Sunteți pe pagina 1din 2

web: www.asplan.

ro
210132 Trgu-Jiu, jud. Gorj, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-17, cam. A6 tel/fax: 0353-805-741, e-mail: office@asplan.ro , asplansrl@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA


Date generale

Denumirea obiectului de investi ie: DESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTIE C3 Beneficiar: D.S.V.S.A. GORJ Proiectant general: BIROUL DE ARHITECTURA FRANCISC-IOAN TOCANITA-FUGARU Faza de proiectare: D.T.A.D. Prezenta documentatie s-a intocmit, la cererea beneficiarului mentionat, pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare. Incadrarea constructiei in clase si categorii Categoria de importanta a constructiei este D, Clasa de importanta a constructiei este IV.

Date despre amplasament Amplasamentul pe care se vor executa constructiile care fac obiectul prezentului proiect se incadreaza astfel: Din punct de vedere seismic conform P100-1-2006, construc iile anexe, se ncadreaz astfel: Conform Normativului P100-1/2006, privind proiectarea antiseismica a constructiilor incarcarea din zapada pe sol conform CR1-1-3-2005 este 2.0 kN/m2; viteza maxima anuala a vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta conform NP082-04 este pentru Municipiul Targu-Jiu: viteza caracteristica T=31m/s, coeficient de variatie 0.3. Date despre structura: Se va desfiinta o constructie cu destinatia de magazie, regim de inaltime parter si structura de rezistenta formata din stalpi de teava metalica, inchideri cu plasa de sarma si invelitoare din tabla ondulata. Desfiintarea partiala a constructiei conform planselor din proiect nu afecteaza rezistenta si stabilittea cladirilor ramase, acestea fiind independente de constructia propusa spre desfiintare. pentru zona municipiului Targu-Jiu perioada de colt Tc=0.7 sec si a(g)=0.12 cm/s2;

web: www.asplan.ro
210132 Trgu-Jiu, jud. Gorj, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-17, cam. A6 tel/fax: 0353-805-741, e-mail: office@asplan.ro , asplansrl@yahoo.com

Norme de tehnica securitatii muncii Prin grija constructorului si a beneficiarului se vor respecta: Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate de MLPAT cu Ordinul 9N/15.03.1993; Legea protectia muncii nr.90/96 si Normele de aplicare, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; Norme republicane si specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructiimontaj elaborate de Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; Normele pentru protectia la incendiu conform P118-99.

Concluzii: Lucrarile se vor efectua cu firma de profil. La executia lucrarilor se vor respecta normele si normativele in vigoare.

Intocmit, ing. Alina Stefan