Sunteți pe pagina 1din 11

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor

Structurare:
Punctul1:Proceduraincazulplanificariisiexecutarii ....................................................................................... 2 Punctul2:Bazejuridice .................................................................................................................................... 2 Punctul3:Substantenocive............................................................................................................................... 2 3.1. Moduldeaprocedapentrustabilireamasurilordeprotectiecuajutorulestimariicalitativeaemisiilorsi aexpunerii .................................................................................................................................................... 3 3.2. Repartizareasarcinilorpentruplanificareasiguranteiincadurlmunciiinzonecontaminate................. 4 Punctul4: Moduldeprocedareincazulprospectariicladirilorcontaminate.................................................. 5 4.1.Prospectareaistorieiobiectivului ............................................................................................................ 5 4.2.Prospectareatehnica ............................................................................................................................... 5 4.3.Planderecoltareaprobelor.................................................................................................................... 6 Punctul5:Deseurideconstructie ...................................................................................................................... 6 5.1.Posibilitatideutilizaresivalorificareadeseurilordeconstructie ............................................................. 6 Grupadesubstante Posibilitatedeutilizare........................................................................................... 6 5.2.Fise dedatepentrudeseuriconstructive:exemplu ................................................................................... 6 Punctul6:Demontareacontrolata...................................................................................................................... 8 6.1.Etapealedemontarii............................................................................................................................... 8 6.2.Criteriidedeciziesiselectareametodeidedemontare: ............................................................................ 8 6.3.Fazedeplanificare ................................................................................................................................. 9 6.4.Desfasurareaconstructiei...................................................................................................................... 10 Punctul7:Indicatiiprivitoarelademontare ..................................................................................................... 11 7.1.Protectiamediului ................................................................................................................................ 11 7.2.Licitatia................................................................................................................................................ 11 Punctul8 :Anexe ........................................................................................................................................... 11

Deadusdecatregrupuriledeproiect: Planurisiharti,imaginidinavionsiinsemnari,rezultatealeunorcercetari anterioare, Prezentareacartograficaaunorimportanteraporturideurbanismdreptbaza pentrunouaOrdineurbanisticaazoneiprecumsiasistentainluareadeciziilor pentrueventualademolarenecesara, Prospectareaistoricaincazdeposibilitatedecontaminaremostenita, Analizastructuralaacladiriidinperspectivaaspectelorconstructiveside protectieamonumentelor, Dacasesuspecteazaexistentaunorsubstanteconstructivecontaminate, eventualdesfasurareaunoranalizealeunorpartialeconstructiei, Impletireainfrastructuralacuzonalimitrofaprecumsieventualeletronsoanede conducteaflateinexploataresifundatiiinsubsol. Obiectiv: Identificareadintimpafactorilorminimizatoridevaloarepentruevaluarea proprietatii, Armonizareasicalculareamasurilornecesaredereabilitarecuorientarecatre utilizareaviitoare Viitoareaconstruiretinandcontderestrictiiletehnicecaresuntasteptatea apareapeparcursulderulariilucrarilorconstructive Precumsiarmonizareaparticularitatilorinfrastructurale(tronsoanede conducte).

30.07.2008

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
Punctul1:Proceduraincazulplanificariisiexecutarii Imaginea.1: Moduldeprocedareincadrulplanificariisidesfasurariidemontarii controlate

Punctul2:Bazejuridice Incazulutilizariilaconstructieaunorsubstantedereciclareesteimportanta protectiasoluluisiaapelor, Lademolaresialdebarasareamaterialelordeconstructie,dreptuldeseurilor joacaunrolmare, Sigurantamuncii:incazulsubstantelornocivetrebuierespectatemasurilede protectiamuncii, Cefeldealtelegi:Legeaprotectieiimpotrivaemisiilorpoluante,legide constructieetc. Punctul3:Substantenocive Bazapentrudeterminareasubstantelornocive: Planificareatehnicilordesepararesidedemolare, Planificareamasurilorpentrusigurantamunciisiaexploatariisi Stabilireamodalitatilordedebarasare.

