Sunteți pe pagina 1din 6

01. Formulati doua definitii ale managementului redate frecvent in literatura de specialitate.

Ca stiinta noua si cu character interdisciplinar, managementul reprezinta un ansamblu unitar de concepte, principii, metode si tehnici de lucru cu caracter general a caror utilizare asigura folosirea optima a potentialului uman, material si financiar dintr-o organizatie. O alta definitie cuprinzatoare concepe managementul ca fiind: stiinta care studiaza procesele si relatiile din cadrul organizatiilor, precum si mediul ambiant in care acestea actioneaza in vederea descoperirii legilor si principiilor care le guverneaza, a metodelor si tehnicilor de conducere care contribuie la ridicarea eficientei. 02. Care este obiectul de studiu al stiintei managementului? Obiectul de studiu al managementului il constituie analiza proceselor si a relatiilor din cadrul organizatiilor, precum si cercetarea mediului ambiant economic, social si cultural in care aceste organizatii actioneaza. 03. Descrieti istoricul evolutiei managementului ca stiinta. Evolutia managementului cuprinde urmatoarele etape: a. Etapa conducerii empirice: caracterizeaza perioada in care functia de conducere era indeplinita de proprietarii organizatiei si se baza pe intuitie si experienta practica acumulata in timp. b. Inceputurile managementului: marcate de folosirea unor mijloace de productie de mare valoare si randament ridicat, introducerea mecanizarii, automatizarii, modificarii calitative a fortei de munca care determina aparitia si consolidarea unor noi concepte de management. c. Etapa managementului stiintific: este etapa contemporana in care unele rationamente aparute in secolul al XX-lea s-au confirmat pe deplin si au putut fi integrate intr-un concept cuprinzator de management. 04. Caracterizati doua scoli renumite de management. Scoala sociologica: are ca reprezentanti de seama pe Mary Parker Follet, Frederick Herzberg, Elton Mayo; reprezentantii scolii relatiilor umane acorda o mare importanta individului uman, grupurilor de oameni si comportamentului acestora. Scoala cantitativa: protagonistul principal este francezul A. Kaufman; scoala cantitativa isi are radacinile in cercetarile operationale efectuate in timpul celui de-al doilea razboi mondial cu scopul de a solution probleme complexe de inalta tehnologie si care apoi au intrat in patrimouniul si practica marilor intreprinderi. 05. Descrieti evolutia Scolii romanesti de management inainte de 1989. Inainte de 1989 un prim moment semnificativ l-a constituit utilizarea sistemului taylorist de organizare a muncii la Tesatoria romaneasca de bumbac din Pitesti cu rezultate deosebite in cresterea eficientei pt intaia data in Europa. Un alt moment cu semnificatii teoretice a fost introducerea la Academia de Inalte Stiinte Comerciale si Industriale din Bucuresti a disciplinei Stusiul practic al intreprinderii comerciale si industriale, predata de Virgil Madgearu, incepand cu 25 ianuarie 1916. Dupa primul razboi mondial(1927) s-a constituit institutul roman pt organizarea stiintifica a muncii prin contributia lui V. Madgearu, D. Gusti, Gh. Titeica, Gh. Marinescu, Gh. Ionescu Sisesti. Dupa al doilea razboi mondial, instaurarea comunismului a determinat, pt o lunga perioada de timp, o ignorare cvasitotala a stiintei managementului. 06. Descrieti evolutia Scolii romanesti de management de dupa 1989. Revolutia din decembrie 1989 a determinat si in domeniul managementului inceputul unor schimbari radicale: invatamantul si cercetarea stiintifica de management s-au debarasat de malformatiile si limitele perioadei comuniste; cea mai mare parte a conceptelor si instrumentului de management la nivel de firma au fost reconsiderate. Noul management romanesc s-a cristalizat prin parcurgerea a patru faze: a. Managementul in expectativa: prima reactie a managerilor manifestata in cursul anului 1990 b. Managementul inertial: inceputul anilor 90 c. Constientizarea schimbarii si revenirea la un management pragmatic. d. Managementul adaptiv. 07. Care este semnificatia si continutul functiei de previziune? Semnificatia previziunii de regaseste in ansamblul activitatilor prin intermediul carora: se anticipeaza evolutia starii si functionarii organizatiei; se identifica tendintele sau trendurile viitoare din organizatiein conditiile anticipate; se stabilesc si se propun obiectivele generale ale organizatiei. Continutul functiei de previziune se regaseste in procesul de evaluare a probabilitatii ca intr-un orizont de timp dat sa se materializeze o anumita tendinta, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ.

