Sunteți pe pagina 1din 31

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Nevoi fundamentale

Curs introductiv

2006

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Teoria Virginiei Henderson → nevoi fundamentale

Cadrul conceptual al Virginiei Henderson se bazează pe definirea celor 14 nevoi fundamentale, cu componente bio-psiho-sociale, culturale şi spirituale. Atingerea de către pacient a independenţei în satisfacerea nevoii este scopul profesiei de asistent medical.

Virginia

Henderson

generală:

(1897-1996)

prezentare

~ S-a născut la 30 noiembrie 1897 în Kansas City, a cincia din nouă copii.

~ 1921 – absolvă Army School of Nursing.

~ 1932 – grad ştiinţific.

Columbia

~ 1943

– University – New York.

masterant

la

colegiul

~ 14 ani este instructor şi profesor asociat de nursing la Columbia University.

nevoi

~ 1952

– fundamentale umane.

elaborează

teoria

celor

14

~ 1959 – cercetător asociat la Yale University School of Nursing.

~ A fost profesor mai mult de 30 de ani.

~ A definit principiile practicii nursigului – carte tradusă în peste 25 de limbi.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

O

nevoie

fundamentală

=

o

necesitate

vitală,

esenţială fiinţei umane → pentru asigurarea stării de bine, de apărare fizică şi psihică. Fiecare nevoie poate îmbrăca forme variate funcţie de: individ, starea de sănătate, maturitate, obiceiuri personale.

Cele 14 nevoi fundamentale sunt:

1. A RESPIRA.

2. A SE ALIMENTA ŞI HIDRATA.

3. A ELIMINA.

4. A SE MIŞCA, A PĂSTRA O BUNĂ POSTURĂ.

5. A DORMI, A SE ODIHNI.

6. A SE ÎMBRĂCA ŞI DEZBRĂCA.

7. A-ŞI MENŢINE TEMPERATURA CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE.

8. A FI CURAT, A-ŞI PROTEJA TEGUMENTELE.

9. A EVITA PERICOLELE.

10. A COMUNICA.

11. A ACŢIONA DUPĂ CREDINŢELE ŞI VALORILE SALE.

12. A SE REALIZA.

13. A SE RECREA.

14. A ÎNVĂŢA.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Satisfacerea în ansamblu a nevoilor unei persoane permite conservarea în starea de echilibru a diverselor sale procese fiziologice şi psihologice.

Nevoia → necesitatea – este starea care cere un ajutor, o intervenţie, un lucru necesar, dorit, util.

Nevoi → trebuinţe:

~ Trebuinţe fiziologice – hrană, apă, odihnă, repaus, satisfacerea pasiunilor, apetit, stare de sănătate.

~ Trebuinţe de securitate – siguranţă emoţională, socială, protecţie faţă de pericole, asigurarea vieţii, siguranţă socială, stabilitate, protecţie generală.

adeziune,

~ – afectivitate, ataşament.

~ Trebuinţe legate de eu-l personal – nevoia de conservare, de stimă, de respect, nevoia unei bune reputaţii, prestigiu, propriul consimţământ.

~ Trebuinţe de realizare – atingerea scopului propus, potenţial creativ.

~ Trebuinţe cognitive – a şti, a înţelege, a învăţa, a descoperi, a explora.

~ Trebuinţe estetice – ordine, simetrie, puritate, onoare, lene, dragoste de frumos.

Trebuinţe

sociale

apartenenţă,

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

~ Trebuinţe de concordanţă – între simţire şi cunoaştere, acţiune → cauza schimbării comportamentului uman.

Homeostazia:

~ Este o stare de echilibru şi de autodepăşire → care se instalează între diverse procese fiziologice al persoanei.

~ Tipuri de homeostazie:

Homeostazia fiziologică.

Homeostazia psihică.

Homeostazia socială.

~ Nesatisfacerea unei nevoi afectează altă nevoie → autoreglare.

INDEPENDENŢĂ → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 DEPENDENŢĂ
INDEPENDENŢĂ
1
2
3
4
5
6
DEPENDENŢĂ

Independenţă /dependenţă în satisfacerea nevoii:

~ Independenţa:

Atingerea unui nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor → prin acţiuni proprii, fără ajutorul altei persoane.

