Sunteți pe pagina 1din 125

S.C. EURO PROIECT S.R.L.

Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Proiect nr: 46/2009

CREAREA UNUI PARC DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIER CREANGA


Faza proiectare: P.Th.+C.S. Beneficiar: Consiliul Local al Sectorului 2, Bucuresti
Lista de semnaturi Sef proiect: Instalatii electrice: arh. Stroe Cristian ing. Maricela Bolea

(SC PROMS CONCEPT GROUP-PROIECTANT SPECIALITATE) Amenajari si inst. Irigatii: ing. Doldur Laurentiu ing. Dumitrescu Romeo ing. Hutu Carmen

1 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

A)Partea scrisa ...................................................................................................... 4


1. DATE GENERALE ..............................................................................................................................4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. DENUMIRE INVESTITIE:..............................................................................................................4 AMPLASAMENT: Sector 2 - Bucuresti ...................................................................................4 Primaria Sectorului 2, Bucuresti .....................................................4

TITULARUL INVESTITIEI:

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Primaria Sectorului 2, Bucuresti...................................................4 ELABORATORUL PROIECTULUI: SC EURO PROIECT SRL .............................................................4

DESCRIEREA LUCRARILOR ........................................................................................................5 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. Generalitati ................................................................................................................................5 Amplasamentul......................................................................................................................5 Topografie..............................................................................................................................5 Clima si fenomenele naturale ale zonei ................................................................................5 Geologia si seismicitatea .......................................................................................................6 Prezentarea proiectului pe specialitati..................................................................................6 Devierile si protejarile de utilitati afectate............................................................................6

2.1.7. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea lucrari definitive si provizorii 7 2.1.8. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemnea .....................................7

2 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.1.9. 2.1.10. 2.2. 2.2.1.

Trasarea lucrarilor .................................................................................................................8 Antemasuratoarea.................................................................................................................8

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI ..................................................................................9 VOLUMUL I MEMORIU TEHNIC GENERAL ..................................................................9

2.2.2. VOLUMUL II MEMORIU TEHNIC PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII SI AMENAJARE ........................................................................................................................................ 10 2.2.2. VOLUMUL III MEMORIU TEHNIC PENTRU REVITALIZAREA SPATIULUI DENDROLOGIC ................................................................................................................................... 59 2.2.3. VOLUMUL IV MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII PENTRU IRIGATII si ALIMENTARE APA 66 VOLUMUL V MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII ELECTRICE SI TELECOMUNICATII ..... 68

2.2.4.

3 . CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITATI ..................................................... 74


3.1. CAIET DE SARCINI-CAIET DE SARCINI PLANTATII .................................................................. 74 3.2. CAIET DE SARCINI-MOBILIERUL DE PARC ........................................................................................ 80 3.3. CAIET DE SARCINI -SPATII PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, LOCURI DE JOACA................................ 82 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE ................................................................................... 96 CAIET DE SARCINI INSTALATIE SUPRVEGHERE ......................................................................... 115 CAIET DE SARCINI SISTEM IRIGATII .................................................................................... 117 CAIET DE SARCINI EXECUTIA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT .............................. 119 CAIET DE SARCINI NISIP STABILIZAT................................................................................. 122

3.9. CAIET DE SARCINI EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CONFORM BREVETULUI VERDE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ................................................................................... 124

B) PARTEA DESENATA ................................................................................. 125

3 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

A)Partea scrisa

1. DATE GENERALE

Crearea unui parc de utilitate publica in cartierul Creanga

1.1.

DENUMIRE INVESTITIE:

Crearea unui parc de utilitate publica in cartierul Creanga

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

AMPLASAMENT: TITULARUL INVESTITIEI: BENEFICIARUL INVESTITIEI: ELABORATORUL PROIECTULUI:

Sector 2 - Bucuresti Primaria Sectorului 2, Bucuresti Primaria Sectorului 2, Bucuresti SC EURO PROIECT SRL

4 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2. DESCRIEREA LUCRARILOR 2.1. Generalitati

2.1.1. Amplasamentul Teren in suprafata de 1.96 ha delimitat de Str. Muntii Buzaului, Str. Apostol Nicolae, calea ferata, Sector 2, Bucuresti

2.1.2.

Topografie Terenul pus la dispozitie pentru crearea Parcului Creanga, este amplasat in sectorul 2 al

capitalei si are o suprafata de 1.96ha. Aceasta suprafata este delimitata de Str. Muntii Buzaului, Str. Apostol Nicolae, calea ferata si are un potential deosebit ca spatiu public. Terenul propus reamenajrii este in prezent viran, destinat depozitarii abuzive a deseurilor. Reprezint astfel o zon de risc, o surs de poluare si de vandalism. Amplasamentul investigat este actualmente liber de orice constructie fiind situat de-a lungul caii ferate.

2.1.3. Clima si fenomenele naturale ale zonei Date climatice : Temperatura medie anuala este de 10,3 C, temperaturile medii cele mai scazute din ianuarie coboara pana la -3,2 C , iar cele mai ridicate din iulie urca pana la 22 C ,Temperatura maxima absoluta inregistra la statia meteorologica Filaret a atins 41,1 C, iar minima absoluta a coborat sub -32 C.

5 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.1.4. Geologia si seismicitatea Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament, conform Normativului P100/92 sunt: zona seismica de calcul D, valoarea coeficientului Ks = 0,16, perioada de colt Tc= 1,5. Adancimea de inghet se apreciaza conform STAS 6054/77 la 0,9m fata de cota teren. Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet in zona este de 1,20 m, dar se recomanda a se stabili pe baza observatiilor locale. Natura terenului de fundare este nisip cu rar pietris. Nivelul apelor freatice subterane este situate la adancimi de cca 6,00 m de la nivelul terenului si nu va influenta asupra executiei lucrarilor si asupra exploatarii constructiilor proiectate. 2.1.5. Prezentarea proiectului pe specialitati Documentatia prezentului proiect tehnic se prezinta n 7 volume, respectiv: Volumul I Memoriu tehnic general Volumul II Memoriu tehnic pentru constructii si amenajari Volumul III Memoriu tehnic pentru revitalizarea fondului dendrologic Volumul IV Memoriu tehnic pentru instalatii de irigatii Volumul V Memoriu tehnic pentru instalatii electrice Volumul VI Caiete de sarcini pe specialitati. Volumul VII Listele cu cantitatile de lucrari si documentatia economica. Volumele cuprind piese scrise, precum si piesele desenate corespunzatoare. 2.1.6. Devierile si protejarile de utilitati afectate Lucrarile de amenajare a zonei verzi existente se vor realiza prin executatea urmatoarelor lucrari principale de arhitectura si instalatii: lucrari pregatitoare pentru inceperea executiei (organizarea de santier la obiect, desfaceri si eliberarea amplasamentului);

6 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

lucrari de arhitectura pentru reamenajarea zonei (igienizarea amplasamentului, construirea tramei de alei, instalarea foisoarelor, a locurilor de joaca, amenajari peisagere si decorative, montarea mobilierului de parc); lucrari de toaletare a vegetatiei existente, curatarea si debarasarea vegetatiei uscate si imbolnavite. Materialele achizitionate pentru aceasta lucrare pot fi depozitate pana la punerea in opera in incinta spatiului verde. Echipamentele necesare executiei, procurate de catre executant, vor fi depozitate pana la montare in baza sa de productie. In timpul desfasurarii lucrarilor de executie, muncitorii executanti (constructori si montori) vor fi instruiti sa respecte cu strictete masurile si normele de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatii de constructii montaj. Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de santier la obiect au caracter de provizorat si vor functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor. Aceste obiecte sunt utilizate zilnic de catre executant pentru activitatile tehnologice de executie (ateliere, platforme de lucru, etc), pentru depozitarea materialelor (magazii, depozite si platforme pentru depozitare) si pentru activitati sociale si administrative (vestiare, birouri, etc). In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia mediului si a instalatiilor electrice in functiune si va asigura conditiile de protectie a muncii si a muncitorilor executanti. Pentru inceperea executiei executantul va cere aprobarea de la forurile abilitate si va incheia obligatoriu cu beneficiarul investitiei un program de executie detaliat cu durata si termene de executie pe categorii de lucrari. Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru circulatia masinilor de pompieri.

2.1.7.

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea lucrari definitive si provizorii

Sursele de ap, de energie electric, telefon, pentru organizarea de antier, vor fi cele existente in zona. Costul de baransarii la utilitati (enrgie electrica si apa) atat pentru bransarea definitiva si pentru organizarea de santier sunt prinse in devizul general. 2.1.8. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemnea Caile acces, caile de comunicatii sunt cele existente deja pe locatie.
7 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.1.9.

Trasarea lucrarilor Pentru lucrrile cuprinse n prezenta documentaie, predarea amplasamentului se face

n mod obligatoriu de ctre reprezentantul beneficiarului. Orice modificare de amplasament se va face numai cu acordul proiectantului. 2.1.10. Antemasuratoarea n caietele de sarcini - parte integrant a prezentului proiect tehnic, sunt prezentate unitile de msura i modul de efectuare a msurtorilor pentru fiecare categorie de lucrri n parte. Se face precizarea c, n vederea recepionarii lucrrilor, msurtorile se vor face de ctre constructor mpreun cu reprezentantul beneficiarului, iar n caz de litigiu se va face apel la proiectant. Proiectantul i rezerv dreptul de a face msurtorile de verificare pe parcursul execuiei lucrrilor.

8 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.2.

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

2.2.1. VOLUMUL I MEMORIU TEHNIC GENERAL

Se urmaresc a fi realizate urmatoarele functionalitati: realizarea unor principii compozitionale la un inalt nivel calitativ realizarea imprejmuirii terenului ce urmeaza a fi destinat amenajarii ca parc sistematizarea circulatiei pietonale prin creionarea unor alei, legate de inserarea noilor functiuni, a unor noi puncte de interes introducere mobilier de parc de calitate amenajare de loc de joaca pentru copii amenajare teren multifunctional de sport realizare elemente de impact vizual dotarea parcului cu cosuri de gunoi moderne realizarea instalatiei de iluminat realizarea instalatiei de irigat

Parcul va cuprinde mai multe zone functionale: Zona de promenada, zone destinata copiilor, zone dedicate activitatilor sportive. Materialele propuse pentru reamenajare sunt cu precadere ecologice: lemn, piatra, nisip. Pe langa aceste materiale acest proiect propune pentru realizarea imprjmuirii un nou tip de material revolutionar si ecologic- WPC (wood polimer compozit), care combina calitatile care imbina naturaletea lemnului cu avantajele polimerilor moderni.

9 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.2.2. VOLUMUL II MEMORIU TEHNIC PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII SI AMENAJARE

2.2.2.1.

Alei pentru promenada si odihna

Alei din nisip stabilizat Aleile vor fi alei de nisip stabilizat, cu pante de 1,5 % dinspre ax spre margini. Bordurile la alei vor fi realizate din beton. Aleile sunt prevazute in rozarium. Materialul deosebit prin aspectul lui natural se adapteaza bine zonelor de agrement. Acest material cu o textura simpla este ecologic putand fi realizat din materialele locale (nisip de concasare), pastrand si un aspect permeabil. Nisipul stabilizat va fi realizat conform detaliului de executie urmator, folosind un amestec de nisip/ciment.

Lion Exemplu de alei din nisip stabilizat

Praga

Versailles

10 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

11 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Imprejmuire Personalizarea acceselor principale prin realizarea unei imprejmuiri decorative joase in zonele de intrare in parc, realizate din gard din material compozit -WPC si amplasarea unor portice de acces.

Este o combinatie de fibre de lemn foarte rafinat i rini polimerice virgine (plastic), unde fibrele de lemn sunt aliniate i ncapsulate n plastic. Din aceasta cauza compoziiei, WPC se bucur de cele mai bune caliti de lemn si plastic i are un aspect similar celui de lemn, cu o durabilitate mult mai mari. Principalele avantajele ale acestui material sunt: duritate extrem a suprafeei via lung i durabilitate rezisten mare la rupere rezisten bun la intemperii simplu de montat i prelucrat material ecologic mpiedic alunecarea nu apar achii i crpturi uor de ntreinut form stabil

2.2.2.2.

Spatii de recreere

Locuri de joaca Zonele destinate copiilor beneficiaza atat de soare cat si umbra.

12 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Modulele vor fi proiectate avand in vedere respectarea normelor de siguranta a locurilor de joaca europene impuse de Comitetul European pentru standardizare (Standarde Europene DIN EN 1176-1177).

Loc de joaca 1 Ansamblu Joaca tip TIBOO copii 1 -5 ani

13 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Labirint panouri joaca copii 1+5 ani

14 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Traseu de mers de-a busilea

15 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

16 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Leagan copii mici

17 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Leagan copii mari

18 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

19 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Casuta Joaca cu Escaladare

20 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Rotativa

21 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Ansamblu Joaca 2 turnuri tip DIABOLO

22 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

23 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Nisipar cu umbrela

24 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Loc de joaca 2 Locul de joaca se adreseaza grupei de varsta 4-14 ani. Ansamblu joaca complex tip BIIBOX

25 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Jucarie Rotativa Arcuri

26 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Casuta Joaca cu Escaladare

27 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Aeroskate

28 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Turn cu dependinte KANOPE

29 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Skatepark Zona de skateparc S-a considerat o zona speciala pentru un astfel de sport, in scopul interziceri aceastei activitati pe aleile parcului, fara a elimina aceasta placere pasionatilor. Zona este asemenea unui traseu prevazut cu rampe si obstacole specifice, zone cu diferite grade de dificultate, multumind orice doritor. Avantajele creeari acestei zone sunt nenumarate, daca ne gandim la numarul mare de adolescenti care folosesc carosabilul sau un cel mai bun caz trotuarele pentru acest sport, si la numarul mare de accidente ce rezulta dintr-un asemenea comportament. Elemente componente: Tip 1(tip Quarter Pipe) Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o platforma dreptughiulara imprejmuita de gard de protectie, de la care pleaca o rampa. Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 4,00 x 2,50 x 1,40 m, H max 2,50 m Tip 2 (tip Death Box/ Bauer Box) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o platforma patrata, de la care pleaca 3 rampe de dimensiuni si inclinari diferite. Tot ansamblul este marginit de un zid de protectie si de alunecare. Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 4,75 x 3,25 x 0,60 m, H max 0,99 m Tip 3 (tip Ollie Box) Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din doua elemente dreptunghiulare, unite intre ele, de inaltimi diferite . Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 3,00 x 1,00 x 0,25 m, H max 0,50 m

30 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Tip 4 (Tip Jump ramp) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realiat din o rampa de lansare, curbata . Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 1,50 x 1,25 x 0,60 m Tip 5 (Tip Rail) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din teava metalica rotunda, galvanizata . Dimensiunile sunt : LxBxh : 4,50 x 0 x 0,60 m

31 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Zona de fitness Acest spatiu este un element ce nu putea lipsi avand in vedere cererea foarte mare pentru astfel de activitati, dovada salile de fitness mereu neincapatoare. Aceasta zona va fi echipata cu aparatura statica si mobila, rezistenta la intemperii, ce se incadreaza in armonia peisajului natural si nu creeaza discrepante majore si suparatoare de tipul poluarii vizuale. Aceasta zona poate fi folosita de toate categoriile de varsta, fara discriminare, pericolul accidentelor fiind redus la minim, prin natura aparatelor. Spatiu de fitness se va amenaja pe suprafeta gazonata. Parcul fitness contine echipamente simple destinate utilizarii generale inclusiv persoane fara pregatire speciala Banda Alergare 1 utilizator

32 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Echipament de fitness gen banda de alergare, cu manere laterale de sustinere. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 160 x 60 x 100 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii. Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Bicicleta fitness tip 1 , cu manere - 1 utilizator

Echipament de fitness tip bicicleta cardio, cu manere mobile atasate pedalelor laterale. Va fi prevazuta cu un sezut Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 120 x 40 x 150 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957

33 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber.

Masina antrenament gen sky - Aparat Ski - 1 utilizator

Echipament de fitness tip ski, care imita miscarea unui schior. Va fi prevazuta cu 2 talpi pentru priza picioarelor si doua brate pentru maini, correlate intre ele. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 140 x 50 x 160 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Statie dubla alergare cross - Antrenor Cross - 2 utilizatori

34 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Echipament de fitness cu doua posturi de antrenament, care simuleaza antrenamentul de cross. Va fi prevazut cu 4 talpi pentru priza picioarelor si doua brate pentru maini, correlate intre ele, astfel ca miscarea sa fie coordonata. Cele doua posturi de antrenament vor fi atasate unui panou central de informatii, cu pictograme si instructiuni. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 390 x 70 x 200 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Presa picioare, Antrenor gambe - 2 utilizatori

Echipament de fitness cu doua posturi de antrenament, pentru muschii gambelor. Va fi prevazut cu 2 scaune pentru sezut cu spatar si 4 talpi pentru priza picioarelor . Utilizatorul va impinge propria greutate pentru a se antrena. Cele doua posturi de antrenament vor fi atasate unui panou central de informatii, cu pictograme si instructiuni. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 230x70x200 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber.

