Sunteți pe pagina 1din 6

SC SRL

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE

Exemplar nr.1 Pagina 1 din 6

1. SCOP Planul descrie modul de desfasurare a activitatii de instruire de securitate si sanatate in munca in societatea comerciala SERVADENT S.R.L. ,intervalele dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea ,materialele prezentate precum si modul de verificare a cunostiintelor. 2. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Planul se aplica in procesul de instruire al vizitatorilor , delegatilor sau elevilor in stadiul de practica reglementind activitatea de instruire testare executata de lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca precum si alte persoane implicate in acest proces(seful formatiilor de lucru,sef de echipa ,sef compartiment). 2.2 Cuprinde modalitatile de instruire a lucrtorilor din punct de vedere al securitii i sntii in munc, n conformitate cu art. 20 din legea normele metodologice de aplicare a legii 319. 2.3 Instruirea n domeniul securitii i sntii n munc are ca scop nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n munc. Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc la nivelul ntreprinderii i/sau unitii se efectueaz n timpul programului de lucru. 2.4 Perioada de timp n care se desfoar instruirea prevzut la alin.(1) este considerat timp de munc. 2.5 Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii in munc cuprinde trei faze: instruirea introductiv general; instruirea la locul de munc; instruirea periodic. 2.6 La instruirea personalului n domeniul securitii i sntii in munc se folosesc mijloace, metode i tehnici de instruire cum ar fi: expunerea, demonstraia, studiul de caz, vizionri de filme, diapozitive, proiecii, instruire asistat de calculator . 2.7 Rezultatul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc se consemneaz n mod obligatoriu n fia individual de cu indicarea materialului predat, a duratei i datei instruirii. 2.8 Completarea fiei de instruire se va face cu past sau cerneal, imediat dup verificarea instruirii. 2.9 Dup efectuarea instruirii, fia de instruire se semneaz de ctre lucrtorul instruit i de ctre persoanele care au efectuat i verificat instruirea. 2.10 Fia de instruire va fi pstrat de ctre conductorul locului de munc i va fi nsoit de o copie a fiei de aptitudini completat de ctre medicul de medicina muncii n urma examenului medical la angajare. 2.11 Pentru persoanele aflate n unitate cu permisiunea angajatorului, sunt stabilite, prin regulamentul intern , reguli privind instruirea i nsoirea acestora n ntreprindere i/sau unitate. 2.12 Pentru lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior, care desfoar activiti pe baz de contract de prestri de servicii n unitate societatea va sigura instruirea lucrtorilor privind activitile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate i sntate n munc precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul unitii, n general.

SC SRL

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE

Exemplar nr.1 Pagina 2 din 6

2.13 Instruirea prevzut la alin.(2.11) i alin.(.012) se consemneaz n fia colectiv de instruire . 2.14 Fia colectiv de instruire se ntocmete n dou exemplare, un exemplar se va pstra de ctre lucrtorul desemnat care a efectuat instruirea i un exemplar se pstreaz de ctre angajatorul lucrtorilor instruii sau, n cazul vizitatorilor, de ctre conductorul grupului. 2.15 Reprezentanii autoritilor competente n ceea ce privete controlul aplicrii legislaiei referitoare la securitate i sntate n munc vor fi nsoii de ctre lucratoruldesemnat de ctre angajator, fr a se ntocmi fi de instructaj. 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1 SSM= securitate si sanatate in munca 3.2 LDSSM=lucrator desemnat cu securitatea si sanatatea in munca 4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Act normativ 1 L 319 / 2006 MO 646/26.07.2006 HG 493 / 2006 MO 380/03.05.2006 HG 971 / 2006 MO 683/09.08.2006 HG 1028 / 2006 MO 710/18.08.2006 HG 1048 / 2006 MO 722/23.08.2006 HG 1051 / 2006 MO 713/21.08.2006 HG 1091 / 2006 MO 739/30.08.2006 HG 1092 / 2006 MO 762/07.09.2006 HG 1093 / 2006 MO 757/6.09.2006 OUG 96 / 2003 MO 750/27.10.2003

