Sunteți pe pagina 1din 67

Abscisa centrului de greutate al navei incarcate poate avea : numai valori pozitive; 0 numai valori negative; 0 valori pozitive

sau negative; 1 valori constante. 0 Abscisele greutatilor incarcate la bordul navei se masoara fata de: coasta 10; 0 cuplul maestru; 1 planul neutru; 0 planul de baza. 0 Actiunile de interventie in cazul accidentelor care implica marfuri periculoase sunt cuprinse in fisele de securitate : in sectiunea 1; 0 in sectiunea 2; 0 in sectiunea 3; 0 in sectiunea 4. 1 Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde: primirea listei de incarcare cu marfuri periculoase; 0 procurarea documentatiei tehnice necesare; 0 "analiza posibilitatilor tehnice si constructive ale navei, in raport cu cerintele specifice claselor de marfuri periculoase;" 0 toate cele trei activitati mentionate. 1 Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde: studierea caracteristicilor si a proprietatilor marfurilor periculoase oferite spre incarcare;0 intocmirea planului de incarcare; 0 "redactarea si inaintarea cererii de echipament, materiale de interventie si materiale de decontaminare;" 0 toate cele trei activitati mentionate. 1 Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde: "stabilirea masurilor necesare pentru incarcarea marfurilor periculoase, tinand cont de riscurile primordiale si secundare ale acestora;" 0 stabilirea componentei echipei de interventie si a ofiterului responsabil cu operarea marfurilor periculoase; 0 stabilirea rolurilor pentru echipaj; 0 toate cele trei activitati mentionate. 1 Algoritmul activitatilor recomandate pentru transportul de marfuri periculoase cuprinde: "stabilirea graficului de supraveghere a incarcarii, transportului si descarcarii marfurilor periculoase;" 0 stabilirea restrictiilor de acces si circulatie la bord; 0

stabilirea locului pentru depozitarea echipamentului de interventie si efectuarea exercitiilor de antrenament; 0 toate cele trei activitati mentionate. 1 "Ambalajele marcate cu litera ""X"" pot fi utilizate numai pentru marfurile periculoase avand: " grupul de ambalare I; 0 grupul de ambalare II; 0 grupul de ambalare III; 0 aceste ambalaje pot fi utilizate pentru toate grupurile de ambalare. 1

"Ambalajele marcate cu litera ""Y"" pot fi utilizate numai pentru marfurile periculoase avand: " grupurile de ambalare I si II; 0 grupurile de ambalare II si III; 1 grupurile de ambalare I si III; 0 aceste ambalaje pot fi utilizate pentru toate grupurile de ambalare. 0

"Ambalajele marcate cu litera ""Z"" pot fi utilizate numai pentru marfurile periculoase avand: " grupul de ambalare I; 0 grupul de ambalare II; 0 grupul de ambalare III; 1 aceste ambalaje pot fi utilizate pentru toate grupurile de ambalare. 0

"Ambalajele materialelor radioactive care trebuie sa reziste conditiilor normale de transport, dar si in cazul unui accident, sunt :" ambalaje de tip B; 1 ambalaje de tip A; 0 ambalaje de tip C; 0 ambalaje de tip D. 0 "Ambalajele materialelor radioactive care, in conditii normale de transport impiedica orice pierderi sau dispersare a continutului radioactiv, manifestandu-si functia de ecran de protectie, sunt :" ambalaje de tip B; 0 ambalaje de tip A; 1 ambalaje de tip C; 0 ambalaje de tip D. 0 "Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera ""X"" corespund: " grupului de ambalare I; 1 grupului de ambalare II; 0

grupului de ambalare III; tuturor grupurilor de ambalare.

0 0

"Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera ""Y"" corespund: " grupului de ambalare I; 0 grupului de ambalare II; 1 grupului de ambalare III; 0 tuturor grupurilor de ambalare. 0 "Ambalajele pentru marfuri periculoase marcate cu litera ""Z"" corespund: " grupului de ambalare I; 0 grupului de ambalare II; 0 grupului de ambalare III; 1 tuturor grupurilor de ambalare. 0 "Ambalarea in unitati de transport marfa este reglementata de Codul IMDG, in :""Volumul 1, Partea 4;" 0 "Volumul 3, Partea 4;" 1 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 3." 0 "Aptitudinea navei si a echipajului sau de a efectua un voiaj in siguranta, din toate punctele de vedere, pentru nava insasi, pentru echipaj si incarcatura, reprezinta :" o calitate nautica; 0 buna practica marinareasca; 0 buna stare de navigabilitate; 1 personalitatea navei. 0 Asieta navei este : o stare de inclinare transversala; 0 o stare de incarcare; 0 materializarea diferentei dintre pescajele prova si pupa; 1 "materializarea diferentei dintre pescajele citite in borduri, la centrul navei."0 Axa transversala in jurul careia au loc inclinarile longitudinale ale navei trece prin : centrul de carena al navei; 0 centrul de greutate al navei; 0 centrul de greutate al suprafetei de plutire; 1 cuplul maestru. 0 Bordul liber de vara se calculeaza in functie de : latimea navei; 0 volumul de carena; 0 lungimea navei; 1 inaltimea de constructie.0

"Bordul liber minim de vara, la navele pentru transport cherestea, se calculeaza in functie de :" lungimea navei; 0 "lungimea totala, efectiva a suprastructurilor;" 1 pescajul de vara in apa de mare; 0 volumul carenei. 0 Bordul liber reprezinta : rezerva de flotabilitate a navei; opera vie; 0 opera moarta; 0 bordul ridicat. 0

Bratul de redresare al navei mai este denumit si : bratul stabilitatii de forma; 0 bratul stabilitatii statice; 1 bratul stabilitatii dinamice; 0 bratul de rasturnare. 0 "Buna conservare a produselor alimentare in vrac, pe timpul transportului maritim, se realizeaza prin :" separarea loturilor de marfa; 0 ventilatie eficienta; 1 reducerea perioadei de ruliu; 0 conservarea acestor marfuri nu implica actiuni deosebite. 0 Buna stare de functionare a instalatiilor de incarcare/descarcare de la bordul navelor se atesta prin : certificatul de clasa; 0 certificatul de siguranta a echipamentului; 0 certificatul de siguranta a constructiei; 0 cartea instalatiei de ridicat marfuri. 1 Butoaiele se stivuiesc orizontal (culcat) cand : sunt construite din metal; 0 sunt construite din lemn; 0 sunt construite din plastic; 0 au vrana practicata in doaga (pe generatoare).1 Butoaiele se stivuiesc vertical (in picioare) cand : sunt construite din metal; 0 sunt construite din lemn; 0 sunt construite din plastic; 0 au vrana practicata in capac. 1

Calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor cuprinde: etapa masuratorilor; 0 etapa corectiilor; 0 etapa calculelor; 0 toate cele trei etape mentionate. 1 Canarisirea datorata stabilitatii transversale initiale negative se produce : in bordul acostarii; 0 in bordul opus acostarii; 0 "simetric, in oricare din borduri;" 1 stabilitatea initiala negativa nu determina canarisirea navei. 0 Canarisirea navei este : o stare de incarcare; 0 o stare de inclinare longitudinala; 0 "materializarea diferentei dintre pescajele citite in borduri, la centrul navei;"1 materializarea diferentei dintre pescajele prova si pupa. 0 Canarisirea navei exercita asupra stabilitatii transversale un efect : pozitiv; 0 negativ; 1 temporar; 0 canarisirea nu influienteaza stabilitatea transversala a navei. 0 "Cand este necesar accesul rapid la marfurile periculoase, se recomanda stivuirea:" PE PUNTE; 0 SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE.0 "Cand marfurile periculoase prezinta un risc substantial de formare a amestecurilor de gaze explozive sau vapori extrem de toxici sau cand este posibila corodarea insesizabila a structurii navei, se recomanda stivuirea:" PE PUNTE; 0 SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE. 0 "Cand natura marfurilor impune un fardaj suplimentar al magaziilor navei, acesta este efectuat uzual, in contul :" armatorului; 0 incarcatorului; 1 destinatarului; 0 companiei de stivatori. 0

"Cand se solicita supravegherea constanta a marfurilor periculoase, se recomanda stivuirea: " PE PUNTE; 0 SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE.0 Capacitatea de incarcare a navelor containiere se exprima in : TDW; 0 TRB; 0 TRN; 0 TEU. 1 "Capacitatea navei de a reveni la pozitia initiala de echilibru, dupa incetarea actiunii fortelor care au provocat scoaterea ei din aceasta pozitie defineste :" flotabilitatea navei; 0 stabilitatea navei; 1 nescufundabilitatea navei; 0 vitalitatea navei. 0 Cargo-planul initial sta la baza : calcului de stabilitate si asieta; 1 angajarii navei; 0 calculului de eficienta a navei; 0 contractului de navlosire si transport. 0 Cargo-planul se intocmeste pe baza : ordinului de mars; 0 conosamentului; 0 listei de incarcare; 1 contractului de navlosire si transport. 0 Cartea instalatiei de ridicat marfuri este eliberata si vizata periodic de : santierul constructor; 0 registrul de clasificare; 1 societatea de asigurare; 0 compania de navigatie. 0 Cazurile tipice de incarcare a navei sunt date de : Conventia SOLAS 1974; 0 Normele registrului naval; 0 Manualul companiei de navigatie; 0 Informatia de stabilitate pentru comandant. 1 Clasa 1 de marfuri periculoase (explozivi) cuprinde : 3 diviziuni; 0

2 diviziuni; 0 4 diviziuni; 0 6 diviziuni. 1 "Clasa 2 de marfuri periculoase (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate, sub presiune) cuprinde :" 2 diviziuni; 0 3 diviziuni; 1 5 diviziuni; 0 clasa 2 nu are diviziuni. 0 Clasa 3 de marfuri periculoase (lichide inflamabile) cuprinde : 5 diviziuni; 0 2 diviziuni; 0 3 diviziuni; 0 clasa 3 nu are diviziuni. 1 Clasa 4 de marfuri periculoase (substante solide inflamabile) cuprinde : 2 diviziuni; 0 3 diviziuni; 1 4 diviziuni; 0 clasa 4 nu are diviziuni. 0 Clasa 5 de marfuri periculoase (substante oxidante si peroxizi organici) cuprinde : 2 diviziuni; 1 3 diviziuni; 0 4 diviziuni; 0 5 diviziuni. 0 Clasa 6 de marfuri periculoase (substante toxic-otravitoare si infectioase) cuprinde : 2 diviziuni; 1 3 diviziuni; 0 4 diviziuni; 0 clasa 6 nu are diviziuni. 0 Clasa 7 de marfuri periculoase (materiale radioactive) cuprinde: 2 diviziuni; 0 3 diviziuni; 0 4 diviziuni; 0 clasa 7 nu are diviziuni. 1 Clasa 8 de marfuri periculoase (substante corozive) cuprinde : 2 diviziuni; 0 3 diviziuni; 0 4 diviziuni; 0 clasa 8 nu are diviziuni. 1

Clasa 9 de marfuri periculoase (diverse substante si articole periculoase) cuprinde : 2 diviziuni; 0 3 diviziuni; 0 5 diviziuni; 0 clasa 9 nu are diviziuni.1 Clasificarea marfurilor periculoase este data de Codul IMDG in : "Volumul 1, Partea 2;" 1 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 4;" 0 "Volumul 1, Partea 3." 0 "Clasificarea substantelor, amestecurilor si solutiilor care prezinta riscuri multiple se face dupa:" compusul periculos cu masa cea mai mare; 0 compusul periculos cu volumul cel mai mare; 0 "riscul primordial, avandu-se in atentie si riscurile subsidiare;" 1 marfurile periculoase care prezinta riscuri multiple nu sunt admise la transportul pe mare.0 "Codul combustibililor nucleari radioactivi este cuprins in Codul IMDG, in :" "Volumul 3, Partea 6;" 1 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 1, Partea 6;" 0 "Volumul 3, Partea 5." 0 Codul International Maritim al Marfurilor Periculoase este structurat si redactat in : 2 volume; 3 volume; 4 volume; 5 volume. 0 1 0 0