08. Prezentati pe scurt Metodele de previziune intuitive. Metodele de previziune intuitive(subiective) constau in formularea unor solutii pe baza creativitatii individuale sau de grup, expresie a experientei specifice si a interpretarii logice a faptelor. Cele mai des folosite metode intuitive sunt: metoda brainstorming(stocarea ideilor si a dezbaterilor; elaborata de Alex Osborn in 1939; a fost folosita pt stimularea gandirii creative a unui grup de persoane; presupune emiterea libera a cat mai multor idei , in mod spontan, fara o reflectie critica asupra lor; intr-o faza ulterioara, ideile sunt analizate si validate), metoda Delphi(metoda anchetelor iterative; consta in consultarea in mai multe randuri a unui grup de experti cu scopul de a atrage si folosi sistematic/structural opiniile acestora; aplicarea metodei parcurge trei etape: pregatirea si demararea anchetei, efectuarea anchetei, analiza si prelucrarea datelor realizarea sintezei si prezentarea informatiilor; este metoda cu cea mai mare aplicabilitate in efectuarea previziunilor pe termen lung), metoda scenariilor(consta intr-un ansamblu de tehnici si estimari intuitive prin care, pornind de la situatia data, se intocmesc secvente logice de evenimente, pe baza de intuitie, cu scopul de a arata cum iau nastere, pas cu pas, viitoarele elemente posibile, in cadrul unor scenarii probabile; aceasta metoda este utilizata in previziunile pe termen foarte lung, atunci cand procesul poate fi puternic afectat de cativa factori de risc importanti a caror evolutie este greu de anticipat). 09. Prezentati pe scurt Metodele obiective de previziune. Metodele obiective de previziune sunt: a. Previziunea prin extrapolare: este o metoda cantitativa care consta in esenta in prelungirea, in viitor, a evolutiei constatate in trecut; exista doua moduri de aplicare a extrapolarii-mecanic(presupune continuarea tendintei si a legaturilor dintre variabile)-euristic/cu ajutoare(introduce anumite corecturi in curba si in legaturile dintre variabile,avand in vedere modificarea previzibila a tendintei anterioare. b. Previziunea prin terpolare: consta in stabilirea marilor intermediare intre doua variabile date, reprezentate de nivelul revazut pt anul final al perioadei previzionate. c. Previziunea prin comparatie: porneste de la premisa ca in viitor, daca nu anticipam schimbari majore, este probabila obtinerea acelorasi rezultate ca intr-o perioada anterioara luata ca baza de comparatie; in activitatea de previziune trebuie sa se tina seama de o serie de elemente, pe care specialistii le numesc variabile previzionale. d. Previziunea ciclica e. Previziunea prin asociere f. Previziunea prin analogie 10. Care sunt cele mai importante variabile previzionale? Descrieti doua din ele. In activitatea de previziune trebuie sa tinem seama de o serie de elemente pe care specialistii le numesc variabile previzionale, cum sunt statisticile economice, factorii demografici, politicile economice, atitudinile si comportamenul consumatorilor, informatiile recente si exacte privitoare la activitati, resurse, mijloacele si actiunile consumatorilor, informatii despre piata, produse, exigente privind calitatea produselor, politici economice ale statului: monetara, vamala, bugetara, fiscala, comerciala, valutara. 11. Ce este planificarea si la ce intrebari raspunde? Prin planificare sunt influentate toate celelalte functii ale managementului pt ca fara planificare nu ar putea exista coordonare, control si evaluarea corecta. Prin urmare, planificarea este apreciata ca fiind cheia de bolta a managementului organizatiei.procesul planificarii raspunde la intrebarile: Ce urmeaza a se realize?; Cand si in ce ordine? In ce interval de timp? Care va fi succesiunea in care se vor desfasura?; De ce? Argumentarea declansarii actiunilor ce urmeaza a se intreprinde; Unde? Locul in care vor fi indeplinite prevederile planului; Cine? Managerii si executantii care vor realiza actiunile stabilite; Cat? Volume resurselor umane, material si financiare necesare atingerii scopului propus. 