Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

I PROTECIEI SOCIALE

AUTORITATEA NAIONAL
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

DATE STATISTICE
31 MARTIE 2010

IN
ET
L
BU

IC
I ST
T
A
ST

1. Evoluia trimestrial a numrului persoanelor cu handicap, la 31 martie 2010


Quarterly evolution number of disabled person, on March 31, 2010
31 Martie 2010
Fa de: (To:)
(+/-)
Total
31 Decembrie
31 Martie 2009
30 Iunie 2009
2009
(March 31, 2009)
(June 30, 2009)
(December 31,
2009)
Numr persoane, total
686.798
43.340
30.738
5.240
(Number of persons, total)
din care: femei
373.338
23.009
16.328
2.590
(out of which: women)
din total:
(out of total:)
- copii1
61.824
1.307
1.102
308
(children) 1
- aduli
624.974
42.033
29.636
4.932
(adults)
n familie - neinstituionalizate
669.800
43.369
30.831
5.391
(In family - non- institutionalised)
din care: femei
364.750
23.096
16.431
2.725
(out of which: women)
din total:
(out of total:)
- copii1
61.766
1.333
1.122
308
(children) 1
- aduli
608.034
42.036
29.709
5.083
(adults)
Instituionalizate
16.998
-29
-93
-151
(Institutionalised)
din care: femei
8.588
-87
-103
-135
(out of which: women)
din total:
(out of total:)
- copii1
58
-26
-20
0
(children) 1
- aduli
16.940
-3
-73
-151
(adults)
1

Copii care primesc alocaia de stat dubl (neinstituionalizai) la care se adaug copiii aflai n instituiile de protecie social publice
pentru persoanele adulte cu handicap coordonate metodologic de Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap
(instituionalizai) prin DGASPC judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Children reciving double State allowance, living in family - non-institutionalised children -, to which are added the children living in
the public residential institutions of social protection for the adult persons with handicap co-ordinate methodologic by the National
Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the
local level for the districts of Bucharest - institutionalised children)
Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country
leve land at the local level for the districts of Bucharest)

2. Numrul i rata persoanelor cu handicap, pe regiuni/judee, la 31 martie 2010


Number and rate of disabled persons, by regions/counties, on March 31, 2010
Regiune/Jude
(Region/County)

TOTAL
Nord-Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud-Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
Sud-Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Sud-Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

Total

din total:
din care:
(out of total:)
femei
(out of
Copii
which:
Aduli
(Children)
women)
(Adults)
1

Total

din care (out of which):


n familie - neinstituionalizate
Instituionalizate
(In family - non- institutionalised)
(Institutionalised)
din care: femei
din care: femei
Copii
Aduli
Copii
( out of which:
Total
( out of which:
(Children)
( Children)
( Adults)
women)
women:)

Aduli
( Adults)