35 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Statie dubla ramat piept, Antrenor piept - 2 utilizatori

Echipament de fitness cu doua posturi de antrenament, pentru muschii pieptului. Va fi prevazut cu 2 scaune pentru sezut cu spatar si 2 cadre metalice cu prize diferite pentru impins/ramat orizontal . Utilizatorul va impinge propria greutate pentru a se antrena. Cele doua posturi de antrenament vor fi atasate unui panou central de informatii, cu pictograme si instructiuni. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 250x70x200 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Aparat genoflexiuni plan oblic

36 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Grupa de varsta 10-99 ani. Echipament de fitness tip presa inversa picioare, cu miscare similara genoflexiunilor pe plan oblic, cu un sezut culisant pe suport de inox. Utilizatorul va culisa in plan vertical pe acest sezut impingand in picioare greutatea corpului.

Bicicleta fitness Tip 2

37 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Grupa de varsta 10-99 ani.Echipament de fitness stil bicicleta, pentru o singura persoana. Scheletul va fi integral metalic, cu sezut ergonomic din cauciuc. Suprafata de siguranta va fi intre 10-15 mp iar inaltimea maxima va fi de 0,5 m.

Antrenor musculatura brate

38 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Grupa de varsta 10-99 ani.Echipament de fitness antrenament muschii bratelor, deltoizi, triceps, pentru o singura persoana. Scheletul va fi mixt, metal si lemn, iar miscarea va fi de balans de-a lundul uneor bare paralele unite de trepte metalice. Suprafata de siguranta va fi intre 35-40 mp iar inaltimea minima va fi de 3 m.

39 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Antrenor musculatura abdomen

40 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Grupa de varsta 10-99 ani.Echipament de fitness stil spalier oblic, antrenament muschii abdomenului, pentru o singura persoana. Scheletul va fi mixt, metal si lemn iar suprafata de siguranta va fi intre 20-25 mp iar inaltimea minima va fi de 3 m.

41 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Bare orzontale

42 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Bare paralele

43 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Scara suspendata

44 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Parcurs obstacole

45 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Piste pentru biciclisti Parcursul pentru biciclete este o zona specifica si limitata echipata cu obstacole, denivelari si rampe specifice traseelor mountin-bike, ce au rolul de a dezvolta abilitati compatibile acestui sport, de tipul echilibrului, capacitate de reactie rapida etc. Elemente pista biciclisti Tip 1 Mica Colina- WOOPS

Echipament traversare bicicleta in forma de mini colina, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile vor fi 2x1x0,5 m.

46 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Tip 2 Platforma patrata- TABLE

Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma patrata si 2 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 3x1x0,5 m.

47 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Tip 3 Piramida

Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma patrata, si 4 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 3x3x0,5 m.

48 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Tip 4 Dubla rampa-Spine

Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma dreptunghiulara ingusta si 2 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 2,5x1x0,5 m.

49 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Tip 5 Rampa avant- SATELITE

Echipament traversare bicicleta realizat din 1 rampa de saritura la 45 de grade in forma de semicerc, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 2,4x1,1x1 m. Tip 6 Colina abrupta- PENTE

50 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Echipament traversare bicicleta in forma de colina abrupta,cu varful rotunjit, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 2,9x1x1 m. Tip 7 Dealul distractive- FUN BRIDGE

Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma dreptunghiulara lunga prevazuta pe mijloc cu un pod din barne metalice galvanizate si 2 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 4x1x0,5 m.

51 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Tip 8 Colina- BUMP

Echipament traversare bicicleta in forma de mini colina, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile vor fi 2x1x0,5 m. Acest parcurs face parcul mult mai atractiv, si are scopul de a acoperi un numar cat mai mare de necesitati si de a atrage un numar cat mai mare si mai diversificat de persone. Teren multisport Terenul va fi in totalitate realizat din confectii metalice si vor avea in compozitie 2 tipuri de panouri panouri cu zona de joaca(cos baschet,poarta) si panourile laterale cu rol de imprejmuire. Designul lor va permite o diversitate foarte mare de jocuri atat cu mana cat si cu piciorul dar si basket, tennis si mini fotbal. Accesul la teren se va face printr-o doua intrari laterale si doua intrari prin spatele portilor

52 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Distanta prevazuta intre panourile de intrare va fi de minim 60 cm. Stalpii vor fi circulari cu un diametru de minim 120 mm si o grosime a otelului de minim 2 mm. Toate panourile vor fi executate din lamele patratice din otel de doua tipuri de dimensiuni : cele longitudinale de minim 30 x 2 mm si cele transversale de 10 x 2 mm si vor fi prinse de stalpii circulari prin sisteme modulare cu minim 2 puncte de sprijin, protejate cu capace de plastic antivandalism. Toate prinderile vor fi protejate cu mansoane de cauciuc pentru a evita vibratiile si zgomotul. Laturile mici ale terenului vor fi compuse pentru combinatia jocuri de mana/ picior/ basket , cu porti de aprox. 3x2m, cu o grinda de sprijin sub forma de dreptunghiulara. Laturile mici vor fi alcatuite din minim 6 panouri cu inaltime min 2m care se vor prelungi pana la 3,80 m cu plasa vinilica de protectie, cu ochiuri 10x10 cm, grosime fir minim 3 mm si un panou mai inalt, deasupra caruia se va prevedea cosul de baschet cu inelul la o inaltime de aproximativ 3,05 m. Panoul de basket va fi de aprox. 1.4 x1.2m, va fi din placaj de inalta densitate incasabil, tratat exterior, anti graffiti , rezistent la UV si o grosime de minim 22 mm. Cosul de basket va fi prevazut cu un inel de basket din inox. Inelul va fi fixat pe placa printr-o structura metalica nu va fi fixat doar pe placa. Plasa inelului va fi din lant de otel inoxidabil antivandalism. Terenurile de sport prin designul lor si prin calitatea materialelor vor necesita o intretinere minimala. Portile , panourile, gardurile vor fi din metal galvanizat si vopsite apoi prin pudra de poliester. Culorile vor fi stalpii gri antracit, panourile verzi. Pentru montare se va reface suprafata suport existenta (asfalt obligatoriu), se va turna beton pentru fixarea stalpilor in fundatii. Pardoseala prefabricata, de grosime constanta 4,5 mm, cu suprafata gofrata pe baza de cauciuc special poliizoprenic, incarcaturi minerale si pigmenti, calandrat, vulcanizat, confectionat in suluri de formaturi si grosimi oportune. Poseda o rezistenta optima si durata in timp, intretinerea este foarte simpla si foarte usoara si se prezinta intr-o gama larga de culori, toate fiind studiate pentru a rezista la diverse conditii climatice precum si la razele UV. Modalitatea de punere in opera este lipirea de asfalt bicomponent cu adeziv poliuretanic

53 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.2.2.2.1. Elemente de impact vizual Foisor Mileniul III Foisorul complex este un loc umbrit care inglobeaza un arbore, natura fiind o parte componenta in procesul evolutiv al oricarui element al acestui proiect. Structura de rezistenta a foisorului este alcatuita din: -fundatie din beton -stalpi din lemn cu inatimea de cca 6m cu placute metalice inglobate in beton -grinzi inclinate in consola cu lungimea de cca. 6,5m -tirant metalic (diametrul de 22mm) pentru sustinerea grinzilor

54 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Pentru economisirea de energie iluminatul foisoarelor va fi realizat cu corpuri de iluminat dotate cu surse speciale tubulare cu led. Acestea vor fi alimentate cu ajutorul unor panouri solare si acumulatori care inmagazineaza energia. Dimensionarea panourilor si a acumulatorilor se va face in functie de potentialul zonui unde este prevazuta montarea foisorului. Potentialul trebuie evaluat cu ajutorul unui aparat care prin intermediul senzorilor inregistreaz parametrii solari ai zonei. Parmetrii solari inregistrati o perioada determinata vor fi prelucrati astfel incat se va stabilii cu precizie potentialul solar. Pozitia de montaj si dimensionarea panourilor vor fi in functie de aceste masuratori.

55 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Landart

Zone cu un mare impact vizual care imbina elemente constructive alcatuita din bucati de piatra ornamentale si elemente florale. 2.2.2.3.7. Moblier parc Calitatea mobilierului propus este definitorie pentru imaginea finala a obiectivului si a intregii zone propusa dezvoltarii. Se recomanda procurarea unui mobilier realizat intr-o manier stilistic care s se nscrie n linia general a ansamblului i ntr-o cromatic ct mai neutr (culori recomandate verde, lemn-natur). Se propune folosirea unei game de mobilier cu un design deosebit, din materiale ecologice, (in mod prioritar fata de utilizarea materialelor clasice). Se propune folosirea unor echipamente de parc produse de firme specializate. Banci monopicior Bancile monopicior din lemn tratat, fara brate laterale, cu spatarul mai ingust decat lungimea bancii, care spre deosebire de modelele clasice (prezentate la prima varianta), permit acostarea caruciorului cat mai aproape, si nu prevad obstacole de tipul bratelor mentionate. Un alt avantaj este acela ca bancile au fundatie proprie, cu 4 prezoane, nepermitand decalarea, inclinarea pe diferite directii, si sunt rezistente la vandalism. Un alt avantaj ala cestor banci este aspectul pro-ecologic, lemnul nefiind vopsit ci tratat, astfel incat poluarea prin desprinderea vopselei de pe lemn este evitata.

56 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Cosuri de gunoi Cosurile de gunoi ,speciale pentru parcuri, vor fi imbracate in lemn oferind un aspect natural si intregind gama de mobilier de parc.

Intreaga gama de mobilier de parc va folosi acelasi tip de lemn tratat. Desi aparent nesemnificative pentru protectia mediului inconjurator, acest parc tine cont aproape la fiecare
57 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

aspect de respectul pentru natura. Alte exemple eco friendly sunt suprafetele lemnoase (material ecologic) - banci, gard, foisor, care vor fi tratate pentru rezistenta la factorii atmosferici, si nu vopsite, vopseaua un produs toxic si foarte poluator, fiind usor de indepartat si raspandit in atmosfera, sub influenta agentilor externi. Aleile evita pe cat posibil bitumul, un material toxic, mai ales la temperaturile ridicate ca cele inregistrate frecvent in capitala, si opteaza pentru sorturi de pietris cu ciment, un material ecologic, si care se integreaza mult mai firesc in peisajul natural al parcului. Toaletele ecologice vor lua locul celor clasice, find mult mai usor de igienizat si avand un impact minim asupra mediului.

Infochioscuri

In parcul nou creat vor fi amplasate 4 infochioscuri electronice si patru panouri informative. Infochioscurile electronice vor permite familiarizarea interactiva a cetatenilor la flora si fauna locala precum si cu aspectele privind protectia mediului si un mod de viata ecologic. De asemenea vor fi prezentate si principalele programe derulate la nivel national si local privind protectia mediului astfel se va obtine un grad mai mare de participare a populatiei la aceste programe. Fisele tehnice inclusiv cerintele pentru software sunt anexate la documentie. Cele 2 infochioscuri amplasate in apropierea zonelor de joaca vor contine si jocuri cu rol educativ in domeniul protectiei mediului implementatand conceptul Ne jucam Invatam. Panourile fixe iluminate cu surse alimentate cu panouri solare vor contine informatiile legate de publicitatea proiectului precum si reguli de conduita in cadrul investitiei.

58 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.2.2. VOLUMUL III MEMORIU TEHNIC PENTRU REVITALIZAREA SPATIULUI DENDROLOGIC

In prezent arborii si arbustii necesita operatii de toaletare si ingrijire, neexistand nici un aliniament in parc.

Solutia vegetala propusa este alcatuita din plante cu precadere indigene. Plantele ornamentale au fost alese din considerente estetice pentru a crea armonii deosebite in zonele tematice din parc. Fiecare arbore va fi plantat conform detaliului tehnic desenat, intr-o fosa de 1,5x1,5x1,5m. Va fi realizat un dren natural din pietris si nisip de 10 cm in groapa. Plantele vor fi asezate in pozitie verticala. Umplutura pregatita va fi asezata in jurul radacinii. Tasarea sau udarea vor insoti operatiunea de umplere cu pamant pentru a elimina golurile de aer.

VEGETATIA ARBORESCENTA este reprezentata de abori din specii diferitespecii autohtone sau aclimatizate precum: Tei, tilia platyphyllos; Gladita, gleditsa
59 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

triacanthos; Sophora, sophora japonica20; Salcam, robinia pseudoacacia; Tei, tilia cordata; Frasin, fraxinus excelsior; Stejar, quercus robur; Quercus petraea; Paltin argintium, acer saccharium; Jugastru, acer campestre; Paltin de camp, acer platanoides; Anin negru, alnus glutinosa; Taxus bacata; Pin negru, pinus nigra; Stejar rosu american, quercus rubra; Parrotia persica; Liquidambar styraciflua; Ginkgo biloba; Liriodendron, liriodendron tulipifera; Koelreuteria paniculata; Nuc comun, juglans regia

Salcia alb (Salix alba)

Nuc comun, juglans regia

60 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

VEGETATIA ARBUSTIVA Proiectul propune plantari cu specii de arbusti rezistenti la conditiile climatice aspre din zona: eleagnus angustifolia, tamarix, buddleia, genista Aceste specii vor crea o ambianta deosebita in parc, rupand orizontalitatea parcului. Pe langa aceste specii, bine integrate in zona interioara a zonei de plimbare si odihna, vor fi plantati arbusti decorativi obisnuiti cum ar fi forthysia, syringa, kerria, cotinus, etc

Forthysia

Eleagnus angustifolia

Tamarix

Syringa

Vegetatia arbustiva incadreaza aleile si ofera perspective deosebite atat din zonele de odihna cat si din zona pietonala. Se vor folosi diferite specii de arbusti pentru a crea efecte interesante de-a lungul intregului an prin flori, frunze, mirosuri, si locatie. Toti arbustii folositi sunt adaptati conditiilor locale si se preteaza foarte bine acestui tip de amenajare peisagistica ( prin stil, scara, amplasament)

Arbustii vor fi protejati la radacina de noi burieni si pentru pastrarea umiditatii prin aplicarea unui strat de 5 cm de scoarta de conifer sau paie (sau un alt material cu o textura asemanatoare). Zonele cu texturi speciale din parc vor fi spatiul de joaca acoperit cu geotextil si nisip, si zona cu arbori apartinand barierei verzi care va fi acoperita cu geotextil si pietris decorative.
61 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

FLORI PERENE

Proiectul propune plantarea de plante perene de tip flori sau plante agatatoare. Speciile sunt alese din considerente climatice si se plantele cu spini sau cele ocolite de acte de vandalism ca trandafirii snow carpet iedera, achilea, graminee si specii autohtone cum ar fi papaver orientale, pennisetum orientale, lavandula .

Papaver orientale

Lavandula

Hedera helix

62 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Rosa snow carpet

Graminee

Achilea

Festuca glauca

Pentru izolarea gardului din nordul parcului se va folosi Hedera helix, planta cataratoare .

63 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

STRATUL IERBACEU / PELUZA Suprafetele inierbate vor fi adaptate la conditiile climatice ale zonei. Se propune folosirea unui strat ierbaceu adaptat zonei, inspirat din compozitia naturala ale peisajelor de campie. Peluza trebuie sa fie adaptata terenului plan si sa aiba o compozitie floristica formata din specii de ierburi mezofile combinate cu unele elemente stepice de uscaciune. Producatorul de seminte va propune un amestec potrivit respectand aceste criterii, si il va putea compune dupa cum urmeaza: Lolium perene,3; Poa angustifolia,1; Festuca pseudovina,1; Festuca vallesiaca,1; Agrostis solonifera,1; Pregatirea terenului: Pregatirea terenului destinat insemantarii se realizeaza astfel: In prima etapa se realizeaza decapare a stratului vegetal, urmata sapatura pentru plantare si apoi adaugarea panatului vegetal pentru plantare. Terenul pregatit se va insamanta in afara perioadelor de iarna. Aceasta insamantare poate fi realizata in orice luna a anului, dar cele mai indicate perioade sunt cele din primavara si toamna. Imediat dupa imprastierea semintelor, se va trece cu rarita pentru a acoperi, si se vor adauga 1 sau 2 cm de pamant nutritiv ; se va trece cu un tavalug (cilindru) de o greutate minima de 200 kg care va termina insemantarea. Semintele germineaza dificil in perioada de seceta, si este necesara irigarea daca se insaminteaza in perioada secetoasa. Straturile de flori vor fi plantate tinandu-se cont de perioada de inflorire, pentru a asigura o prezenta florala pe toata perioada vegetativa. Trebuie mentionat ca stratul de sol va fi imbunatatit prin adaugarea a 10 cm de pamant fertil, pentru o mai buna dezvoltare a covorului vegetal. Aspectul parcului va fi intregit de materialul dendrologic care va respecta stilul gradinilor englezesti. Gradina englezeasca este un spatiu caracterizat prin salbaticie si aparenta dezordine. In jurul unei banci sau unui aranjament de pietre, ce constituie punctul central al spatiului, se planteaza o multitudine de plante si flori perene, ce se revarsa nestingherite in toate partile. Acest tip de gradina are avantajul ca nu este pretentioasa si nu necesita un program riguros de udare si
64 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

ingrijire, salbaticia fiind caracteristica ei definitorie. Se preteaza foarte bine celor care din varii motive nu pot aloca prea mult timp acestei indeletniciri, fiind perfecte pentru casutele mici, traditionale.