Pentru copil se considera independenţă când nevoile sunt îndeplinite cu ajutorul altei persoane – funcţie de stadiul de dezvoltare a copilului.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

~ Dependenţa:

Incapacitatea persoanei de adopta un comportament sau de a îndeplini singură, fără ajutorul altei persoane, acţiuni care să- i permită un nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor pentru o stare independentă. Manifestările de dependenţă → semne observabile ale unei anumite incapacităţi a persoanei.

Tipuri de dependenţă:

~ Potenţială → anumite predispoziţii. O acţiune preventivă evită problema de dependenţă.

~ Temporară – manifestă în timp limitat.

~ Actuală

– corecţie. Se elaborează un plan de îngrijire, se aplică îngrijirile planificate şi se evaluează rezultatele.

necesită

dependenţă

prezentă

~ Descrescândă → dependenţa scade treptat,

pacientul

recăpătându-şi

nivel

optim

de

independenţă.

Permanentă

~

dependenţa

nu

poate

fi

corectată, este cronică. Pacientul necesită acţiuni de suplinire a manifestării care relevă dependenţa şi educare în scopul adaptării la situaţia apărută.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

Clasificarea nivelelor de dependenţă:

 

~

NIVEL 1 = persoană ce se poate servi singură = individ autonom, independent.

~

NIVEL 2 = persoană cu dependenţă potenţială - foloseşte eficient aparat, dispozitiv, proteză etc.

~

NIVEL 3 = persoană cu dependenţă temporară - necesită supraveghere, educaţie şi control.

~

NIVEL 4 = persoană cu dependenţă minimă -

primeşte

asistenţă

în

utilizarea

 

unui

dispozitiv,

aparat, proteză.

 

~

NIVEL 5 = persoană cu dependenţă majoră – necesită ajutor în anumite circumstanţe.

~

NIVEL

 

6

=

persoană

cu

dependenţă

totală

necesită ajutor şi susţinere totală.

 

Calculând suma nivelurilor de dependenţă pentru cele 14 nevoi fundamentale se poate obţine scorul final care împarte pacientul în funcţie de starea de dependenţă, în 4 categorii:

~ Persoană independentă – nivel 1 = 14.

~ Dependenţă moderată – nivel 2 = 15-28.

~ Dependenţă majoră – nivel 3 = 29-42.

~ Dependenţă totală – nivel 4 = 43-56.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Raportul dintre durata şi nivelul de dependenţă:

Dependenţă

   

permanentă

    Câţiva ani
   

Câţiva ani

     

1 an

     

Câteva luni

     

Câteva săptămâni

     

Câteva zile

Dependenţă potenţială

   

Dependenţă potenţială

dependenţă totală

Surse de dificultate – cauza dependenţei:

~ Sunt acei factori care pot influenţa mai mult sau mai puţin nevoile fundamentale.

~ Originea surselor de dificultate:

Fizice → insuficienţă, dezechilibru, suprasolicitare, etape de dezvoltare şi creştere, boală .

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

Psihice → stare de conştienţă, sentimente, stres, anxietate, inteligenţă, gândire, situaţii de criză.

Sociale → relaţii sociale, rol, mediu, venit.

Spirituale

 

interogaţii

transcedentale,

 

conflicte de valori, limite în practicarea religiei.

 

Educaţionale → lipsa cunoştinţelor.

 

~ Dependenţă în satisfacerea nevoii – manifestări patologice (de dependenţă).

~ Elemente de supraveghere – sunt în funcţie de nevoie

~ specifice

Intervenţii

de

supraveghere

şi

îngrijire.

~ asistentei

Rolul

medicale

în

satisfacerea

nevoii.

Satisfacerea sau nesatisfacerea unei nevoi are consecinţe asupra satisfacerii sau nesatisfacerii celorlalte nevoi. O nevoie nesatisfăcută poate să aibă una sau mai multe dimensiuni afectate.

Fiecare nevoie este caracterizată prin dimensiuni:

~ Dimensiune biologică.

~ Dimensiune psihologică.

~ Dimensiune sociologică.

~ Dimensiune culturală.

~ Dimensiune spirituală.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Dimensiunile

pot

modifica

manifestările

de

independenţă – de satisfacere a nevoilor.

A

RESPIRA.

-Respiraţie pulmonară. -Respiraţie tisulară. -Inspir. -Expir. -Schimburi la nivelul celulei.

