Sunteți pe pagina 1din 11

SC. IONI FOREST SRL.

J/32/1336/2003 RO 1582589

RAPORT DE AUDIT INTERN

Structura auditat:
SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL

Misiunea de audit:
CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2010

SIBIU 2009

I. INTRODUCERE
Echipa de auditare a fost constituit din: - Istrate Ileana- Camelia, auditor intern; Misiunea s-a efectuat n baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.07.2009 Cadrul legal al actiunii de auditare l-a reprezentat: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. 672/2002. -OMEC 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice . Durata misiunii de audit: 10.08.2011- 31.08.2011; Perioada auditat: 01.01.2011-31.12.2011 Scopul aciunii de auditare const n: Efectuarea auditului asupra Situaiilor financiare la 31.12.2011 n vederea obinerii unei asigurri rezonabile conform creia situatiile financiare nu contin denaturri semnificative si asigurarea aplicrii corecte a normelor metodologice privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2011. Obiectivele actiunii de auditare au urmrit: Aprecierea controlului intern; Analiza conturilor; Evaluarea situatiilor financiare; Tipul de auditare - A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de ctre Directia economica, a prevederilor legislaiei, n ce priveste intocmirea situatiilor financiare. Directia economica rspunde pentru ntocmirea si prezentarea fidel a acestor situatii financiare cit si a notelor explicative, n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1752/2005 cu modificrile ulterioare si cu politicile contabile descrise n notele la situaiile financiare. Tehnicile de audit intern utilizate: Verificarea s-a realizat n vederea asigurrii validitii, realitii si acurateei documentelor si a concordanei cu legile si regulamentele n vigoare, precum si a eficacitii controlului intern prin urmtoarele tehnici de verificare: - comparaia: pentru confirmarea identitii unor informaii, dup obinerea lor din dou sau mai multe surse diferite; - examinarea: pentru detectarea erorilor si/sau iregularitilor; - confirmarea: pentru solicitarea informaiilor din mai multe surse independente cu scopul validrii acestora; - garantarea: pentru verificarea realitii tranzaciilor nregistrate pornind de la examinarea nregistrrilor spre documentele justificative;

Alte tehnici de audit: observarea fizic: n vederea formrii unei preri proprii privind modul de ntocmire si emitere a documentelor; interviul, note de relaii: se realizeaz de ctre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate, implicate si interesate si informaiile primite, care trebuie s fie susinute de documente. Pentru eventualele explicaii suplimentare se solicit note de relaii scrise. analiza: const n descompunerea unei entiti n elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate si msurate distinct. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: Chestionarul de luare la cunotin - CLC: pentru obinerea unor informaii referitoare la contextul socio-economic, organizare intern, funcionarea entitii/structurii auditate; Chestionarul de control intern - CCI: orienteaz auditorii interni n activitatea de identificare obiectiv a disfunciunilor si cauzelor reale ale acestora; List de verificare - LV: utilizat pentru stabilirea condiiilor de regularitate pe care trebuie s le ndeplineasc fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitile de control intern ncorporate n proceduri, existena responsabilitilor pentru efectuarea acestora si permite stabilirea testelor de conformitate atunci cnd sunt semnalate diferite disfuncionaliti. Documentele examinate n cadrul Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2011 au vizat documentaia - documentele justificative care stau la baza nregistrrilor operaiilor n contabilitate; - balanele de verificare ntocmite periodic; - situaiile financiare anuale; - note contabile; Documentele elaborate pe timpul auditrii activitii privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2011 , n principal sunt: - analiza riscurilor; - tabelele punctelor tari si slabe; - tematica n detaliu a misiunii de audit; - programul de audit intern; - programul interveniei la faa locului; - liste de verificare structurate pe obiective; - foi de lucru pentru stabilirea esantioanelor; - chestionare de control intern; - teste; -liste de control; - fise de identificare si analiz a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;

- raportul preliminar de audit intern; - minutele sedinelor de deschidere, de nchidere si de conciliere; - raportul final de audit intern; - planul de aciune si calendarul de implementare a recomandrilor; - fisa de urmrire a implementrilor recomandrilor. Direcia economic a funcionat n perioada supus auditrii cu un numr de 8 salariai, din care 2 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuiile de serviciu organigrama si Regulamentului de organizare si funcionare. Pentru toi salariaii exist fise ale posturilor prin care s-au stabilit atribuiile de serviciu, relaiile ierarhice de subordonare si relaiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.