65 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.2.3. VOLUMUL IV MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII PENTRU IRIGATII si ALIMENTARE APA

Se va asigura irigarea tuturor suprafetelor prin aspersoare tip rotativ cu raze de 8 m si 5 m si aspersoare de tip spray conform planului anexat. La executarea retelei de irigare se folosesc materiale plastice, deoarece au o rezistenta mai buna la agentii chimici, ofera posibilitati usoare de imbinare si usurinta de manipulare. Suprafata este impartita in mai multe parcele care se iriga independent. Conductele de distributie fac legatura cu cele secundare prin electrovane. Programatorul se va monta in zona de acces, fiecare zona putandu-se programa independent. Avantajele sistemului programabil fata de sistemul de actionare manuala: -se reduce forta de munca. -se pot face irigari repetate pe perioade scurte. -se poate iriga chiar si in afara orelor de program ale angajatului insarcinat cu irigarea. -se realizeaza o monitorizare exacta a udarilor. -nu necesita supervizare. Montajul acestor aspersore se face ingropat, la nivelul solului. In momentul functionarii, datorita presiunii apei acesta ridicandu-se deasupra solului cu circa 10 cm. Presiunea minima la aceste tipuri de aspersore poate lucra este de 1,5 bar putand iriga pe o raza de 10 m.Aspersoarele au un debit cuprins intre 0,17 si 1,27 m/h. Distanta intre aspersoare este cuprinsa intre 8 si 12 m pentru asigurarea undei uniformitati de aproximativ 95%. Sursa de apa va fi asigurata din lac prin instalatia de pompare existenta. Dimensionarea se face pentru urmatoarele norme de udare: - pentru gazon: 30l/mp saptamanal - pentru flori: 10-15l/mp la 3 zile - pentru arbusti: 10-20l/arbust saptamanal in functie de marimea arbustului - pentru arbori: 20-50l/arbore saptamanal, in functie de marimea arborelui. Reteaua de apa potabila este reprezentata prin 8 cismele. Acestea vor fi actionate din lateral, inlesnind folosirea si a celor mai mici sau a celor cu probleme locomotorii.
66 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

67 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.2.4. VOLUMUL V MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII ELECTRICE SI TELECOMUNICATII


Sistemul de iluminat Iluminatul aleilor perimetrale si aleilor din parc se va realiza cu stalpi de 4m cu corp ornamental echipat cu lampa cu descarcare in vapori de sodiu. Acestea asigura un nivel de iluminare sub coronamentul arborilor. Amplasamentul lampadarelor este optim pentru o zona cu vegetatie abundenta creand o ambianta placuta pe timp de noapte. Modelul ansamblului stalp+corp de iluminat intregeste gama de mobilier de parc fiind realizat special pentru spatii verzi. Iluminatul ambiental va fi realizat de leduri cu alimentare solara, care vor fi amplasate pe partea interioara a bordurilor, si de proiectoare ce vor lumina ansamblurile florale si arbustive deosebite, asigurand o ambianta placuta pentru plimbarile nocturne

Atat proiectorul cat si corpul de iluminat pentru alei sunt echipate cu leduri optice (super bright). Ambele au sistem de oprire a iluminatului in timpul zilei.

68 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Iluminatul terenurilor de multisport va fi realizat prin intermediul unor stalpi cu inaltime de 8 m echipati cu reflectoare de 500 W.

Se propune utilizare stalpilor ornamentali din materiale care contin ca element predominant lemnul. Practic structura de otel ajuta doar la fixarea corpului in partea superioara si la partea de fundare. Stalp de iluminat ornamental 120/60X 4200 -Baza cilindrica 120mm diametru -Varf 60mm Este format din 3 parti -otel galvanizat cu diametru 120mm (strat 75m) -invelis lemn (pe zona de mijloc min 1600 mm) acoperit cu aditiv special ecologic pentru protectie -otel galvanizat cu diametrul 60mm la varf (strat 7575m) -echipat cu capac de vizitare -inaltimea totala 4200 mm

69 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Se propune utilizare stalpilor din ornamentali din materiale care contin ca element predominant lemnul. Practic structura de otel ajuta doar la fixarea corpului in partea superioara si la partea de fundare.

Forma cu un design deosebit care imbina forma hexagonal cu cea conica. Corp de iluminat, grad de protective IP 65, clasa 2 de izolatie electrica
70 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Iluminatul terenurilor de multisport va fi realizat prin intermediul unor stalpi cu inaltime de 8 m echipati cu proiectoare. Alimentare cu energie electrica se va realiza de la cel mai apropiat punct de bransament, in functie de avizul eliberat de S.C. ELECTRICA S.A..

Consumul: Pentru bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa este necesara realizarea unui camin de racord echipat cu robinet de separatie, filtru de impuritati tip Y, debitmetru de apa rece. Consumul total de energie electrica este estimat la 23898 KWH anual, iar cel de apa este de 3260 mc anual. Plata abonamentului anual pentru comunicatii date va fi de 1920 de euro. Cel mai lung traseu cu conductor CYY 5X6 are 300 m de conductor electric si 22 corpuri de iluminat. Caderea de tensiune este sub 5%. Consumul de energie electrica pentru sistemul de irigatii este de 20kWh anual, iar pentru camerele video 1314kWh/an. Iluminatul foisoarului pe timp de noapte va fi asiguat cu ajutorul a 6 corpuri de iluminat care utilizeaza surse cu led (cele mai eficiente din punct de vedere energetic). Energia electrica pentru alimentarea corpurilor este inmagazinata de acumulatori si generate pe timpul zilei de panouri fotovoltaice. Sistemul de supraveghere video este inexistent. Parcul se va echipa cu 8 camere video. Instalatiile de telecomunicatii, reprezentate prin camerele de supraveghere video sunt necesare pentru sporirea sigurantei cetatenilor si pentru diminuarea gradului ridicat de infractionalitate din randul tinerilor si nu numai. De asemenea, aceste camere video vor fi utile in depistarea faptelor de vandalism si pedepsirea eficienta a acestora. Mai mult aceste camere vor dezvalui mai multe despre stilul de viata al cetatenilor legat de depozitarea deseurilor, de petrecerea timpului liber, de preferinte si necesitati, ce vor constitui material de studiu pentru campanile de educatie civica. Sistemul de supraveghere video trebuie conectat la sistemul zonal al sectorului. Sistemul de supraveghere va capta imagini folosind atat camere video fixe, fara grade de manevrabilitate, in special in intersectiile cu flux ridicat de persoane din parc dar si camere
71 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

mobile de mare viteza care baleiaza periodic zona de inspectie sau care pot fi orientate de catre operatori catre zonele de interes. Aceste camere vor avea unghiuri de rotire circulara in plan orizontal de pana la 360, iar in plan vertical de pana la 90. Camerele video vor fi de tip day-night, cu comutare automat n modul monocrom, de nalt sensibilitate, pentru a asigura o imagine cu raport semnal/zgomot mbuntit n condiiile unui iluminat de nivel sczut. Camerele vor fi montate n carcase pentru funcionare n exterior, care s asigure protecia camerei mpotriva factorilor de mediu i funcionarea ansamblului n condiiile climatice specifice. Toate echipamentele montate n teren vor ndeplini aceleai condiii. Camerele video trebuie s dispun de un sistem optic capabil s modifice unghiul de vedere al camerei ntre valori de pana la 50 pentru a permite captarea att a unei imagini de ansamblu, n unghi larg, ct i vizualizarea de detalii (fizionomii, numere de nmatriculare) ale persoanelor, vehiculelor sau obiectelor aflate la deprtare. nregistrarea imaginilor se face n format digital specific de tip MPEG2, MPEG3 sau orice alt standard (video codec) de larga utilizare, pe sisteme de tip hard disk-uri, DVD-uri sau RAM dedicate. Aceste sisteme vor dispune de elemente de redundan de tip RAID, acolo unde se impune, pentru a asigura protecia nregistrrilor n cazul defectrii unui disc. nregistrarea se realizeaz prin echipamente de date specializate, care asigur catalogarea i indexarea informaiei pe baza de dat i or, evenimente i alte date introduse de operatori. Astfel se asigur o baz de cutare a informaiei video nregistrat. Accesul la imaginile video transmise de camere i la cele nregistrate va fi controlat printr-un mecanism complet de restricionare a accesului neautorizat. Se va asigura controlul accesului fizic la sistem prin restricionarea accesului la echipamente (dulapuri de echipamente ncuiate, protejate anti-vandal), monitorizarea deschiderii/nchiderii incintelor echipamentelor de comunicaii i prin instalarea unui sistem de control electronic al accesului n camerele tehnice i spaiile de operare. Codarea se va face astfel nct s se asigure imagini video fluente, de nalt rezoluie (25 fps la rezoluie 640 x 480), acolo unde este cazul. Pentru zonele inspectate unde accesul nu se face prin mijloace de deplasare rapida, aceasta frecventa va duce la reducerea latimii benzii de transmisie a retelei. Solutia este folosirea unei rate optime, de sub 25 fps, acolo unde se preteaza, lucru care va permite conectarea mai multor camere de supraveghere in viitor.

72 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Sistemul se conecteaza prin tabloul de date la un furnizor local de conexiune la internet, de banda larga. Au fost prevazute costuri de bransament.

73 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3 . CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITATI


3.1. CAIET DE SARCINI-CAIET DE SARCINI PLANTATII
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru lucrari legate de vegetatie: Abaterea arborilor Toaletarea Plantarea arborilor si a arbustilor Inierbarea STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA STAS 2104-92 STAS 5382-91 STAS 6053-78 STAS 9167-91 Copaci si arbusti Copaci si copaci ornamentali. Clasificare Copaci si arbusti salbatici. Terminologie botanica Regenerare naturala, sisteme silvicole, ingrijire si pozitie. Terminologie. Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament Insamantarea si inmugurirea salciei si plopului

STAS 5971-92 STAS 9503-79

STAS 7184/2/3./21-8591 Pamant. Determinari fizice si chimice.

INTERVENTIA PE VEGETATIA EXISTENTA Inainte de orice interventie asupra vegetatiei existente, antreprenorul si proiectantul vor identifica arborii de pastrat si arborii ce vor fi abatuti. Arborii si arbustii pastrati vor fi marcati de catre antreprenor. Aceasta marca nu va fi daunatoare vegetatiei si va fi indepartata la sfarsitul santierului. Abaterea arborilor Antreprenorul va asigura toate masurile de siguranta necesare pentru lucrarile de abatere. Pentru aceasta se va informa la administratiile sau serviciile tehnice competente. Vor fi scoase cioatele

74 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

dupa taiere, iar gropile create vor fi astupate cu materiale corespunzatoare. Vor fi scoase radacinile prezente, vizibile. Radacinile celorlalti arbori nu vor fi lovite sau ranite. Lemnele si cioatele vor fi preluate sau arse pe un amplasament stipulat de beneficiar. Toaletarea arborilor Toaletarea consta in curatirea arborilor prin: Taierea crengilor rupte sau uscate, periculoase, pe toti arborii. Formarea, sau re-formarea coroanei Crengile conservate vor fi alese in functie de vigoarea lor si de contextul local (vant dominant, cladiri). Echilibrul plantei trebuie sa fie respectat. Este exclus folosirea utilajelor care risca sa cioparteasca crengile. Pe taieturile superioare sau egale cu 15 cm, va fi aplicat un mastic fongicid sau o rasina. Masticul cu actiune cicatrizanta va fi aplicat si pe lovituri mai vechi observate pe arborii existenti (dupa curatirea crengilor) Dupa orice abatere sau toaletare, vor fi dezinfectate sculele (lanturi de drujba, topoare, fierastrau) cu dezinfectant potrivit (alcool, formol sau glycol) PROTECTIA VEGETATIEI EXISTENTE CONSERVATA Antreprenorul trebuie sa ia dispozitiile necesare astfel incat arborii remarcabili inventariati sa nu fie deteriorati pe durata santierului. Trebuie evitata saparea sau depunerea de rambleuri la baza arborilor. Daca este inevitabil, aceasta va fi realizata de comun acord cu proiectantul.

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CALITATEA PLANTELOR Proiectantul trebuie sa-si dea acordul pentru pepeniera aleasa de unde vor fi aduse plantele. Toate plantele trebuie sa fie supuse unui control fitosanitar. Plantele trebuie sa fie sanatoase, fara semn de paraziti, boli, muschi, trebuie sa arate echilibrate, bine fasonate si viguroase.
75 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Fiecare planta va fi etichetata in mod lizibil cu numele speciei. Arborii Toti arborii propusi vor fi validati in pepiniera sau in magazinele de plante inainte de achizitie. Trunchiurile nu vor prezenta nici un fel de cicatrice sau lovitura. Primele crengi trebuie sa fie la minim h=180cm. Arborii trebuie sa fi fost transplantati de minimum 2 ori din locul de productie, si prezentati in container. Livrarea Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite (daca sunt) ale plantelor vor fi protejate cu paie umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu radacinile umede. Cand transportul este facut cu un vehicul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni orice supra-incalzire in timpul transportului. PLANTATIILE Expunerea radacinilor la soare in perioada de plantare este strict interzisa (reducerea cresterii timp de 3 ani). Antreprenorul va informa proiectantul inainte de orice plantatie, pentru ca acesta sa poata fi prezent la plantari si sa verifice calitatea plantelor. Groapa va fi umpluta cu un pamant vegetal de calitate, de un sol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile locale. Trebuie sa aiba un continut organic intre 1% si 10%. Va fi relativ eliberat de radacini mari, bete, buruieni, arboreti, sau pietre cu diametrul mai mare de 25mm, sau de alte gunoaie si deseuri. Cel putin 90% trebuie sa treaca prin sita de 2,00mm si pHul trebuie sa fie intre 6,0 si 7,5. Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia vegetatiei. Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii specializate inregistrate. Ingrasamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice material de plastic sau alt material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va fi mai putin de 1%

76 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

din greutatea uscata totala a ingrasamintelor. Ingrasamintele vor ajuta la cresterea si dezvoltarea vegetatiei. Toti arborii vor fi ancorati conform desenului din proiect cu patrate de lemn (autoclave) de 10x10x250cm din care o portiune de 80cm va fi ingropata in pamant. Patratele vor fi legate de o scandura de 10x2x100cm. Arborii vor fi legati cu o bucata de cauciuc sau alte material moi de scandura. Arbori Fiecare arbore va fi plantat conform detaliului tehnic desenat, intr-o fosa de 1,5x1,5x1,5m. Va fi realizat un dren natural din pietris si nisip de 10 cm in groapa. Plantele vor fi asezate in pozitie verticala. Umplutura pregatita va fi asezata in jurul radacinii. Tasarea sau udarea vor insoti operatiunea de umplere cu pamant pentru a elimina golurile de aer Dupa operatia de umplere va urma udarea copacilor. Aceasta udare va satura complet umplutura si se va face in aceeasi zi cu plantarea. Dupa aceea pamantul se taseaza, ca rezultat al udarii, se va adauga umplutura pentru a se potrivii cu nivelul pamantului finisat. Arbustii Zonele destinate plantarilor de arbusti vor fi dezierbate si sapate manual sau mecanic in functie de contextul local (protectia arborilor inventariati). Daca este cazul va fi adaugat pamant vegetal. Gropile pentru arbusti, vor fi sapate in locul marcat din spatial pentru plantare. Distanta de plantare va fi aratata in desenele lucrarii. Gropile pentru arbusti vor fi sapate cu un diametru si o odancime minima de 45cm. Gazonul Suprafetele inierbate trebuie adaptate conditiilor locale. Propunem folosirea unui strat de ierbaceu adaptat zonei, inspirit de compozitia naturala a pajistilor de campie. Peluza trebuie fie adaptata unui teren plan si sa aiba o compozitie floristica formata din specii de ierburi mezofile imbinate cu unele elemente stepice de uscaciune. Producatorul rulouri de gazon va propune un amestec potrivit climatului din zona. Pregatirea terenului
77 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Pregatirea terenului destinat insamintarii consta intr-o aratura pentru afanarea solului urmata de un disc si o rarita pentru spargerea bolovanilor si prepararea patului germinativ. Terenul pregatit se va insemanta in afara perioadelor de iarna, aceasta insemantare poate fi realizata in orice luna, dar perioadele de toamna si primavera sunt cele mai bune perioade. Imediat dupa imprastierea semintelor, se va trece cu rarita pentru a acoperi, si se va adauga 1 sau 2 am de pamant nutritiv; se va trece cu un cilindru (tavalug) cu o greutate minima de 200 kg care va termina procesul de insamantare. Semintele germineaza dificil in confitii de seceta su deci este necesara irigarea daca se insemanteaza in perioada secetoasa. INTRETINEREA SPATIILOR PLANTATE Regula! La cel mai mic semn de suferinta al plantei, este necesara contactarea unui specialist in protectia plantelor. Udarea Frecventa udarilor depinde in mare parte de cantitatea de ploaie si de evaporarea apei din sol. Spatiile plantate vor fi echipate cu un sistem automat de irigare. Suprafetele de gazon vor fi echipate cu aspersoare iar zonele arbustive cu picaturi. Udarea se va face astfel incat apa sa penetreze pana la 10 cm in stratul superior de sol, a nu se uda daca ploua regulat. Pentru aceasta se poate opta pentru automatizarea sistemului de irigat cu sensor de ploaie; data la 3 zile in perioadele mai putin secetoase In fiecare zi in perioadele secetoase (dimineata si seara) pana in 7 am si dupa 7 pm; in perioadele de seceta gazonul nu se uda in timpul zilei! Nu se uda iarna! In perioada de seceta mare este posibila o interventie complementara de udare a arborilor. Tunderea gazonului Se va face regulat, tinandu-se cont de urmatoarele: Cosirea regulata duce la formarea de lastari noi si implicit la indesirea acestora

