Sunteți pe pagina 1din 32

UNGHIURI ADIACENTE

- au vrful comun - au o latur comun - celelalte dou laturi sunt situate de o parte i de alta fa@ de latura comun

m(AOB) = m(AOC) / m(COB)

BISECTOAREA UNUI UNGHI


A C

Este semidreapta cu urmtoarele propriet@i: - are originea n vrful unghiului - este situat n interiorul unghiului - formeaz unghiuri congruente cu laturile unghiului

AOC COB

A N M C

Un punct din interiorul unui unghi propriu apar@ine bisectoarei unghiului distan@ele de la punct la laturile unghiului sunt egale

AOC COB [MN] [MP]


P B

UNGHIURI SUPLEMENTARE
B M A O N
Sunt dou unghiuri proprii pentru care suma msurilor este egal cu 180o

m(AOB) / m(MNP) = 180o


Unghiul MNP este suplementul unghiului AOB. Unghiul AOB este suplementul unghiului MNP. P Dac laturile necomune a dou unghiuri adiacente sunt semidrepte opuse, atunci unghiurile sunt suplementare.

m(AOB) / m(BOC) = 180o


Dac dou unghiuri sunt congruente, atunci i suplementele lor sunt congruente.

UNGHI DREPT
Este unghiul congruent cu suplementul su.
A

m(AOB) = 90o
Orice dou unghiuri drepte sunt congruente.
C O B

DREPTE PERPENDICULARE
b a O

Dreptele a i b sunt perpendiculare dac formeaz un unghi drept.

a ^ b m(O) = 90o

UNGHIURI OPUSE LA VRF


D A O C B
Dou unghiuri proprii se numesc opuse la vrf dac au laturile n prelungire. Unghiurile opuse la vrf sunt congruente.

AOB COD BOC AOD


Dac punctele A, O, C sunt coliniare i AOB COD, atunci i punctele B, O, D sunt coliniare.

A,O,B C,O,D . AOB COD

UNGHIURI COMPLEMENTARE
M P O A N

Sunt dou unghiuri proprii pentru care suma msurilor este egal cu 90o. Unghiul MNP este complementul unghiului AOB. Unghiul AOB este complementul unghiului MNP. Dac laturile necomune a dou unghiuri adiacente sunt perpendiculare, atunci unghiurile sunt complementare.

m(AOB) / m(BOC) = 90o Dac dou unghiuri sunt congruente, atunci i suplementele lor sunt congruente.

B N

Msura unghiului format de bisectoarele a dou unghiuri adiacente este egal cu semisuma msurilor accestora.

m( AOB)+m( BOC) . m( MON)= 2

C M

Bisectoarele a dou unghiuri adiacente i suplementare sunt perpendiculare. Perpendiculara dus pe bisectoarea unui unghi este bisectoarea unghiului adiacent i suplementar acestuia.

UNGHIURI N JURUL UNUI PUNCT

C D

- au vrful comun - nu au puncte interioare comune - reuniunea lor i a interioarelor acoper ntreg planul

A'
Suma msurilor unghiurilor n jurul unui punct este egal cu 360o.

F E
m(AOB) / m(BOC) / m(COD) / / m(DOE) / m(EOF) / m(FOA) = 360o

OPERA`II CU UNGHIURI
A

Dac unghiurile AOC i BOC sunt adiacente, atunci:

m(AOB) = m(AOC) /m(BOC).


O
B

Dac unghiurile MON i MOP: - au vrful comun; - o latur comun - laturile necomune se afl de aceeai parte a laturii comune atunci: m(NOP) =

= m(MOP) m(MON)

TRIUNGHIURI CONGRUENTE
A M

ABC MNP

[AB] [MN] [BC] [NP] [CA] [PM] AM BN CP

CAZURILE DE CONGRUEN`
A M

I. L.U.L.

[AB] [MN] ABC MNP [BC] [NP] BN


II. U.L.U.

B A

N M

[BC] [NP] ABC MNP B N CP


III. L.L.L.

[AB] [MN] ABC MNP [BC] [NP] [CA] [PM]


P

CAZURILE DE CONGRUEN` ALE TRIUNGHIURILOR DREPTUNGHICE


B N B N

P A

C.C. ABC MNP [AB] [MN] [AC] [MP]

B N

C.U ABC MNP [AC] [MP] CP

B N

I.U. ABC MNP


[BC] [NP] CP

I.C. [BC] [NP] ABC MNP [AC] [MP]

MEDIATOAREA UNUI SEGMENT

Este dreapta perpendicular pe segment n mijlocul su.


