Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea personalului

1. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate? a) in selectia profesionala testele psihologice sunt utilizate ca un complement al interviului de selectie b) in organizatii, testele psihologice masoara diferentele dintre indivizi si reactiile comportamentale ale aceluiasi individ in diferite situatii c) supraevaluarea capacitatii de predictie a testelor este o eroare comisa de psihologi 2. Cine face in 1890 profetia conform careia "testele vor fi utilizate in viitor in instruirea, viata cotidiana sau la indicarea unor boli"? a) J. Mckeen Cattell b) Wilhelm Wundt c) Sir Francis Dalton 3. Cui apartine initiativa introducerii metodei analizei factoriale in afirmarea structurii bifactoriale a inteligentei: factorul g, inteligenta generala si factorii de grup. { a) Alfred Binet b) Theodor Simon c) Charles Spearman 4. Primul chestionar de personalitate: Personal sata sheet este utilizat in 1914 de catre Robert S. Woodworth pentru: a) domeniul industrial b) domeniul clinic c) domeniul militar 5. Standardizarea testelor se refera la faptul ca: a) este o sarcina, o proba identica pentru toti subiectii investigati b) se aplica in aceeasi unitate de timp pentru toti subiectii c) se aplica in acelasi fel si in aceleasi conditii pentru toti 6. Examinarea psihologica asistata de calculator si testele psihologice adaptative permit: a) utilizarea a cat mai putini itemi pentru cat mai multe informatii despre subiecti b) prelucrarea, interpretarea rezultatelor de catre calculator c) economisirea de timp pentru psiholog si subiecti 7. "Cand ne vom folosi (psihologii) capul in loc de formule?" este o critica adusa de Meehl: a) tendintelor de computerizare a examenului psihologic b) folosirii excesive a aparatului statistico- matematic in psihologie c) conceperea sistemica a psihicului uman
1

8. Psihometria se ocupa cu: a) analiza de itemi b) studiul validitatii, fidelitatii si sensibilitatii testelor c) etalonarea testelor d) interpretarea cantitativa si calitativa a rezultatelor 9. Evaluarea comportamentala, curent nou aparut, in anii 1960, are la baza: { a) comportamentul motric si verbal manifest b) comportamentul predictibil, previzibil c) comportamentul motric si verbal latent 10. Observatia, design- ul experimental, chestionarele de autoevaluare, interviurile, apartin metodologic: a) evaluarii psihometrice b) evaluarii comportamentale c) ambelor tipuri de evaluare 11. Tehnicile proiective, scalele psihopatologice, constructia, aplicarea si interpretarea testelor psihologice apartin metodologic: a) evaluarii psihometrice b) evaluarii comportamentale c) ambelor tipuri de evaluare 12. In 1988, J. Cone reduce modelele de evaluare comportamentala la abordare: a) nomotetica a trasaturilor b) idiografica a comportamentelor c) sintetica 13. Trasaturile psihice sunt deduse din frecventa, intensitatea comportamentelor si varietatea situatiilor in care apar conform teoriei lui: a) G. Allport b) J. Corsini c) L. S. Conttrel 14. Manualele de utilizare a testelor contin: a) baza conceptuala a testului b) datele psihometrice aferente constructiei testului c) normele si standardele de interpretare d) valoarea si limitele testului in cauza e) studii de caz, studii critice, de validare f) cu ce alte teste ar functiona intr-o baterie g) cu ce teste nu poate functiona intr-o baterie 15. Metodele de conducere a analizei muncii sunt: a) interviul
2

b) observatia directa c) studiul documentelor scrise d) chestionarul e) testarea psihologica 16. Modelul examenului psihologic complex, la nivel organizational, unde probele scrise sunt utilizate alaturi de cele practice, pe aparate, este frecvent utilizat in: a) SUA b) Marea Britanie c) Romania 17. Informatiile biografice utilizate in angajarea de personal urmaresc: a) determinarea unor criterii minime de ocupare a postului (preselectie) b) pregatirea interviului de angajare c) biodatele candidatilor 18. Datele factuale au rol in predictia succesului- insuccesului, pe postul solicitat de catre candidati: a) da b) nu 19. Cui apartine lucrarea "Strategiile carierei", ed. Dacia, 2004, Cluj-Napoca, cu informatii ample privind selectia de personal: a) Nicolae Grosu b) Nicolae Mitrofan c) Ana Munteanu 20. Interviul de angajare cel mai eficient este: a) standardizat b) semistandardizat c) nestandardizat 21. Despre stresul intervievatorului, care poate sa- l conduca la decizii imprecise, ne aduc informatii studiile recente ale lui: a) E. C. Webster b) P. Mehl c) Arvey Champion 22. Interviul situational ca varianta a interviului structurat se bazeaza pe: a) incidente critice specifice unui post de munca b) proiectarea unor scenarii-probleme importante ce vor fi rezolvate de catre candidati c) candidatul este pus sa povesteasca evenimente importante legate de alegerea carierei 23. Proba de lucru (job sample) este: a) replica in miniatura a unui post de munca b) masurare a unor deprinderi, aptitudini de munca
3

c) investigarea cunostintelor privind postul de munca solicitat 24. Coeficientii de corelatie intre performantele reale de munca si performantele obtinute la o proba de lucru sunt: a) intre 0,40-0,60 b) intre 0,60-0,80 c) intre 0,20-0,40 25. Corelatiile dintre testele psihologice clasice si performantele profesionale au valori intre: a) 0,20-0,40 b) 0,40-0,60 c) 0,60-0,80 26. Testele situationale se potrivesc: a) in profesii manageriale b) in profesii cu continut manual c) in profesii care implica relatii sociale 27. In evaluarea performantelor profesionale "efectul recent" se refera la: a) comportamente, rezultate din ultima perioada a celui evaluat b) compararea performantelor profesionale a celui evaluat cu a altor persoane recent evaluate c) aprecierea in functie de grupul de lucru din care vine evaluatul 28. "Eroarea tendintei centrale" in evaluarea performantelor profesionale se mai numeste: a) eroare de mediocrizare b) eroarea performantei medii c) eroarea editarii performantelor marginale 29. Practicarea evaluarilor selective presupune: a) evaluatorii sa fie din punct de vedere al pozitiei organizationale cat mai aproape posibil de cei evaluati b) evaluatorii sa nu aiba din punct de vedere al pozitiei organizationale nimic in comun cu cei avaluati c) folosirea mai multor evaluatori 30. Expectanta, notiune ce face parte din scala de evaluare cu ancore comportamentale (Smith si Kendall, 1963) se refera la: a) estimare bazata pe observarea comportamentului manifestat anterior in mod sistematic la un post de munca b) comportament asteptat din partea unei persoane in timpul desfasurarii activitatilor sale de munca c) comportamente anticipate, asteptate de angajati in privinta unui post de munca