Sunteți pe pagina 1din 6

Studiu de caz: S presupunem c Societatea comercial X se divizeaz.

. Societatea comercial A, care este deja nfiinat , preia 40% din patrimoniu, iar Societatea comercial B care se nfiineaz preia 60% 1.Inventarierea i evaluarea elementelor de activ i de pasiv ale societilor comerciale care particip la divizare: Reevaluarea imobilizrilor corporale ale Societii A , pe baza evalurii efectuate de evaluatori autorizai, nregistreaz un plus de 400.000 .(Valoarea just este de 2.400.000 lei, fa de valoarea contabil net de 2.000.000 lei). Regularizarea diferenelor din reevaluare la Societatea A seprezint, n conturi , astfel: 213 = 105 400.000 Rezultatele evalurii Societii X sunt reflectate la venituri Situaia elementelor de activ i de pasiv, conform bilanurilor celor dou societi comerciale existente care particip la divizare, n baza datelor din : contabilitate, date care au Afost puse de acord cu rezultatele inventarierii Bilanul Societii efectuate cu aceast ocazie, se prezint astfel:
I n d i c a t o r i Nr. B 01 -2813) 02 - TOTAL (rd. 01 la 03) 04 05 06 2.400.000 2.400.000 1.412.500 937.500 S o l d A A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZRI N (3.400.000 ECORPORALE II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct.213 1.000.000) ACTIVE IMOBILIZATE B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI ( ct.301)( 1.412.500) II. CREANE (
(ct. 411 -491) (987.500

Sumele care urmeaz s fie ncasat dup o perioad

Mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element). -50.000)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI ( ct.5121)(450.000) ACTIVE CIRCULAN D.DATORII: TE TOTAL ( rd. 05 la 08 )
-O PERIOAD DE PN LA

08 09 11 12 -18) 13 19 21 23 24 26 30 32 34

450.000 2.800.000 3.258.000 - 458.000 1.942.000 35.000 35.000 400.000 1.532.000 25.000 1.942.000 1.942.000

SUM ELE CARE TREBUIE PLTITE NTR

UN AN ( ct. 401+419) (2.000.000 + 1 .258. 000 )

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CIRCULANTE NETE (rd. 09 + 10 J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL ( rd. 20 la 22 ), din care: Capital subscris vrsat (ct.1012) 3500aciuni x 10lei/aciune II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1042) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105) IV.REZERVE ( ct.1061)(1.532.000) VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D TOTAL CAPITALURI PROPRI TOTAL CAPITALURI I ( rd. 19+23+24 -25+26+27 -28+29 -30 -31) 11 18) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12

: I n d

B n l S c t X ila u o ie ii i c a t A o r i N. r B 0 1 -2 1 ) 83 0 2 - T T L(r . 0 la0 ) OA d 1 3 0 4 0 5


ca u e z re rm a s fie n sa d p o p rio d ca t u e a

S o l

d 1

A A T EIM B IZ T . C IV O IL A E I.IM B IZ R O IL I (2 0 .0 0 .0 0 0 -6 5 0 ) 7 .0 0 NC ROAE E OP RL II. IM B IZ R C R O A E(c 1 O IL I O P R L t.2 3 A T EIM B IZ T C IV O IL A E B A T EC C L N E . C IV IR U A T I. S O U I ( c 7 )(1 8 .0 0 T CR t.3 1 .5 0 0 ) II. C E N E( RA
(c 4 1 t. 1 -4 1 (1 5 .0 0 9 ) .0 0 0 Sm u ele

1 2 .0 0 .3 5 0 1 2 .0 0 .3 5 0 1 8 .0 0 .5 0 0 93 5 7 .3 0

0 6

M i m re d u a tr u p ze ta sep r t p n fie re elem t). a a e n n eb ie re n te a a e tru ca en - 760 65)

IV C S C N U I L B N I ( c 1 1 2 .0 0 . A A I O T R A C t.5 2 )(4 5 0 ) A T EC C L N E C IV IR U A T D A O II: .D T R


U A ( ct. 4 1 4 9 (2 1 .0 0+3 3 5 ) N N 0 + 1 ) .3 0 0 8 .3 0

0 8 0 9 1 1 1 2 -1 ) 8 1 3 1 9 2 1 2 3 2 4 2 6 3 0
-2 + 9 -3 -3 ) 8 2 0 1

45 0 2 .0 0 2 7 .3 0 .9 8 5 2 9 .3 0 .6 3 5 25 0 8 .0 0 1 1 .0 0 .6 0 0 5 .0 0 0 0 5 .0 0 0 0 1 0 .0 0 .5 0 0 1 .0 0 0 0 5 .0 0 0 0 1 1 .0 0 .6 0 0 1 1 .0 0 .6 0 0