A M B

Un punct apar@ine mediatoarei unui segment este egal deprtat de extremit@ile segmentului.
B

CLASIFICAREA TRIUNGHIURILOR
C M D

Dup unghiuri -ascu@itunghice (toate unghiurile ascu@ite) -dreptunghice (un unghi drept) -obtuzunghice (un unghi obtuz)
P E F

BN

Dup laturi - oarecare (scalene) - isoscele (dou laturi congruente) - echilaterale (toate laturile congruente)
F

BN

LINII IMPORTANTE N TRIUNGHI -nl@imea AD ^ BC ( perpendiculara din vrf pe latura opus - Bisectoarea BAA' AA'C (intersec@ia dintre bisectoarea unghiului i interiorul triunghiului) - Mediana [BM] [MC]
d

D A' M

(segmentul ce unete vrful cu mijlocul laturii opuse) - Mediatoarea [BM] [MC], d ^ BC (perpendiculara dus prin mijlocul laturii)

BISECTOARELE UNUI TRIUNGHI


A

ntr-un triunghi cele trei bisectoare sunt concurente. BAQ QAC BCP PCA ABS SBC

P F

AQ BS CQ = {I}

G Q

Punctul de intersec@ie al bisectoarelor este centrul cercului nscris n triunghi.

[IE] [IE] [IG], IE ^ AC, IF ^ AB, IG ^ BC

Punctul de intersec@ie al bisectoarelor exterioare a dou unghiuri din triunghi se afl pe bisectoarea interioar a celui de-al treilea unghi.
E

Punctul lor de intersec@ie este centrul cercului exnscris.

MEDIATOARELE UNUI TRIUNGHI


A

Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente. Punctul de intersec@ie al mediatorelor laturilor unui triunghi este centrul cercului circumscris triunghiului.
C

Centrul cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este mijlocul ipotenuzei.


B O C

MEDIANELE UNUI TRIUNGHI


A

M G

Medianele unui triunghi sunt concurente. Punctul de concuren@ al medianelor se numete centrul de greutate al triunghiului.

Centrul de greutate al triunghiului se afl pe fiecare median, la o treime de baz i dou treimi de vrf Triunghiul MNP se numete triunghi median sau complementar.

NL`IMILE UNUI TRIUNGHI


A

E F H

nl@imile unui triunghi sunt concurente. Punctul de concuren@ al nl@imilor se numete ortocentru.

-Triunghiul format din ortocentru i dou vrfuri are drept ortocentru cel de-al treilea vrf al su. - A este ortocentru n HBC - B este ortocentru n HAC - C este ortocentru n HAB

C D
A'

A B'

- Ortocentrul unui triunghi obtuzunghic se afl n exteriorul triunghiului.


C

B
H

C'

- Ortocentrul unui triunghi dreptunghic se afl n vrful su drept.


A E F H

Triunghiul avnd drept vrfuri picioarele nl@imilor se numete triunghi ortic. nl@imile triunghiului sunt bisectoarele triunghiului ortic.
C

DREPTE PARALELE Dou drepte sunt paralele dac: - sunt coplanare; - nu au nici un punct comun.

a b

Axioma paralelelor (postulatul lui Euclid) Printr-un punct exterior unei drepte date, trece o singur paralel la dreapta dat.
a b

Dou drepte distincte paralele cu a treia dreapt sunt paralele ntre ele.

a b, b c a c
c

DREPTE PARALELE TIATE DE O SECANT (3, 5); (4, 6) - unghiuri alterne interne (1, 7); (2, 8) - unghiuri alterne externe 8 7 a (1, 5); (4, 8) - unghiuri corespondente 5 6 (2, 6); (3, 7) - unghiuri corespondente 4 3 (4, 5); (3, 6) - unghiuri interne b 1 2 (de aceeai parte a secantei) (1, 8); (2, 7) - unghiuri externe (de aceeai parte a secantei) Dreptele a i b sunt paralele a) unghiurile alterne interne sunt congruente b) unghiurile alterne exerne sunt congruente c) unghiurile corespondente sunt congruente d) unghiurile interne sunt suplementare e) unghiurile exerne sunt suplementare a b a) 3 5 (a.i.), 4 6 (a.i.); b) 1 7 (a.i.), 2 8 (a.e.) c) 2 6 (coresp), 3 7 (coresp.); d) m(4) / m(5) = 180o(i.), m(3) / m(6) = 180o(i.), e) m(1) / m(8) = 180o(e.), m(2) / m(7) = 180o(e.).