Rata1
( Rate1)
%

686.798

373.338

61.824

624.974

669.800

364.750

61.766

608.034

16.998

8.588

58

16.940

3,20

105.065

54.642

12.262

92.803

101.458

52.849

12.246

89.212

3.607

1.793

16

3.591

2,83

17.192

8.870

2.012

15.180

16.313

8.458

2.012

14.301

879

412

879

2,40

12.542

6.435

1.800

10.742

12.193

6.239

1.800

10.393

349

196

349

2,79

26.617

13.727

2.885

23.732

26.184

13.504

2.885

23.299

433

223

433

3,23

15.429

8.280

1.493

13.936

14.749

7.917

1.479

13.270

680

363

14

666

2,74

20.678

11.264

2.302

18.376

19.865

10.901

2.300

17.565

813

363

811

2,92

12.607

6.066

1.770

10.837

12.154

5.830

1.770

10.384

453

236

453

85.557

47.302

6.665

78.892

83.751

46.451

6.665

77.086

1.806

851

1.806

2,79
3,04

10.238

5.335

922

9.316

10.103

5.269

922

9.181

135

66

135

2,85

14.049

7.318

1.410

12.639

13.919

7.238

1.410

12.509

130

80

130

2,92

15.410

9.832

1.464

13.946

14.803

9.570

1.464

13.339

607

262

607

2,13

11.460

5.411

1.231

10.229

11.417

5.397

1.231

10.186

43

14

43

1,88

10.401

5.639

475

9.926

9.888

5.415

475

9.413

513

224

513

4,21

23.999

13.767

1.163

22.836

23.621

13.562

1.163

22.458

378

205

378

112.638

62.030

8.408

104.230

109.785

60.511

8.407

101.378

2.853

1.519

2.852

6,15
3,45

27.729

16.031

1.629

26.100

27.103

15.608

1.629

25.474

626

423

626

4,33

9.973

5.349

933

9.040

9.699

5.217

933

8.766

274

132

274

3,19

15.351

8.022

1.278

14.073

15.084

7.893

1.278

13.806

267

129

267

2,89

8.685

4.752

569

8.116

8.407

4.635

568

7.839

278

117

277

3,09

8.736

4.573

1.001

7.735

8.598

4.507

1.001

7.597

138

66

138

3,04

32.831

18.720

2.099

30.732

31.694

18.142

2.099

29.595

1.137

578

1.137

4,03

9.333

4.583

899

8.434

9.200

4.509

899

8.301

133

74

133

70.545

37.522

7.160

63.385

69.126

36.751

7.160

61.966

1.419

771

1.419

2,33
3,14

14.246

7.343

1.998

12.248

13.997

7.201

1.998

11.999

249

142

249

2,02

10.747

5.737

850

9.897

10.440

5.574

850

9.590

307

163

307

2,85

13.383

6.969

901

12.482

13.295

6.922

901

12.394

88

47

88

4,58

13.265

6.929

1.514

11.751

12.978

6.765

1.514

11.464

287

164

287

2,85

18.904

10.544

1.897

17.007

18.416

10.289

1.897

16.519

488

255

488

67.432

36.474

6.482

60.950

66.027

35.780

6.482

59.545

1.405

694

1.405

4,64
3,51

12.691

6.839

1.248

11.443

12.517

6.773

1.248

11.269

174

66

174

2,79

12.128

6.588

1.764

10.364

11.977

6.496

1.764

10.213

151

92

151

3,77

19.199

10.480

1.350

17.849

18.763

10.256

1.350

17.413

436

224

436

4,15

23.414

12.567

2.120

21.294

22.770

12.255

2.120

20.650

644

312

644

3,45

- continuare(continued)-

- continuare (continued) -

Regiune/Jude
(Region/County)

Nord-Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
Bucureti-Ilfov
Mun. Bucureti
Ilfov

Total

98.134

din care:
femei
(out of
which:
women)
54.726

din total:
(out of total:)
Copii
(Children
)1

Aduli
(Adults)

Total

9.413

88.721

95.810

din care (out of which):


n familie - neinstituionalizate
Instituionalizate
(In family - non- institutionalised)
(Institutionalised)
din care: femei
din care: femei
Copii
Aduli
Copii
( out of which:
Total
( out of which:
(Children)
( Children)
( Adults)
women)
women:)
53.555

9.406

86.404

2.324

1.171

Aduli
( Adults)
2.317

Rata1
( Rate1)
%
3,61

22.287

13.049

2.335

19.952

21.860

12.824

2.331

19.529

427

225

423

3,76

11.343

5.865

867

10.476

11.103

5.739

867

10.236

240

126

240

3,57

21.787

11.977

2.286

19.501

21.371

11.742

2.286

19.085

416

235

416

3,15

18.331

10.034

2.026

16.305

17.895

9.832

2.023

15.872

436

202

433

3,59

10.857

5.937

1.233

9.624

10.419

5.709

1.233

9.186

438

228

438

2,98

13.529

7.864

666

12.863

13.162

7.709

666

12.496

367

155

367

83.707

44.946

7.444

76.263

80.938

43.621

7.410

73.528

2.769

1.325

34

2.735

5,60
3,32

18.047

9.727

2.225

15.822

17.431

9.477

2.225

15.206

616

250

616

4,84

14.033

7.463

1.141

12.892

13.846

7.372

1.112

12.734

187

91

29

158

2,35

4.029

2.103

516

3.513

4.017

2.098

516

3.501

12

12

1,81

7.349

3.798

1.189

6.160

7.162

3.710

1.189

5.973

187

88

187

2,26

19.723

10.434

1.280

18.443

18.692

9.939

1.278

17.414

1.031

495

1.029

3,40

20.526

11.421

1.093

19.433

19.790

11.025

1.090

18.700

736

396

733

63.720

35.696

3.990

59.730

62.905

35.232

3.990

58.915

815

464

815

4,83
2,82

56.651

31.860

3.451

53.200

56.107

31.525

3.451

52.656

544

335

544

2,91

7.069

3.836

539

6.530

6.798

3.707

539

6.259

271

129

271

2,23

Calculat la populaia judeului la 1 ianuarie 2010, comunicat de Institutul Naional de Statistic ( Calculated to the population of the county at the of 1 January 2010, published by the
National Institute for Statistics)
Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest)
1

3. Persoane cu handicap, pe grupe de vrst, la 31 martie 2010


Disabled persons, by age groups, on March 31, 2010
Grupa de vrst
( Age group)

TOTAL
0-4 ani ( 0-4 years)
5-9 ani ( 5-9 years)
10-14 ani ( 10-14 years)
15-17 ani ( 15-17 years)
18-19 ani ( 18-19 years)
20-24 ani ( 20-24 years)
25-29 ani ( 25-29 years)
30-34 ani ( 30-34 years)
35-39 ani ( 35-39 years)
40-44 ani ( 40-44 years)
45-49 ani ( 45-49 years)
50-54 ani ( 50-54 years)
55-59 ani ( 55-59 years)
60-64 ani ( 60-64 years)
65-69 ani ( 65-69 years)
70-74 ani ( 70-74 years)
75-79 ani ( 75-79 years)
80-84 ani ( 80-84 years)
85 ani i peste ( 85 years and
over)