Tabel1:

exempludelistareapartilordeconstructiesaudecladirecaresunt potentialepurtatoaredesunbstantenocive Particriticedeconstructiesicladiri

Substante nocive Azbest

Fibreusorlegatedeazbest(inspatiigoale/vidatecaazbestdispersat potentialdepericolextremdemare) Fibredeazbestlegate Placidebetonazbest(caacoperis,materialdeimbracare, ghivecideflori,etc.) Inpartideconstructierelevantepentruprotectiaimpotriva incendiilor(usideprotectiedeincendii,izolatiisigarniturila instalatiideardere,etc.) Cazanecurezervordenoapte Placidesol(placiflexoareplacipatratedepavajlasoldinPVC dinanii50) Altereperedeconstructie(peretidespartitori,pervaze,eternit (inaintede1970etc.) Plumb Instalatiideconducte Mijloacede Elementelemnoasedeconstructieindomeniulexterior(imbracaminte protectiea pentrufatade,terase,gradinideiarna,pergole) lemnului Pemndeconstructiepentruelementeportantelemnpentruferestresi usilemnoase Placiderambleiaresideprotectiesonoracareaufosttratatecu
30.07.2008 2

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
mijloacecarecontinPCB Materializolator(izolareaacoperisurilor,imbracareaconductelor,etc.)

Fibre minerale artificiale Uleiuri Contaminaricuuleiurimineralecuhidrocarburisegasesc mineralecu Inapropierearezervoarelordepacurasicarburantsia hidrocarburi depozitelordecombustibil Inapropiereainstalatiilordetermoficare ingaraje,inateliereauto inaltelocuriundesuntfolositeuleiurimineralecuhidrocarburi Bifileni Transformatori policorrati contaminarisecundarealeelementelorinconjuratoare(elemente PCB dinbeton,peretidespartitori,pervaze,etc.) masedegarnitura(inpunctedefuga,crapaturietc.) vopsele(inzoneintenssolicitate,deexempluincasedescaradinanii 50si60) Condensatori(conductedesubstanteluminiscentecudatede fabricatiemaivechi) Mercur Conductedesubstanteluminiscente comutatori Funingine Hornurisiseminee Proteciaimpotrivaincendiilor Gudron Portiunisiplacibituminoasecudatemaivechedefabricatie,cartoane (PAK) gudronatedeacoperis domeniudeutilizare:terase,acoperisuri,constructiiinacoperis pentruspatiiumede,etc. vopsirideprotectie(lafundatii,pivnite,spatiiumede,subparchet,etc.) Pericolulpentrumediusisanatateestedeterminatprinurmatoriifactori: tipulsubstantelornocivecontinute, cantitateasubstantelornocivecontinute, ratadeaerisire, temperaturalacareesteexpusacladirea, timpuldeinfluentareasupraomuluirespectivmediuluisiconstitutie, eficientaecologica,deexempluotravire, comportamtentuldeemisiiasubstanteinocive(deexemplumontajeinchise).

3.1. Moduldeaprocedapentrustabilireamasurilordeprotectiecuajutorulestimarii calitativeaemisiilorsiaexpunerii Stabilireasubstantelorpericlitantesianalizapericolului: 1. Stabilireadomeniilordelucru,aposturilordelucrusiaactivitatilor, 2. Emisiidesubstantepericlitanteinzonasilapostuldelucru,incazulactivitatilor singulare?Dacanu,nusuntnecesaremasurideprotectie,dacada, 3. Estimareacalitativaamarimiiemisieicuajutorulparametrilordeevaluare(de exemplucompendiudereguli)sianalizapericolelor(deexempluproprietati, concentratiidesubstante,caidepreluare), 4. Estimareacalitativaamarimiiexpuneriisiapericlitatiisanatatii,
30.07.2008 3

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
5. Stabilireamasurilordeprotectie: a. Masuritehnice(deexemplumoduridelucrusaraceinemisii), b. Masuriorganizatorice(modurideprocedaresicomportamentcu minimizareaexpunerii), c. Dotareapersonaladeprotectie(celputinprotectiepentrupicioare,corpsi maini).

