Sunteți pe pagina 1din 49

ANALIZA M ULTI-CRITERIAL

M AN UALIanuarie 2012


Manualul a fost realizat de experi care au participat n cadrul contractului Dezvol t area capaciti i
pent r u Anal i za Cost -Benef i ci u , proi ect co-finanat din FEDR prin POAT.
Moni ca Roman / profesor universitar, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetic,
Statistic i Informatic Economic, Catedra Statistic i Econometrie
Proi ect i mpl ement at de:
AAM Management Inf ormat i on Consul t i ng Pri vat e Company Li mi t ed by Shares
AAM Management Inf ormat i on Consul t i ng SRL
Leader A.T.E.C. SRL
Int rarom SA
Inf ogroup Consul t i ng SA

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
3

/

4
9


Any question
CONTENT
1. INTRODUCERE 5
1.1 OBIECTIVELE MANUALULUI 5
1.2 PUBLICUL INT AL MANUALULUI AMC 6
1.3 CUPRINSUL MANUALULUI AMC 6
2. CONCEPTE CHEIE ALE ANALIZEI MULTI-CRITERIALE 7
2.1 CONCEPTE PRINCIPALE UTILIZATE N AMC 8
2.1.1 OPIUNI 8
2.1.2 CRITERII 8
2.1.3 MATRICE DE PERFORMAN 11
2.1.4 PUNCTARE I PONDERARE 12
2.1.5 STANDARDIZAREA MATRICEI DE PEFORMAN 13
2.2 PRINCIPALELE ETAPE ALE AMC 15
3. METODE DE EVALUARE MULTICRITERIAL 17
3.1 ANALIZA DIRECT A PERFORMANELOR ALTERNATIVELOR 17
3.2 NSUMAREA PONDERILOR 17
3.3 PROCESUL IERARHIEI ANALITICE 18
3.4 METODE DE SURCLASARE: ELECTRE I 21
4. AMC N CONTEXTUL IMPLEMENTRII INSTRUMENTELOR STRUCTURALE 28

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
4

/

4
9

4.1 DIFERENE NTRE AMC I ACB 28
4.2 CIRCUMSTANELE N CARE AMC ESTE APLICAT 29
4.2.1 UTILIZAREA AMC N CONTEXTUL CICLULUI DE VIA AL INVESTIIEI 29
4.2.2 UTILIZAREA AMC N FUNCIE DE SECTORUL PROIECTULUI 32
4.2.3 UTILIZAREA AMC N FUNCIE DE DIMENSIUNEA PROIECTULUI 35
4.2.4 UTILIZAREA AMC N FUNCIE DE COMPLEXITATEA PROIECTULUI 36
5. CONCLUZII 38
6. REFERINE 39
7. ANEXA 1 41
7.1 METODE PENTRU STANDARDIZAREA MATRICEI DE PERFORMAN 41
8. ANEXA 2 43
8.1 PRODUSE SOFTWARE 43
9. ANEXA 3 45
9.1 LISTA DE VERIFICARE PENTRU EVALUATORII AMC 45
10. GLOSAR 47


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
5

/

4
9

1. INTRODUCERE
1.1 OBIECTIVELE MANUALULUI
Pr i nci pal ul obi ect i v al M anual ul ui est e acel a de a of er i instituiilor/ or gani zaiilor i publicului general ndrumri
cu privire la modul n care s realizeze i s prezinte o Analiz Multicriterial (AM C) a pr oi ect el or de i nvest i ii n
conf or mi t at e cu pr i nci pi i l e i regulile st abi l i t e de finanatorii i nt er naional i , cum ar fi Comisia European.
Aceasta ar putea fi o baz mai solid pentru procesul de luare a deciziilor cu privire la investiii n cadrul
elaborrii unei propuneri de proiect. De asemenea, ar fi de ajutor prilor interesate pentru ca acestea s poat
accesa f ondur i l e di sponi bi l e pent r u domeni ul l or de act i vi t at e.
M anual ul f ace r ef er i r e l a t ehni ci car e nu se bazeaz neaprat pe valori monetare. Pr i n ur mar e, acest a
completeaz ndrumrile cu privire la tehnicile care utilizeaz n principal evaluri monet ar e, r espect i v anal i ze
f i nanci ar e, anal i za cost - ef i ci en (ACE) i analiza cost- benef i cu (ACB). Acest e t ehni ci monet ar e au f ost ut i l i zat e
pe l ar g de ctre solicitani, at t n Romni a, ct i la nivel european i au fcut obiectul a numeroase ghi dur i i
manual e
1
.
De asemenea, exist numeroase manuale elaborate i detaliate cu privire la Analiza Multicriterial disponibile n
cadr ul l i t er at ur i i academi ce internaionale, car e sunt concent r at e n speci al pe pr i nci pi i l e met odol ogi ce. n
acel ai timp, sunt publ i cat e ct eva met odol ogi i i manuale cu privie la procesul de luare a deciziilor
2
, n f uncie
de domeni u
3
sau n f uncie de ar.
M aj or i t at ea consul t anilor i experilor din Romnia sunt f ami l i ar i zai cu tehnicile monetare, dar nu sunt l a f el
de f ami l i ar i zai cu tehnicile AMC descr i se n acest manual . Cu t oat e acest ea, i nvest i iile n infrastructura rutier -
autostrzi, de exempl u, au f ost eval uat e pr i n i nt er medi ul unor pr ocedur i care iau n calcul att impactul msurat
n uniti monetare, cum ar fi cost ur i l e de co nst r ucie, economia de timp i reducerea costurilor aferente
acci dent el or , ct i impactul social i asupra mediului, care pot fi cuantificate, dar nu estimate valoric (cum ar fi
numrul de case afectate de creterea nivelului de zgomot) i ni ci nu pot f i eval uat e di n punct de veder e
cant i t at i v (cum ar f i i mpact ul asupr a pei saj ul ui ).
Una di nt r e pr emi zel e car e st au l a baza iniierii acest ui manual se refer la faptul c nu exist experien practic
n Romni a n ut i l i zar ea AM C n pr ocesul de eval uar e a pr oi ect el or ; di n acest mot i v, pr i mul obi ect i v speci f i c
const n explicarea aspectelor metodologice ale AMC pentru ca aceast metod s poat fi neleas de ctre
cei interesai (solicitani de fonduri, evaluatori de proiecte etc.).
Ast f el, manualul de fa privind Analiza Multi-Criterial (AMC) i propune urmtoarele:
S explice de ce trebuie utilizat AMC, n ce situaii i cum poate fi aceasta utilizat (prezentnd
principiile, conceptele i terminologiile utilizate, tehnicile pe care le folosete metoda etc.)
M anual ul furnizeaz o trecere n revist a pr i nci pal el or i nst r ument e al e AM C car e ar f i adecvat e pent r u
sel ecia dintre mai multe alternative, precum i asupra etapelor generale ale AM C. n acel ai timp,

1
Vezi Raportul de evaluare a eficienei i eficacitii practicilor ACB elaborate n cadrul primei componente a prezentului proiect.
2
n Manualul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiii (Comisia European, 2008) exist o list detaliat de
referine cu prviire la acest aspect.
3
Cu privire la mediu, educaie, ap, deeuri solide, etc.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
6

/

4
9

document ul ofer exemple numerice legate de modul n care ar trebui s fie aplicate aceste
i nst r ument e asupr a cadr ul ui unei pr opuner i de pr oi ect . Ast f el , este reglat decalajul dintre ndrumrile
t eor et i ce exi st ent e i realitatea din sectorul romnesc.
S identifice tipurile de investiii n cazul crora aceast metod poate fi aplicat
S clarifice utilizarea AM C ca i nst r ument al t er nat i v ACB sau compl ement ar al ACB
S ofere exemplificare practic cu privire la cnd i cum se poate utiliza AMC n funcie de tipurile de
investiii, innd cont de posibilile utilizri ale AMC.
1.2 PUBLICUL INT AL MANUALULUI AMC
O cat egor i e larg de entiti ar putea beneficia de pe urma Manualului AM C. M anual ul AM C ar trebui s fie
utilizat de ctre aplicani i consultani drept ghid pentru a realiza AMC pent r u di f er i t e pr oi ect e de i nvest i ii. n
acel ai timp, Manualul AM C poate fi utilizat de ctre autoritile r esponsabi l e de i mpl ement ar ea pr ogr amel or
operaionale, sau de ctre instituiile financiare, pent r u asi gur ar ea calitii di f er i t el or pr opuner i de pr oi ect e.
Pr i n ur mar e, manual ul a f ost scr i s nt r -un stil accesibil, cuprinztor, cu un numr ridicat de exemple i exer ci ii
numerice. Manualul ar trebui s furnizeze utilizatorului cunotinele de baz pentru a realiza AMC n cadrul
evalurii unui proiect, fr s fie necesare cunotine cant i t at i ve soli de. n acel ai timp, n cazul unui public
speci al i zat , este furnizat o list de referine care ar putea servi pentru studiu aprofundat.
1.3 CUPRINSUL MANUALULUI AMC
M anual ul AM C cupr i nde o prim seciune introductiv, t r ei capi t ol e pr i nci pal e, pr ecum i un set de Co ncl uzi i ,
care rezum activitatea de i nf or mar e a aut or i l or i ofer cteva recomandri.
Capitolul 2 introduce AMC explicnd conceptele principale pe care aceast metod le presupune i oferind o
pr i vi r e general asupra pr i nci pal el or et ape al e pr ocesul ui .
Capitolul 3 descrie principalele tehnici care sunt aplicate de obicei n practicarea AMC n contextul evalurii de
pr oi ect i recomand cteva produse software mai cunoscute utilizate n AMC.
Capi t ol ul 4 situeaz AMC n cadrul evalurii de proiect i prezint avantajele i dezavantajele metodei. n acelai
t i mp, n acest capi t ol sunt descr i se ci r cumst anele n care metoda este aplicat.
Concl uzi i l e sunt pr ezent at e n seciunea final.


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
7

/

4
9

2. CONCEPTE CHEIE ALE ANALIZEI MULTI-CRITERIALE
Def i ni ie
Anal i za M ulticriterial descr i e or i ce abordare structurat utilizat pentru a determina preferinele
gener al e di nt r e mai mul t e opiuni alternative, care opiuni conduc la ndeplinirea unui numr de
obi ect i ve.
n cadr ul AMC sunt speci f i cat e o bi ect i vel e urmrite i sunt identificate atributele sau indicat or i i af er eni. Prin
ur mar e, AM C s-a dovedit a fi util pentru o mar e var i et at e de apl i caii. De exemplu, ar putea fi aplicat de ctre
o persoan la alegerea unei maini pe car e dor ete s o cumpere, la alegerea unei proprieti imobiliare, la
luarea unei decizii n legtur cu o anume investiie sau poate fi aplicat de ctre factorii decideni l a eval uar ea
unor pol i t i ci l or soci al e.
Anal i za M ulticriterial a aprut n ani i 1960 ca i nst r ument de l uar e a deci zi i l or
4
. Recent , a deveni t di n ce n ce
mai popular n cadrul managementului de proiect, att n evaluare ex-ant e, ct i ex- post a proiectelor, dup
cum arat Ber i a et al, (2010)
5
.
Scop i aplicare
Scopul acest ei metode este realizarea unei evaluri comparative a proiectelor alternative sau a altor
msuri heterogene.
Prin urmare, msurarea efectiv a indicatorilor utilizai n AMC nu trebuie s fie realizat din punct de vedere
monetar, dar se bazeaz de obicei pe analiza cantitativ (prin punctare, ierarhizare i determinarea ponderii) a
unei game l ar gi de cat egor i i i criterii calitative de impact. Pot fi elaborai diverii i ndi cat or i soci al i i de mediu
alturi de costurile i beneficiile economice. Est e r ecuno scut explicit faptul c exist o varietate de obiective,
at t monet ar e, ct i nemonetare, car e ar put ea i nf l uena deciziile politice. AMC ofer tehnici pentru realizarea
unei compar aii i ierarhizri a diferitelor rezultate, chiar dac este folosit o var i et at e de i ndi cat or i . n
conseci n, Analiza Multicriterial se aplic n mod special cazurilor n care abordarea prin intermediul unui
singur criteriu nu este suficient (cum este cazul analizei cost-benef i ci u), n speci al at unci cnd i mpact ur i l or
semni f i cat i ve soci al e i de mediu nu le pot fi desemnate valori monetare. Sco pul acest ui i nst r ument est e acel a
de a st r uct ur a i combina diferitele evaluri care trebuie s fie luate n considerare n procesul de luare a
deci zi i l or , at unci cnd n l uar ea deci zi i lor presupune mai multe alternative, iar tratamentul aplicat fiecreia
di nt r e acest ea condi ioneaz n mare msur decizia final.
Important este faptul c analiza multicriterial este folosit pentru a evidenia raionamentul i prerile
subi ect i ve al e pr ilor interesate n legtur cu fiecare problem n parte. Este folosit, de obicei, pentru a

4
For a history, see Kksalan, M., Wallenius, J., and Zionts, S. (2011). Multiple Criteria Decision Making: From Early History to
the 21st Century. Singapore: World Scientific.
5
Beria, Paolo, Maltese, Ila, Mariotti, Ilaria - Comparing cost benefit and multi-criteria analysis: the evaluation of neighbourhoods
sustainable mobility, Societ Italiana degli Economisti dei Trasporti - XIII Riunione Scientifica Messina 2011

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
8

/

4
9

si nt et i za o pi ni i l e expr i mat e, pent r u a st abi l i st r uct ur i l e pr i or i t ar e, pent r u a anal i za si t uaiile conflictuale sau
pentru a formula recomandri sau a oferi consi l i er e oper aional.
2.1 CONCEPTE PRINCIPALE UTILIZATE N AMC
n cazul AM C mai mul t e cr i t er i i pot f i l uat e n co nsi der ar e si mul t an nt r -o si t uaie complex. Metoda este
conceput pentru a veni n sprijinul factorilor de decizie prin a integra diferite opiuni, r ef l ect nd opi ni i l e
act or i l or i mpl i cai ntr-un cadr u pr ospect i v sau r et r ospect i v. Avnd n veder e t oat e acest ea, mai j os sunt
detaliate urmtoarele concepte cheie: opiuni, criterii, matrice de performan, punctaj, pondere imet o de de
st andar di zar e.
2.1.1 OPIUNI
Pr opuner i l e de pr oi ect e de i nvest i ii au obi ect i ve variate, care reprezint scopurile pe care organizaia
finanatoare dor ete s le ating sau s le finaneze. n unele cazuri, obi ect i vel e gener al e sau obi ect i vel e f i nal e
sunt def al cat e n obi ect i ve de un ni vel mai mi c sau n obi ect i ve i nt er medi ar e, car e sunt mai concr et e, i ar acest ea
este posibil s fie defalcate, la rndul lor, n sub-obi ect i ve, obi ect i ve i medi at e sau cr i t er i i car e sunt mai
oper aionale.
Opiunile (sau alternativele) reprezint modul n care sunt ndeplinite obiectivele. Cea mai bun opiune va fi aceea care
se va apr opi a cel mai mul t de ndepl i ni r ea obi ect i vel or . Opiunile ar putea fi alternative de proiecte, pr ogr ame,
scheme sau orice alt aspect care necesit un proiect. Ambele denumi r i al t er nat i ve i opiuni vor f i
ut i l i zat e n acest manual , fiind n egal msur utilizate n literatura de specialitate naional i internaional
n urmtorul EXEM PLU est e pr ezent at un set de po si bi l e obi ect i ve n cazul unui pr oi ect de dezvol tare durabil a
unui ora:
- Dur abi l i t at e,
- Ef i ci en economic,
- Strzi acceptabile,
- Pr ot ecia mediului,
- Echitate, incluziune social i accesibilitate
- Si gur an,
- Cr etere economic