12. Ce etape parcurge procesul de planificare si care sunt cerintele acestuia? Planificarea parcurge urmatoarele etape: identificarea avantajelor concurentiale ale firmei; stabilirea obiectivelor specifice/derivate din cele generale; evaluarea mediului intern si extern; compararea alternativelor disponibile; alegerea alternativei optime, implementarea planului si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute in vederea introducerii corectiilor necesare. In procesul de planificare trebuie sa tinem cont de o serie de cerinte: planificarea trebuie sa porneasca de la varful piramidei manageriale sis a aiba sustinerea conducerii de varf; planificarea trebuie sa fie realista, luand in calcul numai resursele avute la dispozitie; trebuie facuta o corelare a planurilor pe termen scurt cu cele pe termen lung; trebuie constientizata nevoia de inovare continua si promovarea constructiva a schimbarilor. 13. Faceti o clasificare a planurilor ca instrumente de management si descrieti doua tipuri de planuri. Exista mai multe tipuri de planuri, clasificate dupa cateva criterii:

a.

b. 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dupa nivelul ierarhic al conducerii: planuri strategice(trateaza organizatia ca un intreg si cuprind demersurile prin care preconizam atingerea obiectivelor corporative; stau la baza a tot ce interprinde managementul organizatiei intr-o perspective temporala mai indelungata; cuprind doar activitatile majore ale firmei si evolutia ei in ansamblu), planuri de afaceri, planuri tactice/operationale(se elaboreaza de obicei pt a ajuta la transpunerea in practica a planurilor strategice pt a evidential performantele cerute la nivelul specific al subunitatilor; contin informatii referitoare la responsabilitatea sarcinilor din planul strategic si modul cum trebuie sa actioneze fiecare factor implicat) Dupa domeniul de activitate si functia pe care o vizeaza: planul cercetarii si dezvoltarii, planul comercial si de marketing, planul de productie, planul financiar, planul resurselor umane. Prezentati pe scurt doua tehnici de planificare operationala. Tehnici de planificare operationala: a. Planificarea etapelor successive:este des folosita ca premise in procesul de raportare; reprezinta o lista care precizeaza interval fixe de timp; este asemanatoare planificarii datelor cheie. b. Planificarea prin diagrama cu bare: este denumita si diagram Gantt; este o reprezentare vizuala imediata a planului; fiecare bara reprezinta o activitate; lungimea barei reprezinta durata estimate a activitatii. Care sunt elementele si principiile de baza in organizarea structurii unei firme? Functia de organizare a managementului are patru elemente distinct: specializarea functional si definirea sarcinilor; autoritatea si ierarhiile; departamentarea; responsabilitatea. Principiile de baza sunt conducerea unica/interdependenta minima, apropierea conducerii de executie, flexibilitatea structurii organizatorice. Descrieti organigrama de structura ierarhic-functionala. Structura ierarhic-functionala constituie o imbinare a elementelor valoroase din structura ierarhica sic ea functional, asigura o buna folosire a cunostintelor de specialitate, dar si unitatea de comanda si de actiune, este folosita in organizatii cu productie de masa. Ce este structura informala si care sunt principalele sale caracteristici? Structura informala este constituita din grupuri de oameni intre care se stabilesc relatii spontane si flexibile in vederea satisfacerii unor interese individuale; natura exacta a interactiunilor dintre membrii structurii informale si scopurile in care se constituie grupurile informale nu sunt specifice in vreun mod. Caracteristici: structura informala priveste oamenii si relatiile personale dintre ei, in timp ce structura formala se refera la pozitiile