Sunteți pe pagina 1din 65

MRU MANAGEMENT AN 3

MULTIPLE CHOICE 1. Functiile pietei muncii in cadrul economiei de piata moderne sunt:

1. de informare a patronului si a salariatilor; 2. de acordare de asistenta partenerilor sociali atunci cand se desfasoara negocierile, de catre organele abilitate; 3. de planificare pe termen lung a personalului pentru a asigura si in viitor resursele umane necesare; 4. de elaborare de studii de prognoza privind evolutia pietei muncii in fiecare localitate care sa fie puse la dispozitia partenerilor sociali, respectiv patronilor si sindicatelor, precum si institutiilor de invatamant, atat locale cat si centrale; 5. de protectie sociala, asigurata de stat prin reglementari legale si administrative; 6. de dezvoltare intensiva a personalului pentru asigurarea calificarii acestuia, precum si pentru imbunatatirea activitatii in relatiile cu clientii. Care din combinatiile prezentate mai jos exprima corect functiile pietei de munca:
a. b. c. d. e.

1,2,3,5 2,3,4,5 2,4,5,6 1,2,4,5 3,4,5,6

ANS: D 2. Particularitatiile pietei fortei de munca sunt:

1. prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata; 2. este mai complexa, mai organizata si mai reglementata fata de celelalte piete; 3. detine pronuntate caracteristici contractuale si participative; 4. interventia statului este mai puternica decat pe celelalte piete; 5. este deosebit de sensibila fata de deciziile care se iau pe celelalte piete, adaptandu-se la miscarile, semnalele si solicitarile acestora; 6. preturile se stabilesc in mod liber prin confruntarea dintre cerere si oferta. Care din combinatiile prezentate exprima corect trasaturile pietei fortei de munca:
a. 1,2,3,4,5 b. 1,2,3,5,6 c. 1,3,4,5,6 d. 2,3,4,5,6 e. 1,2,4,5,6 ANS: A 3. Principalii factori de crestere a rolului personalului in societatea postindustriala sunt:

1. continutul muncii;

2. lista salariatilor in ordinea relativa a meritelor; 3. controlul asupra personalului; 4. factorii macroeconomici; 5. organizarea muncii si personalitatea lucratorului; 6. cresterea nivelului de pregatire si cultura muncitorului; 7. dezvoltarea democratiei; 8. cresterea pretului muncii. Precizati care din variantele de mai jos prezinta corect principalii factori de crestere a rolului personalului in societatea postindustriala? a. 1,2,3,4,5,6,7 b. 1,3,4,5,6,7,8 c. 1,2,4,5,6,7,8 d. 1,2,3,5,6,7,81,2,3,5,6,7,8 e. 1,2,3,4,6,7,8
ANS: B 4. Cererea de forta de munca este conditionata de urmatorii factori: a. b. c. d. e.

Identificati varianta care nu reprezinta factor al cererii fortei de munca? ritmul de crestere economica; nivelul si dinamica productivitatii muncii; structura productiei si activitatilor economico-sociale; politica de salarizare; formele de ocupare si regimul ocupat.

ANS: D 5. Forma moderna de organizare si desfasurare a activitatii economice, cu influente asupra

factorului uman, economia de piata este caracterizata prin urmatoarele trasaturi: 1. are la baza proprietatea sub diferite forme; 2. organizatia privata, individuala sau asociativa este entitatea economica principala; 3. profitul reprezinta scopul principal al activitatii organizatiei; 4. cu ajutorul mecanismelor pietii se regleaza intreaga activitate economica; 5. proprietatea privata implica autonomia deciziilor; 6. prezinta un grad inferior de flexibilitate, completata de o sensibilitate mai pronuntata. Care din combinatiile prezentate exprima corect trasaturile economiei de piata: a. 1,2,3,4,6 b. 2,3,4,5,6 c. 1,2,3,4,5 d. 1,3,4,5,6 e. 1,2,4,5,6
ANS: C 6. Continutul managementului previzional al necesarului de personal consta: a. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si de studii bine gandite avandu-se

ca scop atingerea obiectivelor; b. detectarea cu anticipatie a problemelo

c. pregatirea unor solutii concretizate intr-un plan si programe de actiune; d. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si studii bine gandite, in scopul de

a detecta cu anticipatie problemele, de a pregati solutiile concretizate apoi intr-un plan si program de actiune, de a corecta actiunile pe masura realizarii lor; e. corectarea diferitelor actiuni pe masura realizarii lor.
ANS: D 7.

Scopul managementului previzional al necesarului de personal este: 1. de a asigura viitorul organizatiei cu forta de munca; 2. de a influenta din punctul de vedere al resurselor umane competitivitatea si rentabilitatea organizatiei; 3. de creare a posibilitatilor de promovare a personalului; 4. de asigurare a dezvoltarii personalului; 5. de realizare a planurilor concrete de productie. Identificati care din variantele urmatoare prezinta corect scopul managementului previzional al necesarului de personal: a. 3,5 b. 2,3 c. 2,5 d. 1,2 e. 4,5
ANS: D

8.

Factorii generatori de dezordini comportamentale se pot grupa astfel: 1. factori de predispozitie; 2. factori de declansare; 3. factori de intretinere; 4. factori externi; 5. factori interni. Care din combinatiile de mai jos reprezinta factori generatori de dezordini comportamentale: a. 2,3,4 b. 1,3,4 c. 1,2,3 d. 3,4,5 e. 1,4,5
ANS: C

9. Cercetarile previzionale in domeniul necesarului de personal pentru organizatii trebuie sa aiba

in vedere anumite rationamente: 1. sa analizeze permanent ritmicitatea productiei; 2. sa angajeze personal numai daca este necesar; 3. sa analizeze, in cazul in care apar noi responsabilitati, in ce masura acestea sunt diferite de cele existente si daca nu pot fi indeplinite cu personalul existent; 4. sa asigure rotatia pe posturi a personalului; 5. sa asigure cursuri de perfectionare. Care din combinatiile de mai jos reprezinta rationamente logice in procesul cercetarilor previzionale de stabilire a necesarului de personal pentru organizatii:

a. b. c. d. e.

1,2,3 1,3,4 2,3,4 3,4,5 1,4,5

ANS: A 10. Determinarile alternative pentru deciziile strategice privitoare la personalul organizatiei, cu

luarea in considerare a schimbarilor ce se intrevad in diviziunea muncii si in progresul tehnico-stiintific al evolutiilor previzibile ale proceselor economico-sociale, definesc conceptul de: a. planificarea resurselor umane; b. proiectarea; c. prognoza; d. managementul resurselor umane; e. politica de personal.
ANS: C 11. Cu ajutorul strategiei si politicii de recrutare a personalului, se redau:

Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica strategiei si politicii de recrutare a personalului. a. intentiile si obiectivele managerului general in acest domeniu; b. pasii spre dezvoltarea organizatiei; c. conditiile de lucru si de mediu; d. posibilitatile ulterioare de evaluare; e. modalitatile de analizare a tuturor obiectivelor.
ANS: A 12. Metodele de selectie profesionala au la baza: a. b. c. d. e.

Identificati varianta corecta de raspuns. profesiograma si topoergograma; compararea aptitudinilor si insusirilor oamenilor cu cerintele ocupatiei; cunostintele profesionale; posibilitatile de promovare; posibilitatile de evaluare si validarea testelor.

ANS: B 13. Cerintele de baza ale integrarii sunt:

1. ajutarea noului angajat in vederea acomodarii; 2. mentinerea cooperarii; 3. satisfacerea cerintelor socio-culturale ale unui grup sau ale unei societati; 4. satisfacerea necesitatilor membrilor sau grupurilor care coopereaza; 5. insuflarea increderii in organizatie. Care din variantele de mai jos reprezinta cerinte de baza ale procesului de integrare? a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 2,3,4

d. 1,3,4 e. 3,4,5 ANS: C 14. n procesul de asimilare si integrare a noilor angajati se disting trei etape:

1. acomodarea; 2. incurajarea si sprijinirea spiritului de inventivitate; 3. integrarea la locul de munca; 4. integrarea in organizatie; 5. integrarea profesionala a intelectualitatii tehnice. Alegeti din variantele de mai jos pe cea care prezinta corect cele trei etape ale procesului de asimilare si integrare a noilor angajati: a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 1,3,4 d. 2,3,4 e. 3,4,5
ANS: C 15. Fenomenele de fluctuatie si absenteism au drept cauza principala: a. configuratia organizatiei si retributia mai buna in alta parte; b. neconcordanta dintre aspiratiile lucratorului modern si conditiile pe care i le

ofera organizatia;
c. lipsa perspectivei de avansare; d. neconcordanta dintre perioada de adaptare a noului angajat si aspiratiile

organizatiei; e. desfasurarea lucrului sub tutela si cursurile de initiere.


ANS: B 16. Pregatirea profesionala este:

Alegeti varianta care reprezinta definitia pregatirii profesionale.


a. activitatea desfasurata in scopul insusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice
b. un loc de munca definit ca o situatie de munca; c. activitatea desfasurata in scopul insusirii de cunostinte teoretice si deprinderi

practice, de un anumit gen si nivel, in masura sa asigure indeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin in exercitarea, in procesul muncii, a unei profesiuni sau meserii; d. ndeplinirea calificata de catre lucratori a sarcinilor ce le revin in exercitarea in procesul muncii, a unei profesiuni; e. data de durata pregatirii fortei de munca pe o perioada nedeterminata.
ANS: C 17. Pentru a asigura succesul deciziei de a investi in procesul de formare se impune solutionarea a

trei probleme esentiale: 1. stabilirea justa a momentului declansarii actiunilor de formare;

2. determinarea nevoilor de formare pe baza rezultatelor si concluziilor din analizele efectuate; 3. alegerea metodelor, duratei si a ritmului de formare; 4. costul formarii; 5. nevoile de personal actuale si de perspectiva. Precizati care din variantele de raspuns prezentate mai jos prezinta corect cele trei probleme esentiale in asigurarea succesului procesului de formare: a. 1,2,4 b. 1,2,3 c. 2,3,4 d. 2,3,5 e. 1,4,5
ANS: B 18. Mijloc esential pentru aplicarea individualizarii in formarea profesionala ce presupune etape si

cai variate pentru dobandirea competentelor intr-o anumita meserie sau activitate profesionala, constituie definitia: a. recalificarii profesionale; b. policalificarii; c. profesiogramei; d. modularizarii; e. recalificarii somerilor.
ANS: D 19. Metoda evaluarii profesionale apreciaza ocupatia sau functia, in timp ce metoda evaluarii

meritelor constituie: Alegeti varianta care defineste corect notiunea de evaluare a meritelor. a. o activiate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra componentilor unui sistem; b. o activitate complexa pentru manageri; c. un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati; d. o apreciere sistematica asupra trasaturilor salariatului la locul de munca si are ca scop sa determine contributia si valoarea sa pentru organizatie, cu accent pe calitatea activitatii, capacitatea de a invata, spiritul de colaborare, initiativa etc. e. o activitate de realizare a obiectivelor si sarcinilor trasate, a acordarii de recompense sau sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectionare a pregatirii, a conturarii perspectivelor de promovare a acestora.
ANS: D 20. Prin actiunea de apreciere a personalului in ordinea meritelor se vizeaza urmatoarele scopuri

si obiective: 1. imbunatatirea eficientei si performantelor individuale; 2. fundamentarea masurilor necesare in vederea promovarii personalului, premierii acestuia si desfacerii contractului de munca; 3. cresterea randamentului muncii; 4. cresterea calitatii productivitatii; 5. imbunatatirea performantelor profesionale individuale.

Care din variantele de mai jos prezinta corect scopurile si obiectivele actiunii de apreciere a personalului in ordinea meritelor: a. 1,5 b. 1,2 c. 3,4 d. 2,3 e. 3,5
ANS: B 21. Din punctul de vedere al organizatiei, promovarea interna ofera numeroase avantaje:

Determinati care din variantele de mai sus nu constituie un avantaj al promovarii interne din punctul de vedere al organizatiei? a. promovarea interna incurajeaza lucratorii in a se pregati si a-si insusi cunostintele pentru promovare; b. constituie un mijloc de utilizare mai buna a personalului organizatiei, punand pe fiecare salariat in postul in care el va fi mai util; c. determina un interes marit al salariatului pentru functia sa; d. dispune de un sistem de apreciere stiintifica cu privire la valoarea salariatilor; e. este mai economic pentru organizatie promovarea salariatilor din unitate decat recrutarea altora din exterior.
ANS: C 22.

Etapele procesului de promovare sunt urmatoarele: 1. anuntarea posturilor vacante, care se poate face pentru intreaga organizatie sau pe compartiment; 2. depunerea candidaturilor, cu respectarea anumitor conditii; 3. aplicarea unor teste psihologice; 4. aprecierea calitatilor candidatilor, care se pun fata in fata cu cerintele functiei oferite; 5. rezultatul selectiei se comunica fiecarui candidat, iar celor respinsi li se face cunoscut motivul esecului, cu recomandarea de masuri pe care acestia sa le ia pentru formarea si promovarea lor viitoare. Identificati care din variantele de mai jos prezinta corect etapele procesului de promovare: a. 1,2,4,5 b. 2,3,4,5 c. 1,2,3,4 d. 1,2,3,5 e. 1,3,4,5
ANS: A

23. Rolul si functiile salariului pot fi redate astfel:

Precizati care din variantele prezentate mai sus nu constituie functie a salariului.
a. b. c. d.

parghie a stabilitatii macroeconomice; factor de echilibru al raportului cerere-oferta pe piata fortei de munca; instrument de influentare a sensului si amplorii schimbarilor din economie; cel mai important venit din societate;

e.

mecanism de ajustare a relatiei dintre dimensiunea si evolutia salariilor si alte variabile, indeosebi productivitatea muncii.