T T L ( r . 0 la0 ) OA d 5 8
-O P R A D P N L E IO D E A

S M L C R T E U P I EN R U E E A E R B IE L T T T

E A T EC C L N EN T ,R S E T D T R . C IV IR U A T E E E P C IV A O II C C L N EN T (r . 0 +1 IR U A T E E d 9 0 JC P A RZ R E . A IT L I E E V I. C P A ( r . 2 la2 ), d c r : A IT L d 0 2 in a e C p l su sc is v r t (c 0 2 5 0 a iu i x1 le ciu e a ita b r sa t.1 1 ) .0 0 c n 0 i/a n II. P IM D C P A (c 1 4 ) R E E A IT L t. 0 2 III. R Z R ED R E A U R (c 1 5 E E V IN E V L A E t 0 ) IV E E V ( ct.1 6 )(1 .0 0 .R Z R E 08 0 0) V R Z L A U E E C IU U F A C R(c 1 1 S ldC I. E U T T L X R I L I IN N IA t. 2 ) o T T LC P A U I P O R ( O A A IT L R R P II T T LC P A U I O A A IT L R
rd 1 + 3 2 . 9 2+4 -2 + 6 2 5 2+7

1 1) 1 8

F T T LA T EM U D T R C R N E(rd 0 + 2 . O A C IV IN S A O II U E T . 41

3 2 3 4

Evaluarea global a societilor: Valoarea global a societilor rezultat n urma evalurii ( de exemplu, a mijloacelor de transport) nregistreaz urmtoarele creteri fa de activul net contabil: Societatea X : 175.000 lei; Societile A i B preiau, prin divizare, cota-parte din valoarea global a societii X evaluate. Determinarea cotei-pri din aportul net dup evaluare al Societii X care se divizeaz, preluat de Societatea A: 175.000 x 40% = 70.000 lei. Aportul net dup evaluare = (4.303.350 2.693.350) x40 % + 70.000 = 714.000 lei Determinarea activului net contabil al Societii A: Activ net contabil = 5.200.000 lei 3.258.000 lei = 1.942.000 lei.

4.Determinarea raportului de schmb al prilor sociale, pentru a acoperi aportul Societii comerciale X Stabilirea valorii contabile a prilor sociale ale Societilor X i A: Societatea X 714.00 lei : 2 000 pri sociale = 357,000 lei Societatea A 1.942.000 lei : 3.500 = 554,857 lei Stabilirea raportului de schimb al prilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei pri sociale a Societii X la valoarea contabil a unei pri sociale a Societii A: 357,000 : 554,857 = 0,6434, adic se schimb o parte a societii X pentru 0,6434 pri ale Societii A. 5. Determinarea numrului de pri sociale ce trebuie emise de Societatea comercial A, fie prin raportarea aportului net dup evaluare al Societii comerciale X la valoarea contabil a unei pri sociale a Societii comerciale A, fie prin nmulirea numrului de pri sociale ale Societii comerciale X cu raportul de schimb: Valoarea aportului net dup evaluare al Societii X este de 714.000 lei; Valoarea contabil a unei pri sociale la Societatea A este de 554.857 lei. 714.000 lei : 554,857 lei = 1287 pri sociale ( cifra exact 1 286,818 pri sociale); sau 2.000 pri sociale x 0,6434 (raportul de schimb) = 1287 pri socale. Determinarea creterii capitalului social la Societatea A, prin nmulirea numrului de pri socale care trebuie emise de Societatea A cu valoarea nominal a unei pri sociale de la aceast societate: 1.287 pri sociale x 10 lei / valoarea nominal a unei pri sociale = 12.870 lei. Calcularea primei de divizare, ca diferen ntre valoarea contabil a aciunilor i valoarea nominal a acestora: 714.000 12.870 = 701.130 lei. Asociaii Societii X vor primi , ca urmare a divizrii , 1.287 pri sociale a 10 lei ( valoarea nominal a unei pri sociale). 6.Reflectarea n contabilitatea societilor a operaiunilor efectuate cu ocazia divizrii: Contabilizarea la Societatea X a) Contabilizarea activului transferat la Societile A i B: 461/ A = 7583 1.791.340 calculat (4.303.350+ 175.000) x 40% 461/ B = 7583 2.687.010 calculat (4.303.350+ 175.000) x 60% b) scderea din contabilitate a elementelor de activ transferate Societilor A i B: Soc.A Soc. B 6583 = % 4.303.350 1 721 340 2 582 010 213 1.325.000 530.000 795 000 371 1.580.000 632 000 948 000

411 010

973.350

389.340

584

5121 425.000 255 000 c) nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli: 121 = 6583 4.303.350 7583 = 121 4.478.350 % = 461/A 1.077.340 401 924.000 419 153.340 % = 461/B 1.616.010 401 1.386.000 419 230.010 % = 456 1.785.000 1012 50.000 1068 10.000 121 225.000 105 1.500.000 regularizarea conturilor 456 i 461 456 = 461 /A 714.000 456 = 461/ B 1.071.000 a) Contabilizarea la Societatea A nregistrarea majorrii capitalului social i a primei de divizare: 456 = % 714.000 1012 12.870 1042 701.130
b) preluarea elementelor de activ de la Societatea X: Preluarea la valoarea net % 213 371 411 5121 Not: Valoarea la care au fost preluate activele n contul 213 este alctuit din 530.000 lei, valoare net nainte de evaluare ,70.000 lei , diferen din evaluare;
o 456 = % 401 419 preluarea elem entelor de pasiv de la Societatea X : 1.077.340 924.000 153.340 sau 456 = % 401 419 491 A Contabilizarea la Societatea B . : 1. nregistrarea capitalului propriu (activului net): 456 = % 1012 105 1068 117 1.071.000 30.000 1.005.000 6.000 30.000 1.108.000 924.000 153.340 30.660