oficiale; puterea informala apartine individului, in timp ce autoritatea formala este atasata postului ocupat; sunt instabile si tind sa ramana mici in comparatie cu cele formale. Cum sunt influentate performantele organizatiei de catre structurile informale? Organizarea informal influenteaza organizarea in doua moduri: a. Pozitiv: in cazul in care grupurile informale si scopurile lor se suprapun subdiviziunilor b. Negativ: cand grupurile informale se constituie intre compartimentele sau nivelurile ierarhice. Conducerea firmei trebuie sa cunoasca organizarea informala si sa invete sa convietuiasca cu aceasta. Descrieti functia de decizie/coordonare in activitatea de management. Multi teoreticieni considera decizia ca functie a managementului. Ea constituie esenta conducerii, intrucat se regaseste in intregul proces de management. De calitatea deciziilor luate depinde modul de realizare a obiectivelor organizatiei. Importanta functiei de decizie/coordonare a sporit considerabil in perioada contemporana. Caracterizati pe scurt stilurile de management. Stilurile de management exprima modalitatea prin care managerii isi exercita atributiile ce le revin in realizarea functiilor, precum si atitudinea lor fata de subordonati. Caracterizarea stilurilor de management se face in mod unidimensional si multidimensional. In functie de atitudinea fata de responsabilitate: stilul repulsiv, stilul dominant, stilul indifferent. In functie de modul de manifestare a activitatii: stilul autoritar, stilul democrat/participativ, stilul permisiv. Care este rolul managerilor si caror cerinte trebuie sa raspunda prin activitatea lor? Managerii au rol important in asigurarea succesului unei firme. Robert Katz a identificat trei aptitudini pe care un manager de success trebuie sa le detina: aptitudini tehnice(se refera la nivelul de competenta intr-o activitate specifica), aptitudini de relationare(se refera la abilitatea managerilor de a lucra eficient cu ceilalti), aptitudini conceptuale(abilitatea de a intelege situatiile complexe si de a avea o viziune). Henry Mintzberg identifica trei cerinte carora directorii executivi trebuie sa le raspunda: prelucrarea informatiilor (monitorizarea, dispecerizarea), intretinerea reatiilor interpersonale(sef nominal, conducator), luarea deciziilor(intreprinzator/agent de schimbare, distribuitor de resurse, negociatorul situatiilor de criza). Care este rationalitatea optimizarii deciziilor? Managerul poate lua doua tipuri de decizii:

a.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Decizii programate: sunt considerate ca fiind decizii repetitive si de rutina(sunt cel mai usor de luat, datorita faptului ca managerii au la dispozitie reguli si procedure; sunt importante pt organizatie) b. Decizii neprogramate: se iau in situatii unicat pt ca nu exista procedure prestabile sau nu au mai fost intalnite astfel de situatii; se pot lua in conditii de certitudine, de risc, de incertitudine. Descrieti doua metode de optimizare a deciziilor. Metoda sperantei matematice: speranta matematica este marimea medie ponderata a rezultatelor active, ponderile fiind egale cu probabilitatile evenimentelor sau starilor naturii. Varianta optima in cazul aplicarii acestei metode se calculeaza: V optim=suma de la j=1 la n din pj*aij Tehnica arborelui decisional: este utilizata in cazul in care decidentul trebuie sa ia o secventa de decizii; implica un numar variabil de puncte de decizie, de noduri de evenimente si de noduri finale, caracterizate in valori care se estimeaza ca se vor obtine; decidentul va preciza marimea probabilitatii de aparitie a fiecarui eveniment. Cum se defineste motivarea personalului si caror intrebari trebuie sa le raspunda? Motivarea se defineste ca ansamblul de nevoi, interese, intentii, idealuri care sustin realizarea anumitor actiuni, fapte, atitudini, comportamente- dictionary de psihologie sociala,1981. Raspunde la intrebarile: De ce