Sunteți pe pagina 1din 12

Sfera de aplicare a TVA Notiuni de baza Operatiunile din sfera de aplicare a TVA sunt cele care indeplinesc urmatoarele

conditii: - Reprezinta o livrare de bunuri/ prestare de servicii cu plata sau o operatiune asimilata acestora - Se considera ca locul livrarii / prestarii se afla in Romania - Sunt realizate de persoane impozabile - Sunt rezultatul unor activitati economice. Importurile de bunuri, achizitiile intracomunitare si operatiunile asimilate achizitiilor intracomunitare se incadreaza in sfera de aplicare a TVA. Persoana impozabila este orice persoana care desfasoara activitati economice intr-un loc oarecare, in mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activitati, precum si orice persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA. O persoana impozabila este considerata stabilita din punct de vedere TVA la sediul activitatii economice, respectiv acolo unde sunt adoptate deciziile esentiale privind managementul sau si unde isi exercitata functiile sale centrale. Totodata, o persoana nerezidenta este considerata stabilita din punct de vedere TVA in Romania daca are un sediu fix, respectiv dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si prestari de servicii impozabile. De asemenea, orice persoana fizica ce efectueaza o livrare de mijloace de transport noi (cele aflate in cel mult sase luni de la darea in folosinta sau care nu au parcurs mai mult de 6.000 de kilometri) sau care vinde proprietati imobiliare (in cadrul unei activitati economice continue) este considerata de asemenea persoana impozabila. Comertul intracomunitar Societatile romanesti care desfasoara tranzactii cu bunuri cu alte societati din UE efectueaza livrari intracomunitare (LIC) si respectiv achizitii intracomunitare (AIC). Livrarile intracomunitare de bunuri din Romania sunt scutite de TVA cu drept de deducere, daca sunt indeplinite anumite conditii, in timp ce achizitiile intracomunitare realizate in Romania sunt supuse TVA prin mecanismul taxarii inverse. Tranzactiile cu mijloace de transport noi, produse accizabile si vanzarile la distanta sunt supuse unor regimuri speciale. Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania (ex. Persoanele fizice, institutiile publice) si care achizitioneaza intracomunitar mijloace de transport noi au obligatia de a depune un decont special de TVA si de a plati TVA inainte de inmatricularea acestor mijloace de transport in Romania.

Vanzarile la distanta presupun transportul bunurilor de catre sau in numele furnizorului catre beneficiari neinregistrati in scopuri de TVA. Acestea vor fi supuse TVA in statul membru de destinatie daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de catre furnizor depaseste un plafon fixat de catre statul membru de destinatie (in cazul Romaniei plafonul este de 35.000 euro) in anul in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari sau in anul calendaristic precedent. Importul de bunuri TVA aferenta bunurilor importate se achita in continuare in vama pana la data de 31 decembrie 2012, cu exceptia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA care obtin un certificat de amanare de la plata TVA pentru importuri, eliberat de autoritatile vamale. Plafonul privind valoarea minima a importurilor pentru obtinerea certificatului de amanare de la plata TVA este de 100 milioane lei in ultimele 12 luni consecutive sau in anul calendaristic precedent. In acest caz, TVA nu se plateste in vama, ci se inregistreaza in decontul de TVA, atat ca taxa deductibila cat si ca taxa colectata. Sunt scutite de TVA la import bunurile a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de TVA in interiorul tarii (de exemplu: livrarile de bunuri intr-un antrepozit de TVA). Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri simplificate de vamuire eliberata de un alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din perspectiva TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import, vor plati TVA datorata pentru importurile de bunuri in Romania, pe baza unei declaratii de import pentru TVA si accize. Baza de impozitare in scopuri de TVA pentru bunurile importate este valoarea in vama, la care se adauga taxele vamale, accizele (daca exista) si cheltuielile auxiliare, cum sunt comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare inregistrate ulterior intrarii bunurilor in Romania si pana la prima destinatie a acestora.

Operatiunile in afara sferei de aplicare a TVA Transferul unei afaceri Orice tip de transfer, total sau partial, de active (transferul unei afaceri, indiferent de forma) ce formeaza o structura de sine statatoare autonoma de afacere capabila sa desfasoare o activitate economica in mod independent nu este considerat livrare de bunuri, daca beneficiarul este persoana impozabila. In plus, beneficiarul este considerat succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere a TVA.