Fa de 31 martie 2009
(To March 31, 2009)
(+/-)

din care: femei


( out of which:
women)

TOTAL

din care: femei


( out of which:
women)

686.798
14.137
17.573
18.359
11.755
9.431
32.529
29.935
36.150
36.517
39.340
34.686
57.864
69.204
60.360
53.466
60.145
50.690
33.955

373.338
6.289
7.491
7.950
5.266
4.496
15.042
13.750
16.811
17.903
20.337
18.899
32.951
38.704
33.444
30.825
35.656
31.149
21.825

43.340
1
986
390
-70
-848
2.019
667
1.573
1.671
5.737
779
1.964
5.571
7.167
1.437
4.544
4.240
3.136

23.009
-138
416
137
12
-388
1.110
376
656
626
2.858
226
1.127
2.972
3.563
651
2.639
2.648
1.970

20.702

14.550

2.376

1.548

TOTAL

din total ( out of total) :


n familie
din care:
din care: femei
(neinstituionalizate)
femei
Instituionalizate
( out of which:
( In family
( out of which: ( Institutionalised)
women)
non-institutionalised)
women)
669.800
364.750
16.998
8.588
14.135
6.287
2
2
17.568
7.487
5
4
18.349
7.944
10
6
11.714
5.247
41
19
9.165
4.361
266
135
30.264
13.913
2.265
1.129
28.025
12.756
1.910
994
34.493
15.978
1.657
833
35.185
17.233
1.332
670
38.224
19.827
1.116
510
33.833
18.537
853
362
56.750
32.492
1.114
459
68.031
38.199
1.173
505
59.377
33.044
983
400
52.510
30.390
956
435
59.090
35.075
1.055
581
49.760
30.550
930
599
33.222
21.339
733
486
20.105

14.091

597

Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest)

Total

4. Persoane cu handicap, pe grade de handicap, la 31 martie 2010


Disabled persons, by degrees of deficiencies, on March 31, 2010
Fa de: (To:)
n familie (neinstituionalizate)

Instituionalizate

459

(+/-)
31 martie
2009
(March 31,
2009)
Numr persoane, total
(Number of persons, total)
din care, pe grade de handicap:
(out of which, by degrees of
deficiencies:)
- grav ( severe)
- accentuat ( marked)
- mediu ( medium)
- uor ( minor)
din total: (out of total:)
- Copii (Children)
- grav ( severe)
- accentuat ( marked)
- mediu ( medium)
- uor ( minor)
- Aduli ( Adults)
- grav ( severe)
- accentuat ( marked)
- mediu ( medium)
- uor ( minor)

31 decembrie
2009
(December 31,
2009)

( in family - non-institutionalised)
Fa de: (To:)
(+/-)
31 martie
31 decembrie
Total
2009
2009
(March 31,
(December 31,
2009)
2009)

Total

( Institutionalised)
Fa de: (To:)
(+/-)
31 martie
31 decembrie
2009
2009
(March 31,
(December 31,
2009)
2009)

686.798

43.340

5.240

669.800

43.369

5.391

16.998

-29

-151

233.324
375.019
74.891
3.564

11.839
22.960
8.550
-9

576
3.185
1.527
-48

226.543
366.493
73.426
3.338

11.901
22.891
8.566
11

699
3.173
1.554
-35

6.781
8.526
1.465
226

-62
69
-16
-20

-123
12
-27
-13

61.824
30.198
12.985
18.085
556
624.974
203.126
362.034
56.806
3.008

1.307
909
-18
209
207
42.033
10.930
22.978
8.341
-216

308
280
-94
99
23
4.932
296
3.279
1.428
-71

61.766
30.153
12.977
18.083
553
608.034
196.390
353.516
55.343
2.785

1.333
929
-12
212
204
42.036
10.972
22.903
8.354
-193

308
277
-90
101
20
5.083
422
3.263
1.453
-55

58
45
8
2
3
16.940
6.736
8.518
1.463
223

-26
-20
-6
-3
3
-3
-42
75
-13
-23

0
3
-4
-2
3
-151
-126
16
-25
-16

Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest)

5. Persoane cu handicap, pe grade de handicap i pe regiuni/judee, la 31 martie 2010


Disabled persons, by degrees of deficiencies and by regions/counties, on March 31, 2010
Total

Regiune/Jude
(Region/County)
TOTAL
Nord-Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud-Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
Sud-Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Sud-Vest
Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

Mediu
Uor
( Medium) ( Minor)

din care: ( out of which:)


Instituionalizate
n familie (neinstituionalizate)
In family (non-institutionalised)
( Institutionalised)
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
Total
( Severe)
( Marked) ( Medium) ( Minor)
( Severe) ( Marked) ( Medium) ( Minor)