2.1.2 CRITERII
Criteriul reprezint msura n f uncie de care opiunile sunt eval uat e i comparate pent r u a se st abi l i
msura n care acestea conduc la ndeplinirea obiectivelor. Fiecare criteriu trebiue s msoare un
aspect r el evant i nu trebie s depind de un alt criteriu.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013
9

/

4
9

Noiunea de atribut mai este folosit pentru a face referire la un criteriu msurabil. n acest manual folosim
cuvant ul cr i t er i u mai cur nd dect at r i but .
Conf or m Baker et al . ( 2001)
6
, criteriile ar trebui s fie:
- capabi l e s poat face distincie ntre alternative n mo d semni f i cat i v i s poat susine compar aia
di nt r e per f or manele aferente alternativelor;
- compl et e, pent r u a i ncl ude t oat e scopur i l e;
- oper ai onal e;
- non-r edundant e;
- puine la numr.
n cazul anumi t or met o de, conf or m apr eci er i l or fcute de Keeney i Rai f f a (1976)
7
, non-r edundana este
necesar sub form de independen.
Cr i t er i i l e sunt , n gener al , de dou tipuri:
Cant i t at i ve de exempl u, ocupabi l i t at ea (numrul de locuri de munc no u cr eat e), ni vel ul emi si i l or de di oxi d
de car bo n, numrul de kilometri de autostrad sau val oar ea net prezent (eur o, RON). Pr i n i nt er medi ul unor
indica t ori economici aceste criterii msoar gradul n care est e ndepl i ni t obi ect i vul de ef i ci en economic.
Par e evi dent ca pr i nt r e printre criteriile cantitative se vor regsi i cele monetare. n cazur i l e n car e pot f i
der i vat e val or i monet ar e, acest ea sunt f ol osi t e. Aceste valori se bazeaz pe principii ACB.
Cal i t at i ve un exempl u de cr i t er i u cal i t at i v est e i mpact ul unei i nvest i ii asupra mediului local. Aceasta ar
putea s nu aib niciun impact, un i mpact mi ni mal (pozi t i v sau negat i v) , un i mpact l i mi t at , un i mpact mo der at ,
sau un i mpact semni f i cat i v. Acest criteriu msoar r eal i zar ea obi ect i vul ui de pr ot ej ar e a medi ul ui .
n unel e ri sunt criterii stabilite care trebuie luate n considerare n aplicaiile pentru proiect. Spr e exempl u, n
M ar ea Br i t ani e NATA
8
per mi t e f act or i l or de deci zi e s ia n considerare impacturile economice, sociale i de
medi u al e pol i t i ci l or sau pr oi ect el or de t r anspor t dat e f i i nd cel e ci nci mar i obi ect i ve al e Guver nul ui M ar i i Br i t ani i
(r espect i v cr i t er i i ) cu pr i vir e l a t r anspor t :
s protejeze i s mbunteasc mediul natural i construit;
s mbunteasc sigurana tuturor cltorilor;
s contribuie la o economie eficient i s susin creterea economic durabil n locaiile adecvate;
s promoveze accesibilitatea tuturor l a facilitile uzual e, n speci al cel or car e nu dein un automobil;
s promoveze integrarea tuturor formelor de transport i a pl anur i l or de ut i l i zar e a t er enur i l or , n
veder ea unui si st em de t r anspor t mai bun i mai eficient.

6
Baker , D., Br idges, D., Hunt er , R. , Johnson, G. , Kr upa, J., M ur phy, J. and Sor enson, K. ( 2002) Gui debook t o Deci si on-M aking
M et hods, WSRC- IM -2002-00002, Depar t ment of Ener gy, USA. ht t p: / / emi -web.i nel .gov/ Ni ssmg/ Gui debook_2002. pdf
7
Keeney, R.L., Rai f f a, H.: Deci si ons wi t h mul t i pl e obj ect i ves, John Wil ey & Sons, 1976.
8
Df T (2007), The NATA Ref r esh: Revi ewi ng t he New Appr oach t o Apprai sal . Depar t ment f or Tr anspor t

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
0

/

4
9

La rndul lor, unele obiective sunt mprite n sub-obi ect i ve. n cazul exempl ul ui de mai sus, pent r u apl i caia
pent r u dr umur i a NATA urmtoarele trei obiective au fost mprite n sub-cr i t er i i :
M edi ul est e mprit n zgomot, calitatea aerului la nivel local, peisaj, biodiversitate, patrimoniu, i
ap, n timp ce impactul asupra emisiilor de dioxid de carbon este evideniat separat.
Economi a este mprit n durata cltoriei, la care se adaug costurile de f uncionare ale
vehi cul ul ui , cost ur i l e co nst r ui r i i i ntreinerii autostrzilor, f i abi l i t at e i restaurare;
Accesi bi l i t at ea se mpar t e n funcie de aspecte cum sunt: t r anspor t ul , acor dar ea unor pli
compensat or i i , pi et oni i altele.
Dat fiind natura acestor criterii, acestea ar trebui s fie maxi mizat e sau minimi zat e. n primul caz este urmrit
cea mai mar e val oar e a punct aj ul ui , cum ar f i , de exempl u, per f or manele unei maini, exprimate n cai putere,
pr of i t abi l i t at ea unei i nvest i ii, numrul de locuri de munc create, numrul persoanelor instruite n cadrul unui
pr ogr am. n cel de- al doilea caz, sunt urmrite cele mai sczute valori ale criteriilor, cum ar fi preul unei maini,
cost ur i l e cu f or a de munc sau consumul de energie.
n exempl ul de mai jos, este luat n considerare achiziionarea a 20 de autobuze colare de ctre primria unei
comuniti. Sel ect ar ea unui mo del de aut obuz di n t r ei posi bi l e f ace obi ect ul unei Anal i ze M ul t i cr i t er i al e.
Inf or maiile din Tabelul 1 prezint descrierea a 5 criterii, care furnizeaz: si mbol ul i numele criteriilor,
i ndi cat or ul f ol osi t pent r u cuant i f i car ea cr i t er i il or , i nt er val el e de val or i al e cr i t er i il or i efectul urmrit n cazul
fiecrui criteriu n parte.
Tabelul 1. Crit eriile i intervalele de valori ale acest ora
Crit erii Indicat or I nt ervale de
valori
Efect
M axim
( +) / mi nim (- )
C
1

Pr e Pr e (pr e n numerar sau
f i nanat n EUR )
15000 - 20000 -
C
2

Per f or man Put er e mot or (cai put er e) 100 - 150 +
C
3

Economi e Consum de combust i bi l ( l pe
100 km)
7 - 12 -
C
4
Cost ur i de
nt r einere
Cost ( EUR pe an) 1500 - 2200 -
C
5
Aspect 1 est e ur t i 5 est e f r umos 1 - 5 +
MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
1

/

4
9

2.1.3 MATRICE DE PERFORMAN
Un i nst r ument st andar d al anal i zei mul t i cr i t er i al e est e mat ri cea de perf orman (de asemenea cunoscut i ca
matrice de decizie sau t abel de consecine). Fi ecar e r nd di n cadr ul acest ei mat r i ci descr i e o opiune i fiecare
coloan descrie performana opiunilor n funcie de fiecare criteriu. Evalurile individuale de performan sunt
adeseor i numer i ce, dar pot f i expr i mat e i prin punct aj , sub form grafic ( bul l et poi nt ) de sau co d de
cul oar e.
Tabelul de mai jos prezint forma general a unei matrici de performan n cazul unor m opiuni i n criterii.
Punct aj el e di n cel ul el e mat r i cei sunt a
i j
i reprezint valoarea asociat opiunii i n cazul criteriului j.
Tabelul 2. M at ricea de per for man
Crit er ii
Al t ernat i ve
C
1
C
2
...C
j
C
n
A
1
a
11
a
12
... a
1n

A
2
a
21
a
11
... a
11

...A
i
... ... ... a
ij
...
A
m
a
m1
a
m2
... a
mn

Exemplu numeri c
Tabel ul 3 continu exempl ul si mpl u descr i s mai sus i indic performana unui numr de 3 tipuri diferite de
aut obuze n f uncie de un set de criterii care sunt considerate relevante. Dup cum se poate observa, toate
aceste criterii sunt msurate n numere cardinal e, dei al cincilea criteriu este calitativ.
Tabelul 3. Valorile e st i mat e ale alt ernat ivel or pent ru crit erii
Al t er nat i ve C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
1
A
17000 120 9 1600 3
2
A
19000 140 10 2000 4
3
A
20000 130 8 1800 5
n forma de baz a AMC aceast matrice de performan poate fi produsul fi nal al anal i zei . Fact or il or de deci zi e
le revine sarcina de a a evalua n ce msur obiectivele lor sunt ndeplinite de consemnrile din matrice. O
pr ocesar e at t de i ntuitiv a datelor poate fi rapid i eficient, dar poate conduce i la presupuneri
nej ust i f i cat e, det er mi nnd un cl asament i ncor ect al opiunilor.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
2

/

4
9


2.1.4 PUNCTARE I PONDERARE
n cazul t ehni ci l or AM C i nf or maiile din matricea de baz sunt de obicei convertite n val or i numer i ce co er ent e.
n mod obi nuit tehnicile AMC aplic analiza numeric unei matrici de performan n dou etape
9
:
1. Punct ar e: conseci nele preconizate pentru fiecare opiune primesc un punctaj numeric pe o scal a
ni vel ul ui de pr ef er i n pentru f i ecar e opiune pentru fiecare criteriu. Opiunile care sunt preferate altor a
pr i mesc un punct aj mai mar e pe scal a ni vel ul ui de pr ef er i n, iar opiunile mai puin preferate primesc un
punct aj mai mi c. n practic sunt adesea utilizate scal el e cupr i nse nt r e 0 i 100, unde 0 reprezint cea mai
puin preferat opiune, real sau ipotetic, iar 100 este asociat cu cea mai preferat opiune, real sau
ipotetic. Astfe, toate opiunile luate n considerare n AMC se vor ncadra ntre 0 i 100.
2. Ponder ar e: sunt at r i bui t e ponder i numer i ce pent r u a def i ni , pent r u f i ecar e cr i t er i u, estimrile relative ale
osci l aiilor dintre limita inferioar i limita superioar a scalei alese.
Ponderarea criteriilor de decizie este etapa n care fiecrui criteriu de decizie i este alocat o valoare sau
o po nder e respectiv, criteriile de decizie capt o pondere relativ unul fa de altul ponder ar ea
factorilor de decizie este necesar dac dorim s le combinm, pn la urm.
M et oda ponderrii prin oscilare pent r u a obine ponderi pentru criterii este una dintre cele mai utilizate.
Aceast metod se bazeaz pe compararea diferenelor: cum se compar oscilaia de la 0 la 100 de pe o
anumit scal cu oscilaia de la 0 la 100 de pe o alt scal? Pentru a realiza aceste compar aii analitii sunt
ncur aj ai s ia n considerare att diferena ntre opiunile cele mai puin i cele mai preferate, ct i ct de
important este pentru ei aceast diferen. Astfel, ponder ea unui cr i t er i u reflect att gama de di f er ene
di nt r e opi uni , ct i ct de mult conteaz diferena respectiv.
Un al t mod de eval uar e a ponder i l or est e estimarea direct a i mpor t anei relative a acestora prin at r i bui r ea
direct a unei greuti specifice fiecrui criteriu. Aceast metod atribuie ponderi criteriilor utiliznd o scal de
l a 0 l a 10 sau, de cel e mai mul t e or i , de la 0 la 100. Dac sunt utilizate cu atenie, respectiv lund n considerare
valorile aferente fiecrui criteriu, estimarea direct ar putea fi o metod eficient. n mod obi nuit experi i ,
factorii de decizie sau prile interesate stabilesc aceste po nder i n conf or mi t at e cu pr opr i a i nt er pr et ar e cu
pr i vi r e l a pr ef er i nele societii. De exempl u, dac experii presupun c societatea acord o mai mar e
i mpor t an valorii economice dect echitii, at unci acetia vor atribui o pondere mai mare valorii economice.
Acest pas n cadrul procesului AMC este cel mai complex; nu numai c analistul trebuie s cunoasc preferinele
societii fa de diferii factori pe baza crora sunt luate decizii l e, dar t r ebui e i s fie capabil s traduc aceste
pr ef er i ne n ponderi r el at i ve.

9
Mult i-crit eria analysi s: a manual, January 2009, Depart ment f or Communit ies and Local Government :
London

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
3

/

4
9

Pent r u exempl ul numer i c pe car e l -am folosit pn acum, vom considera c un grup de experi au analizat
cr i t er i i l e de selecie a alternativelor propuse i s-au consul t at cu principalele pri interesate: municipalitatea,
di r ect or i i de coli, reprezentanii prinilor. Acetia au decis c preul autobuzului este cel mai important criteriu
i c ponderea acestuia ar trebui s fie de 40%, performana motorului i design- ul aut obuzul ui sunt cr i t er i i l e
cel e mai puin importante, cu o pondere de 10%, n timp ce economia i costurile aferente ntreinerii au o
r el evan medie i o pondere de 20%. Aceste rezultate sunt prezentate n Tabel ul 4.
Tabelul 4. Ponderi est i mat e di rect
Crit eriu C
1
C
2
C
3
C
4
C
5

Ponder e 0,40 0,10 0,20 0,20 0,10
Al t e exempl e de t ehni ci sunt de obi cei ut i l i zat e pent r u a st abi l i ponder ea de i mpor t an includ:
- M et oda Del phi ,
- Clasificarea pe baz de scale predefinite,
- Pr ocesul Ier ar hi ei Anal i t i ce (PIA), car e va f i abor dat n Capi t ol ul 3.
For mul el e mat emat i ce, car e pot f i r edat e n pr ogr amel e i nf or mat i ce, vor combina apoi aceste dou
componente pentru a oferi o evaluare general a fiecrei opiuni evaluate. Prin urmare, aceast abordare
necesit furnizar ea de ctre persoanele implicate a i nf or maiile de i nt r ar e, comput er el e gest i onnd apoi dat el e
det al i at e i calculele nt r -un fel care s fie coerent cu preferinele care au fost indicate iniial.

2.1.5 STANDARDIZAREA MATRICEI DE PEFORMAN
St andar di zar ea est e pr ocesul prin care valorile criteriilor exprimate prin diferite uniti de msur sunt
t r ansf or mat e nt r- o scal comun , care permite realizarea unei comparaii ntre acestea.
Dat fiind diversitatea scalelor pe care pot fi msurate atributele, analiza multicriterial pentru luarea deciziilor
face necesar ca punctajele diferitelor criterii s fie transformate n uniti comparabile. Punct aj el e cr i t er i i l or pot
f i compar at e sau bombi nat e numai dac scalele criteriilor sunt aceleai. Tr ansf or mar ea punct aj el or cr i t eri i l or n
punctake comparabile este adeseori numit st andar di zar e sau nor mal i zar e. Unitile de msur sunt
uni f or mi zat e pr i nt r - o f uncie valoric sau printr-o procedur de standardizare, iar punctajele acestora i pi er d
di mensi unea i unitatea de msur aferent.
Sunt di sponi bi l e di f er i t e met ode de st andar di zar e a punct aj el or
10
: metodele de transformare liniar a scalelor
cum este standardizarea maxim, st andar di zar ea de i nt er val i standardizarea scopului, precum i abor dar ea
f unciei valorice non-l i ni ar e. For mul el e speci f i ce acest ei met ode sunt pr ezent at e n Anexa 1.

