Sunteți pe pagina 1din 4

Sisteme fiscale internationale Eugenia Castravetz Tema1: 1. 2. 3. 4.

Fiscalitatea in relatiile economice externe principiile internationale de formare a sistemelor fiskale functiile sistemului fiskal international clasificarea sistemelor fiskale tendinte in dezvoltarea sistemelor fiskale internationale

subiectul 1. reamintit din fiskalitate( lukrare individuala) subiectul 2: Ca o kategorie financiara si ka o komponenta principala a sistemului resurselor finaciare publice , impozitele indeplinesk in aria lor de manifestare functiile atribuite finantelor in general dar cu unile particularitati imprimate de continutul lor economic de procesele de redistrubuire a produselor intern brut . Un economist atribuie sistemului fiskal o functie de finantare a cheltuielilor publice , o functie de redistribuire a veniturilor i averilor , conform obiectivului de ekitate , si o functir de stabilizare a economiei . Alti economisti nu vorbesk explicit dar despre rolul ce revine acetora si anume: 1. rolul financiar de procurare a resurselor financiare necesare p-u acoperirea keltuielilor publice 2. rolul interventionist de incurajare sau frinare a activitatii economice 3. rolul social de redistribuire a unei parti importante din produsul intern brut intre grupurile sociale si indivizi Rapoarte la functiile atribuite la finantele publice in ansamblu impozitele indeplinesk o functie de repartitie (numita si functie financiara, care include si finatarea keltuielilor publice), o functie de redistribuire a veniturilor si averilor asupra activitatilor economico-sociale si o functie de reglare a economiei (de corectare a dezekilibrilor), la acestea se poate adauga si funcita de control, care ar semnifica capacitatea impozitelor de a mijloci efectuarea controlului prin diferiltele faze ale procesului reproductiei economice . In cadrul functiei financiare prin impozit se realizeaza in cea mai mare masura prima latura a functiei de repartitie atribuita finantelor publice ,aceasta de oarece impozitul este principala forma de procurare a resurselor banesti la dispozitia statului si implicit de redistribuire a resurselor intre sfera activitatilor materiale si sfera activitatilor nemateriale , intre diferitele ramuri si subramuri economice intre membrii societatii . In aprope toate tarile o buna parte a produsului intern brut este repartizat valoric in faza de redistribuire prin intermediul impozitelor. Prin impozite statul prea la dispozitia sa o parte din veniturile realizate de actorii pietii factorilor de productie , veniturile disponibile a persoanelor publice si uneori pe ale firmelor , ramase dupa suportarea impozitelor directe sunt in continuare supuse unui proces de redistribuire prin intermediul impozitelor indirecte pe piata bunurilor si serviciilor cu ocazia procurarilor de bunuri si servicii in al caror pret sunt incluse aceste impozite (accize, tva, taxe vamale, etc). In ceea ce priveste f-tia de redistribuire atribuita sistemului fiscal reese ca impozitele mijlocesk alaturi de alte instrumente a veniturilor si averilor intre membrii societatii in conformitate cu ceea ce societatea considera just si ekitabil . Impozitele se percep din salariile cu veniturile p-u munca prestata , dobinda datorata p-u kapitalul imprumutat , kiriile de bunuri mobile si imobile , devidentele cuvenite actionarilor si asociatilor, veniturile obtinute de persoanele fizice din activitati independente etc.