Total

Grav
( Severe)

Accentuat
( Marked)

686.798

233.324

375.019

74.891

3.564

669.800

226.543

366.493

73.426

3.338

16.998

6.781

8.526

1.465

105.065

37.661

55.733

11.161

510

101.458

36.236

53.853

10.908

461

3.607

1.425

1.880

253

Total

226
49

17.192

6.464

9.066

1.660

16.313

6.080

8.639

1.594

879

384

427

66

12.542

3.814

7.486

1.206

36

12.193

3.780

7.256

1.150

349

34

230

56

29

26.617

7.989

14.482

4.128

18

26.184

7.840

14.278

4.062

433

149

204

66

14

15.429

6.008

8.156

1.122

143

14.749

5.685

7.847

1.078

139

680

323

309

44

20.678

8.595

10.384

1.669

30

19.865

8.318

9.852

1.665

30

813

277

532

12.607

4.791

6.159

1.376

281

12.154

4.533

5.981

1.359

281

453

258

178

17

85.557

25.784

48.829

10.725

219

83.751

25.072

47.895

10.566

218

1.806

712

934

159

0
1

10.238

3.697

5.437

1.048

56

10.103

3.622

5.378

1.048

55

135

75

59

14.049

4.544

8.275

1.217

13

13.919

4.516

8.244

1.146

13

130

28

31

71

15.410

4.961

8.666

1.783

14.803

4.729

8.301

1.773

607

232

365

10

11.460

4.070

5.406

1.981

11.417

4.028

5.405

1.981

43

42

10.401

2.572

5.937

1.752

140

9.888

2.398

5.621

1.729

140

513

174

316

23

23.999

5.940

15.108

2.944

23.621

5.779

14.946

2.889

378

161

162

55

112.638

38.056

62.424

11.584

574

109.785

37.060

60.776

11.384

565

2.853

996

1.648

200

0
9

27.729

5.199

17.878

4.590

62

27.103

5.066

17.510

4.467

60

626

133

368

123

9.973

5.081

4.349

543

9.699

4.988

4.194

517

274

93

155

26

15.351

6.547

7.482

1.211

111

15.084

6.410

7.371

1.195

108

267

137

111

16

8.685

3.024

4.668

738

255

8.407

2.912

4.512

728

255

278

112

156

10

8.736

3.255

4.587

892

8.598

3.174

4.534

888

138

81

53

32.831

11.626

18.539

2.632

34

31.694

11.239

17.808

2.617

30

1.137

387

731

15

9.333

3.324

4.921

978

110

9.200

3.271

4.847

972

110

133

53

74

70.545

24.747

38.698

6.411

689

69.126

24.188

38.033

6.241

664

1.419

559

665

170

25

14.246

5.129

7.347

1.618

152

13.997

5.022

7.272

1.555

148

249

107

75

63

10.747

4.009

6.075

659

10.440

3.847

5.957

636

307

162

118

23

13.383

4.715

7.151

1.503

14

13.295

4.686

7.107

1.502

88

29

44

14

13.265

4.490

7.802

972

12.978

4.383

7.664

931

287

107

138

41

18.904

6.404

10.323

1.659

518

18.416

6.250

10.033

1.617

516

488

154

290

42

67.432

26.412

34.432

6.314

274

66.027

25.777

33.739

6.246

265

1.405

635

693

68

2
9

12.691

5.369

5.822

1.340

160

12.517

5.324

5.719

1.319

155

174

45

103

21

12.128

4.106

7.052

970

11.977

4.047

6.964

966

151

59

88

19.199

7.396

9.441

2.358

18.763

7.220

9.217

2.326

436

176

224

32

23.414

9.541

12.117

1.646

110

22.770

9.186

11.839

1.635

110

644

355

278

11

- continuare(continued)-

- continuare(continued)-

Regiune/Jude
(Region/County)
Nord-Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
Bucureti-Ilfov
Mun. Bucureti
Ilfov

din care: ( out of which:)

Total
Total

Grav
( Severe)

Accentuat
( Marked)

98.134

34.656

52.780

Mediu
Uor
( Medium) ( Minor)
10.499

199

Total
95.810

n familie (neinstituionalizate)
( in family - non-institutionalised)
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
( Severe)
( Marked) ( Medium) ( Minor)
33.581

51.816

10.263

150

Instituionalizate
( Institutionalised)
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
( Severe) ( Marked) ( Medium) ( Minor)