10
See Dobre, I. , Bdescu, A. , Puna, L., Teorie Deciziei, Editura ASE, Bucureti, 2007.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
4

/

4
9

M et oda nu menine ordinea de mrime relativ, dar stabilete punctajele br ut e al e opiunilor n interval ul [ 0,1]
Sunt di spo ni bi l e ct eva pachet e sof t war e car e pot f i f ol osi t e pent r u r eal i zar ea cal cul el or n cadr ul AM C, iar
acest ea sunt descr i se n Anexa 2 a manual ul ui .
Urmnd exemplul de mai sus, am aplicat dou proceduri de normalizare asupra matricei de performan
descrise n Tabelul 2. n primul rnd a fost aplicat normalizarea vectorial, ut i l i znd f or mul a 2.1, n car e rij
reprezint punctajele standard, iar aij reprezint punctajele rezultate n urma procesului de punctare.
( 2.1)
M et oda nu i a n cal cul t i pul cr i t er i i l or . Rezul t at el e sunt pr ezent at e n Tabel ul 5.
n al doilea rnd a fost utilizat normalizarea prin transformare liniar; aceast metod folosete formula 2.2
pent r u cr i t er i i l e C
2,
si C
5
care sunt maximizate i respectiv formula 2.3 pentru criteriile C
1
, C
3,
C
4,
C
6
car e sunt
mi ni mi zat e.
, = ( 2.2)
( 2.3)
Rezul t at el e sunt val or i cupr i nse n i nt er val ul [ 0,1] i sunt pr ezent at e n Tabel ul 6.
Tabelul 5. M at ricea de per for man normalizat ( met oda de normalizare vectorial)
Al t ernat i ve C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
1
A
0,52 0,53 0,64 0, 51 0,42
2
A
0,59 0,62 0,57 0, 64 0,57
3
A
0,62 0,58 0,51 0, 57 0,71

Tabelul 6. M at ricea de per for man normalizat ( met oda de t ransf ormare liniar)
Al t ernat i ve C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
1
A
0,15 0,86 0,10 0, 20 0,60MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
5

/

4
9

2
A
0,05 1,00 0,00 0, 00 0,80
3
A
0,00 0,93 0,20 0, 10 1,00

2.2 PRINCIPALELE ETAPE ALE AMC
Pr i nci pal ii pai pe car e l e pr esupune Analiza Multicriterial pot fi defalcai n cteva etape, care sunt descrise
secvenial mai jos. Este posibil ca etapele s fie repetate, pentru realizarea coreciilor necesar e.
Acest e et ape sunt descr i Se n det al i u mai j os
11
:
1. St abi lirea cont ext ul ui decizional, cuma ar f i scopur i l e pr oi ect ul ui car e est e depus sau eval uat ,
f ezabi l i t at ea acest ui a. n acest sens, anal i st ul ar t r ebui s dispun de rspunsuri clare la ntrebri
pr ecum: Car e sunt scopur i l e AM C i care sunt factorii de decizie i al i f act or i i nt er esai?
nelegerea clar a obiectivelor este crucial, ntruct AMC se refer la obiective multiple, care sunt
di scor dant e. Acest ea sunt compr omi sur i l e necesar e. Cu t oat e acest ea, l a apl i car e a AM C est e
important identificare aunui singur obiectiv de nivel nal t , car e, de obi cei , va avea i sub-obi ect i ve.
2. Defi ni rea opiunilor
Aceast etap este menit s identifice opiunile alternative care trebuie luate n considerare.
Opiunile luate n considerare vor face referire, n general, la o anumit problem sau co nt ext , dar pot
i ncl ude i nvest i ii, proiecte, politici, pl anur i de dezvol t ar e et c. Este important s existe o descriere clar
i detaliat a ceea ce reprezint fiecare opiune.
3. Defi ni rea crit eriilor
n aceast etap, anal ist ul identific i definete toate cr i t er i i l e car e sunt r el evant e pent r u pr obl ema
decizional. Acest ea vor i ncl ude t oat e cat egor i i l e i mpor t ant e de cost ur i i beneficii ce rezult din
opiunile luate n considerare. Este adeseori util gruparea criteriilor n categorii economice, sociale i
de medi u. n AM C pot f i i nt r oduse cr i t er i i car e sunt di f i ci l de cuant i f i cat i care ar putea fi evaluai
numai di n punct de veder e cal i t at i v, cum ar fi sensibilitatea politic, echitate i ireversibilitate.
4. Crearea mat ricei de performan car e descr i e per f or manele preconizate ale fiecrei opiuni n funcie
de cr i t er i i . I nf or maiile cu privire la dimensiunile fiecrui impact (cr i t er i u) pot fi exprimate n uniti

11
Adapt er from Mult i-cr it eri a analysis: a manual, January 2009, Depart ment f or Communit ies and Local Government:
London


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
6

/

4
9

monet ar e, f i zi ce sau, pur i simplu, pe o scal calitativ. Dat el e cu pr i vi r e l a i mpact ur i pot f i col ect at e
pr i nt r -un st udi u, pr i n i nt er medi ul dat el or exi st ent e, cu aj ut o r ul exper ilor sau al prilor interesate.
5. St andardi zarea punct aj el or pent r u f i ecar e cr i t er i u l a i nt er val ul unei scal e comune (de obi cei cu val or i
cupr i nse nt r e 0-1 sau 0-100. n acest sens vor f i apl i cat e met odel e descr i se n seciunea precedent.
6. Ponderarea cr it eriilor pentru cuantificarea relativ a fiecrui criteriu n procesul decizional. Ponder ea
ar trebui s derive din informaiile existente sau ar trebui s fie stabilit prin chestionarea prilor
i nt er esat e, car e i vor comunica prefereinele pentru diverse criterii, dup cum este prezentat n
seciunea 2. 1. Pot f i apl i cat e met o de AM C speci f i ce, pr ecum Pr ocesul Ier ar hi ei Anal i t i ce (PIA) descr i s n
capi t ol ul 3.
Est e i mport ant de menionat faptul c n cadrul anumitor procese de luare a deciziilor exist
posi bilit at ea al egeri i celei mai bune opiuni fr ponderare i, prin urmare, aceast etap este
redundant. n contextul propunerii i sleciei de proiecte de investiii considerm c este
important ponderarea criteriilor pentru a produce o ierarhizare realist a alternativelor de proiect.
7. Ierarhizarea opiunilor
Se combin ponder ea i punctajul pentru fiecare opiune pentru a deriva o valoare de ansamblu. n
aceast etap factorul de decizie trebuie s selecteze cea mai adecvat metod pentru ierarhizarea
al t er nat i vel or . n Capi t ol ul 3 sunt pr ezent at e ct eva t ehni ci des ut i l i zat e, dei n prezent opiunile
al t er nat i ve sunt i er ar hi zat e, de obi cei , pr i n nsumar ea po nder i l or af er ent e punct aj el or cr i t er i i l or pent r u
fiecare alternativ.
8. Exami narea rezult at elor
n aceast etap expertul analizeaz rezultatele obinute i le preint ntr-o manier atotcuprinztoare.
9. Analiza de senzit ivit at e
Anal i za de senzi t i vi t at e poat e f i ut il factorilor de decizie pentru a-i spr i j i ni l a est i mar ea val or i l or
acest or a i pentru a se asigura astfel c aleg alternativa cea mai adecvat pentru ndeplinirea
obi ect i vel or . Scopul unei anal i ze de senzi t i vi t at e est e acel a de a val i da eval uar ea al t er nativ i
ierarhizrile alternative care rezult din procesul de decizie, demonstrnd c schimbrile mici din
punct aj el e al t er nat i vel or n compar aie cu criteriile de decizi e sau cu ponder i l e cr i t er i i l or nu modific
i er ar hi a al t er nat i vel or .
M ai nt i , est e stabilit senzitivitatea ponderilor criteriilor. Analistul schimb fiecare dintre ponderile
af er ent e cr i t er i i l or de deci zi e cu 10%, meninnd 100% suma factorilor de ponderare. Dac aceste
schimbri nu au ca rezultat ierarhizri alternative, analiza decizional este considerat a fi una solid.


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
7

/

4
9

3. METODE DE EVALUARE MULTICRITERIAL
Aceast seciune realizeaz un rezumat al principalelor caracteristici ale unora dintre cele mai cunoscute
metode de evaluare multicriterial i explic i r ecomandar ea aut or i l or de a apl i ca cel e t r ei met ode
mul t i cr i t er i al e ut i l i zat e n co nt i nuar e n cadr ul de spr i j i n pent r u l uar ea deci zi i l or de finanare a proiectelor de
investiii.
3.1 ANALIZA DIRECT A PERFORMANELOR ALTERNATIVELOR
n anumite situaii, AMC este limitat la o analiz direct i cantitativ a matricei de performan. n astfel de
cazur i , numai o cantitate limitat de informaii cu privire la calitile relative ale opiunilor pot f i obinute pr i n
examinarea direct a performanelor alternativelor. Este verificat poziia dominant a unor criterii fa de
al t el e. Pozi ia dominant se manifest atunci cnd performanele unei opiuni sunt cel puin la fel de bune ca
al e al t ei a pent r u t oat e cr i t er i i l e i sunt strict mai bune dect ale alteia pentru cel puin un criteriu. n pr i nci pi u, o
opiune le poate domina pe toate celelalte, dar este puin probabil ca acest lucru s se ntmple n practic.
Recomandm folosirea acestei metode numai n etapele timpurii ale dezvoltrii unui proiect, de xemplu pentru
cl ar i f i car ea cr i t er i il or sau pentru furnizarea de informaii cu privire la posibilele alternative. Altfel, atunci cnd se
solicit finanare pentru un proiect, trebuie folosite metode mai complexe.
3.2 NSUMAREA PONDERILOR
nsumar ea ponder i l or care mai este cunoscut i sub denumi r ea de modele liniare cumulat ive est e o
metod foarte rspndit, aplicat n cazul deciziilor multicriteriale. Metoda este aplicabil n ipoteza c
cr i t er i i l e sunt pr ef er enial independente unul de cellalt i n condiiile n care incertitudinea nu est e
ncorporat n mod oficial n modelul AMC. Modelul liniar arat cum valorile unei opiuni aferente mai multor
cr i t er i i pot f i combi nat e nt r -o val oar e de ansambl u. Acest l ucr u est e r eal i zat pr i n nmul irea punctajelor
st andar di zat e r
ij
ale fiecrui criteriu cu ponderea adecvat a acelui criteriu w
j
, urmat de nsumarea punctajelor
ponder at e al e t ut ur or cr i t er i i l or . Calcularea punctajului total pentru fiecare alternativ A
i
, r espect i v AS
i
, poat e f i
realizat prin urmtoarea ecuaie:
( 3. 1)
M odel el e de acest t i p au f ur ni zat n r epet at e r ndur i un spr i j i n sol i d i eficient factorilor de decizie pentru
pr obl eme di ver se i n circumstane variate
12.
De exempl u, n Olanda, comi si a pent r u Eval uar ea Impact ul ui
asupr a M edi ul ui (EIA) a r ecomandat apl i car ea nsumrii ponderilor pent r u eval uar ea sol uiilor alternative.
nsumarea ponderilor a fost aplicat i n alte state, conf or m Bei nat i Ni j kamp (1998)
1 3
.
Est e i mpor t ant de menionat c procesul de standardizare i ponderile aplicate implic un grad ridicat de
subi ect i vi sm. Pr i n ur mar e, expl i car ea punct el or f or t e i a slbiciunilor unui proiect alternativ, precum i
explicarea clasificrii finale sunt pai importani n cadrul prezentrii rezultatelor.

12
* * * M ul t i -cr it er i a anal ysi s: a m anual , Januar y 2009, Depar t ment f or Comm uni t i es and Local Gover nment : London
13
Bei nat , E. and Ni j kamp, P., (edi t or s) 1998. M ul t i - cr i t er ia analysi s f or l and- use management . Kl uwer , Dor dr echt .
j i
n
j
j i
r W AS
,
1
*

=
=

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
8

/

4
9

Exemplu numeri c
n cazul exempl ul ui de sel ect ar e a model ul ui de aut obuz colar pentru primri e, punct aj el e pent r u f i ecar e di nt r e
cel e t r ei al t er nat i ve sunt cal cul at e pe baza unei mat r i ci de per f or man normalizate (vezi Tabelul 7) i a
ponderilor introduse direct de ctre experi (vezi Tabelul 4).
Rezul t at el e sunt pr ezent at e mai j os:
Tabelul 7. Rezultate pentru metoda nsumrii ponderilor
Al t er nat i ves C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
AS
i

A
1

0,15 0,86 0, 10 0, 20 0, 60 0,27
A
2

0,05 1,00 0, 00 0, 00 0, 80 0,20
A
3

0,00 0,93 0, 20 0, 10 1, 00 0,25
Weight 0,40 0,10 0, 20 0, 20 0,10

Concl uzi a este c cea mai bun alternativ este A1, care are cel mai mare punctaj pentru criteriul cu impactul
cel mai mare: asigur cel mai mic pre. Punctajul alternativ pentru A1 este 0,27, n timp ce celelalte dou criterii
obin un punctaj mai mic: 0,25 pentru A3 i 0,20 pentru A2.

3.3 PROCESUL IERARHIEI ANALITICE
Pr ocesul I er ar hi ei Anal i t i ce (PIA) a fost elaborat de ctre Saat y
14
(1980) ca metod de analiz a deciziilor bazat e
pe o i er ar hi zar e a component el or deci zi ei . Dup cum au observat Gi ssel i Lel eur
15
(2004), s-a dovedi t a f i una
di nt r e cel e mai apl i cat e met o de AM C i est e menionat n majoritatea manualelor i ghidurilor cu privire la
AM C.
1 6
Aceast metod este n esen una interactiv, pr i n car e un f act or de deci zi e sau un gr up de f act or i de
deci zi e i t r ansmi t pr ef er i nele analistului i pot fi dezbtute sau discutate opinii i rezultate. M et oda pr ovi ne,
n mare msur, din teoriile cu privire la comportamentul uman, i ncl usi v cel e r ef er i t oar e l a pr ocesul de gndi r e,
logic, intuiie, exper i en i teorii de nvare .
PIA mai dezvolt i un model liniar cumulativ, dar n formatul su standard utilizeaz proceduri pentru derivarea
de po nder i i punctaje realizate de ctre alternative care se bazeaz, respectiv, pe comparaii pereche dintre

14
Saat y, T. 1980, The Anal yt ic Hi erarchy Pr ocess, M cGr aw -Hil l, New Yor k.
15
Gi ssel Gol dbach, St ine and Lel eur , St een (2004)- Cost -Benef it Anal ysis and al t er nat i ve appr oaches f r om t he Cent r e f or
Logist i cs and Goodds. St udy of eval uat i on t echni ques, 2004
16
Vezi M ul t i - cr i t er i a anal ysi s: a m anual , 2009, Depar t ment f or Communi t i es and Local Gover nm ent : London; M et hodol ogy
f or m ul t i -cr i t er i a Anal ysi s of Agr i Envir onment al Schemes; sau Eval uat i ng Soci o Economi c Devel opment , Sour cebook 2:
M et hods & Techni ques. M ul t i -cr i t er i a anal ysi s.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 1
9

/

4
9

cr i t er i i i dint r e opiuni. Prin urmare, PIA se bazeaz pe construirea unei serii de matrici comparaii pereche
care comapr criteriile ntre ele. Scopul acestui demers este acela de ierarhizare sau ponderare a fiecrui
cr i t er i u car e descr i e i mpor t ana contribuiei fiecruia dintre aceste criterii la obiectivul de ansamblu. Dac
cr i t er i i l e sunt def al cat e nt r -un numr de sub- cr i t er i i , compar aiile pereche se repet pentru ficare dintre
ni vel el e acest ei i er ar hi i . O compar aie pereche de n criterii (C
1
C
n
) pent r u a r ef l ect a i mpor t ana sau ponderea
fiecrui criteriu n influenarea obiectivului general presupune const r ui r ea unei mat r i ci pe n (C) care s prezinte
pozi ia dominant a unui criteriu din coloana stng fa de fiecare dintre criteriile din rndul de sus.