Criteriile de ekitare in repartitia veniturilor si averilor difera de la o societate la alta si de la o prioada la alta , astfel societatea poate considera ca fiind ekitabila realizarea unei legalizari a veniturilor si averilor (ex. in economie socialista, la platforma veniturilor mari , fie asigurarea unui venit minim p-u toti membrii societatii ) Despre f-tia de reglare atribuitea sistemului fiskal se poate vorbi in societatea moderna inceput cu impunerea conceptiei potrivit careea impozitele trebuie considerate nu doar ca resurse financiare ale statului si ca instrument de influientare a activitatii economice , implicarea impozitului in stimularea dezvoltarii economico-sociala presupune o corelare adecvata a proceselor de predare sub forma de impozite nu doar cu cele consumatoare de resurse carora le sunt destinate dar si ku cele generatoare de valoare noua creatoare de produs national si multiplicatoare de resurse financiare . Impactul reglator al impozitelor pe venituri si averi se releva cu pregnanta daca sunt privite ca o parte constituitiva a produsului intern brut ,respectiv a veniturilor ce revin participantilor la procesele de productie . Daca se urmareste stimularea intreprinzatorilor p-u cresterea productiei si a ofertei trebuie sa se diminuieze prelevarea sub forma de impozit rezultind o crestere corespunzatoare a venitului ramas din care o parte mai mare va putea fi destinata unor noi investitii . Pe seama investitiilor efectuate vor creste capacitatile de productie si numarul locurilor de munca create si se va reduce somajul , va spori productia iar economia se va inscrie pe coordonate de crestere . Subiectul 3 Procesul de modernizare a sistemelor fiskale este caracterizat la etapa actuala prin: 1. trecerea de la impozitele analitice bazate pe un element determinat al kontribuabililor la impozitele sintetice, stabilite in f-tie de o marime economica considerata in totalitatea sa ce apartine contribuabulilor ( venit global, cifra de afaceri , patrimoniu) 2. adoptarea de noi procedee de asezare si percepere a impozitelor 3. cresterea randamentului fiskal 4. folosirea impozitelor in skopul realizarii unor obiective ale politicii generale al statelor Dupa natura impozitelor predominante se pot distinge : a) sisteme fiskale in care predomina impozitele directe caracteristice statelor mai avantajate din punct de vedere economic care au la baza impozitul pe venit global si impozitul pe veniturilor persoanelor juridice b) sisteme fiskale in care predomina impozitele indirecte specifice tarilor subdezvoltate sau celor care se afla in perioada de crizza c) sisteme fiskale ku pridominanta komplexa specifice tarilor dezvoltate economic ku structure economico-sociale ekilibrate si ku regimuri politice de tip social democrat d) sistemul fiscal in care predomina impozitele generale specifice celor mai dezvoltate tari , in care exista un aparat fiscal si o kontabilitate foarte bine organizata si in care se aplika impozitul pe venitul global si impozitul pe cifra de afacere bruta sau TVA e) sisteme fiskale in care predomina impozitele partikulare karacteristice structurilor fiskale neevoluate in care impozitele sunt asezate pe anumite kategorii pe venituri sun forma indiciala sau forfetara Dupa numarul de impozite se pot distinge: - sisteme fiskale ku mai multe impozite , kare se intilnesk in toate tarile - sisteme fiskale ku un singur impozit kare exista doar teoretik