78 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Daca se lasa iarba netunsa mai mult de o saptamana (in perioada de vegetatie) si apoi se tunde se va taia gazonul in punctele de crestere, se va rari si cu timpul va capata un aspect sarmos si neplacut la atingere Tunderea regulata duce totodata si la reducerea buruienilor Regula! Nu se va tunde mai mult de o treime din lungimea lastarului, altmiteri se va afecta structura acestuia pana la sistemul radicular. Daca se tunde prea scurt va fi mai putin viguros, concentrandu-se pe formarea lastarilor si nu pe cresterea radacinilor. Daca se intarzie tunderea gazonului, acesta va ajunge la inaltimea de taiere dorita prin taieri successive la 2-3 zile Este interzisa tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform si resturile pot bloca si strica masina de tuns Este interzisa folosirea uneltelor electrice in conditii de umiditate. In timpul toamnelor tarzii nu se recomanda tunderea pe vant deoarece iarba va ramane arsa Nu se tunde iarna Se va evita traficul pe gazon iarna pe zapada. Arbori si arbusti Udarea se va face regulat in functie de anotimp si de dimensiunea plantelor. Udarea excesiva ca si lipsa apei afecteaza planta. Nu se uda iarna. In perioadele de vara udarea se va face dimineata si seara. Vara este interzisa udarea in timpul zilei, mai ales udarea pe Frunze. Tunderile si fasonarile arbustilor se vor face dupa inflorire, in perioada vegetativa. Toamna inainte de iernare se va efectua o tundere de curatire si formare. Ingrasaminte Pentru ca plantele sa se dezvolte armonios este necesara aplicarea anumitor ingrasaminte si substante nutritive. Perioada optima de aplicare a substantelor nutritive este primavara si ajuta la intrarea lor in vegetatie, dar si periodic de-a lungul anului.

79 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.2. CAIET DE SARCINI-MOBILIERUL DE PARC


Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru instalarea mobilierului de parc. 1. MATERIALE SI PRODUSE Toate materialele si elementele de mobilier folosite trebuie sa fie noi, de fabricatie recenta, de constructive ingrijita, si provenienta lor trebuie agreata de consultant. Caracteristici material gard imprejmuire -material ecologic compzit WPC: Continut de apa(%) Duritate Rockweel (HRR) Rata de umflare dupa absorbtia apei(%) Rezistentele lemnului la solicitarile statice. (Mpa) Modul de inconvoiere elastic (Mpa) Rezistenta la abraziune(g/100r) Rata de schimbare a lungimii la diferente de temperatura(%) Densitate(kg/m3) 2 58 1 20 1800 0.08 0.2 1.1

2. EXECUTIA Consultantul va furniza antreprenorului un plan unde vor fi amplasate elementele de mobilier. Antreprenorul va putea eventual modifica amplasarea unor elemente de mobilier cu acordul consultantului. Masinile folosite pentru amplasarea elementelor de mobilier de parc nu trebuie sa deterioreze elementele construite deja realizate. 3. GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE Garantia va fi de 1 an de la data receptiei. Bancile vor fi implantate acolo unde este precizat in proiect. Fixarea lor va necesita realizarea unei fundatii, protejata de inghet, cu beton 350 kg/m.

80 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4. ELEMENTELE DE MOBILIER (cf proiect) Banci Cosuri de gunoi Foisor Mileniul III Gard imprejmuire

81 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.3. CAIET DE SARCINI -SPATII PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, LOCURI DE JOACA


Terenuri multisport Imprejmuire teren multisport ( panouri modulare) Suprafata de joc 27x18,55x3,80 m Terenurile vor fi in totalitate realizate din confectii metalice si vor avea in compozitie 2 tipuri de panouri panouri cu zona de joaca(cos baschet, poarta) si panourile laterale cu rol de imprejmuire. Designul lor va permite o diversitate foarte mare de jocuri atat cu mana cat si cu piciorul dar si basket, tennis si mini fotbal. Accesul la teren se va face printr-o doua intrari laterale si doua intrari prin spatele portilor Distanta prevazuta intre panourile de intrare va fi de minim 60 cm. Stalpii vor fi circulari cu un diametru de minim 120 mm si o grosime a otelului de minim 2 mm. Toate panourile vor fi executate din lamele patratice din otel de doua tipuri de dimensiuni : cele longitudinale de minim 30 x 2 mm si cele transversale de 10 x 2 mm si vor fi prinse de stalpii circulari prin sisteme modulare cu minim 2 puncte de sprijin, protejate cu capace de plastic antivandalism. Toate prinderile vor fi protejate cu mansoane de cauciuc pentru a evita vibratiile si zgomotul. Laturile mici ale terenului vor fi compuse pentru combinatia jocuri de mana/ picior/ basket , cu porti de aprox. 3x2m, cu o grinda de sprijin sub forma de dreptunghiulara. Laturile mici vor fi alcatuite din minim 6 panouri cu inaltime min 2m care se vor prelungi pana la 3,80 m cu plasa vinilica de protectie, cu ochiuri 10x10 cm, grosime fir minim 3 mm si un panou mai inalt, deasupra caruia se va prevedea cosul de baschet cu inelul la o inaltime de aproximativ 3,05 m. Panoul de basket va fi de aprox. 1.4 x1.2m, va fi din placaj de inalta densitate incasabil, tratat exterior, anti graffiti , rezistent la UV si o grosime de minim 22 mm. Cosul de basket va fi prevazut cu un inel de basket din inox. Inelul va fi fixat pe placa printr-o structura metalica nu va fi fixat doar pe placa. Plasa inelului va fi din lant de otel inoxidabil antivandalism.
82 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Terenurile de sport prin designul lor si prin calitatea materialelor vor necesita o intretinere minimala. Portile , panourile, gardurile vor fi din metal galvanizat si vopsite apoi prin pudra de poliester. Culorile vor fi stalpii gri antracit, panourile verzi. Complexul va fi certificat in conformitate cu EN 15312:2007.(certificat TUV si ISCIR CERT copie legalizata). Pentru montare se va reface suprafata suport existenta ( asfalt obligatoriu) , se va turna beton pentru fixarea stalpilor in fundatii. Pardoseala sportiva tip MONDO sau similar prefabricata din cauciuc 4.5 mm culoare rosu, verde, albastru Este o pardoseala prefabricata, de grosime constanta 4,5 mm, cu suprafata gofrata pe baza de cauciuc special poliizoprenic, incarcaturi minerale si pigmenti, calandrat, vulcanizat, confectionat in suluri de formaturi si grosimi oportune. Poseda o rezistenta optima si durata in timp, intretinerea este foarte simpla si foarte usoara si se prezinta intr-o gama larga de culori, toate fiind studiate pentru a rezista la diverse conditii climatice precum si la razele UV. Modalitatea de punere in opera este lipirea de asfalt cu adeziv poliuretanic bicomponent. SPECIFICATII TEHNICE MINIME : Greutate m2 : min 5,2 kg/m2 Coeficient Frecare EN 13036 min 100( uscat), min 60 (ud) Saritura pe verticala a mingiei EN 12235: min 80% Duritate ISO 7629 : min 55 Rezistenta abraziune : Iso 4649 : min 180 Recomandari : Terenuri polivalente in exterior: tenis, handbal, C5, volei, baschet

83 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Locuri de joaca loc joaca 1 Ansamblu de joaca Grupa de varsta 1-5 ani .Ansamblu de joaca, inaltimea totala intre 2 si 2,5 m, acesta trabuie sa aibe o suprafata cuprinsa intre 35 si 40 mp, inclusiv zona de protectie. Trebuie sa fie compus din minim 3 turnuri cu acoperis din polietilena, 2 sisteme de urcare/coborare diferite ca si concept, minim 4 platforme, 1 topogan din otel inoxidabil, minim un tunel de trecere intre turnuri. Fixarea stalpilor se va face printr-un picior metalic care sa previna contactul direct al lemnului cu solul, asigurrand o distanta de minim 60-80 mm intre stalp si suprafata de siguranta. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm Labirint panouri de joaca copii Grupa de varsta 1-5 ani .Ansamblu de joaca, inaltimea totala intre 1,5 si 2 m, acesta trabuie sa aibe o suprafata cuprinsa intre 20 si 25 mp, inclusiv zona de protectie. Trebuie sa fie compus din minim 6 panouri ludice cu jocuri integrate, minim un tunel de trecere de-a busilea, minim un copac cu flori sau similar. Fixarea stalpilor se va face printr-un picior metalic care sa previna contactul direct al lemnului cu solul, asigurrand o distanta de minim 60-80 mm intre stalp si suprafata de siguranta. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm Traseu mers de-a busilea Grupa de varsta 1-5 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Ansamblu de joaca, inaltimea totala intre 0,5 si 1 m, acesta trabuie sa aibe o suprafata cuprinsa intre 25si 30 mp, inclusiv zona de protectie. Echipament de joaca de stimulativ, pentru copii mici care inca au dificultati sa mearga in 2 picioare. Ansamblul va fi format din dale de plastic interlocabile prevazute cu prinderi in pamant antivandalism. Pe suprafata lor se vor prinde elemente de plastic sub forma unor coloane, formand diverse combinantii, pe dedesubtul carora copii pot merge de-a busilea. Va fi un joc foarte bun pentru copii datorita faptului ca dezvolta simtul orientarii si al directiei. Fixarea stalpilor se va face printr-un picior metalic care sa previna contactul direct al lemnului cu solul, asigurrand o distanta de minim 60-80 mm intre stalp si suprafata de siguranta. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm Leagan Grupa de varsta 2-14 ani. Produsul se adreseaza si persoanelor cu dizabilitati. Leagan metalic galvanizat format din 2 picioare verticale si una orizontala, situat la o inaltime de minim 2, cu suprafata de protectie intre 15 si 20 mp, cu 2 sezuturi pentru copii peste 2 ani.
84 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Casuta cu escaladare Grupe de varsta 3-10 ani. Produsul se adreseaza si persoanelor cu dizabilitati . Echipament de joaca in forma de casuta cu acoperis in doua ape. Acoperisul va fi prevazut cu figurine de prindere stil perete de alpinism pe ambele laturi ale sale, formand un dublu perete de escaladare. Casuta va fi prevazuta in interior cu canapele si masuta din lemn. Suprafata de siguranta va fi intre 20 si 25 mp iar inaltimea va fi de minim 140 cm. Se va fixa in fundatie de beton la o adancime minim de 40 cm. Rotativa Grupa de varsta 7-14 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Echipament de joaca complex proiectat antivandalism cu materiale extrem de rezistente, va fi confectionat dintr-un tub metalic cilindric galvanizat cu rulment de rotire la care se va fixa o roata metalica galvanizata. Roata e folosita de utilizatori pentru a se atarna de ea iar in timpul miscarii de rotire picioarele nu fac contact cu solul. Suprafata de protectie va fi intre 20-25 mp iar inaltimea minima va fi de 1,5 m. Ansamblu de joaca 2 turnuri (foisoare) Grupa de varsta 2-8 ani. Echipament de joaca complex proiectat antivandalism cu materiale extrem de rezistente, schelet de stalpi din otel vopsiti in camp electrostatic si acoperis din polietilena. Ansamblul va fi format din minim 2 foisoare cu acoperis pentru umbra si minim 5 platforme, cu platformele la acelasi nivel intre 100-150 cm cu panouri laterale de protectie. Ansamblul va fi prevazut cu minim 2 pereti verticali de escaladare pentru acces si cu minim 2 panouri ludice, cu jocuri integrate. Se va dota ansamblul de joaca cu minim o bara de pompieri, un topogan din inox, cu un echipament de catarare cu funii pe schelet metalic, o platforma cu scara de maxim 60 cm pentru accesul copiilor de 2 ani. In afara stalpilor de sustinere, tot scheletul metalic va fi executat din inox, datorita costurilor reduse de intretinere. Suprafata de siguranta va fi intre 35 si 45 mp iar inaltimea ansamblului va fi minim:2,80 m. Pentru a spori gradul de atractivitate, ansamblul de joaca va avea minim 4 culori dominante diferite, in afara micilor accesorii sau a culorii lemnului. Nisipar cu umbrela Grupa de varsta 1-5 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Nisipar din lemn in forma hexagonala, prevazut cu masa in mijloc si acoperit de umbrela din plastic pe schelet metalic galvanizat. Umbrela poate culisa pe verticala, acoperind complet nisiparul si are mecanism de securizare, antivandalism. Suprafata de siguranta va fi intre 25-30 mp. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm.
85 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

loc joaca 2 Ansamblu joaca 5 turnuri Grupa de varsta 4-14 ani. Descriere : Echipament de joaca complex proiectat antivandalism cu materiale extrem de rezistente, schelet de stalpi de metal galvanizati si vopsiti in camp electrostatic si panouri din polietilena reciclabila. Ansamblul va fi format dintr o platforma la o inaltime intre 100 150 cm cu acoperis pentru umbra si panouri laterale de protectie. Accesul la platforma se va face prin minim 4 sisteme diferite (scara oblica miscatoare cu trepte din cauciuc sua similar, perete tip alpinist oblic, tunel de tarare, aparat catarare forma neregulata din schelet metalic si funii polipropilena). Coborarea de pe platforma se va face printr-un topogan de inox. In afara stalpilor platformei tot scheletul metalic va fi executat din inox, datorita costurilor reduse de intretinere. Suprafata de siguranta va fi intre 55 si 65 mp iar inaltimea minima a ansamblului va fi h 400 cm. Fixarea stalpilor se va face asigurand o distanta de minim 60-80 mm intre stalp si suprafata de siguranta. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm Rotatiova cu arcuri Grupa de varsta 7-14 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Echipament de joaca complex proiectat antivandalism cu materiale extrem de rezistente, va fi confectionat dintr-un tub metalic cilindric galvanizat cu rulment de rotire, arc si un balansoar metalic curbat, prevazut cu cate un sezut la fiecare capat. Echipamentul va realiza o miscare circulara de revolutie datorita rulmentului dar si un balans pe verticala datorita arcului, acest lucru producandu-se simultan. Suprafata de siguranta va fi intre 25-30 mp. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm Casuta cu escaladare Grupe de varsta 3-10 ani. Produsul se adreseaza si persoanelor cu dizabilitati . Echipament de joaca in forma de casuta cu acoperis in doua ape. Acoperisul va fi prevazut cu figurine de prindere stil perete de alpinism pe ambele laturi ale sale, formand un dublu perete de escaladare. Casuta va fi prevazuta in interior cu canapele si masuta din lemn. Suprafata de siguranta va fi intre 20 si 25 mp iar inaltimea va fi de minim 140 cm. Se va fixa in fundatie de beton la o adancime minim de 40 cm. Aparat joaca gen skateboard -Grupa de varsta 7-14 ani. Echipament de joaca complex realizat pe structura metalica . Va fi dotat cu minim o placa din cauciuc sau similar care culiseaza intre 2 stalpi iar echilibrul se va realiza prin doua manere metalice care culiseaza odata cu placa. Suprafata de siguranta va fi intre
86 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

20-25 mp iar inaltimea minima va fi de 3m. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm Cetatea Copiilor Grupa de varsta 3-10 ani. Echipament de joaca tema Padure forma turn de observatie, pe structura de lemn .Ansamblul va fi format din minim 7 platforme la inaltimi diferite, din care minim 4 sunt acoperite.Toate panourile laterale vor avea forme neregulate si culori apropiate de culorile din padure si vor imita verdeata, scoarta copacilor.Turnul de observatie va fi prevazut cu minim 2 topogane circulare din inox, serpuitoare, la inaltimi diferite, din care minim unul la 3 m Accesul la platforma se va face prin o scara de lemn, un pod miscator, o scara metalica verticala.. Suprafata de siguranta va fi intre 95 si 105 mp iar inaltimea minima va fi de 7 m.

