Sunteți pe pagina 1din 4

S se determine exploatabilitatea absolut pentru un arboretde amestec 5Br si 5Fg cu

urmtoarele caracteristici:
Specia
BR
FA

Proportia
10

Clasa de productie
I
II

Tab.1 Determinarea varstei exploatabilitatii absolute la Br


Vol.cumulat
Vol.
al
Volum
Varsta
arboretului
produselor
total
principal,
Specia
secundare,
Ve
V
V+V
3
ani
m
3
m
m3

Crestere
curent in
volum
Ict

Productia
anuala
medie
Imt

5=3+4

6=Ve-Ve-5+
V/5

7=5/2

BR

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

165
231
306
385
463
537
597
648
693
735
771
803
833
861
888
912
933
952
970
986

12
31
53
77
101
127
158
191
225
258
292
326
358
388
415
442
469
495
519
542

177
262
359
462
564
664
755
839
918
993
1063
1129
1191
1249
1303
1354
1402
1447
1489
1528

12.4
17.2
19.5
20.5
20.3
19.9
18.0
16.8
15.8
14.9
14.0
13.1
12.3
11.5
10.7
10.0
9.4
8.9
8.4
7.8

7.1
8.7
10.3
11.6
12.5
13.3
13.7
14.0
14.1
14.2
14.1
14.1
14.0
13.8
13.7
13.5
13.4
13.2
12.9
12.7

Tab.2 Determinarea varstei exploatabilitatii absolute la Fa

ani

Vol.
arboretului
principal,
Ve
m3

Vol.cumulat
al
produselor
secundare,
V
m3

FA

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

18
50
85
124
165
208
252
295
335
370
401
433
462
488
512
535
555
574
593
610
625
639
652
664
674
683
691

4
13
27
44
63
84
108
136
166
195
223
250
277
302
327
350
371
391
410
428
445
461
476
-

Varsta
Specia

Volum
total

Crestere
curent in
volum
Ict

Productia
anuala
medie
Imt

5=3+4

6=Ve-Ve-5+
V/5

7=5/2

18
50
89
137
192
252
315
379
443
506
567
628
685
738
789
837
882
924
964
1001
1035
1067
1097
1125
1150
-

7.6
9.6
11.0
11.9
12.5
12.7
12.8
12.6
12.2
11.7
11.2
10.6
10.2
9.6
9.0
8.4
7.9
7.4
6.9
6.4
6.0
5.5
5.0
-

1.8
3.3
4.5
5.5
6.4
7.2
7.9
8.4
8.9
9.2
9.5
9.7
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.1
9.0
8.8
-

V+V
m3

Din tabelele 1 si 2 rezulta ca, varsta exploatabilitatii absolute, in cazul bradului este
la varsta de 75 de ani, iar pentru fag la varsta de 85, stiind compozitia arboretului, 5Br;
5Fg, atunci varsta exploatabilitatii arboretului este la 80 ani.

Sa se determine exploatabilitatea tehnica pentru un arboret cu urmatoarele caracteristici:


Specia

Proportia

BR
FA

10

Clasa
productie
I
II

de Sortimentul
gros I
gros I

>34
>40

Tab.1 Determinarea varstei exploatabilitatii tehnice la Br

Speci
a

Varst
a
T
ani

Vol.
arboretulu
i principal,
V
m3

Indice
de
sortar
e

Vol.
produselo
r
secundare
, V
m3

Indice
de
sortar
e

5=3x4/10
0

58
97
139
192
240
291
344
390
437
475
514
543
571

191
225
258
292
326
358
388
415
442
469
495
519
542

Volum
sortat din
productia
principala
m3

BR

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

648
693
735
771
803
833
861
888
912
933
952
970
986

9
14
19
25
30
35
40
44
48
51
54
56
58

Volum
sortat din
productia
secundara

Producti
a totala

m3

m3

8=6x7/10
0

9=5+8

10=9/2

4.42
4.69
4.95
20.76
21.68

191
225
258
292
326
358
388
415
441
479
518
563
592

3.2
3.4
3.7
3.9
4.0
4.2
4.3
4.3
4.4
4.5
4.8
4.9
4.9

Cresterea
medie
m3/an/ha

1
1
1
4
4

Tab.2 Determinarea varstei exploatabilitatii tehnice la Fg

Speci
a

Varst
a
T
ani

Vol.
arboretulu
i principal,
V
m3

Indice
de
sortar
e

Vol.
produselo
r
secundare
, V
m3

Indice
de
sortar
e

5=3x4/10
0

4
9
15
21
27
34
41
54
62
70
78
92
101
102
103

223
250
277
302
327
350
371
391
410
428
445
461
476
-

Volum
sortat din
productia
principala
m3

FA

70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

462
488
512
535
555
574
593
610
625
639
652
664
674
683
691

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
15
15

Volum
sortat din
productia
secundara

Producti
a totala

m3

m3

8=6x7/10
0

9=5+8

Cresterea
medie
m3/an/ha

4
9
15
21
27
34
41
54
62
70
78
92
101
102
103

10=9/2

0.05
0.12
0.18
0.24
0.30
0.35
0.41
0.51
0.56
0.61
0.65
0.73
0.77
0.75
0.73