170.000

Preluarea la valoarea brut % 213 371 411 5121 = 456 1822.000 600.000 632.000 420.000 170.000 600.000 632.000 389.340 170.000

456

1.791.340

b) preluarea elem entelor de activ de la Societatea X : % = 213 371 411 5121 456 = % 401 419 456 2.687. 010 900.000 948.000 584.010 255.000 1.616.010 1.386.000 230.010 sau sau % 213 371 411 5121 456 = % 401 419 491 = 456 2.733.000 900.000 948.000 630.000 255.000 1.662.000 1.386.000 230.010 45.990

c) preluarea elem entelor de pasiv de la Societatea X

1. : I

Bilanurile societilor com erciale rezultate n urm dizolvrii se prezint asfel a Bilanul Societii A n d i c a A t o r i

: d 1

Nr. B 01

S o l

A. ACTIVE IM OBILIZATE I.IM OBILIZRI NECORPORALE II. IM OBILIZRI CORPORALE (ct.213 (3 400 000 + 600 000 1 000 000) - TOTAL (rd. 01 la 03) ACTIVE IM OBILIZATE B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI ( ct. 301 + 371)(1 412 500 + 632.000) II. CREANE (
Sumele care urmeaz s fie ncasat dup o perioad
20.000 50.000 -30 660)

-2813) 02 04 05 06 3.000.000 3.000.000 2.044.500 1.326.840

M mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element). ai


(ct. 411 -491) (987 500 + 4

IV. CASA I CONTURI LA BNCI ( ct.5121)(450.000+170.000) ACTIVE CIRCULANTE D.DATORII: TOTAL ( rd. 05 la 08 )
-O PERIOAD DE PN LA

08 09 11 12 -18) 13 19 21 23 24 26 30 32 34

620.000 3.991.340 4.335.340 - 344.000 2.656.000 47.870 47.870 701.130 400.000 1.532.000 25.000 2.656.000 2. 656.000

SUM ELE CARE TREBUIE PLTITE NTR

UN AN ( ct. 401+419)2000000+924000+1258000+153340)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CIRCULANTE NETE (rd. 09 + 10 J. CAPITAL I REZERVE 11 18) F. TOTAL ACTIVE M INUS DATORII CURENTE (rd. 04+12 I. CAPITAL ( rd. 20 la 22 ), din care: Capital subscris vrsat (ct.1012) 4.787 pri sociale x 10lei/parte soc. II. PRIM DE CAPITAL (ct. 1042) E III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105) IV.REZERVE ( ct.1068) VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D TOTAL CAPITALURI PROPRII ( TOTAL CAPITALURI (rd.32 +33)
rd. 19+23+24 -25+26+27 -28 +29 -30 -31)

:
I n d i c

Bilanul Societii B
a t o r i A N r. B S o l 1 d

A. ACTIVE IM OBILIZATE I.IM BILIZRI N O ECO RPO RALE -2813) (1 305 000 405.000) 01 02 04 05
mai m de are

II. IM OBILIZRI CO RPORALE (ct.213 ACTIVE IM OBILIZATE B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI ( ct.371)(948.000) II. CREANE (

- TOTAL (rd. 01 la 03)

900.000 900.000 948.000 584.010

Sum care urm ele eaz s fie ncasat dup o perioad un an trebuie prezentate separat pentru fiecare elem ent). (ct. 411 -491) (630.000 45.990)

06 08 255.000 1.787.010 1.616.010 171.000 1.071.000 30.000 30.000 1.005.000 6.000 30.000 1.071.000 1.071.000

IV. CASA I CO NTURI LA BNCI ( ct.5121)(255.000) ACTIVE CIRCULANTE TO TAL ( rd. 05 la 08 ) -O PERIOAD D.DATORII: SUM ELE CARE TREBUIE PLTITE NTR DE PN LA UN AN ( ct. 401+419) (1.386.000 + 230.010) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CIRCULANTE NETE (rd. 09 + 10 11 18) F. TO TAL ACTIVE M INUS DATO RII CURENTE (rd. 04+12 J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL ( rd. 20 la 22 ), din care: Capital subscris vrsat (ct.1012) 3.000 pri sociale x 10lei/parte soc. II. PRIM DE CAPITAL (ct. 104 E IV.REZERVE ( ct.1068)(6.000) VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C TOTAL CAPITALURI PROPRII ( TOTAL C APITALURI
rd. 19+23+24 -25+26+27 -28 +29 -30 -31)

09 11 12 -18) 13 19 21 23 24 26 30 32 34

2)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)