Zona fitness Banda Alergare 1 utilizator Echipament de fitness gen banda de alergare, cu manere laterale de sustinere. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 160 x 60 x 100 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii. Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Bicicleta cu manere - 1 utilizator Echipament de fitness tip bicicleta cardio, cu manere mobile atasate pedalelor laterale. Va fi prevazuta cu un sezut Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 120 x 40 x 150 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Aparat Ski - 1 utilizator Echipament de fitness tip ski, care imita miscarea unui schior. Va fi prevazuta cu 2 talpi pentru priza picioarelor si doua brate pentru maini, correlate intre ele. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 140 x 50 x 160 cm. Se vor
87 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Antrenor Cross - 2 utilizatori Echipament de fitness cu doua posturi de antrenament, care simuleaza antrenamentul de cross. Va fi prevazut cu 4 talpi pentru priza picioarelor si doua brate pentru maini, correlate intre ele, astfel ca miscarea sa fie coordonata. Cele doua posturi de antrenament vor fi atasate unui panou central de informatii, cu pictograme si instructiuni. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 390 x 70 x 200 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Antrenor gambe - 2 utilizatori Echipament de fitness cu doua posturi de antrenament, pentru muschii gambelor. Va fi prevazut cu 2 scaune pentru sezut cu spatar si 4 talpi pentru priza picioarelor . Utilizatorul va impinge propria greutate pentru a se antrena. Cele doua posturi de antrenament vor fi atasate unui panou central de informatii, cu pictograme si instructiuni. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 230x70x200 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber. Antrenor piept - 2 utilizatori Echipament de fitness cu doua posturi de antrenament, pentru muschii pieptului. Va fi prevazut cu 2 scaune pentru sezut cu spatar si 2 cadre metalice cu prize diferite pentru impins/ramat orizontal . Utilizatorul va impinge propria greutate pentru a se antrena. Cele doua posturi de antrenament vor fi atasate unui panou central de informatii, cu pictograme si instructiuni. Va fi realizata integral din metal, galvanizat si vopsit cu pulbere de polyester, vopsit in culorile verde si gri, pentru a se integra armonios in peisajul natural al parcului. Dimensiunile minime vor fi : 250x70x200 cm. Se vor atasa din fabrica instructiuni de utilizare, diagrame si modele de exercitii.Echipamentul va fi certificat pentru standardul EN 957 pentru echipamentele de fitness cat si standardul EN 1176 pentru siguranta echipamentelor de joaca in aer liber.

88 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Aparat genoflexiuni plan oblic Grupa de varsta 10-99 ani. Echipament de fitness tip presa inversa picioare, cu miscare similara genoflexiunilor pe plan oblic, cu un sezut culisant pe suport de inox. Utilizatorul va culisa in plan vertical pe acest sezut impingand in picioare greutatea corpului. Bicicleta fitness Grupa de varsta 10-99 ani.Echipament de fitness stil bicicleta, pentru o singura persoana. Scheletul va fi integral metalic, cu sezut ergonomic din cauciuc. Suprafata de siguranta va fi intre 10-15 mp iar inaltimea maxima va fi de 0,5 m. Antrenor musculatura brate Grupa de varsta 10-99 ani.Echipament de fitness antrenament muschii bratelor, deltoizi, triceps, pentru o singura persoana. Scheletul va fi mixt, metal si lemn, iar miscarea va fi de balans de-a lundul uneor bare paralele unite de trepte metalice. Suprafata de siguranta va fi intre 35-40 mp iar inaltimea minima va fi de 3 m. Antrenor musculature abdomen Grupa de varsta 10-99 ani.Echipament de fitness stil spalier oblic, antrenament muschii abdomenului, pentru o singura persoana. Scheletul va fi mixt, metal si lemn iar suprafata de siguranta va fi intre 20-25 mp iar inaltimea minima va fi de 3 m.

Skatepark
Tip 1(tip Quarter Pipe) Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o platforma dreptughiulara imprejmuita de gard de protectie, de la care pleaca o rampa. Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 4,00 x 2,50 x 1,40 m, H max 2,50 m Tip 2 (tip Death Box/ Bauer Box) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o platforma patrata, de la care pleaca 3 rampe de dimensiuni si inclinari diferite. Tot ansamblul este marginit de un zid de protectie si de alunecare. Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

89 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

LxBxh : 4,75 x 3,25 x 0,60 m, H max 0,99 m Tip 3 (tip Ollie Box) Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din doua elemente dreptunghiulare, unite intre ele, de inaltimi diferite . Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 3,00 x 1,00 x 0,25 m, H max 0,50 m Tip 4 (Tip Jump ramp) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realiat din o rampa de lansare, curbata . Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt : LxBxh : 1,50 x 1,25 x 0,60 m Tip 5 (Tip Rail) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din teava metalica rotunda, galvanizata . Dimensiunile sunt : LxBxh : 4,50 x 0 x 0,60 m Suprafata pe care se vor aseza echipamentele este de 25x15 m.

Pista biciclisti
Tip 1 Mica Colina Echipament traversare bicicleta in forma de mini colina, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile vor fi 2x1x0,5 m. Tip 2 Platforma patrata Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma patrata si 2 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 3x1x0,5 m. Tip 3 - Piramida

90 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma patrata, si 4 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 3x3x0,5 m. Tip 4 Dubla rampa Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma dreptunghiulara ingusta si 2 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 2,5x1x0,5 m. Tip 5 Rampa avant Echipament traversare bicicleta realizat din 1 rampa de saritura la 45 de grade in forma de semicerc, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 2,4x1,1x1 m. Tip 6 Colina abrupta Echipament traversare bicicleta in forma de colina abrupta,cu varful rotunjit, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 2,9x1x1 m. Tip 7 Dealul distractiv Echipament traversare bicicleta realizat din 1 platforma dreptunghiulara lunga prevazuta pe mijloc cu un pod din barne metalice galvanizate si 2 rampe de alunecare la 45 de grade pornind de la prima, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile aproximative vor fi 4x1x0,5 m. Tip 8 Colina Echipament traversare bicicleta in forma de mini colina, pe structura metalica galvanizata, acoperit cu placi rotunjite de lemn de pin nordic impregnat in autoclava si uscat in cuptor. Dimensiunile vor fi 2x1x0,5 m. Condiii tehnice Echipamentele de skate si rampele vor fi minim certificate TUV si ISCIR. Garantia minima va fi de 3 ani atat pentru structura metalica cat si pentru suprafetele din fibra de sticla de glisare. Se va prezenta test de laborator privind nivelul de zgomot al rampelor.
91 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Toate pardoselile sportive vor fi certificate de Federatia Internationala de Tenis nivel 1 ( lent), recomandate de Federatia Romana de Atletism si Federatia Romana de Fotbal. Toate echipamentele vor fi insotite de fisele tehnice in limba romana ( in cazul produselor de import vor fi atasate si fisele tehnice in limba engleza pentru comparatie) in care se vor mentiona obligatoriu : codul produsului, suprafetele de siguranta delimitate conform EN 1176-1, EN1177, subansamblele componente, numarul de copii maxim care se pot juca simultan, grupele de varsta, inaltimea maxima de cadere, numarul de ore necesar montajului, necesarul de beton, instructiunile de montaj, schema fundatiilor de beton. Absolut toate echipamentele trebuie sa aibe certificat TUV valid la data vanzarii lor si sa contina fise tehnice si certificat TUV pentru fiecare echipament de joaca distinct. Vor fi prezentate declaratii pe proprie raspundere ale producatorului ca sunt respectate normele EN 1176 v2008 si EN 1177, copii legalizate autorizat notarial dupa original.Toate echipamentele vor fi certificate ISCIR CERT si se va prezenta certificatul copie legalizata dupa original pentru fiecare element. Montatorul echipamentelor si al pardoselilor sportive trebuie sa aibe atestat de la producator privind garantia montarii echipamentelor in cele mai bune conditii, respectand suprafetele de siguranta minime prevazute in specificatiile tehnice. Se va prezenta copie tradusa autorizat si legalizata notarial dupa original. Distribuitorul echipamentelor si al pardoselilor sportive, in cazul in care nu este si producator, va trebui sa prezinte autorizatatia de comercializare a produselor pe teritoriul Romaniei, copie dupa original legalizata notarial. Ofertanii vor prezenta prospecte ale ansamblurilor oferite din care sa reias caracteristicile tehnice si proprietile lor. Toate echipamentele vor fi insotite de fisele tehnice in limba romana ( in cazul produselor de import vor fi traduse autorizat si vor fi atasate si fisele tehnice originale in limba engleza pentru comparatie) in care se vor mentiona obligatoriu : codul produsului, suprafetele de siguranta delimitate conform EN 1176-1, EN1177, subansamblele componente, numarul de copii maxim care se pot juca simultan, grupele de varsta, inaltimea maxima de cadere, numarul de ore necesar montajului, necesarul de beton, instructiunile de montaj, schema fundatiilor de beton. Ofertanii vor prezenta certificate de calitate ale produselor ofertate. Ofertanii vor prezenta obligatoriu schie tehnice privind realizarea echipamentelor si a suprafetelor sportive cu respectarea numerelor minime de elemente solicitate in prezentul caiet de sarcini cat si respectarea zonelor minime de sigurana. Se

92 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

vor prezenta obligatoriu schite 2d cu amplasarea elementelor si modelari 3D cu amenajarea efectiva. Formatul va fi obligatoriu A3, color. Materiale utilizate 1. Stalpii de rezistenta ai ansamblurilor de joaca vor fi din otel galvanizat, vopsit cu

pulbere de poliester. Restul structurii va fi realizat din inox, datorita rezistentei superioare oricarui aliaj din otel si datorita costurilor zero de intretinere. 2. Panourile laterale de protectie cu grosimea intre 15-22 mm vor fi realizate din straturi

suprapuse din mesteacan de inalta calitate. Panourile vor fi vopsite in minim trei straturi cu vopsea poliuretanica fara plumb, al patrulea strat fiind un lac protectorimpotriva apei. 3. Platformele vor avea o grosime de minim 22 mm, fiind realizate din straturi suprapuse

de pin si mesteacan sau similar. Exteriorul va fi protejat cu un strat antiderapant de rasina fenolica. 4. Tevile metalice vor fi realizate din otel inoxidabil, au diametru de minim 40 mm si

grosime de minim 3 mm. Toate imbinarile vor fi protejate cu imbracaminti din poliamida. 5. Suprafetele de alunecare ( topoganele) vor fi realizate din inox de minim 3 mm grosime. realizate dintr o singura bucata ondulata in functie de forma

Aceste suprafete vor fi topoganului, 6. 7.

Scarile antiderapante vor fi realizate din folii de aluminiu incretit sau similar. Funiile de 10-12 mm grosime vor fi realizate din cablu de otel galvanizat, acoperit cu

polipropilena. 8. 9. Peretii de escaladat vor fi realizati din straturi de placaj invelite cu poliester. Balcoanele foisoarelor vor fi realizate din folie de aluminiu perforat de minim 3 mm

grosime. 10. Toate suruburile vor fi realizate din otel inoxidabil si sunt protejate cu dopuri de

poliamida.
93 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

11.

Contururile jucariilor cu arc vor fi realizate dintr-un material compact de minim 13 mm

grosime, avand 70% fibre de lemn moale si 30% rasini termostabilizate. Suprafetele colorate vor fi tratate cu rasini poliuretanice acrilice, rezistente la radiatii UV si vandalism. Nota: Calitatea minima a echipamentelor va fi demonstrata prin certificat semnat si stampilat de producator sau copie legalizata notarial dupa original, prin care descrie in amanunt calitatea produselor si a materialelor utilizate. Lemnul utilizat trebuie sa fie procurat de la companii care utilizeaza lemn din padurile administrate in mod durabil, certificate PEFCsi FSC. Se va prezenta certificatul de conformitate de la furnizor, copie tradusa si legalizata notarial, precum si declaratia producatorului de echipamente, copie tradusa autorizat si legalizata notarial dupa original. Vopseaua folosita trebuie sa fie ecologica, pe baza de apa, fara metale grele, fapt certificat de producator prin document copie tradusa si legalizata notarial dupa original. Se va prezenta si copie autorizata si legalizata notarial de pe fisa tehnica a produsului, dupa original. Tratamentul de impregnare a lemnului trebuie specificat de producatorul echipamentelor prin declaratie proprie, copie tradusa autorizat si legalizata notarial dupa original. De asemenea, se va prezenta copie tradusa autorizat si legalizata de pe certificatul de calitate al produsului de impregnare, copie autorizata si legalizata notarial, acordata de o organizatie independenta. Se vor prezenta detaliat specificatii tehnice cu toate etapele tratarii lemnului. La toate documentele se vor prezenta si variantele in limba engleza, pentru a putea fi comparate cu traducerile legalizate. Calitatea minima a materialelor cerute in caietul de sarcini si conformitatea lor cu specifiicatiile tehnice vor fi demonstrate cu certificat de la producator in care sunt enumarate, pozate si explicitate clar toate componentele echipamentelor, copie autorizata si legalizata notarial dupa original. Garanii Echipamentele vor beneficia de garanie minima dup cum urmeaz : Garanie 10 ani Se va acorda defectelor parilor de metal, otelului galvanizat sau nevopsit, plastic, perei din HPL, si lemn tratat.
94 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Garanie 5 ani Se va acorda defectelor arcurilor, metal vopsit, pari modulare din plastic si plase, defectelor parilor mobile din plastic sau metal. Garantia la pardoselile sportive din cauciuc va fi de minim 5 ani de zile pentru calitatea materialului. Garantia pentru rampele de skate va fi de minim 3 ani, atat pentru structura metalica si galvanizare cat si pentru suprafetele de fibra de sticla. Garantia va fi oferita de catre producator si se va prezenta in copie legalizata notarial dupa original. OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR VA FI DIRECT RASPUNZATOR IN CAZUL PRODUCERII DE ACCIDENTE CA URMARE A REALIZARII ANSABLURILOR DE JOACA IN CONDITIILE FOLOSIRII CORESPUNZATOARE. Livrarea si recepia lucrrilor Produsele vor fi livrate la data indicata de beneficiar . Livrarea si montarea acestora in teren se va face la locul indicat de beneficiar, pe cheltuiala furnizorului , unde se va face si recepia pariala a acestora. Oferta se va face pe ntreaga gama de produse solicitate in caietul de sarcini.

95 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.4. CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE


Prezentul caiet de sarcini cuprinde urmatoarele : CAP. 1 GENERALITI CAP. 2 - EXECUTAREA INSTALAIILOR ELECTRICE DE JOAS TENSIUNE CAP. 3 EXECUTAREA INSTALAIILOR EXTERIOARE DE LEGARE LA PMNT CAP. 4 INSTRUCIUNI DE TEHNICA SECURITII CAP. 1 GENERALITATI Prin proiect instalatiile electrice vor avea in vedere urmatoarele: A. Iluminatul aleilor perimetrale si aleilor din parc se va realiza cu stalpi de 4m cu corp ornamental echipat cu lampa cu descarcare in vapori de sodiu. Acestea asigura un nivel de iluminare sub coronamentul arborilor. Amplasamentul lampadarelor este optim pentru o zona cu vegetatie abundenta creand o ambianta placuta pe timp de noapte. Modelul ansamblului stalp+corp de iluminat intregeste gama de mobilier de parc fiind realizat special pentru spatii verzi. B. Stalp de iluminat ornamental 120/60X 4200 -Baza cilindrica 120mm diametru -Varf 60mm Este format din 3 parti -otel galvanizat cu diametru 120mm (strat 75m) -invelis lemn (pe zona de mijloc min 1600 mm) acoperit cu aditiv special ecologic pentru protectie -otel galvanizat cu diametrul 60mm la varf (strat 7575m) -echipat cu capac de vizitare -inaltimea totala 4200 mm

96 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Corpuri de iluminat ornamentale Caracteristici corpuri de iluminat:


Denumire produs Domeniu de utilizare Agremente tehnice Sursa de lumina Difuzor Corp Capac Caracteristici mecanice Montare pe stalp Grad de protectie Protectie electrica Accesorii Forma si dimensiuni Intretinere corp de iluminat ornamental Iluminat parcuri, alei, parcari. Declaratie de conformitate Certificat de calitate HPS 70W Transparent, material acrylic, cu baza hexagonala aluminiu turnat conic forma hexagonala termoplastic, baza sectiune circulara rezistenta la vandalism in varful stalpului (top), diam.60mm, fixare in 3 puncte IP 65 clasa II Sistem antiorbire din aluminiu (tip jaluzele) Design deosebit care imbina formele hexagonale si cilindrice inaltime max. 525, diametrul max. 475 conform specificatiei producatorului

B. Sistemul de Iluminat al foisoarelor pe timp de noapte va fi asiguat cu ajutorul unor corpuri de iluminat care utilizeaza surse cu led (cele mai eficiente din punct de vedere energetic).

97 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Energia electrica pentru alimentarea corpurilor este inmagazinata de acumulatori si generate pe timpul zilei de panouri fotovoltaice. Caracteristicile surselor corpurilor utilizate la iluminatul foisorului Lampa LED-Tub ecologica -Temperatura de lucru -20 ~ 40 Input Voltage 100~240 V AC Frequenta 50 ~ 60 Hz Temperatura de culoare 3000K ~ 7000k Dimensiune 30mm, L 600mm LED-uri cca. 90PCS Flux luminos 800Lm indice de redareal culori Ra> 75 Factor de putere> 0.95 LED-uri cu durata de via 50000 Hrs Consum:10W1W Soclu G13 Pozitionarea si determinarea necesarului echipamentelor (panourile voltaice care alimenteaza acumulatorii) se va face de personal specializat cu ajutorul unor echipamente speciale care sunt capabile sa colecteze datele care apoi prin intermediul unui soft specializat sa identifice potentialul de energie solara care poate fi generat. Astfel se va putea determina necesarul de echipament de generare si acumulare a energiei (panouri fotovoltaice si acumulatori) este necesar pentru functionarea corpurilor de iluminat cu led.