"Coletele care contin poluanti marini severi ambalati, nedepasind 0,5 l pentru substante lichide si 0,5 kg pentru substante solide, vor fi marcate durabil:" cu inscriptia MARINE POLLUANT; 0 cu denumirea comerciala si numarul ONU; 0 cu formula chimica a marfii continute 0 pentru aceste colete marcajul MARINE POLLUANT nu este obligatoriu. 1 "Coletele care contin poluanti marini ambalati, nedepasind 5 l pentru substante lichide si 5 kg pentru substante solide , vor fi marcate durabil:" cu inscriptia MARINE POLLUANT; 0 cu denumirea comerciala si numarul ONU; 0 cu formula chimica a marfii continute; 0

pentru aceste colete marcajul MARINE POLLUANT nu este obligatoriu. 1

Coletele de marfuri generale care au marcajul necorespunzator sau sters se incarca : separat de coletele marcate corespunzator; 0 la terminarea operarii; 0 numai cu scrisoare de garantie; 0 coletele cu marcaj necorespunzator sau sters vor fi respinse la incarcare. 1 Conditiile tehnice-constructive si de dotare a navelor maritime sunt reglementate de : Conventia STCW 78/95; 0 Conventia internationala pentru ocrotirea vietii umane pe mare (SOLAS); 1 Codul ISM; 0 Codul IMDG. 0 "Confectionarea si testarea ambalajelor sunt reglementate de Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 6;" 1 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 7." 0 Congelarea este un procedeu de conservare a produselor perisabile in care : efectul bacteriostatic este partial; 0 apa continuta isi pastreaza starea de agregare; 0 apa continuta isi schimba starea de agregare; 1 conservarea este de scurta durata. 0 Conservarea marfurilor pe timpul transportului presupune: separarea eficienta a loturilor; 0 ventilatia corespunzatoare a magaziilor; 1 presarea tancurilor din dublu fund; 0 respectarea ordinii de consum al lichidelor la bord. 0 Constanta navei reprezinta : masa navei goale; 0 cantitatea de balast permanent; 0 diferenta dintre masa navei goale la un moment dat pe timpul exploatarii si masa initiala a navei goale; 1 cantitatea de reziduri din tancurile navei. 0 Constructia de nave petroliere cu tancuri separate de balast este o cerinta a : Codului ISM; 0 Conventiei SOLAS 74 0 Conventiei MARPOL 73/78; 1 Codului IBC. 0

Constructia si echiparea navelor care transporta produse chimice in vrac este reglementata de : Codul IBC; 1 Codul ISM; 0 Codul LSA; 0 Codul STCW. 0 Containerele deschise se incarca la bordul navelor containiere : pe punte si sub punte; 1 numai pe punte; 0 numai sub punte; 0 aceste containere sunt interzise transportului maritim. 0 Containerele frigorifice (pline) se incarca la bordul navelor containiere : pe punte sau sub punte (in numar limitat); 1 numai pe punte; 0 numai sub punte; 0 aceste containere sunt interzise transportului maritim. 0 "Containerele inchise care contin marfuri periculoase incompatibile, in cazul cerintei de separare DEPARTE DE, pot fi stivuite pe aceeasi verticala daca :" sunt separate vertical de o distanta de minim 3 m; 0 sunt separate de o punte rezistenta la foc si apa; 0 intre ele exista un spatiu interzis stivuirii; 1 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "Containerele inchise sau deschise care contin marfuri periculoase capabile sa emane gaze inflamabile sau vapori, in cazul incarcarii sub punte, se vor stivui:" DEPARTE de unitatile de sarcina care necesita refrigerare sau incalzire; 0 SEPARAT DE unitatile de sarcina care necesita refrigerare sau incalzire; 1 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de unitatile de sarcina care necesita refrigerare sau incalzire; 0 "pentru aceste containere, la stivuirea SUB PUNTE, nu exista cerinte speciale de separare." 0 "Containerele inchise sau deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, pot fi stivuite pe aceeasi verticala daca :" sunt separate vertical de o distanta de minim 3 m; 0 sunt separate de o punte rezistenta la foc si apa; 1 intre ele exista un spatiu interzis stivuirii; 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare.. 0 Containerele inchise se incarca la bordul navelor containiere : pe punte si sub punte; 1 numai pe punte; 0

numai sub punte; 0 aceste containere sunt interzise transportului maritim. 0 Containerele platforma se incarca la bordul navelor containiere : pe punte sau sub punte; 1 numai pe punte; 0 numai sub punte; 0 aceste containere sunt interzise transportului maritim. 0 "Controalele organizate de autoritatile competente, la bordul navelor care transporta marfuri periculoase, au ca obiective :" respectarea indicatiilor referitoare la stivuire; 0 existenta materialelor de protectie si interventie conform fiselor de securitate; 0 planul de interventie si rolul de echipaj; 0 toate cele trei obiective mentionate. 1 "Controalele organizate de autoritatile competente, la bordul navelor care transporta marfuri periculoase, au ca obiective :" existenta si instruirea echipelor de interventie; 0 cunoasterea masurilor de prim ajutor medical; 0 semnalizarea specifica a marfurilor periculoase la bord; 0 toate cele trei obiective mentionate. 1 "Controalele organizate de autoritatile competente, la bordul navelor care transporta marfuri periculoase, au ca obiective:" identificarea marfurilor periculoase; 0 declaratia de marfuri periculoase; 0 modul de stivuire; 0 toate cele trei obiective mentionate. 1 Conventia internationala asupra liniilor de incarcare nu se aplica navelor : cu lungime mai mare de 24 m; 0 cu TRB mai mare de 150 TR; 0 cu DWB mai mic de 300 TDW; 0 de pescuit. 1 Coordonatele centrului de greutate al navei goale se calculeaza de catre : comandantul navei; 0 registrul de clasificare; 0 santierul constructor; 1 compania de stivatori. 0 Corectia de asieta a sondelor efectuate la tancuri se realizeaza: cu scara Bonjean; 0 cu graficele sau tabelele continute in tabelele de calibrare a tancurilor; cu graficele de asieta; 0 asieta nu influenteaza citirea sondelor. 0

Corectia de asieta se aplica ulajelor masurate prin : utilizarea scarii Bonjean; 0 utilizarea graficelor de asieta; 0 utilizarea tabelelor sau graficelor continute in tablele de calibrare a tancurilor;1 asieta nu influenteaza citirea ulajelor. 0 Cota centrului de greutate al navei incarcate poate avea : numai valori pozitive; 1 numai valori negative; 0 valori pozitive sau negative; 0 valori constante. 0 Cota metacentrului transversal se poate calcula: "cu ""Diagrama pentru cota metacentrului transversal"";" "cu ""Scala de incarcare"";" 0 "cu ""Diagrama Bonjean"";" 0 prin integrare. 0 Cota metacentrului transversal se poate calcula: "cu ""Diagrama curbelor de carene drepte"";" "cu ""Diagrama de asieta"";" 0 prin derivare; 0 cu ajutorul coeficientului de stabilitate. 0 Cota metacentrului transversal se poate calcula: din inaltimea de constructie a navei; 0 din valoarea bordului liber; 0 din valoarea momentului de redresare;0 cu formule empirice. 1 Cotele greutatilor incarcate la bordul navei se masoara fata de: coasta 0; 0 cuplul maestru; 0 planul neutru; 0 planul de baza. 1 Criteriul principal de apreciere a stabilitatii transversale initiale a navei il constituie : valoarea inaltimii metacentrice transversale; valoarea cotei centrului de greutate al navei; valoarea cotei metacentrului transversal; valoarea razei metacentrice transversale. 1 0 0 0

Curba stabilitatii statice ilustreaza comportarea navei la unghiurile de inclinare transversala :

mici; 0 mari; 0 diferite (mici si mari); 1 constante. 0 "Daca nu fac parte din unitati de transport inchise, marfurile periculoase din clasa 3.2 (cu punct de aprindere intermediar), ambalate in canistre, butoaie sau recipiente de plastic, vor fi stivuite :" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 Deadweightul brut al navei este : spatiul destinat marfii; 0 o marime variabila; 0 capacitatea totala de incarcare a navei; suma greutatilor constante de la bord. Deadweightul caracterizeaza : balastul permanent al navei; 0 constanta navei; 0 greutatea navei goale; 0 capacitatea de incarcare. 1 Deadweightul net al navei este: o marime constanta; 0 spatiul destinat marfii; 0 suma greutatilor variabile de la bord; 0 capacitatea utila de incarcare a navei. 1 Deplasamentul de plina incarcare corespunde : "liniei de plutire in apa dulce, la tropice;" 0 liniei de plutire in apa dulce; 0 "liniei de plutire de vara, in apa sarata;" 1 "liniei de plutire in apa sarata, la tropice." 0 Deplasamentul navei goale este: o marime variabila; 0 o valoare de referinta; 0 o marime constanta data de santierul constructor; volumul destinat marfii. 0 Deplasamentul navei reprezinta: volumul de apa deslocuit de carena navei; masa incarcaturii de la bord; 0

1 0

volumul total ocupat de marfa; 0 masa volumului de apa deslocuit de nava.

Descarcarea navelor petroliere se realizeaza : numai cu pompele navei; 1 numai cu pompele terminalului; 0 cu pompele navei si cu pompele terminalului; metoda de descarcare se stabileste prin contract.

0 0

Descarcarea navelor tanc pentru produse chimice se realizeaza : numai cu pompele navei; 1 numai cu pompele terminalului; 0 cu pompele navei si cu pompele terminalului; 0 metoda de descarcare se stabileste prin contract. 0 Diferenta dintre deadweightul brut al navei si totalitatea greutatilor de la bord (care nu constituie marfa) reprezinta : tonajul navei; 0 tonajul registru brut; 0 tonajul registru net; 0 deadweightul net. 1 Diferenta dintre deplasamentul de plina incarcare si greutatea navei goale reprezinta : tonajul navei; 0 deadweightul net; 0 deadweightul brut; 1 tonajul registru brut. 0 Diferenta dintre deplasamentul navei la un pescaj dat si greutatile cunoscute( inclusiv greutatea navei goale) se materializeaza in: deadweightul net al navei; 0 deadweightul brut al navei; 0 tonajul navei; 0 constanta navei. 1 "Discul de bord liber (discul Plimssol) este traversat orizontal de o banda metalica, avand dimensiunile ;" 540 x 25 mm; 0 450 x 25 mm; 1 540 x 30 mm; 0 450 x 30 mm. 0 "Discul de bord liber (discul Plimssol) se materializeaza printr-un inel metalic, aplicat pe bordajul navei, avand :" diametrul exterior 300 mm si diametrul interior 250 mm; 1

diametrul exterior 250 mm si diametrul interior 230 mm; diametrul exterior 450 mm si diametrul interior 300 mm; diametrul exterior 540 mm si diametrul interior 450 mm.

0 0 0

"Distanta masurata pe verticala, de la nivelul lichidului din tanc pana la cerul tancului (sau alt punct de referinta), se defineste ca :" sonda; 0 inaltime de constructie; 0 spatiu de expansiune; 0 ulaj. 1 "Distanta masurata pe verticala, in plan transversal, intre centrul de carena si metacentrul transversal, constituie :" cota metacentrului transversal; 0 raza metacentrica transversala; 1 cota centrului de carena; 0 pantocarena. 0 "Distanta masurata pe verticala, in plan transversal, intre metacentrul transversal si centrul de greutate al navei, constituie :" cota metacentrului transversal; 0 raza metacentrica transversala; 0 cota centrului de carena; 0 inaltimea metacentrica transversala. 1 "Dupa ce ambalajele destinate marfurilor periculoase sunt supuse testelor de performanta, spre deplina satisfactie a autoritatii competente, se elibereaza "" Certificatul de buna ambalare"" de catre:" firma producatoare de ambalaje; 0 autoritatea competenta; 0 incarcator; 1 firma producatoare de marfuri periculoase. 0 Echilibrul indiferent al navei este caracterizat de : inaltime metacentrica pozitiva; 0 inaltime metacentrica nula; 1 inaltime metacentrica negativa; 0 inaltime metacentrica suficienta. 0 Echilibrul instabil al navei este caracterizat de : inaltime metacentrica pozitiva; 0 inaltime metacentrica nula; 0 inaltime metacentrica negativa; 1 inaltime metacentrica suficienta. 0 Echilibrul stabil al navei este caracterizat de :

inaltime metacentrica pozitiva; inaltime metacentrica nula; inaltime metacentrica negativa; inaltime metacentrica insuficienta.

