Sunteți pe pagina 1din 1

70 0

D n 2 8 T etcp l a ., u au 3 i e u! 6 0 d ar 0

D n 7 - ia uf r m ra i id m r,esb e n d a aC a a ., 4 pt i e aiu e ti aedoei u a e l . e 3 r a n t t d t sm n c u l ,iva r ie utrM-mut le, n i e a u n e ae ai d vl . a i ta apn ni u p u a cp cn i-us us r i;i cl d - d p pm n, s trp l a d s m lai l su us e e t t detn i a pe , n e a a p i r c u o ,i s dt ii e m io e a n m i- aonm d o . ca a

67 7
I alu rb 2 rn 3, s ed sn oi C o .3 1 r e 1 cp tle r p ve iL v2, -4 neuu cl at rm e.6 83 o e 2

50 0

3 D p t es 9 u i ,e n vri o l a ic a da t pr, a m em i i nsm a e e nt n dct t. eaa. .


40 0

BABI LON
5 , tc o du f r ea a nusi i a a o a i r c u r i a s t to ae t ios g r t e nr rn ; var cat n u a e e t d i- z : Sol t m n n nr i i i s i ca - ,i c e n; a s e m l cre ut an!
V ZU E C II N A U B R E U P L EBC L IAU D n 8 02 ebcl a ., -6 B reu, 2 p cr l iu,u e ae- vzt a c cldu e o e can, ore sn pr u tm a i i Mei ri zo l Prl . eo ir

l uae vcili ai nD n 5 03 n rra ehuu B b o a ., -1 t l 3

58 3 47 5 32 3 14 6

30 0

Mei da 2 p lnet pr Grce,i i 1 au s s m i eii e a P ri cru cl aednr ohiu,s cl es on lem r it ciliet e a e e


d t prt i m a ni . 2 C lpt can cr a cectn 2 e a u ore ae u rsu e r l u aetionf n, o lcs cr r t c u

D ce le et rr cnt i a eua m li ert d rs uae io s ur Irsl uu u a r e i E r 78 z a cp tle r 30 i D n 89 neuu cl 20 ze a .o l

22 50 67 7 14 83 20 30 47 5 14 83

7ve i rm

2 rn 3 ,1 C o. 31

ce ra e r at ve i nhi e cl pe rm e o

7 1 2 8 4 3 0 22 50
ln ui

L v2, -4 e.6 83 2

ze i l sm icn e nf d i ai n

p ve i at rm e

ce ra e r 3 0d ze if u uini a . ,-0 nhi e cl 2 0 e i s r tl rc iD n 872 e o l i u

20 0

6 u ce m a ut m ieati D p aea -m i t adpr ia a e t o l c u pro,ae va e ptpt a a a n adscr ae p sa a u t e r ai c o ae r ia psr; p


10 0

Aea ducl r f n e e ec 32 n l n r eMaenr g p P r u 3 a i x i a td H io ( zJsp u, ni i 11 n i e e r t v ioeh sA tht i : n ss e c , 1 cp8 a.. )

. pi a . oo . a t i pr, r am e e i cr v fd ae a ie aa rm ,i cr v ae a s pn t i ps t et o e t pm nu. tl

G EI R CA
sn pt pr,ae e o r i d u ta u m i r s vri c i r ic da n na u aet dr ae uvr va t a em lcs ,a cr n o ae a t a pt e ue . r 2 L s r tlt iio, d 3 a f u s pnr l cn i i r pct ivri m lt ua e g i o fu p m sr nl i r oi u eui l ,e a i c u o sv r i n r da prt uie m afr r n v l n iie . ca

A V ZUNIO II L R

Mor au A t hE i nscr ds u n s at li ni p a e,ae ei r u e o f g a r i tm o i Pilir o,eaee r i c ptv r uu pi i rdorc ea da ra n nl m rc 14 n c Pilr o s s n s otu 6 a ia r u pi i r e ac. n nl

D NIL& I A A E O N
P bi t d JV H me,4 eo si S. u la e . . i s1 D vnhr t c e
T bllrn l idn14 a ot l tipnr pi d t 14 d ct C . i hA H l a e co o g i 83 fsa ut et r u oc c u ma an 82 e r h Ft i . a t e c e ftr in we .w wftr-e s u,00V rina . uues o . ( w . ue w . )21, es e 1 V u n e u 0