muncesc oamenii?; cum pot fi ei stimulati sa lucreze mai bine?. Descrieti pe scurt componentele motivatiei. Principalele componente ale motivatiei sunt: a. Motivele: sunt expresia nevoilor si asteptarilor umane; nevoile sunt date de lipsuri, dorinte sau trebuinte fiziologice si psihice pe care le resimte individual la un moment dat; asteptarile sunt sperantele indivizilor in existenta unor sanse rezonabile de implinire a unor dorinte b. Stimulentele: sunt comportamente externe ale motivatiei si fac parte din mediul de munca asigurat de manager in scopul imobilizarii subalternilor spre performanta; sunt reprezentate de factori economici(salarii, prime) si factori relationali(satisfactia legata de prietenie, statut social) c. Atitudine: sunt predispozitii spre acceptarea sau respingerea unor actiuni sau obiective d. Satisfactiile: exprima starea de multumire resimtita atunci cand o dorinta este indeplinita. Care sunt principiile motivarii eficiente si semnalele ca aceasta exista? Principiile motivarii sunt: a. Sa fie complexa: sa asigure atat stimulente material cat si psihosociale b. Sa fie diferentiata: sa tina seama de caracteristicile fiecarei persoane si a fiecarui grup de munca c. Sa fie graduala: sa satisfaca necesitatea personalului in mod treptat si in stransa corelatie cu aportul fiecaruia la realizarea obiectivelor; caracterul gradual al motivarii este impus de volumul limitat al resurselor material disponibile in acest scop. Semne ca motivatia exista: performanta si rezultatele constante; energie, entuziasm si hotararea de a reusi; dorinta indivizilor de a-si asuma responsabilitati; acceptarea schimbarilor si acceptarea la aceasta Prezentati doua teorii cunoscute privind motivarea personalului. a. Conceptia lui Frederick Taylor: in conceptia scolii clasice de management motivarea este tratata prin prisma exclusiva a stimularii material, banii reprezinta cel mai important factor motivational; acest model a fost aplicat cu rezultate bune in industria americana; poate fi aplicat si in economiile de tranzitie. b. Conceptia lui Abraham Maslow: individual este motivat de nevoi personale impartite in cinci grupe, in ordinea crescanda a importantei(V.nevoia de autorealizare, IV.stima si statut social, III.nevoi sociale, II.nevoia de securitate/siguranta, I.nevoi fiziologice/fundamentale). Cum se defineste functia de evaluare control si la ce intrebari raspunde? Functia de evaluare control poate fi definita ca fiind ansamblul activitatilor prin care performantele organizatiei sunt urmarite, masurate si comparate cu obiectivele fixate,in vederea aplicarii masurilor corrective necesare si a integrarii abaterilor pozitive. Raspunde la intrebarile: Cu ce rezultate s-a incheiat activitatea depusa?; Cum au fost indeplinite obiectivele fixate?. De ce este necesara si importanta functia de evaluare control? Necesitatea evaluarii consta in: urmarirea aplicarii corecte a deciziilor adoptate; anticiparea problemelor/riscurilor potentiale; ajustarea planurilor; initierea actiunilor corective pt a elimina abaterile negative de la cursul normal al activitatii; impulsionarea subordonatilor pt realizarea de obiective. Importanta evaluarii consta in faptul ca: permite managerului sa faca fata in situatii neprevazute; limiteaza entropia(tendinta de dezorganizare); are sarcina principala de a preintampina greselile manageriale. Se asigura astfel: mentinerea echilibrului financiar al firmei; nivelul de eficienta economica acceptabil. Care sunt etapele procesului de evaluare/control si ce cuprind acestea? Procesul de evaluare se realizeaza in mai multi pasi: a. Identificarea domeniilorce trebuie evaluate b. Stabilirea standardelor de performanta pt domeniul identificat: standarde organizationale, standarde functionale, standarde individuale c. Evaluarea/masurarea efectiva a performantelor: trebuie alese mijloace de evaluare si complexitatea operatiunilor si gradul de detaliere