Subiect 2 Legea securitii i sntii n munc Privind cerine minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot Privind cerine minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc Privind cerine minime de securitate i sntate n munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Privind cerine minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamente individuale de protecie la locul de munc Privind cerine minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare Privind cerine minime de securitate i sntate pentru locul de munc Privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni biologici n munc Privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni n munc Privind protecia maternitii la locurile de munc Privind cerine minime de securitate i sntate pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni chimici n munc Privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munca de ctre lucrtori a echipamentelor de munca Norme metodologice pentru aplicarea Legii securitii i sntii n munc nr. 319 / 2006 Formularul de nregistrare a accidentelor de munc Instructiuni de completare Cerine minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de radiaiile optice artificiale

HG 1218/2006 MO 845/13.10.2006
HG 1146/2006 MO 815/03.10.2006 HG 1425/2006 MO 882/30.10.2006 Ordin MMSSF 755/2006 MO 887/31.10.2006 Ordin MMSSF

12. 13. 14. 15.

SC SRL

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE

Exemplar nr.1 Pagina 3 din 6

16.

Ordin MMSSF

Privind protecia tinerilor n munc

5. RESPONSABILITATI 5.1 Lucratorul desemnat SSM 5.1.1 Asigura elaborarea si actualizarea instructiunilor specifice SSM. 5.1.2. Intocmeste necesarul de documentatii si mijloace de desfasurare a activitatii de instruire in domeniu SSM. 5.1.3. Elaboreaza tematica de instruire. 5.1.4. Efectueaza instruirea introductiv generala. 5.1.5. Elaboreaza teste de verificare. 5.1.6. Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire prin participarea la instruiri conform programului de control. 5.1.7. Confirma prin semnatura in fisele individuale ca a verificat efectuarea instruirii. 5.1.8. Elaboreaza planul de instruire testare. 5.2 Conducatorul locului de munca

5.2.1. Efectueaza instruirea la locul de munca. 5.2.2. Efectueaza instruirea periodica. 5.2.3. Testeaza cunostiintele lucratorilor oral sau in scris dupa cum este prevazut in tematica. 5.2.4. Completeaza fisa individuala de instructaj 5.2.5. Confirma prin semnatura in fisa individuala ca a instruit lucratorul. 5.3. Director productie 5.3.1. Aproba admiterea la lucru 5.3.2. Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire 5.4. Personalul executant

5.4.1 Participa la instruirile prevazute in programul de instruire 5.4.2. Sustine in scris sau oral cunostiintele acumulate in cadrul instruirilor. 5.4.3. Confirma prin semnatura ca instruirea s-a efectuat la data si cu continutul prezentat in fisa individuala de instructaj 6. PLANUL 6.1. INSTRUIREA INTRODUCTIV-GENERALA 6.1.1 Instruirea introductiv general se face: la angajarea lucrtorilor definii conform art.5 lit.a) din lege; lucrtorilor detaai de la o alta unitate; lucrtorilor delegai de la o alta unitate; lucrtorului pus la dispoziie de ctre un agent de munc temporar. 6.1.2. Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate i sntate n munc

SC SRL

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE

Exemplar nr.1 Pagina 4 din 6

precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general. 6.1.3. Instruirea introductiv general se face de ctre lucrtorul desemnat; 6.1.4. Instruirea introductiv general se face individual sau n grupuri de cel mult 20 persoane. 6.1.5. Durata instruirii introductiv generale; aceasta nu va fi mai mic de 8 ore. 6.1.6 n cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, n principal, urmtoarele probleme: Legea 319/2006 Cap.I.Dispozitii generale Cap.II. art.3 la art.5(termeni si expresii) Cap.III.Obligatii generale ale angajatorului-art.6 la art.7,art.12 la art21 Cap.IV.Obligatiile lucratorilor-art.22 la art.24. Cap.VI.Evenimente-art.26 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice societatii. Masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidentare. Masuri de stingere a incendiilor Plan de evacuare in caz inundatii,cutremure sau alte dezastre naturale. 6.1.7 Coninutul instruirii introductiv generale trebuie s fie n conformitate cu tematica aprobat de ctre angajator. 6.1.8. Instruirea introductiv general se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor pe baz de teste. 6.1.9. Rezultatul verificrii va fi consemnat n fia de instruire. 6.1.10 Lucratorii care nu si-au insusit cunostintele prezentate la instruirea introductiv-generala nu vor putea fi angajati.