L UI

A .3 p1, 2 1
10 0

f r aes ae pt cpt ii a cat va ia u ae ,i s a a r e a dtt i . as pnr e

G EI R CA
pgn & ppl aa

20 0

4 V fo 0 ai a pt pr, a am e r i t e a i u. a c f rl r e
30 0

2 E v ft edr upi p t e 4 la ia ,a n r ue a r n r linuiev fc p si d nceu,azuint c v cp,a i i p ci u s la ae utr e erzt i t o e aneev nm c e e ; ii v b t i p t ncci p pprlf o.5 i pin poiiu i d iv l i ue i iha e oou sni r2 Dn r ia rp iliiz n iiie r i r il c r b r cn i ru, i a s v gm av p re e uom n cr t i l ii,ie a l li nm ie an f,a i d p m l a eiaer a i s v o i e i u n ti r i ptv D m uu dm i rdr a idoi fr a t u veni i i c m o i o n lio nl ,a v fzrb , j o lru em i da ra o t ur n o eet m n. i 2 Ir eeic sre ii iel d cr a otob,s aea . u 6 a vdna u ei d ne e ae fsvraet dvrt T , l m i, e pct i tvdna cat ccetc pir ln ve uin et e eeue e eeiaes ,is u r i a ie rm rdpr t l a e ve t a. D p aea -mut vdni m ld n at i r o pt 7 u ce m a i tn eeie e e op ,ia c ea a a a a l e e t r f r, ep s e rzv enpi t or d p t nc; va ie im r i nsu d goa d s n ae ie ue i ae n d i ai a m t r t n d f rm nas rm ,i anp i r c m i e;r c t u doei ei , c,f acl io e e arm na ea u o lesb e c ca t t d t tf rld m in it ae zc can. eo ei e e aa e iva ee ore a a e n, 2 ( t pe ra estli) l i vriaa i a pt ,s o pt 3 i e rt e vr uu 7 E m - ob : Fa a a aet a a a nr a e a t r r e r pr,ae a ie t a e a esbd t tcla ev s t m ecr v fp pm n. s v doeieo e e l t a f i o i E a e l, a t pm nu, v cl p i r la doi tl la an io e i v zrb c ca . 2 C lzc can, sa n c d pr aes s vri c zc pr 4 e ee ore em i m a cat e o r i eem a . e n n i a da i Ir u ie a i c u a u,ae e a esbd a t ili ia oo a d p es v r i n l l r s v doeien i a iu, v dbr da t c n t im a . r pr e i

R MA O

Tm u a a d t idiio a i 5 i p ll ne i r u esrm n. 8 i i ne 1 a in itd H io ( Ma., -1Js n a e e r t 1 c9 07 oe n ss 7 p u, ni i 11 cp2 D n 1, h sA tht i:3 a.) a .1 3 c 2 D p a a c ev lca uv l i u l na u laur c ie e i cn .

18 5

Ma. ,3 u e up ct ai u gr l o n lie rt v lioi ii : t21 D p c a l a m g, n ne a D m uu s aa n i u Is,i z e e i s f - c ca - ,a rnu p m m L ifg E i ,i ao pn vip n e; ird Sol t i P u cli e a a u,uin g trm i cl osu e u ccI e p o i o ae a t P u clc s- o or. r s cue rnu, a L m ae 1 A u cI d cn a u c fss l d m g s m na f r tr,i tm s m ae e 6 tnir , d vzt ueene t e ai - i o t ae a r is o or p o a ,a t ae i t i rnid pr bres d l di n j , ae ru B t e t t pe r i o pu c e at bt c, ea oa in o cr ea n e em in o em rj i l i e a s l a um e liptv c ve e, e ae a aenom i ea ai u, o it u rm a p cr o f s t a d l m g ri l c . A t lR m P gn s r i tm o i li r t , se o a - i c ptv u H io f, a da ra ss P il r o,inf a La rci t r u pi ir i l - cuic . n nl n fa

40 0

50 0

60 0

S ia eeipoi ia dvn rv r t n c a o ec 6 ai i R m iu 5 n e ie e rt ( z n n d H io v i at ss e Whl e`C m ee l s o pn py d m p10. ei r i ,.2)D s u u g nm i o a u aR m pgn s pt r i pt - u ti c m o i a u da r v Pi u ir o a r upi i r n l nl. R m pgn aneu o a pt c c mclon iD n u i cr d a. u n 89 i s r tu a - a f c pi pla aanhi e a t e l e r it c ea cl 20 zeDn e e r 30 i. i r o l t t tpt i nmt o e u re u i n a el e aetv i i i ua cs iu , c n e zn n i a r d R m n f e o a a pgn n s pt u - u t a u r i ptv ic m o i da ra Pi u ir o r upi i r n l nl, dor e u aaes eae nm icat c a ae spe a an va ur i m i t pliil H io. i uv u r t m ei i s s

70 0

R M PG N O MA

40 9
prra o e zc rgt( zMahaete m e R m in ee ea v i ci lh i e e v hs r ni H s r o Foec,ok sBso ioi n ioy f l nebo 1t i p t a t r h LodnL uhs o m nayp3132D . l i o t'C m et ,.8-8,i r y r H ls n l io C rn l y a 'a a s f ho o g) e ys o D n 1, a .2 1 1 S ugra eum t ( ra i i ) a ., -2 m l e ncr a ij t znc D n 8 11 e e ef l 1