Regulile de teritorialitate Regulile de stabilire a locului livrarii bunurilor si prestarii serviciilor (si implicit a locului de taxare cu TVA) sunt armonizate integral cu prevederile Directivei 112/2006 si ale Directivei

8/2008 ale UE privind TVA. Livrarile de gaze naturale/ electricitate/ energie termica/ agent frigorific sunt supuse TVA acolo unde comerciantul isi are sediul activitatii economice sau, in cazul in care aceste bunuri sunt livrate catre un consumator, acolo unde acestea sunt efectiv utilizate si consumate.

Prestarea de servicii Serviciile prestate de companii nerezidente in beneficiul societatilor romanesti, al caror loc de prestare se considera a fi Romania, sunt supuse TVA in Romania. In cazul serviciilor prestate de persoane impozabile catre alte persoane impozabile, locul de impozitare va fi locul in care beneficiarul are sediul activitatii economice, sediul fix, domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. In cazul serviciilor prestate de persoane impozabile catre persoane neimpozabile, locul de impozitare va fi locul in care prestatorul isi are sediul activitatii economice, sediul fix, domiciliul stabil sau resedinta obisnuita de la care sunt prestate serviciile. Exista si exceptii de la regulile de baza. Pentru aceste servicii, locul impozitarii se va determina in functie de reguli specifice. In determinarea locului impozitarii cu TVA in cazul anumitor servicii, precum serviciile accesorii transportului, lucrarile asupra/evaluarile bunurilor mobile corporale si transportul local de bunuri, atunci cand sunt prestate catre beneficiari persoane impozabile din afara UE, se va tine cont de locul utilizarii si exploatarii efective a serviciilor.

Exigibilitatea TVA Exigibilitatea TVA intervine la data livrarii bunurilor/ prestarii serviciilor. Exigibilitatea pentru LIC intervine la data livrarii bunurilor sau la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de cea de-a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care se efectueaza LIC. In cazul serviciilor prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade exigibilitatea intervine la sfarsitul fiecarui an calendaristic.

Baza de impozitare Baza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta de la furnizor ori prestator din partea cumparatorului la care se adauga impozitele si taxele si cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/ prestator cumparatorului sau beneficiarului.

Baza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, sumele reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca sau dobanzile pentru plati cu intarziere. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pot sa ajusteze taxa colectata daca valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi incasata din cauza declararii falimentului clientului. TVA colectata initial poate fi la randul ei ajustata ca urmare a majorarilor sau reducerilor de pret sau in cazul retururilor de bunuri.

Regimurile de taxare Cota standard Incepand cu data de 1 iulie 2010 cota standard de TVA este de 24% si se aplica tuturor livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, inclusiv importurilor, pentru care nu se aplica scutiri (cu sau fara drept de deducere) sau una din cotele reduse de TVA. In acelasi timp, cotele reduse de TVA (5% si 9%) raman neschimbate si se aplica pentru aceleasi livrari de bunuri / prestari de servicii ca si pana in prezent. Cote reduse Cota redusa a TVA de 9% se percepe pentru medicamentele de uz uman si veterinar, carti, ziare si periodice, cazarea la hoteluri sau in locatii cu rol similar, bilete de cinema, taxele de intrare la muzee, monumente istorice, gradini zoologice si gradini botanice, targuri si expozitii, furnizarea de manuale scolare, de proteze si produse ortopedice. Cota redusa de 5% se aplica pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv: camine de batrani si pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, inclusiv cladiri si parti ale acestora livrate ca locuinte, in anumite conditii. Astfel, cota redusa de 5% se aplica si in cazul livrarii de locuinte ce au o suprafata utila de maximum 120 mp si o valoare ce nu depaseste suma de 380.000 RON. Scutirea cu drept de deducere Exista de asemenea operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA aferenta achizitiilor: - Exporturile de bunuri, transporturile si serviciile aferente - Livrarile intracomunitare de bunuri - Transporturile internationale de pasageri - Plasarea bunurilor in zone libere si antrepozite libere - Livrarile de bunuri catre si in antrepozite vamale, antrepozite TVA si serviciile aferente - Livrarile de bunuri plasate in regimuri vamale suspensive - Prestarile de servicii in legatura cu bunuri plasate in regimuri vamale suspensive - Livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru misiunile diplomatice, organizatiile internationale si fortele NATO.