 
     

Cultural /

Biologic

Psihic

Social

spiritual

-Frecvenţă 15

-Anxietate.

-Poluare. -Fumat. -Stil de viaţă. -Mediu. -Umiditate. -Climă. -Loc de muncă. -Locuinţă.

-Mod personal de a respira. -Meditaţie yoga.

respiraţii/minut.

-Stres.

-Ritm.

-Emoţii.

-Zgomote

-Furie.

 

respiratorii.

-Tristeţe.

-Tuse.

-Obstrucţii.

-Imaturitatea

organică.

 

-Oboseală.

-Poziţii.

-Activitate.

-Statură.

-Somn.

A

SE ALIMENTA ŞI HIDRATA.

 

-Ingestie.

 

-Digestie.

-Absorbţie.

     

Cultural /

Biologic

Psihic

Social

spiritual

-Masticaţie.

-Emoţii.

-Mediu.

-Cultură.

-Deglutiţie.

-Anxietate.

-Tip de

-Educaţie.

-Digestie.

-Stres.

alimentaţie.

-Religie.

-Cantitatea şi

-Frică.

-Orarul

-Obiceiuri

calitatea

-Imaginea

meselor.

alimentare

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

alimentelor.

corporală.

-Alegerea

-Tradiţii.

-Activitate

-Repulsie.

alimentelor

fizică.

-Obiceiuri

-Climă.

 

-Orarul

personale.

-Diete impuse.

meselor.

-Singurătate

-Vârsta.

-Statut social.

-Dezvoltarea

fizică.

 

-Echilibru

hormonal şi

enzimatic.

 

A ELIMINA.

-Scaun.

-Urină.

-Transpiraţii

-Vărsături.

-Expectoraţie

-Stomă etc.

     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Eliminare

-Anxietate.

-Control

-Valoarea

eficientă pe

-Stres.

igienic.

acordată

toate căile.

-Jenă.

-Educaţie.

igienei.

-Imaturitate

-Pudoare.

-Norme sociale.

-Religie.

-Alterarea

-Repulsie.

-Salubritate

-Cultură.

eliminărilor

-Durere.

publică.

-Alimentaţie.

-Obişnuinţe

-Canalizare.

-Hidratare.

-Igienă.

-Echilibru

-Atitudini.

hormonal.

-Dependenţă de

-Echilibru

laxative.

hidric.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

A

SE MIŞCA, A PĂSTRA O BUNĂ POSTURĂ.

 

-Mobilitate.

-Integritate organică.

 

-Poziţii corecte.

     

Cultural /

Biologic

Psihic

Social

spiritual

-Vârsta.

-Anxietate.

-Rol social.

-Educaţie.

-Dezvoltare

-Stres.

-Fumat.

-Cultură.

-Tonus

-Emoţie.

-Activităţi

-Concepţi.

muscular.

-Agitaţie.

sportive.

-Religie.

-Exerciţiu fizic.

-Sedentarism.

-Condiţii de

-Mobilitatea

-Singurătate.

muncă.

articulaţiilor

-Personalitate.

-Organizare

-Traumatism

socială.

-Alimentaţie.

A

DORMI, A SE ODIHNI.

 

-Somn.

-Odihnă.

-Confort.

-Destindere.

-Necesitate.

     

Cultural /

Biologic

Psihic

Social

spiritual

-Ore de somn. -Insomnie. -Somnolenţă. -Oboseală. -Vârstă. -Exerciţiu. -Obişnuinţe. -Durere. -Disconfort. -Boală.

-Stres.

-Obiceiuri.

-Valoarea

-Anxietate.

-Mediu.

culturală.

-Ritualuri.

-Zgomot.

-Educaţie.

-Medicaţie.

-Intimitate.

-Religie.

-Depresie.

-Linişte.

-Visul.

-Frică.

-Coşmarul

-Eşec.

-Suferinţă psihică.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

A

SE ÎMBRĂCA ŞI DEZBRĂCA.

 

-Rolul hainelor.

-Protecţie.

     

Cultural /

Biologic

Psihic

Social

spiritual

-Vârstă.

-Starea de

-Climă.

-Cultură.

-Dezvoltarea

conştienţă.

-Nivel social.

-Ritual.

organismului

-Rolul hainelor.

-Rol social.