3.2. Repartizareasarcinilorpentruplanificareasiguranteiincadurlmunciiinzone contaminate Titularullucrarii(ofertantuldecontract/insarcinatorul)respectivbirouldeingineri: Intocmireaunuiplandemuncasidesiguranta: a. Stabilireasubstantelornocivepericlitantesianalizapericolului, b. Estimareapericulozitatii/aexpunerii, c. Definireacerintelorinmateriedemasuritehnicesipersonaledeprotectie, d. Prevederipentrusupraveghereatehnicademasurare, Licitatiamasurilordeprotectie. Contractantul/insarcinatul: Verificareaplanuluidesiguranta, Pregatireamasurilordeprotectie, a. Initiereaingrijiriimedicaledemunca, b. Indicatiideexploatarelegatedeactivitati, c. Amenajareasantierului, d. Dotareatehnicasipersonala, e. Supraveghereatehnicademasurare, Controlulrespectariimasurilordeprotectie. Angajatul: Respectareaindicatiilor, Purtareavestimentatieipersonaledeprotectie, Informareasuperiorilorincazulincaremasurileluatenudauroade. Vezianexa:indicatiipentrudemolareconformprevederiideevitareaaccidentelor.

30.07.2008

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
Punctul4: Moduldeprocedareincazulprospectariicladirilorcontaminate 1. Cercetareaistorieiconstructieisiutilizarii,pecatposibilcuvizitareaobiectivului sichestionareacelorcarecunoscloculsiobiectivul, 2. Intocmireaunuiplanderecoltaredeprobe, 3. Prospectaretehnica: a. Prospectareprima, b. Dacaestecazulprospectareulterioarapebazadeintrebariconcrete, c. Cercetareincevereareabilitariiecologice, 4. Conceptuldemontariisialreabilitariiprecumsiconceptulpentruinlaturarea deseurilor. Chiarsiincazuluneiplanificarisidesfasurarigrijulii,masuriledeprospectarenu potfurnizaosiguranta100%,deoarecealtfelcosturiledeprospectarearsarimult pestecadrulrentabilitatiieconomicecorespunzatoare.

4.1.Prospectareaistorieiobiectivului Procurareasievaluareadocumentelordeplanificarepentrucladireace urmeazaafidemontata, Procurareadeinformatiireferitoarelaistoriaexploatariiincadrulunorconvorbiri cufostilocatari,angajatisiautoritati, Centralizareadocumentelordinaltecercetari, Prezentaredeevaluare. Cercetareatrebuiesafurnizezetoatecunostintelenecesarecuprivirela: Stadiulactualalcladiriisiadezvoltariisaleistorice(reamenajari,anexe), Materialeledeconstructieutilizate(adeseaacesteavorreiesidinplanurilede constructie), Sistemeledetermoficare,deapamenajera,eventualdeaerisiresihidraulice, Masurideintretinere,renovaresireamenajare, Exploatareaectualasischimbariledeexploatareindecursultimpului, Materialeledeexploatarefolosite, Domeniilecepotfisuspecte,conditionatedecatreexploatareprecumsila, Accidente,incendiisideteriorariderazboi. 4.2.Prospectareatehnica Inprospectareatehnicavorsicercetareacelepartidecladireincare,inurma rezultateloranalizeiistorice,seiainconsiderareposibilitateadeafifotinfestatecu substantenocive.Partilecladiriivorficercetateinprivintadimensiuniisitipului eventualeicontaminari. Centralizareatuturordocumentelorexistente,inclusivarezultatelor prospectiuniiistoricesiverificareadocumentelordinpunctdevedereal actualitatiilor, Propunericuprivirelaparametriidecercetaresiaprogramuluiderecoltarede probesidecercetare,precumsicuprivirelametodeledeanaliza,decomun acordcuautoritatilecompetente, Pregatireaprezentariianalizeisiconlucrareainvedereaprezentarii, Supravegherearecoltariiprobelor, Evaluarea,documentareasiinterpretarearezultatelorcercetarii.
30.07.2008 5

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
4.3.Planderecoltareaprobelor Planulderecoltareaprobelortrebuiesacontinaurmatoareleinformatii,grupatein functiededomeniiledesuspectare: Suspectaredecontaminare, Metodadeprospectiune, Adancimeaprospectiunii, Numaruldeprobe, Parametriidecercetare. Veziimaginea3:listadeverificarisirepartizareaactivitatiloraletitularuluiproiectului /planificatorului,ainspectoruluidespecialitate,afirmeidedemolari/a debarasatorului,aautoritatilor

