Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea Comercial__________________________________

Sediul: ___________________________
Nr._________ /____________

ADEVERIN
pentru efectuarea stagiului de
PRACTIC DE SPECIALITATE

Se

adeverete

prin

prezenta

domnul/domnioara__________________________________student() n anul
II, la Facultatea de tiine Economice a Universitii Andrei aguna,
Specializarea______________________________, a efectuat un numr de 90 de
ore de practic de specialitate, repartizate cte ___________ore/zi, n
perioada__________________________.
Activitatea s-a desfurat n cadrul compartimentului ________________
sub coordonarea domnului/doamnei____________________________ telefon
___________________.
Pentru
activitatea
desfurat
student(a)
a
obinut
calificativul____________________________(foarte bine, bine, satisfctor sau nesatisfctor).
Am eliberat prezenta spre a-i servi la examenul de practic.
Director general,
Numele i prenumele

Tutore,
Numele i prenumele

Semntura i tampila

Semntura