Total
2.324

1.075

964

236

49

22.287

8.402

11.471

2.390

24

21.860

8.180

11.336

2.321

23

427

222

135

69

11.343

3.270

6.397

1.633

43

11.103

3.131

6.329

1.624

19

240

139

68

24

21.787

8.646

10.656

2.475

10

21.371

8.492

10.451

2.426

416

154

205

49

18.331

5.928

10.717

1.669

17

17.895

5.739

10.514

1.626

16

436

189

203

43

10.857

4.812

4.807

1.136

102

10.419

4.548

4.689

1.095

87

438

264

118

41

15

13.529
83.707

3.598
25.604

8.732
46.140

1.196
11.046

3
917

13.162
80.938

3.491
24.499

8.497
44.839

1.171
10.741

3
859

367
2.769

107
1.105

235
1.301

25
305

0
58

18.047

4.612

10.321

2.794

320

17.431

4.515

9.893

2.707

316

616

97

428

87

14.033

4.100

8.230

1.633

70

13.846

3.989

8.168

1.622

67

187

111

62

11

4.029

1.492

1.961

511

65

4.017

1.484

1.957

511

65

12

7.349

2.021

3.687

1.431

210

7.162

1.970

3.590

1.407

195

187

51

97

24

15

19.723

7.375

9.480

2.795

73

18.692

7.028

8.998

2.629

37

1.031

347

482

166

36

20.526

6.004

12.461

1.882

179

19.790

5.513

12.233

1.865

179

736

491

228

17

63.720

20.404

35.983

7.151

182

62.905

20.130

35.542

7.077

156

815

274

441

74

0
26

56.651

17.333

32.354

6.794

170

56.107

17.080

32.148

6.734

145

544

253

206

60

25

7.069

3.071

3.629

357

12

6.798

3.050

3.394

343

11

271

21

235

14

Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest )

TOTAL
Fizic
( Physical)
Somatic
( Somatic)
Auditiv
( Auditive)
Vizual
( Visual)
Mintal
( Mental)
Psihic
( Psychic)
Asociat
( Associated)
HIV/SIDA
( HIV/AIDS)
Boli rare
( Rare diseases)
Surdocecitate
(Deafnessblindness)
Social
( Social)

fa de 31
Total
martie
- persoane 2009
( Total - (to March
31, 2009)
persons)
(+/-)
686.798
43.340

6. Persoane cu handicap, pe tipuri i grade de handicap, la 31 martie 2010


Disabled persons, by types and degrees of deficiencies, on March 31, 2010
din total, pe grade de handicap: ( out of total, by degree of deficiencies:)
din total:
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
( out of which:)
( Severe)
( Marked)
( Medium)
( Minor)
Copii
(Children)

Aduli
( Adults)

Copii
(Children)

Aduli
( Adults)

Copii
(Children)

Aduli
( Adults)

Copii
(Children)

Aduli
( Adults)

Copii
(Children)

Aduli
( Adults)

61.824

624.974

30.198

203.126

12.985

362.034

18.085

56.806

556

3.008

130.726

13.472

7.016

123.710

3.341

35.527

1.537

75.199

2.116

12.490

22

494

140.194

11.048

13.282

126.912

4.788

20.917

3.348

85.117

5.106

19.874

40

1.004

22.875

758

1.935

20.940

214

126

504

19.006

1.209

1.772

36

120.189

2.622

3.471

116.718

1.215

58.929

751

47.410

1.499

9.409

970

116.804

3.763

11.290

105.514

5.266

40.143

2.432

59.417

3.404

5.708

188

246

92.320

1.776

12.107

80.213

7.401

28.365

2.012

48.485

2.480

3.282

214

81

50.502

8.673

11.558

38.944

7.052

12.514

2.255

22.759

2.174

3.557

77

114

5.417

336

198

5.219

184

4.312

13

878

25

6.176

1.008

867

5.309

673

1.603

111

3.109

83

597

97

465

62

16

22

432

13

17

-119

1.030

674

222

75

59

562
1.033

Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest)

7. Persoane cu handicap aflate n familie


(neinstituionalizate), pe tipuri i grade de handicap, la 31 martie 2010
Disabled persons residing in family (non - institutionalised), by types and degrees of deficiencies, on March 31, 2010
Total
din total, pe grade de handicap: ( out of total, by degree of deficiencies:)
din care:
persoane cu
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
Tipuri de
( out of which:)
handicap
(
Severe
)
(
Marked
)
(
Medium
)
(
Minor
)
handicap
( Total
( Type of deficiencies)
Aduli
Aduli
Aduli
Aduli
Aduli
Copii
Copii
Copii
Copii
Copii
disabled
(Children) ( Adults)
(Children)
(Children)
(Children) ( Adults)
(Children)
(
Adults
)
(
Adults
)
(
Adults
)
persons)
669.800
61.766
608.034
30.153
196.390
12.977
353.516
18.083
55.343
553
2.785
TOTAL
Fizic
129.869
7.016
122.853
3.341
35.140
1.537
74.856
2.116
12.403
22
454
( Physical)
Somatic
139.772
13.282
126.490
4.788
20.853
3.348
84.916
5.106
19.748
40
973
( Somatic)
Auditiv
22.797
1.935
20.862
214
107
504
18.952
1.209
1.768
8
35
( Auditive)
Vizual
119.626
3.471
116.155
1.215
58.614
751
47.225
1.499
9.354
6
962
( Visual)
Mintal
108.374
11.277
97.097
5.256
36.807
2.431
55.140
3.404
4.958
186
192
( Mental)
Psihic
88.106
12.081
76.025
7.381
27.161
2.008
45.804
2.478
2.999
214
61
( Psychic)
Asociat
49.177
11.542
37.635
7.039
11.834
2.252
22.219
2.174
3.478
77
104
( Associated)
HIV/SIDA
5.370
198
5.172
184
4.269
13
874
1
25
0
4
( HIV/AIDS)
Boli rare
6.160
867
5.293
673
1.591
111
3.105
83
597
0
0
( Rare diseases)
Surdocecitate
549
97
452
62
14
22
425
13
13
0
0
(Deafness-blindness)
Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest)