C=
n
n n
n
n
c
c
c
c
Cn
c
c
c
c
C
C C

1
1
1
1
1
1


Fi ecar e nr egi st r ar e C, r ef lect o scal a raportului dintre ponderile prioritare de baz alocate fiecrui criteriu.
Pentru a face aceste determinri Saaty a elaborat o scal pent r u Int ensi t at ea Impor t anei de nou puncte. Se
susine c scala se bazeaz pe experimente psihologice i este conceput pentru a reflecta n mod corect
prioritile din cadrul comparaiilor dintre cele dou elemente, minimiznd, n acelai timp, dificultile
i mpl i cat e.
Tabelul 8. Scala PIA cu privi re la i nt ensit at ea i mport anei
Int ensi t at ea import anei Def inii e
1 Impor t an egal a ambelor elemente
3 O i mpor t an mai mic a unui element fa de un altul
5 I mpor t an semnificativ sau esenial a unui element fa de un altul
7 I mpor t an demonstrat a unui el ement f a de un altul
9 Impor t an absolut a unui element fa de un altul
Sur sa: Saat y, 1982

Val or i l e 2, 4, 6 i 8 sunt val or i i nt er medi ar e car e pot f i f ol osi t e pent r u a r epr ezent a nuane de judecat n
completarea celor cinci evaluri de baz.
n matricea C, fiecare nregistrare din celul este pozitiv, iar elementele din diagonal (c
j j
) sunt egale cu 1. Dac
se presupune c predomin tranzitivitatea preferinelor. De exemplu, dac C1 este preferat pe o scal de la 5 la
C2, at unci C2 est e pr eferat pe o scal de 1/5 la C1), atunci proprietatea reciproc cjj = 1/ cjj este satisfcut i
trebuie furnizate estimri numai pentru celulele care se afl deasupra diagonalei.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
0

/

4
9

Calculele necesare sunt destul de complexe. n practic acestea ar trebui s fie realizate de ctre un pachet PIA
speci al pent r u comput er .
O alternativ mai simpl descris nt r -un manual r ecent
17
, car e est e at r act i v i di n punct de veder e t eor et i c,
est e aceea pr i n car e sunt ur mai urmtorii pai:
cal cul ar ea medi ei geo met r i ce pent r u f i ecar e r nd di n cadr ul mat r i cei
adunar ea t ut ur or medi i l or geomet r i ce, i
normalizarea fiecrei medii geometrice prin mprirea la totalul care tocmai a fost calculat.
Rezultatele reprezint ponderea calculat alocat fiecrui criteriu, w
j
,
Punct aj ul al t er nat i v ( ASi ) al fiecrei opiuni cu pr i vi r e l a t oat e cr i t er i i l e pot f i est i mat e cu mo del ul l i ni ar
cumul at i v, dup cum urmeaz:

AS
1
= a
11
(w
1
) + a
21
(w
2
) ++ a
N1
(w
N
)


AS
2
= a
12
(w
1
) + a
22
(w
2
) ++ a
N2
(w
N
)
.
.
.
AS
m
= a
1m
(w
1
) + a
2m
(w
2
) ++ a
Nm
(w
N
)

Exemplu numeri c
Ca exempl u numer i c, vom lua n considerare matricea decizional utilizat pentru selectarea modelului de
aut obuz colar pentru primrie. Vom apl i ca met oda pent r u a el abor a ponder i l e pent r u cel e ci nci cr i t er i i, i ar pe
baza acest or po nder i vor f i cal cul at e punct aj el e al t er nat i ve.
Cal cul el e sunt pr ezent at e n Tabel ul 9.
Tabelul 9. Ponderile crit erii lor derivat e cu ajut orul PIA
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5

Medie geometric Pondere
C
1
1,00 3,00 5, 00 3,00 7,00
3,16 0, 46
C
2
0,33 1,00 0, 33 0,20 5,00
0,64 0, 09
C
3
0,20 3,00 1, 00 3,00 5,00
1,55 0, 23
C
4
0,33 5,00 0, 33 1,00 5,00
1,23 0, 18

17
M ul t i- cr i t er i a anal ysi s: a manual , Januar y 2009, Depar t ment f or Communit i es and Local Gover nment : London.


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
1

/

4
9

C
5
0,14 0,20 0, 20 0,20 1,00
0,26 0, 04
Sum a medi ilor
geomet rice

6,84

Ponderile calculate sunt prezentate n ultima coloan din Tabelul de mai sus. n cazul n care comparm
rezultatul cu ponderea alocat de experi, vom observa c rezultatele sunt asemntoare. Pent r u pr i mel e 4
cr i t er i i, ponder i l e sunt dest ul de apr o pi at e de po nder i l e est i mat e di r ect . Di f er enele sunt reportate celui de-al
ci nci l ea cr i t er i u, car e conf or m PIA avea o ponder e de 4%, n compar aie cu 10% prin metoda precedent.
Urmtorul pas este acela de a calcula Punctajul Al t er nat i v ( AS_AHP) i de a sel ect a opiunea care asigur
punct aj ul cel mai r i di cat . Rezul t at el e f ur ni zat e n Tabel ul 10 sunt n conf or mi t at e cu r ezul t at el e obinute
anterior. Cea mai bun opiune este, din nou, A1, iar punctajul acesteia este foarte apropiat de cel precedent.
Urmtoarea opiune este A3, iar cea mai nerecomandat opiune este A2.
Tabelul 10. Rezult at e cu aj ut orul PI A
Al t ernat i ve C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
AS_AHP


0,15 0,86 0,10 0, 20 0,60
0,23


0,05 1,00 0,00 0, 00 0,80
0,15


0,00 0,93 0,20 0, 10 1,00
0,19
Ponde re 0,46 0,09 0,23 0, 18 0,04

Dei metoda a fost criticat ca urmare a legturii dintre descrierile ver bal e i scala numeric corespondent,
aceasta prezint cu si gur an cteva avantaje:
- Ut i l i zat or ii per cep compar aiile pereche ca fiind simple i convenabile.
- Este foarte util atunci cnd criteriile sunt calitative.
- Pot f i gest i onat e di scr epanele din judecile relative.

3.4 METODE DE SURCLASARE: ELECTRE I
Toate metodele care au evoluat utilizeaz surclasar ea n ncer car ea de a eli mi na al t er nat i vel e car e sunt , nt r - un
anume sens, domi nat e . Cu toate acestea, spre deosebire de ideea simpl de dominare evideniat a unor
variante de ctre altele , pr edomi nar ea n cadr ul cadr ul ui de r ef er i n de surclasare utilizeaz ponderi pentru a
conferi mai mult influen unor criterii n comparaie cu altele.
Se consider c o opiune surclaseaz o alta dac depete per f or manele acesteia din urm n funcie de
suf i ci ent e cr i t er i i dest ul de i mpor t ant e (conf or m sumei ponder i l or cr i t er i i l or ) i nu este surclasat de o alt
opiune atunci cnd nregistreaz o performan semnificativ inferioar n funcie de orice criteri u. Toat e
1
A
2
A
3
A

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
2

/

4
9

opiunile sunt evaluate n funcie de msura n care sunt suficient de surclasante n ceea ce privete gama
ntreag de opiuni considerate ca fiind msurate n funcie de o pereche de paramtrii prag.
Varianta surclasrii este folosit n cazul n car e nu t oat e cr i t er i il e sunt consi der at e comensur abi l e i , n
conseci n, nu poate fi obinut un punctaj global. Analiza se bazeaz pe comparaii multiple de genul: Var i ant a
A surclaseaz Var i ant a B di n punct ul de veder e al cr i t er i ul ui de medi u? , Var i ant a A surclaseaz Var i ant a B
din punctul de vedere al criteriului de angajare? etc. Aceste ntrebri pot primi uor rspunsul da sau nu sau
pot f i modi f i cat e, aj ust at e, , caz n car e sunt i nt r oduse noiunile de pr ef er i n slab i de cr i t er i u pr ag. Anal i za
realizeaz t oat e compar aiile posibile i i prezint un rspuns- sintez de t i pul : Var i ant a A est e cel puin la fel
de bun ca Var i ant a B n f uncie de majoritatea criteriilor (caz de acord) , fr a fi prea nepotrivit n funcie de
cel el al t e cr i t er i i (caz de dezacor d)" .
Anal i za poat e i ncl ude pr ot ecie mpotriva unei judeci favorabile pentru o msur care ar putea fi dezastruoas
di n punct ul de veder e al unui cr i t er i u dat , st abi l i nd un ' pr ag de vet o' pent r u f i ecar e cr i t er i u. I nt r oducer ea unui
pr ag de vet o f ace o di f er en clar ntre logica surclasrii i logica compensrii. De exempl u, n cazul exi st enei
un pr ag de vet o, un i mpact deo sebi t de negativ asupra mediului ar face imposibil ca o msur s fie considerat
bun, chiar dac impactul asupr a l ocur i l or de munc ar fi unul excelent.
Pr i nci pal el e var i ant e al e Anal i zei mul t i cr i t er i al e car e f ol osesc sur cl asar ea sunt
1 8
:
- ELECTRE I . Aceast variant funcionez cu un indice de concordan i un indice de discordan,
prezentate sub form de punctaj e. Est e i nt r odus un pl an de dezacor d (vet o) pent r u t oat e cr i t er i i l e.
Sol uia este identificat prin utilizarea unui software care proceseaz situaia n care trebuie alese cele
mai bune msuri/cea mai bun msur. De EXEM PLU si t uaia n care scopul este st abi l i r ea cel or mai
bune pr act i ci .
- ELECTRE TRI. Aceats variant este util pentru clasificarea msurilor n diferite categorii; de exempl u,
msurile cu cel mai mare succes, msurile care nu au un i mpact semni f i cat i v i msurile intermediare.
- ELECTRE I I r ealizeaz o ierarhizare a msurilor, de l a cea mai de succes l a cea mai puin de succes.
Sur cl asar ea i pragurile veto sunt de t i p f r anc.
- ELECTRE III realizeaz, la rndul su, o clasificare, dar i nt r oduce r el aii de surclasare vagi.
- PROM ETHEE f ol osete numai un i ndex de acor d i introduce surclasarea progresiv.
M et oda ELECTRE
19
elaborat de ctre Roy
20
(1974) este o procedur care reduce secvenial numrul de
alternative cu care se confrunt factorii de decizie ntr-un set de al t er nat i ve no n-domi nat e. Ur mnd pr act i ca
MAM aplicat n depunerea i ealuarea de proiecte
2 1
, considerm c ELECTRE I este metoda care rspunde n

18
Pent r u mai mul t e i nf or maii vezi Vincke, P. (1992) M ul t i -cr i t er ia Decisi on-Ai d, Joh n W i l ey, Ch ich est er
19
ELECTRE pr ovi ne di n Elimination et Choix Traduisant la Ralit.
20
Roy, Ber nar d (1968). " Cl assement et choi x en pr sence de point s de vue mul t i pl es (l a mt hode ELECTRE)" . la Revue
d' Inf ormat i que et de Recher che Oprat i onel l e (RIRO) (8): 5775.
21
Vezi M ul t i - cr i t er i a anal ysi s: a m anual , 2009, Depar t ment f or Communi t i es and Local Gover nm ent : London; M et hodol ogy
f or mul t i -cr i t er i a Anal ysi s of Agr i Envi r onment al Schemes; or Eval uat i ng Socio Economi c Devel opment , Sour ceb ook 2:
M et hods & Techni ques. M ul t i -cr i t er i a anal ysi s.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
3

/

4
9

mod adecvat nevoi l or exper ilor i aplicanilor di n sf er a pr ogramelor cu finanare european. n acest sens vom
descr i e bazel e acest ei met o de i vom cont i nua pr ezent ar ea exempl ul ui numer i c.
Surcla sa rea care i se datoreaz n principal lui Roy i poate fi definit dup cum urmeaz:
Concept ul de r el aie de surclasare S est e i nt r odus ca o r el aie binar definit pe setul de alt er nat i ve A . Dat e
fiind dou alternative
i
A i
j
A ,
i
A surclaseaz
j
A , sau
j i
SA A , dac, n urma a tot ceea ce este cunoscut
despre cele dou al t er nat i ve, exist suficiente argumente care s susin c
i
A est e cel puin la fel de bun ca
i
j
A . Scopul met odel or de sur cl asar e est e acel a de a i dent i f i ca al t er nat i ve care s domine alte alternative n
t i mp ce nu pot fi dominate, la rndul lor, de nicio alt alternativ. Prin urmare, surclasarea este definit
f undament al ca f i i nd o compar aie per eche nt r e f i ecar e per eche de opiuni luat n considerare.
Pentru a identifica cea mai bun alternativ, sur cl asar ea mai necesit i cunotine cu privire la ponderile
criteriilor. Fiecrui criteriu C C
j
e i este alocat ponderea
j
w .
Punct ul de pl ecar e est e def i ni r ea a ceea ce se numete concorda na i discordana indicilor.
Ut i li znd aceeai notare ca i n corpul principal al manualului, indicele de concorda n, c(Ai,Aj), poat e f i cal cul at
pent r u f i ecar e per eche de o piuni ordonat (Ai, Aj) ca f i i nd pur i simplu suma tuturor ponderilor af er ent e acel or
cr i t er i i pent r u car e opiunea i deinde un punctaj cel puin la fel de mare ca i j . Pr i n ur mar e, fiecrei perechi de
al t er nat i ve
i
A i
j
A i est e desemnat un i ndi ce de concor dan ) , (
j i
A A c dat de:

>
=
=
)} ( ) ( : {
1
1
) , (
j
A
k
r
i
A
k
r k
k
n
k
k
j i
w
w
A A c (3.2)
Unde suma ponderilor criteriilor din numrtor este luat numai pentru criteriile ale cror valori
i
A domin
val or i l e
j
A .
Indi cel e de di scor dan, d(Ai,Aj), est e puin mai complex. Dac opiunea i ar e o per f or man mai bun dect
opiunea j conf or m t ut ur or cr i t er i i l or, i ndi cel e de di scor dan este zero. Dac nu, at unci pent r u f i ecar e cr i t er i u
unde j depete performana lui i, r apor t ul est e cal cul at nt r e di f er ena dintre nivelul de performan j i i i
di f er en maxim de punctaj observat la criteriul n cauz dintre orice pereche de opiuni di n set ul l uat n
consi der ar e. Acest r apor t (care trebuie s aib o valoare ntre zero i unu) este indicele de discordan:

>
=
. )}, ( ) ( max{
1
, ) ( ) ( 0
) , (
otherwise A r A r
k all for A r A r if
A A d
j k i k
j k i k
j i