Compararea performantelor cu standardele: se intocmesc rapoarte care prezinta, comparativ, planurile, respective rezultatele obtinute; se identifica diferentele semnificative si corelatiile dintre ele e. Determinarea marimii abaterilor: se stabileste diferenta dintre ce s-a obtinut si ce trebuia sa se obtina in activitatea urmarita, adica se masoara abaterile inregistrate; daca abaterile indica o depasire a limitelor acceptabile, atunci se impune o actiune corectiva. f. Identificarea si analiza cauzelor care au generat abaterile: este cel mai important aspect al evaluarii. g. Stabilirea actiunilor corective si de reglare: refacerea si adaptarea planurilor; remotivarea personalului. 31. Descrieti doua instrumente folosite in activitatea de evaluare/control. a. Rapoarte scrise: rapoarte scrise informationale; rapoarte scrise analitice. b. Audit-urile manageriale pot fi: interne(realizate de specialist proprii) si externe(realizate de consultanti din firme specializate) 32. Ce sunt intreprinderile economice si cum pot fi ele clasificate? Intreprinderea produce/distribuie bunuri/servicii, utilizand o serie de resurse-materiale financiare, umane si informationale. Intreprinderea este organizatia prin care oamenii isi satisfac nevoile si isi ating scopurile in societate; principal structura prin care societatea isi indeplineste functia sa economica referitoare la productia si distributia bunurilor si a serviciilor. Intreprinderea reprezinta veriga de baza a economiei nationale, ca de altfel si a intregii economii mondiale. Clasificarea intreprinderilor: a. Dupa forma juridica: intreprindere publica (este aceea in care statul sau unele institutii publice detin proprietatea asupra patrimoniului- METROREX, RATB, RADET); intreprindere private(este cea al carei patrimoniu apartine unei presoane sau unui grup de persoane- firmele de taxi); intreprindere mixta( APA NOVA BUCURESTI) b. Dupa modul de functionare: regii autonome(RATB, RADET), societati comerciale, organizatii non-profit(create in scopul sprijinirii unor activitati de natura profesionala, patronala, sociala. (Dimitrie Cantemir) c. Dupa numarul proprietarilor si modul de constituire al patrimoniului: intreprinderi private individuale(patrimoniul apartine unei singure persoane), intreprinderi societare carecterizate prin detinerea patrimoniului de catre mai multe persoane a capitalului si a adiministrarii. d. Dupa marimea organizatiei( OG 27/2006): microintreprinderi(pana la 5 salariati), intreprinderi mici(10-49), intreprinderi mijlocii(50-249), intreprinderi mari(peste 250 salariati). 33. Descrieti pe scurt functiile intreprinderii economice. Functiile intreprinderii economice sunt: a. Functia de cercetare-dezvoltare: cercetarea si reproiectarea produselor, serviciilor, tehnologiilor; proiectarea prototipurilor; dezvoltarea capacitatilor de productie; inventii si inovatii. b. Functia de productie: programarea, lansarea si urmarirea productiei; fabricarea produsului sau prestarea serviciului; controlul ethnic de calitate(CTC); transportul intern. c. Functia comerciala: aprovizionarea, desfacerea produselor si serviciilor; activitatile de postvanzare; incheierea si urmarirea derularii contractelor; gestiunea stocurilor si depozitarea acestora; transportul exterior; publicitatea. d. Functia financiar-contabila: planificarea si executia financiara; controlul financiar intern; contabilitatea; analiza economicfinanciara a rezultatelor. e. Functia personal: activitatile de analiza si evaluare a costurilor; recrutarea si selectia; evaluarea performantelor; promovarea si gestiunea carierei; remunerarea si motivarea personalului; instruire si dezvoltare profesionala. 34. Care sunt factorii mediului extern si cum influenteaza ei performantele firmei? Micromediul cuprinde: furnizori; consumatorii finali/client; sindicatele si actionariatul; institutiile financiare. Macromediul cuprinde: factori economici, f. tehnologici, f. politico-sociali, f. culturali, f. plotico-legislativi, f. naturali. Intreprinderea influenteaza mediul prin: produsele si serviciile sale, nucleul de salariati, actiunile socio-culturale pe care le patroneaza, informatiile pe care le difuzeaza. 