1 0 0 0

"Echipamentul special necesar in caz de urgenta, precum si materialele de interventie si decontaminare sunt cuprinse in fisele de securitate :" in sectiunea 1; 0 in sectiunea 2; 1 in sectiunea 3; 0 in sectiunea 4. 0 Efectul asietei navei asupra stabilitatii transversale se materializeaza prin : cresterea inaltimii metacentrice transversale in cazul apuparii navei;1 cresterea inaltimii metacentrice transversale in cazul aprovarii navei;0 scaderea inaltimii metacentrice transversale in cazul apuparii navei; 0 asieta navei nu influienteaza stabilitatea ei transversala. 0 Efectul suprafetei libere dintr-un tanc al navei este proportional cu : cantitatea de lichid din tanc; 0 lungimea si latimea tancului; 1 sonda tancului; 0 inaltimea tancului. 0 Efectul suprafetelor libere lichide din tancurile navei se materializeaza prin : cresterea inaltimii metacentrice; 0 mentinerea inaltimii metacentrice; 0 scaderea inaltimii metacentrice; 1 inaltimea metacentrica nu este afectata de suprafetele libere lichide 0 Etichetele de atentionare pentru existenta unor riscuri subsidiare (care completeza etichetele patrate de risc primordial) au forma de: patrat; 0 dreptunghi; 1 triunghi; 0 romb. 0 Etichetele de atentionare pentru unitatile de transport sub fumigare au forma de: patrat; 0 triunghi; 0 romb; 0 dreptunghi. 1 Etichetele marfurilor periculoase care au regim termic controlat au forma de: patrat; 0 triunghi isoscel; 1

triunghi echilateral; romb. 0

Etichetele patrate care se aplica pe coletele marfurilor periculoase au dimensiunile: minim 100x100 mm; 1 minim 200x200 mm; 0 minim 300x 300mm; 0 minim 400x400 mm. 0 Etichetele pentru atentionare privind poluantii marini au forma de: patrat; 0 triunghi isoscel; 0 triunghi echilateral; 1 romb. 0 Etichetele uzuale care se aplica pe coletele marfurilor periculoase au forma de triunghi; 0 patrat; 1 dreptunghi; 0 romb. 0 Exigentele maxime privind siguranta constructiei si mijloacelor de salvare a vietii pe mare se intalnesc la : navele de pasageri; 0 navele petroliere; 0 navele pasagere de tip Ro-Ro; 1 navele Ro-Ro. 0 "Expedierea marfurilor periculoase este reglementata de Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 2;" 0 "Volumul 1, Partea 5;" 1 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 6." 0 Fardajul magaziilor are rol in : prevenirea contactului marfurilor cu peretii metalici ai navei; arimarea marfurilor; 0 amarajul marfurilor; 0 separatia marfurilor. 0 Fiecare colet care contine marfuri periculoase va fi marcat durabil: cu formula chimica a marfii continute; 0 cu denumirea tehnica corecta si numarul ONU; 1 cu denumirea comerciala si numarul ONU; 0 marcarea coletelor nu este obligatorie. 0

Gazele neinflamabile si neotravitoare sunt marfuri periculoase din: "clasa 5, diviziunea 5.2;" 0 "clasa 2, diviziunea 2.3;" 0 clasa 3; 0 "clasa 2, diviziunea 2.2." 1 Gazele inflamabile sunt marfuri periculoase din: "clasa 2, diviziunea 2.1;" 1 clasa 3; 0 "clasa 4, diviziunea 4.1." 0 "clasa 1, diviziunea 1.1." 0 Gazele otravitoare sunt marfuri periculoase din: "clasa 6, diviziunea 6.2;" 0 "clasa 2, diviziunea 2.3;" 1 "clasa 4, diviziunea 4.3;" 0 clasa 3. 0 Gazul inert utilizat la navele transportoare de gaze lichefiate are punctul de lichefiere cuprins intre : minus 10 grade C si minus 20 grade C; 0 minus 20 grade C si minus 30 grade C; 0 minus 30 grade C si minus 40 grade C; 1 minus 40 grade C si minus 50 grade C. 0 "Ghidul medical de prim ajutor este cuprins in Codul IMDG, in :" Volumul 3; Partea 2; 1 "Volumul 3, Partea 3;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 1, Partea 3." 0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor , la incarcare, cantitatea incarcata se determina cu relatia:" Q= (A-a) - ( B-b); 0 Q= (B-b)-(A-a); 1 Q=(A-a)-Do; 0 Q=(B-b)-Do. 0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, constanta navei se poate determina:" inaintea inceperii incarcarii; 0 dupa terminarea descarcarii; 0 inainte de inceperea incarcarii si dupa terminarea descarcarii; 1 metoda pescajelor nu include calculul constantei navei. 0

"In calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, corectarea pescajelor pentru deformarea corpului navei se realizeaza in practica curenta:" cu diagramele din documentatia navei; 0 calculand pescajul de medie a mediilor 1 prin calcul integral; 0 "aceasta corectie este neglijabila, indiferent de starea de incarcare a navei."0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, corectarea pescajelor pentru inclinarile longitudinale ale navei se realizeaza:" "cu formule de calcul, tabele sau diagrame din documentatia navei;" 1 prin integrare; 0 prin calcul logaritmic; 0 aceasta corectie nu este necesara. 0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, corectarea pescajelor pentru inclinarile transversale ale navei se realizeaza:" cu formule empirice; 0 cu diagrame din documentatia navei; 0 facand media pescajelor masurate in ambele borduri; 1 aceasta corectie nu este necesara. 0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, la descarcare, cantritatea descarcata se determina cu relatia:" Q= (A-a) - ( B-b); 1 Q= (B-b)-(A-a); 0 Q=(A-a)-Do; 0 Q=(B-b)-Do. 0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda ulajelor, corectia densitatii relative pentru diferenta de temperatura se obtine cu relatia :" mng_a485.mht 0 mng_b485.mht 1 mng_c485.mht 0 mng_d485.mht 0 "In calculul cantitatii de marfa prin metoda ulajelor, pentru reducerea volumului marfii la temperatura standard, se utilizeaza :" tablele de calibrare; 0 tablele de sonde; 0 tablele ASTM-IP; 1 cantitatea de marfa nu poate fi determinata prin reducerea volumului la temperatura standard. 0 In caz de incendiu in care sunt implicate marfuri periculoase din clasa 5.1 se recomanda utilizarea de : gaz inert; 0 abur; 0

mari cantitati de apa; 1 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 In caz de infestare puternica cu razatoare se recomanda deratizarea navei : cu momeli; 0 cu capcane; 0 prin fumigare; 1 deratizarea prin metodele mentionate nu este recomandabila. 0 In cazul marfurilor periculoase din clasa 2 se recomanda stivuirea : DEPARTE DE spatiile de locuit; 1 SEPARAT DE spatiile de locuit; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de spatiile de locuit; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 "In cazul operarii marfurilor cu instalatia de incarcare/descarcare a navei, proba instalatiei in functionare trebuie efectuata :" zilnic; 0 saptamanal; 0 inaintea inceperii fiecarei etape de operare; 1 proba instalatiei in functiune nu este obligatorie. 0 "In cazul unghiurilor mari de inclinare transversala a navei, centrul de carena se deplaseaza pe :" o dreapta; 0 un arc de cerc; 0 o curba de raza variabila; 1 verticala. 0 "In cazul unghiurilor mari de inclinare transversala a navei, metacentrul transversal se deplaseaza pe :" o dreapta; 0 un arc de cerc; 0 o curba de raza variabila; 0 o evoluta metacentrica 1 "In cazul unghiurilor mici de inclinare transversala a navei, se poate considera ca centrul de carena se deplaseaza pe :" o dreapta; 0 un arc de cerc; 1 o curba de raza variabila; 0 verticala. 0 "In cazul unghiurilor mici de inclinare transversala a navei, se poate considera ca intersectia a doua plutiri izocarene se face dupa o dreapta care trece prin :"

planul nutru; 0 centrul lor de greutate; cuplul maestru; discul Plimsoll.

1 0 0

"In cazul unghiurilor mici de inclinare transversala a navei, se poate considera ca metacentru transversal este :" un punct fix; 1 situat sub planul neutru; 0 situat in planul neutru; 0 situat deasupra planului neutru. 0 In mediu umed bumbacul absoarbe apa marindu-si greutatea cu : 17-20%; 0 20-25%; 0 27-30%; 1 30-35%. 0 "In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa 1, un spatiu de depozitare ""ordinar"" corespunde :" tipului de stivaj I; 1 tipului de stivaj II; 0 tipului de stivaj III; 0 tipului de stivaj IV. 0 "In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa 1, un spatiu de depozitare de tip ""depozit"" corespunde :" tipului de stivaj I; 0 tipului de stivaj II; 1 tipului de stivaj III; 0 tipului de stivaj IV. 0 "In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa 1, un spatiu de depozitare pentru ""articole speciale"" corespunde :" tipului de stivaj I; 0 tipului de stivaj II; 0 tipului de stivaj III; 0 tipului de stivaj IV. 1 "In scopul stivuirii marfurilor periculoase din clasa 1, un spatiu de depozitare pentru ""pirotehnice"" corespunde :" tipului de stivaj I; 0 tipului de stivaj II; 0 tipului de stivaj III; 1 tipului de stivaj IV. 0

In studiul stabilitatii dinamice se iau in consideratie momentele de inclinare transversala care se aplica navei : lent; 0 rapid; 1 constant; 0 variabil. 0 In studiul stabilitatii statice se admite ipoteza ca momentele de inclinare transversala se aplica navei : lent; 1 rapid; 0 constant; 0 variabil. 0 "In tehnologia de conservare a carnii prin congelare se adopta, de regula, temperaturi cuprinse intre :" minus 8 grade C si minus 10 grade C; 0 minus 10 grade C si minus 18 grade C; 0 minus 18 grade C si minus 30 grade C; 1 minus 30 grade C si minus 38 grade C. 0 In timpul incarcarii navelor mineraliere se urmareste: repartizarea uniforma a incarcaturii pe magazii; 0 distributia marfii pe intreaga suprafata a magaziilor de marfa; asigurarea unei asiete convenabile; 0 toate cele trei activitati mentionate. 1

Inaltimea maxima de stivuire pentru coletele care contin marfuri periculoase este de: 1 m; 0 3 m; 1 5 m; 0 inaltimea de stivuire nu este limitata. 0 Inaltimea metacentrica transversala se calculeaza cu relatia : GM = KG + KB; 0 GM = BM + KB; 0 GM = KG - KB; 0 GM = KM - KG. 1 Incarcarea navelor petroliere se realizeaza : numai cu pompele navei; 0 numai cu mijloacele terminalului (pompe sau prin cadere libera); 1 cu pompele navei si cu mijloacele terminalului (pompe sau prin cadere libera);0 metoda de incarcare se stabileste prin contract. 0 Incarcarea navelor tanc pentru produse chimice se realizeaza :

numai cu pompele navei; 0 numai cu pompele terminalului; 1 cu pompele navei si cu pompele terminalului; metoda de incarcare se stabileste prin contract.

0 0

Indicele de stivuire reprezinta : masa unitatii de volum al marfii; 0 raportul dintre volumul magaziilor navei si volumul marfii; 0 volumul unitatii de masa a marfii; 1 raportul dintre deadweightul net si greutatea marfii; 0 Indicele ideal de stivuire satisface : nescufundabilitatea navei; 0 capacitatea de balastare a navei; 0 tonajul navei; 0 capacitatea de incarcare a navei. 1 "Institutiile organizate in scopul supravegherii constructiei si exploatarii navelor, capabile sa emita certificate care sa confirme buna stare tehnica, sunt :" societati de asigurare; 0 registre de clasificare; 1 societati de navigatie; 0 santiere navale. 0 Intocmirea cargo-planului este sarcina si responsabilitatea : incarcatorului navei; 0 comandantului navei; 1 companiei de stivatori; 0 superintendentului navei. 0 "La amenajarea navelor in vederea transportului de cereale in vrac, puturile de alimentare au rol in limitarea efectelor:" alunecarii cerealelor; 0 tasarii cerealelor; 1 incingerii cerealelor; 0 umezirii cerealelor. 0 "La amenajarea navelor in vederea transportului de cereale in vrac, separatiile longitudinale au rol in limitatrea efectelor:" alunecarii cerealelor; 1 tasarii cerealelor; 0 incingerii cerealelor; 0 umezirii cerealelor. 0

"La bordul navelor R0-R0, la stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a incarcaturilor unitare care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare DEPARTE DE, separarea se face printr-o distanta orizontala de :" minim 3 m; 1 minim 6 m; 0 minim 12 m; 0 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea PE PUNTE a incarcaturilor unitare (inclusiv cele de tip inchis), care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea se face printr-o distanta orizontala de :" minim 20 m; 0 minim 30 m; 0 minim 40 m; 1 in acest caz nu se impune distanta de separare.

"La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea PE PUNTE a incarcaturilor unitare (inclusiv cele de tip inchis), care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), separarea se face printr-o distanta orizontala de :" minim 12 m; 0 minim 20 m; 1 minim 40 m; 0 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea PE PUNTE a incarcaturilor unitare de tip inchis, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta se segregare SEPARAT DE, separarea se face printr-o distanta orizontala de :" minim 3 m; 0 minim 6 m; 0 minim 12 m; 0 in acest caz nu se impune distanta se separare. 1 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea PE PUNTE a incarcaturilor unitare, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea se face printr-o distanta orizontala de : " minim 3 m; 1 minim 6 m; 0 minim 12 m; 0 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a incarcaturilor unitare de tip inchis, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARATE DE, separarea se face printr-o distanta orizontala de :" minim 3 m; 0

minim 6 m; 0 minim 12 m; 0 in acest caz nu se impune distanta de separare.