-Tipul hainelor.

-Preferinţe.

-Statut

-Sarcina.

-Conformism.

social.

-Forţa fizică.

-Modă.

-Mediu.

-Mobilitatea

-Emoţii.

-Mimetism.

articulară.

 

A-ŞI MENŢINE TEMPERATURA CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE. -Temperatură normală.

 
     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Echilibru

-Creşterea

-Loc de

-Mijloace de

termic.

temperaturii.

muncă.

combatere a

-Termoreglare

-Stres.

-Locuinţă.

frigului.

-Influenţa

-Nervozitate.

-Obiceiuri.

-Religie.

infecţiei.

-Anxietate.

-Climă.

-Cultură.

-Efort fizic.

-Emoţii.

-Mediu.

-Rolul

-Alimentaţie.

-Statut social

hainelor.

-Sex.

-Venit.

-Vârstă.

-Salubritate.

 

A

FI CURAT, A-ŞI PROTEJA TEGUMENTELE

 

-Igienă corporală.

-Tegumente curate.

     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Capacitate

-Starea psihică.

-Educaţie.

-Religie.

fizică.

-Diaforeză.

-Curent

-Semnificaţia

 

-Vârstă.

-Obiceiuri

social.

igienei.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

-Alimentaţie.

 

personale.

-Statul

-Modă.

-Hidratare.

-Emoţii.

social.

-Integritate.

-Salubritate.

 

-Instalaţii

sanitare.

 

A

EVITA PERICOLELE.

 

-Protecţie.

 

-Integritate.

     

Cultural /

 

Biologic

 

Psihic

Social

spiritual

 

-Agresiune

 

-Agresiune

-Agresiune

-Religie.

fizică.

psihică.

socială.

-Cultură.

 

-Limitare

-Anxietate.

-Rol social.

-Ideologii.

senzorială.

-Stres.

-Mediu.

-Disciplină

-Vârstă.

-Emoţii.

-Educaţie.

spiritual.

-Dezvoltare.

-Suicid.

-Organizare

-Mecanisme de

-Relaxare.

socială.

apărare.

-Neatenţie.

-Reguli de

-Efort fizic.

circulaţie.

-Oboseală.

-Viol.

 

-Climă.

-Statut

social.

 

A

COMUNICA.

-Stabilirea legăturilor cu ceilalţi. -Relaţii. -Reproducere

 
     

Cultural /

 

Biologic

 

Psihic

Social

spiritual

 

-Capacitate

 

-Inteligenţă.

-Liberate în

-Cultură.

fizică.

-Personalitate.

exprimare.

-Religie.

 

-Integritatea

-Percepţie.

-Anturaj.

-Introversie

organelor de

-Emoţii.

-Cultură.

sau

simţ.

-Anxietate.

-Educaţie.

extroversie

-Capacitate de

-Nivel

-Statutul

reproducere.

intelectual.

femeii.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

-Echilibru

hormonal.

-Mimică.

-Mediu.

 

A

ACŢIONA DUPĂ CREDINŢELE ŞI VALORILE SALE.

 

-Practicarea religiei.

 
     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Imobilitate.

-Sensul vieţii şi al morţii. -Dorinţă de comunicare. -Emoţii. -Stres. -Anxietate. -Furie. -Adaptare la boală.

-Statut

-Valoarea

-Slăbiciune

social.

religiei.

fizică.

-Educaţie.

-Apartenenţă

 

-Oboseală.

-Nivel

spiritual.

-Boală.

intelectual.

-Misticism

-Suferinţă.

-Rol social.

-Handicap.

-Gesturi.

-Atitudini

corporale.

 

A

SE REALIZA.

-Utilizarea timpului.

 

-Valorificare.

 
     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Imobilizare.

-Anxietate.

-Rol social . -Educaţie. -Mijloace. -Statut social.

-Cultură.

-Slăbiciune.

-Emoţii.

-Valoare

-Boală.

-Adaptare.

culturală şi

-Integritate.

-Capacitate

spirituală

-Durere.

psihică.

-Vârstă.

-Furie.

 

-Dezvoltare.

-Stare de

 

conştienţă.

-Creativitate.

-Dorinţă.

A SE RECREA.

-Petrecerea timpului liber.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

-Plăceri.

-Distracţii.

     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Capacitate

-Stare de

-Educaţie.