Punctul5:Deseurideconstructie Vezianexa:deseuripesantiere

5.1.Posibilitatideutilizaresivalorificareadeseurilordeconstructie Grupadesubstante Posibilitatedeutilizare (constructiedestrazisidrumuri) Asfalt Betonnefolosit. Altematerialenedisolubile. Piatranaturaladeconstr.,fol. sinefolosite pietris,nisip S.a.m.d. Zidurideprotectiefonica Supraf.detransportsiconstr.dedrumuri Constructiideadancime umplereasanturilordeconducte Intarireasoluluisiimbunatatireasubsolului

5.2.Fisededatepentrudeseuriconstructive:exemplu Desemnaredeexploatare Excavaridesol,depamant,incarcatecu FisadedateNr.1 substantenocive Pagina1 Stareladatade1.1.1007 Seaplicala: Seaplicala:

Instalatieelectrica Constructiade ferestresiusi Lucraridezidarie Lucrarila pardoseala

Constr.de adancimesila nivelulsoluluiX

Instalatiide termoficaresi sanitare Lucraridevopsire /lacuire

30.07.2008

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
Demolare/ DemontareX Lucrariinbeton /otel Lucraride etanseizare Lucraride constructie metalica Lucraridedulgherie /tamplarie Lucrarideacoperis

DesemnareinfunctiedeOrdonantaCatalogariiDeseurilor(AAV)siinfunctiede necesaruldesupraveghere: CodAVV Descriere Deseuleste... 170503* Solsipietrecarecontin Necesardeosebitdemare substantepericuloase desupraveghere 170505* Materialdeexcavare,care Necesardeosebitdemare continesubstante desupraveghere periculoase

Indiciiprivitoarelaaplicaresiclasificare Seaplicamaialeslaaccidentecareimplicaulei,altecazurideaplicarepentru deteriorarisireabilitari,depozitevechi,umpleri,schimbaridesol/lucraride pamantimdomeniulseparatorilordelichideusoare,statiideumplere, benzinarii,rezervoaredeulei,exploatariindustrialesideactivitatilucrative. PentruterenuricarecontinPCB,clasificareaesteaceeadenecesardeosebit desupravegheredacacontinutuleste>10mg/kg. Indiciipentrumanevrare: Angajatilortrebuiesaledataoimbracamintepersonaladeprotectie(cascade protectie,incaltamintedesiguranta,protectieaochilor). Anteriortrebuieluatemasuritehnicesiorganizatorice.Pelangaaccesoriile personale,purtatulmanusilorsiaunuiechipamentdeprotectiearespiratieiar puteafinecesare. Indiciireferitoareladebarasareadeseurilor: Nuestepermisaorevalorificareindomeniulconstructiilorperisagere,destrazi sidrumuri.Esteexclusasioreutilizarepesantierulpropriu. Inaintededebarasaretrebuiedesfasurataoprocedurademonitorizare. Indicatiireferitoareladepozitaresitransport: Pentruaevitaodeversareasubstantelornocive,solulexcavattrebuie depozitatinconditiideprotectiefatadeploisiacoperirecupraf(deexemplu prinacoperireacufolie). Transportulestepermisnumaicuaprobaredetransport. Regulamente/scrieriinformative(surse):

Vezitabelul4:

Formularprivitorlacalculatiabrutaacosturilordedemolaresi debarasare

30.07.2008

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
Conditiicadruincazuldebarasariideseurilor(veziDirectivaromana): Deseuridevalorificat Deseuridedebarasat Deseuricunecesardeosebitdesupraveghere Deseuricunecesardesupraveghere Deseurifaranecesardesupraveghere Obligatiialegeneratoruluidedeseuri Proceduraintocmireauneievidente Transport.