ANS: D 24. Contractul colectiv de munca pledeaza pentru adoptarea si mentinerea unui sistem de

salarizare echilibrat, coerent si evolutiv, in acest sens trebuie respectate urmatoarele conditii: Determinati care din variantele prezentate mai sus nu constituie o conditie in mentinerea unui sistem de salarizare echilibrat, coerent si evolutiv. a. sistemul de salarizare trebuie sa se sprijine pe un echilibru triplu: rationalitate, competitivitate, echitate; b. competitivitatea externa cere ca salariile din unitate sa nu fie asemanatoare cu cele de pe piata fortei de munca; c. realizarea unei concordante intre gradul de dificultate si de importanta a posturilor si nivelul salariilor; d. aprecierea performantei, prin luarea in considerare a rezultatelor obtinute si a gradului de adaptare pe post; e. modalitatile de fixare si de plata a salariilor.
ANS: B 25. Componentele administrarii salarizarii sunt:

1. incadrarea salariatilor pe post; 2. evaluarea salariului cuvenit pentru fiecare post; 3. evaluarea si clasificarea salariatilor potrivit meritelor; 4. remunerarile suplimentare; 5. evaluarea necesarului de materii prime; 6. controlul programului de munca; 7. evaluarea muncii pe fiecare sector de activitate. Care din variantele prezentate mai jos reprezinta componente ale administrarii salarizarii: a. 1,3,5,6,7 b. 1,2,3,4,6 c. 1,2,3,4,7 d. 2,4,5,6,7 e. 3,4,5,6,7
ANS: B 26. n planul institutional-organizatoric, sistemul de negociere salariala se realizeaza pe trei etape:

a. b. c. d. e.

1. la nivel national; 2. la nivel cultural; 3. la nivel de ramuri sau interprofesional; 4. la nivel de organizatie; 5. la nivel de sindicate si sectii de productie. Care din variantele de mai jos prezinta corect cele trei etape ale sistemului de negociere: 1,2,3 2,3,4 1,3,4 3,4,5 1,3,5

ANS: C 27. Principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca politica de salarizare sunt:

1. sa asigure o corelare rationala intre cresterea productiei si cea a masei salariale; 2. nu numai politica salariala, dar si flexibilitatea salariilor sa se constituie ca instrumente ale alocarii si reocuparii fortei de munca pe sectoare, ramuri, profesii, teritoriu; 3. sa creeze conditii pentru cresterea laturii stimulatorii a salariului in planul competitivitatii si al performantei; 4. sa mentina cheltuielile aferente la un nivel mediu fata de limitele respective ale clasei de salarizare; 5. sa contribuie la dezvoltarea interesului organizatiei, sub aspectul recompensarii participarii la munca. Care din variantele de mai jos prezinta corect cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca politica de salarizare: a. 1,2,3,5 b. 2,3,4,5 c. 1,2,3,4 d. 1,2,3,4 e. 1,2,4,5
ANS: A 28. n atingerea scopurilor vizate de negocierile salariale stau urmatoarele cerinte de baza: a. b. c. d. e.

Care din variantele prezentate nu constituie cerinta a negocierilor salariale? stimularea indeplinirii functiilor economice ale salariatului, paralel cu stoparea sporirii acestuia preponderent pe considerente de protectie sociala; restabilirea corelatiei intre productie si fondul de salarii; asigurarea unui control concomitent si continuu asupra evolutiei salariilor si a preturilor produselor; fundamentarea si mentinerea unui raport intre salarii-preturi-inflatie; cunoasterea si respectarea legislatiei muncii

ANS: D 29. n plan teoretic, dialogul social presupune:

Identificati varianta de raspuns corecta.


a. raportul dintre cererea si oferta fortei de munca ce este realizat pe piata fortei de

munca si reprezinta factorul fundamental in asigurarea echilibrului fortei de munca


b. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care

entitati sociale organizate si constituite in conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri, incearca armonizarea intereselor generale si de grup, prevenirea ori solutionarea starilor conflictuale, asigurarea climatului de pace sociala generala; c. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite in conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale;

d. gasirea unor solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la

diferite niveluri;
e. consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprind pe linia

restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca.
ANS: B 30. Institutiile prin care se realizeaza dialogul social la nivel national si departamental local

sunt: 1. Sindicatele; 2. Comisiile de dialog social; 3. Consiliul Economic si Social; 4. Contractul Colectiv de Munca; 5. Contractul Individual de Munca. Care din variantele prezentate mai jos prezinta corect institutiile prin care se realizeaza dialogul social la nivel national si local: a. 1,4 b. 4,5 c. 1,2 d. 2,3 e. 1,3
ANS: D 31. Activitatea comisiilor de dialog social vizeaza, in special, urmatoarele:

a. b. c. d.

e.

Identificati care din variantele de mai sus nu reprezinta o activitate specifica comisiilor de dialog social. asigurarea unor relatii cu partenerii sociali-administratie, patronat, sindicate; consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al ministerului respectiv; alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judete, asupra carora partenerii sociali convin sa discute; consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprid pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca; asigurarea restructurarii si dezvoltarii economiei nationale.

ANS: E 32. Principiile care stau la baza activitatii si functionarii sindicatelor sunt:

Alegeti varianta care nu exprima un principiu privind sindicatele. sindicatele sunt organizatii profesionale non-profit organizate dupa criteriul locului de munca sau al profesiei-meseriei, in scopul apararii drepturilor economice, sociale, culturale si sportive ale categoriei profesionale in contradictoriu cu patronatul sau alte organe reprezentative ale statului pe plan central ori local; b. functioneaza pe baza statutelor proprii adoptate cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii;
a.

c. sindicatele se organizeaza pe principiul liberului consimtamant conform legii; d. au independenta organizatorica si patrimoniala; e. au ca scop apararea drepturilor salariatilor si promovarea intereselor profesionale,

sociale si economice ale patronatului.


ANS: E 33. Conflictul colectiv de munca se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi comune:

a. b. c. d. e.

1. are ca sursa satisfacerea intereselor profesionale cu caracter economic, social, cultural ori sportiv; 2. se organizeaza pe principiul liberului consimtamant; 3. ia nastere in timpul derularii procesului de executare a raporturilor de munca intre un grup de salariati si conducerea organizatiei sau intre majoritatea salariatilor si unitate; 4. are caracter legal, declansarea si solutionarea conflictului colectiv de munca urmand a se realiza in conditiile legii; 5. au independenta organizatorica si patrimoniala. Alegeti combinatia care prezinta corect trasaturile conflictului colectiv de munca: 2,3,5 2,3,4 1,4,5 1,2,4 1,3,4

ANS: E 34. Conflictele de interese pot fi declansate in urmatoarele situatii:

a.

b. c. d.

e.

Alegeti varianta care nu reprezinta situatie in care se declanseaza conflictele de interese. unitatea refuza sa inceapa negocierea unui contract colectiv de munca, in conditiile in care nu are incheiat un contract colectiv de munca sau contractul colectiv de munca anterior a incetat; unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati; unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate ca negocierile au fost definitivate; unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a incepe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca; in situatia in care unitatea a raspuns in scris la toate revendicarile formulate, iar sindicatul accepta raspunsul.

ANS: E 35. Grevele au urmatoarele trasaturi caracteristice: a. b. c.

Alegeti varianta care nu reprezinta o trasatura a grevei. sunt organizate de sindicatele reprezentative sau dupa caz de reprezentantii care vor stabili si durata acestora; pot fi declarate pentru apararea intereselor cu caracter profesional, economic, politic si social al salariatilor; participarea la greva este libera, nimeni nu poate fi constrans sa participe la greva sau sa refuze;

d.

salariatii aflati in greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa impiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva; e. organizatorii grevei, impreuna cu conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui pericol pentru viata sau pentru sanatatea oamenilor.
ANS: B 36. Procedura de solutionare a conflictelor de drepturi presupune:

a. b. c. d. e.

Care din variantele prezentate nu constituie procedura de solutionare a conflictelor de drepturi? conflictele de drepturi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti; instantele judecatoresti competente sa judece cereri referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se stabilesc prin lege; cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se adreseaza instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are sediul unitatea; cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi nu se judeca in regim de urgenta; termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile, iar hotararile instantei de fond sunt definitive

ANS: D 37. Principalele trasaturi caracteristice ale raportului de munca sunt:

a. b. c. d. e.

Alegeti varianta care nu reprezinta o trasatura caracteristica a raportului de munca ia nastere prin incheierea unui contract individual de munca; are un caracter unilateral, iar persoana care presteaza munca este intotdeauna o persoana fizica; executarea muncii are loc intr-un cadru organizatoric prestabilit, respectiv intr-o anumita ierarhie functionala; munca trebuie sa fie remunerata; persoanelor care presteaza munca li se asigura, prin prevederile legii si ale contractului incheiat, protectie in ce priveste conditiile de desfasurare a procesului muncii, cat si in ce priveste drepturile ce decurg din incheierea contractului individual de munca

ANS: B 38. Principalele trasaturi caracteristice ale contractului colectiv de munca sunt:

se incheie numai intre patronat sau organizatia patronala si sindicat sau reprezentantii salariatilor alesi prin vot secret, daca nu exista sindicat organizat; 2. este un contract oneros si comutativ, in sensul ca la incheierea acestuia partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor; 3. este un contract bilateral, sinalagmatic, in sensul ca genereaza drepturi si obligatii pentru ambele parti; 4. este reglementat printr-o lege speciala: legea contractul individual de munca; 5. se incheie la nivel national, la nivel de ramura de activitate si la nivel de unitate. Stabiliti care din variantele de mai jos prezinta trasaturi ale contractului colectiv de munca:

1.

a. b. c. d. e.

2,3,4,5 1,2,3,4 1,2,3,5 1,3,4,5 1,2,4,5

ANS: C 39. Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste:

a. b. c. d. e.

1. promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor; 2. prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor; 3. promovarea sau sanctionarea salariatiilor; 4. limitarea drepturilor salariale; 5. prevenirea declansarii conflictelor individuale. Care din variantele prezentate mai jos constituie raspunsul corect: 1,2 2,5 1,5 3,4 3,5

ANS: A 40. Dintre obligatiile generale ale salariatului amintim:

Alegeti varianta care nu reprezinta obligatie generala a salariatului.


a. obligatia de a respecta deciziile sefului si planul de lucru dat si contractul colectiv

de munca;
b. obligatia de a respecta disciplina muncii; c. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; d. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; e. obligatia de a respecta secretul de serviciu. ANS: A 41. Necesitatea asigurarilor sociale se regaseste in:

1. faptul ca participarea cetatenilor la desfasurarea procesului de productie si a oricarei activitati utile poate sa puna salariatii, muncitorii, in anumite imprejurari, in imposibilitatea de a mai presta o munca in conditii normale; 2. masurile pe care statul sau organizatiile trebuie le ia pentru a ocroti cetatenii si pentru a le asigura veniturile necesare existentei lor, in caz de accidente, boli, invaliditate etc.; 3. mijloacele de realizare a drepturilor constitutionale, de asigurare a unei vieti decente si civilizate; 4. cunoasterea reala a problematicii specifice si a starii de sanatate a personalului unitatii, precum si a factorilor care pot sa dauneze acesteia sau sa o influenteze favorabil; 5. institutie obiectiva chemata sa rezolve ocrotirea salariatilor, pensionarilor si familiilor lor, precum si a altor categorii sociale in cazuri de incapacitate temporara sau permanenta de munca.

Stabiliti care din variantele de mai jos reprezinta aspecte ale necesitatii asigurarilor sociale: a. 1,3,5 b. 2,3,4 c. 3,4,5 d. 1,2,3
ANS: D 42. Evolutia ocuparii fortei de munca este influentata de urmatorii factori:

a. b. c. d. e.

1. fluxul de investitii straine; 2. intreprinderile mici si mijlocii; 3. procesul de restructurare si privatizare; 4. recalificarea si reconversia profesionala; 5. prognoza de planificare; 6. planul national de actiune pentru ocuparea fortei de munca. Care sunt principalii factori de influentare a ocuparii populatiei: 1,2,3 2,3,4 3,4,5 4,5,6 3,5,6

ANS: A 43. omajul reprezinta: a. b. c. d. e.

Care din variantele de mai sus constituie definitie a somajului? diminuarea saraciei; excedentul ofertei de cerere de forta de munca; scaderea locurilor de munca; evolutia ocuparii fortei de munca; recalificarea si reconversia fortei de munca.

ANS: B 44. Trasaturile caracteristice ale somajului sunt urmatoarele:

a. b. c. d. e.

1. nivelul somajului, care se determina atat absolut, respectiv ca numar, cat si relativ, adica sub forma de rata a somajului, calculata ca raport intre numarul somerilor si populatia activa; 2. intensitatea somajului; 3. durata somajului sau perioada de somaj de la momentul pierderii locului de munca pana la reducerea activitatii; 4. structura somajului sau componentele acestuia formate prin clasificarea somerilor dupa anumite criterii; 5. sporul natal al resurselor de forta de munca. Identificati varianta care prezinta corect trasaturi caracteristice ale somajului: 1,2,3,4 1,3,4,5 2,3,4,5 1,2,4,5 1,2,3,5

ANS: A 45. Conceptul de protectie sociala:

Care din variante prezentate constituie definitie a conceptului de protectie sociala?


a. cuprinde masuri care urmaresc actualizarea, contracararea efectelor inflatiei; b. cuprinde indexari ce pot aparea intre anumite categorii de venituri; c. vizeaza un ansamblu de masuri care conduc la apararea indivizilor in fata riscurilor

de natura economica, sociala, comportamentala, iar in sens restrans ea se circumscrie la complexul de masuri si preocupari luate de institutiile publice si orientate spre siguranta existentei; d. vizeaza masuri de stimulare a mobilitatii fortei de munca; e. vizeaza masuri de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor.
ANS: C 46.

Scopul de baza al activitatii de ingrijire a sanatatii personalului si de protectie a muncii este: Alegeti varianta corecta care reprezinta scopul de baza al activitatii de ingrijire a sanatatii personalului si de protectie a muncii. a. asigurarea necesarului de personal; b. asigurarea cu materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii de productie; c. asigurarea vietii si integritatii anatomofunctionale a salariatilor in procesul muncii; d. obligatia de a respecta disciplina muncii; e. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.
ANS: C

47.

Protectia muncii reprezinta: Care din variantele prezentate defineste corect protectia muncii?
a. un element important al organizarii muncii; b. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea,

indrumarea si controlul procesului muncii si care are ca obiectiv crearea conditiilor optime pentru apararea vietii si sanatatii tuturor participantilor la acest proces, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale; c. un ansamblu de norme obligatorii, referitoare la organizarea, desfasurarea, indrumarea si controlul procesului muncii; d. totalitatea normelor de drept; e. obligatiile conducerilor de a asigura salariatilor conditii bune pentru desfasurarea muncii.
ANS: B 48.