98 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

C. Iluminatul va fi completat cu proiectoare si corpuri ornamentale pentru alei.

Corp de iluminat pentru alei cu panou solar si acumulator Sistem de oprire a iluminatului pe timpul zilei si pornire noaptea; Echipat cu 6 leduri 3 piese pe fiecare parte; Functionare 16 ore de iluminat continuu pe timp de noapte; Posibilitatea de iluminat intermitent la 2Hz, 5Hz sau continuu; Impermeabil si robust; Distanta de vizualizare peste 300m; Posibilitatea de schimbare a bateriilor; Dimensiuni maxime 100x100x22(H); material PC plastic Proiector solar cu leduri Fabricat din material plastic; Comutare automata-inchis pe timpul zilei si inchis noaptea; Iluminat continuu noaptea pana la 10 ore; Echipat cu 4 leduri optice (super bright).

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la cel mai apropiat punct de bransament, in functie de avizul eliberat de S.C. ELECTRICA S.A.

99 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

D.Iluminatul terenurilor de sport In cazul liniilor electrice rezistenta prizei de pamant artificiale prevazute (pentru fiecare stalppriza cu 1 electrod), inclusiv a celor de la capetele liniilor electrice si cutiile de distributie, trebuie sa fie de cel mult 10 , cu conditia ca rezistenta echivalenta a sistemului constituit din conductoare de nul si prize de pamant sa fie de cel mult 4 . Dac valoarea rezistenei de dispersie a prizei de pmnt este diferit de cea impus de STAS, se va completa cu electrozi pn la atingerea valorii impuse. In cazul n care solul este de tip pmnt nisipos, balast cu pmnt ,deci cu rezistivitate foarte mare, n jurul fiecrui electrod i pe toat lungimea lui, se va pune pmnt cu adaos de bentonit. CAP. 2 - EXECUTAREA INSTALAIILOR ELECTRICE DE JOAS TENSIUNE GENERALITATI Acest capitol cuprinde precizri i recomandri pentru lucrrile de execuie a instalaiilor electrice de joas tensiune i protecie dup cum urmeaz: instalaiile de for 380/220 V; 50 Hz, instalatiile de iluminat 380/220 V; 50 Hz si instalaii de protecie contra tensiunilor accidentale de atingere i a descrcrilor atmosferice.

Breviar de calculul -caderea de tensiune Conform GP 052-2000 pierderile de tensiune relative U(%) se pot determina cu ajutorul relatiei generale : U(%)=100*( U/UN) unde : U pierderea de tensiune (V) ; UN tensiunea nominala (V). Pierderile de tensiune pe circuite se pot determina cu urmatoarele relatii : Pentru circuite trifazate echilibrate
U% 100 1 2 UL
N k

Pik l k 1 S Fk

unde : Pik puterea instalata pe un tronson oarecare k (W) ; lk lungimea unui tronson oarecare k (m) ;
100 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

SFk sectiunea conductorului de faza pentru tronsonul k( m m2 ) UL tensiunea de linie (V) ; UF tensiunea de faza (V); - conductivitatea conductorului
AL

= 34(
57(

m ); mm2

Cu

m ); mm2

Cel mai lung traseu cu conductor CYY 5X6 are 300 m de conductor electric si 22 corpuri de iluminat. Caderea de tensiune este sub 5%. Consumul: considerand ca avem un numar de 56 de stalpi, iar consumul/stalp este de 84W, ne rezulta o putere instalata de 4,76 kW ceea ce conduce la un consum de 1904 kwh. Sursele de lumina cu LED au un consum de 6W la un numar de 10, ceea ce presupune o putere instalata de 0,060 kW, si un consum de 240 kwh. Consumul de energie electrica pentru sistemul de irigatii este de 20kWh anual, iar pentru camerele video 1314kWh/an. STANDARDE I NORMATIVE DE REFERIN 2.2.1. Standarde STAS 234 STAS 2612 Branamente electrice Protecia mpotriva electrocutrilor. Limite admise

SR EN 60947 Aparataj de joas tensiune STAS 4173 Sigurane fuzibile de joas tensiune

SR EN 60529 Grade normale de protecie asigurate prin carcase STAS 6646 Iluminatul artificial

STAS 129321 Prefabricate electrice de joas tensiune STAS 12604 Protecie mpotriva

101 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

STAS 8778-85 Cabluri de energie cu izolaie i manta din PVC STAS 552-89 Doze de aparat i de ramificaie pentru tuburi izolante uor protejate 2.2.2. Normative i prescripii I 7-02 - Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. NTE007/08 - Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice PE-116 - Normativ de ncercri i msurtori la echipamente i instalaii electrice C 56 - Normativ pentru verificarea calitii lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente 1996 I 20-94 - Norme generale de protecia muncii - Normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului.

TABLOURILE ELECTRICE 2.3.1. Tablourile electrice se comand pentru execuie la furnizori specializai i autorizai n construcia acestora. 2.3.2. Tablourile prefabricate n carcas de plastic se procur de la firme recunoscute pe plan mondial 2.3.3. Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate, vor fi vopsite cu vopsea emailat, recomandat gri-email i vor avea gradul de protecie conform SR EN 60529, corespunztor mediului n care se amplaseaz, dar minim IP 30. Dulapurile sau cutiile vor fi realizate din tabl de minimum 2 mm grosime, rigidizat corespunztor, cu supori pentru aparate i ui de acces. 2.3.4. Se recomand ca legturile pentru cureni mai mari de 100 A din interiorul tablourilor s fie realizate n bare. 2.3.5. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel nct arsurile sau scnteile electrice ce apar n timpul exploatrii normale, s nu fie periculoase pentru personalul de deservire i s nu poat cauza scurtcircuite, puneri la pmnt sau deteriorarea obiectelor nconjurtoare.

102 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.3.6. La dispozitivele de acionare a aparatelor de conectare nchise cu capac, sau acionate de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar poziiile nchis sau deschis. 2.3.7. Siguranele cu capac filetat trebuie s fie montate n aa fel nct conductoarele de alimentare s fie legate la uruburile de contact, iar conductoarele de plecare spre consumatori s fie legate de duliile filetate. 2.3.8. Siguranele trebuie s fie astfel montate nct eventuala apariie a unui arc s nu prezinte pericol pentru restul instalaiei i pentru personalul de deservire. 2.3.9. Imbinrile ntre cile de curent, precum i ntre acestea i bornele aparatelor se vor face prin metode care s asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunztor seciunii curente, rezistena mecanic necesar i pstrarea n timp a calitii mecanice i electrice, ale contactului. 2.3.10. Toate circuitele din tablourile de distribuie vor fi prevzute cu inscripii vizibile i neechivoce, n care s se indice destinaia fiecrui circuit. Inscripiile se amplaseaz cu vedere din direcia de deservire a tabloului. 2.3.11.Vor fi prevzute i etichete care vor conine simbolizarea sau destinaia tabloului, tensiunilor de lucru, indicaii de aciune, situaii de stare (dup caz). 2.3.12. Recepia tablourilor unicate, la furnizor se face n prezena delegatului autorizat al antreprenorului i beneficiarului. Tabloul va fi nsoit de certificat de calitate. 2.3.13. Pentru transport,tablourile vor fi protejate contra prafului i umezeal, n timpul transportului se va asigura poziia vertical a dulapurilor i se vor feri de zdruncinturi, aparatele de msur i automatizare vor fi transportate n ldie, ambalajele trebuie s conin semnele de FRAGIL, NU RSTURNAI i A SE FERI DE UMEZEAL. 2.3.14. Depozitarea tablourilor se va face n ncperi cu atmosfer neutr, lipsite de gaze corozive, cu temperatura cuprins ntre 0 i 400 C i umiditatea relativ a aerului de max. 80% la 200 C. INSTALAREA TABLOURILOR ELECTRICE 2.4.1. Tablourile de distribuie trebuie montate perfect vertical i fixate bine, pentru a nu fi supuse vibraiilor sau deplasrilor, ce pot surveni n caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur. 2.4.2. Inlimea minim fa de pardoseal a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie s fie astfel stabilit nct s permit posibilitatea realizrii razei de curbur a cablului cu diametrul cel mai mare, iar nlimea maxim, fa de pardoseal (sau teren, la amplasarea n exterior), a laturii de sus a tabloului s fie de cel mult 2,2 m. 2.4.3. In ncperile de producie (tehnologice) distana ntre marginea tablourilor de distribuie i conductele de ap, abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile, etc., trebuie s fie de cel puin 1,25 m.
103 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.5.VERIFICAREA TABLOURILOR ELECTRICE Date fiind eventualele urmri ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedeaz la completarea i verificarea prealabil a tablourilor, nainte de trecerea la racordarea instalaiilor. 2.5.1. Verificarea vizual a integritii construciei tabloului. 2.5.2. Montarea aparatelor de msur, care au fost transportate separat n ldie, de la furnizorul tabloului. In prealabil se va verifica la fiecare aparat, existena sigiliului. 2.5.3. Verificarea existenei i integritii marcajelor i etichetrilor tabloului, circuitelor, aparatelor. 2.5.4. Verificarea legturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea nepericuloas de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la reea. Se va verifica i strngerea legturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor. 2.5.5. Verificarea legturilor de protecie, prin punere la pmnt (sub 0,1 ohmi) a aparatelor, precum i ntre bara general de pmnt i centura de legare la pmnt. 2.6. APARATELE LOCALE CONDIII I INSTALARE 2.6.1. Pentru executarea instalaiilor electrice se vor utiliza numai aparate i materiale omologate. Fiecare aparat trebuie s fie prevzut cu o plcu indicatoare care s cuprind datele sale tehnice. Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi, etc.) a aparatelor, a echipamentelor i a utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin ncadrarea lor n prevederile normativelor I72002. 2.6.2. Aparatele electrice individuale care se instaleaz n teren, conform proiectului ( corpuri de iluminat.) vor fi nsoite n cazul celor de for, de certificat de calitate i dup caz de garanie. 2.6.3. Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominal i ceilali parametri prevzui n mod expres n proiect i n mod special gradul de protecie conform SR EN 60947. 2.6.4. Amplasarea i montarea aparatelor i tablourilor electrice locale, trebuie s se fac astfel nct ntreinerea , verificarea, localizarea defectelor i reparaiilor s se poat realiza cu uurin. 2.6.5. Se va evita montarea aparatelor electrice n locuri n care exist posibilitatea deteriorrii lor n exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau aciunii agenilor corozivi. 2.7. MATERIALELE CIRCUITELOR ELECTRICE

104 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.7.1. Materialele circuitelor electrice se consider mijloacele prin care se realizeaz funciuni de izolare, legtur electric i mecanic (puse n oper individual n teren sau altfel spus necuprinse n tablourile electrice), ca de exemplu:conductoare, cabluri, cleme,alte materiale de montaj. 2.7.2. La alegerea materialelor se va ine seama de destinaia construciei i de condiiile lor de utilizare i montare. 2.7.3. Materialele i produsele folosite de executant trebuie s fie nsoite de certificate de calitate. 2.7.4. Se vor utiliza ca materiale de protecie, de izolare sau pentru suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile, ncadrarea acestora n aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripiilor specifice n vigoare ( I 7-02, cap.5). 2.7.5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi de materiale plastice i cabluri cu manta din materiale plastice. 2.7.6. Conductele de legtur se vor alege astfel ca s aib tensiune de izolaie corespunztoare, s fie rezistente la solicitrile datorit efectului termic i electrodinamic al curentului de scurtcircuit la locul de montare. 2.7.7. Seciunea conductorului de nul de lucru, n cazul circuitelor monofazate va fi egal cu aceea a conductorului de faz. 2.7.8. Se utilizeaz de regul pentru instalaii de iluminat i for cabluri n conductoare de aluminiu sau cupru i izolaie i manta de PVC. 2.7.9. Nivelul de izolaie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablurilor (U0 i U) i de valorile rigiditii dielectrice (normativul NTE007/08). In cazul instalaiilor de joas tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale U0 0,6 kV i U = 1 kV. 2.7.10. In instalaiile electrice vor fi montate numai sigurane calibrate. 2.7.11. Conductele instalaiilor de legare la pmnt sau la nul se prevd conform STAS 12604. Centurile interioare din cldiri vor fi din band de oel zincat. 2.7.12 Construciile metalice suport al materialelor electrice i alte accesorii de montaj din oel sau tabl se vopsesc pentru protecie i dup caz anticoroziv.

2.8. EXECUIA INSTALAIILOR ELECTRICE 2.8.1. Prevederi generale 2.8.1.1. Se va avea n vedere ncadrarea stabilit n proiect a consumatorului i a receptorilor, conform prescripiei PE 124 , din punct de vedere al nivelului de siguran n continuitatea
105 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

alimentrii cu energie electric. Aceast ncadrare st la baza concepiei proiectului i a execuiei. 2.8.1.2. In instalaiile electrice, se vor lua msuri de protecie mpotriva electrocutrilor prin atingere direct i a electrocutrilor prin atingere indirect (I 7-02, cap.4) respectndu-se standardele i normele n vigoare, att n coninutul proiectului, ct i la execuie i n exploatare. 2.8.1.3. Legarea la pmnt este folosit ca mijloc principal de protecie. Alegerea modului de legare la pmnt se face conform normativ I 7-02, cap. 3.2. 2.8.1.4. Se va evita amplasarea elementelor instalaiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) n structura de rezisten a construciilor. Se excepteaz situaiile prevzute n proiect, unde s-au luat msurile corespunztoare de nglobare a instalaiilor electrice. 2.8.1.5.Se interzice spargerea de anuri, goluri, etc, n elementele de beton, dac nu este prevzut n proiect, n vederea amplasrii instalaiei electrice, afectnd structura de rezisten a construciei. 2.8.1.6. Se va evita amplasarea instalaiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi, etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalaii. Excepiile se rezolv conform prevederilor normativului I 7-02, art.3.5.1...3.5.3. i ale normativului NTE007/08. 2.8.1.7. In toate cazurile n care se utilizeaz cabluri, trebuie respectate prevederile din normativul NTE007/08, precum i indicaiile fabricii constructoare de cabluri. Distanele minime ntre cabluri i alte instalaii i construcii, att la instalarea n interiorul construciilor, ct i n exterior, sunt prevzute n normativul NTE007/08 i respectarea lor este obligatorie. 2.8.1.8. Se interzice montarea direct pe elemente de construcie din materiale combustibile a conductelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor i echipamentelor electrice. 2.8.1.9. Imbinrile ntre cile de curent, precum i ntre acestea i bornele aparatelor se vor face prin metode care s asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunztor, seciunii curente, rezistena mecanic necesar i pstrarea n timp a calitii mecanice i electrice a contactului. 2.8.1.10. Bara sau conductorul de nul ntre punctul neutru al transformatoarelor i tablouri, precum i ntre tablouri, se va monta tot att de ngrijit ca i cele de faz, ele fiind protejate mpotriva atingerilor i deteriorrilor ca i conductoarele i barele de faz. 2.8.2. Condiii generale de montare a conductelor, cablurilor, tuburilor i accesoriilor 2.8.2.1. Cablurile vor fi montate astfel nct n timpul montrii i exploatrii s nu fie supuse la solicitri mecanice. Se vor respecta distanele prescrise n normtivul NTE007/08. 2.8.2.2. Pozarea cablurilor se va face numai dup ce toate construciile metalice aferente au fost montate, vopsite i legate la pmnt. Se interzic suduri dup instalarea cablurilor.