(3.3)MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
4

/

4
9

Unde,
)} ( ) ( max{
j k i k
A r A r = . (3.4)
Ast f el def i ni t , i ndi cel e de di scor dan are o valoare real numai n stadiile ulterioare ale analizei dac criteriile
sunt de apr oxi mat i v aceeai importan. Cu toate acestea, este posibil perfectarea definiiei discordanei
pent r u a evita aceast dificultate, chi ar i cu preul de a i nduce un el ement de apr eci er e subi ect i v. Indi cel e de
di scor dan este acela care sur pr i nde noiunea inacceptabilitii unei opiuni dac este nregistrat o
per f or man inacceptabil de slab, chiar i la o singur dimensiune.
Pentru a combina cele dou seturi de indici n(n - 1) pent r u t oat e opiunile n l uat e n co nsi der ar e, urmtoarea
etap este aceea de a defini un (r el at i v mar e) pr ag de co nco r dan, c* , i un ( relativ sczut) pr ag de di scor dan,
d* , pent r u car e
C* +d* =1 (3.5)
O opiune surclaseaz o alt opiune n ansamblu dac indicele de concordan aferent se afl mai sus de
val oar ea pr agul ui i i ndi cel e de di scor dan aferent se afl mai jos de valoarea pragului.
Acest ea sunt ) (
i k
A g . Odat ce cei doi indici sunt cunoscui, o r el aie de surclasare S este definit de:
j i
SA A dac i numai dac

s
>
-
-
, ) , (
, ) , (
d A A d
c A A c
j i
j i
(3.6)
unde c
*
i d
*
sunt praguri stabilite de ctre factorul de decizie.
Set ul t ut ur or opiunilor care surclaseaz cel puin o alt opiune i nu sunt ele nsele surclasate, conine
opiunile promitoare pentru aceast problem. Dac setul este prea mic, poate chiar gol, atunci poate fi
extins prin modificri adecvate ale pr agur i l or de co ncor dan i/sau discordan. n mod similar, dac setul este
pr ea l ar g, di mensi uni l e sal e pot f i r eduse.
Pe scur t , paii de urmat n cadrul metodei de surclasare sunt:
Pas 1. Obinerea valorilor criterii l or , a ponderii fiecrui criteriu i a mat r i cei de per f or man standardizate.
Pas 2. Const r ui r ea r el aiilor de surclasare n conf or mi t at e cu def i ni iile concordanei i discordanei.
Pas 3. Obinerea unui subset dominant minim prin utilizarea indicelui minim de concordan i a indicelui
maxi m de di scor dan.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
5

/

4
9

Pas 4. Dac subsetul are un singur element sau este suficient de mic pentru a fi aplicat o judecat de
val oar e, sel ect ai decizia final. n caz co nt r ar , Paii 2 pn la 4 se repet pn la existena unui singur element
sau a unui subset r edus.
Exemplu numeri c
Ca exempl u numer i c, vom l ua n consi der ar e mat r i cea de deci zi e utilizat pentru alegerea modelului de autobuz
de coal pentru primrie.
Pas 1. M at r i cea de per f or man este o form standardizat, dup cum este prezentat ponderea fiecrui
cr i t er i u n Tabel ul de mai j os. Utilizm ponderile dobndite folosind AHP n exempl u numer i c, di n seciunea 3. 3.
Tabelul 11. M at ricea de perf orman normalizat
Al t ernat i ves C
1
C
2
C
3
C
4
C
50,15 0,86 0,10 0, 20 0, 60


0,05 1,00 0,00 0, 00 0, 80


0,00 0,93 0,20 0, 10 1, 00
Weight 0,46 0,09 0,23 0, 18 0, 04
Pas 2. Indi cel e de co ncor dan este calculat mai nti.
C
11
, C
22
i

C
33
nu f ac obi ect ul cal cul ul ui i ndi ci l or de co ncor dan.
C
12
=(w
1
+w3 +w4)/ ( w1 + w2 + w3+ w4 + w 5) =( 0, 46+0,23+0,18)/ 1=0, 87
C
13
= (w1 +w4)/ (w 1 + w2 + w 3+ w4 + w5)=(0,46+0, 18) / 1=0,64
C
23
=(w 1 +w2) / (w1 + w 2 + w3+ w4 + w5)=(0,46+0,09)/ 1=0, 55
C
21
=(w 2 +w5) / (w1 + w 2 + w3+ w4 + w5)=(0,09+0,04)/ 1=0, 13
n acel ai fel sunt cal cul ai indicii de concordan pentru C
31 i
C
32.

M at r i cea de concor dan rezultat este prezentat n Tabel ul de mai j os.


1
A
2
A
3
A

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
6

/

4
9

Tabel ul 12. M at ri cea de concordan
Al t ernat i ve A
1
A
2
A
3- 0,87 0,64


0,13 - 0,55


0,36 0,45 -
I ndi ci i de di scor dan sunt calculai folosind formula 3.3.
Di n nou, d
11
, d
22
i

d
33
nu fac obiectul calculrii indicilor de discordan.
d
12
= max {1-0,85; 0,8-0,6}=0,2
d
13
= max {0,92-0,85; 0,2-0,1;1-0,6}=0,4
d
21
= max {0,15-0,05; 0,1-0;0,2-0}=0,2
d
23
= max {0,2-0; 0, 1- 0; 1- 0, 8}=0, 2
d
31
= max {0,15-0; 0,2-0,1}=0,15
d
32
= max {0,05-0;1-0,92}=0,08
Odat calculai toi indicii, mat r i cea de di scor dan este prezentat n Tabel ul de mai j os.
Tabel ul 13. M at ri cea de discordan
Al t ernat i ve A
1
A
2
A
3- 0,2 0,4


0, 2 - 0,2


0,15 0,08 -
Pas 3. Alegem pr agul , c* , i un (relativ sczut) pr ag de di scor dan, d* pr ecum:
C* =0, 6 i D* =0, 4;
Pr i n ur mar e,
1
A
2
A
3
A
1
A
2
A
3
A

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
7

/

4
9

60 . 0 ) , ( >
j i
A A c i 40 . 0 ) , ( <
j i
A A d .
Controlnd aceste inegaliti n matri ci l e de co ncor dan i de discor dan, constatm c
1
A surclaseaz
al t er nat i vel e
2
A i
3
A i ast f el este vehiculul care este preferabil s fie folosit.
Uneor i acest ea se pot r epr ezent a pr i nt r -un gr af i c, cum est e cel de mai j os:

Fi gur a 2. Graficul surclasrii opiunilor
Prin aceast metod nu putem spune c alternativa
2
A surclaseaz sau este preferabil fa de alternativa
3
A .
Ca i concluzii pentru acest Capitol, n Tabel ul urmtor sunt prezentate rezultatele aplicrii acestor trei metode
cant i t at i ve.
Tabel ul 14. Comparaie ntre aceste trei metode
Al t ernat i ve AHP SUMA PONDERAT ELECTRE I


0,23 0,27
A
1
surclaseaz A
2

I
A
1
surclaseazA
3

0,15 0,20


0,19 0,25
Aceste trei metode converg ctre aceleai rezultate; concluzia este c opiunea A1 est e cea mai bun
alternativ i, prin urmare, ar trebui s fie preferat de ctre factorul de decizie.
A1 A2
A3
1
A
2
A
3
A

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
8

/

4
9

4. AMC N CONTEXTUL IMPLEMENTRII INSTRUMENTELOR
STRUCTURALE
4.1 DIFERENE NTRE AMC I ACB
Dup cum ete menionat n Introducere unul di n obi ect i vel e manual ul ui est e acel a de a pl asa apl i car ea AM C n
cont ext ul ACB. n acest scop, o analiz comparativ a celor dou metode este realizat n aceast seciune.
Pe baza cunotinelor cu privire la AMC furnizate n capitolele precedente, cteva diferene conceptuale ntre
AM C i ACB sunt evi dent e i merit s fie menionate. Acestea sunt sintetizate pe scurt n Tabelul 15.
Tabelul 15. Di ferene ntre AMC i ACB
AM C ACB
AM C cuprinde alt e t i puri de crit erii, cum ar fi cel
dist ribuional, de echit at e, ecologic, social i altele.
ACB se bazeaz pe criterii de eficien economic.
Alternativele nu se bazeaz n exclusivitate pe
evalurile monetare.
Alt ernat ivele sunt eval uat e n f uncie de criteriile de
performan (ex. VPN) care sunt msurate n termeni
monet ar i.
Evalueaz att dat e cant it at i ve, ct i date calitative,
precum i o combinaie a celor dou.
Necesit numai date cantitative.

Faciliteaz o abordare participativ a procesului de
luare a decizii lor, implicnd prile interesate.
Se bazeaz numai pe experiena i percepia
apli cant ului.
Pr i nci pal el e t i pur i de dat e necesar e pent r u AM C i ncl ud i nf or maii tiinifice, sociale i economice cu privire la
problema abordat, precum i informaii obinute de la prile interesate identificate.
Avant aj el e AM C, pr ecum i punct el e sl abe al e acest ei met o de, sunt descr i se mai j os.
Avant aj e AM C
- n compar aie cu ACB, aceasta faciliteaz o reprezentare mult mai realist a deci ziei care trebuie s fie
luat, i n spcei al pent r u a expl i ci t a schi mbur i l e comer ci al e.
- Car act er ul i nt er act i v al abordrii per mi t e at t anal i st ul ui , ct i factorilor de decizie s obin mai multe
i nf or maii cu privire la problema n cauz.
- Dei AMC este o abordare structurat, este suficient de flexibil pentru a permite utilizarea judecilor
de val oar e.
- Est e potrivit pentru probleme n care estimrile monetare ale efectelor nu sunt disponibile cu
pr ompt i t udi ne. Permite msuri calitative.
- Par t i ci par e i legitimitate.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 2
9

/

4
9

Punct e sl abe al e AM C
- Dei AMC nu necesit n mod special date cantitative sau de ordin monetar, necesarul de informaii
pentru a procesa efectele i pentru a deriva ponderile poate s fie totui considerabil.
- Dei ponderile utilizate n cadrul procesului sunt ponderi explicite, anal i st ul ar put ea, n mod
nei nt enionat, s introduc ponderi implici t e n t i mpul pr ocesul ui de eval uar e. Dac nu este utilizat n
mod adecvat , AM C ar e pot enialul de a deveni o 'cutie neagr' , car e pr oduce r ezul t at e ce nu pot f i
expl i cat e.
- Pot enial ambiguitate, subiectivitate.
- Unel e compo nent e car e in de samavolnicie, speci al n ceea ce pr i vete percepia asupra costurilor
publ i ce vs. pr est aii sociale, dup cum noteaz M al t ese et al . (2010)
22
.
- Lipsa de claritate, coeren, asumarea responsabilitii

4.2 CIRCUMSTANELE N CARE AMC ESTE APLICAT
nt r ebar ea cu pr i vi r e l a cnd este recomandat utilizarea ACB i cnd ar trebui folosit AMC - i cnd, posibil, s
fie folosit o combinaie dintre cele dou i gsete cu greu un rspuns. Am identificat cteva aspecte
specifice ale cror rspunsuri posibile depind de: ci cl ul de via al proiectelor de investiii, tipul de investiie
cruia i aparine proiectul, compl exi t at ea pr obl emel or car e t r ebui e r ezol vat e pr i n obi ect i vel e pr oi ect ul ui ,
nat ur a ef ect el or r el evant e, pr ecum i msura n care aceste efecte pot fi cuantificate i l i se poat e at r i bui o
valoare monetar; momentul evalurii proiectului; dimensiunile proiectului.
Bineneles, toate acestea, dat fiind c sunt inter-relaionate, trebuie s fie luate n considerare mpreun atunci
cnd se opteaz pentru AMC.

4.2.1 UTILIZAREA AMC N CONTEXTUL CICLULUI DE VIA AL INVESTIIEI
Trebuie subliniat faptul c AMC nseamn n primul rnd comparaie ntre proiecte sau comparaie ntre
opiunile disponibile pentru acelai proiect.
Avnd n vedere aceast utilizare principal a AMC i apl i cnd-o la ciclul de via al proiectelor de investiie
finanate prin FEDR i FC, acest manual indentific urmtoarele utilizri pentru AMC:
n et a pa de progra mare a Inst r ument el or St r uct ur al e
n acest context, AMC trebuie s fie relaionat cu obiectivele programelor operaionale. Dup ce
obiectivele unui Program Operaional sunt stabilite, AMC poate fi utilizat ca metod de ctre
autoritatea responsabil de programare, pentru a determina care dintre alternativele de investiie au

22
Ber i a, Paol o, M alt ese, Il a, M ar i ot t i, Il ar i a - Compar ing cost benef i t and mul t i - cr i t er i a anal ysi s: t he evaluat i on of
nei ghbour hoods sust ai nabl e mobi l i t y, Soci et I t ali ana degli Econom ist i dei Tr aspor t i - XIII Riunione Sci ent i f i ca M essi na
2011

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
0

/

4
9

pr obabi l i t at ea cea mai ridicat de a conduce la realizarea obiectivelor stabilite la nivelul programului.
Astfel, domeniile majore de intervenie i operaiunile programului pot fi decise prin aplicarea AMC la
o gama disponibil de posibile alternative de investiie.
Pregtirea proiect elor
n general, AMC este utilizat pentru evaluarea ex-ant e a proiectelor de investiie public i a variaiilor
acestora (proiectarea unei autostrzi, construcia unei noi infrastructuri etc.).
n momentul n care pregtete un proiect, solicitantul de finanare FEDR i FC selecteaz mai nti
dintre alternative diferite. n acest context, AMC este utilizat pentru selectarea celei mai bune
al t er nat i ve di n cel e di spo ni bi l e, cea pent r u car e se va soli ci t a co-finanarea. n acest caz, AMC sprijin
solicitantul ca i instrument de luare a deciziilor.
Cu condiia ca Autoritatea de Management s fi solicitat aplicantului s utilizeze AMC (vezi mai jos
urmtorul punct evaluarea i selecia proiectelor), acesta va trebui s documenteze aplicarea
met odei la proiectul su i s ataeze materialul rezultat la cererea de finanare care este transmis
Autoritii de Management/Organismului Intermediar.
Subliniem c, dac ACB este pregtir pentru un anume proiect, atunci AMC poate fi utilizat n etapa a
doua a anal i zei cost -beneficiu: identificarea scenariilor i opiunilor proiectului (pentru o analiz
detaliat a acestui aspect, consultai Lucrarea Clarificatoarea nr. 8 Identificarea i definirea scenariilor
economice i a opiunilor n ACB). Scenariile i opiunile pot fi identificate prin folosirea AMC.
Evaluarea i selecia proiectelor
AMC poate fi utilizat de asemenea n procesul de evaluare a proiectelor, innd cont de urmtoarele
limitri:
AMC nseamn comparaie ntre proiecte cu aceleai obiective sau comparaie ntre opiunile
aceluiai proiect. AMC este un instrument pentru selectarea ntre proiecte alternative cu
aceleai obiective, cuantificate n termeni fizici. n acest sens, metoda nu poate fi folosit
pent r u eval uar ea unui pr oi ect n baza unor anumi t e val or i r ezul t at e, cum est e cazul ACB
(indicatori de performan financiari sau economici).
AMC n sine nu este suficient pentru a justifica un proiect; chiar dac furnizeaz informaii ce
ajut la selectarea unei opiuni, nu furnizeazz nicio informaie despre sustenabilitatea
financiar a proiectului/alternativei selectate. Un instrument adiional AMC (ACB sau altul)
trebui s fie folosit n procesul de evaluare pentru a evalua sustenabilitatea financiar a
pr oi ect ul ui pr opus.
innd cont de aceste limitri, Autoritatea de Management poate decide s solicite aplicanilor s
pregteasc pentru proiectelor lor AMC, apoi AMC a unui proiect va fi evaluat:

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
1

/

4
9

ca parte a etapei procesului de evaluare i selecie referitoare la verificarea eligibilitii .
Obiectivul ofierului de proiect responsabil de verificarea eligibilitii va consta n verificarea
corectitudinii aplicrii metodei AMC
2 3
;
ca par t e a evalurii tehnice i financiare, ca i sub- cr i t er i u pentru punctarea calitii i
maturitii proiectului propus. Obiectivul evaluatorului va consta n punctarea calitii
pr of esi onal e n apl i car ea AM C.
Poate cea mai bun utilizare a AMC este n etapa de selecie a pr oi ect el or . n acest co nt ext ,
Aut or i t at ea de M anagement va f ol osi AMC pent r u a sel ect a nt r e proiecte care au depit cu succes
et apa de eval uar e, pent r u a deci de car e di nt r e acest ea vor f i co-finanate (dat fiind bugetul limitat
di sponi bi l ).
Dar, n cursul periodei de programare actuale, n cele mai multe din cazuri (POR i POS CCE), pr ocesul
de evaluare i selecie este unul continuu i aceast abordare nu permite utilizarea AMC, dat fiind c
proiectele sunt evaluate unul cte unul, fr nicio comparaie ntre ele. Pentru a putea folosi AMC ntr-
un astfel de proces de evaluare continu, Autoritile de Management ar trebui s dezvolte categorii
AMC reper recomandate. Categoriile AMC trebuie s fie conforme cu obiectivele i indicatorii
programului i s reflecte contribuia proiectelor la atingerea acestor obiective. Aceste categorii reper
pot f i dezvol t at e n et apa de pr ogr amar e, n baza dat el or st at i st i ce di sponi bi l e di n per i oada de
programare anterioar. Acestea pot fi actualizate n baza datelor provenind din implementarea de
pr oi ect e noi .
Este destul de uor s se transfere criterii, punctaje i ponderi ntr- un sistem de selecie a proiectelor
dac acest sistem este de asemenea organizat pe baza punctrii-ponderrii. Prin bazarea seleciei
proiectelor pe aceeai logic ca i msurile de evaluare, ansele de a stimula i a finana proiecte care
contribuie n mod real la promovarea prioritilor proiectului vor crete. De aceea, aplicarea AMC la
elaborarea unui proiect creeaz premizele pentru aplicarea acestei metode i pentru selecia ntre
pr oi ect e.
Evalurile de program intermediare i ex-post
Analiza multicriterial este aplicat i n cazul evalurilor intermediare i ex- post al e pr oi ect el or ,
spr i j i ni nd deci zi a de r e-al ocar e a buget el or , f i e cnd pr oi ect ul / pr ogr amul est e n i mpl ement ar e, f i e n
cursul pregtirii urmtorului proiect/program. Pr i nci pal el e deci zi i n acest caz sunt l uat e l a ni vel de
msur. Acestea sunt evaluate n timp ce programul este n implementare, pentru a stabili care msuri
sunt cele mai eficiente. AMC se folosete pentru ierarhizarea msurilor. Msurile considerate ca avnd
succesul cel mai mi c t r ebui e r e- exami nat e f i e n sensul r educer i i buget ul ui acest or a, f i e n veder ea r e-
organizrii acestora pentru a le crete eficiena. Acolo unde este relevant, se pot face recomandri
pentru a crete bugetele msurile aflate n f r unt ea i er ar hi ei det er mi nat e pr i n AM C.
AMC a fost adeseori adoptat pentru evaluarea ex post a nivelului de durabilitate general la scar mai
mic, cum este cazul Nijkamp, (1993)24.Cu toate acestea, este posibil s aib potenial pentru utilizare

23
Vezi lista de verificare prezentat n Anexa 3 a Manualului.
24
Ni j kamp P., Bl aas E. ( 1993), Impact assessment and eval uat i on i n t r anspor t at i on pl anni ng, Kl uwi er Academi c, Dor dr echt ,
The Net her l ands

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
2

/

4
9

mai l ar g ca instrument n evalurile intermediare i ex post, ca sprijin n emiterea unei judeci. Prin
urmare, metoda ar putea fia plicat cu succes de ctre aplicani la selectarea opiunilor pentru un
pr oi ect speci f i c25, n legtur cu obiectivele multiple ale r espect i vul ui pr oi ect .

4.2.2 UTILIZAREA AMC N FUNCIE DE SECTORUL PROIECTULUI
Dac ne concentrm pe sect orul proiect ului (transport, agricultur, mediu, dezvoltare durabil etc), ar trebui s
observm c, dup popularitatea ACB i a altor metode de evaluare financiar i economic, se constat o
cr etere a popularitii metodelor multicriteriale. Astfel de metode pot fi utilizate n diverse scopuri. ntruct
sunt apl i cabi l e n or i ce si t uaie i pot fi folosite n managementul de proiect n numeroase feluri di f er i t e. Pr i n
ur mar e, nu considerm c AMC ar trebui s fie recomandat numia pentru a numit e sect oa re specifi ce,
nt ruct s-a dovedit a fi util n diverse tipuri de proiecte de investiii, n cadrul mai multor programe. Metoda
ar putea fi aplicat n general indiferent de sectorul n care se ncadreaz programul. Ber i a, Paol o, M al t ese,
Ila, Mariotti, Ilaria (2011) furnizeaz o perspectiv util a circumstanelor n care a fost aplicat AMC, lund n
considerare domeniul proiectului. Ca urmare a activitii acestora, v prezentm pe scurt cteva EXEMPLE de
sectoare n care este aplicat AMC, separat sau mpreun cu ACB.
Sect orul t ransport : n st at el e membr e UE sunt ado pt at e di f er i t e t ehni ci de eval uar e cu o pr ef er i n
deosebit pentru ACB. n maj or i t at ea cazurilor, ACB este completat de o evaluare special cu privire la
i mpact ur i l e car e sunt di f i ci l de monet i zat (Suedi a, Ol anda, RU et c); n al t el e (ex. Bel gi a, Aust r i a i Grecia)
este folosit AMC, dar ACB este unul dintre criterii. n Frana, ACB a fost recent considerat a avea un
impact slab asupra stimulrii interaciunilor dintre prile interesate, aadar, pentru a genera o dezbatere
public de mai mare amploare, au fost adoptate i instrumentele AMC (Damart and Roy, 2009)
2 6
;
Dezvoltarea durabil: de exempl u, n pr oi ect ul Ext er nE-Pol a fost posibil integrarea metodologiei
mul t i cr i t er i al e nt r -o structur mai larg a ACB (Di akoul ak i Gr af akos, 2004) pr i n ut i l i zar ea unui cadr u
speci f i c. Ast f el , au put ut f i e expl oat at e t oat e pr ef er i nele prilor interesat e, gener ndu-se ast f el val or i
monet ar e i ndi r ect e pent r u bunur i l e i impacturile de mediu;
Evaluarea impact ului specif ic asupra mediului a proiect elor de t ransport : a fost elaborat o combinaie
nt r e ACB i AMC fie la scar redus (local) sau la scar larg (regional/nai onal ), numit EFECT
27

( Tsambo ul as, D., M i kr oudi s, G., 2009);
Evaluarea mobilitii durabile la nivel de vecintate: a fost adoptat AMC (Maltese et al., 2011) i nu au
f ost of er i t e dovezi speci f i ce cu pr i vi r e l a apl i car ea ACB. Acest l ucr u se datoreaz faptului c ACB este foarte
potrivit n cazul evalurii infrastructurilor sau politicilor specifice pentru care prevaleaz costurile sau
benef i ci i l e monet ar e sau monet i zabi l e (i nvest i ii, timp, beneficiile de mediu etc.), prin urmare atunci cnd
este aplicat pentru evaluarea politicilor neobligatorii la scar urban aceasta poate fi completat printr-o

25
n cadrul proiectului n care a fost elaborat manualul de fa, a fost elaborat, de asemenea, Lucrarea Clarificatoare Nr. 8
Identificarea i definiarea scenariilro economice i opiunilor n ACB. Pentru mai multe detalii asupra acsetor aspect consultai
lucrarea clarificatoare menionat.
26
Dam ar t , Sebast i en, Roy, Ber nar d. (2009). The uses of cost - benef i t anal ysi s i n publ i c t r anspor t at i on deci si on-making i n
Fr ance. Tr anspor t Pol i cy, Vol ume 16, Issue 4, pp 200-212.
27
EFECT (Eval uat i on Fr amew or k of Envir onment al im pact s and Cost s of Tr anspor t ) este un cadru metodologic menit s
acoper e t oat e t i pur i l e de i niiative ecologice de transpor t , r espect i ve pol i t i ci l e, pl anur i l e i proiectele, utiliznd o funcie
aditiv.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
3

/

4
9

evaluare mai larg cum este AMC. ntr-adevr, AMC ealueaz n mod eficient efecte cum ar fi incluziunea
social, schimbri n comportamentul cetenilor, schimbri cu privire la utilizarea oraului, la calitatea
vi eii etc.
Urmtorul tabel ilustreaz posibilitile de aplicare a analizei multi-criteriale n funcie de sectoarele de
investiie, n procesul de management i implementare a Instrument el or St r uct ur al e. Sunt l uat e n consi der ar e
opt sectoare de investiie distincte, corespunztoare tipurilor de investiii care sunt finanate n momentul de
fa de FEDR i FC prin Programul Operaional Regional, Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice i Programele de Cooperare Teritorial European. Pentru utilizarea AMC pentru
aceste sectoare de investiii consultai i capitolul 4.2.1 Utilizarea AMC n funcie de ciclul de via al
investiiei.
Investiiile la nivel naional, finanate prin POS Transport i POS Mediu sunt omise n mod intenionat, dat fiind
faptul c acestea sunt n general proiecte majore i principala metod folosit n cazul acestora (obligatorie)
est e Anal i za Cost -Benef i ci u (ACB).
Trebuie subliniat c dei AMC poate fi utilizat complementar ACB (n cazul proiectelor pentru care se solicit
ACB
28
), ea se va folosi ca metod subscris etapei ACB de analiz a scenariilor i opiunilor
29
.
n acest context, pentru tipurile de investiie menionate n tabelul de mai j os, scopul est e de a i dent i f i ca
posibilitatea aplicrii AMC, ca alternativ la ACB. Practic, aceasta implic aplicarea, n cazul unor astfel de
proiecte, numai etapa ACB de analiz a scenariilor i opiunilor dar de o manier diferit, prin utilizar ea AM C.
Din nou, subliniem c AMC n sine nu este suficient pentru a justifica un proiect; chiar dac furnizeaz
informaii ce ajut la selectarea unei opiuni, nu furnizeazz nicio informaie despre sustenabilitatea financiar a
pr oi ect ul ui / al t er nat i vei selectate. Un instrument adiional AMC (nu avem n vedere aici ACB) trebuie s fie
folosit n procesul de evaluare pentru a evalua sustenabilitatea financiar a proiectului propus.
Astfel, tabelul de mai jos identific tipurile de investiie i apoi indic n ce scop se poate folosi AMC. Adiional,
sunt identificate persoanele interesate care ar trebui s aplice AMC / ar trebui s fie consultai.
Tabelul 16. Aplicabilitatea AMC i ACB n funcie de sectorul de investiie
Sector investiie Aplicabilit at ea AM C Persoane i mplicat e
St r uct ur a de tr ansport regional
i local
Determinarea celei mai bune opiuni disponibile
pentru realizarea investiiei. Ofer rspuns la
urmtoarea ntrebare: de ce ar trebui sprijinit o
anumit infrastructur de transport i nu o al t a?
Solicitantul i
beneficiarii direci ai
investiiei
M ediu
Determinarea celei mai bune opiuni disponibile
pentru realizarea investiiei. Ofer rspuns la
urmtoarea ntrebare: de ce ar trebui sprijinit o
Solicitantul i
beneficiarii direci ai
investiiei

28
n cadrul aceluiai proiect n care a fost elaborat prezentul Manual, respectiv Dezvoltarea capacitii pentru Analiza Cost-
Beneficiu, finanat din FEDR prin POAT, Lucrarea Clarificatoare Nr. 2 Rolul indicatorilor de performan n
selectarea/aprobarea proiectelor recomand folosirea ACB pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 milioane de Euro, n
timp ce Lucrarea Clarificatoare nr. 1 Analiza Cost-Beneficiu i alte metode de evaluarea proiectelor finanate de FEDR i FC
recomand ca ACB s nu fie folosit pentru proiecte cu rol social (coli, biserici, spitale etc.) i pentru proiecte pentru care
costurile i beneficiile economice sunt dificil de determinat.
29
Pentru analiza scenariilro i opiunilor ACB, consultai Lucrarea Clarificatoare nr. 8 identificarea i definirea scenariilor
tehnico-economice i a opiunilor n ACB, document pregtit n cadrul aceluiai proiect n care a fost elaborat prezentul Manual,
respectiv Dezvoltarea capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu, finanat din FEDR prin POAT.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
4

/

4
9

anumit infrastructur de mediu i nu o alt a?
Infrastructura social ( servicii
soci ale, sntate, siguran
public, educaie)
Toate aceste investiii sunt realizate din
necesi t at e. Ast f el , pr inci pal a nt r ebar e car e se
pune se refer la distribui r ea r esur sel or exi st ent e,
limitate, pentru obinerea celui mai bun efect.
n cazul investiiilor n sntate i siguran
public, al cror numr est e l imi t at l a ni vel
regional i local, prin aplicarea AMC se poate
det er mi na ex-ant e (n et apa de pr ogr am ar e) car e
ast f el de i nf r ast r uct ur i exi st ent e t r ebui e spr ij i ni t e.
n cazul serviciilor sociale i a investiiilor n
educaie, dat fiind c exist numeroase astfel de
faciliti la nivelul fiecrei regiuni/fiecrui jude,
AM C se poat e f ol osi pent r u sel ect ar ea cel ei mai
bune opiuni pentru realizarea investiii. Se va
putea rspunde la ntrebarea: de ce ar trebui
sprijinit o anumit infrastructur de servicii
sociale/educaie i nu o alta?
Aut or i t at ea de
M anagement ,
Or ganisme
I nt er medi ar e, membr i i
Comi t et el or de
coor donar e l a ni vel de
pr ogr am pent r u
investiii n sntate i
siguran public,.
Solicitantul i
beneficiarii direci ai
investiiei, n cazul
investiiilor n servicii
sociale i educaie.
Dezvoltarea regional i local a
mediului de af aceri (st r uct ur i de
spr i j i nir e a af acer i l or ,
reabilitarea facilitilor
i ndust r i al e neut i l i zat e, mi cr o-
ntreprinderi, investiii n
sisteme de producie inovative
de ctre ntreprinderi)
Determinarea celei mai bune opiuni disponibile
pentru realizarea investiiei. Ofer rspuns la
urmtoarea ntrebare: de ce ar trebui sprijinit o
anumit infrastructur de sprijinire a mediului de
afaceri i nu o alta?
Solicitantul i
beneficiarii direci ai
investiiei
Turi sm ( infrastructur de turism,
r est aur ar ea pat r imoni ul ui
cultural i istoric)
Investiiile referitoare la restaurarea patrimoniului
cultural i istoric (muzee i situri culturale, biserici,
mnstiri) sunt realizate din necesitate. Astfel,
principala ntrebare care se pune se refer la
di st r i bui r ea r esur sel or exi st ent e, li mi t at e, pent r u
obinerea celui mai bun efect.
n cazul acest or a, pr i n apl i car ea AM C se poat e
det er mi na ex-ant e (n et apa de pr ogr amar e) car e
ast f el de i nf r ast r uct ur i exi st ent e t r ebui e spr ij i ni t e.
n cazul investiiilor n infrastructura de turism,
AMC poate fi utilizat n determinarea celei mai
bune opiuni disponibile pentru realizarea
investiiei. Ofer rspuns la urmtoarea ntrebare:
de ce ar trebui sprijinit o anumit infrastructur
de acest gen i nu o alta?
Aut or i t at ea de
M anagement ,
Or ganisme
I nt er medi ar e, membr i i
Comi t et el or de
coor donar e l a ni vel de
pr ogr am pent r u
investiii de restaurare
a pat r imoni ul ui cul t ur al
i istoric.
Solicitantul i
beneficiarii direci ai
investiiei, n cazul
investiiilor n
i nf r ast r uct ur a de
t ur i sm.
Cercet are i dezvoltare
tehnologic
Determinarea celei mai bune opiuni disponibile
pentru realizarea investiiei. Ofer rspuns la
urmtoarea ntrebare: de ce ar trebui sprijinit o
anumit investiie n cercetare i nu o alta?
Solicitantul i
benef i ci ar i i di r eci ai
investiiei
Tehnologia informaiei pent r u
sectoarele public i privat