Prin definitie ergonomia reprezinta: Alegeti varianta care reprezinta definitia corecta si completa a ergonomiei.
a. o ramura independenta a stiintei; b. un instrument de mare valoare pentru cresterea productivitatii muncii;

c. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului

si a muncii in vederea cresterii productivitatii;


d. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la

munca umana, necesare pentru a fundamenta in mod rational si optim adaptarea muncii la om si a omului in meseria sa, in scopul cresterii continue a productivitatii muncii sociale, in conditiile economisirii efortului uman; e. ansamblu integrat de stiinte susceptibile sa ne furnizeze cunostinte asupra muncii umane.
ANS: D 49. Factorul hotarator al sporirii productiei materiale si al eficientei economice il reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns corecta.


a. b. c. d. e.

cresterea randamentului muncii; cresterea nivelului de trai; introducerea tehnologiilor cu performante ridicate; cresterea mai accentuata a productivitatii sociale a muncii; exploatarea cu randament maxim a masinilor, utilajelor si instalatiilor.

ANS: D 50. Interventia personalului in dinamica eficientei economice a intregii activitati a organizatiei

este mijlocita de numeroase instrumente de actionare: 1. sistemul de norme; 2. structurile organizationale; 3. cooperarea si schimbul de activitate; 4. corelarea intereselor individuale cu cele colective; 5. amplificarea si adancirea potentelor umane in procesul dezvoltarii eficace a organizatiei; 6. structura productiei. Care din variantele urmatoare prezinta instrumente de actionare a personalului in dinamica eficientei economice intr-o organizatie:
a. b. c. d. e.

2,3,4,5,6 1,3,4,5,6 1,2,4,5,6 1,2,3,5,6 1,2,3,4,5

ANS: E 51. Resursele umane au unele particularitati care se regasesc printre elementele de mai jos:

1. resursele umane primare depind de factorul demografic, de numarul persoanelor apte de munca, de structura acestora pe sexe, pe ramuri si subramuri de productie, ca si de calificarea lor; 2. interventia directa sau indirecta a resurselor umane conditioneaza existenta productiei si a celorlalte activitati economice si asigura valorificarea mijloacelor de productie de care dispune societatea, facand posibila si satisfacerea nevoilor ei; 3. reprezinta factorul activ al vietii economice;

4. are la baza proprietatea sub diferite forme; 5. detin pronuntate caracteristici contractuale si participative. Care din combinatiile prezentate exprima corect particularitatile resurselor umane?
a. b. c. d. e.

1,3,5 1,2,3 2,3,4 2,4,5 3,4,5

ANS: B 52. n dezvoltarea managementului personalului organizatiei s-au inregistrat mai multe etape:

1. aparitia organizatiei; 2. planificarea strategica; 3. cresterea functionala; 4. specializarea tehnica; 5. cresterea controlului; 6. integrarea functionala; 7. integrarea strategica. Alegeti varianta de raspuns care prezinta corect etapele de dezvoltarea caracteristice managementului personalului organizatiei:
a. b. c. d. e.

1,3,5,6,7 1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 2,4,5,6,7 2,3,5,6,7

ANS: A 53. Scopurile managementului personalului sunt grupate astfel:

1. scopuri organizationale; 2. scopuri personale (individuale); 3. scopul comercial si de productie; 4. scopuri sociale; 5. scopuri economice; 6. scopuri tehnico-stiintifice. Precizati care din combinatiile de mai jos exprima corect scopurile managementului personalului:
a. b. c. d. e.

1,2,5 1,3,6 2,4,6 4,5,6 1,3,4

ANS: A 54. n procesul de planificare a personalului se folosesc urmatoarele categorii de analiza:

1. analiza personalului organizatiei din punct de vedere cantitativ, structural si calitativ; 2. analiza stabilitatii personalului; 3. analiza utilizarii timpului de munca si a efectelor economico-financiare; 4. analiza eficientei utilizarii personalului sub aspectul productivitatii muncii si a profitului pe salariat; 5. analiza gradului de indeplinire a obiectivelor; 6. analiza productivitatii pentru a modifica planurile si pentru a verifica informatiile. Care din combinatiile prezentate exprima corect categoriile de analiza utilizate in procesul de planificare a personalului?
a. b. c. d. e.

1,2,5,6 1,2,3,4 2,3,4,6 3,4,5,6 1,3,5,6

ANS: B 55. Potrivit legii greva constituie:

Alegeti varianta care defineste cel mai bine greva, potrivit legii.
a. sustinerea revendicarilor formulate de salariatii din alte unitati; b. solutionarea conflictului de interese; c. incetarea colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate fara sa fie declarata pe

durata desfasurarii conflictelor de interese;


d. o incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate si poate fi declarata pe

durata desfasurarii conflictului de interese;


e. un drept al somerului. ANS: D 56. Metoda stiintifica ce are ca scop sa informeze subiectul asupra aptitudinilor sale si sa-i indice o

profesiune sau un grup de profesiuni, in care sa-si valorifice cat mai bine aptitudinile, defineste conceptul de:
a. b. c. d. e.

planificarea personalului; recrutarea personalului; perfectionarea personalului; politica de salarizare; orientarea profesionala.

ANS: E 57. n desfasurarea unei actiuni sistematice de orientare profesionala se succed urmatoarele etape:

Alegeti varianta care nu reprezinta etapa in desfasurarea unei actiuni sistematice de orientare profesionala.
a. analiza muncii si elaborarea monografiilor profesionale; b. stabilirea criteriilor de succes profesional;

c. stabilirea unei baterii de probe, in functie de exigentele profesiunii si criteriile de

succes profesional;
d. alegerea unui esantion experimental pentru etalonarea probelor si prelucrarea

rezultatelor si alegerea probelor care sunt cele mai productive;


e. cunoasterea cererii de munca in diferite sectoare de activitate. ANS: E 58.

Activitatea de recrutare a managerilor implica: 1. analiza postului ce trebuie completat si definirea candidatului ideal; 2. evaluarea si selectia preliminara a candidatilor; 3. stabilirea limitei de varsta; 4. gradul de dezvoltare al nivelului de gandire al candidatului; 5. planificarea interviurilor cu candidatii preselectionati. Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice activitatii de recrutare a managerilor:
a. b. c. d. e.

1,3,4 1,2,5 1,4,5 1,2,3 2,3,5

ANS: B 59. Desfasurarea dupa metode stiintifice a activitatii de selectie profesionala prezinta o importanta

deosebita, avand ca principala consecinta realizarea: Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

unui castig pentru organizatie; reducerea numarului de teste; unei concordante optime intre individ si profesia pe care o va practica; unei evaluari performante; corelarii situatiei cu motivatia salariatului.

ANS: C 60. Interviul este o etapa care nu poate fi evitata in procesul de selectie, iar validitatea si valoarea

practica a acestuia creste daca sunt respectate urmatoarele conditii: 1. intervievatorii nu sunt rigizi sau autoritari fata de cei intervievati; 2. intervievatorii isi planifica dinainte intrebarile; 3. criteriile de selectie inadecvate trebuie eliminate; 4. postul este bine studiat si descris; 5. sensul intrebarilor trebuie sa fie clar. Care din combinatiile de mai jos reprezinta varianta de raspuns corecta:
a. b. c. d. e.

1,2,3 1,2,5 1,2,4 3,4,5 2,4,5

ANS: C 61. Integrarea profesionala reprezinta:

Alegeti varianta care reprezinta definitie a integrarii profesionale.


a. o treapta in evolutia profesionala a individului, cand se realizeaza acordul si

b. c. d. e.

armonizarea comportamentului individului cu exigenta postului si colectivitatii din care face parte; transformarea reciproca a diferitelor culturi in vederea constituirii intr-un tot echilibrat; un proces de lunga durata in evolutia profesionala a individului; cunoasterea organizatiei si cunoasterea locului de munca (sector, sectie, atelier); un vast bagaj de practici care aplicate cu pricepere, pot da rezultatele dorite.

ANS: A 62.

Principalele cauze ale fluctuatiei fortei de munca si a absenteismului sunt date de: Care din variantele prezentate mai sus nu reprezinta o cauza a fluctuatiei fortei de munca si a absenteismului?
a. b. c. d. e.

atribuirea de lucrari sub posibilitatile lucratorilor; lipsa perspectivei de avansare; tratamentul neechitabil si adesea abuziv al cadrelor de conducere directa; retributia mai buna in alta organizatie; aprovizionarea locului de munca cu materialele si sculele necesare, precum si functionarea corespunzatoare a utilajelor din cauza intretinerii lor proaste.

ANS: E 63. Pentru imbunatatirea comportarii intregii organizatii pe baza ridicarii nivelului profesional se

parcurg mai multe etape: Identificati varianta care nu reprezinta etapa in programul de ridicare a nivelului profesional a. analiza operatiilor organizatiei si a proceselor manageriale pe care le implica; b. determinarea principalelor probleme si cerinte ale organizatiei; c. identificarea problemelor a caror rezolvare poate fi influentata de pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale; d. elaborarea concluziilor; e. intocmirea, executarea si evaluarea programului de ridicare a nivelului profesional.
ANS: D 64. Rolul principal al evaluarii performantelor este:

Alegeti varianta care defineste corect rolul evaluarii performantelor.


a. b. c. d. e.

de a asigura legatura productivitate evaluarea performantelor recompensa; de a oferi instrumentele necesare pentru investigarea repartizarii salariatilor; a asigura orientarea spre eficienta; de a deteriora relatiile in cadrul grupului; de a acorda corect salariile.

ANS: A 65. Factorii ce asigura succesul metodelor de apreciere a salariatilor in ordinea meritelor sunt:

1. persoana care acorda calificativele; 2. periodicitatea lucrarilor de comparare a meritelor; 3. nivelul de pregatire a persoanelor care acorda calificativele; 4. exploatarea rezultatelor; 5. imbunatatirea performantelor. Care din combinatiile de mai jos reprezinta factorii de succes ai metodelor de apreciere a salariatilor in ordinea meritelor:
a. b. c. d. e.

1,2,4 2,3,4 1,2,3 3,4,5 1,3,5

ANS: C 66. Fenomenele de insatisfactie si lipsa de motivatie se pot combate prin:

alegerea persoanelor competente dar inapte de munca; scaderea salariului; stimularea interesului pentru munca colectiva; angrenarea in conditiile productiei; stimularea sentimentului de mandrie a apartenentei la un grup de lucru si la o organizatie; 6. alegerea persoanelor apte de munca. Alegeti varianta care prezinta cel mai bine metodele de combatere a fenomenelor de insatisfactie si lipsa de motivatie, din combinatia de mai jos:
a. b. c. d. e.

1. 2. 3. 4. 5.

1,2,3,4 3,4,5,6 1,2,4,5 2,3,4,5 1,3,5,7

ANS: B 67. Avantajele pe care le prezinta planificarea promovarii, atat pentru organizatie cat si pentru

salariat sunt: Care din variantele de mai sus nu reprezinta un avantaj al planificarii promovarii pentru salariat si organizatie?
a. dezvolta neincrederea ca posturile esentiale vor fi ocupate fara intrerupere; b. contribuie la formarea lucratorilor in vederea ocuparii anumitor functii, inainte

chiar ca acestea sa devina vacante;


c. asigura bunul mers al organizatiei, evitand fenomenul de dezorganizare generat de

plecarea lucratorilor care ocupa posturi cheie;


d. da posibilitatea lucratorilor sa prevada ei insisi, sansele lor de a face cariera si, ca

urmare a eforturilor depuse in vederea formarii si perfectionarii, sa se adapteze la

nevoile de viitor ale organizatiei; e. ajuta organizatia sa-si pastreze personalul ei calificat si, in plus, sa atraga salariati compenenti.
ANS: A 68. Politica de promovare: a. b. c. d. e.

Precizati care din variantele prezentate defineste cel mai bine politica de promovare genereaza insatisfactii si o stare permanenta de nemultumire in randul angajatilor; incurajeaza acordarea de avantaje materiale si morale salariatului promovat; constituie o componenta majora a managementului personalului organizatiei, menita sa intareasca sau sa slabeasca spiritul de echipa intre salariati; reprezinta una din cele mai importante probleme sociale; reprezinta cresterea responsabilitatii sau a nivelului de calificare.

ANS: C 69. n interpretarea notiunii de promovare profesionala se intalnesc trei momente caracteristice:

1. politica de promovare; 2. schimbarea functiei sau nivelul de incadrare; 3. cresterea responsabilitatii sau a nivelului de calificare; 4. acordarea de avantaje materiale si morale salariatului promovat; 5. planificarea promovarii personalului. Precizati care din variantele de mai jos prezinta corect cele trei momente caracteristice in interpretarea notiunii de promovare profesionala:
a. b. c. d. e.

1,2,3 2,3,4 1,3,4 1,4,5 3,4,5

ANS: B 70. Promovarea pe baza de rezultate are urmatoarele trasaturi:

1. are cea mai larga raspandire; 2. apeleaza la criterii de promovare verificabile, bazate pe comensurarea rezultatelor, ceea ce contribuie la evitarea situatiilor conflictuale; 3. este stimulatoare pentru salariati; 4. la promovare se tine seama de calitatile, aptitudinile si deprinderile salariatilor; 5. analizeaza rezultatele profesionale ale salariatilor. Care din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturi ale promovarii pe baza de rezultate:
a. b. c. d. e.

1,3,5 1,2,3 1,2,5 2,3,4 2,3,5

ANS: B

71.

Oferta de forta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii si este determinata de urmatoarele componente: 1. economica; 2. sociala; 3. dinamica; 4. culturala; 5. politica. Care din combinatiile de mai jos reprezinta componentele specifice ofertei fortei de munca:
a. b. c. d. e.

1,5 1,2 1,3 4,5 2,4

ANS: B 72. Managementul ca gen specific al activitatii sociale se bazeaza pe resurse financiare, pe materii

prime si alte resurse materiale si include trei sfere principale: Stabiliti care din variantele de mai sus redau corect cele trei sfere principale ale managementului ca gen specific al activitatii sociale.
a. b. c. d. e.

planificarea, organizarea, controlul; planificarea, organizarea, managementul personalului; previziunea, organizarea, coordonarea; planificarea, organizarea, antrenarea si controlul; managementul personalului, previziunea, controlul.