"La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea SUB PUNTE a incaracaturilor unitare, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea se face :" printr-o distanta orizontala de minim 20 m; 0 printr-un perete rezistent la foc si apa; 0 "prin doi pereti despartitori rezistenti la foc si apa, asigurandu-se ca si puntile sa fie rezistente la foc si apa;" 1 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea SUB PUNTE a incarcaturilor unitar, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), separarea se face :" "printr-un perete despartitor, sau o punte de interventie, rezistente la foc si apa; " 0 "prin doi pereti despartitori sau doua punti de interventie, rezistenete la foc si apa;"1 printr-un spatiu echivalent cu o incarcatura unitara; 0 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea SUB PUNTE a incarcaturilor unitare de tip inchis, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea se face : " printr-un perete sau o punte rezistente la foc si apa; 0 printr-un spatiu echivalent cu o incarcatura unitara; 0 printr-o distanta orizontala de minim 12 m; 1 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea SUB PUNTE a incarcaturilor unitare de tip inchis, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea se face :" printr-o distanta orizontala de minim 20 m; 0 "printr-o distanta orizontala de minim 40 m, asigurandu-se ca puntile sa fie rezistente la foc si apa;" 1 printr-un perete despartitor rezistent la foc si apa; 0 in acest caz nu se impune distanta de separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea SUB PUNTE a incarcaturilor unitare de tip inchis, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT (SAU MAGAZIE), separarea se face :" printr-o distanta orizontala de minim 20 m; 1 printr-o distanta orizontala de minim 40 m; 0 prin doi pereti sau doaua punti rezistente la foc sau apa; 0

in acest caz nu se impune distanta de separare.

"La bordul navelor Ro-Ro, la stivuirea SUB PUNTE a incarcaturilor unitare, care contin marfuri incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea se face :" printr-un perete sau o punte rezistente la foc si apa; 1 printr-un spatiu echivalent cu o incarcatura unitara; 0 printr-o distanta orizontala de 24 m; 0 in acest caz nu se impune distanta se separare. 0 "La bordul navelor Ro-Ro, marfurile periculoase din clasele 3.1 si 3.2 vor fi stivuite :" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 pentru aceste marfuri nu sunt cerinte speciale. 0 "La bordul navelor se utilizeaza uneori elemente de stabilitate longitudinala, pentru :" studiul pantocarenelor; 0 studiul asietei; 1 determinarea perioadei de ruliu; 0 determinarea planului neutru. 0 "La incarcarea navelor transportoare de gaze lichefiate, racirea tancurilor de marfa se realizeaza :" prin absorbtie; 0 prin compresie; 0 prin detenta; 1 pentru incarcarea acestor nave nu este necesara racirea tancurilor de marfa 0 "La navele care transporta cereale in vrac, inaltimea metacentrica transversala (corectata pentru efectul suprafetelor libere lichide) nu trebuie sa fie mai mica de:" "0,1 m;" 0 "0,2 m;" 0 "0,3 m;" 1 "0,4 m." 0 "La navele care transporta cereale in vrac, prin ventilatie se urmareste limitarea efectelor:" alunecarii cerealelor; 0 tasarii cerealelor; 0 incingerii cerealelor; 1 la aceste marfuri ventilatia nu este necesara. 0 "La navele care transporta cereale in vrac, unghiul de inclinare transversala datorata deplasarii incarcaturii nu trebuie sa depaseasca:" 10 grade 0 12 grade; 1

14 grade; 16 grade.

0 0

"La navele care transporta marfuri lichide in vrac, cargo-planul se prezinta ca o sectiune a navei in plan :" transvresal; 0 orizontal; 1 vertical; 0 longitudinal-diametral. 0 "La navele care transporta marfuri lichide in vrac, volumul ocupat de marfa in tancuri se determina cu tablele de calibrare a tancurilor, functie de :" temperatura marfii; 0 densitatea marfii; 0 ulajul marfii; 1 sonda tancului de marfa. 0 "La navele care transporta marfuri solide in vrac, cargo-planul se prezinta ca o sectiune a navei in plan :" longitudinal-diametral; 1 transversal; 0 orizontal; 0 vertical. 0 "La navele cargouri, inaltimea metacentrica transversala pentru nava incarcata, are valori cuprinse intre :" "0,1 - 0,2 m;" 0 "0,4 - 0,6 m;" 1 "0,8 - 1,2 m;" 0 "2,5 - 4,0 m;" 0 "La navele de marfuri generale, cargo-planul se prezinta ca o sectiune a navei in plan :" transversal; 0 orizontal; 0 vertical; 0 longitudinal-diametral. 1 "La navele de transport marfuri si la navele de transport pasageri in numar limitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""A"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 1 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0 "La navele de transport marfuri si la navele de transport pasageri in numar limitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""B"" se vor stivui:"

PE PUNTE SAU SUB PUNTE; NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0

"La navele de transport marfuri si la navele de transport pasageri in numar limitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""C"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE;0 INTERZIS. 0 "La navele de transport marfuri si la navele de transport pasageri in numar limitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""D"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0 "La navele de transport marfuri si la navele de transport pasageri in numar limitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""E"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 1 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0 "La navele de transport pasageri in numar nelimitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""A"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 1 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0 "La navele de transport pasageri in numar nelimitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""B"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0 "La navele de transport pasageri in numar nelimitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""C"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 1 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 0

"La navele de transport pasageri in numar nelimitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""D"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 1 "La navele de transport pasageri in numar nelimitat, marfurile periculoase avand categoria de stivuire ""E"" se vor stivui:" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 0 INTERZIS. 1 "La navele mineraliere, inaltimea metacentrica transversala, pentru nava incarcata, are valori cuprinse intre :" "0,1 - 0,2 m;" 0 "0,4 - 0,6 m;" 0 "0,8 - 1,2 m;" 0 "2,5 m - 4,0 m." 1 "La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa ai caror pereti nu se invecineaza sau nu fac parte din structura de rezistenta a corpului navei sunt :" tancuri independente; 1 tancuri integrale; 0 tancuri gravitationale; 0 tancuri sub presiune. 0 "La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa avand o presiune indicata care nu depaseste 0,7 bari (la cerul tancului) sunt :" tancuri independente; 0 tancuri integrale; 0 tancuri gravitationale; 1 tancuri sub presiune. 0 "La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa avand o presiune indicata de peste 0,7 bari (la cerul tancului) sunt :" tancuri independente; 0 tancuri integrale; 0 tancuri gravitationale; 0 tancuri sub presiune. 1 "La navele tanc pentru transportul produselor chimice, tancurile de marfa care fac parte din structura de rezistenta a corpului navei sunt :" tancuri independente; 0

tancuri integrale; tancuri gravitationale; tancuri sub presiune.

1 0 0

"La navele transportoare de gaze lichefiate, protectia tancurilor de marfa impotriva riscului de explozie se realizeaza :" cu abur; 0 cu gaz inert; 1 cu spuma chimica; 0 cu azbest. 0 "La navele transportoare de gaze lichefiate, racirea tancurilor de marfa se realizeaza :" cu aer racit de instalatiile navei; 0 cu aer racit de instalatiile terminalului; 0 cu o cantitate mica de gaz lichefiat;; 1 racirea tancurilor de marfa nu este necesara. 0 "La o nava avand perioada lunga de ruliu, cu amplitudine mica, inaltimea metacentrica initiala este :" mica; 1 mare; 0 negativa; 0 critica. 0 "La o nava avand perioada scurta de ruliu, cu amplitudine mare, inaltimea metacentrica initiala este :" mica; 0 mare; 1 negativa; 0 critica. 0 "La plecarea din portul de incarcare, o nava care transporta cereale in vrac poate avea o canarisire de:" maxim 3 grade; 0 maxim 5 grade; 0 maxim 8 grade; 0 la aceste nave nu se admite canarisire la plecarea din portul de incarcare. 1 "La stivuirea marfurilor periculoase din clasa 2, PE PUNTE, recipientele vor fi protejate impotriva :" intemperiilor; 0 apei de mare; 0 radiatiei solare; 1 la stivuirea PE PUNTE a acestor marfuri nu sunt cerinte speciale. 0

"La stivuirea marfurilor periculoase din clasa 2, SUB PUNTE, recipientele vor fi depozitate in spatii de marfa :" ventilate natural; 0 ventilate mecanic; 1 neventilate; 0 la stivuirea SUB PUNTE a acestor marfuri nu sunt cerinte speciale. 0 "La stivuirea marfurilor periculoase incompatibile care au cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), in cazul stivuirii PE PUNTE, separarea se face alegandu-se o distanta :" de 1 m; 0 de 3 m; 0 de 5 m; 0 corespunzatoare. 1 La stivuirea marfurilor periculoase incompatibile care au cerinta de separare DEPARTE DE se asigura o separare orizontala intre colete de minim : 1m; 0 3 m; 1 5 m; 0 7 m; 0 "La stivuirea marfurilor periculoase incompatibile care au cerinte de segregare SEPARAT DE , in cazul stivuirii PE PUNTE, se asigura o separare orizontala intre colete de minim :" 7 m; 0 5 m; 0 3 m; 1 1 m. 0 "La stivuirea marfurilor periculoase incompatibile SUB PUNTE, atunci cand separarea verticala nu satisface cerintele securitatii transportului, se aplica cerinta de separare :" SEPARAT DE; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE); 0 SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE); 1 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "La stivuirea PE PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea longitudinala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un container neutru sau un perete rezistent la foc si apa; 1 printr-un spatiu interzis stivuirii; 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare 0

"La stivuirea PE PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea transversala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 1 printr-un spatiu echivalent cu un container; 0 printr-un spatiu interzis stivuirii. 0 "La stivuirea PE PUNTE a containerelor inchise si deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea longitudinala se face printr-o distanta de :" 12 m; 0 24 m; 1 36 m; 0 48 m. 0 "La stivuirea PE PUNTE a containerelor inchise si deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), separarea longitudinala se face:" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu echivalent cu un container; 1 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 0 printr-un spatiu echivalent cu 3 containere. 0 "La stivuirea PE PUNTE a containerelor inchise si deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), separarea transversala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu echivalent cu un container; 0 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 0 printr-un spatiu echivalent cu 3 containere. 1 "La stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a containerelor deschise care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de separare DEPARTE DE, separarea longitudinala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un container neutru sau un perete rezistent la foc si apa; 1 printr-un spatiu interzis stivuirii; 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "La stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de separare DEPARTE DE, separarea transversala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un container neutru; 1

prin doua containere neutre; 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare.

"La stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a containerelor inchise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea longitudinala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu interzis stivuirii; 0 printr-un container neutru sau un perete rezistent la foc si apa; 1 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "La stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a containerelor inchise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea transversala se face :" printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 1 printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu interzis stivuirii; 0 printr-un spatiu echivalent cu un container. 0 "La stivuirea SUB PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea longitudinala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu interzis stivuirii; 0 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 0 printr-un perete rezistent la foc si apa.1 "La stivuirea SUB PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT DE, separarea transversala se face:" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu interzis stivuirii; 0 printr-un perete rezistent la foc si apa; 1 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere. 0 "La stivuirea SUB PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea orizontala se face :" printr-un perete rezistent la foc si apa; 0 prin 2 pereti rezistenti la foc si apa; 1 prin 3 pereti rezistenti la foc si apa; 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "La stivuirea SUB PUNTE a containerelor deschise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), separarea orizontala se face :"

printr-un perete rezistent la foc si apa; prin 2 pereti rezistenti la foc si apa; prin 3 pereti rezistenti la foc si apa; printr-un spatiu echivalent cu 2 containere.

0 1 0 0

"La stivuirea SUB PUNTE a containerelor inchise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea orizontala se poate face :" printr-un perete rezistent la foc si apa; 0 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 0 prin 2 pereti rezistenti la foc si apa; 1 prin 3 pereti rezistenti la foc si apa. 0 "La stivuirea SUB PUNTE a containerelor inchise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE), separarea orizontala se poate face :" printr-un perete rezistent la foc si apa; 0 prin doi pereti rezistenti la foc si apa; 0 printr-un spatiu echivalent cu 2 containere; 0 "printr-un perete rezistent la foc si apa si o distanta de 24 m (distanta de perete fiind de minim 6,1 m)." 1 "La stivuirea SUB PUNTE a containerelor inchise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de segregare SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE), separarea orizontala se face :" printr-o distanta de minim 3 m; 0 printr-un spatiu echivalent cu un container; 0 printr-un perete rezistent la foc si apa; 1 prin 2 pereti rezistenti la foc si apa. 0 "La tancurile petroliere, valoarea inaltimii metacentrice pentru nava incarcata trebuie sa fie mai mare de :" "0,02 din latimea navei;" 0 "0,04 din latimea navei;" 0 "0,06 din latimea navei;" 0 "0,08 din latimea navei." 1 Lichide inflamabile cu punct de aprindere peste 61 grade Celsius fac parte din: clasa 2; 0 clasa 3; 0 clasa 4; 0 aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 1

Lichidele inflamabile cu punct de aprindere cuprins intre +23 grade Celsius si +61 grade Celsius (inclusiv) fac parte din: clasa 4; 0 clasa 5; 0 clasa 3; 1 aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Lichidele inflamabile cu punctul de aprindere intre -18 grade Celsius si +23 grade Celsius (exclusiv) fac parte din: clasa 4; 0 clasa 3; 1 clasa 5; 0 aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Lichidele inflamabile cu punctul de aprindere sub -18 grade Celsius fac parte din: clasa 3; 1 clasa 4; 0 clasa 5; 0 aceste lichide nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 "Linia de incarcare a marcii de tonaj, pentru apa de mare, se materializeaza printr-o banda metalica avand dimensiunile :" 230 x 25 mm; 0 250 x 30 mm; 0 380 x 25 mm; 1 450 x 30 mm. 0 "Linia de incarcare a marcii de tonaj, pentru apa dulce, se materializeaza printr-o banda metalica avand dimensiunile :" 450 x 30 mm; 0 300 x 25 mm; 0 250 x 30 mm; 0 230 x 25 mm. 1 "Linia puntii de bord liber se materializeaza printr-o banda metalica orizontala, aplicata pe bordajul navei, avand dimensiunile :" 250 x 25 mm; 0 300 x 25 mm; 1 250 x 30 mm; 0 300 x 30 mm. 0 "Liniile de incarcare ale marcii de bord liber se materializeaza prin benzi metalice orizontale, avand dimensiunile :" 300 x 30 mm; 0 230 x 25 mm; 1 300 x 25 mm; 0

230 x 30 mm.

