probei)
Numarul probei de sondaj(identificarea
momentului prelevare a probei)
Cartela de controlul calitatii, cu
indicarea limitelor de avertizare
şi a limitelor de interventie
Cartela de controlul calitatii, cu
indicarea limitelor de avertizare
şi a limitelor de toleranta

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Utilizarea cartelelor de control

Corect completate, cartelele de controlul calităţii pot fi utilizate:

de către angajaţi, pentru controlul continuu al procesului

pentru optimizarea procesului, astfel încât producţia să fie constantă

şi previzibilă atât din punctul de vedere al calităţii cât şi al costurilor

pentru atingerea următoarelor scopuri:

reducerea dispersiei produselor -reducerea costurilor -creşterea capacităţii efective

ca limbaj comun de apreciere a calităţii bunurilor rezultate din

proces

pentru a diferenţia dispersia accidentală de dispersia sistematică, cu scopul orientării conducerii întreprinderii în luarea măsurilor ulterioare

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Principiile care trebuie respectate de către inspectorii calitatii:

Înregistrările

verificare;

se

vor

efectua

cu

regularitate,

conform

planului

de

Se vor nota valorile iniţiale, pentru a permite verificarea calculelor;

Completarea se va efectua cu exactitate, pentru evitarea erorilor;

Se vor uni punctele de pe cartela de control;

Pentru a permite identificarea cauzelor erorilor, în fişa de însoţire a

şi influenţele asupra

procesului

trebuie

înregistrate

toate

modificările

procesului;

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Tipuri de cartele de controlul calităţii

si Proceselor Tipuri de cartele de controlul calit ăţ ii Cartele Sheward Cartele de control pentru
Cartele Sheward Cartele de control pentru receptie K σ K σ 99% 95% ∆µ µideal
Cartele Sheward
Cartele de control
pentru receptie
K σ
K σ
99%
95%
∆µ
µideal
LIS
∆µ

LII

Procesul se menţine sub control în poziţia sa nominală Se identifica abaterilor µ Se intervine în momentul depăşirii limitei de 99 % din domeniul de dispersie accidentală.

Se utilizează în cazul în care limitele de toleranţă(UTG, OTG) sunt prestabilite, iar procesul are o înaltă precizie Se admite o deplasare naturală a procesului faţă de poziţia nominală. Se intervine în momentul în care se depăşeşte valoarea prestabilită pentru procentul de piese cu erori

IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Tipuri de cartele de controlul calităţii

si Proceselor Tipuri de cartele de controlul calit ăţ ii Cartele Sheward Cartele de control pentru
Cartele Sheward Cartele de control pentru receptie K σ K σ 99% 95% ∆µ µideal
Cartele Sheward
Cartele de control
pentru receptie
K σ
K σ
99%
95%
∆µ
µideal
LIS
∆µ

LII

Caracteristici de calitate atributive

Caracteristici de calitate variabile

Numărul/ Procentul de unităţi cu erori

Numărul de erori pe proba de sondaj

Supravegherea

Supravegherea

poziţiei

dispersiei

procesului

procesului

Numărul de unităţi din proba de sondaj

       

Const

Variabil

Const

Variabil

np

p

C

u

M[x]

ME

D[x]

A

IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Parametrii cartelor de controlul calităţii

n

= numărul unităţilor conţinute în proba de sondaj

m

= numărul probelor de sondaj

p

= p i /n = procentul de piese defecte în proba de sondaj (procentul de erori)

np

= numărul unităţilor defecte în proba de sondaj

c

= numărul erorilor dintr-o probă de sondaj

u

= numărul mediu de erori pe unitatea de explorare dintr-o probă de sondaj

Me= valoarea mediană (mijlocie) aflată la mijlocul unui şir de valori ordonat crescător şi format din valorile unei probe de sondaj

   

x

1

+ x + K +

2

x

n

x =

 

n

   

x

1

+ x + K +

2

x

m

 

x =

 

m

       

1

x x

i

     

s =

 

n

1

A=

 

x max -x min.

 

^

 
 

σ

 

= s

 
 

^

 
 

σ

 

= R

 

- valoarea medie a n valori individuale (măsurători)

- valoarea medie a m valori medii ale probelor de sondaj

- abaterea standard a unei probe de sondaj care conţine n unităţi

- anvergura (deschiderea, întinderea) unei probe de sondaj

(R = range)

- valoare estimativă pentru abaterea standard a colectivului de bază, determinată

din abaterea standard medie a fiecărei probe de sondaj ce conţine n unităţi

- valoare estimativă pentru abaterea standard a colectivului de bază, determinată

din anvergurile medii ale fiecărei probe de sondaj ce conţine n unităţi

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

1. Cartela-np

Numărul unităţilor cu defecte la menţinerea constantă a numărului de unităţi din proba de sondaj.