ANS: B 73.

Competenta profesionala semnifica:


a. pregatirea continua a lucratorilor; b. relatia dintre oameni in procesul de munca, priceperea de a lucra in echipa; c. pregatirea tehnica a lucratorilor pentru indeplinirea functiilor legate de anumite

specializari;
d. esenta managementului personalului organizatiei; e. realizarea scopurilor organizationale ANS: C 74. Cu timpul, managementul personalului se integreaza si se transforma ca o forma specifica de:

1. formare a personalului organizatiei; 2. indrumare a personalului organizatiei; 3. control al personalului organizatiei; 4. transformare a realitatii manageriale; 5. indrumare a proceselor manageriale. Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici de transformare in timp a managementului personalului:

a. b. c. d. e.

1,3,4 2,3,4 1,4,5 1,2,3 2,3,5

ANS: D 75.

Metodele managementului personalului sunt: 1. administrative; 2. economice; 3. analize tehnico - economice; 4. planificarea sociala; 5. psihosociale; 6. de informare. Care din combinatiile prezentate exprima personalului?
a. b. c. d. e.

corect

metodele

managementului

1,2,3 1,3,5 1,2,4 1,2,5 1,3,6

ANS: D 76.

Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential revine: Identificati varianta corecta de raspuns.
a. b. c. d. e.

planului si prognozelor; planului analizei; prognozelor si procesului planificarii; previziunii necesarului de personal; prognozelor.

ANS: A 77. Orientarea profesionala are rolul, in societatea moderna, sa calauzeasca:

Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

pe fiecare individ spre utilizarea maxima a posibilitatilor sale; nivelul gandirii managerului; pasii spre performanta; drumul spre noi investitii; procesul de productie si de distributie.

ANS: A 78. Dintre cele mai importante etape ale recrutarii amintim:

1. definirea postului;

2. selectarea candidatilor prin apelarea la ponderea criteriilor pentru evitarea subiectivismului; 3. decizia finala de angajare, care corespunde si cu penultima etapa a angajarii; 4. prezentarea postului si stabilirea criteriilor de selectie; 5. cunostinte tehnice si nivelul de cunostinte specifice. Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape specifice recrutarii:
a. b. c. d. e.

1,3,4 1,2,5 1,4,5 1,2,3 2,3,5

ANS: D 79. Prin recrutare interna:

Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

se intelege alegerea salariatilor capabili; se intelege capacitatea managerului de a motiva salariatii; se influenteaza negativ starea de spirit a salariatilor; se intelege un mod de a crea stabilitate in organizatie; influenteaza pozitiv starea de spirit a salariatilor.

ANS: E 80. Recrutarea reprezinta:

Alegeti varianta care reprezinta definitia recrutarii. a. climatul favorabil care sa ajute noul angajat sa-si alunge teama si jena; b. un sentiment de apartenenta fata de organizatie; c. lipsa perspectivei de avansare; d. preluarea efectiva din randul indivizilor selectionati pe aceia ale caror cunostinte profesionale in domeniu, personalitate si aptitudini, corespund cel mai bine posturilor vacante scoase la concurs; e. nevoile salariatilor si ale familiilor lor.
ANS: D 81. Selectia profesionala are rolul sa stabileasca exact:

Alegeti varianta corecta care reprezinta rolul selectiei profesionale.


a. b. c. d. e.

nivelul de pregatire al angajatului; disponibilitatea angajatului pentru program prelungit; treapta care i se cuvine angajatului: treapta care i se cuvine si felul muncii care i se potriveste individului intr-o treapta sau alta; nivelul de cunostinte pe care-l poseda angajatul.

ANS: D

82. Care din variantele de mai jos prezinta instrumentul de lucru al medicilor si psihologilor care

efectueaza orientarea, selectia si repartizarea profesionala:


a. b. c. d. e.

planificarea personalului; profesiograma; convorbirea; chestionarul; responsabilitatea.

ANS: B 83.

Concursul pentru selectia si testarea candidatilor comporta o serie de etape: Alegeti varianta care nu reprezinta etapa specifica concursului pentru selectia si testarea candidatilor.
a. b. c. d. e.

pregatirea concursului; organizarea concursului; desfasurarea concursului; elaborarea concluziilor; inchiderea si finalizarea lucrarilor.

ANS: D 84. Acomodarea angajatului incepe prin: a. b. c. d. e.

dezvoltarea personalitatii angajatului; cresterea nivelului de trai al populatiei; atribuirea de noi sarcini angajatului; cunoasterea organizatiei si cunoasterea locului de munca (sector, sectie, atelier); acoperirea altor datorii.

ANS: D 85. Problema integrarii se pune pe urmatoarele niveluri:

1. la nivel individual; 2. schemelor de comportament coordonarea comportamentului fiecarui individ cu cel al comportamentului membrilor grupului; 3. la nivel procesual; 4. la nivelul institutiilor cooperarea lor cu minimum de conflict; 5. la nivelul integrarii intregii societati. Care din combinatiile de mai jos reprezinta nivelurile specifice integrarii:
a. b. c. d. e.

1,2,4 2,4,5 1,4,5 1,3,5 3,4,5

ANS: B

86. Gradul de integrare profesionala in cadrul organizatiei se determina cu ajutorul urmatorilor

indicatori: 1. cresterea economica; 2. cresterea productivitatii muncii; 3. fluctuatia fortei de munca; 4. absenteismul; 5. nici o varianta enumerata mai sus. Precizati care din variantele urmatoare prezinta principalii indicatori ce reflecta gradul de integrare profesionala intr-o organizatie:
a. b. c. d. e.

1,5 2,3 3,5 3,4 2,4

ANS: D 87.

Din punct de vedere al dreptului, disciplina muncii reprezinta: Alegeti varianta corecta care reprezinta caracteristica specifica disciplinei muncii din punct de vedere al dreptului.
a. b. c. d. e.

o caracteristica a salariatului; expertizarea starii de sanatate si a capacitatii de munca a muncitorilor bolnavi; cresterea mobilitatii fortei de munca; un principiu general al reglementarii relatiilor de munca; un principiu universal al reglementarilor relatiilor de munca.

ANS: D 88. Salariatii a caror formare profesionala a facut obiectul unui contract de ucenicie la locul de

munca: Alegeti varianta de raspuns corecta.


a. b. c. d. e.

vor fi obligati la plata cursurilor de perfectionare; vor suporta 20% din cheltuielile de formare facute de societate; nu vor putea fi obligati la suportarea cheltuielilor de formare facute de angajator; vor suporta cheltuielile de formare in proportie de 50%; nu au dreptul la concediu de odihna.

ANS: C 89. Performanta umana trebuie apreciata si prin: a. b. c. d. e.

sporirea cantitatii de produse obtinute; gradul de implicare; coeficientul de crestere economica; prisma randamentului si profitul net; prisma randamentului si productivitatea muncii

ANS: E

90. Notiunea de evaluare ne apare ca:

Alegeti varianta care defineste corect notiunea de evaluare.


a. b. c. d. e.

o activitate complexa; un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati; o activitate care nu este complexa pentru manageri; o activitate ce nu necesita o pregatire speciala a managerilor; o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra componentilor unui sistem, considerati separat in calitatea lor de titulari ai anumitor posturi, in vederea relevarii elementelor esentiale ale modului de realizare a obiectivelor si sarcinilor trasate, a acordarii de recompense sau sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectionare a pregatirii, a conturarii perspectivelor de promovare a acestora.

ANS: E 91. Prin promovari profesionale se intelege: a.

b. c. d. e.

totalitatea proceselor prin care se atribuie salariatilor din organizatie posturi situate pe un nivel ierarhic superior, pe baza eficientei profesionale dovedite si a aptitudinilor cerute exercitarii noii functiuni; formularea unei aprecieri generale prin care se sintetizeaza principalele calitati si se certifica rezultatele obtinute prin munca pe parcursul unui an; implicarea unui grad mare de subiectivism; apreciaza ocupatia sau functia, oferind elementele necesare pentru determinarea diferentelor dintre ocupatii; o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra componentilor unui sistem.

ANS: A 92. Contractul colectiv de munca este structurat in urmatoarele componente:

1. sindicatele; 2. patronatele; 3. partile (patronul si salariatii); 4. obiectul; 5. continutul (cuprinsul); 6. organismele guvernamentale. Alegeti varinta de raspuns care prezinta componentele contractului colectiv de munca:
a. b. c. d. e.

1,3,5 3,4,5 2,3,4 1,5,6 3,5,6

ANS: B 93.

Redactarea contractului colectiv de munca trebuie sa se faca tinandu-se cont de urmatoarele restrictii:

1. partile nu pot determina clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin lege sau prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior; 2. partile nu pot stabili clauze care sa fie contrare ordinii de drept; 3. partile pot determina clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin lege sau prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior; 4. partile pot stabili clauze care sa fie contrare ordinii de drept; 5. limitarea drepturilor salariale. Care din variantele prezentate mai jos constituie raspunsul corect:
a. b. c. d. e.

1,2 2,5 1,5 3,4 3,5

ANS: A 94. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

Aratati care din variante nu reprezinta un drept al angajatorului.


a. b. c. d.

sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditii corespunzatoare de munca; e. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
ANS: D 95. Printre elementele esentiale specifice ordinului sau deciziei de sanctionare amintim:

Alegeti varianta care nu reprezinta element esential specific ordinului sau deciziei de sanctionare.
a. b. c. d. e.

numele celui vinovat; motivarea in fapt; termenele si organele la care decizia poate fi atacata; semnatura organului emitent, respectiv a conducatorului unitatii; obligatia de a respecta disciplina muncii si pedepsirea celui vinovat.

ANS: E 96. Stabilirea salariului minim garantat trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

1. 2. 3. 4. 5.

nevoile salariatilor si ale familiilor lor; nivelul salariilor in plan national; nivelul salariilor in plan international; costul vietii; prestarile de protectie sociala;

6. nivelul de trai pe grupuri sociale; 7. factori de ordin economic si ocuparea fortei de munca. Care din variantele de mai jos reprezinta criterii de stabilire a salariului minim garantat:
a. b. c. d. e.

1,2,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6

ANS: A 97. In plan tipologic raporturile de munca se prezinta sub doua forme:

1. individuale; 2. functionala; 3. decizionala; 4. colective; 5. individuala si de grup; Care din variantele de mai jos reprezinta in plan tipologic cele doua forme ale raporturilor de munca:
a. b. c. d. e.

1,5 1,4 2,3 3,4 2,4

ANS: B 98. Dintre principalele functii ale contractului colectiv de munca amintim:

Alegeti varianta care nu reprezinta functie a contractului colectiv de munca.


a. orienteaza eforturile partilor contractante spre ridicarea nivelului calitativ al

procesului de organizare a productiei si muncii;


b. reglementarea printr-o lege speciala a contractului individual de munca; c. este ancorat de toate laturile procesului de munca si, in mod deosebit, de

perfectionarea relatiilor umane in cadrul unitatilor;


d. asigura participarea efectiva a salariatilor la dezbaterea si solutionarea problemelor

majore ale unitatii; e. contribuie la dezvoltarea raspunderii, atat a patronatului cat si a salariatilor, in realizarea la termen si in conditiile stipulate prin contractul colectiv de munca a tuturor clauzelor induse in acesta.
ANS: B 99. Campul de aplicare a contractelor colective de munca se extinde in urmatoarele domenii:

Care din variantele de mai sus nu reflecta un domeniu de aplicare a contractului colectiv de munca?
a. prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din

unitate, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala din

b. c. d.

e.

unitate; contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, ramurilor de activitate si la nivel national; contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unor grupuri de societati comerciale si regii autonome; in institutia in care nu sunt organizate asociatii patronale reprezentative la niveluri inferioare, asociatia patronala la nivelul national poate desemna reprezentanti la negociere; contractele colective de munca nu se pot incheia si pentru salariatii institutiilor bugetare.

ANS: E 100. Dintre trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca amintim:

Alegeti varianta care nu reprezinta trasatura caracteristica a contractului individual de munca. a. este un act juridic, a carui incheiere este generata de principiul libertatii de vointa; b. asigura conditiile pentru ca toti componentii echipei sa-si manifeste individualitatea si initiativa in vederea incheierii contractului individual de munca; c. nu poate avea decat doua parti: salariat si patronat; d. este cu executarea succesiva, ceea ce inseamna ca executarea lui se realizeaza in timp; e. este un contract numit, deoarece corespunde unei operatiuni juridice determinate si este reglementat amanuntit prin normele dreptului muncii.
ANS: B 101. Contributiile modelul birocratic la dezvoltarea curentului clasic constau in:

1. pledeaza pentru necesitatea crearii unei linii de comanda unica in organizatie; 2. subliniaza obligativitatea apelarii la reguli si proceduri scrise si amanuntite; 3. pune in evidenta semnificatia specializarilor stricte, cu ajutorul carora sa se puna de acord sarcinile cu competentele tehnice; 4. indica obligatia ca selectia si promovarea sa se faca pe baza a doua criterii esentiale (competenta si vechimea in munca); 5. considera necesar ca puterea sa se centralizeze la varful organizatiei; 6. organizarea stiintifica a muncii. Care din variantele de mai jos reprezinta contributii ale modelului birocratic la dezvoltarea curentului clasic: a. 1,2,3,4,5 b. 1,3,4,5,6 c. 2,3,4,5,6 d. 1,2,3,5,6 e. 1,2,3,4,6
ANS: A 102.

Activitatile departamentului de personal sunt grupate dupa cum urmeaza: 1. activitati strategice de natura stabilirii politicii de personal, planificarea pe termen lung si inovarea; 2. implementarea politicii organizatiei; 3. activitati de motivare a echipei;

a. b. c. d. e.