"Liniile de incarcare ale marcii de bord liber, pentru apa de mare, sunt orientate spre :" prova navei; 1 pupa navei; 0 linia puntii de bord liber; 0 cuplul maestru. 0 "Liniile de incarcare ale marcii de bord liber, pentru apa dulce, sunt orientate spre :" prova navei; 0 pupa navei; 1 linia puntii de bord liber; 0 cuplul maestru. 0 "Lista marfurilor periculoase si exceptiile privind cantitatile limitate sunt date de Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 1;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 1 "Volumul 3, Patrea 2;" 0 "Volumul 1, Partea 4." 0 Marca de bord liber include : discul Plimsoll; scarile de pescaj; marca de tonaj; deplasamentul unitar.

1 0 0 0

Marca de tonaj a fost introdusa de : Conventia internationala asupra liniilor de incarcare (LL); 0 Regulamentul pentru masuratorile de tonaj (UK); 1 Lloyd's Register of Shipping; 0 Registrul Naval Roman. 0 Marca de tonaj include: discul Plimsoll; 0 linia de incarcare de iarna; 0 "linia de incarcare de vara, la tropice;" 0 un triunghi echilateral cu latura de 300 mm. 1 Marcajul coletelor care contin marfuri periculoase trebuie sa poata fi identificat si dupa ce coletele au stat in apa de mare timp de cel putin: o luna; 0 doua luni; 0 trei luni; 1

1 an.

Marfuri care prin natura lor pot afecta mediul inconjurator sunt considerate : marfuri periculoase; 1 marfuri interzise transportului maritim; 0 marfuri cu regim special; 0 marfuri de masa. 0 Marfuri periculoase din clasa 6.1 se stivuiesc : DEPARTE DE spatiile de locuit; 0 DEPARTE DE surse de caldura; 0 DEPARTE DE produse alimentare; 0 "DEPARTE DE spatiile de locuit, de surse de caldura si de marfuri alimentare." Marfurile care prin natura lor pot afecta sanatatea echipajului sunt considerate : marfuri de masa; 0 marfuri cu regim special; 0 marfuri interzise transportului maritim; 0 marfuri periculoase. 1 Marfurile care prin natura lor pot avaria alte marfuri stivuite la bord sunt considerate : marfuri interzise transportului maritim; 0 marfuri cu regim special; 0 marfuri periculoase; 1 marfuri de masa. 0 Marfurile care prin natura lor pot avaria nava insasi sunt considerate : marfuri periculoase; 1 marfuri interzise transportului maritim; 0 marfuri cu regim special; 0 marfuri de masa. 0 Marfurile care prin natura lor pot pune in pericol viata echipajului sunt considerate : marfuri stric interzise transportului maritim; 0 marfuri periculoase; 1 marfuri cu regim special; 0 marfuri de masa. 0 Marfurile generale ambalate se verifica la incarcare dupa : greutatea coletelor; 0 volumul coletelor; 0 continutul coletelor; 0 numarul si marcajul coletelor.1 Marfurile generale sunt receptionate la bord (cantitativ si calitativ) pe baza : fisei de securitate; 0

ordinului de imbarcare; listei de incarcare; cargo-planului.

1 0 0

Marfurile periculoase care degaja vapori cu efect narcotic si gazele inflamabile din clasa 2 se recomanda a fi stivuite: DEPARTE DE spatiile de locuit; 1 DEPARTE DE compartimentul masini; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE. 0 Marfurile periculoase din clasa 2.3. (gaze otravitoare) vor fi stivuite: DEPARTE DE marfurile alimentare; 0 SEPARAT DE marfurile alimentare; 1 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE. 0 "Marfurile periculoase din clasa 3, care sunt daunatoare mediului marin, vor fi stivuite, de preferinta :" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 1 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 "Marfurile periculoase din clasa 4, care sunt ambalate in cutii de carton, vor fi stivuite :" PE PUNTE SAU SUB PUNTE; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE; 1 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 Marfurile periculoase din clasa 4.1 vor fi stivuite : DEPARTE DE surse de caldura; 1 SEPARAT DE surse de caldura; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de surse de caldura; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 Marfurile periculoase din clasa 4.2 vor fi stivuite : DEPARTE DE spatiile de locuit; 1 SEPARAT DE spatiile de locuit; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de spatiile de locuit; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 Marfurile periculoase din clasa 5.1 se stivuiesc : DEPARTE DE spatiile de locuit; 1

SEPARAT DE spatiile de locuit; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de spatiile de locuit; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0

Marfurile periculoase din clasa 5.2 se transporta : la temperaturi scazute; 0 la temperaturi normale; 0 la temperaturi ridicate; 0 sub temperatura controlata.. 1 Marfurile periculoase din clasa 5.2 se vor stivui : DEPARTE DE surse de caldura; 1 SEPARAT DE surse de caldura; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de surse de caldura; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 Marfurile periculoase din clasa 6.1 (substante toxice) vor fi stivuite: DEPARTE DE marfurile alimentare; 1 SEPARAT DE marfurile alimentare; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE. 0 Marfurile periculoase din clasa 6.1. (substante toxice) avand grupele de ambalare I si II vor fi stivuite: DEPARTE DE marfurile alimentare; 0 SEPARAT DE marfurile alimentare; 1 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE. 0 Marfurile periculoase din clasa 6.2 (substante infectioase) vor fi stivuite: DEPARTE DE marfurile alimentare; 0 SEPARAT DE marfurile alimentare; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de marfurile alimentare; 1 NUMAI SUB PUNTE. 0 Marfurile periculoase din clasa 6.2 se vor stivui : "DEPARTE DE marfuri alimentare, spatii de locuit si cai de acces;" 0 "SEPARAT DE marfuri alimentare, spatii de locuit si cai de acces;" 0 "SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de marfuri alimentare, spatii de locuit si cai de acces;" 1 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0

Marfurile periculoase din clasa 6.2. (substante infectioase) se recomanda a fi stivuite: DEPARTE DE spatiile de locuit; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE)de spatiile de locuit; 1 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE. 0 Marfurile periculoase din clasa 8 (materiale si articole corozive) vor fi stivuite: DEPARTE DE marfurile alimentare; 1 SEPARAT DE marfurile alimentare; 0 NUMAI PE PUNTE; 0 NUMAI SUB PUNTE. 0 Marfurile periculoase din clasa 8 se recomanda a fi stivuite : DEPARTE DE spatiile de locuit; 1 SEPARAT DE spatiile de locuit; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE) de spatiile de locuit; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 "Marfurile periculoase din clasa 8, ambalate in materiale plastice, fara protectie exterioara, vor fi mentinute la :" temperaturi ridicate; 0 temperaturi normale; 0 temperaturi scazute; 1 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0 Marfurilor periculoase cu grad de risc major le corespunde: grupul de ambalare I; 1 grupul de ambalare II; 0 grupul de ambalare III; 0 aceste marfuri nu comporta grup de ambalare0 Marfurilor periculoase cu grad de risc mediu le corespunde: grupul de ambalare I; 0 grupul de ambalare II; 1 grupul de ambalare III; 0 aceste marfuri nu comporta grup de ambalare.0 Marfurilor periculoase cu grad de risc minor le corespunde: grupul de ambalare I; 0 grupul de ambalare II; 0 grupul de ambalare III; 1 aceste marfuri nu comporta grup de ambalare 0 "Masurarea ulajelor, la bordul navelor petroliere, se poate face :"

cu teurile de ulaj; 0 cu ruleta gradata; 0 cu instalatiile automate de citire a ulajelor; 0 cu toate cele trei metode mentionate. 1 Masurile de prim ajutor in cazul accidentelor care implica marfuri periculoase (prezentate sub forma de trimitere la MFAG) sunt cuprinse in fisele de securitate : in sectiunea 1; 0 in sectiunea 3; 0 in sectiunea 5; 1 fisele de securitate nu cuprind aceste elemente. 0 "Masurile de urgenta pentru navele care transporta marfuri periculoase sunt cuprinse in Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 2;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 2;" 0 "Volumul 3, Partea 1." 1 "Materialele care emit spontan radiatii in domeniul invizibil, a caror activitate specifica este mai mare de 70 k Bq/kg sunt marfuri periculoase din:" clasa 6; 0 clasa 7; 1 clasa 8; 0 clasa 9. 0 Materialele radioactive sunt marfuri periculoase din: clasa 5; 0 clasa 6; 0 clasa 7; 1 clasa 8. 0 Navele cargou sunt caracterizate de : viteze mari; 0 instalatii proprii de operare; 1 deplasamente mari; 0 un grad mare de etanseitate la nivelul puntii principale.

Navele containiere care efectueaza transporturi intercontinentale sunt denumite in mod curent : nave mama (mother vessels); 1 nave de aprovizionare (feeders); 0 nave auxiliare; 0 nave universale. 0 Navele containiere care efectueaza transporturi zonale sunt denumite in mod curent :

nave mama (mother vessels); 0 nave de aprovizionare (feeders); nave auxiliare; 0 nave universale. 0

Navele frigorifice care preiau marfurile perisabile racite in statii de la uscat sunt : nave frigorifice de transport; 1 nave frigorifice industriale; 0 nave frigorifice de constructie combinata; 0 nave frigorifice universale. 0 Navele frigorifice care preiau produsele perisabile in stare proaspata sunt : nave frigorifice de transport; 0 nave frigorifice industriale; 1 nave frigorifice de constructie combinata; 0 nave frigorifice universale. 0 Navele frigorifice moderne sunt echipate cu instalatii frigorifice cu functionare : prin absorbtie; 0 prin compresie; 1 prin osmoza; 0 prin convectie. 0 Navele frigorifice sunt caracterizate de : deplasamente mari; 0 viteze mici; 0 termoizolatia peretilor si a puntilor; 1 lipsa instalatiilor proprii de operare. 0 Navele petroliere sunt caracterizate de : sistemul de pompe si tubulaturi pentru operarea marfii; deplasamente mici; 0 viteze mari; 0 termoizolatia peretilor si a puntilor. 0 Navele port-container sunt caracterizate de : viteze mici; 0 instalatii proprii de operare; 0 deplasamente mici; 0 magazii cu structura celulara. 1 Navele Ro-Ro sunt caracterizate de : instalatii proprii de operare; axa de operare orizontala; magazii cu structura celulara; termoizolatia peretilor si a puntilor.

0 1 0 0

"Navele specializate in transportul cherestelei au, in medie, o capacitate de balastare de :" 10 % din capacitatea totala de transport; 1 15% din capacitatea totala de transport; 0 20% din capacitatea totala de transport; 0 25% din capacitatea totala de transport. 0 Navele vrachiere sunt caracterizate de : deplasamente mici; 0 viteze mari; 0 forma magaziilor care asigura autorujarea marfii; magazii cu structura celulara. 0

Numarul fisei de securitate si grupele de materii sunt cuprinse in fisele de securitate :in sectiunea 1; 1 in sectiunea 2; 0 in sectiunea 3; 0 fisele de securitate nu cuprind aceste elemente. 0 "O explozie care afecteaza aproape intreaga incarcatura, in mod instantaneu, este definita ca:" explozie accelerata; 0 explozie intarziata; 0 explozie in masa; 1 explozie instantanee. 0 "O nava canarisita ca urmare a stabilitatii initiale negative, se afla in echilibru :" stabil; 1 instabil; 0 indiferent; 0 stabilitatea initiala negativa nu determina canarasirea navei. 0 O nava care are pescajul centru Tc mai mare decat pescajul mediu Tm este: aprovata; 0 apupata; 0 arcuita; 0 contraarcuita 1 O nava care are pescajul mediu Tm mai mare decat pescajul centru Tc este: aprovata; 0 apupata; 0 arcuita; 1 contraarcuita 0 O nava cu asieta zero este : in pozitie dreapta;

bandata; canarisita; pe chila dreapta.

