Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

CATEDRA DE INGINERIE SANITARA SI PROTECTIA APELOR

METODE SI TEHNOLOGII MODERNE DE EXECUTIE A RETELELOR DE CANALIZARE


- TEZA DE DOCTORAT Ing. Kanaby Karassool Mohammed
Conductor tiinific Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACOVIEANU

CAPITOLUL 1. Introducere, elemente generale


Sisteme de canalizare evolutie continua: cantitativ variatia cerintei de apa; calitativ evolutia materiale, tehnici de punere in opera Masuri necesare: stabilirea solutiilor si necesarului de lucrari pentru cresterea sigurantei si diminuarea riscului in sistemele de canalizare, concomitent cu cresterea numarului de utilizatori; abordarea pe baze stiintifice a lucrarilor de reabilitare si dezvoltare a sistemelor pentru: reducerea costurilor, a consumului specific de energie; introducerea celor mai avansate tehnologii si materiale in reabilitarea/ extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate.

CAPITOLUL 2. Elemente de proiectare


Elemente de proiectare a retelelor de canalizare: calculul debitelor de ape uzate menajere; calculul debitelor de ape meteorice.

Etapele dimensionarii retelei de canalizare: alegerea schemei retelei de canalizare; calculul hidraulic al retelei de canalizare; elemente anexe in reteaua de canalizare: sifoane; deversoare; guri de scurgere; statii de pompare; camine in reteaua de canalizare

CAPITOLUL 2. Elemente de proiectare

Programe de calcul pentru reteaua de canalizare:


RUNOFF genereaza curgerea apelor meteorice pe suprafata bazinului si incarcarea cu poluanti din precipitatii; TRANSPORT - are capacitatea de a genera si controla debitele pe timp uscat; STORAGE - este realizat pentru a controla debitele si incarcarile cu poluanti prin obiecte tehnologice de retentie

CAPITOLUL 3. Executarea retelei de canalizare

Executarea retelei de canalizare:


metode cu transee deschisa: sapatura mecanizata; sapatura semimecanizata; sapatura manuala. metode fara transee deschisa: tehnici fara personal in cavitatea excavata; tehnici nedirijabile; tehnici dirijabile; tehnici care necesita personal in cavitatea excavata impingerea cu scut (pipe jacking).

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE PRIN IMPINGERE CU SCUT
presarea n subsol de la un camera de lansare pn la camera de evacuare, cu ajutorul unei prese hidraulice.

Parti componente: maina-scut; conducte; scutul; sistem de transmisie date; macara mobil pentru asamblarea i demontarea scutului precum i pentru instalarea conductelor; sistemul de lubrifiere a conductelor; instalaii de ventilaie;

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


Instalaie de separare

Cabina de dirijare

Maina-scut

Tronson de conduct

Staie intermediar de impingere

Staie principal de impingere

Ram de ghidare

Staie principal de impingere Pu de lansare

Metoda de impingere cu scut schita de principiu

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


CAMERA DE LANSARE SI CAMERA DE EVACUARE (TINTA)
Intrare/ Iesire

Faza 1
Cutit mealic

Faza 2

Faza 3

Faza 3

Realizarea puurilor de lansare, intermediare i a puului int prin scufundare sub greutate proprie, din prefabricate

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


EXCAVARE
CONSTRUIREA CAMERELOR SECURIZARE
Dimensiunile (lungime, limea i adncimea

puului); Metode de impingere; Condiiile geologice i hidrogeologice;

CRITERII DE REALIZARE:

Condiiile locale (spaiul disponibil, suprafaa util, traficul din zon);


Protecia mediului (limitarea emisiilor pe durata execuiei); Deformaiile permise ale pmantului (construcii vecine);

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


Sprijinire temporara
SECURIZAREA Sprijinire permanenta CAMERELOR Nesprijinite prin sapare cu taluz necesar studii geotehnice

Unghiuri permise pentru excavarea diferitelor tipuri de soluri.