4. activitati de consultanta, respectiv asistarea managerilor in aspectele cheie ale managementului personalului; 5. activitati operationale de zi cu zi, ca de pilda, recrutarea de personal, pastrarea evidentelor cu angajatii. Care din variantele de mai jos reprezinta activitati ale departamentului de personal: 1,3,5 2,3,4 1,4,5 1,2,3 3,4,5

ANS: C 103. Nivelul actual al progresului stiintifico-tehnic rastoarna postulatul fundamental al modelului

managerial taylorist care sustine ca: Identificati varianta corecta de raspuns. a. diminueaza semnificatia motivatiei in cultura organizationala; b. profitul maxim se obtine pe calea simplificarii maximale a functiilor de munca; c. se ajunge la armonizarea proceselor de adoptare a deciziilor; d. profitul maxim se obtine prin sporirea rolului cunostintelor si deprinderilor in procesul de munca; e. computerizarea ridica rolul personalului in procesul de productie.
ANS: B 104. Procesul de management strategic include cinci etape intercolerate:

Care din variantele prezentate nu constituie etapa a procesului de management strategic?


a. b. c. d. e.

determinarea misiunii organizatiei, scopurilor strategice si a sarcinilor de indeplinire a acestora; formularea si alegerea strategiei pentru realizarea scopurilor si a rezultatelor activitatii; realizarea efectiva a strategiei si indeplinirea planului strategic conceput; evaluarea si controlul asupra realizarii strategiei si efectuarea corectiilor necesare; elaborarea si aplicarea concluziilor.

ANS: E 105. Scopul managementului strategic al personalului consta in: a. b. c. d.

e.

asigurarea procesului de formare a potentialului uman al organizatiei pentru o perioada lunga de timp; formarea mediului intern al organizatiei; functionarea eficienta a structurilor organizatorice a firmei; asigurarea unei stari coordonate si adecvate a mediului extern si intern al procesului de formare a potentialului uman al organizatiei pentru o perioada lunga de timp; asigurarea organizatiei cu resurse umane.

ANS: D

106. Concentrandu-se asupra disponibilului de personal, analiza urmareste, indeosebi, urmatoarele

aspecte: Identificati care din variantele prezentate mai sus nu constituie un aspect al analizei disponibilului de personal.
a. numarul si structura pesonalului dispuse dupa varste, vechime, sex; b. nivelul de competenta profesionala tratat in concordanta cu criteriile de apreciere a

salariatilor;
c. mobilitatea personalului oglindita prin situatia absenteismului si a fluctuatiei; d. gradul de realizare al productiei; e. gradul de utilizare a personalului sub aspectul timpului de munca utilizat si al

eficientei utilizarii.
ANS: D 107. Pentru a se putea analiza calificarea personalului organizatiei se opereaza cu:

Alegeti varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

coeficientul calificarii medii; fluctuatia si absenteismul; indicele de calificare; rotatia pe posturi a personalului; fluctuatia.

ANS: A 108. Orientarea profesionala are de rezolvat doua probleme de importanta majora:

1. gasirea pentru fiecare individ a profesiunii adecvate capacitatii sale; 2. satisfacerea cu necesarul de personal a fiecarei profesiuni; 3. adaptarea profesionala; 4. informatia profesionala; 5. selectia performanta. Care din variantele de mai jos reprezinta cele doua probleme de importanta majora ale orientarii profesionale:
a. b. c. d. e.

2,4 3,5 1,2 2,3 2,5

ANS: C 109. In examinarea psihologica, principal instrument utilizat ca mijloc de masurare ce urmareste

sa situeze nivelul de performanta al unui individ in raport cu nivelul grupului din care face parte, este:
a. profesiograma; b. convorbirea libera;

c. observatia; d. testul; e. interviul. ANS: D 110.

In cadrul procesului de recrutare un loc aparte il detine: Identificati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

sustinerea probelor si testelor de catre candidati; limita de varsta; sustinerea interviurilor, probelor si testelor de catre candidati; cunoasterea unei limbi straine; specializarile in domeniu.

ANS: C 111. Angajarea implica cateva cerinte legale, care trebuie sa se constituie in linii directoare:

Identificati varianta care nu constituie cerinta legala la angajare.


a. inainte de inceperea activitatii trebuie sa se incheie un contract legal intre patronat

si salariat;
b. la angajare se notifica conditiile momentului respectiv, urmand ca la schimbarea

uneia sau mai multora sa se consemneze intr-un act aditional;


c. nivelul salariului nu este cel prevazut in contractul colectiv de munca; d. se analizeaza si se actioneaza in domeniul conditiilor de microclimat si al protectiei

sociale;
e. prin respectarea regulilor si procedurilor stabilite prin contract se va asigura

intarirea disciplinei si ordinii in organizatie.


ANS: C 112. Mentinerea personalului trebuie sa reprezinte o preocupare permanenta a managerului, iar ca

modalitati concrete si utile folosite in acest scop sunt: Care din variantele de mai sus nu constituie modalitate de mentinere a personalului? a. sprijinirea salariatilor sa inteleaga conditiile concrete ale dezvoltarii organizatiei si schimbarile in care sunt sau pot fi implicati; b. gasirea de cai pentru a determina pe salariati sa nu se considere implicati activ in schimbarile in care sunt sau pot fi implicati; c. sprijinirea procesului de pregatire si perfectionare a personalului, cu acordarea de ajutor concret fiecarui salariat, in vederea dezvoltarii acestuia; d. influenta atitudinii si comportamentului salariatilor; e. perfectionarea procesului de comunicare, prin dezvoltarea si eficientizarea intalnirilor cu salariatii, a discutiilor individuale si de grup, a buletinelor de informare.
ANS: B 113. Ghidul de conversatie cu candidatul are urmatorul continut:

1. elementele pentru identificarea candidatului; 2. pregatirea profesionala;

3. experienta profesionala; 4. opinia personala asupra postului solicitat; 5. elementele pentru identificarea postului. Care din variantele prezentate constituie elemente ale continutului ghidului de conversatie cu candidatul:
a. b. c. d. e.

1,2,3,4 1,3,4,5 2,3,4,5 1,2,4,5 1,2,3,5

ANS: A 114. Elementele constitutive ale costului de angajare retinem:

Care din variantele de mai sus nu constituie element constitutiv al costului de angajare?
a. b. c. d. e.

cheltuieli de recrutare; cheltuieli de integrare; cheltuielile cu personalul organizatiei; costurile cu pregatirea de baza; costurile cu familiarizarea cu misiunea.

ANS: C 115. Eficienta examinarii psihologice isi poate dovedi efectele in multiple directii:

1. randamentul mai ridicat, calitate mai buna a productiei, mai putina risipa de material; 2. fluctuatia mai redusa a personalului de executie; 3. asigurarea cu personal a organizatiei; 4. remarcarea muncitorilor cu calitati deosebite printre cei examinati; 5. reducerea numarului de accidente. Care din variantele de mai jos constituie aspecte ale eficientei examinarii psihologice:
a. b. c. d. e.

1,2,4,5 1,2,3,4 2,3,4,5 1,3,4,5 1,2,3,5

ANS: A 116. Care din conceptele de mai jos definesc procesul de incorporare, asimilare a individului in

unitati si sisteme sociale (familie, grup, colectiv, societate) prin modelare conform datelor si cerintelor sociale:
a. b. c. d. e.

integrarea; mediul integrator; interactiunea reciproca; integrarea sociala; acumularea de valori comune.

ANS: D 117. In functie de continut, integrarea sociala, apare ca avand urmatoarele domenii principale:

1. integrarea culturala; 2. integrarea normativa; 3. integrarea consensuala si comunicativa; 4. integrarea functionala; 5. integrarea profesionala. Care din variantele de mai jos constituie in functie de continut domenii principale ale integrarii sociale:
a. b. c. d. e.

2,3,4,5 1,2,3,4 1,3,4,5 1,2,4,5 1,2,3,5

ANS: B 118. Gradul de integrare a personalului in organizatie exercita o influenta insemnata asupra:

Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

scaderii productivitatii muncii; recalificarii; modularizarii; cresterii productivitatii muncii; sindicatului.

ANS: D 119. Atributia de integrare la locul de munca este a conducatorului de colectiv si consta in:

1. prezentarea tanarului sau tinerilor specialisti celorlalti membri din colectiv; 2. informarea lor asupra obiectivului compartimentului de munca; 3. lamuriri asupra legaturilor dintre compartimentul respectiv si celelalte compartimente de munca ale organizatiei; 4. repartizarea de sarcini concrete noilor veniti; 5. incredintarea de lucrari noilor veniti sub nivelul de pregatire. Care din variantele de mai jos constituie atributiile de integrare la locul de munca a noilor angajati ce ii revin conducatorului de colectiv:
a. b. c. d. e.

2,3,4,5 1,3,4,5 1,2,4,5 1,2,3,5 1,2,3,4

ANS: E 120. Indiferent de formele de exercitare, de obiective si de ritmicitate, controlul integrarii

profesionale trebuie:

Care din variantele prezentate mai sus subliniaza rolul integrarii profesionale?
a. b.

c. d. e.

sa creasca cheltuielile societatii; sa-l sprijine pe noul salariat sa se simta normal in organizatie, in grupul sau de lucru, ceea ce poate sa-i permita sa-si aduca contributia sa la realizarea obiectivelor ce-i stau in fata; sa inlature absenteismul prin masuri disciplinare; sa-i permita salariatului sa-si aduca contributia sa la realizarea obiectivelor ce-i stau in fata; sa restructureze posturile de munca.

ANS: B 121. Pentru a obtine eficienta maxima in actiunea de formare profesionala trebuie avute in vedere

cererile si dorintele salariatilor care se pot realiza prin: 1. solutionarea contradictiilor in problemele de centralizare-descentralizare a managementului personalului; 2. anchete prin care sa se determine tipurile de meserii pe care acestia doresc sa le exercite din cele cerute pe piata muncii; 3. identificarea formatorilor pentru care exista mai multi candidati; 4. contacte directe frecvente intre someri si serviciile de ocupare; 5. derularea procesului de executare a raporturilor de munca. Care din variantele de mai jos constituie mijloace de realizare a cererilor si dorintelor salariatilor in vederea obtinerii eficientei maxime in actiunea de formare profesionala:
a. b. c. d. e. ANS: A 122. Competenta pentru un loc de munca sau meserie constituie:

2,3,4 1,2,3 1,3,5 1,3,4 2,4,5

Care din variantele de mai sus defineste competenta pentru un loc de munca sau meserie?
a. b. c. d. e.

cresterea productivitatii muncii; realizarea unei concordante optime intre individ si profesia pe care o va practica; satisfactii generate de atingerea performantei profesionale; reducerea fluctuatiei de personal; ansamblul cunostintelor, deprinderilor practice si a atitudinilor necesare care permit atingerea rezultatului prevazut intr-o situatie data.

ANS: E 123. Care din variantele prezentate mai jos constituie scopul fundamental de transmiterea unui

ansamblu de cunostinte profesionale, deprinderi, proceduri, de experienta tehnica, retele informale, cunostinte tehnice si comerciale ce asigura in final supravietuirea unitatii: Identificati varianta corecta de raspuns.
a.

procesului de formare;

b. c. d. e.

recalificarii; orientarii profesionale; selectiei profesionale; integrarii si asimilarii.

ANS: A 124. Nivelul si calitatea procesului de formare si perfectionare profesionala depind de transpunerea

in viata a urmatorilor factori conditionali: Identificati varianta care nu constituie factor al asigurarii nivelului si calitatii procesului de formare.
a. simtul raspunderii la organizator; b. conducerea sa nu se implice; c. sa existe metode de pregatire profesionala corecta din punct de vedere al

planificarii;
d. sa fie determinate corect cerintele si obiectivele nivelului profesional; e. elaborarea judicioasa a programului de pregatire profesionala sievaluarea periodic

a pregatirii profesionale.
ANS: B 125. Policalificarea consta in:

Care din variantele prezentate defineste corect policalificarea?


a. b. c. d. e.

obtinerea unei calificari suplimentare pe langa profesia de baza; schimbarea calificarii; improspatarea si imbogatirea sistematica a cunostintelor profesionale; aprofundarea unui anumit domeniu al specializarii de baza; obtinerea competentelor specifice unei ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior.

ANS: A 126. Prin competentele profesionale dobandite pe cale formala se intelege:

Care din variantele de mai sus defineste corect competentele profesionale dobandite pe cale formala?
a. b. c. d. e.

practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea; modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate; ansamblul de componente profesionale; parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala; capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca.

ANS: D 127. Contractele speciale de formare profesionala includ:

1. contractul de calificare profesionala; 2. contractul de adaptare profesionala; 3. contractul individual de munca;

4. contactul de ucenicie la locul de munca; 5. contractul de asigurari sociale. Care din variantele de mai jos reprezinta contracte speciale de formare profesionala:
a. b. c. d. e.

1,3 2,3 4,5 3,4 1,2

ANS: E 128. Dupa adoptarea deciziei de investire in procesul de formare, etapa urmatoare consta in:

Care din variantele de mai sus constituie etapa urmatoare adoptarii deciziei de investire in procesul de formare?
a. b. c. d. e.

costul formatii; transpunerea in practica a formarii; elaborarea programului de pregatire profesionala; elaborarea concluziilor; evaluarea programului de pregatire profesionala.

ANS: B 129.

Cu privire la responsabilitatea evaluarii performantelor se ridica numeroase probleme: 1. evaluarea subordonatilor de manager; 2. evaluarea sefilor ierarhici de catre subordonati; 3. evaluarea celorlalti salariati de pe posturi echivalente; 4. evaluarea sefilor din alte organizatii; 5. autoevaluarea; 6. evaluarea de catre evaluatori externi. Care din variantele de mai jos prezinta principalele probleme cu privire la responsabilitatea evaluarii performantelor:
a. b. c. d. e.

2,3,4,5,6 1,3,4,5,6 1,2,3,5,6 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5

ANS: C 130. Aprecierea anuala, ca metoda de evaluare a personalului, consta in:

Care din variantele de mai sus defineste corect aprecierea anuala ca metoda de evaluare a personalului?
a.

b. c.

formularea unei aprecieri generale prin care se sintetizeaza principalele calitati si se certifica rezultatele obtinute in munca pe parcursul unui an comparativ cu anii precedenti; aprecierea anuala care se concretizeaza in calificative; formularea unei aprecieri pe baza compararii calitatilor, cunostintelor,

d. e.

aptitudinilor si deprinderilor unui angajat; aprecierea calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor necesare realizarii in bune conditii a obiectivelor stabilite; aprecieri generale prin care se sintetizeaza principalele calitati.