Obiect Caracteristica Frecventa de verificare Cartela-np Data Timpul Vol. esantion np n=nr. De unitati continute
Obiect
Caracteristica
Frecventa de
verificare
Cartela-np
Data
Timpul
Vol. esantion
np
n=nr. De unitati continute in proba de
Premise:
LIS
(
)
=
n p
±
z
n p
1
p
sondaj
- se mentine constant
numarul unitatilor
continute in proba de
sondaj
α
LII
m=nr. Probelor de sondaj
2
p
+
p
+ L +
p
p1=procentul de erori in proba de sondaj
1
2
n
n p =
np=numarul mediu de unitati cu defecte
2
n
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

2. Cartela-p Procentul de unităţi cu defecte din cantitatea totală

Obiect Caracteristica Frecventa de verificare Cartela-p Data Timpul Vol. esantion Nr. neconformitati Procent
Obiect
Caracteristica
Frecventa de
verificare
Cartela-p
Data
Timpul
Vol. esantion
Nr. neconformitati
Procent rebut
(
)
LIS
p
1 −
p
=
p
±
z
α
LII
n
2
n 1 =nr. de unitati continute in proba de sondaj
p 1 =procentul de erori in proba de sondaj
p=procentul mediu de erori
p
+
p
+ L +
p
1
2
n
n p =
n
+
n
+ L +
n
1
2
n

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

3. Cartela-c

Numărul de erori dintr-o probă de sondaj, la menţinerea constantă a numărului de unităţi din probă

Obiect Caracteristica Frecventa de verificare Cartela-c Data Timpul Vol. esantion Procent rebut c=numarul de
Obiect
Caracteristica
Frecventa de
verificare
Cartela-c
Data
Timpul
Vol. esantion
Procent rebut
c=numarul de erori intr-o proba de
Premise:
LIS
sondaj, la mentinerea constanta a
-se mentine constant
numarul de unitati
continute in proba de
sondaj
= ±
c
z
c
numărului de unitati din proba
α
LII
2

c i =numarul de erori in proba de sondaj m=numarul probelor de sondaj

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

4. Cartela-u

Numărul de erori dintr-o probă de sondaj, se urmăreşte procentul de erori pe unitate

Obiect Caracteristica Frecventa de verificare Cartela-u Data Timpul Vol. esantion ci ui LIS u =
Obiect
Caracteristica
Frecventa de
verificare
Cartela-u
Data
Timpul
Vol. esantion
ci
ui
LIS
u
= u ±
z
α
LII
n
c
2
u =
n
u
+ u
+ L +
u
1
2
n
sondaj
u =
n
+ n
+ L +
n
m=numarul probelor de sondaj
1
2
n

n i =numarul de unitati continute in proba de sondaj i c i =numarul de erori in proba de sondaj I n=numarul mediu de unitati continute in proba de

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Aplicaţia 5.1 Datele din tabelul de mai jos reprezintă neconformităţile pentru k=50

eşantioane de volum constant n=200 buc. Pentru completarea cartelei X şi a

cartelei np se pune problema determinarea limitelor de atenţionare şi intervenţie:

k X k X k X k X k X I I I I I
k
X
k
X
k
X
k
X
k
X
I
I
I
I
I
i
I
i
i
i
1
10
11
8
21
6
31
12
41
7
2
11
12
7
22
13
32
9
42
9
3
7
13
9
23
13
33
13
43
5
4
6
14
9
24
4
34
10
44
9
5
6
15
12
25
10
35
10
45
10
6
9
16
9
26
10
36
7
46
9
7
9
17
4
27
10
37
8
47
9
8
9
18
7
28
10
38
6
48
9
9
4
19
10
29
9
39
7
49
12
10
3
20
10
30
10
40
4
50
9

- Media numărului de neconformităţi şi a procentului de rebut este:

k

∑ X i X 8 ,6 i = 1 X = = 8 ,6 p
∑ X
i
X 8 ,6
i = 1
X =
=
8 ,6
p
=
=
k
n 200

= 4 ,33%

Cu ajutorul repartiţiei binomiale se determină:

P=4,33%, n=200, α=1/% (risc bilateral simetric) LIS=17; LII=2.

P=4,33%, n=200, α=5/% (risc bilateral simetric) LAS=15; LAI=3.