II. CONSTATRI SI RECOMANDRI

n acest capitol, prezentam principalele constatri ale auditorului intern, cauzele, consecinele si recomandrile formulate, obinute n urma testrilor efectuate si concretizate n FIAP-urile ntocmite n Etapa Interveniei la faa locului, n vederea corectrii disfuncionalitilor semnalate sau ale celor care pot s apar n perioada imediat urmtoare, urmare a acestor constatri. De asemenea, vom prezenta si comenta posibila evoluie a riscurilor existente si a necesitilor de dezvoltare a sistemelor de management si control intern al activitilor auditate, cu scopul facilitrii atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. Situaiile financiare anuale ntocmite de instituiile bugetare au rolul de instrumente de informare a unitilor ierarhic superioare cu privire la rezultatul execuiei bugetare si reprezint , n acelasi timp , un mijloc de analiz a modului cum instituiile folosesc resursele bugetare n ndeplinirea sarcinilor ce le revin .

1. APRECIEREA CONTROLULUI INTERN


Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intrun mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.

Conducerea institutiei are ca responsabilitate: - proiectarea, implementarea si meninerea unui control intern relevant pentru ntocmirea si prezentarea fidel a situaiilor financiare care s nu conin denaturri semnificative, datorate fraudei sau erorii; - selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; - elaborarea unor estimri contabile rezonabile n circumstanele date. 1.1. Existenta proceduri scrise si formalizate si activitatilor de control curente Auditorul intern a analizat proceduri scrise si formalizate si activitatilor de control curente din care a rezultat c este functional. Totusi, auditorul intern a constatat unele disfuncionaliti privind modul implementare a controlului intern, prezentate n continuare. CONSTATARE: Nu au fost inventariate activitaiile care trebuie procedurate. Nu au fost elaborate proceduri scrise si formalizate pentru toata activitatea specific. Nu au fost cuprinse n fisele posului activitile de control. CAUZE: Sistemul de control intern a fost implementat conform OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru ntre sarcini, competenta (autoritate decizionala conferita prin delegare) si responsabiliti (obligaia de a realiza obiectivele) si sa se defineasc proceduri. Procedurile reprezint pasii ce trebuie urmati (algoritmul) n realizarea sarcinilor, exercitarea competentelor si angajarea responsabilitilor. metodelor de lucru si a procedurilor scrise, formalizate - care constituie obiectul acestui standard - specifice pentru fiecare entitate publica, referitoare la activitile acesteia. Aceste proceduri trebuie sa fie: scrise, respectiv formalizate. Cunostinele individuale si colective trebuie stocate si puse n ordinea care corespunde scopurilor entitatii publice; simple si specifice. Procedurile scrise se constituie n instrument de lucru, pentru ca executantii sa cunoasc normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al entitatii publice; actualizate n mod permanent, n funcie de evoluia reglementrilor n materie; aduse la cunostinta executantilor. Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si se manifesta sub forma autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlului ierarhic. Din punct de vedere al momentului in care se exercita, controlul este concomitent (operativ), exante (feed-forward) si ex-post (feed-back). Printre activitatile de control curente se regasesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea functiunilor si monitorizarea. In afara

activitatilor de control integrate in linia de management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurate anume constituite (comisii, compartimente de control etc), a caror activitate se desfasoara in baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor. Neaprofundarea legislaiei n vigoare cu privire la organizarea controlului intern. CONSECINE: Neorganizarea controlului intern pot afecta eficiena si eficacitatea operaiunilor, respectarea regulilor si regulamentelor, protejarea bunurilor,prevenirea si descoperirea fraudelor. RECOMANDRI: Inventarierea activitilor care trebuie procedurate; - Elaborarea procedurilor scrise si formalizate; -Stabilirea de atribuii si responsabiliti, prin fisele posturilor privind controlul intern;

2. ANALIZA CONTURILOR
2.1. Imprumuturi si datorii asimilate; Auditorul intern a analizat conturile de mprumuturi si datorii asimilate si apreciaz ca funcional sistemul de control al contabilitii mprumuturilor si datoriilor asimilate exist personal responsabil desemnat pentru aceast activitate. n acelasi timp s-a constatat c nu exist proceduri scrise si formalizate pentru activitatea auditat. 2.2. Imobilizari; Auditorul intern a analizat conturile de imobilizari din care a rezultat c monografia privind evidena imobilizrilor si investiiilor este cunoscut de personalul de execuie desemnat pentru aceast activitate. n acelasi timp s-a constatat c: CONSTATARE: Au fost inregistrate eronat in contabilitate unele bunuri. Nu au fost evidentiate distinct in contabilitate bunurile apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. 82/1991; art. 12 (1) Contabilitatea imobilizrilor se ine pe categorii si pe fiecare obiect de eviden. (2) Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ si valoric sau numai valoric, n condiiile stabilite de reglementrile legale. CONSECINE:Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31.12.2011 si a contului de executie; RECOMANDRI:Evidentierea distincta in contabilitate a bunurilor apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 2.3.Stocuri si productie n curs de executie; Pe baza analizei efectuate, dar si din Nota de relaii a rezultat c evidena analitic si sistematic a bunurilor de natura stocurilor este condus n conformitate cu reglementrile cadrului normativ n vigoare.