106 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

2.8.2.3. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete i la trecerile dintro construcie de cabluri n alta; cele pozate n pmnt se vor marca i pe traseu din 10 n 10 m. Cablurile de comand, control, msur, etc., se vor marca cu etichete de identificare la capete, la intersecii i la trecere dintr-o construcie n alta. 2.8.2.4. Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta prevederile din normativul NTE007/08 2.8.2.5. In cazul montrii cablurilor pe trasee expuse aciunii razelor solare, se vor utiliza cabluri cu nveli rezistent la intemperii. 2.8.2.6. Intr-un tub de protecie sau gol se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, control, etc. n acelai gol sau tub. 2.8.2.7. Distana de la suprafaa pmntului pn la faa de sus a tubului de protecie a cablului va fi de cel puin 0,8 m, iar n cazul aezrii sub trotuar, de cel puin 0,5 m. 2.8.2.8. Se interzice montarea cablurilor n canale i tuneluri n care sunt instalate conducte de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Interseciile inevitabile se trateaz conform normativului NTE007/08. 2.8.2.9. Cablurile de pmnt, vor fi pozate erpuit n an pe un strat de pmnt sau nisip, i acoperi cu pmnt cernut (granulaie maxim 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea total de la fundul anului pn la stratul avertizor i de protecie din plci speciale, benzi cu inscripie avertizoare, crmizi (conform proiectului), de cel puin 20 cm. Umplutura se va realiza cu pmnt rezultat din sptur, din care s-au ndeprtat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor. 2.8.2.10. Adncimea de pozare a cablurilor, msurat de la nivelul solului, va fi de cel puin 0,8 m. In teren pietros, la intersecia cu alte construcii subterane i la intrarea n cldiri, se admite o adncime de 0,5 m. 2.8.2.11. Cablurile pozate n pmnt n straturi suprapuse, se vor dispune de sus n jos n ordinea crescnd a tensiunilor, iar distana dintre crmizile (sau plcile avertizoare) care protejeaz diferitele straturi, va fi de cel puin 20 cm. 2.8.2.12. Intre cablurile de tensiuni diferite, precum i ntre cablurile de curent alternativ i cele de curent continuu se vor face separaii executate din crmizi sau alte materiale echivalente, sau se va asigura distana minim prescris prin distanoare (din mase plastice i cauciuc) n condiiile din normativul NTE007/08. 2.8.2.13. Manoanele se vor proteja cu plci avertizoare, plci de beton sau crmizi. Toate manoanele i cutiile terminale vor fi marcate cu etichete de identificare. 2.8.2.14. Desfurarea cablurilor de pe tamburi i pozarea lor se va face numai n condiiile n care temperatura mediului ambiant este superioar limitelor minime indicate n standardele i
107 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

normativele interne de fabricaie a cablurilor. In cazul n care este necesar desfurarea i pozarea cablului la temperaturi mai sczute dect cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie s fie nclzite. CAP. 3 EXECUTAREA INSTALAIILOR DE LEGARE LA PMNT 3.1. GENERALITI

Prezentul capitol cuprinde prevederi privind execuia prizei generale de legare la pmnt .

3.2. MATERIALE 3.2.1. Electrozii prizelor de pmnt artificiale, vor fi din eav de oel zincat, cu diametru 2 oli i 3 m lungime. 3.2.2. Conductoarele principale de legare la pmnt, conductoarele de ramificaie racordate la conductoarele principale, conductoarele de legtur ntre conductoarele principale i priza de pmnt, conductoarele de captare i coborre vor fi din band de oel zincat, cu seciunile minime indicate n STAS 12604/5-90 i Normativ I 20. 3.2.3. Piesele pentru instalaiile de protecie prin legare la pmnt vor corespunde STAS 410285.

3.3. EXECUTAREA INSTALAIILOR 3.3..1. Prizele de pmnt vor fi de suprafa cu electrozi ngropai la adncimea de minim 0,8 m considerat de la captul superior al electrodului pn la suprafaa solului. 3.3.2. Grosimea sau diametrul minim al electrozilor i a conductoarelor de legtur la priza de pmnt n funcie de agresivitatea solului i de modul de protejare a oelului mpotriva coroziunii va fi conform STAS 12604/5-90, tabelul 2. 3.3.4. Intre diferitele prize de pmnt se va respecta distana de minim 20 m. 3.4. VERIFICAREA INSTALAIILOR DE LEGARE LA PMNT Verificarea instalaiilor de legare la pmnt se face n conformitate cu standardele, normativele i prescripiile in vigoare. In funcie de rezultate se adopt msuri suplimentare de mpmntare. CAP. 4 INSTRUCIUNI DE TEHNICA SECURITII 4.1. GENERALITI
108 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4.1.1. Prezentele instruciuni au un caracter preliminar prezentnd principalele msuri de protecia muncii care trebuie respectate la montajul, verificarea, punerea n funciune, exploatarea i ntreinerea instalaiilor electrice. 4.1.2. Aceste instruciuni vor fi detaliate i completate de ctre unitatea care execut montajul instalaiilor electrice i de ctre unitatea beneficiar. 4.1.3. Conducerile unitilor care execut montajul, verificarea, punerea n funcie, exploatarea i ntreinerea instalaiei au, n principal, urmtoarele obligaii: -s asigure controlul respectrii proceselor tehnologice stabilite; -s organizeze procesele tehnologice astfel ca desfurarea activitii s se fac n condiii de deplin securitate; -s elaboreze i s afieze instruciunile de protecia muncii la locurile de lucru; -s fac instructajul de protecia muncii cu toi angajaii conform normelor; -s asigure propaganda pentru protecia muncii; -s supun la examen medical, conform normelor pe toi salariaii; -s analizeze situaia proteciei muncii, cauzelor accidentelor i mbolnvirilor profesionale; -s organizeze ntreinerea i exploatarea corect a instalaiilor prevzute pentru crearea condiiilor normale de munc. 4.1.4. Pentru prevenirea i stingerea incendiilor, organele de conducere ale unitii care execut montajul, exploatarea i ntreinerea instalaiei au urmtoarele principale obligaii: - s ntocmeasc planurile de msuri tehnico-organizatorice de prevenire i stingere a incendiilor; s constituie formaia de paz contra incendiilor i s asigure instruirea membrilor formaiei potrivit instruciunilor; s asigure msurile necesare pentru evacuarea personalului n condiii lipsite de accidente n cazul izbucnirii unui incendiu; - s organizeze controlul respectrii msurilor stabilite. 4.1.5. Toate abaterile de la normele de protecia muncii vor fi analizate i sancionate imediat dup constatare potrivit statutului disciplinar sau a regulamentului de ordine interioar al unitii respective, precum i prevederilor Codului Muncii. Cazurile deosebite de abateri de la normele proteciei muncii vor fi semnalate organelor de resort n vederea analizei i stabilirii de msuri.
109 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4.2. INSTRUCIUNI GENERALE 4. 2.1. Persoanele care au atribuii n activitatea de montaj, verificare, punere n funciune, exploatare i ntreinere a instalaiei trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: - s fie sntoase din punct de vedere fizic i psihic i s nu aib infirmiti care le-ar stnjeni activitatea de producie sau care ar putea duce la accidentarea lor sau a altor persoane; s fie instruite i verificate din punct de vedere al normelor de protecia muncii, s-i nsueasc i s respecte normele de protecia muncii care privesc funcia i locul de munc n care i desfoar activitatea; s posede calificarea profesional necesar pentru lucrrile care l-i se ncredineaz, corespunztor funciei pe care o dein; s fie autorizate din punct de vedere al normelor de protecia muncii pentru desfurarea activitii n instalaie. 4.2.2. Instruirea personalului se va efectua n conformitate cu reglementrile n vigoare privind instruirea personalului, elaborate de forul tutelar, n urmtoarele faze distincte: - instructajul de angajare; - instructajul periodic i verificarea periodic a cunotinelor; - instructajul la schimbarea locului de munc. 4.2.3. Instructajul la locul de munc se efectueaz de ctre conductorul direct al procesului tehnologic (numai inginer, tehnician sau maistru) i va avea n vedere principalele reguli de protecia muncii ce trebuie respectate la locul de munc. 4.2.4. Pentru muncitori, instructajul va avea un pronunat caracter practic, efectundu-se n termenul practic de instructaj. 4.2.5. Toate procesele de munc vor fi conduse i supravegheate de persoane care posed pregtirea tehnic corespunztoare i care au fost stabilite de conducerea unitii n acest scop. 4.2.6. Obligaia efecturii instructajului de protecia muncii o au cei ce organizeaz i conduc procesele de munc.

110 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4.2.7. Personalul rspunde de orice aciune care ar scoate din funciune, avaria sau deteriora dispozitivele sau instalaiile de lucru, cele de protecia muncii sau instruciunile afiate la locul de munc. 4.2.8. Nici o main, agregat, instalaie, etc. nu poate fi pus n funciune dac nu s-a efectuat recepia ei. 4.2.9. Prin personal de exploatare se nelege personalul de deservire operativ care are ca sarcin supravegherea continu a funcionrii instalaiei prin serviciul de tur, precum i personalul pentru lucrri curente. 4.2.10. Prin personal de ntreinere se nelege personalul de revizie i personalul de reparaii, care execut lucrri de revizie i reparaii planificate sau preventive i lucrri de revizie i reparaie n urma incidentelor de exploatare, n scopul meninerii i readucerii instalaiei n starea tehnic corespunztoare. Repararea i ntreinerea se face numai de personal special nsrcinat cu aceast misiune. Este interzis personalului de exploatare s fac remedierea defeciunilor. 4.2.11. Pentru executarea lucrrilor n instalaie se vor respecta urmtoarele condiii: - pentru executarea lucrrii s existe o aprobare a personalului tehnic superior; lucrrile trebuie executate de minim dou persoane; la executarea lucrrilor trebuie respectate msurile specifice de protecia muncii. Executarea lucrrilor n instalaie este permis numai n baza dispoziiei de lucru scris i aprobat de conducerea tehnic a unitii. Dispoziia de lucru trebuie s cuprind cel puin urmtoarele: obiectul lucrrii, zona de lucru, formaia de lucru, msurile de protecia muncii care au fost luate pentru adimiterea la lucru. Admiterea formaiilor de lucru n instalaie, evacuarea formaiilor de lucru din instalaie, precum i ntreruperea sau terminarea lucrrilor se vor consemna n registrul operativ de tur. 4.2.12. Accesul n instalaie este permis numai persoanelor autorizate de ctre conducerea tehnic a unitii beneficiare. 4.2.13. La montajul instalaiei se vor respecta normele de protecia muncii specifice unitilor de montaj. 4.2.14. Conducerea tehnic a unitilor care monteaz, exploateaz i ntrein instalaia, va pune la dispoziia personalului mbrcmintea i nclmintea special de protecie, precum i dispozitivele de protecia muncii conform normelor n vigoare i caracterul muncii prestate.

111 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4.2.15. Personalul este obligat s sesizeze imediat orice defeciune observat la sculele sau dispozitivele de protecia muncii utilizate. 4.2.16. Dotarea la timp i n suficient msur cu mijloace de protecia personalului, organizarea pstrrii evidenei i ncercrii periodice a mijloacelor de protecie se fac prin grija conducerii unitii respective. 4.2.17. Mijloacele de protecie aflate n dotarea individual sau colectiv se pstreaz, ntrein, utilizeaz i prezint periodic la verificare prin grija celui care le are n dotare. 4.2.18. Personalul este obligat ca la executarea lucrrilor care comport utilizarea mijloacelor de protecie conform normelor, s solicite dotarea cu mijloace de protecie necesare, refuznd executarea lucrrilor n caz c nu se asigur dotarea. 4.2.19. Toate sculele i dispozitivele de lucru i de protecie trebuie s fie utilizate numai n scopuri pentru care sunt destinate i trebuie s fie ntreinute corespunztor. 4.2.20. Se interzice executarea operaiilor speciale (polizare, sudur, etc.) fr folosirea echipamentului de protecie corespunztor. 4.2.21. La nlimi de peste 2 m, exceptnd platformele stabile i sigure, toate lucrrile se vor executa cu centur de siguran. 4.2.22. Toate zonele unde exist pericol de accidentare vor fi semnalizate prin placarde sau afie avertizoare amplasate n locuri adecvate. 4.2.23. Insuirea cunotinelor necesare i dobndirea unei ndemnri n acordarea primului ajutor n caz de accident se asigur prin instruirea personalului i prin dotarea acestuia i a formaiilor de lucru cu mijloace de intervenie pentru prim ajutor. Asigurarea i meninerea complet i n bun stare de funcionare a dotrilor cu mijloace de prim ajutor prescrise reprezint obligaia conducerii unitilor.

4.3. INSTRUCIUNI DE PROTECIA MUNCII SPECIFICE INSTALAIILOR ELECTRICE 4.3.1. Toate instalaiile electrice trebuie s fie astfel construite i ntreinute nct s nu se poat produce accidente tehnice sau umane, ca urmare a accesului persoanelor neavizate n instalaie. 4.3.2. Manevrele n instalaiile electrice se execut numai de personalul de deservire operativ (personalul de exploatare). 4.3.3. Se vor conecta n mod obligatoriu la instalaia de legare la pmnt prile metalice ale instalaiei i echipamentelor electrice care n mod normal nu sunt sub tensiune. Se vor respecta prevederile STAS 2612-87, STAS 8275-87, STAS 12604, precum i prevederile din documentaia de proiectare n ceea ce privete instalaiile de legare la pmnt i valorile rezistenei prizelor de punere la pmnt.
112 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4.3.5. Toate sculele, utilajele, etc. alimentate electric la tensiuni peste 24 V vor avea obligatoriu instalaia de punere la pmnt. 4.3.6. Corpurile mainilor electrice i ale echipamentelor de pornire trebuie s fie legate la pmnt. Se interzice executarea de lucrri la aceste legturi la pmnt n timpul funcionrii mainilor electrice. 4.3.7. Echipamentele electrice i de automatizare se vor fixa definitiv n supori imediat dup montare. Nu este permis lsarea aparatelor sau echipamentelor nefixate. 4.3.8. Toate instalaiile, echipamentele i aparatele electrice i de automatizare vor fi verificate nainte de darea n funciune conform reglementrilor n vigoare. Verificrile, probele i msurtorile se vor face cu respectarea msurilor necesare de protecia muncii, astfel nct s nu pun n pericol persoanele care efectueaz aceste lucrri. 4.3.9. Este interzis lucrul la circuitele electrice alimentate cu tensiune operativ. Fac excepie circuitele alimentate la o tensiune de maximum 48 V. 4.3.10. Lucrrile de ncercri preventive i probele de laborator se vor executa numai de personalul cu calificare special nsrcinat cu executarea acestor lucrri. Personalul de execuie va fi instruit i examinat corespunztor. 4.3.11. In punctul n care se realizeaz scoaterea de sub tensiune a unei instalaii se monteaz indicatoare mobile de interzicere cu inscripia: NU INCHIDE! SE LUCREAZ!. 4.3.12. La motoarele i aparatele electrice protejate numai prin sigurane fuzibile care nu au alte elemente de separaie n faa acestora, nainte de nceperea lucrrilor se vor demonta aceste sigurane i se vor monta n locul lor capace de siguran, fr fuzibile, vopsite n rou. Repunerea sub tensiune a instalaiei se va executa de ctre eful de lucrare numai dup terminarea lucrrii i evacuarea personalului. 4.3.13. Este interzis ntreruperea n timpul lucrului a circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent aflate n funciune. Demontarea acestora din cleme sau borne se va executa numai dup scurtcircuitarea lor prealabil. 4.3.14. Personalul care i desfoar activitatea n instalaiile electrice i de automatizare n funciune trebuie s aib n permanen asupra sa mijloacele de protecie necesare. In categoria mijloacelor de protecie s-au inclus echipamentele, aparatele, instrumentele mobile, care servesc pentru protejarea persoanelor ce lucreaz n instalaiile electrice i de automatizare mpotriva electrocutrii, a aciunii arcului electric, a traumatismelor, etc.

113 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

4.3.14. Dotarea la timp i cu suficiente mijloace de protecia personalului, organizarea pstrrii evidenei i ncercrii periodice a mijloacelor de protecie se va face prin grija conducerii unitii respective. 4.4. CONCLUZII 4.4.1. Prezentele instruciuni prezint principalele msuri de protecia muncii i indic normele, prescripiile, normativele i instruciunile care trebuie respectate la montajul, verificarea, punerea n funciune, exploatarea i ntreinerea instalaiilor electrice i de automatizare. 4.4.2. Aceste instruciuni vor fi completate de conducerea tehnic a unitilor de montaj i de exploatare, constituind baza de instruire a personalului care lucreaz n instalaiile electrice i de automatizare. 4.4.3. Conducerea tehnic a unitii care execut montajul, exploatarea i ntreinerea instalaiilor va revizui instruciunile de protecia muncii pe baza experienelor acumulate i a reactualizrilor normelor i dispoziiilor organelor superioare.

114 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.5. CAIET DE SARCINI INSTALATIE SUPRVEGHERE


Sistemul de supraveghere va capta imagini folosind atat camere video fixe, fara grade de manevrabilitate, in special in intersectiile cu flux ridicat de persoane din parc dar si camere mobile de mare viteza care baleiaza periodic zona de inspectie sau care pot fi orientate de catre operatori catre zonele de interes. Aceste camere vor avea unghiuri de rotire circulara in plan orizontal de pana la 360, iar in plan vertical de pana la 90. Camerele video vor fi de tip day-night, cu comutare automat n modul monocrom, de nalt sensibilitate, pentru a asigura o imagine cu raport semnal/zgomot mbuntit n condiiile unui iluminat de nivel sczut. Camerele vor fi montate n carcase pentru funcionare n exterior, care s asigure protecia camerei mpotriva factorilor de mediu i funcionarea ansamblului n condiiile climatice specifice. Toate echipamentele montate n teren vor ndeplini aceleai condiii. Camerele video trebuie s dispun de un sistem optic capabil s modifice unghiul de vedere al camerei ntre valori de pana la 50 pentru a permite captarea att a unei imagini de ansamblu, n unghi larg, ct i vizualizarea de detalii (fizionomii, numere de nmatriculare) ale persoanelor, vehiculelor sau obiectelor aflate la deprtare. nregistrarea imaginilor se face n format digital specific de tip MPEG2, MPEG3 sau orice alt standard (video codec) de larga utilizare, pe sisteme de tip hard disk-uri, DVD-uri sau RAM dedicate. Aceste sisteme vor dispune de elemente de redundan de tip RAID, acolo unde se impune, pentru a asigura protecia nregistrrilor n cazul defectrii unui disc. nregistrarea se realizeaz prin echipamente de date specializate, care asigur catalogarea i indexarea informaiei pe baza de dat i or, evenimente i alte date introduse de operatori. Astfel se asigur o baz de cutare a informaiei video nregistrat. Accesul la imaginile video transmise de camere i la cele nregistrate va fi controlat printr-un mecanism complet de restricionare a accesului neautorizat. Se va asigura controlul accesului fizic la sistem prin restricionarea accesului la echipamente (dulapuri de echipamente ncuiate, protejate anti-vandal), monitorizarea deschiderii/nchiderii incintelor echipamentelor de comunicaii i prin instalarea unui sistem de control electronic al accesului n camerele tehnice i spaiile de operare.