0 0 1

O nava cu canarisire zero este : pe chila dreapta; 0 in pozitie dreapta; 1 bandata; 0 aprovata. 0 O nava dura este caracterizata de : stabilitate excesiva; 1 stabilitate buna; 0 stabilitate redusa; 0 stabilitate initiala negativa. 0 O nava zvelta este caracterizata de : stabilitate initiala negativa; 0 stabilitate buna; 0 stabilitate excesiva 0 stabilitate redusa. 1 "O separate eficienta, astfel incat marfurile periculoase incompatibile sa nu poata interactiona periculos in cazul unui accident (dar sa poata fi transportate in acelasi compartiment sau pe punte) corespunde cerintei de separare :" DEPARTE DE; 1 SEPARAT DE; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE);0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 O solutie (sau un amestec) este considerata poluant marin daca contine poluant (sau poluanti) marin in proportie de peste: 10%; 1 15%; 0 20%; 0 25%. 0 O solutie (sau un amestec) este considerata poluant marin daca contine poluant (sau poluanti) marin sever in proportie de peste: 7%; 0 5%; 0 3%; 0 1%. 1 O stabilitate transversala initiala negativa determina : aprovarea navei; 0

apuparea navei; canarisirea navei; bandarea navei.

0 1 0

"O substanta (sau un amestec de substante) realizata cu scopul de a produce efect prin incalzire, lumina, sunet, gaz sau fum (sau o combinatie a acestora), ca rezultat al propriilor reactii chimice exotermice (fara detonatie) este definita ca:" substanta exploziva; 0 substanta pirotehnica; 1 articol exploziv; 0 articol pirotehnic. 0 "O substanta solida sau lichida (sau un amestec) capabila de reactie chimica care sa emane gaze la asemenea temperatura, presiune si viteza incat sa produca distrugeri in imprejurimi este definita ca:" substanta exploziva; 1 substanta pirotehnica; 0 articol exploziv; 0 articol pirotehnic. 0 O tona deadweight are : 100 pc; 0 907 kg; 0 1000 kg; 1 1016 kg. 0 O tona lunga are : 100 pc; 0 907 kg; 0 1000 kg; 0 1016 kg 1 O tona metrica are : 100 pc; 0 907 kg 0 1000 kg; 1 1016 kg. 0 O tona registru are ; 1000 m cubi; 1000 kg; "2,83 m cubi;" 1016 kg.

0 0 1 0

O tona registru este egala cu : 1000 kg; 0

100 pc; 907 kg; 1016 kg. O tona scurta are : 100 pc; 0 907 kg; 1 1000 kg; 0 1016 kg. 0

1 0 0

"Operatiunea de pregatire a navei pentru incarcare si transport depinde, in cea mai mare masura, de :" ruta de navigatie; 0 tipul navei; 0 natura marfurilor ce urmeaza a fi incarcate; 1 numarul porturilor de operare. 0 Ordinea de imbarcare si consum pentru greutatile lichide este data de : registrul de hidrocarburi; 0 informatia de stabilitate pentru comandant; 1 manualul companiei de navigatie; 0 normele registrului naval. 0 Ordinul de imbarcare este intocmit de : comandantul navei; 0 armatorul navei; 0 incarcatorul navei; 1 compania de stivatori. 0 Ordinul de imbarcare este un document de baza pentru : intocmirea cargo-planului final; 1 angajarea navei; 0 acceptarea navei la incarcare; 0 evidenta echipajului. 0 Ordonata centrului de greutate al navei incarcate poate avea : numai valori pozitive; 0 numai valori negative; 0 valori pozitive sau negative; 1 valori constante. 0 "Pe timpul sondarii tancurilor, se recomanda ca nava sa nu fie canarisita mai mult de: " "0,5 grade;" 1 1 grad; 0 "1,5 grad;" 0 canarisirea nu influenteaza sondarea tancurilor. 0

"Pe timpul transportului, marfurile periculoase din clasa 3 vor fi mentinute :" la temperaturi joase; 1 la temperaturi normale; 0 la temperaturi ridicate; 0 pentru aceste marfuri nu sunt recomandari speciale. 0

"Pentru amararea containerelor, pe punte, se utilizeaza" zavoare de baza (base-locks) 0 zavoare duble (twist-locks) 0 bare metalice cu tirant (crossing bars) 0 toate dispozitivele mentionate 1 "Pentru calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, citirea pescajelor se face:" la scarile de pescaj prova si pupa; 0 la scarile de pescaj de la centrul navei in ambele borduri; 0 "la scarile de pescaj prova, centru si pupa, in ambele borduri;" 1 "la scarile de pescaj prova, centru si pupa in bordul acostarii." 0 "Pentru calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, greutatile lichide de la bord se determina:" prin presarea tancurilor; 0 prin sondarea tancurilor; 1 prin golirea tancurilor; 0 greutatile lichide se iau din documentatia navei. 0 "Pentru calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor, masurarea temperaturii si densitatii apei de mare se face:" numai in cadrul masuratorilor initiale; 0 numai in cadrul masuratorilor finale; 0 in cadrul masuratorilor initiale si finale; 1 aceste masuratori nu sunt necesare. 0 "Pentru calculul cantitatii de marfa prin metoda ulajelor, temperatura marfii se masoara :" la fiecare tanc de marfa; 1 la minim trei tancuri de marfa; 0 la un singur tanc de marfa; 0 "temperatura marfii se ia din ""Certificatul de calitate si cantitate""." 0 "Pentru manipularea containerelor, in terminalele specializate, se utilizeaza" spreader 1 graifer 0 zbir 0 gafe 0

Pentru manipularea sacilor se recomanda : apane metalice; 0 carlige; 0 paleti; 1 pastici. 0

"Pentru o buna conservare, procesul de congelare a carnii trebuie sa inceapa, dupa sacrificare, la cel mult :" 2 ore; 0 3 ore; 0 4 ore; 1 5 ore. 0 "Pentru o nava avand deplasamentul D= 11200 t, momentul unitar de asieta MCT = 120 t cm, abscisa centrului de greutate XG = 0,4 m si abscisa centrului de carena XB = 0,25 M, asieta calculata t are valoarea:" "0,44 m;" 1 "0,34 m;" 0 "0,24 m;" 0 "0,14 m." 0 "Pentru o nava avand latimea B=17,5 m si inaltimea metacentrica transversala GM=0,49m, perioada de ruliu Tr are valoarea:" 10 s; 0 20 s; 1 30 s; 0 40 s. 0 "Pentru o nava avand latimea B=18,5 m si pescajul mediu Tm = 6,4 m, cota metacentrului transversal KM are valoarea:" "7,560 m;" 0 "7,660 m;" 0 "7,670 m;" 1 "7,680 m." 0 "Pentru o nava avand latimea B=20 m si perioada de ruliu Tr = 25 s, inaltimea metacentrica transversala GM are valoarea:" "0,21 m;" 0 "0,41 m;" 1 "0,61 m;" 0 "0,81 m." 0 "Pentru o nava avand latimea B=32 m si pescajul mediu Tm =12,5 m, raza metacentrica transversala BM are valoarea:"

"6,50 m;" "6,55 m;" "6,60 m;" "6,65 m."

0 1 0 0

"Pentru o nava avand pescajul mediu Tm =8,4 m, cota centrului de carena KB are valoarea:" "4,452 m;" 1 "4,455 m;" 0 "4,460 m;" 0 "4,465 m." 0 Pentru siguranta transportului pe mare este suficient studiul stabilitatii navei in plan : transversal; 1 longitudinal; 0 orizontal; 0 stabilitatea navei nu influenteaza siguranta transportului pe mare; 0 "Pentru transportul in siguranta al marfurilor periculoase din clasa 1 (explozivi), spatiile de depozitare au fost impartite in :" 2 tipuri de stivaj; 0 3 tipuri de stivaj; 0 4 tipuri de stivaj; 1 5 tipuri de stivaj. 0 Peroxizii organici sunt marfuri periculoase din: "clasa 6, diviziunea 6.2;" 0 "clasa 5, diviziunea 5.2;" 1 "clasa 4, diviziunea 4.2;" 0 "clasa 3, diviziunea 3.2." 0 Planul de incarcare (bay-plan) la navele containiere este o sectiune a navei in plan : longitudinal-diametral; 0 transversal; 1 orizontal; 0 vertical. 0 "Planul orizontal imaginar, pe care orice imbarcare sau debarcare de greutati nu modifica inaltimea metacentrica transversala, este denumit :" plan de forme; 0 plan neutru; 1 plan de incarcare; 0 plan de descarcare. 0 Precizia calculului de stabilitate si asieta depinde de : natura marfurilor incrcate; 0 cantitatea de materiale de separatie si amaraj; 0

precizia intocmirii cargo-planului final; experienta stivatorilor. 0

Pregatirea magaziilor pentru incarcare presupune : curatarea tancurilor de balast; 0 balastarea tancurilor din dublu fund; 0 indepartarea fardajului; 0 indepartarea mirosurilor remanente. 1 Pregatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune: curatarea santinelor; 1 curatarea tancurilor de balast; 0 presarea tancurilor din dublu fund; 0 indepartarea fardajului. 0 Pregatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune: indepartarea fardajului; 0 maturarea magaziilor si indepartatea rezidurilor de la marfurile transportate anterior;1 curatarea tancurilor de balast; 0 presarea tancurilor din dublu fund. 0 Pregatirea magaziilor pentru incarcare si transport presupune: presarea tancurilor din dublu fund; 0 curatarea tancurilor de balast; 0 "fardarea peretilor si a paiolului, corespunzator naturii marfurilor;" inchiderea clapetilor de ventilatie. 0

"Pregatirea navei, corespunzator marfurilor ce urmeaza a fi incarcate si rutei de navigatie, contribuie la :" eficienta transportului; 0 atestarea bunei stari de navigabilitate; 1 reducerea timpului de stationare sub operatiuni; 0 marirea vitezei de operare a marfurilor. 0 "Prevederile referitoare la transportul marfurilor periculoase sunt cuprinse in Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 1;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 1, Partea 7;" 1 "Volumul 3, Patrea 7." 0 "Prevederile referitoare la utilizarea tancurilor si cisternelor pentru marfuri periculoase sunt cuprinse in Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 1;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 1, Partea 4;" 1

"Volumul 3, Patrea 5."

Prin afundare pe unitate se intelege : gradatia scarilor de pescaj; 0 variatia deplasamentului capabila sa produca o variatie unitara a pescajului mediu;1 momentul capabil sa creeze o variatie unitara de asieta; 0 momentul capabil sa creeze o variatie unitara de banda. 0 Prin amarajul marfurilor se urmareste: arimarea corespunzatoare; 0 reducerea inaltimii metacentrice; 0 excluderea deplasarii marfurilor pe timpul transportului; ventilatia eficienta. 0

"Prin coloritul si grafica specifica, etichetele care se aplica pe coletele marfurilor periculoase retin atentia asupra:" riscului prezentat de marfuri; 1 cantitatii compusului care da riscul primordial; 0 portului de descarcare; 0 etichetarea cotelor nu este obligatorie. 0 Prin intocmirea cargo-planului se urmareste : excluderea manevrelor suplimentare de marfa; amplasarea greutatilor deasupra planului neutru; o cantitate maxima de balast permanent; 0 micsorarea deplasamentului navei goale. 0 Prin intocmirea cargo-planului se urmareste : mentinerea constantei navei; 0 scurtarea duratei marsului navei; 0 pierderea minima de spatiu prin stivuire; 1 cresterea efectului suprafetelor libere lichide.0 Prin intocmirea corecta a cargo planului se urmareste : amplasarea greutatilor incarcate deasupra planului neutru; 0 mentinerea constantei navei; 0 reducerea la minimul necesar a materialelor de separatie si de amaraj; o cantitate minima de balast permanent. 0 Prin intocmirea corecta a cargo-planului se asigura : un numar minim de guri de magazii la operare; 0 o stabilitate longitudinala negativa; 0 o constanta minima; 0 un numar maxim de guri de magazii la operare. 1

1 0

Prin intocmirea corecta a cargo-planului se urmareste : economia de combustibil; 0 o buna stabilitate si o asieta corespunzatoare; 1 ordinea de consum al lichidelor la bord; 0 amplasarea greutatilor in planul neutru. 0 Prin intocmirea corecta a cargo-planului se urmareste : distributia uniforma a marfurilor la bord; 1 cresterea deplasamentului navei goale; 0 imbunatatirea indicatorului tona x mila; 0 o cantitate minima de balast permanent. 0 Prin intocmirea corecta a cargo-planului se urmareste : amplasarea greutatilor in planul neutru; 0 "protejarea marfurilor, avand in vedere compatibilitatea lor reciproca;" o cantitate minima de balast permanent; 0 reducerea deplasamentului navei goale. 0

Prin moment unitar de asieta se intelege : deplasament unitar; 0 momentul capabil sa creeze o variatie unitara de asieta; 1 variatia deplasamentului capabila sa produca o variatie unitara a pescajului mediu;0 momentul capabil sa creeze o variatie unitara de banda. 0 Prin moment unitar de banda se intelege : deplasament unitar; 0 momentul capabil sa creeze navei o inclinare transversala unitara; 1 momentul capabil sa creeze navei o variatie unitara de asieta; 0 o stare de inclinare transversala. 0 Prin pantocarena se intelege : bratul de redresare; bratul stabilitatii statice; bratul stabilitatii dinamice; bratul stabilitatii de forma.