ANS: A 131. Ca instrumente de apreciere a salariatilor in ordinea meritelor se utilizeaza:

1. lista salariatilor in ordinea relativa a meritelor; 2. aprecierea individuala in functie de aspectele generale ale muncii sau de diversi factori personali; 3. masurarea performantelor individuale in comparatie cu atributiile specifice sau cu planurile de munca; 4. generarea starii de control; 5. definirea obiectivelor evaluarii. Care din variantele de mai jos prezinta instrumente de apreciere a salariatilor in ordinea meritelor:
a. b. c. d. e.

1,2,3 2,3,5 2,3,4 1,3,5 1,2,5

ANS: A 132. Masurarea performantelor individuale in comparatie cu atributiile specifice sau cu planurile de

munca se foloseste pentru: Identificati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

aprecierea specialistilor; aprecierea specialistilor, personalului administrativ si de conducere; masurarea performantelor unui salariat in comparatie cu ale celorlalti; ca evaluatorul sa dea un calificativ salariatului; alegerea celor ce vor fi promovati.

ANS: B 133. In planul semnificatiei, o promovare judicios conceputa si realizata este de natura sa:

1. stimuleze in mod eficace initiativa si ambitia salariatului; 2. dea un puternic impuls la ridicarea nivelului de calificare a salariatului; 3. conduca la perfectionarea salariatului; 4. scada randamentul si satisfactia in munca; 5. mareasca satisfactia in munca a salariatului; 6. incite salariatul sa se identifice cu functia sa si cu organizatia in care lucreaza. Care din variantele de mai jos constituie avantaje ale unei promovari judicios concepute si realizate:
a. b.

1,2,3,4,5 1,2,3,4,6

c. 2,3,4,5,6 d. 1,2,3,5,6 e. 1,3,4,5,6 ANS: D 134. Privitor la continutul planificarii promovarii, este necesar sa se retina urmatoarele:

Care din variantele prezentate nu constituie o trasatura a planificarii promovarii personalului?


a. b. c. d. e.

prin planificarea promovarii se urmareste sa se prevada cum va evolua compozitia personalului; planificarea promovarii constituie o preocupare permanenta si sistematica; planificarea carierei nu se trateaza ca un proces pe care organizatia trebuie sa o dirijeze in mod sistematic; pentru fiecare categorie de personal se determina numarul angajatilor de care organizatia trebuie sa dispuna in anul viitor; pe baza previziunilor se concep planurile de recrutare si formare, care reprezinta componente ale planificarii promovarii.

ANS: C 135. Promovarea interna prezinta urmatoarele dezavantaje:

contribuie la eficacitatea muncii salariatului; consolideaza legatura salariatului cu organizatia; este mai economic pentru organizatie; poate antrena reactii in lant, ceea ce ar putea sa dezorganizeze munca; sursa interna de candidati ar putea sa fie insuficienta pentru aplicarea principiului respectiv, mai ales in perioada de dezvoltare rapida. Care din variantele de raspuns constituie dezavantaje ale promovarii interne:
a. b. c. d. e.

1. 2. 3. 4. 5.

2,3 1,3 2,4 1,5 4,5

ANS: E 136. Semnificatia salariilor consta in faptul ca determinarea lor este de natura sa afecteze:

a. b. c. d. e.

echilibrul financiar pe termen lung; integrarea si asimilarea angajatilor; caracteristicile sistemului de formare profesionala; echilibrul social intre diferite categorii de salariati; situatia individuala si gradul de motivare al fiecarui salariat luat in mod individual. Care din variantele de mai jos reprezinta consecinte ale determinarii salariilor: 1,2,3 2,4,5 1,4,5 1,3,5 2,3,4

1. 2. 3. 4. 5.

ANS: C 137. Pe piata fortei de munca salariul joaca un rol deosebit de semnificativ, avand o dubla natura:

1. dimensionarea volumului ocuparii fortei de munca; 2. reprezinta venit pentru consum si acumulare personala - pentru lucrator, ca proprietar privat al fortei sale de munca; 3. element de cost pentru productie pentru patron, ca proprietar al capitalului material si financiar; 4. constituie un motiv esential pentru dispute si solicitari; 5. afecteaza echilibrul financiar. Care din variantele de mai jos subliniaza aspectul de dubla natura al salariului pe piata fortei de munca:
a. b. c. d. e.

2,3 3,4 1,5 1,4 4,5

ANS: A 138. Substanta salariului se concretizeaza in:

Alegeti varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

salariul nominal si salariul real; cantitatea de bunuri si servicii; situatia economica; salariul real; serviciile ce pot fi cumparate la un moment dat cu salariul nominal.

ANS: A 139. In raport de modul de finantare, sistemul de salarizare se aplica diferentiat, dupa cum unitatile

angajatoare sunt finantate: 1. din surse proprii dupa cum sunt organizatiile sau regiile autonome altele decat cele cu specific deosebit stabilite de guvern, agenti economici constituiti pe baza initiativei private; 2. din surse bugetare (institutiile publice, unele unitati de cercetare stiintifica fundamentala); 3. din donatii ale organizatiilor non-profit; 4. din subventii ale statului, in tot sau in parte (in special regiile economice cu specific deosebit, stabilite de guvern); 5. din subventii ocazionale. Care din variantele de mai jos prezinta sistemul de salarizare in raport de modul de finantare:
a. b. c. d.

1,2,3 1,2,4 2,3,4 1,3,5

e.

2,3,5

ANS: B 140. Pentru protectia sociala a salariatilor, in conditiile cresterii preturilor si tarifelor, este instituit

un sistem de: Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

compensare-indexare a salariilor de baza, stabilit prin hotarare a guvernului, cu consultarea sindicatelor si a patronatului; verificare si influentare a cheltuielilor pentru salarizare; indexare a salariilor de baza prin implicarea sindicatelor; implicare indirecta a statului; echilibrare a salariilor.

ANS: A 141. Remunerarile suplimentare includ:

1. intocmirea si administrarea programului de premiere in functie de contributia adusa de fiecare salariat la profit; 2. intocmirea si aplicarea programului privind bonificatiile; 3. intocmirea si administrarea planului de stimulare a salariatilor; 4. intocmirea programului de clasificare potrivit meritelor; 5. revizuirea periodica a clasificarii conform meritelor. Care din variantele de mai jos vizeaza remunerarea suplimentara a salariatilor:
a. 1,3,5 b. 1,3,4 c. 2,3,4 d. 1,2,3 e. 2,3,5 ANS: D 142. In definirea politicii manageriale in stransa legatura cu flexibilitatea salariala, managerul va

tine seama si de unele corelatii partiale: 1. gradul de competitivitate; 2. relatia cost salarial cerere agregata de forta de munca; 3. nivelul de pregatire profesionala; 4. cererea de forta de munca este dependenta de marimea si evolutia costurilor fixe cu forta de munca; 5. raportul salariu mediu ocupare, ceea ce inseamna comensurarea influentei factorilor specifici sectorului de activitate asupra salariului mediu. Care din variantele prezentate mai jos constituie corelatii de care managerul tine seama in definirea politicii manageriale aflate in stransa legatura cu flexibilitatea salariala:
a. 1,2,3 b. 2,3,5 c. 2,4,5 d. 1,2,4 e. 1,3,5

ANS: C 143. Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca:

Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

este prevazut expres in contractul colectiv de munca; este prevazut expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca; este prevazut in contractul individual de munca; este prevazut in contractul colectiv de munca la nivel national; societatea nu are lichiditati.

ANS: B 144. In practica, prin raportarea la categoriile de probleme, negocierea salariilor cuprinde

urmatoarele momente: 1. dezbaterea si concentrarea asupra nivelului salariului minim pe organizatie si apoi diferentierile pe meserii si profesii de baza; 2. determinarea marimii productivitatii muncii; 3. definirea marjei posibile de crestere a salariilor in perioada care face obiectul negocierii; 4. determinarea si a altor drepturi salariale, respectiv adaosuri, participare la profit; 5. discutarea contractului colectiv. Care din variantele de mai jos prezinta corect cele trei momente ale negocierii salariilor:
a. b. c. d. e.

1,3,4 1,2,3 2,3,4 2,4,5 2,3,5

ANS: A 145. Consiliul Economic si Social analizeaza situatia economica si sociala a tarii si face propuneri,

in conditiile prevazute de lege privind: 1. restructurarea si dezvoltarea economiei nationale; 2. privatizarea agentilor economici; 3. elaborarea contractului de munca la nivel national; 4. relatiile de munca; 5. politica salariala; 6. protectia sociala si ocrotirea sanatatii; 7. invatamantul si cercetarea. Care din variantele de mai jos prezinta corect propunerile facute de Consiliul Economic si Social in urma analizarii situatiei economice si sociale a tarii:
a. b. c. d. e.

2,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,4,6,7 1,2,4,5,6,7

ANS: E 146. La nivelul ministerelor si prefecturilor functioneaza comisiile de dialog care au un caracter

consultativ intre: Alegeti varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

societatile comerciale si sindicate; sindicate si patronate; administartia publica si societatile comerciale; administratia publica, sindicate si patronate; administratia publica si patronate.

ANS: D 147. Unele drepturi generate de existenta raporturilor de munca au caracter negociabil:

Care din variantele de mai sus nu constituie drepturi generate de existenta raporturilor de munca cu caracter negociabil?
a. b. c. d. e.

plata orelor suplimentare peste limita legala; salariul; durata concediului de odihna; concediul fara plata; acordarea unor sporuri la salariu ori stimulente materiale.

ANS: A 148. Pe durata valabilitatii unui contract colectiv de munca salariatii:

Alegeti varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

pot declansa conflicte de interese; nu pot declansa conflicte de interese; nu sunt reprezentati de sindicate; nu pot adera la un sindicat reprezentativ; sunt reprezentati de alte persoane decat cele care i-au reprezentat la negocieri.

ANS: B 149. Comisia de arbitraj in cazul unui conflict de interese se compune din trei arbitri desemnati:

1. un arbitru, de catre conducerea unitatii; 2. un arbitru, de catre sindicatele reprezentative sau, dupa caz, de catre reprezentantii salariatilor; 3. un arbitru, de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale; 4. un arbitru, de catre organele de control; 5. un arbitru, de catre auditul intern al societatii. Care din variantele de mai jos prezinta corect cei trei arbitri ai comisiei de arbitraj constituita ca urmare a unui conflict de interese:
a. 1,3,5 b. 2,3,4 c. 1,2,3

d. 2,3,5 e. 1,2,5 ANS: C 150. Pe durata unei greve declansate intr-o unitate:

Identificati varianta incorecta de raspuns.


a. pot inceta activitatea si salariatii unor subunitati sau compartimente care nu au b. c. d. e.

participat initial la declansarea conflictului de interese; conducerea unitatii nu poate fi impiedicata sa isi desfasoare activitatea de catre salariatii aflati in greva sau de organizatorii acesteia; conducerea unitatii nu poate incadra salariati care sa ii inlocuiasca pe cei aflati in greva; conducerea unitatii poate incadra salariati care sa ii inlocuiasca pe cei aflati in greva; salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, cu exceptia drepturilor salariale.

ANS: D 151. Nu sunt considerate conflicte de drepturi:

Care din variantele de mai sus nu poate fi considerat conflict de munca. a. conflictele dintre unitatile si persoanele care presteaza diferite activitati acestora, in temeiul altor contracte decat contractul individual de munca; b. conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca; c. conflictele in legatura cu constatarea incetarii aplicarii contractelor colective de munca; d. conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca; e. conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin indeplinirea sau neindeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca.
ANS: A 152. Activitatea de elaborare a contractului colectiv de munca este o actiune complexa, astfel

documentatia care sta la baza acestei activitati trebuie: 1. sa fie completa; 2. sa se bazeze pe discutii directe cu muncitorii, tehnicienii, inginerii, economistii care lucreaza nemijlocit in productie; 3. sa vizeze toate compartimentele organizatiei; 4. sa vizeze interesele personale; 5. sa vizeze numai compartimentele direct productive. Care din variantele de mai jos prezinta caracteristici ale documentatiei care sta la baza elaborarii contractului colectiv de munca:
a. b. c. d.

1,3,4 1,2,3 1,2,5 2,3,4

e. 2,4,5 ANS: B 153. Contractului colectiv de munca poate inceta in urmatoarele cazuri:

1. la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia; 2. la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii; 3. prin acordul partilor; 4. la data prezentarii demisiei; 5. contractul colectiv de munca poate inceta la reorganizarea persoanei juridice, in raport cu modalitatea specifica in care are loc reorganizarea; 6. aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendat prin acordul de vointa al partilor. Care din variantele de mai jos prezinta corect situatiile in care contractul colectiv de munca poate inceta:
a. b. c. d. e.

1,2,3,4,5 1,2,3,5,6 1,3,4,5,6 2,3,4,5,6 1,2,3,4,6

ANS: B 154. Negocierea contractului colectiv de munca reprezinta principalul izvor de drept al muncii si se

caracterizeaza printr-o trasatura de baza: Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

flexibilitatea; asigurarea calitatii negocierilor; comunicarea intre parti; limitele si conditiile prevazute de lege; definitivarea dispozitiilor reprezentantilor sindicali.

ANS: C 155. Comunicarea intre patronat si sindicat in cadrul negocierii contractului colectiv de munca

reprezinta o forma speciala a comunicarii, care poate fi favorizata de patru factori si anume: Care din variantele prezentate mai sus nu constituie factor favorizant a comunicarii intre patronat si sindicat in cadrul negocierii contractului colectiv de munca?
a. precizarea clara a raspunderilor partilor ce revin in procesul de negociere a

contractului colectiv de munca;


b. adoptarea de catre parti a unei atitudini favorabile comunicarii, apeland in mod

rezonabil atat la interventii cat si la ascultare;


c. recunoasterea dependentei fata de deciziile sindicatelor; d. recunoasterea interdependentei dintre cele doua comunicari, cea a patronatului si a

sindicatelor;
e. utilizarea unor tehnici eficiente de comunicare.

