Sunteți pe pagina 1din 2
SIMULAREA PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 01
SIMULAREA PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 01
SIMULAREA PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 01
SIMULAREA PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 01
SIMULAREA PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
01 FEBRUARIE 2013
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi pentru filiera
vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
Orice variantă de rezolvare corectă şi completă se punctează corespunzător.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1.
|
x −1| poate fi x −1 sau 1 − x
1p
5
2x − 5 ≥ 0 , deci avem restricţia
x≥
1p
2
5
1p
Ecuaţia
x −1 = 2x − 5
are soluţia
x =
4
, deci convine.
2
5
1p
Ecuaţia 1 − x = 2x − 5 are soluţia
x =
2
<
, care nu convine.
2
Ecuaţia admite doar soluţia reală
1p
x = 4 .
2.
Pentru x + 1 > 0 obţinem inecuaţia x + 1 ≥ 2 şi mulţimea soluţiilor [1, +∞)
2p
Pentru
x
+ 1 <
0
obţinem
inecuaţia
x + 1 ≤
2
şi
mulţimea
soluţiilor ( −∞,1] ∩ ( −∞, −1)
2p
Mulţimea soluţiilor este (−∞, −1) ∪ [1, +∞)
1p
3.
z
= x + yi , unde x, y ∈ ℝ implică
z = x − yi
2p
3x = 6,
z= 2 −i
− y = 1
2p
1p
4.
Cerinţă echivalentă cu a determina numărul de submulţimi ale mulţimii {2,3,4,5,6}
2p
5
Sunt
2
= 32 submulţimi
3p
5.
Ecuaţia este echivalentă cu tg x = −1
2p
7
π
Soluţiile din (0,2π ) sunt 3 4 π
şi
3p
4
6.
Perpendiculara din origine pe dreapta dată are ecuaţia 2x + y = 0
2p
1
2
Proiecţia originii pe dreaptă are coordonatele
, −
2p
 
5
5
 
2
4
1p
Simetricul are coordonatele
, −
 
5
5
 
SUBIECTUL II
(30 de puncte)
1.a)
4
5
2
A =  
 
2p
0
9
2
A − 5A + 6I
= 0
2p
2
2
1p
Suma elementelor este egală cu 0
b)
Pentru n = 1 concluzia se verifică şi
x =1
1p
1
Dacă afirmaţia este adevărată pentru un număr natural oarecare n , n ≥ 1 , deci
x
există şi este un
n
n
+ 1
n
 2
2
x +
3
n
+ 1
n
n
4p
număr natural, se obţine
A
=
A A
   , în concluzie afirmaţia este adevărată şi
= 
n + 1
0
3
n
pentru n + 1, cu
x
=
2
x
+
3
∈ℕ
n +
1
n
c) Din a) sau din b) rezultă x = 5 x − 6 x 2p
c)
Din a) sau din b) rezultă
x
=
5
x
6
x
2p
n
+
2
n
+
1
n
x
este divizibil cu 5 dacă şi numai dacă
x
este divizibil cu 5
1p
n
+
2
n
x
nu este divizibil cu 5 şi
x
= 5 este divizibil cu 5, de unde concluzia
2p
1
2
2.a)
Trebuie arătat că (x y) z = x ( y z) , pentru orice x, y, z ∈ ℤ
1p
2
2
2
( x y ) z = a xyz + ( a + a )( xy + xz + yz ) + ( a + 1) ( x + y + z ) + ( a + 1)( a + 2)
2p
x
( y z) este dat de aceeaşi expresie
2p
b)
( −1) = ( −1) x = − ax + ( a + 1) x = x , pentru orice
Finalizare
x
x ∈ ℤ
4p
1p
c)
Simetricul lui
x este dat de
x x ' = x ' x = −1, x ' ∈ ℤ
2p
− x
x ' =
1p
2
x +
1
x
'∈ ℤ ⇔ x ∈{−1,0}
2p
SUBIECTUL III
(30 de puncte)
1.a)
1
2
f
'(
x
)
=
(
x
+
x
+
1)'
2p
2
x
+
x
+ 1
1
2
x
1
f x =
'(
)
1
+
=
,
oricare x ∈ ℝ
3p
2
2
2
x
+
x
+ 1
2
x
+ 
1
x +
1
b)
x
= ln(1 +
2) < 1 = x
,
deoarece 1 + 2 <
e
1p
2
1
Deoarece f ' ≥ 0 , funcţia este crescătoare, deci
Rezultă inductiv că şirul este descrescător
x
x
implică
x
=
f x
(
)
f x
(
)
=
x
3p
n
n + 1
n
+
1
n
n
+
1
n
+
2
1p
c)
f
(
x + e − f x = ef c
)
(
)
'(
),
c ∈ x x + e
(
,
)
3p
x
x
Cerinţa rezultă din
f c
'(
)
1
, oricare ar fi
c
2p
x
x
2.a)
2
1
x
F
'(
x
)
=
+
2 arctg
x
x
+
1
4p
2
2
1
+
x
1
+
x
Finalizare
1p
b)
I
0
1p
n
1
π
π
n
I
x
d
x
=
3p
n
2
2(
n +
1)
0
Finalizare
1p
c)
1
n
+
1
1
n
+
1
1
n
+ 1
x
1
x
π
1
x
n
x
arctg
x
|
1
x x
d
=
arctg
d
x
=
d
x
0
3p
2
2
n
+
1
n
+
1
1 + x
4(
n
+
1)
n
+
1
1 + x
0
0
0
1
1
1
n
+
1
n
1
π
x
+ x
(
n
+
1)
f x
(
)d
x
+
(
n
1)
f
(
x
)d
x
=
d
x
1p
n
n − 2
2
2
1 + x
0
0
0
Finalizare
1p