Proiectele privind impozitul pe venit , desi sunt numaroase nu sau konkretizat pina in moment in practika . Se pot destinge ka propuneri: 1. impozitul unic asupra capiatalului 2. impozitul unik pe keltuiala globala 3. impozitul pe venit ku o baza kuprinzatoare, etc Sub aspect organizatoric si functional deosebim sisteme de tip federal si sisteme de tip unitar . Sistemul de tip federal este konstituit din 3 verigi de kolectare : 1. la bugetul federatiei 2. la bugetul unitatilor teritoriale , constituinte al federatiei 3. la bugetul local Sistemul de tip unitar este konstituit din 2 verigi unitare: 1. la bugetul administratiei centrale de stat 2. la bugetul lokal al unitatilor administrativ teritoriale subiectul 4 Procesul contemporan al globalizarii inca nu a skapat de cotradictiile sale numeroase printre care si difirentierea standartelor de dezvoltare intre diferite tari din cadrul economiei mondiale .In sistemul economiei mondiale vom analiza in principal tarile dezvoltate si tarile ku o industrie noua (tarile in curs de dezvoltare). Sistemele fiskale ale tarilor dezvoltate si ale celor in curs de dezvoltare sunt indreptate spre diferite strategii de dezvoltare economica si de o kamdata au structuri diferite in ceea ce priveste korelatia dintre impozitarea directa si cea indirecta. Odata cu crearea unui climat investitional favorabil politica fiscala al tarilor dezvoltate este orientata spre asigurarea stabilitatii sociale in societate in timp ce principalul obiectiv al tarilor in curs de dezvoltare consta in accelerarea creshterii economice prin urmare structura sistemelor fiskale difera semnificativ in aceste 2 grupe de tari . Impozitele directe care stau la baza sistemelor fiskale in tarile dezvoltate indeplinask in mare masura f-tia sociala de transfer . In timp ce Tariel in curs de dezvoltare inka predomina impozitele indirecte p-u a incuraja cresterea capitalurilor si al economiei astfel stimulind cresterea economica . Dintre sursele komune ale veniturilor in bugetul statului impozitele directe domina in grupul de tari ku economii dezvoltate .In skimb ponderea veniturilor din impozite indirecte este mai mare in tarile in curs de dezvoltare astfel la inc sec XXI , impozitele directe genereaza aproape 80% din toate veniturile fiskale din SUA , 66.5% in Germania, 60.3% in Elvetia , etc. In acelasi timp cota impozitelor indirecte este de 53% din toate veniturile fiskale din Mexica si de 40.7% din Turcia .Potrivit statisticii bancii mondiale in medie aproximativ 35% din toate veniturile inklusiv cele nefiskale ,Guvernile tarilor in curs de dezvoltare le primesk de la impozitele pe bunuri si servicii ,iar 9% de la impozitele din operatii komerciale .Se poate konstata ca economiile mai slabe si mai putin kompetitive se orienteaza spre impozitarea indirecta in timp ce tarile dezvoltate sau concentrat in impozite direte. Explicatia acestui fact este urmatoarea : 1. in primul rind indicatorii veniturilor si keltuielilor publice sunt mai mari in tarile dezvoltate , in special in economiile socila orientate (tarile nordice Norvegia, Suedia), nevoile ridicate ale Statului in finantarea activitatilor sale obliga utilizarea in acest skop a impozitului pe venit .

in al doile rind ,nivelul cultural al contribuabililor (asupra caruia la rindul sau influinteaza negativ imaginea proasta a Guvernului national, coruptia functionarilor publici), respectiv tendinta dubconstienta a populatiei de a tainui veniturile este mai mare in tarile ku un nivel skazut de dezvoltare , in consecinta in aceste tari este mai usor de a colecta impozitele indirecte de la plata carora este mai dificil de a se eskiva . In cele din urma este distul de ekitabil adevarul evident : a) in tarile cu veturi mici este dificil de a elabora un sistem de impozite bazat pe impozitele directe deoarece lipseshte o baza de impozitare adecvata ,in aceste tari potentialul propriu in domeniul impozitarii directe ramine skazut din cauza veniturilor mici ale cetatenilor si kompaniilor nationale .Nu toate tarile in curs de dezvoltare pot konta pe afluxu jurizdictiei lor investitorilor straini de aceea baza sistemelor de impozitare o constituie impozitele indirecte .Tarile dezvoltate la rindul lor sunt interesate de a supune impozitului atit veniturile interne kit si cele obtinute din operatiuni economice peste hotare in plus impozitele pe venit pot fi percepute fara dificultati din veniturile investitorilor straini obtinute in tara data . Faptul ca tarile dezvoltate se orienteaza pe impozitarea directa , iar cele in curs de dezvoltare pe impozitare indirecta duce la izolarea de kooperare reciproca in materie de fiscalitate , coordonarea reciproca a politicilor fiskale nationale este una dificila . Datorita divirgentilor de opinii privind rolul impozitelor directe si indirecte aceasta se reflecta si asupra kooperarii komercial economici .Taxele vamale ridicate din tarile in curs de dezvoltare pot deveni o bariera in comertul ku tarile dezvoltate .La rindul lor tarile dezvoltate la impozitele individuale si asigurarile sociale p-u migrantii veniti la munca din tarile lumii a 3, acest lukru diminuiaza salariile si konduce la munca ilegala . In ceea ce urmeaza vom aborda problema privind posibilitatea statului de a influienta asupra comertului exterior prin intermediul politicii fiskale .Putem konsemna ca in cadrul celor 2 modele klasice de impozitare bazate pe impozite directe respectiv indirecte , fiecare stat are posibilitatea de a alege modul cel mai optim de integrare a facttorilor de mediu in politica sa nationala de impozitare ,aceasta alegere va afects nemijlocit starea komertului exterioral statului .

2.

S-ar putea să vă placă și