115 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Codarea se va face astfel nct s se asigure imagini video fluente, de nalt rezoluie (25 fps la rezoluie 640 x 480), acolo unde este cazul. Pentru zonele inspectate unde accesul nu se face prin mijloace de deplasare rapida, aceasta frecventa va duce la reducerea latimii benzii de transmisie a retelei. Solutia este folosirea unei rate optime, de sub 25 fps, acolo unde se preteaza, lucru care va permite conectarea mai multor camere de supraveghere in viitor. Sistemul se conecteaza prin tabloul de date la un furnizor local de conexiune la internet, de banda larga. Au fost prevazute costuri de bransament.

Specificatii tehnice Soft procesare imagini video real-time Nr Parametri 1 Denumire produs Valori acceptate Soft analiza si recunoastere miscare real-time

2 Descriere

Modul software ce realizeaza recunoasterea anumitor obiecte din imagini si detectarea miscarii are doua utilizari majore: alarmarea in timp real a operatorilor sau pornirea unor sisteme dedicate si, in acelasi timp, face deosebit de eficienta folosirea spatiului de stocare a imaginilor prin inregistrarea doar a imaginilor de interes. Sistemul permite detectarea miscarii anumitor obiecte presetate dar si operatorul are posibilitatea de a alege obiectele de interes. De exemplu, in vecinatatea unui anumit obiectiv/institutie exista un sistem de supraveghere ce include acest modul. Operatorul administrator a setat sistemul pentru a filtra obiectele in miscare si pentra a porni alarma in cazul aparitiei unui om (ca in figura).In acest caz sistemul va alege din obiectele in miscare doar cele care prezinta caracteristicile cerute respectiv persoane , va prelua inregistrarea imaginilor deja existenta in buferul circular cu un minut sau mai mult (valoare setata de utilizator), pentru a fi folosita la inregistrarea intregului evenimentului si va porni configuratia de alarma care poate fi de asemenea setata de utilizator (ex. porneste un semnal luminos si acustic local si/sau porneste semnale acustice la punctul de monitorizare si/sau porneste alte sisteme specifice ca inchiderea si blocarea usilor, trimiterea unor SMS-uri la numere presetate, apel telefonic automat cu mesaj preinregistrat, etc). Sistemul este deosebit de util in cazul in care se inregistreaza fata subiectului pentru ca poate recunoaste caracteristicile faciale ale persoanelor inregistrate si, pentru anumite caracteristici (persoane deja existente in baza de date) sistemul porneste alarma in configuratia de alarmare dorita de utilizator.

116 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.6. CAIET DE SARCINI SISTEM IRIGATII


Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru realizarea instalatiei de irigare prin aspersie si picurare.

Originea Apei Bransare la reteaua existenta de apa. Materiale utilizate La realizarea retelei de irigat se vor folosi materiale din HDPE, deoarece au o rezistenta mai buna la agenti chimici, ofera posibilitati mai usoare de imbinare si usurinta in manipulare. Instalatia de apa se refera la o instalatie de irigatii ingropata la 40cm adancime in pamant, alimentata de la reteaua locala, aceasta fiind realizata din tevi de HDPE cu DN de la 16 pana la 50, echipata cu aspersoare. Reteaua va fi complet automatizata in ideea aceasta se vor monta controlere, electrovane, senzori de ploaie si de vant. Aspersoarele vor fi de tip rotativ cu raza de 8m si de 5 m si aspersoare de tip spray si vor fi dotate cu duze de unghiuri diferite. Legaturile de racord intre teava si aspersor se va face cu legaturi flexibile care sa poata proteja aspersorul de socuri si vibratii mecanice. Legaturile flexibile vor fi de 1/2" si 3/4". Reteaua publica asigurand o presiune de lucru de aprox 2 bari asigura debitul necesar irigatiilor pe suprafete restranse. Debitul necesar este de 7,2 mc/h. Instalatia are nevoie de o singura manipulare pe an, de catre personalul de intretinere, la sfarsitul toamnei, cand se va realize golirea instalatiei. Instalatia nu prezinta riscuri de inghet, ea putand fi foarte simplu golita de apa. Descriere functionala pentru sistemul de udat Elementele de baza pentru dimensionarea sistemului de irigatia si a necesarului de apa sunt: Suprafata irigata Normele de udare in luna de varf Impul de revenire a udarii pe aceeasi suprafata
117 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Numarul de aspersoare si elemente de conectare Dimensionarea se face pentru urmatoarele norme de udare: - Pentru gazon: 30l/mp saptamanal - Pentru flori: 10-15l/mp la 3 zile - Pentru arbusti: 10-20l/arbust saptamanal in functie de marimea arbustului - Pentru arbori: 20-50l/arbore saptamanal, in functie de marimea arborelui Pentru suprafetele cu apa freatica la mica adancime, accesibila direct radacinilor sau prin capilaritatea solului, normele de udare nu vor depasi 15-20l/mp saptamanal indiferent de vegetatie.

118 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.7. CAIET DE SARCINI EXECUTIA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT


Prezentul caiet de sarcini se aplic la execuia lucrrilor din beton armat i cuprinde condiiiile tehnice pentru: materiale necesare preparrii betoanelor; materiale necesare pentru armare; materiale necesare pentru cofraje i susineri; prepararea, transportul i punerea n oper a betoanelor; punerea n oper a armturilor; punerea n oper a cofrajelor; controlul calitii. n cursul execuiei lucrrilor din betoane nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentului caiet de sarcini fr aprobarea n scris a proiectantului. Proiectantul i rezerv dreptul ca n situaii speciale sa duc modificri i completri prezentelor prescripii. Prin laboratorul propriu de antier sau prin uniti specializate se vor efectua de ctre executant toate ncercrile i determinrile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. La cererea dirigintelui de antier executantul este obligat s efectueze verificri suplimentare fa de prevederile prezentului caiet de sarcini. n cazul cnd dirigintele sau proiectantul constat abateri de la prezentul caiet de sarcini, acetia pot dispune msurile ce se impun. Prezentul caiet de sarcini s-a ntocmit n conformitate cu prevederile Codului de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat (partea I beton i beton armat) indicativ NE 012-99 aprobat MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24.08.1999 i prevederilor Legii nr. 10/1995 seciunea 2. La prepararea betonului se va utiliza numai ciment care corespunde condiiilor tehnice de calitate (Sr 1500-1996, SR 388-1995)

Condiiile tehnice de livrare, recepie i control al cimentului trebuie s fie conform standardelor SR 388-1995 i SR 1500-1996 i celor de referin ale acestora, i anume: SR-EN 196-1-1995 Metode de ncercri ale cimenturilor; Determinarea rezeistenelor mecanice
119 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

SR-EN 196-2-1995 Metode de ncrcri ale cimenturilor; Analiza chimic a cimenturilor SR-EN 196-3-1995 Metode de ncercri ale cimenturilor; Determinarea timpului d priz i stabilitii SR-EN 196-21-1994 Metode de ncercri ale cimenturilor; Determinarea coninutului de cloruri, dioxid de carbon i alcalini n cimenturi. SR-EN 8133-1990 Ciment. Reguli pentru verificarea calitii. Controlul calitii cimentului se face n conformitate cu NE 012-99. Controlul calitii agregatelor este prezentat n NE 012-99 punctul 17.2.1.1. i n Anexa VI.I iar metodele de verificare sunt reglementate n STAS 4606/80. Apa de amestecare utilizat la prepararea betoanelor poate s provin din reeaua public de ap potabil sau din alte surse care s ndeplineasc condiiile tehnice prevzute n STAS 790-84. Cantitatea de ap, respectiv raportul ap/ciment se va lua conform NE 012-99 i se va verifica la staia de betoane. Tipurile uzuale de aditivi i condiiile de utilizare a acestora sunt indicate n Codul de practicNE-012-99 cap. 4.4. Oelul pentru betonul armat sunt OB 37 i PC 52 conform STAS 438/1-89 i STNB conform STAS 438/2-91. Oelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import trebuie s fie argumentate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare. Oelurile PC 52 i STNB nu se vor folosi la elementele cu solicitri dinamice importante, n aceste cazuri folosindu-se oel OB 37. Livrarea, marcarea, transportul i depozitarea se fac n conformitate cu prevderile din NE 012-99 cap. 10. Cofrajele trebuie s asigure forma i gradul de finisare prevzute n proiect respectnd toleranele admisibile NE 012-99 Anexa III.1. De asemenea, trebuie s fie proiectate astfel nct s fie capabile s reziste la toate aciunile ce pot aprea n timpul execuiei; s fie stabile pn cnd betonul atinge o rezisten suficient pentru a suporta eforturile ce apar la decofrare; s fie rigide pentru a asigura satisfacerea toleranelor i a nu afecta capacitatea portant a structurii i s nu fie etane. Detaliile de alctuire a cofrajelor se vor elabora de ctre constructor n cadrul proiectului tehnologic de execuie Betonul se va realiza pe baza compoziiei orientative stabilite n NE 012-99 i care va fi verificat la staia de betoane. Cerinele generale pentru amestecul din beton sunt detaliate n NE 012-99 cap. 6 i 9.
120 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

Mijloacele de transport de la staii spre punctul de lucru, ct i cele locale (n antier), duratele de transport n funcie de compoziia betonului i condiiile atmosferice sunt detaliate n NE 012-99 cap.12. Regulile generale de betonare precum i de compactare a acestuia, rosturile de lucru sunt cele din NE 012-99 cap. 12 i 13. Tratarea betonului dup turnare se va face conform cap.15 din acelai normativ. Fasonarea barelor, confecionarea i montarea armturilor se va face n strict conformitate cu prevederile proiectului. Armtura trebuie tiat, ndoit i manipulat astfel nct s se evite deteriorarea mecanic, contactul cu substane corozive, etc. De asemenea, nu se accept eventuale impurti, rugin. Barele tiate i fasonate vor fi etichetate pentru a evita confuzii i vor fi depozitate corespunztor pentru a asigura pstrarea formei, cureniei, etc. Toleranele de execuie sunt cele din NE 012-99 anexa II. Barele PC 25 mm se fasoneaz la cald. Modul de ndire i stratul de acoperire se indic prin proiect. Piesele metalice nglobate se vor confeciona i monta conform prevederilor din proiect. Recepia pieselor se va face n atelier (dimensiunile elementelor componente i materialul din care s-au debitat, grosimea, lunbgimea cordoanelor de sudur). Piesele metalice se vor cura pentru a asigura aderena la beton. Fixarea pieselor n cofraj se va face astfel nct s nu se deplaseze n timpul betonrii. Prevderile minime obligatorii necare execuiei structurilor din beton armat sunt detaliate n NE 012-99 cap. 17. Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectrii de ctre ntreprinderea constructoare i de ctre beneficiar a tutror actelor normative (STAS Inst. departamentale i republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini i care sunt n vigoare la data execuiei lucrrilor.

121 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.8. CAIET DE SARCINI NISIP STABILIZAT


Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru realizarea suprafatei din nisip stabilizat (zona de joaca pentru copii). Nisipul stabilizat trebuie sa aiba un aspect de culoare 'pai', uniform si continuu pe toate suprafetele realizate. In caz de deteriorare din cauza conditiilor climatice in cursul executiei se va strica si se va reface pe cheltuiala anteprenorului. Inainte realizarii se vor pune la dispozitie consultantului spre aprobare 2 mostre de 2x2m: - Nisip + ciment gri 6% - Nisip + var naturala 7% In functie de rezultatul obtinut se va alege impreuna cu beneficiarul una din cele 2 variante. Grosimea nisipului stabilizat stabilita in proiectul (15cm), este marimea de nisip 'compactata'. MATERIALE SI PRODUSE Nisipul folosit, va fi compus din nisipuri naturale concasate (din cariera) de dimensiuni 0-6mm. Nisipul trebuie sa contina 12-15% elemente fine. Ciment gri sau Var natural alb. Cilindru compactor. EXECUTIA Se va nivela terenul si evacua pamantul vegetal. Spatiul din nisip stabilizat va fi delimitat de 2 randuri de borduri asezate pe o fundatie de beton Bc 3,5 conform celor specificate. Langa bordura din piatra (spre exterior) se va executa un dren natural din pietris de tip . margaritar 2,5-5. Se va creea un strat de balast cilindrat 0-32 compactat de 12> 20cm (in functie de terenul existent), care va permite asezarea si compactarea unui strat de nisip stabilizat 9<15cm. Se va umidifica suportul. Se va amesteca nisipul cu cimentul (sau var) in malaxor sau in centrala de beton (fabrica). Trebuie luata in considerare o scadere de aprox. 20% din volum dupa compactare. Se va amesteca cu apa pentru a obtine o consistenta de 'pamant ud'. Se va aplica nisipul stabilizat pe stratul de balast in 2 etape de 7cm, cu crearea unei pante spre exterior pentru a evacua apele in caz de precipitatii importante. Se va trece cu compactor o prima data fara vibratii. Se va trece de 2 ori cu vibratii. Se va mai trece a 4 ora fara vibratii. In caz ca vor fi 2 etape, nu vor fi separate in timp de mai mult de 3 ore. Dupa terminarea lucrarii, se va proteja cu o folie 24 ore.

122 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

VERIFICAREA LUCRARILOR Se va verifica calitatea nisipul stabilizat cu o analiza vizuala asupra uniformitatii si calitatii pantei creeate pentru scurgerea naturala a apelor pluviale spre exterior.

123 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

3.9. CAIET DE SARCINI EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CONFORM BREVETULUI VERDE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
s izoleze n totalitate antierul astfel nct s nu permit accesul n antier dect pe cile special amenajate, iar perimetrul s fie mprejmuit cu panouri pe toat lungimea; s depoziteze direct in containere sau in alte ambalaje (saci sau diverse recipiente) materialele reutilizabile rezultate n urma lucrrilor de construcii, fiind strict interzis contactul materialelor excavate cu zona Iimitrof anurilor; s ndeprteze imediat cu mijloace de transport corespunztoare materialele neutilizabile (moloz, deeuri, reziduuri etc.); se interzice depozitarea n antier a acestor materiale; s ia toate msurile de semnalizare i iluminare a zonei de lucru att pe timp de zi, ct i pe timp de noapte, astfel nct s se asigure vizibilitatea la o distan de cel putin 100 m, pe toat durata execuiei lucrrilor; s execute lucrrile fr a produce praf (lucru sub perdea de ap, stropirea cilor de acces, a stivelor de materiale mai ales n condiii de vreme uscat), iar activitatea execuiei lucrrii se consider ncheiat numai dup ce suprafaa pe care s-a lucrat este adus la starea iniial, curat i spIat; s asigure trasee pietonale de trecere n conformitate cu prevederile normelor de protecie a muncii, pe toata perioada executiei lucrarilor de construire.

124 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S.C. EURO PROIECT S.R.L.


Potcoavei Str., Nr. 59, Lot 1, Vila 6, Voluntari, Ilfov, Romania Phone/Fax: +4 021 269 06 09 Nr. R.C.: J23/1149/09.04.2008 CIF: RO 23685523 Cont: RO36BTRL04501202K25665XX Banca: Banca Transilvania, suc. Victoriei Cont trez: RO73 TREZ 4215 069X XXOO 4225, Trezoreria Ilfov

B) PARTEA DESENATA

Plan amplasare in zona 1:5000 Plan situatie proiectata Instalatii electrice 1:500 Plan situatie proiectata - Instalatie de irigat 1:500 Plan situatie proiectata Amenajari 1:500 Plan situatie proiectata Plantari 1:500 Plan situatie proiectata Alei - 1:500 Instalatii electrice iluminat Detaliu stalp de iluminat Schema monofilara tablou electric de distributie TED Sectiune A-A Alee Detaliu gard perimetral locuri de joaca Detaliu cofret poliester Instalatii electrice iluminat Detaliu pozare cabluri Plan profil transversal alee Plan profil longitudinal alee Foisor Pan acoperis Foisor Sectiunea 1-1 Plan detalii si armare fundatii

PL. NR. 01 PL. NR. 02 PL. NR. 03 PL. NR. 04 PL. NR. 05 PL. NR. 06 PL. NR. 07 PL. NR. 08 PL. NR. 09 PL. NR. 10 PL. NR. 11 PL. NR. 12 PL. NR. 16 PL. NR. 17 PL NR. R-01 PL NR. R-02 PL NR. R-03

125 PTh+CS+DE CREEAREA PARCULUI DE UTILITATE PUBLICA IN CARTIERUL CREANGA

S-ar putea să vă placă și