ANS: C 156. Asigurarea calitatii negocierilor este:

Care din variantele de mai sus defineste corect asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca?
a. legata direct de calitatea negocierilor si apare ca necesara, deoarece negocierea

trebuie sa vizeze solutii si nu vinovati;


b. una din cerintele esentiale, care implica eforturi pentru tratarea corecta si completa

a problematicii negocierilor, evaluarea rezultatelor in raport cu obiectivele preconizate si posibilitatea restructurarii operative a planurilor de dezbateri ale contractului colectiv de munca; c. trasatura care impune participantilor la dezbateri sa manifeste abilitatea de a se acomoda si adapta la schimbarile ce survin; d. moderata pentru a da tratativelor un continut ferm; e. un echilibru intre resursele si posibilitatile reale existente ale salariatilor.
ANS: B 157. Negocierile contractului colectiv de munca pot fi grupate in raport de caracteristicile lor:

1. negocieri distributive; 2. negocierea colectiva; 3. negocieri individiale; 4. negocieri interogative; 5. negocieri selective. Care din variantele de mai jos prezinta corect gruparea negocierilor contractelor colective de munca in raport de caracteristicile lor:
a. b. c. d. e.

1,2 1,5 1,4 3,4 2,3

ANS: C 158. Strategia negocierii contractului colectiv de munca:

1. este partea cea mai importanta a negocierii vizeaza ansamblul contractului colectiv de munca; 2. se ocupa cu problemele pregatirii, planificarii si ducerii tratativelor; 3. consta intr-un ansamblu de decizii ce urmeaza a fi luate de catre negociatori in vederea realizarii obiectivelor; 4. este parte componenta a tacticii negocierii contractului colectiv de munca; 5. vizeaza o problema sau o subproblema din contractul colectiv de munca. Care din varintele de mai jos constituie caracteristici ale strategiei contractului colectiv de munca:
a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 1,3,5

d. 1,4,5 e. 2,3,5 ANS: A 159. Principalele cerinte pentru eficientizarea sedintelor de negocieri sunt:

1. deschiderea intr-o atmosfera de lucru responsabila, la obiect; 2. dezvoltarea increderii in specialist; 3. derularea normala pe planul raspunderii si eficientei; 4. incheierea cu rezultate concrete, corespunzator obiectivelor; 5. elaborarea concluziilor. Care din variantele de mai jos constituie cerinte pentru eficientizarea sedintelor de negociere a contractului colectiv de munca:
a. b. c. d. e.

2,3,4 3,4,5 2,4,5 1,3,4 1,3,5

ANS: D 160. Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in

urmatoarele cazuri: Care din variantele de mai sus nu prezinta o conditie pentru incheierea unui contract individual de munca pe perioada determinata?
a. inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia

situatiei in care acel salariat participa la greva;


b. cresterea temporara a activitatii angajatorului; c. desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier; d. in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de

a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;


e. scaderea temporara a activitatii angajatorului. ANS: E 161. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada: a. b. c. d. e.

Alegeti varianta corecta de raspuns. mai mica de 6 luni; mai mare de 18 luni; mai mare de 12 luni; mai mare de 6 luni; mai mica de 18 luni.

ANS: B 162. Orice contract de munca cuprinde doua categorii de clauze:

1. clauze individuale; 2. clauze generale; 3. clauze specifice;

4. clauze de confidentialitate; 5. clauze de neconcurenta. Care din varintele de mai jos prezinta corect cele doua categorii de clauze specifice oricarui contract de munca:
a. b. c. d. e.

1,2 2,3 4,5 1,4 3,4

ANS: B 163. Clauzele specifice sunt caracteristice unui anumit contract individual de munca:

Care din varintele de mai sus nu costituie clauza specifica contractului individual de munca?
a. b. c. d. e.

clauza cu privire la formarea profesionala; clauza de neconcurenta; clauza generala; clauza de mobilitate; clauza de confidentialitate

ANS: C 164. Prin clauza de confidentialitate:

Care din variantele de mai sus defineste corect clauza de confidentialitate?


a. se obliga salariatul sa nu presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate

care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau;


b. asigura accesul in conditii egale la locurile de munca; c. partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa

incetarea acestuia sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca; d. partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca; e. nu se obliga salariatul sa presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau.
ANS: C 165. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

1. 2. 3. 4. 5.

concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate temporara de munca; caractina; efectuarea serviciului militar obligatoriu; exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului; 6. concediu de odihna;

7. in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala. Care din variantele de mai jos prezinta corect situatiile in care contractul individual de munca se suspenda :
a. b. c. d. e.

1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,7 1,2,4,5,6,7 1,2,3,4,6,7 1,2,3,4,5,7

ANS: E 166. Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul:

Identificati varianta corecta de raspuns. a. concediilor fara plata; b. concediilor medicale; c. concediilor pentru studii; d. concediilor pentru interese personale; e. concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.
ANS: E 167. Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii:

Care din variantele de mai sus prezinta corect situatia in care angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii salariatului?
a. fara acordul salariatului in cazuri de forta majora; b. numai cu acordul salariatului indiferent de conditii; c. fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de

sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii; d. numai cu acordul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii; e. fara consimtamantul salariatului, ca masura de protectie a salariatului.
ANS: C 168. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in

urmatoarele situatii: Care din variantele de mai sus nu constituie o situatie in care angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului?
a. in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la

regulile de disciplina a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; b. in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, in conditiile Codului de procedura penala; c. in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se

constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa-si indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; d. in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat; e. in cazul desfiintarii locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.
ANS: E 169. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi:

Identificati varianta de raspuns corecta.


a. b. c. d. e.

pe perioada determinata; pe perioada nedeterminata; individuala; colectiva; individuala sau colectiva.

ANS: E 170. Raspunderea disciplinara are la baza urmatoarele trasaturi:

are caracter sanctionar, preventiv si educativ; este de natura contractuala; are un caracter strict personal; are un caracter colectiv; este o forma de raspundere independenta de toate celelalte forme de raspunderi juridice. Care din varintele de mai jos constituie trasaturi ale raspunderii disciplinare:
a. b. c. d. e.

1. 2. 3. 4. 5.

1,2,3,4 2,3,4,5 1,2,3,5 1,3,4,5 1,2,4,5

ANS: C 171. Sanctiunile disciplinare pot fi clasificate in raport cu doua criterii principale:

1. sanctiuni ocazionale; 2. sanctiuni penale; 3. sanctiuni generale; 4. sanctiuni de suspendare; 5. sanctiuni speciale. Care din varintele de mai jos prezinta corect clasificarea sanctiunilor disciplinare:
a. b. c. d. e.

1,3 2,3 1,5 3,5 2,4

ANS: D 172. Sanctiunile speciale sunt:

Care din varintele de mai sus definesc corect domeniul de aplicare al sanctiunilor speciale?
a. aplicabile tuturor salariatilor; b. aplicabile unor anumite sectoare de munca sau profesii, prevazute in statutele de

personal sau in statutele disciplinare;


c. aplicabile numai salariatilor din sectorul productiv; d. aplicabile salariatilor din institutiile bugetare; e. aplicabile numai organelor de conducere. ANS: B 173. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii

disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: Care din varintele de mai sus nu constituie un criteriu in stabilirea sanctiunii disciplinare in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat? a. imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b. eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de alti salariati; c. gradul de vinovatie a salariatului; d. consecintele abaterii disciplinare; e. comportarea generala in serviciu a salariatului.
ANS: B 174. In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul:

1. sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa; 2. sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare; 3. sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este; 4. sa renunte la acuzatii; 5. sa faca plangere asupra deciziei de sanctionare. Care din varintele de mai jos constituie drepturi ale salariatului in cursul cercetarii disciplinare:
a. b. c. d. e.

1,2,3 1,2,5 2,3,4 2,4,5 1,3,5

ANS: A 175.

Cresterea economica presupune asigurarea resurselor de munca, iar acestea implica doua componente: 1. componenta cantitativa; 2. componenta calitativa; 3. componenta organizationala; 4. componenta financiara;

5. componenta manageriala. Care din varintele de mai jos prezinta corect cele doua componente ale resurselor de munca:
a. b. c. d. e.

3,5 3,4 1,3 1,2 2,4

ANS: D 176. Raportul dintre cererea si oferta fortei de munca este realizat pe piata fortei de munca si

reprezinta factorul fundamental in: Care din varintele prezentate mai sus contituie raspunsul corect?
a. b. c. d. e.

asigurarea productivitatii muncii; asigurarea fortei de munca; realizarea profitabilitatii; cresterea randamentului muncii; asigurarea echilibrului fortei de munca.

ANS: E 177. Somajul se formeaza pe baza a doua mari procese economico-sociale:

1. pierderea locurilor de munca de catre o parte a populatiei ocupate; 2. cresterea fortei de munca; 3. scaderea ofertei de munca; 4. cresterea ofertei de munca; 5. dezvoltarea prea rapida a sectorului privat. Care din varintele de mai jos prezinta cele doua mari procese economico-sociale care stau la baza somajului:
a. b. c. d. e.

2,3 4,5 1,4 1,5 3,4

ANS: C 178. Somajul sezonier:

Care din variantele prezentate defineste corect somajul sezonier?


a. este generat de practicarea contractelor de angajare pe durata scurta, ca urmare a

incertitudinii afacerilor;
b. este specific femeilor si datorat activitatii din motive familiale si de maternitate; c. este determinat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi; d. se manifesta in agricultura, constructii, lucrari publice si este cauzat de intreruperi

ale activitatii ca urmare a influentei unor factori naturali;


e. este cauzat de tendintele de restructurare economica, geografica, sociala, ca urmare

a crizei energetice si revolutiei tehnico-stiintifice.

ANS: D 179. Implicatiile negative ale somajului sunt de natura:

1. economica; 2. sociala; 3. umana; 4. politica; 5. financiara. Care din variantele de mai jos constituie implicatii negative ale somajului:
a. b. c. d. e.

1,2,5 1,2,3 1,3,5 2,3,4 2,4,5

ANS: B 180. Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de

catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in: 1. informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca; 2. mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul; 3. consiliere si pregatire profesionala; 4. urmarirea proceselor de integrare si asimilare a noilor angajati; 5. preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora. Care din varintele de mai jos prezinta caracteristici ale serviciilor de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca:
a. b. c. d. e.

1,2,5 1,2,4 2,3,4 3,4,5 2,4,5

ANS: A 181. Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:

Care din varintele de mai sus nu constituie sursa de finantare a bugetului asigurarilor pentru somaj?
a. contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara

activitatea asiguratii;
b. contributiile individuale ale persoanelor; c. contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare profesionala

somaj;
d. venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa; e. subventii de la bugetul de stat in cazul in care sursele prevazute mai sus acopera

finantarea cheltuielilor.
ANS: E 182. Cresterea capacitatii de munca a salaritilor se asigura prin:

1. prevenirea starii de boala; 2. adoptarea si transpunerea in practica a masurilor de supraveghere dinamica a bolnavilor cronici existenti in activitatea productiva; 3. organizarea unui regim de munca fiziologic, investigarea starii existente si luarea unor masuri imediate sub forma unui program igienic de activitate; 4. informarea managerului asupra nerespectarii regulamentului de ordine interioara; 5. accentuarea fluctuatiei si absenteismului. Care din variantele de mai jos constituie masuri de crestere a capacitatii de munca a salariatilor:
a. b. c. d. e.

3,4,5 2,3,4 2,3,5 1,2,3 1,3,5

ANS: D 183. Clasificarea bolilor profesionale se face dupa mai multe criterii:

1. in functie de natura factorului nociv; 2. boli acute; 3. dupa timpul de expunere la actiunea factorului nociv; 4. boli cronice, 5. dupa modul de actiune a factorului nociv. Care din variantele de mai jos prezinta clasificarea corecta a bolilor profesionale:
a. b. c. d. e.

2,3,4 1,2,5 2,4,5 1,2,3 1,3,5

ANS: E 184. Cu ajutorul sistemului de propuneri, organizatiile incearca sa-si determine angajatii sa

manifeste: Identificati varianta corecta de raspuns.


a. interes fata de sarcinile proprii de munca; b. interes fata de problemele unitatii; c. interes nu numai fata de sarcinile proprii de munca, ci si fata de problemele

unitatii, participand activ la la rezolvarea lor;


d. dezacordul fata de hotararile conducerii unitatii; e. interesul in dezvoltarea carierei profesionale. ANS: C

185. Pentru ca aprecierea propunerilor sa fie corecta si obiectiva, se numesc in organizatii experti

ai sistemului de propuneri carora le revin urmatoarele sarcini: Care din varintele de mai sus nu constituie sarcina a expertilor in vederea aprecierii propunerilor cat mai corecte si obiective? a. sa aprecieze propunerile de imbunatatire inaintate, in ceea ce priveste posibilitatea de a le utiliza in organizatie; b. sa verifice daca in propuneri este vorba de o imbunatatire in sensul directivelor sistemului de propuneri; c. sa calculeze sau sa estimeze foloasele ce pot fi asteptate in urma aplicarii unei propuneri de imbunatatire recomandata pentru a fi acceptata; d. sa emita o justificare ireprosabila din punct de vedere profesional pentru inapoierea sau respingerea unei propuneri de imbunatatire; e. administratorul sistemului sa se intalneasca cu angajatii si cu sefii lor pentru a discuta si raspunde la intrebari.
ANS: E 186. Obiectivele sistemului de propuneri sunt:

incurajarea creativitatii angajatilor si promovarea spiritului novator; crearea surselor de idei aducatoare de economii; identificarea personalului cu obiectivele organizatiei; recunoasterea meritelor, imbunatatirea moralului si cresterea productivitatii muncii; 5. imbunatatirea sistemului de evaluare a performantelor profesionale; 6. imbunatatirea realatiilor sociale. Care din varintele de mai jos constituie obiective ale sistemului de propuneri:
a. b. c. d. e.

1. 2. 3. 4.

1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 1,3,4,5,6 1,2,4,5,6 1,2,3,4,6

ANS: E 187. Dintre numeroasele functii ale propunerilor salariatilor retinem ca cele mai importante:

Care din varintele de mai sus nu constituie functie a propunerilor salariatilor?


a. forma de control economico-social; b. autoritate economico-sociala nonformala care intervine ca factor de reglementare

si corectare a actiunilor, conduitelor si relatiilor;


c. instrument de accedere la managementul participativ; d. forma de control economico-financiar; e. conditia progresului cunoasterii si scientifizarii procesului managerial. ANS: D 188. In sfera ergonomiei au fost delimitate cu timpul:

1. ergonomia activitatilor; 2. ergonomia antropometrica; 3. ergonomia informationala;

4. ergonomia biologica; 5. ergonomia de productie; 6. ergonomia euristica. Care din variantele de mai jos prezinta intregul domeniu al ergonomiei:
a. b. c. d. e.

