Sunteți pe pagina 1din 1

EXEPLU (procedura se realizeaz pentru fiecare circuit al documentelor dac fluxul informaional aplicabil nu este comun) Anexa PS cod...

nr Pocedur de sistem Diagrama de proces pentru realizarea PO privind circuitul documentelor ..


Nu exist modificr i Exist modific ri iii

Exprim un punct de vedere asupradac este cazul.


Documente ntocmite Documente primite/ transmise i arhivate la nivelul structurilor .. Documentul /documentele .

ndosariaz n

ntocmesc documentul. Denumire B 04

ntocmesc i semneaz alturi de conducerea documentul.. A07-02

Un exemplar se ndosariaz n

ntocmesc documentul B 03

Un exemplar se regsete la structura ..

Un exemplar se regsete la structura . Originalul se ndosariaz Auditorii difuzeaz Raportul de audit

Elaboreaz documentul A 08 i l ndosariaz n

eful .. semneaz i transmite

Da

Conducerea structurii .. documentul..

Reluarea procedurii

Informare ctre

.. apob analizeaz .. ..documentul

Nu