0 0 0 1

Prin rujarea marfurilor solide in vrac se intelege operatiunea de: incarcare a marfii; 0 nivelare a marfii; 1 separare a marfii; 0 manipulare a marfii. 0 Prin rujarea marfurilor solide in vrac se urmareste: limitarea deplasarii marfii; 1 accelerarea procesului de tasare; 0 limitarea efectelor incingerii marfii; 0 la aceste marfuri nu se practica rujarea. 0

Prin stabilitate se intelege : o masura constructiva; 0 o calitate nautica; 1 o buna practica marinareasca ; 0 o buna stare de navigabilitate. 0 "Prin stivuirea ""pe jumatate sac"" se urmareste :" stabilitatea stivei de marfa; 0 spatiu mort minim; 1 ventilatie pronuntata; 0 reducerea timpului de operare. 0 "Prin stivuirea ""sac pe sac"" se urmareste :" stabilitatea stivei de marfa; 0 spatiu mort minim; 0 ventilatie pronuntata; 1 reducerea timpului de operare.0 "Prin stivuirea sacilor ""tesut"" se urmareste :" stabilitatea stivei de marfa; 1 spatiu mort minim; 0 ventilatie pronuntata; 0 reducerea timpului de operare. 0 Prin testul de stabilitate se intelege : verificarea stabilitatii initiale a navei incarcate; 0 determinarea pe cale experimentala a inaltimii metacentrice initiale si a coordonatelor centrului de greutate pentru nava goala; 1 determinarea inaltimii metacentrice functie de perioada de ruliu; 0 navigatia cu ruliu fortat. 0 "Printr-o repartizare cat mai uniforma a marfurilor la bord, in plan longitudinal, se urmareste :" limitarea fortelor de forfecare din structura de rezistenta a navei; 1 limitarea momentelor de torsionare din structura de rezistenta a navei; 0 evitarea canarisirii navei; 0 reducerea tangajului navei. 0 "Printr-o repartizare cat mai uniforma a marfurilor la bord, in plan transversal, se urmareste :" limitarea fortelor de forfecare din structura de rezistenta a navei; 0 limitarea momentelor de torsionare din structura de rezistenta a navei; 1 evitarea aprovarii navei; 0 reducerea ruliului navei. 0

Printr-o separare eficienta a loturilor de marfa incarcate se urmareste : "evitarea manipularilor suplimentare de marfuri, in contul navei;" conservarea marfurilor pe timpul transportului; 0 reducerea materialelor de amaraj; 0 reducerea timpului de stationare a navei. 0

"Procedurile de raportare a evenimentelor in care sunt implicate marfuri periculoase, sunt date de Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 3;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 3;" 1 "Volumul 1, Partea 4." 0 Procedurile de siguranta in cazul accidentelor care implica marfuri periculoase sunt cuprinse in fisele de securitate : in sectiunea 1; 0 in sectiunea 2; 0 in sectiunea 3; 1 in sectiunea 4. 0 "Procesul de racire a tancurilor de marfa, la navele transportoare de gaze lichefiate, dureaza intre :" 30 - 45 ore; 1 25 - 40 ore; 0 20 - 35 ore; 0 15 - 30 ore. 0 Produsul dintre deplasamentul navei si inaltimea metacentrica initiala (considerat ca o masura a stabilitatii initiale) este denumit : factor de stabilitate; 0 coeficient de stabilitate; 1 moment de stabilitate; 0 criteriu de stabilitate. 0 "Proprietatile fizico-chimice ale carbunilor, care influenteaza procesul de transport pe mare, sunt:" umiditatea; 0 emanatia de gaze inflamabile; 0 autoaprinderea; 0 toate cele 3 proprietati mentionate. 1 "Proprietatile fizico-chimice ale cerealelor, care influenteaza procesul de transport pe mare, sunt:" alunecarea; 0 tasarea; 0 incingerea; 0

toate cele 3 proprietati mentionate.

Protectia tancurilor petroliere impotriva riscului de explozie datorat electricitatii statice se realizeaza : cu abur; 0 cu gaz inert; 1 cu spuma chimica; 0 la tancurile petroliere nu exista riscul acumularilor electrostatice. 0 "Punctul de intersectie a directiei de actiune a fortei de flotabilitate a navei, cu planul ei diametral, este definit ca :" centru velic; 0 centru de carena; 0 metacentru longitudinal; 0 metacentru transversal. 1 Refreigerarea este un procedeu de conservare a produselor perisabile in care : apa continuta isi schimba starea de agregare; 0 apa continuta isi pastreaza starea de agregare;1 durata conservarii este nelimitata; 0 efectul bacteriostatic este total. 0 Reglementarile privind siguranta manipularii si transportului pe mare al marfurilor periculoase sunt cuprinse in : Conventia SOLAS; 0 Codul IMDG; 1 Codul LSA; 0 Conventia STCW.. 0 "Repartizarea marfurilor la bord pe magazii, loturi de marfa si porturi de descarcare, este data de :" lista de incarcare; 0 avizul de angajament; 0 ordinul de imbarcare; 0 cargo-plan. 1 "Reprezentarea grafica a lucrului mecanic efectuat de momentul de redresare al navei, la diferite unghiuri de inclinare transversala, se materializeaza in :" curbele de carene drepte; 0 curbele de carene inclinate; 0 curba de stabilitate statica; 0 curba de stabilitate dinamica. 1 "Reprezentarea grafica a variatiei bratului de stabilitate statica, la diferite unghiuri de inclinare transversala (pentru o anumita stare de incarcare a navei), se materializeaza in :" curbele de carene inclinate; 0

curba de stabilitate dinamica; curba de stabilitate statica; curbele de carene drepte.

0 1 0

Rezerva de flotabilitate a navei este determinata de : latimea navei; 0 inaltimea de constructie; 0 inaltimea de bord liber; 1 perioada de ruliu. 0 Rezerva de stabilitate dinamica este reprezentata de : bordul liber; 0 inaltimea de constructie a navei; 0 bratul maxim de redresare; 0 aria delimitata de curba stabilitatii statice si abscisa. 1 Riscul major prezentat de marfurile ambalate in saci de plastic este : contaminarea marfii; 0 compromiterea stabilitatii prin deplasarea marfii; 1 strivirea sacilor din randurile inferioare; 0 separarea ineficienta a loturilor. 0 Rolele de tabla cu greutatea mai mare de 12 tone se vor stivui pe maxim : 1 rand; 0 2 randuri; 1 3 randuri; 0 4 randuri. 0 Sageata navei se determina facand diferenta dintre: pescajul centru si pescajul mediu; 1 pescajul centru si pescajul prova 0 pescajul centru si pescajul pupa; 0 sageata navei se determina grafic. 0 "Scara liniilor de incarcare (a marcii de bord liber) se materializeaza printr-o banda metalica verticala, cu ramnificatii orizontale, dispusa fata de centrul discului Plimssol :"la 450 mm spre prova; 0 la 450 mm spre pupa; 0 la 540 mm spre prova; 1 la 540 mm spre pupa. 0 Scoaterea navei din ruliu sincronizat se realizeaza eficient prin : reducerea vitezei; 0 marirea vitezei; 0 stoparea masinilor; 0 schimbarea de drum. 1

"Se interzice ventilatia magaziilor navei, pe timpul transportului, atunci cand :" temperatura marfurilor incarcate este mai mare decat temperatura aerului atmosferic;0 nava imbarca apa pe punte; 1 nava traverseaza un curent marin cald; 0 ventilatia marfurilor nu depinde de factorii de mediu exterior. 0 "Se interzice ventilatia magaziilor navei, pe timpul transportului, atunci cand :" temperatura marfurilor incarcate este mai mica decat temperatura aerului atmosferic;1 nava traverseaza un curent marin cald; 0 se naviga cu val de pupa; 0 ventilatia marfurilor nu depinde de factorii de mediu exterior. 0 Semnificatia fizica a canarisirii navei este : cresterea rezervei de stabilitate statica; 0 reducerea perioadei de ruliu; 0 reducerea rezervei de stabilitate dinamica 1 accentuarea tangajului navei. 0 "Separarea completa (orizontala si verticala) a marfurilor periculoase incompatibile, printr-un compartiment, la stivuirea SUB PUNTE, corespunde cerintei de separare :" SEPARAT DE; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE);1 SEPARAT LONGITUDINAL PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET DE INTERVENTIE (SAU MAGAZIE); 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "Separarea containerelor care contin marfuri periculoase incompatibile, printr-o punte rezistenta la foc si apa, fara a fi amplasate pe aceeasi vericala, corespunde cerintei de segregare :" DEPARTE DE; 0 SEPARAT DE; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE);1 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 "Separarea marfurilor periculoase prin dispunerea coletelor in compartimente diferite, la stivuirea SUB PUNTE, corespunde cerintei de separare :" DEPARTE DE; 0 SEPARAT DE; 1 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE);0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare. 0 Stabilitatea initiala negativa se manifesta prin : asieta pozitiva; 0 canarisirea navei; 1 cresterea bratului de redresare. 0

reducerea pantocarenei.

Standardele constructive pentru mijloacele de salvare a vietii pe mare sunt date de : COLREG; 0 Conventia SOLAS; 0 Codul LSA; 1 Codul STCW. 0 Standardele privind siguranta pasagerilor pe mare sunt impuse de : Conventia SOLAS; 1 Conventia STCW; 0 Codul STCW; 0 Manualul companiei de navigatie. 0 Stantele pentru havalea se instaleaza : la intervale de maxim 5 m; 0 la intervale de maxim 4 m; 0 la intervale de maxim 3 m; 1 instalarea stantelor nu este obligatoru 0 Starea de ruginire a marfii se caracterizeaza cu remarca : marfa ruginita; 1 rugina atmosferica; 0 rugina superficiala; 0 rugina usoara. 0 "Stivuirea PE PUNTE SAU SUB PUNTE a containerelor inchise, care contin marfuri periculoase incompatibile, avand cerinta de separare DEPARTE DE, se poate face fara restrictie :" in plan longitudinal si transversal; 1 in plan transversal; 0 in plan longitudinal; 0 Codul IMDG nu prevede o astfel de separare.0 Stivuirea substantelor apartinand clasei 1 de marfuri periculoase se va face : DEPARTE DE surse de caldura; 1 SEPARAT DE surse de caldura; 0 SEPARAT PRINTR-UN COMPARTIMENT COMPLET (SAU MAGAZIE )de surse de caldura; 0 fara restrictii. 0 Studiul stabilitatii initiale a navei incarcate se face in scopul aprecierii comportamentului navei : pe vreme rea; 0 cu val de pupa; 0 la unghiuri mari de inclinare transversala; 0

la unghiuri mici de inclinare transversala.

Substantele sau articolele care prezinta un risc nesemnficativ sunt marfuri periculoase din: "clasa 1, diviziunea 1.1;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.2;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.3;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.4." 1

Substantele (agentii) oxidante sunt marfuri periculoase din: "clasa 2, diviziunea 2.1;" 0 "clasa 3, diviziunea 3.1;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.1;" 0 "clasa 5, diviziunea 5.1." 1 Substantele apartinand clasei 1 de marfuri periculoase trebuie mentinute la bord : la temperaturi ridicate; 0 la temperaturi normale; 0 la temperaturi scazute; 1 pentru aceste substante nu sunt restrictii privind regimul de temperatura. 0 Substantele autoreactive (care se autoaprind) sunt marfuri periculaose din: "clasa 1, diviziunea 1.3;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.1;" 1 "clasa 4, diviziunea 4.2;" 0 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 "Substantele capabile sa cauzeze moartea sau afectiuni grave ale sanatatii oamenilor (daca sunt inghitite, inhalate sau ajung in contact cu pielea) sunt marfuri periculoase din:" "clasa 2, diviziunea 2.1;" 0 "clasa 6, diviziunea 6.1;" 1 "clasa 6, diviziunea 6.2;" 0 aceste marfuri nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 "Substantele care contin microorganisme rezistente (incluzand bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci sau un hibrid combinat) si care sunt cunoscute sau rezonabil crezute a cauza imbolnaviri grave ale oamenilor si animalelor sunt marfuri periculoase din:" "clasa 2, diviziunea 2.2;" 0 "clasa 6, diviziunea 6.1;" 0 "clasa 6, diviziunea 6.2;" 1 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Substantele care in contact cu apa emit gaze inflamabile sunt marfuri periculoase din: "clasa 3, diviziunea 3.3;" 0

"clasa 4, diviziunea 4.3;" "clasa 5, diviziunea 5.2;" "clasa 6, diviziunea 6.2."