Limitele de intervenţie şi de atenţionare pentru cartele np se calculează cu relaţiile

(6.3)

LIS 16 ,072 = 200 * 0 ,0433 2 ,575 * 200 * ± 0
LIS
16
,072
=
200 * 0 ,0433 2 ,575 * 200 *
±
0 ,0433( 1
0 ,0433 )
=
LII
1,248
LAS
14
,316
=
200 * 0 ,0433 1,965 * 200 * 0 ,0433( 1 0 ,0433 )
±
=
LAI
3
,004

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Cartelele de control pentru caracteristici variabile

1. Cartela de control preliminar (pre-control),

Obiectul

Caracteristica

Specificatia

Frecventa de verificare

LIS

LAS

M[x] sau ME LAI

LII

Momentul in timp Ora; Data

Criterii de apreciere la "cartela semafor":

- domeniul cuprins intre limitele de avertizare:

verde

- domeniul cuprins intre LAS şi LAI (sus şi jos): galben

- domeniul din afara LII (sus şi jos): rosu

Completarea cartelei:

- stabilirea limitelor caracteristicii

- calcularea valorii medii a probei de sondaj

- inregistrarea in CC

Avantaj: manipulare simpla;

Dezavantaj: reactie lenta la modificari;

Recomandare: se va utiliza la introducerea metodei SPC

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

2. Cartela pentru controlul valorii x

Obiect Caracteristica Specificatia Frecventa de verificare LIS LAS M=x LAI LII LIS=µ+E E σ LII=µ-E
Obiect
Caracteristica
Specificatia
Frecventa de verificare
LIS
LAS
M=x
LAI
LII
LIS=µ+E E
σ
LII=µ-E E
σ
Calcularea:
LAS=µ+E
w σ
LAI=µ-E
w σ
M=x=µ
Completarea: se inregistreaza toate valorile individuale
Avantaj: - este necesara o singura cartela de control
-nu necesita calcule (la inregistrare
Dezavantaj: reactie lenta la modificari (sensibilitate redusa)

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

3. Cartela pentru controlul valorii mediane

Obiect Caracteristica Specificatia Frecventa de verificare LIS LAS ME ME LAI LII Calcularea: LIS=µ-A E
Obiect
Caracteristica
Specificatia
Frecventa de verificare
LIS
LAS
ME
ME
LAI
LII
Calcularea:
LIS=µ-A E σ
LAS=µ+A w σ
ME= µ
LII=µ-A E
σ
LAI=µ-A
w σ
Completarea:
-calcularea valorii medii
-inregistrarea valorii medii in CC
Avantaj: - reactie rapida la modificari
Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru inregistrarea in CC

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

4. Cartela pentru controlul valorii medii

Obiect Caracteristica Specificatia Frecventa de verificare LIS LAS M[x] M[x] LAI LII Calcularea: LIS=µ-A E
Obiect
Caracteristica
Specificatia
Frecventa de verificare
LIS
LAS
M[x]
M[x]
LAI
LII
Calcularea:
LIS=µ-A E σ
LAS=µ+A w σ
M[x]= µ
LII=µ-A E σ
LAI=µ-A w σ
Completarea:
-calcularea valorii medii
-inregistrarea valorii medii in CC
Avantaj: - reactie rapida la modificari
Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru inregistrarea in CC

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

5. Cartela pentru controlul abaterii medii patratice S

Obiect Caracteristica Specificatia Frecventa de verificare LIS M[x] LII LIS S LII Calcularea: LIS=D LLS
Obiect
Caracteristica
Specificatia
Frecventa de verificare
LIS
M[x]
LII
LIS
S
LII
Calcularea:
LIS=D LLS σ
LAS=D LAS σ
M[x}= d 1 σ
LII=D LII σ
LAI=D LAI σ
R=X max -X min
Completarea:
-calcularea valorii medii
-inregistrarea valorii medii in CC
Avantaj: - reactie rapida la modificari
Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru
inregistrarea in CC

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Interpretare cartelelor de control

LIS LAS M LAI LII
LIS
LAS
M
LAI
LII

Se recomanda:

- se acceptă piesele

- după intervalul stabilit se extrage proba de sondaj următoare

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

Criteriu: indicele probei de sondaj se află în afara limitelor de averizare

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Se recomanda:

- se acceptă piesele

- atenţie! Probabil exista o eroare sistematică;

- următoarea probă de sondaj se extrage imediat sau după un interval de timp scurt

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: indicele probei de sondaj se află în afara limitelor de intervenţie

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Se recomanda:

- se verifică: s-au efectuat corect măsurătorile, calculele, înregistrările?

- se intervine în proces;

- se modifică / reconfigurează parametrii procesului.

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: indicii succesivi ai probelor de sondaj se află de aceaşi parte a valorii mijlocii

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Se recomanda:

- se intervine în proces

- se modifică / reconfigurează parametrii procesului

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: indicii succesivi ai probelor au tendinţa monoton crescătoare/descrescătoare

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

Se recomanda:

- se intervine în proces;

- se modifică / reconfigurează parametrii procesului.