A . 234ncr - m i rtt na sm :a s vzt nm r bl r ou c pe ae , p 1 ,- e s a aa u l e n i ,- u u ae a u r, u at cpt a t t a a e zc can,iat cn n prt tp cpt C caa rga u l t i pr d s le ee ore pe u u im e i e ae . u od t e d p ea r a at i t e e e e n el crlilau c p pm n. a uu a ttn it f e, ae t s n s pnr c seuu,ie rna e tB l rl s a e e i cr s ac, et a i a a na m i a u m n ne oi lcn v n . c cp u, d la at l e

R MAP G N O

80 0

Vz o i7 ig 38 i i

H ni5 u i36

90 0

O t g 37 s oo i7 r i

F a c 47 rni 0 i
10 00

V n a i0 a dl 47 i A ett im iufsccre e e ut i , cs r pr a otuei d ct Isna ee i t r i n prtlG e) l o s nioo li lu dce m a ( rcaC nt t pl u, criert u a n u a l fcte p cp l o ecp lu rmaBsr i r - u p E i ou R m iau spe l i il a s e co i a u 58 n n l3. H rl 46 eui 7 i

13 35 19 20 4 5

58 0

D n 1, a .2 2 1

1 0 S xni7 1 0 ao i46

S ei47 uv 0 i

H rl,a dl ot g a fsdpr eui vn a iis oo iu otn et in i i r i a Tm u ipl m a e o t u d s r tli aeti pA es etpr aa rf i pnr r i f uu cst . cat s ei d poec et i i p1, 2 A oa t p ns u m r. im u r c d - i 1 a i i d e cra on li i( zD n 7 )Tecan sn ae cruu m cv i a ., . riore u t A .3 - pims te ip l i a vztii n us dn e 8 m r o i uzc can p cpt p can ae zc cn n ae f r c ee ore iat ae ; e ore va ee u u i a e e s us cru cl is r i ce c rpeit m l ion lem c e i c ea e erz e d n prt t p cptae n m d h l Faap cr a vzt , m ,ie ae va u e e u i ,e ae m uei e . r o cp tlueippl D rtpnr o rm ,rm sm a uu l pr; vaae a e r,iu a g r d l . neuu p t iaa . ua et ve eve i e n c n e ad ae lb c d usg r c o u ee r e a u o u B l rl- dtuee li cu u lie o ne i s pnr m r. a uu i ap t au, a n lu d dm io t i ae a a r s e sou td ve esu16 a i- ce tn i jm t e e rm ,a 20 n s nhi a a a 5 s dt g r,ae ot vre aii ue i- dtuee I- ao ucr rs a ob m rh l i s ap t s a e . a r 19. 78

58 3 66 0

ROM A P AL AP

3/ 12 1 2 4 2 3 0 16 20

ve i ve e i rm , rm o o jm t e e rm u td ve e a

i- dtuee s ap t s a r cniu 4 d ot e 2 e n ln ui

A . 26 p1,

lcee a ueiio eu i I- dt a biusni urz pt zcdu d ln. s as fc rzoc f , r 7 a ii s-b uac. iii i . r s .

B ru z 47 ug ni 0 i
10 20

10 30

L m az 43 o br i 8 i

D n 78 M-mut c bgr d sa a orei na cr m c a .: a i tu ae e em lcan,ia c u l on ia a t t i id m j clo,iia t aetiona fss us t ii cld t e ti iou l d i e cs cr u otm l r d e i n l r nna u ee n e ni can. ion lcs ae n oh c ohie m o u ae oba u ore cru aet va ie cia cid o ,i g r cr vre c a t t f. ri ue 2 ( t pe r) la otvre e um o i C li ra n l v au rp 5 i e rt eE v rs ob d h l ptv e Pe a ,a spie nr a i ra u t sniC li ra n l s v cm ts shm e rm re iee;if f e Pe a ,ie anu e ci b ve ui l a sni ii u t a l g ii vria m ii lii p d o rm ,o rm r ou td ve e o fd n l u t e ve edu ve ui i jm t e e rm . i ne m , a

A aia a o ea i uu. catp t e us r prim h m dns li es ue n - i m A r a d a ptv Pilir o pnr c n a i tm o i r uu pi i r et u c ra n nl u eiapn i aes pr aA .,Os a x t n cat ei d. p9 st o 7 t a e czt u. A oa pa pcl s, i cp o l7 ai l 1 tu