Determinarea celei mai bune opiuni disponibile
pentru realizarea investiiei. Ofer rspuns la
urmtoarea ntrebare: de ce ar trebui sprijinit o
anumit investiie IT i nu o alt a?
Solicitantul i
beneficiarii direci ai
investiiei
Eficien energetic (r esur se de
energie regenerabil,
Determinarea celei mai bune opiuni disponibile
pentru realizarea investiiei. Ofer rspuns l a
Solicitantul i
beneficiarii direci ai

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
5

/

4
9

diversificarea i interconectarea
reelelor de energie)
urmtoarea ntrebare: de ce ar trebui sprijinit o
anumit investiie n eficien energetic i nu o
al t a?
investiiei

4.2.3 UTILIZAREA AMC N FUNCIE DE DIMENSIUNEA PROIECTULUI
Lund n co nsi der ar e dimensiuni le proiect ului
3 0
, n speci al n cazul pr oi ect el or af er ent e i nf r ast r uct ur i i de
t r anspor t , exi st ena unor efecte strategice depinde ntr-o mare msur de di mensi uni l e pr oi ect ul ui . Gi ssel i
Lel eur (2004) realizeaz legtura dintre rolul dimensiunilor proiectul ui i faza n care se afl proiectul, n cazul
pr oi ect el or af er ent e i nf r ast r uct ur i i de t r anspor t . Est e r ecomandat utilizarea AMC n primele etape ale
pr oi ect ul ui , at t pent r u pr oi ect el e de di mensi uni mar i , ct i pentru cele de dimensiuni mici. nt r -o et ap mai
avansat a proiectelor, este recomandat ACB pentru proiectele mici i ut i l i zar ea a ACB i AMC n cazul
pr oi ect el or de mar i di mensi uni .
Dac este luat n considerare etapa de depunere a proiectelor, at unci cnd nu t oat e ef ect el e sunt
cuant i f i cabi le, ar trebui s fie aplicat AMC pentru realizarea seleciei din mai multe opiuni de proiect, att n
cazul pr oi ect el or maj or e, ct i n cazul proiectelor non- maj or e.
n cazul pr oi ect el or non- maj or e, cu ef ect e mul t i pl e, ACB ar putea s fac parte din AM C. n acel ai timp, n et apa
de propunere a proiectului, cnd numai o cantitate limitat de date este disponibil, este posibil ca AMC s fie
singura metod aplicat. n astfel de cazuri, ce in de etapele de planificare iniial,, AM C este util n sine
pent r u sel ect ar ea nt r e al t er nat i ve de pr oi ect . Cazurile specifice se concentreaz pe proiecte cu un numr
limitat de obiective i cu mai puine efecte economice, dar cu efecte puternice n zona social, politic i de
medi u. Dac aceste efecte nu sunt cuant i f i cabi l e, AM C reprezint metoda care poate fi aplicat cu succes n
selectarea alternativelor de proiect. n aceste situaii, AMC nu este o metod scump, dat fiind cadrul de analiz
restrns i numrul redus de persoane ce trebuie consultate. Este important de subliniat c atunci cnd AMC
este preferat ca alternativ la ACB, obiectivele economice sunt evaluate prin intermediul unor criterii
economice precum ratele financiare; acestea sunt introduse n cadrul AMC alturi de celelalte criterii.
n cazul pr oi ect el or maj or e, cu obi ect i ve mul t i pl e i efecte economice cuantificabile, ACB i AMC ar trebui s fie
aplicate mpreun n etapa de propunere a proiectului.
De exemplu, atunci cnd sunt selectate alternativele pentru construcia unei centuri rutiere pentru un ora,
obiectivele sunt urmtoarele:
Eco nomi c: asigurarea costurilor optime de investiie
De medi u: pr ezer var ea pei saj ul ui

30
Document ul de l ucr u nr . 2 al pr ezent ul ui pr oi ect r evi zui ete definiiile proiectului n f uncie de dimensiunile acestora.
Reamintim pe scurt c, n prezentul cadr u sunt luat e n consi der ar e at t pr oi ect ele moaj or e, ct i cele nemajore. n
per i oada de pr ogr amar e 2007- 2013, n Regulamentul general pentru Fondurile Structurale i de Coeziune, pr oi ect el e m aj or e
sunt def i ni t e ca f i i nd cele car e pr esupun cost ur i t ot ale ce depesc 25 milioane n cazul mediului nconjurtor i 50
mi l i oane n cazul t ut ur or cel or l al t e sect oar e ( Ar t i col ul 39 Regul a 1083/ 2006). Acest pr ag f i nanci ar est e de 10 mi l i oane
pent r u pr oi ect el e IPA (Ar t i col ul 157(2) Regul a 718/ 2007).

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
6

/

4
9

Accesibilitate: promovarea accesebilitii reelei i dezvoltarea urban
Cr i t er i i l e car e pot eval ua acest e o bi ect i ve sunt ur mtoarele:
Rat a Benefi cii/ Cost uri reprezint rata dintre beneficiile totale i costurile de construcie. Beneficiul
total reprezint suma elementelor de beneficiu rezultate n analiza cost-benef i ci u pent r u o
perioad de 30 ani, actualizat la anul de baz. Costurile de construcie sunt evidente.
Peisaj
Accesibilitatea reelei
Planificare urban
Ultimele trei msoar efecte strategice, ele fiind criterii calitative. n cazul acestora, cei interesai i experii
implicai sunt consultai pentru a acorda punctaje. Ponderile pot fi date tot de experi sau pot fi calculate
automat pentru o mai mare transparen i obiectivitate, prin una din metodele listate n capitolul precedent.
Tabelul 17. Aplicabilitatea AMC si ACB n funcie de dimensiunea proiectului
Di mensi unea pr oi ect ul ui M et ode apl i cat e n sel ect ar ea nt r e
al t er nat i ve de pr oi ect
Pr oi ect e mi ci AMC
Pr oi ect e maj or e AMC si ACB

4.2.4 UTILIZAREA AMC N FUNCIE DE COMPLEXITATEA PROIECTULUI
Lund n co nsi der ar e complexit a t ea pr oi ect ul ui , AMC este cea mai adecvat n cazul n car e t r ebui e r ezol vat e
pr obl eme compl exe, cu obi ect i ve mul t i pl e i efecte de distribuie importante. Proiectele ar putea genera alte
ntrebri politice dificile, de principiu. Pentru ca ACB s fie suficient, ar trebui s nu fie efecte semnif i cat i ve,
crora nu li se poate atribui o valoare economic. Atunci cnd nu este cazul, ACB poate fi suplimentat cu
anal i ze cal i t at i ve i chiar cantitative, cum este AMC. Avnd ACB (pe larg acceptat) ca o baz solid pentru
eval uar ea de pr oi ect , un pas mai clar ctre o analiz comprehensiv ar fi acela de a extinde evaluarea cu datele
AMC. De exemplu, n astfel de cazuri ACB ar fi integrat ca parte a AMC
31
.
n cazul proiectelor care sunt finanate de FEDR i FC prin Programul Operaional Regional, POS CCE i
Programele de Cooperare Teritorial European, obiectivele sunt complexe n majoritatea cazurilor i natura
acestor obiective variaz de la social, la economic, mediu i politic. n acelai timp, AMC poate fi aplicat n
cazuri le n care proiect ul are obiective simple i aceste obiective sunt mai degrab calitative i mai puin

31
Un exem pl u compr ehensi v asupr a pr oi ect el or de t r anspor t daneze mai est e det al i at i n M ul t i -cr i t er i a anal ysi s: a manual,
Januar y 2009, Depar t ment f or Communi t i es and Local Gover nm ent : London

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
7

/

4
9

cuant if icabi le. Aa cum s-a menionat mai sus, aceste proiecte sunt mai puin probabile s fie finanate prin
FEDR i FC.
Tabelul 18. Apli cabilit at ea AMC i ACB n funcie de compl exi t at ea pr oi ect ului
Tipuri de obi ect ive \
Tipul proiect ul ui
M ult e obi ect ive cuant i ficabile Puine obiective cuantificabile
Proi ect compl ex:
Multe obiective i multe efecte
ACB+AM C AM C
Proi ect e simple:
Puine obiective, puine efecte
ACB AM C

Acest capitol subliniaz complexitatea deciziei asupra alegerii metodei cele mai adecvate pentru evaluarea unui
proiect de investiii: AMC, ACB sau o combinaie a acestora. Am ncercat s furnizm indicaii n vederea alegerii
met odei , l und n co nsi der ar e car acteristicile metodelor, avantajele i dezavantajele acestora i, cel mai
important, lund n considerare caracteristicile proiectului. n acest sens au fost consultate publicaii specific,
dar, lipsa experienei practice n Romnia n aplicarea AMC a redus co nsi der abi l ar i a de acoper i r e a anal i zei , pr i n
faptul c nu am avut acces la studii de caz relevante. n aceste circumstane, manualul trebuie s fie completat
cu st udi i de caz bazat e pe co nt ext ul r omnesc, at unci cnd acest ea vor f i di spo ni bi l e, pent r u a f undament a mai
bi ne pr ocesul de deci zi e.


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
8

/

4
9

5. CONCLUZII
Acest manual ofer f act or i l or de deci zi e un cadr u met o dol ogi c pent r u a anal i za al t er nat i vel e n cazul depuner i i
pr oi ect el or de i nvest i ii n cadrul programelor finanate di n f ondur i UE. n acest sens poate fi folosit AMC.
Analiza multicriterial este adeseori propus ca alternativ la ACB ntruct abordeaz o gam mai larg de
i mpact ur i al e pr oi ect ul ui , rspunde mai di r ect mot i vel or de ngr i j or ar e al e f act or il or de deci zi e i este deschis
evalurilor al t er nat i ve al e ponder i l or af er ent e di ver sel or i mpact ur i .
Fi i nd adr esat unui publ i c ext i ns, ce i ncl ude de l a di ver i aplicani, experi i analiti pn la evaluatori
guvernamentali, manualul este menit s fie scris ntr-un st i l si mpl u i accesibil.
Concluzionm prin a spune c exist o sinergie semnificativ ntre metode, iar opoziia dintre AMC i ACB pare
n mare msura a fi una artificial. Printre alii, Tudela
3 2
(2006) sugereaz o combinaie a celor dou metode.
AM C i ncl ude ACB, de obi cei , pent r u i mpact ur i l e unui pr oi ect asupr a ef i ci enei economice i apoi monetizeaz
i mapct ur i l e mai puin tangibile pentru a obine un indicator cantitativ de ansamblu a valorii nete mai larg al
pr oi ect ul ui . n acel ai timp, AMC rmne restrictive n sensul c n cazul anumi t or i mpact ur i , t ehni ci de
monetizare satisfctor de obiective s-au dovedit a fi destul de evazive pn acum (ex. n cazul impacturilor
asupra peisajelor). O alt caracteristic important a AMC este aceea c aceasta permite ca ponderi diferite s
fie alocate diferitelor aspecte ale evalurii. n cazul ACB, ponderile (respectiv, evalurile monetare ale efectelor
f i zi ce) sunt det er mi nat e pe baza cel or mai bune i ndi ci i di spo ni bi l e. n cazul AM C, po nder i l e r ef l ect i ndi ci i l e,
opi ni i l e exper ilor sau chi ar pr ef er i nele n materie de politici, dar este posibil i s adauge subiectivitate
anal i zei .
ACB est e i rmne un instrument valoros pentru luarea deciziilor de infrastructur i pentru a face alegeri n
ceea ce pr i vete politicile de strategie. Instrument ul n si ne nu est e suf i ci ent pent r u a l ua deci zi i i procesul
curent de luare a deciziilor indic faptul c deciziile nu respect ntotdeauna recomandrile ACB. Prin urmare,
combi naie dintre AMC i ACB adaug valoare procesului de luare a deciziilor n apl i caiile pentru proiecte.32
Tudela A., Aki ki N., Ci st er nas R. (2006). Compar i ng t he o ut put o f cost b en ef i t an d mu l t i -cr i t er ia analysis. An ap p li cat i on t o ur ban t r ansp or t
invest ment s, Tr anspor t at i on Resear ch Par t A, 40 (2006), 414423.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 3
9

/

4
9

6. REFERINE

1. Baker , D. , Br i dges, D., Hunt er , R. , Johnson, G. , Kr upa, J. , M ur phy, J. and Sor enson, K. (2002) Gui debook
t o Deci si on- M aki ng M et hods, WSRC-IM -2002- 00002, Depar t ment of Ener gy, USA. ht t p: / / emi -
web.i nel . gov/ Ni ssmg/ Gui debook_2002. pdf
2. Ber i a, Paol o, M al t ese, Il a, M ar i ot t i , I l ar i a - Compar i ng cost benef i t and mul t i -cr i t er i a anal ysi s: t he
eval uat i on of nei ghbo ur hoods sust ai nabl e mobi l i t y, Soci et I t al i ana degl i Economi st i dei Tr aspor t i - XII I
Ri uni one Sci ent i f i ca M essi na 2011
3. Damar t , Sebast i en and Roy, Ber nar d. (2009) . The uses of cost -benef i t anal ysi s i n publ i c t r anspor t at i on
deci si o n-maki ng i n Fr ance. Tr anspor t Pol i cy, Vol ume 16, Issue 4, pp 200- 212.
4. Df T (2007), The NATA Ref r esh: Revi ewi ng t he New Appr oach t o Appr ai sal . Depar t ment f or Tr anspor t .
5. DG REGIO ( 2008), Gui de t o Cost -Benef i t Anal ysi s of i nvest ment pr oj ect s. St r uct ur al Funds, Cohesi on
Fund and Inst r ument f or Pr e-Accessi o n, Eur opean Commi ssi on, Dir ect or at e Gener al Regi o nal Pol i cy.
6. Di akoul aki, D., S. Gr af akos (2004), Ext er nal i t i es of Ener gy: Ext ensi on of Acco unt i ng Fr amewor k and
Pol i cy Appl i cat i ons. Fi nal Repor t on Wor k Package 4.
7. Di as, L., V. M ousseau, J. Fi guei r a, J. Clmaco (2002), " An Aggr egat i on/ Di saggr egat i on Appr oach t o
Obt ai n Ro bust Co ncl usi ons wi t h ELECTRE TRI " , Eur o pean Jo ur nal of Oper at i onal Resear ch, vol 138, 332-
348.
8. Dobr e, I. , Bdescu, A. , Puna, L. ( 2007), Teorie Deciziei, Editura ASE, Bucureti.
9. Dobre, I. Bdescu, A., Irimiea, N. C. (2000), Teor i a deci zi ei St udi i de caz, Editura SCRIPTA, Bucureti.
10. Eur o pean Commi ssi on, 2008, Gui de t o cost - benef i t anal ysi s of i nvest ment pr oj ect s,
ht t p:/ / eur opa.eu.i nt / comm/ r egi o nal _pol i cy/ so ur ces/ docgener / gui des/ cost / gui de08_en. pdf
11. Fi guei r a, J., Gr eco, S. , Ehr got t , M . , M ul t i pl ecr i t er i a deci si on anal ysi s: st at e of t he ar t of sur veys, Kl uwer
Academi c Publ i sher s, Bost on/ Dor dr echt / Londo n, 2008.
12. Gi ssel Gol dbach, St i ne and Lel eur , St een (2004)- Cost -Benef i t Anal ysi s and al t er nat i ve appr oaches f r om
t he Cent r e f or Logi st i cs and Goodds. St udy of eval uat i on t echni ques, 2004
13. ITF - Impr ovi ng t he Pr act i ce of Cost Benef i t Anal ysi s i n Tr anspor t , Di scussi on Paper No. 2011-1,
Int er nat i o nal t r anspor t f or um, OECD Publ i cat i o n, Par i s.
www.i nt er nat i o nal t r anspor t f or um.or g/ j t r c/ Di scussi onPaper s/ j t r cpaper s.ht ml
14. Keeney, R.L., Rai f f a, H.: Deci si ons w i t h mul t i pl e obj ect i ves, John Wi l ey & Sons, 1976.
15. Ni j kamp P., Bl aas E. ( 1993), I mpact assessment and eval uat i on i n t r anspor t at i on pl anni ng, Kl uw i er
Academi c, Dor dr echt , The Net her l ands.
16. Pr oct or , W. 2000 ' Towar ds Sust ai nabl e For est M anagement , An appl i cat i on of M ul t i -cr i t er i a , Anal ysi s
t o Aust r al i an For est Pol i cy' , Paper pr esent ed t o t he Thi r d Int er nat i o nal Conf er ence of t he Eur opean
Soci et y f or Ecol ogi cal Economi cs, M ay 3 - 6, Vi enna, Aust r i a.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
0