35. Descrieti conceptul de strategie al firmei si componentele obligatorii ale acesteia. Conceptul de strategie: a fost utilizat pentru prima data in China Antica pentru a defini arta razboiului; multi cercetatori au facut legatura intre strategii militare si strategiilor marilor firme de succes de azi; in zilele noastre, insa, multe dintre strategiile firmelor se bazeaza pe teoria jocurilor. Strategia firmei cuprinde: misiunea firmei(vocatia, credo-ul, carta); obiectivele strategice(exprimare in termenii cantitativi unor stari viitoare dorite); resursele; termenele; avantajul comparative. 36. Ce este managementul strategic al firmei si cum a evoluat acesta in decursul timpului? M.S. este procesul prin care managementul de varf determina evolutia pe termen lung si stabileste performantele organizatiei, asigurand formularea riguroasa, aplicarea corespunzatoare, evaluarea continua a strategiei stabilite. M.S. si-a facut intrarea oficiala in lumea specialistilor in anul 1973 cu ocazia primei conferinte internationale pe aceasta tema. 37. Descrieti pe scurt managementul schimbarii intr-o organizatii. Schimbarea este determinate de: a. Fenomene obiective: impun schimbari pentru a atenua sau elimina disfunctionalitatile in activitatea firmei. b. Fenomene subiective: masuri de perfectionare, dezvoltare sau imbunatatire pt a mari eficienta organizatiei.

d.

In concluzie, schimbarea este determinata de: factori economici(globalizarea pietei, crizei economice, circulatia libera a capitalului); progresul stiintific si tehnic actual, explozia cunostiintelor; competitia acuta manifestata la toate nivelele; modificarea nevoilor si gusturilor oamenilor; schimbarile privind natura fortei de munca; factori ecologici(schimbarea climei, influenta negativa asupra ecosistemelor). 38. Prezentati etapele uneia din metodele cunoscute de management al schimbarii Metodele de modificare a schimbarii: a. Modelul lui Kurt Lewin- explica procesul de schimbare in 5 etape: starea initiala; dezghetarea; schimbarea; reinghetarea; starea finala sau situatia dorita. b. Modelul lui John Kotter include etapele: convingerea personalului despre necesitatea schimbarii; formarea echipei de reformator; formularea perspectivelor si a strategiei; propagarea noii conceptii despre viitorul firmei; crearea conditiilor pt implicarea in masa a personalului; obitnerea unor rezultate rapide; consolidarea succeselor obtinute si continuarea procesului; institutionalizarea schimbarilor in cultura cooperativa. 39. Care sunt tendintele actuale in management? 40. Prezentati pe scurt doua metode de management modern. a. Management prin obiective- lansat in 1954 de P. Owker- managerii sunt ghidati de obiective, uneori in detrimentul regulilor; obiectivele individuale ale managerilor se aliniaza celor ale companiei. b. Management prin bugete- asigura o disciplina financiara stricta; intretine climatul motivational; necesita un volum mare de munca. 41. Care sunt instrumentele folosite in managementul ciclului de proiect ? Descrieti unul dintre acestea. Instrumente folosite: sesiune de brainstorming; arborele problemelor; arborele decisional; analiza SWOT, graficul GRANTT; diagrama de structura, interiorul grupului si ca urmare sa stimuleze generarea unor idei noi care sa vina in intampinarea unui rezultat pozitiv marind semnificativ creativitatea grupului. 1. Focalizarea pe cantitate- din cantitate poate rezulta calitate, favorizeaza creativitatea, caci daca ar creste nr de idei grupul creste si probabilitatea unor solutii eficiente pt problema deja existenta. 2. Fara critici 3. Ideile trasnite sunt bine venite, pot inspira solutii potrivite 4. Combina si imbunatateste dupa sloganul 1+1=3