Sunteți pe pagina 1din 292
lonel GOSAV DURABILITATEA ELEMENTELOR SI STRUCTURILOR DIN BETON - Note de curs - che 5. py STeHoRR Be eee e ” & Gav grmention CAPITOLUL I CAUZELE DEGRADARII CONSTRUCTHLOR 1, Clasificarea cauzelor In domeniul construetilor, reprezinti orice modifigare(GHISEHS HEBAtiV) 2 le tiilor care afecteaza criteriile de performanti admise privind rezistenja; stabilitatea $i durabilitatea acestora (1). Degradarile pot fi aparente sau ascunse, la elemente structurale sau nestructurale. Prin extensia nofiunii, se poate vorbi de degradarea functiunii sau a esteticii unei cladiri. De asemenea, pot fi considerate drept degradari inifiale deficientele de conceptie, proiectare, ca si abaterile din executie [2]. Cu aceste preciziiri, degradarea unei constructii pe durata de serviciu normatti poate fi reprezentaté ca in figura I.1[2](3]. |DEGRADARI 20 40 ca 0 t (oni INITIALE T + {ocit | (cer) | DEGRADARE LENTA | | DEGRADAREA CONSTRUCTIE! 1 FARA, OEGRADARI” INITIALE DEGRAOARE_“~™4” BRUSCA (SEISM) t \ | | \CRITERW DE __ PROERA_sTABILTATIL | |SCOATERE |DINUZ 8 | ie g 3 ty - durata normata de serviciu ; =18 th - durata normata de serviciu dupa consolidcre; | fi -ourata normatacesic; ta -durata de serviciu a constructiei degradote. Fig. IL. Durata de servicin a unei construct Nivelul de degradare al unei constructii creste (proportional, scade nivelul de siguranfi in exploatare) datoriti actiunii lente (prin coroziune, de exemplu) sau brusce (in 2_CAUZELE DEGRADARII CONSTRUCTIILOR cazul unui cutremur) a mediului inconjurator, sau a insisi actiunilor proprii constructiei (incarcari permanente, utile, tensiuni in materiale, ete.) Daca in urma degradirilor (in sensul acceptat anterior) constructia isi diminueazi durata de serviciu sub cea normati, dedusi in general pe criterii economice (dar acestea pot fi si sociale, istorice, psihologice, politice), aceasta urmeazi a fi reabilitatd sau modernizata avind la baza criterii de performanfa acceptate. Practic, este imposibil a se realiza constructii fird degradari initiale sau care si-si pistreze intacte caracteristicile de rezisteni, stabilitate, durabilitate si functionalitate pe o durati de serviciu nedeterminati. Criteriul economic nu ne permite realizarea unor astfel de constructii, iar nivelul de siguranti la care se poate tinde sau care poate fi atins intr-o regiune anumiti este afectat gi de organizarea social-politicd, de nivelul cunostinjelor tehnice, de materialele disponibile gi de indeménare [4]. Degradarea constructiilor se datoreazi unor cauze care, dacd sunt cunoscute, pot fi uate masuri de diminuare a efectelor. Acceptind identitatea intre cauze si actiuni, in figura 2 este prezentaté o clasificare a acestora. y) GANE, Jus | a) ft pes Jy Ese ea ousted DESTIN cz ) =) na / Fig. 1.2. Clasificarea actiunilor (= cauzelor) care degradeazi constructiile Definind acfiunile (prin extensia definifiei date in STAS 10100/0-75 [5]) ca find orice cauze capabile de a genera degradiri intr-o constructie, acestea se pot clasifica astfel:

S-ar putea să vă placă și