De asemenea, auditorul intern din evaluarea indirect a modului de achiziionare a furniturilor de birou, materialelor de curenie, carburani si lubrefiani, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale tehnice, alimente, furaje, materiale de laborator, animale, deseuri, produse finite, materii prime, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, cri si publicatii la nivelul entitii, nu am constatat disfuncionaliti n privina modului de conducere a evidenei stocurilor, a plilor si cheltuielilor efectuate. 2.4.Conturile de terti; Auditorul intern a analizat conturile de terti si apreciaz ca funcional sistemul de control al contabilitii terilor si exist personal responsabil desemnat pentru aceast activitate. n acelasi timp s-a constatat c nu exist proceduri scrise si formalizate pentru activitatea auditat. 2.5.Conturi de regularizare si asimilate; Auditorul intern a analizat conturile de regularizare si asimilate si apreciaz ca funcional sistemul de control, a rezultat de asemenea c exist personal responsabil desemnat pentru aceast activitate. n acelasi timp s-a constatat c nu exist proceduri scrise si formalizate pentru activitatea auditat. 2.6.Conturi de trezorerie; Din evalurile indirecte realizate de echipa de auditorul intern s-a constatat c sistemul de control al activitii de trezorerie este funcional. 2.7.Concordana dintre contabilitatea sintetic si cea analitic; Auditorul intern, pe baza testrilor efectuate a constatat existena unui sistem informatic integrat, la nivelul entitii, pentru evidenta sintetica si analitica. Acest sistem realizeaz prelucrarea automat a datele preluate din documentele justificative si genereaz situaii finale, n conformitate cu prevederile, att ale OMFP nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, OMFP nr. 1917/2005 pentru organizarea si conducerea contabilitii instituiilor publice, ct si ale Planului de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia. 2.8. Contul de execuie bugetara. Analiza contului de execuie a bugetului instituiilor publice const n analiza dinamic dintre creditele bugetare aprobate iniial , cele definitive , plile nete si cheltuielile efective , precum si ponderea plilor nete si, respectiv, a cheltuielilor efective n creditele definitive att la nivel global , ct si detaliat , pe feluri de cheltuieli . n timp ce unele pli ale instituiilor publice constituie n acelasi timp si cheltuieli efective , alte pli nu dau nastere la cheltuieli n momentul cnd au fost efectuate . ntre pli si cheltuieli pot s apar deci neconcordane din punct de vedere al efecturii lor n timp . Delimitarea precis a plilor si cheltuielilor prezint importana pentru analiza execuiei bugetului instituiei , analiz n care trebuie s se foloseasc ambii indicatori .Indicatorul pli nete arat ce volum de mijloace bnesti a fost folosit din buget, n ce msur s-a respectat destinaia stabilit prin buget n

folosirea mijloacelor bnesti , de aceea trebuie utilizat ca un indicator al execuiei bugetare . Indicatorul cheltuieli efective. indic volumul de mijloace economice consumate n activitatea instituiilor