-Valoarea

fizică.

conştienţă.

-Dispoziţie.

spirituală a

 

-Mobilitate.

-Capacitate

-Mediu.

distracţiei

-Durere.

intelectuală.

-Organizare

-Religia.

-Efort.

-Anxietate.

socială.

-Forţă fizică.

-Stres.

-Statut

-Constituţie.

-Adaptare.

social.

-Vârstă.

-Rol social.

 

-Izolare.

-Organizaţii

sociale.

 

A ÎNVĂŢA.

-Cunoştinţe noi.

-Informaţii.

     

Cultural /

 

Biologic

Psihic

Social

spiritual

 

-Capacitate

-Capacitate

-Servicii

-Valoarea

funcţională.

psihică.

educative.

educaţiei.

 

-Sensibilitate

-Motivaţie.

-Mediu.

-Religia.

-Imaturitate.

-Emoţii.

-Instruire.

-Cultura.

-Durere.

-Anxietate.

-Educaţie.

-Structura

-Oboseală.

-Stres.

-Nivel de

informaţiilor

-Boală.

-Judecată.

cultură.

-Vârstă.

-Memorie.

-Forţă fizică.

-Stare de

 

conştienţă.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Intervenţiile asistentei au în vedere:

~ Culegerea datelor - referitoare la modul in

nevoile

care

pacientul

îşi

satisface

fundamentale: singur, ajutat, asistat.

~ Sursa de dificultate.

~ Manifestările de dependenţă semne prezente sau posibile. Sunt în funcţie de datele culese şi de nevoie

~ Dependenţa potenţială → evaluează pacientul şi planifică intervenţia.

~ Dependenţa actuală → evaluează pacientul şi elaborează plan de îngrijire pentru aplicarea intervenţiilor.

~ Dependenţă crescândă → continuă îngrijirea pacientului, iar după reevaluarea se elaborează un nou plan de îngrijire.

~ Dependenţă permanentă → asistenta are rol de suplinire a funcţiilor pacientului şi educarea lui în scopul adaptării la starea sa.

~ Acţiuni de susţinere si confort, intervenţii tehnice, acţiuni de prim ajutor, intervenţii de recuperare, acţiuni educative.

~ Priorităţi de intervenţie:

- Manifestări de dependenţă majore legate de

a

elimina, a evita pericolele, a comunica, a se

nevoile:

a

respira,

a

manca,

a

bea,

mişca.

- Manifestări de dependenţă minore.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Descrierea nevoilor fundamentale

La fiecare nevoie studiată se urmăreşte:

~ Definiţia.

~ Dicţionar medical.

~ Independenţă în satisfacerea nevoii – manifestări fiziologice (de independenţă).

~ Factorii care influenţează satisfacerea nevoii.

CARACTERELE GENERALE ALE NEVOILE FUNDAMENTALE DUPĂ V. HENDERSON

1. A

schimba

informaţii cu semenii printr-un proces dinamic verbal şi nonverbal.

~ Integritatea organelor de simţ

~ Integritatea aparatului locomotor.

~ Supravegherea bolnavului, observarea faciesului, a stării psihice, a somnului şi a reactivităţii generale.

~ Debit verbal.

~ Expresie verbală şi nonverbală.

COMUNICA.

necesitatea

de

a

2. NEVOIA DE A SE MIŞCA ŞI A AVEA O BUNA POSTURĂ → necesitatea de a fi în mişcare, de a se mobiliza, de a păstra anumite poziţii.

~ Observarea poziţiei bolnavului.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

~

Schimbarea poziţiei bolnavului

 

~

Mobilizarea bolnavului

 

~

Efectuarea transportului bolnavului in spital

 

3. NEVOIA

DE

A

FI

CURAT,

ÎNGRIJIT,

A

PROTEJA TEGUMENTELE ŞI MUCOASELE.

→ necesitatea de a menţine o ţinută decentă, piele curată, sănătoasă.

~ Pregătirea patului si accesoriile lui .

~ lenjeriei

Schimbarea

de

pat

bolnavului

imobilizat .

~ Asigurarea igienei personale, corporale si vestimentare a bolnavului.

~ Condiţii de păstrare a igienei.

~ Escarele de decubit.