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


SPRIJINIRE ORIZONTALA

1. 2. 3. 4. 5.

Dublura pentru scnduri (dac este necesar) 8 cm x 16 cm 10 cm sau 12 cm Spaiu pentru montarea conductei Dulapi ai sprijinirii care pot fi demontai la terminarea lucrrilor.

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


SPRIJINIRE VERTICALA

Cu palplanse

Cu sisteme prefabricate

Sistem folosit pe marginile puului: hc-nlimea staiei de impingere; bc-grosimea spturii 1-panou; 2-bara de ajustare; 3-cuit; 4-panou de reglare; 5-maner

Sistem cu in de ghidaj dubl: hc- nlimea staiei de impingere 1-panou 2- in de ghidaj 3-rama suport

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


SPRIJINIRE NERECUPERABILA constructii masive;
necesare in cazuri speciale; pot fi: diafragme; pereti realizat din piloti; pereti realizati prin injectarea betonului; segmente prefabricate.

Tipuri de piloti

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


CONDUCTE PENTRU IMPINGEREA CU SCUT

CAPITOLUL 4. Tehnologia impingere cu scut


CONDUCTE PENTRU IMPINGEREA CU SCUT
Deviaia permis de la liniaritatea conductelor independent de material
Dimensiune nominal DN/ID 1000 1000 < DN/ID DN/ID 2000 > DN/ID 2000 Deviaie de la liniaritate [mm] 5 10 15

Deviaii permise ale rectangularitii suprafeei fa de materialul conductei i dimensiunea nominal de baza
Dimensiunea nominal DN/ID 200 > 200 300 > 300 1000 > 1000 2800 > 2800 Argil Beton, beton Azbovitrifiata, armat ciment bazalt 4 0.5 1.0 4 0.5 1.0 6 0.5 1.0 8 0.5 10 -

Oel
1.0 1.6 1.6 1.6 -

Font ductil 1.0 1.0 2.0 3.0 -

GRP

(UP-GF)
1.0 1.0 1.0 1.0 -

CAPITOLUL 5. Studii de caz


UTILIZAREA METODEI DE IMPINGERE CU SCUT PENTRU EXECUTIA CANALIZARILOR STUDII DE CAZ: Executie colector Boanca Dn 2400 mm
Executie colector Baneasa Dn1200 mm

CAPITOLUL 5. Studii de caz


Executie colector Boanca Dn 2400 mm

CAPITOLUL 5. Studii de caz


EXECUTIE COLECTOR BOANCA Adncimea medie de pozare: ntre -5.00 m (n zona strazii Intrarea
Pinului) i -8.30 m la racordarea n chesonul existent de la captul amonte al colectorului existent; Diferen de nivel ntre cota terenului amonte i cea aval de 4.13 cm, rezultnd o pant generala medie a tronsonului respectiv de 3.8 ; Sub aspect stratigrafic, s-a stabilit c zona se caracterizeaz printr-o alternan de strate coezive i necoezive, reprezentate de argile i nisipuri; Apa subterana este prezenta la cca (-2.0 m) in amplasament.

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA OPTIUNI CONSIDERATE Executie cu sapatura deschisa:
necesita decopertarea unei suprafete de teren semnificative; impune realizarea de epuismente pe tot traseul colectorului; datorita adancimilor de pozare cuprinse in intervalul 5-8.30 m, sunt necesare lucrari de sprijinire importante sau excavare in trepte; atentie sporita la retelelor edilitare din subteran; volume excavate si respectiv volume de umpluturi semnificative; tehnologia de executie este relativ simpla; necesara devierea traficului rutier; volumele de pamant excavat necesita depozitare in apropierea santierului, in vederea reducerii costurilor de transport, atat la lucrarile de excavare cat si la lucrarile de umpluturi; numarul persoanelor implicate - relativ mare;