Tipuri de
handicap
( Type of
deficiencies)
TOTAL
Fizic
( Physical)
Somatic
( Somatic)
Auditiv
( Auditive)
Vizual
( Visual)
Mintal
( Mental)
Psihic
( Psychic)
Asociat
( Associated)
HIV/SIDA
( HIV/AIDS)
Boli rare
( Rare diseases)
Surdocecitate
(Deafnessblindness)
Social
( Social)

8. Persoane cu handicap instituionalizate, pe tipuri i grade de handicap, la 31 martie 2010


Institutionalised disabled persons, by types and degrees of deficiencies, on March 31, 2010
Total
din total, pe grade de handicap: ( out of total, by degree of deficiencies:)
din care:
persoane cu
Grav
Accentuat
Mediu
Uor
( out of which:)
handicap
( Severe)
( Marked)
( Medium)
( Minor)
( Total
Aduli
Aduli
Aduli
Aduli
Aduli
Copii
Copii
Copii
Copii
Copii
disabled
(Children) ( Adults)
(Children)
(Children)
(Children)
(Children)
( Adults)
( Adults)
( Adults)
( Adults)
persons)
16.998

58

16.940

45

6.736

8.518

1.463

223

857

857

387

343

87

40

422

422

64

201

126

31

78

78

19

54

563

563

315

185

55

8.430

13

8.417

10

3.336

4.277

750

54

4.214

26

4.188

20

1.204

2.681

283

20

1.325

16

1.309

13

680

540

79

10

47

47

43

16

16

12

13

13

1.033

1.030

674

222

75

59

Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest)

VII. Protecia persoanelor cu handicap / Protection of Disabled Persons

9. Instituii publice de asisten social pentru persoanele adulte cu handicap aflate


n coordonarea Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, la 31 martie 2010
Social assistence institutions for the adult persons with handicap coordinated
by the National Authority for Disabled Persons, on March 31, 2010
Numr de
Numr
beneficiari
( Number)
( Number of beneficiaries)
Fa de 31
Fa de 31 martie
martie 2009
2009
Total
(To March
Total
(To March 31,
31, 2009)
2009)
(+/-)
(+/-)
TOTAL
Centre rezideniale
(Residential centers)
Centre de ngrijire i asisten
( Care and assistance centres)
Centre de integrare prin terapie ocupaional
( Integration centres for occupational therapy)
Centre pilot de recuperare i reabilitare persoane cu
handicap
( Disabled persons recovery and rehabilitation pilot
centres)
Centre de recuperare i reabilitare neuropsihiatric
( Neuropsychiatric recovery and rehabilitation centres)
Centre de recuperare i reabilitare persoane cu handicap
( Disabled persons recovery and rehabilitation centres)
Locuine protejate
( Shelter houses)
Centre de pregtire pentru o via independent (Training
centres for living an independent life)

Centre respiro
(Respite care centre)
Centre de criz
(Crisis centers)
Centre nerezideniale (regim de zi)
(Day care non-residential centers)
Centre de zi
( Day centres)
Centre cu profil ocupaional
(Centers with occupational character)
Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu
(Centers for ambulatory neuromotory rehabilitation
services)
Echipa mobil (Mobile team)
Servicii la domiciliu (Home social services)
Centre de consiliere psihosocial pentru persoane cu
handicap
( Psychic-social counselling centres for the persons with
handicap )
Centre de recuperare i integrare social recuperare
neuromotorie
( Recovery and social inclusion centres neurological
recovery )

369

18

18.676

-190

319

21

16.998

-29

99

-1

6.573

-351

19

1.535

-84

211

53

5.547

163

34

2.210

118

102

11

849

89

19

-1

37

10

17

10

50

-3

1.678

-161

13

-1

452

13

15

-5

31

-3

1.070

-225

1
2

0
1

4
80

-27
67

12

-5

45

21

Sursa: Direciile generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti
(Source:General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts
of Bucharest)

Tipuri de
handicap
( Type of
deficiency)