1 0 0

"Substantele care, desi nu sunt neaparat combustibile, pot produce oxigen, marind riscul si intensitatea incendiului la alte marfuri, sunt considerate marfuri periculoase din:" "clasa 5, diviziunea 5.1;" 1 "clasa 5, diviziunea 5.2;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.2;" 0 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Substantele corozive sunt marfuri periculoase din: clasa 9; 0 clasa 8; 1 clasa 7; 0 clasa 6. 0 Substantele infectioase sunt marfuri periculoase din: "clasa 6, diviziunea 6.2;" 1 "clasa 5, diviziunea 5.2;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.2;" 0 "clasa 3, diviziunea 3.2." 0 Substantele instabile termic care pot suferi descompunere autoaccelerata externa sunt marfuri periculoase din: "clasa 1, diviziunea 1.3;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.3;" 0 "clasa 5, diviziunea 5.2;" 1 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Substantele lichide care necesita a fi transportate la o temperatura de peste 100 grade Celsius sunt marfuri periculoase din: clasa 3; 0 clasa 8; 0 clasa 9; 1 aceste substanter nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Substantele lichide inflamabile cu punct de aprindere intermediar sunt marfuri periculoase din: clasa 3; 1 "clasa 5, diviziunea 5.2;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.1;" 0 "clasa 2, diviziunea 2.3." 0 Substantele lichide inflamabile cu punct de aprindere ridicat sunt marfuri periculoase din: "clasa 1, 1.3;" 0

clasa 3; "clasa 5, diviziunea 5.1;" "clasa 6, diviziunea 6.2."

1 0 0

Substantele lichide inflamabile cu punct de aprindere scazut sunt marfuri periculoase din: "clasa 5, diviziunea 5.2;" 0 "clasa 2, diviziunea 2.1;" 0 clasa 3; 1 "clasa 2, diviziunea 2.1." 0 "Substantele lichide sau solide care, prin interactiunea cu apa sunt predispuse sa devina inflamabile spontan, sau sa emita gaze inflamabile in cantitati periculoase sunt considerate marfuri periculoase din:" clasa 3; 0 "clasa 4, diviziunea 4.2;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.3;" 1 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 "Substantele lichide sau solide, susceptibile de incingere spontana (in conditii normale de transport) sau de incalzire la contactul cu aerul, ducand la autoaprindere, sunt marfuri periculoase din :" clasa 3; 0 "clasa 4, diviziunea 4.1;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.2;" 1 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 "Substantele sau articolele care nu sunt incluse in alte clase de marfuri periculoase, dar dovedesc un risc evident, sunt cuprinse in:" clasa 6; 0 clasa 7; 0 clasa 8; 0 clasa 9. 1 "Substantele sau articolele care prezinta fie risc de incendiu de suflu minor, fie risc de expulzare sau ambele riscuri, fara risc de explozie in masa, sunt marfuri periculoase din:" "clasa 1, diviziunea 1.1;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.3;" 1 "clasa 1, diviziunea 1.5;" 0 clasa 3. 0 Substantele sau articolele care prezinta riscul de explozie in masa sunt marfuri periculoase din : "clasa 1, diviziunea 1.1;" 1 "clasa1, diviziunea 1.2;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.3;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.1." 0

"Substantele sau articolele care prezinta riscul de expulzare, fara risc de explozie in masa, sunt marfuri periculoase din :" "clasa 4, diviziunea 4.3;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.1;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.2;" 1 clasa 1; diviziunea 1.5. 0 "Substantele sau articolele extrem de insensibile, fara risc de explozie in masa, sunt marfuri periculoase din: " "clasa 1, diviziunea 1.6;" 1 "clasa 1, diviziunea 1.5;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.4;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.3." 0 "Substantele sau articolele foarte insensibile, cu risc de explozie in masa, sunt marfuri periculoase din:" clasa 3. 0 "clasa 4, diviziunea 4.3;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.5;" 1 "clasa 1, diviziunea 1.6." 0 Substantele solide care necesita a fi transportate la o temperatura de peste 240 grade Celsius sunt marfuri periculoase din: clasa 4; 0 clasa 9; 1 clasa 5; 0 aceste substanter nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 "Substantele solide care pot fi aprinse din surse externe (scantei, flame) sau sunt susceptibile de aprindere prin frecare sunt marfuri periculoase din:" "clasa 1, diviziunea 1.3;" 0 "clasa 4, diviziunea 4.1;" 1 "clasa 4, diviziunea 4.2;" 0 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Substantele solide sau lichide care au (in starea lor originara) proprietatea comuna de a determina distrugerea tesuturilor organice sunt marfuri periculoase din: clasa 4; 0 clasa 8; 1 clasa 7; 0 aceste substante nu sunt considerate marfuri periculoase. 0 Substantele solide susceptibile de aprindere spontana sunt marfuri periculoase din: "clasa 2, diviziunea 2.2;" 0 "clasa 3, diviziunea 3.2;" 0

"clasa 4, diviziunea 4.2;" "clasa 5, diviziunea 5.2."

1 0

"Substantele solide usor combustibile, substantele care pot cauza focul prin frictiune, substantele care se aprind si explozivii desensibilizati sunt marfuri periculoase din:" "clasa 4, diviziunea 4.1;" 1 "clasa 3, diviziunea 3.1;" 0 "clasa 2, diviziunea 2.1;" 0 "clasa 1, diviziunea 1.1." 0 Substantele toxice (otravitoare) sunt marfuri periculoase din: "clasa 5, diviziunea 5.2;" 0 "clasa 6, diviziunea 6.2;" 0 "clasa 6, diviziunea 6.1;" 1 "clasa 4, diviziunea 4.1." 0 Temperatura standard pentru care este intocmit? documentatia de incarcare de la bordul navelor este: 0 grade C; 0 + 5 grade C; 0 +10 grade C; 0 +15 grade C. 1 Teorema lui Euler poate fi aplicata in studiul stabilitatii : la unghiuri mari de inclinare transversala; 0 la unghiuri mici de inclinare transversala; 1 la orice unghi de inclinare transversala; 0 teorema lui Euler nu se aplica in acest caz. 0 "Testarea etanseitatii capacelor gurilor de magazie, cu manica de incendiu sub presiune, trebuie efectuata :" numai la iesirea din santier; 0 numai pe timpul inspectiilor registrului de clasificare; 0 numai pe timpul expertizelor P&I; 0 ori de cate ori este nevoie. 1 "Tipul materialelor de amaraj precum si cantitatea acestora sunt dictate, in principal, de :" politica companiei; 0 natura marfurilor; 1 ruta de navigatie; 0 timpul de stationare sub operatiuni. 0 Toate operatiunile legate de asigurarea etanseitatii capacelor gurilor de magazie trebuie intregistrate in : planul de intretinere a navei; 1 jurnalul de bord; 0

jurnalul de masini; 0 inregistrarea acestor operatiuni nu este necesara.

Toate substantele explozive din clasa 1 de marfuri periculoase au fost impartie in : 9 grupe de compatibilitate; 0 11 grupe de compatibilitate; 0 13 grupe de compatibilitate; 1 15 grupe de compatibilitate. 0 Tonajul navei reprezinta : "masa navei, la un moment dat, pe timpul exploatarii;" 0 suma greutatilor imbarcate la bord; 0 volumul total al spatiilor interioare; 1 diferenta dintre deplasamentul de plina incarcare si greutatea navei goale. 0 "Totalitatea cunostintelor de ordin aplicativ si a deprinderilor practice necesare conducerii navei in siguranta, in orice conditii de vreme, reprezinta :" calitatile nautice ale navei; 0 buna practica marinareasca; 1 buna stare de navigabilitate; 0 personalitatea navei. 0 Transportul marfurilor pe punte se face : pe riscul armatorului; 0 pe riscul destinatarului marfii; 0 pe riscul comandantului; 0 pe riscul incarcatorului. 1 Traversa discului Plimsoll corespunde : liniei de incarcare in apa dulce; 0 liniei de incarcare la tropice; 0 liniei de incarcare de vara; 1 liniei de incarcare de iarna. 0 Un articol care contine una sau mai multe substante explozive este definit ca: substanta exploziva; 0 substanta pirotehnica; 0 articol exploziv; 1 articol pirotehnic. 0 "Un gaz (altfel decat in solutie) care atunci cand este ambalat sub presiune este in totalitate sub forma gazoasa, la temperatura de 20 grade Celsius, este definit ca:" gaz comprimat; 1 gaz lichefiat; 0 gaz lichefiat refrigerat; 0 gaz in solutie. 0

"Un gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport este partial lichid, datorita temperaturii sale scazute, este definit ca:" gaz comprimat; 0 gaz lichefiat; 0 gaz lichefiat refrigerat; 1 gaz in solutie. 0 "Un gaz care, atunci cand este ambalat pentru transport este partial lichid, la temperatura de 20 grade Celsius, este definit ca:" gaz comprimat; 0 gaz lichefiat; 1 gaz lichefiat refrigerat; 0 gaz in solutie. 0 "Un gaz comprimat care, atunci cand este ambalat pentru transport este dizolvat intr-un solvent, este definit ca:" gaz comprimat; 0 gaz lichefiat; 0 gaz lichefiat refrigerat; 0 gaz in solutie. 1 Un metru cub are : "35,3 picioare cubice;" 100 picioare cubice; "28,3 picioare cubice;" 50 picioare cubice.

1 0 0 0

Unghiul critic de canarisire se considera : jumatatea unghiului maxim de ruliu; jumatatea unghiului critic de ruliu; jumatatea unghiului maxim de canarisire; jumatatea unghiului de inundare a puntii.

0 0 1 0

Unghiul critic de ruliu se considera : unghiul critic de canarisire; 0 unghiul corespunzator maximului diagramei statice; 1 unghiul de inundare a puntii; 0 jumatatea unghiului maxim de canarisire. 0 Unghiul de inclinare transversala corespunzator maximului diagramei statice indica : unghiul maxim de canarisire; 1 unghiul de inundare a puntii; 0 unghiul critic de canarisire; 0 unghiul maxim de ruliu. 0

Unghiurile de inclinare transversala se considera mici daca fila lacrimara nu este complet imersata si daca nu depasesc : 5 grade - 10 grade; 0 10 grade - 15 grade; 0 15 grade - 20 grade; 1 20 grade - 25 grade. 0 "Utilizarea in siguranta a pesticidelor este reglementata de Codul IMDG, in :" "Volumul 1, Partea 5;" 0 "Volumul 2, Partea 3;" 0 "Volumul 3, Partea 5;" 1 "Volumul 3, Partea 3." 0 "Valoarea optima a inaltimii metacentrice, la navele de pasageri, este :" "0,02 - 0,03 din latimea navei;" 0 "0,03 - 0,04 din latimea navei; 0 "0,04 - 0,05 din latimea navei;" 1 "0,05 - 0,06 din latimea navei." 0 "Valoarea pantocarenelor, pentru diferite unghiuri de inclinare transversala, depinde exclusiv de :" forma si dimensiunile corpului navei; 1 lungimea navei; 0 perioada de ruliu; 0 deplasamentul navei goale; 0 "Variatia distantei verticale dintre centrul de greutate al navei si centrul de carena, corespunzatoare unei inclinari transversale, determina :" bratul de redresare; 0 bratul stabilitatii dinamice; 1 bratul de rasturnare. 0 "Ventilatoarele navelor cargou realizeaza, in medie, pentru fiecare magazie de marfa :" 2 schimburi de aer pe ora; 0 4 schimburi de aer pe ora; 0 8 schimburi de aer pe ora; 1 12 schimburi de aer pe ora. 0 Volumul 1 al Codului IMDG cuprinde : 2 parti; 0 4 parti; 0 6 parti; 1 8 parti. 0 Volumul 2 al Codului IMDG cuprinde : 1 parte; 1

3 parti; 5 parti; 7 parti.

0 0 0

Volumul 3 al Codului IMDG (supliment) cuprinde : 1 parte; 0 3 parti; 0 5 parti; 0 7 parti. 1 "Volumul spatiilor inchise de la bordul navei, destinat incarcarii marfurilor si/sau cazarii pasagerilor, reperezinta :" tonajul navei; 0 tonajul registru net; 1 tonajul registru brut; 0 opera moarta. 0 Volumul specific al marfii reprezinta : raportul dintre volumul total al magaziilor navei si volumul marfii incarcate; 0 suma dintre indicele de stivuire si spatiul mort aferent; 1 volumul ocupat de o tona metrica de marfa; 0 volumul ocupat de o tona lunga de marfa. 0 Volumul specific al navei reprezinta : raportul dintre deadweightul net si volumul magaziilor navei; volumul net destinat incarcarii marfurilor; raportul dintre volumul magaziilor si deadweightul net al navei; diferenta dintre tonajul registru brut si tonajul registru net al navei. Volumul total al spatiilor permanent inchse ale navei reprezinta : tonajul navei; 0 tonajul registru net; 0 tonajul registru brut; 1 opera vie. 0

0 0 1 0