3. EVALUAREA SITUAIILOR FINANCIARE


3.1. Preluarea corect n balanta de verificare a datelor din conturile sintetice; Auditorul intern, pe baza testrilor efectuate a constatat existena unui sistem informatic integrat, la nivelul entitii, pentru elaborarea balanei de verificare. Acest sistem realizeaz prelucrarea automat a datele preluate din documentele justificative si genereaz situaii finale, n conformitate cu prevederile: OMFP nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiarcontabile, OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile OMFP nr. 1917/2005 pentru organizarea si conducerea contabilitii instituiilor publice, ct si ale Planului de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia. 3.2. Corelaiile dintre formularele de situaii financiare; Din evaluarea testrilor efectuate, auditorul intern a constatat c sistemul de control privind corelaiile dintre formularele de situaii financiare funcioneaz prin respectarea OMFF nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008. 3.3. Analiza raportului explicativ din punct de vedere structural; Din evaluarea testrilor efectuate, echipa de auditori interni a constatat c sistemul de control privind elaborarea bilanului contabil funcioneaz prin respectarea Normelor metodologice de nchidere a bilanului contabil, elaborate de MFP. 3.4. Inventarierea patrimoniului; Valorificare a rezultatelor inventarierii ;Cuprinderea rezultatului inventarierii n bilanul anual; Auditorul intern a analizat Inventarierea patrimoniului; Valorificare a rezultatelor inventarierii;Cuprinderea rezultatului inventarierii n bilanul anual CONSTATARE: A fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: Investiiile puse n funciune total sau parial; Stocurile; Disponibilitile bnesti n casierie; Disponibilitile aflate n conturi la bnci sau la unitile Trezoreriei Statului. Nu a fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: active fixe necorporale, active fixe corporale in curs de executie; amortizarile; materiale date spre prelucrare; produsele ; bunurile in custodie; furnizori debitori; clienti din vanzari; drepturi de personal neridicate; retineri din salarii; amenzi penalitati; alte datorii si creante cu bugetul; debitori; creditori; cheltuieli inregistrate in avans;Decontari din operatiuni in curs de lamurire Registrul inventar , nu a fost condus, completat si utilizat in concordanta cu destinatia stabilita, asfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor efectuate.

CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. 82/1991; Ordinul MFP nr.1753/2004 CONSECINE: Neefectuarea inventarierii generale a tuturor elementelor de de activ si pasiv duce la necorelarea datelor din bilantul contabil cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita pe baza inventarierii; RECOMANDRI:Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate si completarea Registrului-inventar cu rezultatele inventarierii ; - Elaborarea procedurilor scrise si formalizate; 3.5. Bilanul; Din evaluarea testrilor efectuate, echipa de auditorul intern a constatat c sistemul de control privind elaborarea bilanului contabil funcioneaz prin respectarea OMFF nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, OMFP nr. 1917/2005 pentru organizarea si conducerea contabilitii instituiilor publice, ct si ale Planului de conturi pentru instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia. 3.6. Contul de rezultat patrimonial; Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului anului 2008.Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, indiferent daca au fost platite sau nu. In Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate si veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora, precum si cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora. Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial este prezentata atat valoarea indicatorului din anul curent cat si valoarea aferenta pentru exercitiul financiar precedent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a universitii, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat s-a determinat pe fiecare sursa de finantare n parte: buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate), fonduri externe nerambursabile, venituri proprii si subventii. Formularul prezinta totalitatea veniturilor realizate si a finantarilor, precum si a cheltuielilor efectuate grupate pe activitati, astfel: operationale, financiare si extraordinare. Datele s-au preluat din soldurile conturilor de venituri si finantari si din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la inceputul anului inainte de inchidere. 3.7. Situaia fluxurilor de trezorerie; Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activiti este util pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activitilor care implic numerar de cele care nu implic numerar; evaluarea capacitii universitii de

a-si ndeplini obligaiile de pli cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitile viitoare (cash-flow strategic). Utilitatea analizei este dat de faptul c variaia global a trezoreriei este reliefat prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) si prin cel rezultat din operaiunile de capital care privesc investiiile si finanrile. Atunci cnd fluxurile reale si cele monetare nu coincid, cum de fapt se si ntmpl, trezoreria se asigur prin decalaje de pli asociate acestor fluxuri . Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizri de lichiditi . 3.8. Situaia modificrilor in structura activelor/capitalurilor; Auditorul intern a analizat Situaia modificrilor in structura activelor/capitalurilor si apreciaz ca funcional sistemul de control pentru aceasta activitate

A. CONCLUZII Echipa de auditori pe baza testrilor si analizelor efectuate evalueaz Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2011 conform grilei:

NR. CRT 1. 2. 3.

OBIECTIVUL
APRECIEREA CONTROLULUI INTERN ANALIZA CONTURILOR EVALUAREA SITUAIILOR FINANCIARE

FB X X X

APRECIERE B

n opinia auditorului, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata in aspectele semnificative, n conformitate Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1752/2005 si modificarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare nu a fost precedata de inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, astfel incat datele din bilantul contabil anual nu au fost corelate cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita pe baza inventarului. Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31.12.2011 si a contului de executie; Precizm, faptul c constatrile prezentate au la baz probe de audit obinute pe baza testelor efectuate, consemnate n documentele de lucru ntocmite de ctre auditorul intern si nsusite de ctre factorii de management ai entitii. Structura auditat are obligaia s respecte Programul de aciune si Calendarul de implementare a recomandrilor, cu scopul implementrii recomandrilor la termenele stabilite si s raporteze auditorului intern, periodic, stadiul implementrii acestora.

Auditor, Istrate Ileana-Camelia