Punctul6:Demontareacontrolata 6.1.Etapealedemontarii Demolareaconventionala,incazulcareiamaterialuldedeseuriestetransportatfara niciunfeldesortare,numaicorespundedirectiveloreuropenededeseuri.Astfel trebuiedesfasurataodemontareatentplanificatapeetape. EtapealedemontariiED(etapedelucru) Etapa Descriere ED1 Extragere (faraavariere) ED2 Extragereamateriilor nocive (programde masurare) ED3 Demontare Separarea materialelor ED4 Demolarea constructiei Tip,obiect Ferestre,masini,usi, s.a.m.d Debarasarea substantelor periculoase Elementetehnice prinseinconstructie, acoperissistructura portantaaacestuia Proceduraasistatade masinisaudemolare manuala Utilizare Reutilizaredirecta,vanzare, piatadeconstructii Debarasareaspecializatacu evidenta

Reciclare,materiisecundare deconstructiedeaceeasi valoare Sortaresireciclarearestului dematerialedeconstructie (moloz)

Etapeledemontariisunt,printrealtele,dependentesideurmatoareleaspecte: Intocmireacontractului,repartizareaactivitatilor, Calificareaangajatilor(evidentaacunostintelordespecialitate), Organizareaconstructiei(simultanasaulucraricaresedesfasoarasuccesiv).

6.2.Criteriidedeciziesiselectareametodeidedemontare: Selectareametodeidedemontaredepindedeurmatoarelecriteriidedecizie: Deconstructiaexistenta:stare,vechime,stadiulsigurantei, Deconstructie,caretrebuieverificatainprivintaurmatoareloraspecte statice: o Tipulmaterialelordelegatura,


30.07.2008 8

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
Coeziuneamaterialaapartilorconstructiei, Fluxulfortelor,posibilerigidizari,sautensiuni(placidebalcon,grinzi dinoteletc.), Defundatie:portanta,capacitatedeincarcaresiinclinatiataluzurilor, Deaspecteledelocalizare:intraviran,inexploatare,inzonarezidentiala, Detipulobiectului(constructieindustriala,turn,horn,locuinta), Dedimensiunealucrarilordedemontare, Decompozitiamaterialuluiceurmeazaafidemontat. o o

6.3.Fazedeplanificare Infazadeplanificaretrebuiearmonizatecerinteletitularuluiproiectului(deexemplu termene,minimizareacosturilor,conditiimarginaledinexploatareainfunctiune), posibilitatiletehnicealeintreprinderiidedemontare,afirmelordereciclaresia rampelordedeseuri,precum siconditionariledinparteaautoritatilor. 6.3.1.Preplanificare: Propunereaunorconceptededemontare,careiauinconsiderarecerinteleunei optimizariavalorificarii, Cercetareaalternativelordedemontarecureferirela, o Posibilitateadeafidesfasuratepesantiertinandcontdeconditiilelocale marginale, o Stadiuldedezvoltare,tehnicadeprocedurasisigurantaprocedurii, o Consecinteleproceduriiasupramediului, o Posibilitateadedesfasurareaconceptelordedebarasare. Propunereaunorconceptedeprotectieamuncii,independentadesubstantele nociveintalniteinrespectivaetapaaconstructiei.Indicareamasurilorde sigurantalanivelconstructivsilegatdetehnicadetransportinprivinta dimensiunii,ordiniidesuccesiunesiatipuluidelucrari(veziindicatiilede demolare).Acestlucrutrebuiesasedesfasoareinacordcuautoritatea competenta. Cercetareaposibilelorconceptedevalorificaresidebarasare,inclusiva, o Procurariideinformatiireferitoarelaposibilitatiledereutilizare,de valorificaresidebarasareamaterialelordeconstructierezultate, o Identificareaaprobarilornecesaresiaautoritatiloravizantecompetente, o Propunereaunorprescrieripentrureutilizare,valorificaresidebarasarea deseurilordeconstructierezultateincursuldemontarii, o Identificareabruta/peransambluacantitatilorcucaretrebuieoperat. Evaluarecomparativaaalternativelorcuoestimareacosturilor, Documentareasiexplicitarearezultatelorsiarmonizareacuautoritatile competente, Estimareatimpuluidelucru.