6.2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA 6.2.1 Instuirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv- generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca,precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. 6.2.2 De asemenea instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor,inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi societati. 6.2.3. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca,in grupe de maxim 20 de persoane. 6.2.4. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si depinde si de riscurile pentru securitatea si sanatatea in munca,precum si masurile si activitatile de prevenire si protectiela nivelul fiecarui loc de munca. 6.2.5. Fisa individuala de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. 6.2.6 Instruirea la locul de munca se efectueaza pe baza tematicilor intocmite de catre lucratorul desemnat si aprobate de angajator si se vor pastra de catre conducatorul locului de munca care efectueaza instruirea.

SC SRL

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE

Exemplar nr.1 Pagina 5 din 6

6.2.7. Instruirea la locul de munca va cuprinde pentru fiecare loc de munca in functie de post de munca: Pentru sala de productie:ambalatori: -instructiuni proprii pentru toate echipamentele de munca din cadrul sali de productie, -informatii privind eventualele riscuri legate de locul de munca sau imbolnaviri profesionale, -masuri tehnice de utilizare a echipamentelor de munca cu demonstratii prctice pentru fiecare echipament in parte, -masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidente, -masuri de stingere a incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de incendiu, calamitati naturale sau dezastre precum si aplicatii practice de manuire a stingatoarelor din dotare. Pentru atelier de intretinere:-electromecanic: -instructiuni proprii de utilizare a energie electrice de joasa tensiune, -informatii privind riscurile legate de locurile de munca unde se utilizeaza energia electrica, -modul de utilizare a echipamentului individual de protectie,intretinerea si pastrarea lui in conditii optime, -masuri tehnice de utilizare a echipamentelor de munca cu demonstratii practice, -masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidentare si in special de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare -masuri de stingere a incendiilor si evacuarea lucratorilor in caz de incendiu,calamitati naturale sau dezastre precum si aplicatii practice de utilizare a stingatoarelor din dotare. 6.2.8. nceperea efectiv a activitii la postul de lucru de ctre lucrtorul instruit se face numai dup verificarea cunotinelor de ctre eful ierarhic superior celui care a fcut instruirea i se consemneaz n fia de instruire individual. 6. 3 .INSTRUIREA PERIODICA. 6.3.1. Are ca scop reamprospatarea cunostintelor si acuatizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre toti lucratorii.Aceasta se efectueaza de catre conducatorul locului de munca iar durata de instruire va fi de cel putin doua ore. 6.3.2. Intervalul dintre doua instruiri este de trei luni pentru personalul muncitor si 12 luni pentru personalul TESA,acest interval find stabili de catre lucratorulu desemnat cu acordul directorului societatii,fara a fi depasite aceste termene. 6.3.3. Instruirea periodica se va efectua din instructiunile proprii,Hotararile de guvern cu cerinte minime aplicabile pentru locuri de munca si obligatoriu si cu demonstratii practice. 6.3.4. Insusirea cunostintelor se verifica de catre lucratorul desemnat sau director,prin sondaj. 6.4 INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA 6.4.1. Se face in urmatoarele cazuri: -daca un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare, -cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice la locul de munca, -la reluarea activitatii dupa accident de munca, -la executarea unor lucrari speciale, -la modificarea tehnologiei existente,

SC SRL

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE

Exemplar nr.1 Pagina 6 din 6

-la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentelor existente. -la schimbarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru informarea lucratorulor. 6.4.2. Durata instruirii periodice nu va fi mai mica de 8 ore,se efectueaza de catre lucratorul desemnat si va cuprinde tematici intocmite de catre lucratorul desemnat si aprobate de director. 7.INREGISTRARI 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. FISA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ PRIVIND PROTECTIA MUNCII PROCES VERBAL DE INSTRUIRE FISA COLECTIVA DE INSTRUIRE TESTE DE VERIFICARE

APROBAT DIRECTOR GENERAL

INTOCMIT LUCR.DESEMNAT SSM