Sunteți pe pagina 1din 2

Ficiiune ~irealitate

Aplicatii
Explica, in coloana a doua, rolul ghilimeIelor. Branzovenescu: Nu pricepi, neica Zahario, vorba noastrii?
Adicii .moi", partidul nostru, pentru cine votiim noi, pentru cine lucriim noi? (I.L.Caragiale, 0 scrisoare pierduta) Cdnd Il impingea, el ii ciidea-n genunchi: .Dragi: Acrioiio, iartii-mii! ". (I.L.Caragiale , Kir Ianulea) "Dragii biiieie, m-am riizgandit: spre a evita orice ambiguitate, pune, In versul 13 din ultima, tocma in lac de tomna. Chiar originalitatea trebuie sacrificatii clariiiitii. [... ] Care va sii zica: Cand, tocma seara-ntr-un tiirziu> [... ]".

(I.L.Caragiale, Corespondents)
Unii diletanii pretind sii tratiim operele celebre aa cum .mamitele" din mahala zi riisfatii "puiorii", ascunzdnd poznele i defectele acestara. (Paul Zarifopol, Introducere la Opere - 1.L. Caragiale)

SEMNELE ORTOGRAFICE $1 DE PUNCTUATIE


I. Completeaza tabelul cu scurte texte care sa contina puncte de suspensie i motiveaza intrebuintarea lor pentru fiecare caz in parte.

II. Indica, prin incercuirea literei corespunzatoare, raspunsul corect: 1. in fraza Dupii numai zece-cincisprezece zile de antrenament, sportivul a fast gata-gata sa-i depaseasca propriul record., cratirna este: a. numai sernn de ortografie; b. numai sernn de punctuatie: c. 0 data sernn de ortografie iii de doua ori sernn de punctuatie: ~. de doua ori semn de ortografie iii 0 data sernn de punctuatie. 2. In fraza Cere-i sa-fi dea repede adresa redaciorului-se], ciici in douii-irei minute trebuie sa pleci de-acasii., cratima este: a. 0 data semn de ortografie iii de patru ori semn de punctuatie: b. 0 data semn de punctuatie iii de patru ori sernn de ortografie; c. nurnai sernn de ortografie; d. nurnai sernn de punctuatie. 3. Indica seria corect scrisa: a. Podisul-Transilvaniei, Statu-Palma-Barba-Cot, Poiana Tapului, Alba-Iulia; ~ Podisul Transilvaniei, Statu-Palma-Barba-Cot, Poiana Tapului, Alba-Iulia;
110

Modulul 3

SCENE DIN VIATA DE IERI SI DE All , ,


c. Podisul Transilvaniei, Statu-Palma-Barba-Cot, Poiana- Tapului, Alba Iulia; d. Podisul- Transilvaniei, Statu Palma Barba Cot, Poiana- Tapului, Alba Iulia. 4. Indica seria coreet sensa: a. secolul al XIX-lea, America-de-Nord, Ploiesti-Sud, Fat-Frumos: b. secolul al-XIX-lea, America de Nord, Ploiesti-Sud, Fat Frumos; c. secolul al XIX lea, America-de-Nord, Ploiesti Sud, Fat-Prumos: . secolul al XIX-lea, America de Nord, Ploiesti-Sud, Fat-Prumos. 5. - Spune-i, domn' e, sa mii lase-n pace, ca nu-mi udd capul de treabii! In textul de mai sus exista: a. trei semne de punctuatie: b. patru semne de punctuatie: c. cinci semne de punctuatie: d. sase semne de punctuatie. 6. Indica enuntul coreet scris: a. Mai bine mira-vati de frumusete-val b. Mai bine mira-v-ati de frumusete-v-al ~Mai bine mira-v-an de frumusete-val d. Mai bine mira-va-ti de frumusete-v-a! 7. Virgula din enuntul Era 0 tiicere addncii, ca inir-o bisericii. (Mihail Sadoveanu) este intrebuintata pentru: a. coordonarea a doua parti de propozitie: b. coordonarea a doua parti de vorbire; c. evitarea unei cacofonii; ~ a desparti atributul de substantiv. 8. In perioada 2 septembrie - 7 septembrie, pe tronsonul de cale [eratii Feiesti Constanta, din sud-estul tarii, SNCFR-ul anunid resiriciii de uiiezd in circulaiia trenurilor. In enuntul de mai sus, cratima este: a. numai semn de ortografie; b. numai semn de punctuatie: c. de doua ori semn de ortografie si de doua ori semn de punctuatie: d. 0 data semn de ortografie ~i de trei ori semn de punctuatie. 9. Prietena mea locuiesie in nord-vestul orasului, pe str. Zorilor, la nr. 101, inir-o casii inconjurata de copaci batrdni, umbroei ei fosnitori. In fraza de mai sus exista: a. trei semne de ortografie si sase semne de punctuatie: rb'. patru semne de ortografie si cinci semne de punctuatie: c. cinci semne de ortografie ~i patru semne de punctuatie: d. sase semne de ortografie ~i trei semne de punctuatie, 10. Indica, indiferent de natura lor, numarul de greseli din fraza: Trebuiam sa transcriem lista de carfi necesare pentru pregiiiirea fazei pe scoalii a Concursului national Mihai Eminescu. a. doua: b. trei; c. patru; d. cinci. III. Scrie un text de sase - opt randuri in care sa intrebuintezi eel putin doua dintre cele trei tipuri de paranteze. Explica apoi rolul fiecareia. IV. Scrie un dialog, de opt replici, in care un adolescent se adreseaza prietenului sau de aceeasi varsta, incercand sa-I convinga sa mearga impreuna pe stadion pentru a asista la un meci de rugbi, desi afar a ploua si este foarte frig. Vei folosi minimum sase semne ortografice si de punctuatie diferite ~i vei explica apoi rolul fiecaruia, in text.
111

S-ar putea să vă placă și