Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul I: Caracteristica generala a agentiei de turism(p.1-26) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

5 Descrie succint acctivitatea agentului economic si indica actele in baza carora activeaza acesta ..(p.1-9) Determina si caracterizeaza tipul agentiei de turism si forma organizatoricojuridica a acesteia (p.10-22) Analizeaza istoricul, evolutia agentiei de turism si datele generale despre fondatori(p.23) Indica drepturile si obligatiile agentiei de turism prevazute de legislatia in vigoare si argumenteaza daca careva din ele nu sunt respectate.(p.23-24) Caracterizeaza locul de amplasare a agentiei de turism anexind citeva poze si enumera 5 avantaje si 5 dezavantaje ale amplasarii agentiei de turism fata de concurentii sai (sub forma de tabel)..(p.25-26)

Capitolul II: Personalul si structura organizatorica a agentiei de turism. 2.1 Analizeaza personalul agentiei de turism pe categorii (personalul administrativ, personalul tehnic, personalul specializat) si descrie succint categoriile de personal existent in agentia de turism indicind functiile si atributiile functionale a acestora.(p.27-34) 2.2 Urmareste si descrie procesul de fluctuatie a cadrelor in cadrul agentiei de turism..(p.34) 2.3 Analizeaza procesul de promovare a personalului in cadrul agentiei de turism..(p.34-35) 2.4 Studiaza si indica activitatile specific privind organizarea si gestiunea activitatii in cadrul agentiei de turism:.(p.33-38) - biroului secretariat - biroului dezvoltare - biroului finaciar contabil

- biroului transporturi (sectia contracte, materiale) - biroului turism ( compartimentul productiei si receptiei) - biroului tarife, documentare (sectia tarife, documente) - biroului publicitate (sectia contracte, sectia redactionala) 2.5 Elaboreaza structura organizatorica a agentiei de turism(p.38-40)

Capitolul III: Salarizarea personalului in agentia de turism. 3.1 Studiaza si descrie formele de salarizare in cadrul agentiei de turism.(p.41-43) 3.2 Analizeaza factorii care contribuie la sporirea salariului in functie de rezultatele economic-financiare a agentiei..(p.43-44) 3.3 Caracterizeaza recompensarea personalului directa si indirecta(p.44-50)

Capitolul IV: Relatiile agentiei de turism cu consumatorii. 4.1 Observa si determina care este segmental de consumatori caruia se adreseaza agentul economic(p.50-51) 4.2 Indica prin ce mijloace sunt stabilite relatiile cu potentialii si actualii consumatori..(p.52) 4.3 Apreciaza procesul de fidelizare a clientele in cadrul agentiei daca acesta exista, si argumenteaza necesitatea acestuia(p.53-54) 4.4 Descrie cum are loc procesul de cumparare a pachetului turistic indicind pasii concreti ce sunt si anexeaza actele necesare ce insotesc acesta(p.54-62) 4.5 Indica si descrie rolul actelor ce insotesc turistul in calatorie.(p.62-63) 4.6 Descrie cum are loc procesul de post vinzare in agentia de turism(p.63)

Capitolul V: Oferta agentiei de turism. 5.1 Analizeaza oferta turistica a agentiei de turism dupa destinatiile turistice : turism intern, turism emitent, turism receptor, cu prezenteare itinerariilor turistice existente in cadrul agentiei.(p.63-64) 5.2 Determina procedeele si tehnicile utilizate de catre agentia de turism in procesul elaborarii excursiilor si vizitelor turistice, luind in consideratie si implicatiile sezonalitatii si posibilitatii de diminuare a efectelor lor economice in cadrul firmei.(p.64-66) 5.3 Studiaza incadrarea resurselor naturale si antropice ale Republicii Moldova in itinerarii turistice ale agentiei de turism pe tipuri de vizitatori (nationali si straini)..(p.66-72) 5.4 Studiaza procesul de organizare a formelor de turism oferite de catre agentia de turism potentialilor sai clienti (turism rural, turism cultural, turism balnear, turism montan, turism de litoral etc.)(p.66-86)

Capitolul VI: Mediul agentiei de turism. Riscuri si oportunitati. 6.1 Analizeaza activitatea agentiei de turism si observa care sunt punctele sale slabe indicindu-le...(p.87-88) 6.2 Indica in urma observarii care sunt punctele tari ale agentiei de turism in comparatie cu concurentii sai..(p.88-89) 6.3 Analizeaza mediul extern al agentiei de turism si prezinta care sunt riscurile, amenintarile acestuia(p.89) 6.4 Indica oportunitatile agentiei de turism(89-90) 6.5 Folosind matricea SWOT si analizind punctele tari, slabe si oportunitatile, pericolele numeste si argumenteaza ce strategie trebuie sa adopte agentia de turism in continuare (de crestere, de stabilitate, de descrestere)(p.90-91)

Capitolul VII: Factorii externi de influenta directa. 7.1 Observa si descrie care sunt principalii furnizori de servicii turistice ai agentiei de turism (pe categorii de servicii si destinatii). (p.91-95) 7.2 Depisteaza si caracterizeaza principalii concurenti ai agetiei de turism tinind cont de urmatorii factori:(p.95-97) - Amplasarea agentiei de turism; - Marimea agentiei de turism; - Categoriile de consumatori; 7.3 Descrie influenta consumatorului ca factor de influenta directa asupra agentiei de turism si modul cum gestioneaza aceasta resursa agentia de turism: identifica care sunt caile si mijloacele de utilizare a sistemului de relatii intreprindere turistica potentiali turisti/consumatori in vederea perfectionarii activitatii firmei..(p. 7.4 Analizeaza rolul statului in activitatea agentiei de turism si modul de interventie prin reglementerile si legislatia in vigoare.

Capitolul VIII: Promovarea in cadrul agentiei de turism. 8.1 Indica obiectivele activitatilor promotionale si functiile acestora. 8.2 Caracterizeaza principalele mijloace de reclama folosite de agentia de turism cu indicarea avantajelor si dezavantajelor fiecareia. 8.3 Propune si sugereaza citeva idei de imbunatatire a promovarii agentiei de turism.

Capitolul IX: Politica de preturi in cadrul agentiei de turism. 9.1 Analizeaza tehnica de formare a preturilor la pachetul turistic in cadrul agentiei turistice si descrie modul de formare a pretului finit de realizare. 9.2 Studiaza si analizeaza sistemele de preturi existente la pachetele turistice in functie de numarul serviciilor, nivelul calitatii serviciilor, numarul persoanelor. 9.3 Studiaza modul de calculare si transfer a taxelor si impozitelor la buget.

9.4 Descrie strategiile de formare a preturilor practicate de agentia de turism, cum ar fi: strategia rabaturilor si a bonificatiilor, strategia preturilor diferentiate, strategia modificarii preturilor. 9.5 Completeaza si determina pretul de vinzare conform formatului Analiza de pret .

Capitolul X: Analiza indicilor economici de activitate a intreprinderii. 10.1 Analizeaza indicia economici ca rezultat a activitatii comerciale conform bilantului economic din ultimii 2 ani: - studiaza veniturile din vinzari pe tipuri de activitate operational, pe segmente (sectoare) ale pietei de desfacere, pe forme de achitare, in functie de termenul de plata. - analizeaza si caracterizeaza care sunt factorii care cauzeaza acest vinzarilor din cadrul agentiei. - analizeaza care este cota de piata a agentiei de turism in functie de veniturile din vinzari, si care este gradul de satisfacere a cererei. - studiaza si analizeaza nivelul de cheltuieli din cadrul agentiei. - studiaza structura profitului si analizeaza formarea acestuia.