Sunteți pe pagina 1din 2

Legea lui Hess A fost enuntata in 1836 inaintea principiului I a carui consecinta directa este.

Legea lui Hess este legea constantei cantitatii de caldura si legea fundamentala a termochimiei. Se enunta astfel: Efectul caloric al unei reactii chimice nu depinde de numarul etapelor intermediare si este egal cu suma efectelor calorice ale acestor etape.
Trecerea sistemului de la starea 1 la starea 2 se poate face direct sau prin etape intermediare, asa cum se observa in fig.

Trecerea sistemului de la starea 1 la starea 2 H12 = H13 + H32 = H14 + H45 + H52

Alte aplicatii ale legii lui Hess sunt calcularea entalpiei de reactie pe baza entalpiilor de formare ale reactantilor si produsilor de reactie, respectiv calcularea entalpiei de formare a unei hidrocarburi pe baza caldurilor de combustie

Aceasta lege este o consecinta a principiului I al termodinamicii si se datoreaza faptului ca dH si dU sunt diferentiale totale exacte. Din legea lui Hess rezulta calculul caldurilor de reactive Pentru o reactie chimica exprimata prin ecuatia de forma generala:

Unde A1,A2,... Ai sunt reactanti, A1, A2, ......Ai sunt produsi de reactie iar 1, 2, i 1,2 i sunt respectiv coeficientii

reactantilor si produsilor de reactie; legea lui Hess se poate exprima astfel:

Hi si Hi sunt entalpiile de formare ale produsilor de reactie( H1) si ale reactantilor ( Hi).