Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

MODEL

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A 10 puncte 1 grupei; 2 mic; 3 cresc; 4 nepolari; 5 turnesol. (5x2p) Subiectul B 10 puncte 1 b; 2 d; 3 d; 4 c; 5 b. (5x2p) Subiectul C 10 puncte 1 - d; 2 - f; 3 - e; 4 - a; 5 - b. (5x2p) SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) Subiectul D 15 puncte 39 1. precizarea compoziiei nucleare (protoni, neutroni) pentru atomul 19 K (2x1p) 2p 2. a. scrierea configuraiei electronice a atomului elementului (X) 2p b. notarea numrului de straturi ocupate cu electroni din nveliul electronic al elementului (X) 1p c. notarea numrului de electroni necuplai ai atomului elementului (X) 2p 3. modelarea procesului de ionizare a atomului de magneziu 3p 4. modelarea formrii legturii chimice n molecula de clor 3p 5. scrierea ecuaiei unei reacii care justific afirmaia: "Fluorul are caracter nemetalic mai puternic dect clorul 2p Subiectul E 15 puncte 1. scrierea ecuaiilor proceselor de oxidare, respectiv de reducere (2x1p) 2p 2. notarea coeficienilor stoechiometrici ai ecuaiei reaciei chimice 1p 3. a. raionament corect (3p), calcule (1p), m(NaOH) = 192 g 4p b. raionament corect (1p), calcule (1p), c% = 40% 2p 4. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre acidul clorhidric i hidroxidul de sodiu 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(NaOH) = 4 g 2p 5. scrierea ecuaiei reaciei globale care are loc la electroliza soluiei de clorur de sodiu 2 p SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) Subiectul F 15 puncte 1. scrierea ecuaiei reaciei de descompunere a carbonatului de calciu 2p 2. raionament corect (3p), calcule (1p), Q = 14922,6 kJ 4p 3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(H2O) = 119 kg 3p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), rH3 = 44 kJ 3p 5. raionament corect (2p), calcule (1p), rH = 251,64 kJ 3p Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. notarea rolului MnO2 n reacie (1p); precizare corect (1p) 2p 2. raionament corect (3p), calcule (1p), V(O2) = 3,69 L 4p 3. a. raionament corect (1p), calcule (1p), N(O) = 0,2NA atomi 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(O2) = 9,6103 g 2p
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

model

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. modelarea ionului de hidroniu 3p 5. notarea tipului legturilor chimice din ionul hidroniu (2x1p) 2p Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte 3p 1. raionament corect (2p), calcule (1p), v = 4,3210-3 molL-1min-1 2. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic la: a. creterea presiunii; b. scderea temperaturii (2x1p) 2p 3. raionament corect (3p), calcule (1p), Kc = 50 4p 4. a. scrierea ecuaiei reaciei de ionizare, n prima treapt a acidului carbonic 2p b. notarea expresiei matematice a constantei de aciditate, Ka, pentru acidul carbonic, n prima treapt de ionizare 2p 5. notarea formulei chimice a unei combinaii complexe (1p); notarea denumirii I.U.P.A.C. a combinaiei complexe (1p) 2p

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

model