/

4
9

17. Roy, Ber nar d (1968). " Cl assement et choi x en pr sence de poi nt s de vue mul t i pl es (l a mt ho de
ELECTRE)" , l a Revue d' I nf or mat i que et de Recher che Opr at i onel l e ( RI RO) ( 8) : 5775.
18. Roy (1974) " Cr i t r es mul t i pl es et modl i sat i on des pr f r ences: l ' appor t des r el at i ons de
sur cl assement " , Revue d' Economi e Pol i t i que, 1.
19. Roy B. and Buysso u D. (1993) , Ai de M ul t i cr i t r e l a dci si on: M t ho des et Cas, Par i s: Economi ca,
20. Saat y, T. 1980, The Anal yt i c Hi er ar chy Pr ocess, M cGr aw -Hi l l , New Yor k.
21. Saat y, T. 1982, Deci si on-maki ng f or Leader s, Wadswor t h, Cal i f or ni a.
22. Tsambo ul as, D., M i kr oudi s, G. (2000) EFECT - eval uat i on f r amewor k of envi r onment al i mpact s and
cost s of t r anspor t i ni t i at i ves , Tr anspor t at i on Resear ch Par t D, 5, pp. 283-303
23. Tudel a A. , Aki ki N., Ci st er nas R. (2006). Compar i ng t he out put of cost benef i t and mul t i -cr i t er i a
anal ysi s. An appl i cat i on t o ur ban t r anspor t i nvest ment s, Tr anspor t at i on Resear ch Par t A, 40 (2006) ,
414423.
24. Vi ncke, P. ( 1992) M ul t i -cr i t er i a Deci si on-Ai d, John Wi l ey, Chi chest er .
25. Vr eeker , R., Ni j kamp, P. , Ter Wel l er , C. (2002) A M ul t i - cr i t er i a deci si on suppor t met hodol ogy f or
eval uat i ng ai r por t expansi on pl ans , Tr anspor t at i on Resear ch Par t D, 7, pp. 27-4
26. * * * - Eval uat i ng So ci o Econo mi c Devel opment , SOURCEBOOK 2: M et ho ds & Techni ques. M ul t i -cr i t er i a
anal ysi s,
ht t p:/ / ec. eur opa.eu/ r egi onal _pol i cy/ so ur ces/ do cgener / eval uat i on/ eval sed/ sour cebooks/ met ho d_t ech
ni ques/ eval uat i ng_al t er nat i ves/ mul t i _cr i t er i a/ i ndex_en. ht m
27. * * * - Gui debook t o deci si o n-maki ng met ho ds, WSRC-IM -2002- 00002, t he U.S. Depar t ment of Ener gy,
2001, ht t p: / / www. dss.dpem.t uc. gr / pdf / Deci si on%20M aki ng%20Gui debook_2002. pdf
28. * * * M et hodol ogy f or M ul t i -cr i t er i a Anal ysi s of Agr i Envi r onment al Schemes
29. * * * M ul t i - cr i t er i a anal ysi s: a manual , Januar y 2009, Depar t ment f or Communi t i es and Local
Gover nment : London.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
1

/

4
9

7. ANEXA 1
7.1 METODE PENTRU STANDARDIZAREA MATRICEI DE PERFORMAN
M et ode var i at e pent r u st andar di zar ea punct aj el or sunt di sponi bi l e
33
: metode de transformare liniar de scal
(linear scale transformation), standardizarea intervalurilor (interval standardization) i standardizarea
obi ectivelor (goal standardization), precum i abordarea funcia valoare non-linear (non-l i near val ue f unct i on).
Notaii folosite:
i -I ndexul pent r u al t er nat i ve
j - Indexul pent r u cr i t er i i
A
i j
- Punct aj ul pent r u al t er nat i ve I l a cr it er i ul j
R
ij
- Punct aj ul nor malizat dup aplicarea unei metode de standardizare
a. Normalizare vectorial
- ( 1)
- ( 2)
b. Normalizare prin transformare liniar
- Pent r u un cr i t er i u de maxi m:
, = ( 3)

- Pent r u un cr i t er i u de mi ni m:
4)
c. M et oda i nt er val ul ui punct aj ul ui .
- Pent r u maxi mi zar ea unui cr i t er i u

33
Vezi Dobre, I. , Bdescu, A. , Puna, L., Teorie Deciziei, Editura ASE, Bucureti, 2007.


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
2

/

4
9

, = ( 5)

- Pent r u mi ni mi zar ea unui cr i t er i u
( 6)


Val or i l e punct aj el or nor mal i zat e r
ij
sunt n zo na [ 0;1] .

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
3

/

4
9

8. ANEXA 2
8.1 PRODUSE SOFTWARE
Metodele AMC descrise n acest manual nu depind de pachete software complexe. n cazul majoritii
apl i caiilor, cel mai valoros beneficiu este, de departe, identificarea unui set relevant de cr i t er i i n f uncie de
care s fie judecate opiunile. n mod obinuit un creion i o hrtie sunt ndeajuns.
Cu toate acestea, odat ce analiza trece la etapele ulterioare ale procesului AMC i ncepe s implementeze
model e de st r uct ur i compensat oar e cu po nder ar e i punctare explicite, cu siguran vor aprea avantaje
34

aferente utilizrii computerului, cum ar fi:
- M odi f i car ea cu uurin a datelor de intrare (inclusiv testul de senzitivitate) .
- Prezentare atractiv i informativ a rezultatelor
Incl udem ai ci o foarte scurt prezentare a ctorva dintre cele mai cunoscute pachete utilizate n cazul AM C.
Pachet ul HI VI EW a f ost cr eat i ni ial acum ami bine de douzeci de ani la Decisions and Designs, Inc. With cu
spr i j i n di n par t ea I CL, Lo ndon School of Economi cs a co nt i nuat el abor ar ea acest ui a n ani i 1980, r eal i znd o
ver si une DOS car e poat e f i uor folosit ntr-un cadr u de gr up.
Aceasta este disponibil la www. LSE. ac. uk/ Ent er pr i se
Urmtoarele produse create la Lamsade: ELECTRE IS, ELECTRE I II- IV i ELECTRE TRI, IRIS, UTA+ i SFA.
Lamsade est e un l abor at or f r ancez af l at n cadr ul Uni ver si t Par i s-Dauphine, a fost creat de ctre Bernard
Roy n 1976. Lamsade reprezint Laboratoire d'Analyse et de Modlisation des Systmes pour l'Aide la
Dci si on.
IRIS
35
est e un software menit s sprijine procesul decizional (Decision Support Software) elaborat
pentru a aborda problema clasificrii unui set de aciuni (alternative, proiecte, candidai) n categorii
predefinite, n conformitate cu evalurile (performanele) acestor a n f uncie de criterii multiple. IRIS
implementeaz metodologia prezentat n Dias et al. (2002).Principalele caracteristici ale IRIS
(ver si unea 2. 0) sunt :
- IRIS implementeaz o variant pesimist a ELECTRE TRI, unde relaia de surclasare este
definit dup cum este propus de ctre Mousseau i Dias (2002)
36
.
- Permite factorilor de decizie s- i construiasc modele de clasificare ntr-o manier progresiv
i interactiv, unde rezultatele l a o r epet ar e dat sunt f ol osi t e pent r u a ghi da r evi zui r ea
dat el or de i nt r ar e pent r u urmtoarea r epet ar e.
Sof t war e-ul est e di sponi bi l l a www.l amsade. f r .

34
M ult i -cr it er i a anal ysis: a m anual , Januar y 2009, Depar t ment f or Comm uni t i es and Local Gover nment : London
35
IRIS st ands f or I nt er act i ve Robust ness anal ysi s and par amet er s Inf er ence f or mul t i -cr i t er i a Sor t i ng pr obl ems
36
Di as, L., V. M ousseau, J. Figueir a, J. Cl maco (2002), " An Aggr egat i on/ Di saggr egat i on Appr oach t o Obt ai n Robust
Concl usi ons w it h ELECTRE TRI " , Eur opean Jour nal of Oper at i onal Resear ch, vol 138, 332-348.

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
4

/

4
9

VISA is este o alt implementarea a modeului MCDA bazat pe Windows. Este comercializat de ctre
Vi sual Thi nki ng i a fost elaborat la Strathclyde University. Poate fi disponibil la www. vi sual t .com
Desysion Desktop sprijin aplicaia modelului MCDA n mediu Windows. Elaborat de ctre compania
Deci deWi se I nt er nat i onal BV n Amst er dam, aceast a i mplementeaz MCDA ntr-un mo d car e pune un
accent special asupra ghidrii factorilor de decizie de-a l ungul nt r egul ui pr oces de l uar e a deci zi i l or .
Sof t war e-ul est e di spo ni bi l l a www.deci dewi se.comMANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
5

/

4
9

9. ANEXA 3
9.1 LISTA DE VERIFICARE PENTRU EVALUATORII AMC
Scopul acestei anexe const n furnizarea unei liste de verificare prin care poate fi evaluat calitatea unei AMC
aplicat pentru selectarea celei mai bune alternative a unui proiect. Aceast list poate servi ca o referin
rapid. Lista de verificare se bazeaz pe paii AMC asa cum acetia sunt descrii n capitolul 2 al manualului.
Lista poate fi folosit de ctre evaluatprii de proiecte, n cazul unor proiecte pentru care s- a apl i cat AM C pent r u
a se selecta ntre mai multe alternative. n acelai timp, aceast list poate fi un instrument util pentru aplicani
atunci cnd acetia pregtesc o analiz multi-criterial.
1. St abil irea cont ext ului decizi ei.
- Domeniul de analiz a fost delimitat clar?
- Este folosirea analizei multicriteriale justificat printr-o nt r ebar e de eval uar e?
- Obiectivele proiectului sunt bine definite i nelese?
2. Definirea opiunilor
- Lista opiunilor care trebuie comparate n cadrul analizei multi-criteriale a fost elaborat
sau aprobat de ctre persoanele relevante implicate?
- Opiunile sunt cl ar def i ni t e?
- Opiunile sunt explicate/descrise clar?
3. Definirea cri t eriil or
- Reprezentanii grupurilor interesate au fost implicati n proces?
- Cr i t er i i l e sunt i ndependent e?
- Criteriile sunt definite prin indicatori adecvai?
- A fost verificat coerena criteri i l or ?
- Toate tipurile de criterii obinuite sunt reprezentate (economice, de mediu, sociale,
pol i t i ce)?
4. Elaborarea matricei de performan i standardizarea punctajelor
- A fost realizat un tabel de performan?
- Procedura de standardizare a fost aplicat?
5. Ponder area crit eri ilor
- Cum a fost selectat procedura de ponderare?
- Procedura de ponderare este ecplicat clar?
- Ponderile sunt dezvoltate prin estimarea direct a experilor?

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
6

/

4
9

- Regul i l e pent r u st abi l i r ea cr i t er ii l or de eval uar e au f ost cl ar expl i cat e gr upul ui de experi?
6. Ierarhizarea opiunilor
- Cum au fost selectate metodele AMC pentru ierarhizarea opiunilor?
- A fost selectat metoda cea mai bun?
- Metoda a fost aplicat n mod corect?
7. Examinarea rezul t at el or
- Rezultatul analizei a fost obinut de o manier credibil astfel nct s fie utilizat n
eval uar e?
- Rezultatele sunt prezentate de o manier sintetic i cumprinztoare?


MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
7

/

4
9

10. GLOSAR

Alt ernat ive sau
opiuni
Modalitile specifice de atingere a obiectivelor.
Procesul de Iera rhie
Analitic (AHP)
Metod de analiz multicriterial bazat pe construcia unei serii de matrici care pot
pr i n car e se pot compar a cr i t er i i l e nt r e el e ( pai r - wi se compar i son mat r i ces)
Criteriu Elementul n baza cruia sunt evaluate i comparate opiunile, innd cont i de gradul de
ndeplinir e a obiect ivelor prin acest ea. Fiecare criteriu ar trebui s msoare ceva relevant
i s nu depind d eun alt criteriu.
M et oda ELECTRE O procedur care reduce secvenial numrul de alternative din care decidentul
trebuie s aleag
Anal iza
M ulticriterial
( AM C)
O abordare structurat folosit pentru a determina preferinele prin selectarea
dintre opiuni alternative, acolo unde opiunile vizeaz ndeplinirea mai multor
obi ect i ve
Obi ect ive Obiectivele pe care o organizaie dorete s le ating sau s finaneze atingerea
acest or a
M at r i ce de
performan sau
mat r i ce de deci zi e
sau t a bel de
consecine
Matrice n care sunt descrise pe linii opiunile i n care coloanele descriu
performana fiecrei opiuni fa de fiecare criteriu
Punct a re Consecinelor ateptate ale fiecrei opiuni pentru fiecare criteriu le sunt atribuite
un punctaj numeric n funcie de preferine
St a nda rdiza re Procesul prin care fiecare valorile fiecrui criteriu exprimate n uniti de msur
di f er i t e sunt t r ansf or mat e nt r -o scal unitar care permite comparaia ntre ele

Pondera re Ponderile numerice atribuite fiecrui criteriu; ierarhizarea relativ top-bot t om a
acest or aMANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
8

/

4
9

, comment or contribution should

Event ual el e coment ari i sau sugest i i pri vi nd prezent ul document pot f i t ransmi se l a:
ht t p:/ / www.eval uare-st ruct ural e.ro/ i ndex.php/ en/ cost -benefi t -anal ysi s/ f orum

Informaii suplimetare sunt disponibile pe internet:
ht t p:/ / www.eval uare-st ruct ural e.ro

MANUAL - ANALIZA MULTICRITERIALA

Dezvoltarea Capacitii pentru Analiza Cost-Beneficiu
PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR PRIN POAT 2007-2013 4
9

/

4
9

Cont ract nr. 46/ 8.12.2010
Dezvoltarea capacitii pentru analiza cost benef i ci u

Proi ect co-finaat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul
Operaional Asistena Tehnic 2007-2013Coninutul acestui manual nu reprezint n mod necesar poziia oficial a Uniunii
Europene.