Sunteți pe pagina 1din 6

SC FIRMA SRL

Nr. crt. Cerinta legala si altecerinte (incl.cap.)

CHESTIONAR SMI Evaluare conformare cerinte legale si alte COD: F-PS-08-01 cerinte Pag. 1/6 Frecv enta evalu arii Dovada conformarii (*) Conc l. (C/N C) (*) C 100 %

1.

Lege nr. 319/2006 a Anual securitii i sntii n munc

HG 955/2010 - modificare Anual HG 1425/2006 de aplicare a legii 319/2006 HG 955/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata la 25 septembrie 2010 aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006 Hotrre nr. 1048/2006 Anual privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc Hotrre nr. 115/2004 Anual

Evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor Desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor de stingere a incendiilor de evacuare a lucratorilor Intocmirea unui plan de prevenire si protectie Detinerea autorizatiei de functionare (certificat constatator) pentru toate activitatile pe care le desfasoara Stabilirea pentru toti lucratorii, prin fisa postului, a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate Asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor (afise, pliante) Asigurarea controlului medical periodic pentru intregul personal ce activeaza in unitate Angajarea numai de persoane care in urma examenului medical sunt apte de sarcina de munca pe care urmeaza sa o presteze Asigurarea controlului medical periodic Organizarea activitatii de prevenire si protectie C Informare si consultare 80%

Modificare contract individual de munca pentru asigurare gratuit a echipamentelor individuale de lucru - care au devenit de protectie Evaluare riscuri pentru acordare echipament individual de protectie Comandarea echipamentelor de protectie numai la
1

C 100 %

privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia Hotrre nr. 300/2006 Anual privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile Legea nr.307/2006 privind Anual apararea impotriva incendiilor Hotrre nr. 493/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot Hotrre nr. 1028/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Hotrre nr. 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare Hotrre nr. 1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc Hotrre nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc Hotrre nr. 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din Anual

furnizori care detin certificat de conformitate

80%

Act aditional sau protocol cu raspunderi de securitate si sanatate la contractele incheiate cu subcontractantii pentru santierele temporare si mobile Planuri proprii de securitate si sanatate Desemnare coordonatorului in materie de securitate si sanatate Act aditional sau protocol cu raspunderi PSI la contractele incheiate cu subcontractantii Organizarea activitatii PSI Intocmire planuri de evacuare Buletin de determinare a nivelului de zgomot Control medical periodic Masuri de reducere zgomot Verificarea purtarii echipamentelor de protectia 1.evaluare riscuri 2. informare 3. instruire 4.control medical periodic pentru salariatii expusi 1.evaluare riscuri la manipularea manuala a maselor 2. informare 3.instruire salariati expusi 4. control medical

C 70%

C 80% C 50%

Anual

C 100 %

Anual

C 100 %

Anual

1. evaluare riscuri pe locuri de munca 2 efectuare audituri evaluare riscuri stabilirea necesar de panouri de semnalizare + aplicarea in teren a panourilor instruire salariati Stabilire plan de masuri pentru atingerea obiectivului de conformitate cu cerintele minime de securitate si sanatate a echipamentelor care nu sunt in conformitate conform HG nr. 1146/2006 + evidenta echipamente de munca (punere in functiunie, revizii si reparatii)

C 100 % C 80 %

Anual

Anual

03/10/2006 Hotrre nr. 1218/2006 Anual privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 OUG 78/2000 Regimul Anual
deseurilor CAPITOLUL III Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor SECTIUNEA 1 Obligatiile producatorilor de deseuri : Art. 19. Producatorii de deseuri, precum si unitatile specializate in conceperea si proiectarea activitatilor ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii:

evaluare riscuri generate de agentii chimici control medical periodic existenta fiselor tehnice de securitate

C 100 %

- sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii deseurilor in conditii de securitate a muncii; - sa nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate; - sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora; - sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in sarcina producatorilor de deseuri. - deseurile generate de ASCIR SEVBES SRL. sunt depozitate in recipienti dedicati si sunt colectate de SC SALUBRIS SRL - ______________________________ este desemnat prin decizie ca Responsabil gestiunea deseurilor

C 100 %

HG 1057 din 18 octombrie 2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase Art. 12. - (1) Persoanele fizice si juridice care detin mijloace de transport sau utilaje echipate cu baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au obligatia sa predea bateriile si/sau acumulatorii uzati cu electrolitul si componentele solide continute persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfasoara activitate de colectare sau de valorificare a acestora.

Anual

Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si predarea bateriilor si acumulatorilor .Cerinta este cunoscuta si aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind predarea lor la service-uri autorizate

C 80%

HG 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase Art. 1 Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a

Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si predarea bateriilor si acumulatorilor .Cerinta este cunoscuta si aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind predarea lor la service-uri autorizate Organizatia tine evidenta deseurilor generate cf. procedurii PO-14 Pana in prezent nu au fost transmise aceste evidente. 3

C 80%

gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu. Art. 2 Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora. HOTRRE nr.235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate Art. 5. - Persoanele juridice care genereaza sau detin uleiuri uzate au urmatoarele obligatii: b) sa predea uleiurile uzate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare; HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate Art. 8 Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obligatii : c) sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/ sau sa le valorifice conform legislatiei in vigoare.
HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice Art. 5 (2) In vederea reducerii cantitatii de DEEE eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii

Anual

Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si predarea bateriilor si acumulatorilor .Cerinta este cunoscuta si aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind predarea lor la service-uri autorizate Schimburile de ulei la mijloacele auto ale firmei se fac numai la service-uri autorizate. Momentan nu exista dovezi obiective privind predarea lor la service-uri autorizate

C 80%

Anual

Mentinerea de dovezi pentru gestiunea si anvelopelor uzate .Cerinta este cunoscuta si aplicata. Momentan nu exista dovezi obiective privind predarea lor la service-uri autorizate

C 80%

Anual

Cerinta este cunoscuta, DEEE sunt colectate in vederea predarii lor catre furnizori autorizati pentru colectarea cartuselor uzate. Momentan nu exista dovezi obiective privind predarea lor la furnizori autorizati

C 80%

trebuie sa predea DEEE pe care le detin, conform prevederilor alin. (1) sau la punctele de colectare constituite in acest scop.

Ordinul nr.786/02.09.2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgent LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor Art. 19 Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale: a)sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate; l)sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant; Art. 22 Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: a)sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; f)sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; HOTARARE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje (2)Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii: a)sa asigure valorificarea si,

Anual

Sunt stabilite planuri de evacuare Se asigura verificarea extinctoarelor din dotare la prestatori de servicii autorizati Exista contract pentru SSM si SU cu __________________________________ Exista personal instruit pentru efectuarea instruirilor in cazul SU Se fac instruiri pt SU pentru tot personalul

C 80%

Anual

Se asigura conditii de colectare a deseurilor de ambalaje (cutii carton, HARTIE) care se vor valorifica prin predare la operatori economici autorizati

C 80%

respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economici autorizati; Nota: (*) Se completeaza cu ocazia evaluarii RSMI