1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 1,2,3,4,6 1,2,3,5,6 1,2,4,5,6

ANS: C 189. Masurarea muncii consta in:

Determinati varinta care defineste cel mai bine masurarea muncii.


a. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv;


b. aplicara unor metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui

executant individual si colectiv si de masurare a timpului consumat pentru realizarea acestora; c. cercetarea sistematica a totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca; d. utilizarea procedeelor grafice analitice pentru examinarea modului in care se desfasoara activitatea; e. masurare a timpului consumat pentru realizarea activitatii unui executant.
ANS: B 190. Specialistii de prestigiu atesta ca prin studiul miscarilor se poate obtine o crestere a

productivitatii muncii pentru activitatile manuale de: Alegeti varinta corecta de raspuns a. 50% b. 30% c. 75% d. 25% e. 80%
ANS: C 191. Factor important al cresterii eficientei economice, organizarea muncii contribuie:

1. la reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs; 2. la sporirea productiei; 3. la cresterea gradului de asimilare a angajatilor; 4. la ridicarea standardului de viata; 5. reducerea fluctuatiei de personal. Care din varintele de mai jos reflecta contributiile organizarii muncii, ca factor important al cresterii eficientei economice:
a. b. c. d.

1,2,4 1,3,5 2,3,4 2,3,5

e. 2,4,5 ANS: A 192. In abordarea gradului de ocupare a personalului se impune sa se stabileasca:

Identificati varianta incorecta de raspuns. a. daca acesta este repartizat in concordanta cu cerintele dezvoltarii pe criterii de eficienta si competitivitate; b. daca prin sistemul de salarizare ca si prin sistemul de cointeresare materiala se reuseste sa se asigure o diferentiere a castigurilor in raport cu greutatea muncii depuse, cu conditiile de munca; c. daca exista distorsiuni in privinta repartizarii personalului pe diferite sectoare de activitate; d. asumarea raspunderii pentru participarea personalului la dezvoltarea organizatiei; e. daca se exercita presiuni asupra fondului de salarii disponibil si asupra sporirii generale a indicelui preturilor.
ANS: D 193. Eficacitatea cu care este cheltuita munca reprezinta ratiunea insasi

a organizarii muncii,

criteriul esential de apreciere a acestei activitati, reprezinta: Identificati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

organizarea muncii; economia de munca; sporirea eficientei; conditiile de munca; productivitatea muncii.

ANS: B 194. Instrumentul general de masura a tuturor indicatorilor utilizati in calculul eficientei economice

a organizarii muncii il reprezinta: Identificati varinta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

economia de timp de munca; cheltuielile de munca; timpul de munca productivitatea muncii indicele de ocupare a timpului de munca

ANS: C 195. Economia de timp atrage dupa sine:

1. economia relativa de personal; 2. cresterea productivitatii muncii; 3. scaderea productivitatii muncii; 4. reducerea cheltuielilor de productie; 5. reducerea timpului de perfectionare. Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:

a. b. c. d. e.

1,2 1,3 1,5 2,3 2,4

ANS: A 196.

In procesul de aprovizionare tehnico-materiala a organizatiei, personalul asigura: 1. planificarea aprovizionarii; 2. organizarea depozitarii resurselor informationale; 3. incheierea contractelor economice; 4. activitatea de receptie; 5. organizarea depozitarii resurselor materiale; 6. constituirea stocurilor; 7. aprovizionarea subunitatilor de productie; 8. verificarea modului de gospodarire a resurselor materiale. Care din variantele de mai jos prezinta corect activitatea personalului in procesul de aprovizionare tehnico-materiala a organizatiei:
a. b. c. d. e.

1,2,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7,8 1,2,4,5,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,5,6,8

ANS: B 197.

Abraham Maslow considera ca pe ultimul nivel al piramidei motivationale se afla: Care din variantele de mai sus reprezinta ultimul nivel al piramidei motivationale?
a. b. c. d. e.

nevoile de securitate si siguranta trebuintele fiziologice nevoi de apartenenta nevoi de stima si recunoastere nevoia de autoimplinire, realizarea tuturor potentialitatilor

ANS: E 198. Obiectivele functionale ale dezvoltarii umane se regasesc in contractul colectiv de munca si

vizeaza, in principal, pregatirea formelor sociale ale muncii, cu accent pe: 1. activitatea de educare a atitudinii de atasament fata de organizatie; 2. promovarea unor relatii psihosociale echilibrate si favorizante a unei stari de satisfactie generala; 3. generalizarea principiilor etice in activitate; 4. dezvoltarea stilului participativ la managementul organizatiei; 5. promovarea salariatilor. Care din variantele de mai jos constituie obiectivele functionale ale dezvoltarii umane:
a. 1,2,3,4 b. 2,3,4,5

c. 1,2,4,5 d. 1,2,3,5 e. 1,3,4,5 ANS: A 199. Salariatii organizatiei actioneaza cu mai mult simt al raspunderii cand: a. b. c. d. e.

Alegeti varianta corecta de raspuns. se simt personal raspunzatori de fixarea obiectivelor pe care le realizeaza; exista intre ei un interes comun, avand aceeasi calificare profesionala; munca pe care o detin merita sa fie desfasurata; munca le asigura o viata profesionala demna; pot obtine mai mult, efectuand o munca de buna calitate.

ANS: A 200. Adaptarea muncii la om se face prin:

Care din variantele de mai sus defineste corect adaptarea muncii la om? a. asigurarea unei calificari si pregatiri profesionale corespunzatoare; b. achizitionarea de noi echipamente tehnice si tehnologice mai performante; c. transformarea masinilor, instalatiilor, tehnologiilor, a locurilor si operatiilor de munca, ori de cate ori este cu putinta, incepand chiar in faza de conceptie si proiectare, la posibilitatile si cerintele fiziologice si psihologice ale celor care le folosesc; d. transformarea locurilor si operatiilor de munca, ori de cate ori este cu putinta; e. adaptarea chiar din faza de conceptie si proiectare, la posibilitatile si cerintele fiziologice si psihologice ale celor care le folosesc.
ANS: C 201. Pentru ca un accident oarecare sa poata fi calificat ca accident de munca, trebuie intrunite

urmatoarele conditii: Identificati varianta care nu constituie o conditie in declararea unui accident de munca.
a. b. c. d. e.

vatamarea violenta a organismului; relativ la timpul in care se produce accidentul; locul unde se produce accidentul; calitatea victimei; invaliditatea si incapacitatea temporara de munca.

ANS: E 202. Trasaturile definitorii ale notiunii de accident de munca sunt urmatoarele:

Care din variantele prezentate nu constituie trasatura definitorie a accidentului de munca.


a. reprezinta un eveniment asteptat, care intrerupe desfasurarea normala a activitatii; b. implica un proces de munca si factorul uman ca executant; c. sunt consecinte ale disfunctiilor care apar in sistemul salariat sarcina de munca -

mijloacele de munca - mediul de munca; d. are loc in timpul procesului de munca si consta in lezarea violenta si brusca a

integritatii componentei biologice a factorului uman; e. are ca urmare pierderea sau micsorarea capacitatii de munca, provocand incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces
ANS: A 203. In afara de pensie, asiguratii sistemului public au dreptul la:

1. indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca; 2. prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; 3. indemnizatie pentru maternitate; 4. concedilei fara plata; 5. indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav; 6. ajutor de deces. Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect drepturi de asigurari sociale:
a. b. c. d. e.

1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 1,2,3,4,6 1,2,3,5,6 1,2,4,5,6

ANS: D 204. In precizarea caracteristicilor psihosocioeconomice ale propunerilor salariatilor trebuie pornit

de la urmatoarele: 1. propunerea apartine numai unui care o elaboreaza si o exprima; 2. propunerile salariatilor nu reprezinta fenomene extrem de complexe; 3. propunerea apartine unui salariat/grup care o elaboreaza, o exprima, o transmite; 4. prin laturile sale componente, propunerea este o functie psihoso-cioeconomica; 5. propunerea salariatilor exprima o relatie psihosocioeconomica. Care din variantele de mai jos prezinta caracteristici psihosocioeconomice ale propunerilor salariatilor:
a. b. c. d. e.

1,2,4 1,3,5 2,3,4 3,4,5 2,4,5

ANS: D 205. Formarea propunerilor este determinata de:

1. 2. 3. 4. 5. Care salariatilor:

structura personalului organizatiei; de trasaturile caracteristice ale unitatii; de trasaturile caracteristice ale salariatilor; de sistemul de salarizare; de mediul extern al organizatiei. din variantele de mai jos prezinta factori determinanti in formarea propunerilor

a. b. c. d. e.

1,2,3 1,3,5 2,3,4 3,4,5 2,4,5

ANS: A 206. La nivelul unei organizatii, un sistem de propuneri corespunzator cuprinde urmatoarele

componente importante: Identificati varianta de raspuns care nu reprezinta o componenta a sistemului de propuneri.
a. b. c. d.

sprijinul acordat de managerul si echipa manageriala; responsabilitatea administrarii sistemului si rolul cadrelor de conducere medii; Comisia de dialog social; expertii, a caror necesitate este pusa in evidenta de cerinta esentiala ca aprecierea propunerilor sa fie corecta precum si intelegerea de catre angajat a sistemului; e. Comisia de evaluare si Comisia de apel.
ANS: C 207. Programul de culegere, selectare si stimulare a propunerilor salariatilor trebuie sa cuprinda:

specialisti din alte organizatii; scopul si obiectivele generale si functionale; nominalizarea autorului/autorilor propunerii; sfera de cuprindere a propunerii; reguli privitoare la conditiile acceptarii propunerii si de stabilire a valorii acesteia; 6. natura si limitele sistemului de premiere; 7. modalitatile de acceptare si de transmitere a ideilor cuprinse in propuneri. Identificati varianta corecta de raspuns:
a. b. c. d. e.

1. 2. 3. 4. 5.

1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,6,7 1,3,4,5,6,7 1,2,4,5,6,7

ANS: B 208. Prin studiul muncii se intelege:

Care din variantele de raspuns prezinta corect definitia studiului muncii.


a. latura studiului muncii care cuprinde cercetarea sistematica (critica si obiectiva) a

totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca si conditiile in care se desfasoara acestea; b. metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui executant individual si colectiv; c. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la munca umana; d. ansamblul activitatii si procedeelor de cercetare sistematica si analitica a metodelor de munca, studiu care se efectueaza in scopul obtinerii unei eficiente economice

sporite, fara sau cu un minimum de cheltuieli de investitii; e. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului si a muncii in vederea cresterii productivitatii.
ANS: D 209. Metodele directe de masurare a muncii sunt urmatoarele: a. b. c. d. e.

Identificati varianta care nu constituie o metoda directa de masurare a muncii. cronometrarea; fotografierea; fotocronometrarea; fotografierea; oscilografierea.

ANS: E 210. Principiile economiei de miscari sunt:

1. miscarile mainilor si ale bratelor sa fie simetrice, simultane si continue; 2. miscarile trebuie sa fie cat mai usoare, cat mai scurte si cat mai rare, in masura in care o permite executarea corecta a muncii; 3. succesiunea logica a miscarilor; 4. utilizarea gravitatiei; 5. loc stabilit pentru unelte si materiale, astfel ca mijloacele de munca si obiectele muncii sa aiba un loc fix si bine determinat; 6. piesele trebuie sa fie fabricate cate doua sau mai multe; 7. securitatea este un punct cheie, esential al simplificarii muncii; 8. reguli practice pentru economia de miscari. Care din varinatele de raspuns de mai jos prezinta corect principiile economiei de miscari:
a. b. c. d. e.

1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,5,6,7,8 1,2,4,5,6,7,8

ANS: A 211. Indicatorii eficientei activitatii ergonomice sunt:

Identificati varianta incorecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

numarul accidentelor de munca; indicele de calitate a productiei; coeficientul de rebuturi; absentele motivate; indicii tehnici de folosire a utilajelor.

ANS: D 212. Ca factori de influentare de natura psihosociala si momente de tratare retinem:

Care din variantele prezentate nu constituie factor de influentare de natura psihosociala?

a. b. c. d. e.

pregatirea pentru lucru; indicele de calitate a productiei; capacitatea de adaptare la oboseala si monotonie; tipul de conducere si productivitatea muncii; interrelatia dintre mediul de lucru si productivitatea muncii.

ANS: B 213. Printre factorii care determina personalitatea organizatiei mentionam:

Care din variantele prezentate nu constituie factor ce determina personalitatea organizatiei a. factorii economici si istorici; b. influenta personalitatilor dominante si dominatoare; c. procesul de selectie a managerilor; d. politica vanzarilor; e. raporturile dintre manager si salariati.
ANS: C 214. Managerii sunt datori sa tina seama de cateva principii de baza care, transpuse in viata, pot

atrage dupa sine succese individuale insemnate: Identificati varianta incorecta de raspuns.
a. salariatii organizatiei sunt mai productivi, cand isi dau seama ca munca pe care o

detin merita sa fie desfasurata si totodata asigura o viata profesionala demna;


b. salariatii muncesc mai mult, atunci cand constata ca pot obtine mai mult, efectuand

o munca de buna calitate ce contribuie la realizarea obiectivelor grupului din care fac parte; c. salariatii actioneaza cu mai mult simt al raspunderii cand se simt personal raspunzatori de fixarea obiectivelor pe care le realizeaza; d. salariatii organizatiei sunt mai productivi, cand isi dau seama ca munca pe care o detin le asigura venitul minim pe economie; e. salariatii muncesc mai bine cand exista intre ei, ca oameni, un respect comun, un interes comun, o probitate in afara considerentelor de calificare profesionala.
ANS: D 215. Un alt domeniu al psihologiei aplicate in organizatii il reprezinta:

Identificati varianta corecta de raspuns.


a. b. c. d. e.

asigurarea conditiilor psihosociale ale productivitatii muncii; infaptuirea obiectivelor colective; redresarea situatiilor conflictuale; dezvoltarea sentimentului de apartenenta organizationala; motivarea personalului organizatiei.

ANS: A