4. NEVOIA DE A SE ÎMBRĂCA SI DEZBRĂCA. → necesitatea de a purta haine adecvate.

~ Dezbrăcarea si îmbrăcarea bolnavului in pat.

~ hainelor,

Semnificaţia

asortare,

alegere,

calitate.

~ Capacitate de a se îmbrăca.

5. NEVOIA

DE

A

RESPIRA

SI

A

AVEA

O

 

CIRCULAŢIE

 

ADECVATA.

captarea

oxigenului din mediu extern, necesar proceselor de oxidare din organism, şi de a elimina bioxidul de carbon rezultat din arderi celulare.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

~

Observarea şi notarea respiraţiei

 

~

Administrarea oxigenului – oxigenoterapie

 

~

Măsurarea si notarea pulsului

 

~

Măsurarea si notarea T.A.

 

6. NEVOIA

DE

A

MENŢINE

TEMPERATURA

 

CORPULUI

IN

LIMITA

NORMALA.

necesitatea de a menţine temperatura corpului la valori normale, constante.

~ Măsurarea şi notarea temperaturii

~ Hipertermia – arsura.

~ Hipotermia – degerătura.

~ Valori patologice de temperatură.

~ Sindromul febril.

~ Frisonul.

~ Aplicarea agenţilor fizici:

Utilizarea frigului sub forma uscata

Utilizarea căldurii uscate si umede

Aplicarea revulsivelor.

7. NEVOIA DE A BEA SI A MANCA. → necesitatea de a ingera şi absorbi alimente de bună calitate şi în cantitate suficientă.

~ Observarea apetitului si modului in care bolnavul respecta prescripţiile medicale.

~ Calcularea raţiei alimentare

~ Întocmirea foii de alimentaţie zilnica

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

~

Asigurarea alimentaţiei dietetice a bolnavilor.

~

Alimentarea activa si pasiva a bolnavilor

 

~

Alimentaţia artificiala

 

~

Prelucrarea alimentelor – noţiuni de gastrotehnică.

 

~

Măsurarea masei si a înălţimii corporale a bolnavului.

 

8.

NEVOIA DE A ELIMINA → necesitatea de a elimina substanţele nefolositoare, vătămătoare, rezultate din metabolism.

~ Căile de eliminare.

 

~ Observarea, măsurarea si notarea diurezei

 

~ Observarea si notarea expectoraţiei

~ Observarea si notarea vărsaturilor

~ Observarea si notarea scaunului

~ Bilanţul hidric.

 

9.

NEVOIA

DE

A

EVITA

PERICOLELE.

necesitatea de a fi protejat contra agresiunilor interne sau externe, pentru menţinerea integrităţii sale fizice şi psihice.

~ Securitatea fizică, psihică, socială.

~ Predispoziţii la accidente.

~ Tratarea plăgilor

~ Metode de fixare a pansamentului

~ Bandajarea pe diferite regiuni.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

~

Mediu securizat – asepsie, antisepsie, sterilitate, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, deparazitare.

~

Circuite funcţionale.

 

~

Durerea.

 

10. NEVOIA DE A DORMI SI A SE ODIHNI → necesitatea de a se odihni timp suficient, în bune condiţii.

~ Somn - calitate, cantitate.

~ Perioade se repaus.

~ Perioade de relaxare.

~ Modalităţi de odihnă şi relaxare.

11. NEVOIA

DE

A

ACŢIONA

CONFORM

CREDINŢELOR SI VALORILOR. → necesitatea individului de a face sau exprima gesturi, acte, conform formaţiei sale, de bine şi de rău, de dreptate, în virtutea unei ideologii.

~ Credinţe.

~ Religii.

~ Ritualuri.

~ Spiritualitate.

~ Morală, valori, libertate.

12. NEVOIA DE A FI UTIL SI A SE REALIZA → necesitatea de a înfăptui activităţi utile.

~ Integritate fizică şi psihică.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

 

~

Manifestări de bucurie şi fericire.

 

~

Autocritică.

 

~

Luarea deciziilor.

 

~

Stimă de sine.

 

~

Comportament social.

 

~

Ambiţie, motivaţie, asumarea rolului social.

 

~

Folosirea timpului liber.

 

13. NEVOIA DE A SE RECREA → Necesitatea de a se destinde, de a se distra, recurgând la activităţi agreabile, pentru relaxare fizică şi psihică.