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA OPTIUNI CONSIDERATE Executie prin impingere cu scut:
suprafata de teren afectat este foarte redusa; efectul asupra traficului rutier este minim; executia colectorului se poate realiza si in prezenta apei subterane, fiind necesare epuismente doar in cazul incintelor de lansare/ evacuare a utilajului; accesul la adancimea de pozare se face fara excavarea intregii coloane de pamant pe traseul colectorului, si deci impactul asupra retelelor edilitare existente este redus strict la eventualele retele pozate la aceeasi adancime; incintele de lansare si evacuare a utilajului devin ulterior constructii accesorii;

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA OPTIUNI CONSIDERATE Executie prin impingere cu scut:
volumele excavate mai reduse decat in cazul executiei cu sapatura deschisa; numarul persoanelor implicate in executie este relativ redus; pozarea colectorului se poate face inclusiv sub obstacole;

calitatea si precizia executiei sunt superioare;


se poate realiza independent de conditiile meteorologice; adancimea la care se face pozarea nu influenteaza semnificativ costul executiei; lucrarile de sprijinire se realizeaza doar punctual, in cazul incintelor de lansare/evacuare a scutului

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA CARACTERISTICI GENERALE
Nr. crt. 1 2 3 4 Denumire Caracteristici principale Lungime (m) 26.00 8.00 440.00 17.20

Racord intre camera existenta de pe Calea Giulesti Canal casetat profilat cu dimensiuni in si camera C1. sectiunea transversala 2.40 m x 2.40 m Camera C1. Are rol de camera de evacuare a Dimensiuni in plan 5.00 m x 8.00 m. instalatiei de foraj. Troson canalizare C1-C2 Canalizare din tuburi de beton armat Dn 240 cm, executata prin foraj orizontal Camera C2. Realizeaza schimbarea de directie in Dimensiuni in plan 17.20 m x 10.20 m plan orizontal si serveste drept camera de lansare si impingere a masinii de forat si a tuburilor. Tronson canalizare C2-C3 Canalizare din tuburi de beton armat Dn 240 cm, executata prin foraj orizontal Camera C3. Realizeaza schimbarea de directie in Dimensiuni in plan: 4.80 m x 9.10 m. plan orizontal si rupere de panta in plan vertical. Serveste de asemenea la evacuarea masinii de foraj orizontal. Tronson de canalizare C3-C4 Canalizare din tuburi de beton armat Dn 240 cm, executata prin foraj orizontal Camera C4. Realizeaza schimbarea de directie in Dimensiuni in plan 10.20 m x 13.70 m plan orizontal si racordul la colectorul Boanca. De asemenea, serveste drept camera de lansare si impingere a masinii de forat si a tuburilor. TOTAL

68.00

9.10

7 8

500.00 13.70

1082.00

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA Evaluare costuri sapatura deschisa
LUCRARE Camera racord si evacuare scut - C1 Camera schimbare directie si lansare scut - C2 Camera schimbare directie, rupere de panta si evacurare scut - C3 Camera de racord si lansare scut - C4 Tronson racordare Calea Giulesti - Strada Pinului Epuismente Transport material sapat pe distanta de 5 km cu autotrailer 20 t Decopertare Sapatura mecanica Sapatura manuala Sprijiniri Pat de nisip Pozare conducta Camine de vizitare Umplutura + udare + compactare Refacere structura rutiera Camine de vizitare CANTITATE 1 1 1 1 1 290 UM buc buc buc buc BUC buc COST UNITAR [EUR] 20,000 43,430 22,680 69,870 39,431 4,600 COST [EUR] 20,000 43,430 22,680 69,870 39,431 1,334,000

80,026
2,272 21,419 2,016 11,717 605 1,008 5 21,690 2,272 5

m3

480,159
11,360 385,537 62,496 703,042 12,701 835,632 4,060 151,829 31,808 4,060 4,212,094 4,200,000 3,893

m2 5 3 m 18 3 m 31 2 m 60 3 m 21 m 829 buc 812 3 m 7 2 m 14 buc 812 COST INVESTITIE (EUR) ROTUND COST SPECIFIC COLECTOR (EUR/m.l.)