Scutirea fara drept de deducere Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica unei serii de activitati ce include activitatile bancare, financiare si de asigurari. Totusi, anumite servicii financiare vor fi supuse TVA 24% (cum sunt operatiunile de factoring, recuperarea creantelor, administrarea si depozitarea anumitor titluri de valoare). Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica si activitatilor medicale, de protectie sociala si educative, daca acestea sunt desfasurate de unitati autorizate. Livrarea ulterioara a autovehiculelor pentru care nu a fost permisa deducerea TVA la momentul achizitiei este scutita de TVA. Operatiunile de inchiriere si leasing de bunuri imobile, precum si livrarea de cladiri vechi sunt scutite de TVA fara drept de deducere. Cladire veche insemna orice cladire care nu a fost transformata astfel incat structura, natura si chiar destinatia sa sa fi fost modificate sau, in lipsa acestor criterii, cand costul transformarilor, exclusiv taxa, este mai mic de 50% din valoarea de piata a cladirii, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii. Livrarea de terenuri neconstruibile sunt la randul lor scutite de TVA. Totusi, exista optiunea de taxare a operatiunilor constand in livrarea de constructii vechi sau terenuri neconstruibile sau inchirierea/leasing-ul de bunuri imobile. Optiunea se exercita prin depunerea unei notificari scrise la organele fiscale competente.

Deducerea TVA Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate efectuarii de operatiuni taxabile. TVA deductibila pentru cheltuielile angajate in scopul operatiunilor de constituire pot fi deduse retroactiv, dupa indeplinirea tuturor conditiilor de deductibilitate a TVA, pe o perioada de maximum 5 ani. Justificarea deducerii taxei se poate face si pe baza facturilor transmise pe cale electronica. Companiile ce detin o autorizatie unica pentru proceduri simplificate de vamuire eliberata de un alt stat membru sau care efectueaza din perspectiva TVA importuri de bunuri in Romania pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import pot deduce taxa datorata pentru importul de bunuri pe baza declaratiei de import pentru TVA si accize. Beneficiarul unei operatiuni nu va avea dreptul sa deduca taxa inscrisa in mod eronat intr-o factura, daca operatiunea aferenta respectivei facturi este scutita fara drept de deducere.

VAT payers with mixed regime Daca o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA efectueaza atat operatiuni impozabile cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, TVA deductibila poate fi recuperata conform urmatoarelor criterii: - Taxa atribuibila direct tranzactiilor taxabile deductibila integral - Taxa atribuibila direct tranzactiilor scutite integral nedeductibila - Taxa aferenta atat tranzactiilor taxabile, cat si celor scutite - se aplica pro rata. Pro-rata se determina ca raport intre: a) suma totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, cuprinzand subventiile legate direct de pret, la numarator; b) suma totala, fara TVA, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a TVA. Valoarea vanzarilor bunurilor de capital, precum si valoarea altor operatiuni desfasurate ocazional (de exemplu leasing, inchirieri de bunuri imobile), nu este inclusa la calculul pro-ratei. Pro-rata se rotunjeste la urmatoarea unitate in favoarea persoanei impozabile (de exemplu de la 4,1 % la 5%). TVA nedeductibila TVA aferenta bunurilor si serviciilor ce nu sunt achizitionate in scop comercial este nedeductibila, la fel ca TVA aferenta achizitiilor de bauturi alcoolice si tigarete. In perioada 1 mai 2009 31 decembrie 2011 nu se deduce, cu anumite exceptii, TVA aferenta atat achizitiilor cat si combustibilului pentru autovehiculele destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate de cel mult 3,500 kg si cu cel mult 9 scaune de pasageri (inclusiv scaunul soferului). Sunt exceptate achizitiile unor categorii de vehicule, precum si achizitiile de combustibil pentru acestea, dupa cum urmeaza: vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational, si vehiculele utilizate in scop comercial sau in vederea re-vanzarii. Deducerea TVA pentru bunurile de capital Schimbarea destinatiei initiale a unui bun de capital (de exemplu a unui mijloc fix sau a unui bun mobil) prin utilizarea respectivului activ pentru operatiuni ce dau drept de deducere intr-o proportie diferita de cea stabilita initial atrage ajustarea dreptului de deducere in perioada fiscala in care intervine evenimentul care genereaza ajustarea. Ajustarile se vor efectua pentru acelasi

bun de capital succesiv in cadrul perioadei de ajustare, ori de cate ori apar respectivele evenimente. Incepand cu 1 ianuarie 2010 nu se mai ajusteaza TVA deductibila pentru bunurile de capital a caror durata normala de functionare este mai mica de 5 ani. Ajustarea TVA deductibila pentru servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital Contribuabilii inactivi sau persoanele in inactivitate temporara a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata vor ajusta TVA aferenta activelor corporale fixe pentru valoarea ramasa neamortizata sau, dupa caz, proportional cu perioada ramasa din perioada de ajustare.