~ Destindere.

~ Satisfacţie.

~ Plăcere.

~ Amuzament.

14.NEVOIA DE A ÎNVĂŢA. → necesitatea de a acumula cunoştinţe, atitudini şi deprinderi pentru modificarea comportamentului sau adoptarea de noi comportamente, în scopul redobândirii sănătăţii sau menţinerii ei.

~ Capacităţi fizice şi psihice.

~ Motivaţie.

~ Emoţii. Mediu.

~ Dorinţă de învăţare.

~ Nivel de educaţie.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Observaţie:

În cadrul descrierii nevoilor fundamentale nu este specificată sexualitatea ca necesitate distinctă, considerând-o înglobată în nevoia de a comunica.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Abraham Maslow → psiholog şi umanist american afirmă existenţa a cinci categorii de nevoi umane ierarhizate în ordinea priorităţilor astfel:

1. Nevoi fiziologice.

2. Nevoi de siguranţă.

3. Nevoi de apartenenţă.

4. Nevoia de recunoaştere socială.

5. Nevoia de realizare – autodepăşire.

Conform acestei teorii → se satisfac întâi nevoile de bază (fiziologice şi de securitate), apoi cele de ordin superior (apartenenţă, stimă, realizare). Evoluţia spre o nevoie superioară se realizează numai prin satisfacerea nevoii inferioare. Nesatisfacerea unei nevoi fizice sau psihice influenţează şi satisfacerea celorlalte nevoi. Satisfacerea unei nevoi antrenează eliberarea energiei care permite satisfacerea tuturor celorlalte nevoi. Utilizarea energiei pentru satisfacerea unei nevoi duce la nesatisfacerea alteia.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

NEVOIA

DE

REALIZARE

Realizarea

personalităţii

Autodepăşire

Creativitate

NEVOIA DE

RECUNOAŞTERE

De iubire De stimă, de respect De recunoaştere a statutului, competenţei

NEVOIA DE APARTENENŢĂ

A stăpâni situaţia A aparţine unui grup A fi recunoscut şi acceptat de grup Nevoia de putere

NEVOIA DE SECURITATE

În cazul agresiunilor externe. Faţă de evenimente sociale etc.

NEVOI FIZIOLOGICE

A mânca, a bea, a se odihni, a comunica, a se distra, a elimina. Nevoie de aer, apă etc.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Nevoi fiziologice:

~ Sunt nevoi integrate, legate de funcţii organice, comune individului, dar care depind de context.

~ Fiecare

nevoie

poate

fi

definită

biologic

şi

socio-cultural.

~ Respiraţia → asigură schimburile gazoase şi este influenţată de poziţia corpului, activitate, vârstă, vârstă, mediu înconjurător, emoţii, cultură.

~ A bea şi a mânca → asigură nevoile plastice şi energetice ale organismului. Cantitatea şi calitatea alimentelor depinde de nivelul social, resurse, mediu familial, cultură, rasă, religie, naţionalitate, credinţă, preferinţe, obiceiuri alimentare etc.

~ A elimina → urina, transpiraţia, scaunul – asigură eliminarea deşeurilor şi toxinelor din organism, eliminare influenţată de alimentaţie, hidratare, activitate, vârstă, obiceiuri.

~ A se mişca → nevoia asigură independenţa fizică, este un mijloc de comunicare cu rol în viaţa socială, exprimă vitalitatea psihică şi este influenţată de constituţia fizică, vârstă, sex, activitate, mediu, condiţie fizică.

~ A dormi, a se odihni → variază în funcţie de vârstă, stare de sănătate şi este necesară menţinerii echilibrului organismului. Calitatea somnului depinde de factori psihici – emoţii, stres, tensiune nervoasă, de activitate, mediu, condiţii de odihnă. Excitante, medicaţie.

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

→ este

condiţionată de climă, semnificaţia şi importanţa socială a hainelor, personalitate, religie, modă etc.

~ Nevoia de igienă → este nevoia de a fi curat pentru asigurarea confortului, aspectului plăcut, pentru a preveni infecţiile şi îmbolnăvirile, pentru a păstra integritatea corpului.

~ A se îmbrăca şi a se dezbrăca

Nevoi de securitate – de siguranţă:

~ Cuprinde nevoia de a se proteja, a menţine tegumentele integre, de a trăi în condiţii de securitate şi protecţie, de a evita un pericol iminent.