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA PROFIL LONGITUDINAL

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA DETALII CAMERA C1 - LANSARE

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA DETALII CAMERA C3 - EVACUARE

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA Evaluare costuri impingere cu scut
LUCRARE Camera racord si evacuare scut - C1 Camera schimbare directie si lansare scut - C2 Camera schimbare directie, rupere de panta si evacurare scut - C3 Camera de racord si lansare scut - C4 Tronson racordare Calea Giulesti - Strada Pinului Epuismente Transport material sapat pe distanta de 5 Km cu autotrailer 20 t Impingere cu scut Camine de vizitare CANTITATE 1 1 1 1 1 36 10,100 1008 5 UM buc. buc. buc. buc. buc. buc. m3 COST UNITAR [EUR] 20,000 43,430 22,680 69,870 39,431 4,600 6 COST [EUR] 20,000 43,430 22,680 69,870 39,431 165,600 60,599 2,167,200 4,060 2,592,870 2,600,000 2,396

m 2150 buc. 812 COST INVESTITIE (EUR) ROTUND COST SPECIFIC COLECTOR (EUR/m.l.)

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BOANCA CONCLUZII

Analizand datele obtinute la determinarea costurilor de investitie, rezulta ca tehnologia prin impingere cu scut reprezinta solutia optima din punct de vedere economic. lucrarea va crea un impact minim asupra fundatiilor cladirilor din zona;
eventualele tasari ce pot aparea in tipul executiei au valori mult mai mici decat in cazul executarii cu sapatura deschisa; sunt afectate suprafete reduse de teren, deci efectele asupra traficului rutier si pietonal sunt minime.

CAPITOLUL 5. Studii de caz


EXECUTIE COLECTOR BANEASA Dn 1200 mm

CAPITOLUL 5. Studii de caz


EXECUTIE COLECTOR BANEASA Dn 1200 mm

Optiuni considerate: executie cu sapatura deschisa; executie prin impingere cu scut. Solutia adoptata: executie prin impingere cu scut cu tubulatura DN 1200 din beton armat prin creerea unui microtunel cu mijloace propulsate hidraulic si evacuarea pamantului pe cale hidraulica.

CAPITOLUL 5. Studii de caz


EXECUTIE COLECTOR BANEASA Dn 1200 mm

Camera de lansare scut

CAPITOLUL 5. Studii de caz


EXECUTIE COLECTOR BANEASA Dn 1200 mm

Scut pentru impingere tevi si macara pentru lansare scut- coborare tuburi

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BANEASA Evaluare costuri sapatura deschisa

LUCRARE Camera lansare scut PJ1 Camera racord si evacuare scut CV1 Decopertare Sapatura mecanica Sapatura manuala Sprijiniri Transport material sapat pe distanta de 5 km cu autotrailer de 20 t Pat de nisip Pozare conducta Camine de vizitare Umplutura+udare+compactare Refacere structura rutiera

CANTITATE 1 1 455 2,095 228 1659 8049 68 162.5 5 2209 455

UM buc buc m2 m3 m3 m2 m3

COST UNITAR [EUR] 14,000 5,625 5 18 31 60 6

COST INVESTITIE [EUR] 14,000 5,625 2,275 37,710 7,068 99,540 48,294 1,428 74,750 4,060 15,463 6,370 316,583 320,000 1,948

m3 21 m 460 buc 812 3 m 7 2 m 14 COST INVESTITIE (EUR) ROTUND COST SPECIFIC COLECTOR (EUR/m.l.)