Pragul de inregistrare in scopuri de TVA Cifra de afaceri anuala pentru inregistrarea in scopuri de TVA este echivalentul in lei al sumei de 35.000 Euro. La calcularea cifrei de afaceri se includ si veniturile obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere. Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire de 35.000 Euro, poate solicita pna pe data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Inregistrarea in scopuri de TVA Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA in Romania se poate face prin: Inregistrarea standard in scopuri de TVA a companiilor stabilite in Romania;

- Inregistrarea speciala in scopuri de TVA pentru achizitii intra-comunitare (de exemplu institutiile publice, companiile de asigurari); - Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite / stabilite in UE prin numirea unui reprezentant fiscal in scopuri de TVA; Inregistrarea directa in scopuri de TVA doar a persoanelor impozabile stabilite in UE.

O societate romaneasca poate fi obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA si in alte state membre UE in care desfasoara anumite operatiuni (de exemplu achizitii intracomunitare de bunuri, detinerea unui stoc de bunuri in alt Stat Membru). Persoanele impozabile stabilite in Romania care primesc/ expediaza pentru prelucrare bunuri mobile corporale din sau in alt Stat Membru, nu au obligatia raportarii tranzactiilor, iar

proprietarul din celalat stat membru nu va avea obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, daca in urma prelucrarii: - rezulta deseuri valorificabile sau nu, care nu parasesc teritoriul Romaniei/ celuilalt Stat Membru; - bunurile se distrug sau produsele obtinute care sunt degradate calitativ ori nu corespund exigentelor calitative impuse de beneficiar sunt distruse pe teritoriul Romaniei/ altui Stat Membru din dispozitia proprietarului.

Persoanele stabilite in scopuri de TVA O persoana impozabila este stabilita in Romania daca are sediul activitatii economice sau un sediu fix in Romania. O persoana impozabila cu sediul activitatii economice in afara Romaniei are un sediu fix in Romania daca dispune de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile.

Consolidarea pozitiei de TVA In anumite conditii, este posibil ca anumite companii sa constituie o persoana impozabila unica (grup fiscal) in scopuri de TVA.

Masurile de simplificare Pentru tranzactiile de vanzare-cumparare dintre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care au ca obiect deseurile, materialul lemnos sau materiile prime secundare, TVA nu este platita efectiv, ci doar mentionata de cumparatori in decontul TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. A fost extinsa lista produselor pentru care se aplica masurile de simplificare, ce va intra in vigoare incepand cu a 10-a zi urmatoare celei in care va fi comunicata aprobarea de catre Consiliul European cu privire la implementarea acestor masuri, si pana la data de 31 decembrie 2011 pentru urmatoarele categorii de bunuri: - cereale si plante tehnice; - legume si fructe; - carne; - zahar; - faina, paine si produse de panificatie; Masurile de simplificare se vor aplica si pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera. In consecinta, pentru tranzactiile cu astfel de certificate intre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania, beneficiarii vor avea obligatia platii TVA prin aplicarea

mecanismului taxarii inverse.

Obligatiile de raportare privind TVA Perioada fiscala Ca regula generala, perioada fiscala este luna calendaristica. Pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA a caror cifra de afaceri la sfarsitul anului anterior nu a depasit 100.000 de Euro, perioada fiscala este trimestrul calendaristic. Pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic, perioada fiscala devine luna calendaristica in cazul in care persoana impozabila efectueaza in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri. Facturarea Facturile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii interne trebuie emise cel tarziu in cea de-a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care are loc livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. TVA aferenta livrarilor/ prestarilor trebuie raportata in luna in care are loc livrarea. Factura trebuie sa contina informatiile minime cerute de lege prevazute si in Directiva 112/2006. Persoanele impozabile au si posibilitatea de a emite facturi centralizatoare sau facturi in numele furnizorului/prestatorului, si de a emite si arhiva facturile cu ajutorul mijloacelor electronice. Din perspectiva TVA, semnarea si stampilarea facturilor nu mai este obligatorie Evidenta operatiunilor Persoanele impozabile trebuie sa tina evidente complete si detaliate pentru calculul obligatiilor de plata aferente TVA. Deconturile de TVA trebuie depuse la autoritatile fiscale pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale; TVA de plata este datorata pana la aceeasi data. Decontul TVA trebuie predat si pe suport electronic (discheta). Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA trebuie sa plateasca TVA si sa prezinte un decont special de TVA pentru serviciile achizitionate de la non-rezidenti, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania. Aceste obligatii trebuie indeplinite pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care sunt prestate serviciile. Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare livrarii /achizitiei intracomunitare de bunuri sau prestarii/achizitiei de servicii pentru toate operatiunile intracomunitare taxabile efectuate cu persoane impozabile stabilite in alte State Membre, cu anumite exceptii. Contribuabilii mari si mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii

decontului de TVA si a declaratiei recapitulative prin mijloace electronice. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare. Persoanele impozabile trebuie sa depuna si declaratii semestriale pentru livrarile si achizitiile taxabile realizate pe teritoriul Romaniei pe baza de factura. Pentru comertul intracomunitar de bunuri, persoanele impozabile depun si declaratia Intrastat. Corectarea documentelor Daca o persoana impozabila a facturat in mod eronat fara TVA livrari de bunuri / prestari de servicii, iar in urma unui control fiscal autoritatile au stabilit obligatii suplimentare de plata privind TVA, persoana impozabila poate recupera sumele de TVA de la beneficiari prin emiterea unei facturi de corectie, in timp ce beneficiarii isi pot exercita dreptul de deducere in conditiile stabilite de lege. Alte obligatii Incepand cu 1 august 2010, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si servicii, au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, altfel codul de inregistrare in scopuri de TVA nu va fi considerat valabil pentru operatiuni intracomunitare. Rambursarea TVA Daca o companie se afla in pozitia de rambursare a TVA, va trebui sa bifeze rubrica de rambursare a taxei din decontul TVA pentru a solicita efectuarea rambursarii. Exista si posibilitatea reportarii soldului TVA de rambursat pentru a acoperi sumele de plata din deconturile viitoare. Cererile de rambursare trebuie procesate de administratia financiara in termen de 45 de zile de la depunere. Deconturile de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare se solutioneaza numai dupa incadrarea persoanei impozabile de catre autoritatile fiscale intr-o categorie de risc fiscal (mic, mediu sau mare). Astfel, deconturile de TVA cu risc fiscal mic se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare, cele cu risc fiscal mediu cu analiza documentara, iar deconturile cu risc fiscal mare cu inspectie fiscala anticipata. Contribuabilii mari si mijlocii (clasificati ca atare de lege), precum si exportatorii au dreptul la rambursare la cerere, cu control ulterior (rambursarea rapida), cu exceptia cazurilor care prezinta risc fiscal mare. Daca TVA nu este rambursata in termenul stabilit de lege (45 de zile), persoanele impozabile au dreptul sa solicite plata dobanzii pentru sumele respective, in prezent in valoare de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere. Noua procedura de rambursarea a TVA achitata in alte State Membre de catre persoanele

impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, permite depunerea formularelor prin mijloace electronice. Formularele se vor depune prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de ANAF si se vor semna in baza certificatului digital emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Rambursarea TVA catre persoane impozabile stabilite in UE / in afara UE Persoanele impozabile neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pot cere rambursarea sumelor de TVA achitate in Romania in baza cererii de rambursare transmise pe cale electronica autoritatilor din Statul Membru in care sunt stabilite. Cererile vor fi transmise Statului Membru in care solicitantul este stabilit cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului urmator perioadei de rambursare. Prin exceptie, in cazul sumelor de TVA achitate in cursul anului 2009, cererile de rambursare pot fi depuse pana cel tarziu in data de 31 martie 2011. Autoritatile din Statul Membru, in care persoanele impozabile sunt stabilite, vor inainta cererea de rambursare catre organul fiscal competent din Romania, care va comunica solicitantului data primirii cererii. Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este de patru luni de la data primirii cererii de catre autoritatile din Romania, cu posibilitatea prelungirii pana la opt luni in cazul in care autoritatile fiscale solicita informatii suplimentare. Persoanele impozabile stabilite in afara UE au de asemenea dreptul la rambursarea TVA din Romania, in baza acordurilor de reciprocitate incheiate de Romania, care la acest moment are astfel de acorduri cu Elvetia si Turcia.

Cadru legislativ Analize Inapoi