19 29
A ., 1 i fma i in l ut p t e l p9 -3 Dn u u e t ie s ; ue ao 3 t c e r r ea ihn i c p om n c clnai 10 r s-ciua e a eii iu i d 5 s n , c d a ine d i 19 ce d - 14. e n cpn d 29 inhi us n 49 n n e

A ., a u 66t m i p9 ; n l0, b a 1 r a ic aneu s sn c i cp t u e na

D n 2 3 A et sn clzc can su pr cr R m a ., cs a u te ee ore a m in ae o a 4 e e i 10 40 s prt at ,lsn a et a au pi l r - m m in e u tm s ct cm r e t i a i i e e e n gu o eetd cst i dr us l ec n d ca l . m n e r ,a n ei s u a e el t i oe p a

MAHOME DANI Ap97L cseeaee I ., utl cla

sm n uc n cirgtieu t P cptaeuu f e a u ie ape d lp . e ae va n e t i e l d cn n,ae eud a rF eo sm n uc n f e e u u i r pra e u. e ll e a u iee c e r t d om n. e a ei

D n 2 44 a ve e aet pr D m eeleui r a ., -5 D rn rm a cs rm a , u nzu crro 4 o i l da i i i 1 0 v r i om ecr n v fnm c ioa ,iae uv 5 0 a i c pr,ae u a i i itnc dt cr n a t c sb t i a n ilpprE v s rm v nm ct t r e u s pnr u u a oo. a a f a ia i i o e e e t ia ae pr,iania u vi A es sa n p t , cl m i e sv di ienc cat nem i r e i n . a aa p cr avzt dzp d - d m nefr a t u veni e ae iu- el i us i u t j o lru e o in e n , ur m ii iae s rm ti u,rm , tl ritliuu. u , cr a f af rl a al u, g u a rl m n e a u a n D nzu cl ae fcteiu octm a lie r s s t eelem r a u dccn su prt u c ae en u m a ., m u d ae ee cm on lcs fctbif o,i2 a il a e a u e , l e e m n 1 0 p d p aes . i ls aea t ci au ett e i . 6 0 l u cat Vs et dvrt i ur lis e i c D n 7 1 A vzte sm na u cru aeta u rzosni ri b ut ii r , 2 pn cn a ei e bt nte i a u det e f o C li ra 2 d vn C lm id ze i fctrp tsni r e Pe r l a il u a ,i vntrm acn snia la s pnr pr . n l a eive e, d f u u tn t i m a t ii e i D n 7 31 M-mut t p leeio m ld n at i e oi a ., -4 a i tn i u vdni r e e op ,ia c p n r 1 a m l e e t i crro a eiu u c u f ao uu; a t sr C lm id ze i eui r vnt n la n i lm lian i a pe e bt nte i l u nt r l a otd sn it L i Sa as pnr,l iueem ac,et fsau a e u. - dtt i s v p t prt spnr na I e a r e u 10 70 c s-s j sotppae , em reom nieotl b e a il e c t e oorl na ui,ia eid t ei i. ua a e l a m l S i a u eto t i vi ,i uv t c nc eu ,im a u t nr L is s pnr enc n ar e idcm pr L i p e e e e i i i n v fnm c ioa u a i i itnc dt. i

14 49
A ., -0 sarm i aneu s sn. p9 32 A ae t b cp t u e 1 C i20 e n D n 1, cpn 58a e19 d a i a .2 1ne dn 0 l 1 dsi e j t i eum ts ce i 19 d l efna ae f ncr a enhi n 78 ea i r re e e cr pr a4 d a io p t z ci35 e n ae ei d,5 e n cm le e13 d a i o ea cn D nes v r i pr au d m nr l d a i e a i c n at lie ot i a l da e e e s r tlil . e13 d ldpr ra euf u ze rC i35 ean et e ncr i lo a m t d 58 ie4 d ls r tle r 20 e a ii 0 ci5 ea f u cl 19 s e n i o ce pen 14. nhi m ru n 83 e
A . ,3 T b a p 91 . rm i a sa ia l l oe. ae vi a dia u l

R MAP P L O AA

P p lapi ne aau tr o i z r

10 80

14 83

I V I AL I U MP R A E N C U D MN Z U E E

19 58 78 0 4 13 5 35 14 14 83 83

MAHOME DANIAr ed fcflstpnr I m eo ooi etu e


pi a a eucal i r ( pd hs r ) r or d trif cl ef ti ioi . m a a a n t e

S ugra eum t, a .2 1 m l e ncr a i n 1, e eD 1

D n 1, a .2 2 1 T b a p aat ia a rm i a at ,lr l vi e ee A .1 5 p1, 1

D n 1, D nes v suanpr au d a .2 3 a i e a cl at lie 1 l e m nr lv ra ea fr tlil . ot i ani e d ls u ze r e e e i lo