30.07.2008

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
6.3.2.Conceptuldedemolaresidedebarasare Rezultateleprospectariloristoricesitehniceprecumsicelealepreplanificariisunt evaluatecuprivirelaconsecintelelor. Pericoleleposibilesideseurilecarenecesitasupravegheresuntcunoscute.Din acesteapotfiderivatecerintelespecialefatadeoperareasantieruluisifatade debarasareadeseurilor.Formulatecamasuri,elereprezintacontinutulconceptului dedemontaresidebarasare,careartrebuisafiepartecomponentaalicitatiei. Elaborareaconceptuluideplanificarepebazadiferiteloretapededemontare (tinandcontdeadancimeademolarii:fundatiisi/saubaze), Raportdeexplicare, Staticademontariisiproceselededemolarecarerezultadinaceasta, Prezentaresubformadedesen, Stabilireacantitatilor, Planificareatermenelorsiadesfasurarii, Indicareaunorcaidedebarasarepentrucotecugradinaltdevalorificare, Intocmireaunuiplandesigurantasideprotectieasanatatii, Armonizareacuautoritatilesiaaltorpartiimplicatelaniveldespecialitatecu privirelaposibilitateadeaprimiaprobarilenecesare, Calculareacosturilor, Controlulcosturilorprincomparareacalculatieicosturilorcuestimarea costurilor, Centralizareadocumentelordeaprobaresidedesfasurare, Integrareacontributiilorpartilorimplicatelaniveldespecialitateinplanificare, Centralizareaincadrulunuiconceptdedemolaresidebarasare, Actualizareaconceptuluidedemolaresidebarasare.

Imaginea4: Model alunuiplandedemontare

6.4.Desfasurareaconstructiei Supraveghereaconstructieisicoordonareaartrebuisarevinaunuiexperimentatsef deconstructie: Respectareacerintelorsiaconditiilorimpusedeaprobarileautoritatilor Separare,depozitare,valorificaresidebarasareadeseurilorinconformitatecu ordineainvigoare, Protectiaimpotrivaemisiilor,protectiavecinatatii, Protectiamunciisiceaimpotrivaemisiilorcureferirelasubstantelenocive, Respectareacerintelorcuprivirelasigurantamuncii, Respectareaplanuluitemporal,evitareaintreruperilorprogresuluiactivitatilorde pesantier,orapidaarmonizareasupraunornoimasurinecesarecuautoritatile competente, Verificareacailordedebarasare. Incazulmaterialelorcontaminatedeconstructieestenecesaraoanalizade monitorizareaconstructieicuesantionaredeprobeinvedereastabiliriiincarcarii toxice.

30.07.2008

10

Demontareacontrolataaparcurilorindustrialesi debarasareadeseurilor
Punctul7:Indicatiiprivitoarelademontare 7.1.Protectiamediului Incazulmasurilordedemontaresaudemolarerezulta,printrealtele,siurmatoarele consecinte: Incarcaturasonora(utilajedeconstructie,deexempluciocanededemolare), Incarcaturacupraf(cusaufarapotentialdepericol), Zguduiri(cauzatedecatreutilajeledelucrusaumaseincadere), Apa/umiditate, Dispersiunedeparticulesidescantei, Gazedeardere,aburisieventualaburigrosideexplozie.

7.2.Licitatia Unindexalprestariloralaveamultrost.Sepoaterealizaoatribuieinfunctiede intreprindereasingularasauoatribuirepausala. Cerintelecuprivirelasigurantasiprotectiasanatatiitrebuieluateinconsiderare. Vezicapitoluldemaisus. Incontinuare,serviciilededebarasaretrebuieoferiteseparatsitrebuiesafieposibile sicaialternativededebarasare. Ofertantuldelucraridedebarasaretrebuiesaprezinteurmatoareledate: Aprobaridetransport, Dovadacapacitatiitehnicesispecializatedeprestare, Dovadadebarasariiconformecuregulamenteleinvigoare(conformcudreptul UE/national). Decatreofertantuldeserviciidedemontaretrebuieprezentateurmatoareledate: Cifradeafaceripeultimiitreiani, Cotaparteacifreideafacericuproiectecomparabile, Proiectedereferintacusarcinisimilare, Dotaretehnicainprivintaarapraturiiprecumsi, Calificarieapersonalaasefuluideconstructiesiapersonaluluiprevazut.

Punctul8:Anexe (trebuieintocmitedecatreparticipantiintimpulproiectului) Definitii, Fundamentelegislative, Indicatiibibliografice, Indexalasociatiilordespecialitate,aadministratiilorinconstructii, Linkuri, Indexalcuvintelorcheie.

30.07.2008

11