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COLECTOR BANEASA Evaluare costuri impingere cu scut
COST UNITAR [EUR] 14,000 5,625 1,160 812 6 COST INVESTITIE [EUR] 14,000 5,625 188,500 4,060 2,610

LUCRARE Camera Lansare Scut PJ1 Camera Racord si Evacuare Scut CV1 Impingere cu scut Camine de Vizitare Transport Material Sapat pe Distanta de 5 Km cu Autotrailer 20 t

CANTITATE 1 1 162.5 5 435

UM buc buc m buc t

COST INVESTITIE (EUR) ROTUND COST SPECIFIC COLECTOR (EUR/m.l.)

214,795 215,000 1,322

CAPITOLUL 5. Studii de caz


COMPARATIE INTRE CELE DOUA METODE
Lucrare Lungime colector (m) Colector Boanca Colector Baneasa 1008 162.5 Cost total (EURO) Cu sapatura deschisa 4.200.000 320.000 Impingere cu scut 2.600.000 210.000 Cost specific (EURO/m.l.) Cu sapatura Impingere deschisa cu scut 3.893 2.396 1.948 1.322

Din punct de vedere al costurilor executia colectoarelor prin tehnologia impingerii cu scut este net mai avantajoasa.

CAPITOLUL 5. Studii de caz


AVANTAJE ALE TEHNOLOGIEI PRIN IMPINGERE CU SCUT
suprafata de teren afectat este foarte redusa; efectul asupra traficului rutier este minim; executia colectorului se poate realiza si in prezenta apei subterane, fiind necesare epuismente doar in cazul incintelor de lansare/ evacuare a utilajului; accesul la adancimea de pozare se face fara excavarea intregii coloane de pamant pe traseul colectorului, si deci impactul asupra retelelor edilitare existente este redus strict la eventualele retele pozate la aceeasi adancime; incintele de lansare si evacuare a utilajului devin ulterior constructii accesorii;

CAPITOLUL 5. Studii de caz


AVANTAJE ALE TEHNOLOGIEI PRIN IMPINGERE CU SCUT
volumele excavate mai reduse decat in cazul executiei cu sapatura deschisa; numarul persoanelor implicate in executie este relativ redus; pozarea colectorului se poate face inclusiv sub obstacole; calitatea si precizia executiei sunt superioare; se poate realiza independent de conditiile meteorologice; adancimea la care se face pozarea nu influenteaza semnificativ costul executiei;

lucrarile de sprijinire se realizeaza doar punctual, in cazul incintelor de lansare/evacuare a scutului

CAPITOLUL 6. Concluzii
CONCLUZII GENERALE
In lucrare se realizeaza o sinteza a metodelor de executie a sistemelor de colectare a apelor uzate. Se pun in evidenta avantajele si dezavantajele fiecarui tip de metode; Se realizeaza o sinteza documentara privind metodele fara sapatura deschisa si in special metoda impingerii cu scut; In ultimul capitol se realizeaza doua studii de caz privind aplicarea metodei prin impingere cu scut la executia canalizarilor; Sunt analizate caracteristicile amplasamentelor si se realizeaza o analiza de optiuni pentru fiecare studiu in parte. Analiza de optiuni releva avantajele incontestabile ale utilizarii metodei de impingere cu scut in montajul conductelor din mediul urban in raport cu montajul in transee deschisa;

CAPITOLUL 6. Concluzii
CONCLUZII GENERALE
Constrangerile in ceea ce priveste traficul, conditiile de amplasare in trama stradala, conditiile de sol si imposibilitatea in anumite situatii de a realiza lucrari cu sapatura deschisa recomanda metodele fara sapatura care nu afecteaza infrastructura existenta si care nu produc deranjamente importante caracteristice santierelor deschise; Puse in balanta din punct de vedere tehnico-economic, metodele fara sapatura deschisa sunt adesea mai avantajoase in raport cu sapatura deschisa; Se considera ca raspandirea metodelor fara sapatura deschisa ca metode de montaj ale conductelor in zone urbane dense va capata o amploare din ce in ce mai mare, odata cu progresul tehnologic important in domeniul masinilor specifice acestor metode, respectiv cu cresterea nivelului de aglomerare a tramei stradale.