TOTAL
Fizic ( Physical)
Somatic ( Somatic)
Auditiv ( Auditive)
Vizual ( Visual)
Mintal ( Mental)
Psihic ( Psychic)
Asociat ( Associated)
HIV/SIDA
( HIV/AIDS)
Boli rare
( Rare diseases)
Surdocecitate
(Deafness-blindness)
Social ( Social)
1

10. Persoane cu handicap instituionalizate, pe tipuri de handicap, la 31 martie 2010


Institutionalised disabled persons, by types of deficiencies, on March 31, 2010
Centre de integrare
Centre de ngrijire
prin terapie
Centre de recuperare i
Locuine protejate
i asisten
Centre respiro
ocupaional
reabilitare1
(Care and assistance
(Respite care centre)
( Shelter houses)
(Integration centers by
(Recovery and
centers)
occupational therapy) rehabilitation centers1)
Fa de 31
Fa de 31
Fa de 31
Fa de 31
Fa de 31
martie 2009
martie 2009
martie 2009
martie 2009
martie 2009
(To
Total
(To March
Total
Total
(To March
Total
(To March
Total
(To March
March31,
31, 2009)
31, 2009)
31, 2009)
31, 2009)
2009)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)

Centre de zi2
( Day centres2)
Fa de 31
martie 2009
(To March
31, 2009)
(+/-)

Total

6.573
624
355
51
326
2.639
1.308
488

-351
30
-105
-13
-12
34
-176
28

1.535
21
7
14
53
914
352
163

-84
0
2
-3
-31
46
-100
4

8.004
180
33
8
165
4.254
2.491
580

307
-10
-3
2
129
223
-48
-35

849
27
26
5
18
604
60
88

89
-1
-10
0
3
34
-1
54

37
5
1
0
1
19
3
6

10
-2
0
0
1
8
1
2

1.678
517
95
4
53
394
170
252

-161
-117
-51
-2
4
-14
-47
104

24

23

10

-1

13

-1

38

37

10

-14

10

738

-166

-4

279

49

152

-62

Includ: centre pilot de recuperare i reabilitare pentru persoanele cu handicap; centre de recuperare i reabilitare neuropsihiatric; centre de recuperare i reabilitare pentru persoanele cu handicap, centre de
pregtire pentru o via independent, centre de criz.
(Include: Disabled people recovery and rehabilitation pilot centers; neuropsychiatric recovery and rehabilitation centers; disabled people recovery and rehabilitation centers; training centres for living an
independent life; crisis centres)
2
Includ centrele nerezideniale: centre de zi; centre cu profil ocupaional; centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; echipa mobil, Centre de consiliere psihosocial pentru persoanele cu
handicap, Centre de recuperare i integrare social recuperare neuromotorie.
(Include day care non-residential centres: day centres; centres with occupational character; Centers for ambulatory neuromotory rehabilitation services; mobile team; Psychic-social counselling centres for
the persons with handicap; Recovery and social inclusion centres neurological recovery)
Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest. )

11. Cheltuieli efectuate de Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) pentru protecia social
a persoanelor cu handicap neinstituionalizate i susinerea activitii proprii, la 31 martie 2010
Payments made by the National Authority for Disabled Persons (NADP) for the special protection of
non-institutionalised disabled persons and for maintaining its activity, on March 31, 2010
Cheltuieli
( Expenditures)
lei
(RON)
Total, din care: ( Total, out of which:)
Transport interurban auto i tren ( Intercity transportation bus and train)
Dobnzi la creditele persoanelor cu handicap (Interests for persons with disability loans)
Programe Phare i alte programe cu finanare nerambursabil (facilitatea de tranziie) ( Programs)
Cheltuieli de personal ( Staff expenditures)
- din care: comisia superioar de evaluare ( out of which: the superior committee of assessment)
Cheltuieli materiale i servicii ( Material expenditures and services)
Cheltuieli de capital (Capital expenditures)
Subvenii1 ( Subventions) 1
Pli efectuate n anii precedeni i raportate n anul curent, existente n contul ANPH de trezorerie (Payments made in
the former years and who are reported in the current year, existing in the ANPHs treasury account)

16.928.823,00
13.319.390,00
1.645.319,00
878.773,00
769.145,00
8.418,00
113.239,00
0,00
203.852,00

100,00%
78,68%
9,72%
5,191%
4,54%
0,05%
0,67%
0,00%
1,20%

-895,00

-0,01%

Numr mediu lunar


de beneficiari
(Monthly average
number of
beneficiaries)
48.102
1.799

Incepand cu anul 2007, conform Legii nr.448/2006, drepturile sunt pltite de catre Direciile generale de asisten social i protecia copilului din sume repartizate prin Direciile de Munc, de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse, cu excepia celor pentru transport interurban i dobnzile la creditele contractate de persoanele cu handicap, virate de ANPH.
( Starting with 2007, the rights are paid by the General Directorates for Social Assistance and Child Protection from amounts allocated by Labour Directorates from the state budget through the Ministry of Labour, Family
and Equal Opportunities budget, excepting the intercity transportation and the interest for the credits contracted by the disabled persons, transferred by NADP, according to the Law no.448/2006.)
1
Subvenii ctre Asociaia Nevztorilor din Romnia, Asociaia Surzilor din Romnia, Asociaia Invalizilor de Rzboi Nevztori, Liga Naional a Organizaiilor Persoanelor cu handicap din Cooperaia Meteugreasc
(Subventions to Romanian Blinds Association, Romanian Deafs Association, Romanian War Blind Invalids Association, The National League of the Organisations of Disabled Persons in Craftsman Cooperation)
Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest. )