PERPENDICULARITATE I PARALELISM
a b

Dou perpendiculare pe aceeai dreapt sunt paralele

a c a b b c

O perpendicular pe o dreapt este perpendicular pe orice paralel la dreapt.

c ^ a, a b c ^ b

PARALELE INTERSECTATE DE PARALELE Dou drepte paralele sunt tiate de alte dou drepte paralele dup segmente congruente.
a D C

a b, c d [AB] [CD], [AD] [BC]


b c A d B

LINIA MIJLOCIE NTR-UN TRIUNGHI


A

Este segmentul care unete mijloacele a dou laturi din triunghi. Linia mijlocie este paralel cu a treia latur i are lungimea egal cu jumtate din lungimea acesteia.

Paralela dus prin mijlocul unei laturi a unui triunghi la alt latur a triunghiului trece prin mijlocul celei de-a treia laturi a triunghiului. [AM] [MB], [AN] [NC] MN BC, MN = 1 BC 2 [AM] [MB], MN BC [AN] [NC]

SUMA MSURILOR UNGHIURILOR UNUI TRIUNGHI


A 1 3

Suma msurilor unghiurilor unui triunghi este egal cu 180o.

ABC m(A) / m(B) / m(C) = 180o


B C

Un triunghi are cel mult un unghi de msur mai mare sau egal cu 90o. Unghiurile ascu@ite ale unui triunghi dreptunghic sunt complementare.. Unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt ascu@ite. Unghiurile de la baza unui triunghi dreptunghic isoscel au msura de 45o. Unghiurile unui triunghi echilateral au msura de 60o.

UNGHI EXTERIOR UNUI TRIUNGHI


A

Este unghiul format de o latur a triunghiului cu prelungirea altei laturi a triunghiului. Msura unghiului exterior unui triunghi este egal cu suma msurilor celor dou unghiuri ale triunghiului neadiacente cu el .

B'

m(ACB') = m(A) / m(B)

TRIUNGHIUL ISOSCEL Este triunghiul cu dou laturi conguente.

ABC iso. [AB] [AC]


Propriet@i Un triunghi este isoscel - are dou unghiuri congruente; - liniile importante corespunztoare bazei coincid; - liniile importante corespunztoare laturilor congruente sunt congruente. ABC iso. ([AB] [AC]) -B C ; - AM ^ BC, [BM] [MC], A1 A2; - [BB'] [CC'] , [BD] [CE], [BP] [CN].

B A

1 2

M A

N C' E

P G I H M B' D

TRIUNGHIUL ECHILATERAL Este triunghiul cu toate laturile conguente.

ABC echi. [AB] [BC] [CA]


Propriet@i Un triunghi este echilateral - are toate unghiurile congruente; - liniile importante corespunztoare fiecrei laturi coincid; - liniile importante corespunztoare fiecrei laturi sunt congruente. ABC echi. ([AB] [BC] [CA]) - A B C; - AM ^ BC, [BM] [MC], A1 A2; BN ^ AC, [AN] [NC], B1 B2; CP ^ AB, [AP] [PB], C1 C2 - [AM] [BN] [CP].

B
A

P O

UNGHIURI CU LATURILE PARALELE


A O" O B A' B' D

Unghiurile cu laturile paralele sunt congruente sau suplementare. OA O'A' , OB O'B' AOB A'O'B' sau m(AOB) / m(A'O'B') = 180o
D

O' A

C O" O B O' B'

A'

UNGHIURI CU LATURILE PERPENDICULARE


A O B O A' B' A A B' B B A' A

Unghiurile cu laturile perpendiculare sunt congruente sau suplementare. OA ^O'A' , OB ^ O'B' AOB A'O'B' sau m(AOB) / m(A'O'B') = 180o Dou unghiuri congruente cu dou laturi perpendiculare au i celalte dou laturi perpendiculare.

B O O'

O A'

O' B

B'

A'

S-ar putea să vă placă și