Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA

Disciplina optionala: Tipul optionalului : Aria curriculara : Clasa : Durata : Nr ore/saptamana : Propunator : Unitatea scolara : GANDIM SI CALCULAM Disciplinar Matematica si stiinte ale naturii a IV-a 1 an scolar . 1 ora

Argument
Optionalul urmareste sa ofere elevilor experienta utilizarii tehnicilor si limbajului matematic si situatii practice accesibile lor, prin proiectarea unor activitati si dobandirea unor notiuni complementare Curricumului nucleu. In stabilirea optionalului am tinut cont de opiniile parintilor, iar continuturile invatarii au fost stabilite in functie de aptitudinile si interesele elevilor. Activitatile de invatare vor oferi posibilitatea elevilor sa dezlege enigmele matematicii prin joc, rezolvand problemele de logica si perspicacitate , probleme tip capcana surpriza , rebusuri. Abordarea optionalului ca activitate de de rezolvare a unor contexte problematice variate ,asigura alternative in invatare si evaluare. Invatarea prin incercareeroare ,faciliteaza initierea in utilizarea calculatorului pentru elevii care manifesta interes. Pentru realizarea obiectivelor propuse am adoptat strategii didactice menite sa imprime activitatilor o nota de divertisment , sa-i antreneze in competitiile mintii avand ca dominanta lucrul in echipa care favorizeaza comunicarea , cooperarea si asumarea unor responsabilitati in cadrul grupului. Aceasta disciplina contribuie la cultivarea perseverentei ,increderii in sine , la dezvoltarea atentiei , a gandirii logice si creative. Obiectivul tinta il reprezinta abordarea cu usurinta de catre elevi a continutului programei clasei a V-a care propune pentru elev sa utilizeze elemente de logica pentru a justifica etape in rezolvarea problemelor.

Strategia didactica are ca dominanta lucru in echipa care favorizeaza comunicarea si asumarea de catre elevi a diverselor roluri in cadrul unui grup.

I.

Obiective cadru

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacitatii de explorare si rezolvare a problemei 3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii.

II. Obiective de referinta si exemple de activitati de invatare


1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
Obiective de referinta 1.1 sa determine numere naturale care indeplinesc conditii date 1.2- sa efectueze exercitii cu cele patru operatii respectand ordinea efectuarii operatiilor 1.3- sa determine un numar necunoscut pe baza ultimei operatii 1.4- sa rezolve probleme de perspicacitate, utilizand elemente de logica Activitati de invatare - exercitii de determinare a unor numere naturale formate din mai multe cifre -exercitii cu cele patru operatii uitilizand toate operatiile - exercitii de aflare a numarului necunoscut pe baza ultimei operatii - probleme de logica si perspicacitate

2. Dezvoltarea capacitatii de explorare si rezolvare de probleme


Obiective de referinta 2.1 sa analizeze o situatie problema si sa eleboreze un demers, formuland si Activitati de invatare - exercitii de analiza a complementelor unei probleme

comunicand rezultatul 2.2 -sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute - exercitii de identificare a datelor necunoscute - exercitii de identificare a operatiilor prin care se rezolva problema - exercitii de transformare a unei probleme in expresie numerica sau literala 2.3 sa rezolve probleme prin diferite metode: - metoda figurativa - metoda falsei ipoteze - metoda comparatiei - metoda mersului invers - exercitii de recunoastere a algoritmului de rezolvare a unei probleme tipice - exercitii de justificare pentru solutiile gasite la care s-au recurs in rezolvarea problemei -exercitii de rezolvare a problemei printr-o expresie numerica - exercitii de compunere a problemelor dupa o expresie numerica sau literala data - probleme diverse

2.4 - sa compuna un context problematic pornind de la un exercitiu dat; 2.5 sa caute noi cai de rezolvare

3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limabajul matematic


Obiective de referinta 3.1- sa sustina puncte de vedere personale 3.2 sa manifeste disponibilitate de a invata de la altii 3.3- sa manifeste initiativa in relatiile interpersonale Activitati de invatare - discutii critice cu colegii si invatatorul - exercitii de rezolvare in grup a unor probleme - exercitii de prezentare a rezultatelor activitatii de grup in fata colectivului de elevi

4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii


Obiective de referinta 4.1- sa recurga la concepte matematice pentru rezolvarea unor probleme practice Activitati de invatare - exercitii-joc de aproximare a costurilor unor produse de stricta necesitate pe o perioada de timp determinata - jocuri- competitie in grupuri

4.2- sa depaseasca blocaje in comunicare prin rezolvarea de probleme 4.3- sa manifeste independenta in gandire si actiune

III.Continuturile invatarii
1. Numere mari o expeditie interesanta 2. Exercitii cu orientarea efectuarii operatiilor utilizand toate parantezele 3. Exercitii de determinare a numarului necunoscut pe baza ultimei operatii 4. Probleme care se rezolva prin metoda figurativa: - suma si diferenta - suma si raport - probleme in acre sunt combinate relatiile de suma ,diferenta si raport 5. Probleme de falsa ipoteza 6. Probleme care se rezolva prin metoda falsei comparatiei ,probleme de reducere la unitate 7. Probleme care se rezolva prin metoda mersului invers 8. Probleme tipcapcana-surpriza 9. Probleme de logica si perspicacitate 10.Ghicitori, rebusuri matematice, curiozitati matematice,probleme distractive

IV. Standarde curriculare de performanta


Obiective cadru
1. Cunoasterea si utilizarea

Standarde S1- Determinarea unor numere naturale S2S3S4 care indeplinesc conditii date Efectuarea corecta a exercitiilor cu toate parantezele Determinarea numerelor necunoscute pe baza ultimei operatii Rezolvarea unor probleme de perspi cacitate

conceptelor specifice matematicii

2. Dezvoltarea capacitatii

S5- Rezolvarea de probleme prin metoS6S7S8de diferite Rezolvarea prin incercare eroare a unor probleme Compunerea de probleme respectand cerinte date Utilizarea limbajului adecvat matematic

de explorare si rezolvare de probleme

3. Formarea si dezvoltarea

S9- Sustinerea unor puncte de vedere


personale in rezolvarea unui enunt problematic S10- Rezolvarea in grup a unor probleme si exercitii S11- Exprimarea orala si scrisa clara privind rezolvarea unui enunt problematic S12 - Formarea de abilitati privind rezolvarea unei situatii cotidiene utilizand elemente de logica matematica

capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic

4. Dezvoltarea interesului si

a motivelor pentru studiul si aplicarea matematicii

V . Bibliografie
1. Matematica distractiva autor ,Mihail Rosu , Ed.Didactica, 2000 2. Programe scolare pentru invatamantul primar, Ed. ASS ,2000 3. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematica, M.E.C , C.N.C Bucuresti ,2001 4. Curriculum National M.E.C , C.N.C , Ed. Corint ,Bucuresti 1998 5. Culegeri

VI. Evaluare
a) formativa: - observarea sistematica -probe orale -teme in clasa/acasa b) sumativa : - probe scrise

Inv. Raicu Alin - Sc.cu cls. I-IV Slatinic - Strehaia jud.Mehedinti