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: mult peste 2/3 din indicii probelor de sondaj sunt situaţi în treimea mijlocie a domeniului (din 25 de probe de sondaj, mai mult de 90%)

a domeniului (din 25 de probe de sondaj, mai mult de 90%) Legenda: LIS LAS M

Legenda:

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Cauze posibile:

- S-a greşit la calcularea /înregistrarea limitelor de intervenţie sau a indicilor probelor de sondaj

- Datele nu sunt reale (sunt “cosmetizate”)

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: mult sub 2/3 din indicii probelor de sondaj sunt situaţi în treimea mijlocie a domeniului (din 25 probe de sondaj mai puţin 40%)

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Cauze posibile:

- s-a greşit la calcularea /înregistrarea limitelor de intervenţie sau a indicilor probelor de sondaj;

- datele provin din diferite colective de bază, în fiecare probă de sondaj avem numai câteva componente din acelaşi colectiv de bază;

- s-a intervenit la maşină printr-o reglare care nu era necesară

IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: la intervale de timp aproximativ egale, pe o porţiune de grafic se repetă cu aproximaţie acelaşi “model”

LIS LAS M LSI LII
LIS
LAS
M
LSI
LII

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Cauze posibile:

- Modificări sistematice ale condiţiilor de mediu, de exemplu modificări de temperatură

- Terminarea unui schimb.

IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii ConfConf.Dr Dr.IngIng MariusMarius BULGARUBULGARU
IngineriaIngineria CalitatiiCalitatii
ConfConf.Dr Dr.IngIng
MariusMarius BULGARUBULGARU

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Criteriu: de la un anumit moment în timp, indicii probelor de sondaj sunt amplasaţi de o parte şi de alta a unei alte linii mijlocii (pe grafic M 2 noua linie mijlocie)

LIS LAS M M 2 LSI LII
LIS
LAS
M
M 2
LSI
LII

Legenda:

LIS-Limită superioară de intervenţie; LAS-Limită superioară de atenţionare; M- Linie mijlocie LAI-Limită inferioară de atenţionare; LII-Limită inferioară de intervenţie;

Cauze posibile:

- Modificarea unui parametru al procesului, de exemplu reglarea sau schimbarea

sculei;

- Modificări sistematice ale condiţiilor de mediu, de exemplu modificări de temperatură.

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Sistem de achizitie a datelor pentru control statistic

Construcţie: Programul şi datele sunt memorate în calculatorul de proces. Avantaje: Nu este prevăzut o
Construcţie:
Programul şi datele sunt memorate în calculatorul de proces.
Avantaje:
Nu este prevăzut o legătură cu alte calculatoare.
Dezavantaje:
- adaptare optimă la sarcina solicitată
- schimbul de date necesar pentru prelucrarea
- asistenţă optimă acordată mijlocului de măsurare
- sistem de operare simplu
ulterioară a informaţiei pe alte sisteme, este
posibil în mod limitat
- se poate atinge o performanţă înaltă
- independenţa faţă de alte sisteme de calcul
- nu există probleme de interfaţă
- în funcţie de condiţii, adaptare dificilă în cazul
în care sarcinile stabilite se modifică prea rapid
(necesită o rezolvare specială)
- soluţie avantajoasă din punct de vedere al preţului
- în general, operare simplă

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Controlul statistic SPC asistat de calculator

Date de ieşire / Valorificarea lor Afişarea valorilor de măsură Indici Distribuţii -histograma Rapoarte de
Date de ieşire / Valorificarea lor
Afişarea valorilor
de măsură
Indici
Distribuţii
-histograma
Rapoarte de
verificare
- C m , C mk
-
static
- C p , C pk
-
dinamic
-X
-testulde
distribuţie
- protocolul
comenzii
- s
- reţeaua de
- protocolul
- R
probabilitate
schimbului
- raport pt. client
Indicarea
rezultatelor
Cartelele de
control
Statistica
Interfeţe
-
limite de
- cartela valorii
- comanda
- PPS
iniţiale
avertizare
- nr. desen
- CAQ
- caracteristici
-
limite de
- caracteristică
- CAM
variabile
interventie
-x /R; x /s
- timp
- tendinţa (trend)
- caracteristici
- succesiunea
atributive

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Treptele integrării în sistemul CAQ

Treapta 1: Determinarea automată a valorilor măsurate

Treapta 2: Ciclul de control

ă a valorilor m ă surate Treapta 2: Ciclul de control Treapta 3: Standiul de dirijare

Treapta 3: Standiul de dirijare (coordonare)

Treapta 4: Integrarea CAQ

Controlul Statistic al Produselor si Proceselor

Ce este Controlul Statistic? De ce se face Control Statistic? Cum se face Controlul Statistic? Cind se face si cind nu se face? Ce este capabilitatea unui proces Tipuri de cartele Calculul limitelor de avertizare si interventie Anatajele controlului statistic Integrarea SPC in CAQ