~ Anxietatea şi angoasa cor predomina în cazul unui sentiment de insatisfacţie.

Nevoia de a aparţine cuiva, nevoia de afecţiune, acceptare:

~ Fiecare individ este dominat de nevoia de securitate şi simte nevoia de a fi iubit, acceptat de ceilalţi.

~ Simte nevoia de a fi recunoscut de grupul său.

Nevoia de consideraţie şi stimă:

~ Conţine nevoia de a se realiza, a fi independent, recunoscut, util, valoros. Este nevoia stimei de sine. Insatisfacţiile antrenează o stare de anxietate compensată prin mecanisme psihice care determină comportamentul general → se

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

manifestă agresivitatea, refuzul, comunicarea, apatia, moleşeala, absenţa dorinţelor, depresie, furia, suicidul.

Nevoia de a se realiza – autodepăşi:

~ Se poate realiza satisfacerea nevoii prin suprapunerea personalităţii şi maturităţii, a intelectului, prin puterea de conştiinţă şi dezvoltare creatoare, capacitate de percepere a realităţii. Satisfacerea se face la nivel spiritual şi fiziologic.

Igienă

Alimentaţie

Dezvoltarea

motorie

Dezvoltarea

fizică

Igienă Alimentaţie Dezvoltarea motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe (
Igienă Alimentaţie Dezvoltarea motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe (
Igienă Alimentaţie Dezvoltarea motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe (
Igienă Alimentaţie Dezvoltarea motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe (
Igienă Alimentaţie Dezvoltarea motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe (
Igienă Alimentaţie Dezvoltarea motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe (

Dezvoltarea

psihică

COPIL

COPIL
motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe ( sociale, familiale, anturaj )
motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe ( sociale, familiale, anturaj )
motorie Dezvoltarea fizică Dezvoltarea psihică COPIL Joc Educaţie Influenţe ( sociale, familiale, anturaj )

Joc

Educaţie

Influenţe

(sociale, familiale,

anturaj)

Joc Educaţie Influenţe ( sociale, familiale, anturaj ) Dezvoltarea spirituală Formarea personalităţii
Joc Educaţie Influenţe ( sociale, familiale, anturaj ) Dezvoltarea spirituală Formarea personalităţii

Dezvoltarea

spirituală

Formarea

personalităţii

anturaj ) Dezvoltarea spirituală Formarea personalităţii Dezvoltarea socială Relaţii sociale Relaţii familiale

Dezvoltarea

socială

Relaţii sociale

Relaţii familiale

M

i

h

a

e

l

a

B

u

c

ă

t

a

r

u

Dezvoltarea

fizică

 
Dezvoltarea fizică   Maturitate sexuală Handicap
Dezvoltarea fizică   Maturitate sexuală Handicap
Dezvoltarea fizică   Maturitate sexuală Handicap

Maturitate sexuală

Handicap

Dezvoltarea

psihică

Dezvoltarea psihică
Dezvoltarea psihică Educaţie
Dezvoltarea psihică Educaţie
Educaţie

Educaţie

ADOLESCENT

Influenţe

   
     
     
 
   
    Relaţii sociale,
    Relaţii sociale,

Relaţii sociale,

Dezvoltarea

socială

familiale

Delicvenţă Drog

Realizarea Şomaj personalităţii Cuplu Divorţ ADULTUL Celibat Doliu Maternitate Responsabilităţi
Realizarea
Şomaj
personalităţii
Cuplu
Divorţ
ADULTUL
Celibat
Doliu
Maternitate
Responsabilităţi
paternitate
Dezvoltarea
Rol social
socială
M i h a e l a B u c ă t a r u
M
i
h
a
e
l
a
B
u
c
ă
t
a
r
u
Aspect fizic
Asistenţă medicală
Aspect psihic
VÂRSTNIC
Cadru de viaţă
Aspect
Venit lunar
economic
Aspect social
Integrare socială
Nevoile Stadiile morţii muribundului Semnele MOARTEA Semnificaţia morţii morţii Dreptul la Eutanasia moarte
Nevoile
Stadiile morţii
muribundului
Semnele
MOARTEA
Semnificaţia
morţii
morţii
Dreptul la
Eutanasia
moarte