12.Persoane cu handicap angajate, pe tipuri de handicap, pe regiuni/judee, la 31 martie 2010


Disabled persons employees by degrees of deficiencies, by regions/counties, on March 31, 2010
Regiune/Jude
(Region/County)
TOTAL
Nord-Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud-Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
Sud-Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Sud-Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

Total

Fizic
( Physical)

Somatic
( Somatic)

Auditiv
( Auditive)

Vizual
( Visual)

Mintal
( Mental)

Psihic
( Psychic)

Asociat
( Associated)

HIV/SIDA
( HIV/AIDS)

Boli rare
( Rare
diseases)

Surdocecitate
(Deafnessblindness)

29.050

6.855

11.316

3.419

3.317

927

1.477

1.050

200

401

88

2.818

572

999

447

381

70

135

75

17

122

492
323
1.096
279
338
290
3.098

96
107
147
58
70
94
799

338
389
627
417
556
771
3.955

1.073

77
97
173
143
98
211
884

1.142
181
502
190
240
1.507
193
2.483

78

0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
66
0
7
138

5
2
5
8

0
0
0
77
0
1

1
0
1
0
0
6
1

0
0
0
0
2
20

10
4
21
15

78

0
0
0
0
0
0

0
0
4
0
0
1

4
1
0
5
0
6
1

11
34
36
24
18
50

17
42
45
88

17

123

119
1
0
2
0
0

4
3
11
7
2
2

77
4
14
6
5
70
4

8
37
12
8
47
192

24
17
40
58

29

180

112

9
3
3
0
0
2

9
30
27
18
28
153

60
1
6
4
6
167
4

2
35
12
16
8
139

72
40
97
227

265

248

73

9
11
32
7
13
3

6
18
26
5
24
21

19
1
17
2
4
6
5

22
39
71
30
74
436

100
36
101
220

100

54

236

46
4
42
6
27
10

24
3
9
7
5
3

112
15
49
9
36
150
13

15
47
16
65
102
457

145
203
208
464

51

384

245

14
5
7
6
34
4

44
43
99
45
121
68

227
30
61
14
22
187
23

133
146
289
90
356
1.020

126
98
224
396

420

564

1.014

39
89
128
74
21
30

36
47
90
10
43
52

361
78
189
131
84
700
72

82
177
117
57
167
844

501
442
867
1.488

278

1.615

600

111
10
172
67
64
23

138
148
188
105
235
259

281
51
165
19
83
215
70

276
517
619
290
781
3.298

49
93
565
59
109
124

0
0
0
0
0
2

2
0
125
11

0
0
1
1

Regiune/Jude
(Region/County)

Total

Fizic
( Physical)

Somatic
( Somatic)

Auditiv
( Auditive)

Vizual
( Visual)

Mintal
( Mental)

Psihic
( Psychic)

Asociat
( Associated)

HIV/SIDA
( HIV/AIDS)

Boli rare
( Rare
diseases)

Surdocecita
te
(Deafnessblindness)

3.832
1.114
1.476
422
408
109
179
104
14
5
1
Nord-Vest
703
230
242
115
64
14
28
9
0
1
Bihor
285
83
101
28
34
6
9
24
0
0
Bistria-Nsud
1.105
437
259
138
141
43
42
32
12
0
Cluj
479
79
267
46
28
24
28
4
2
1
Maramure
318
95
53
67
61
9
18
15
0
0
Satu Mare
942
190
554
28
80
13
54
20
0
3
Slaj
4.973
1.251
2.077
513
499
310
157
113
41
10
2
Centru
1.133
296
377
94
96
199
33
37
0
1
Alba
875
199
322
125
107
10
64
23
24
0
Braov
129
47
40
21
12
0
1
4
1
3
Covasna
268
94
62
60
34
5
5
7
0
0
Harghita
1.008
280
459
71
102
55
24
3
14
0
Mure
1.560
335
817
142
148
41
30
39
2
6
Sibiu
4.593
791
2.042
493
553
121
354
140
60
34
5
Bucureti-Ilfov
4.367
752
1.967
447
526
112
330
140
59
30
Mun. Bucureti
226
39
75
46
27
9
24
0
1
4
Ilfov
Sursa: Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap prin Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului judeene i ale sectoarelor municipiului Bucureti.
( Source: National Authority for Disabled Persons by the General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest. )

0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
4
1