Sunteți pe pagina 1din 125
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI CATEDRA DE GEOTEHNICA SI FUNDATII Conf.dr.ing. Eugeniu MARCHIDANU cor DE GEOLOGIE APLicay, IN INGINERIA CONSTRUCTILOR pentru uzul studentilor " bor ces 1995 In eins dt dina de 1 198 i cts in i de 16 1998 fot ania tcratea CURS DE GEOLOGTE APLICATA IN INGINERIA CONSTRUCTIILOR to pate mpc dee in ca UnvertatTene de Const Buewest Lucrarea nu contine date secrete sau brevetabile, - PREFATA Cursul de GEOLOGIE APLICATA IN INGINERIA CONSTRUCTIILOR, editat In cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, apare la mai bine de 40 ani dupa cursul de GEOLOGIE TEHNICA al profesorului N.StMihailescu, publicat in doua volume la Editura Tehnica Intre ani 1951 si 1955 si la peste 20 ani de la elaborarea In cadrul Instiutului de Construct Bucuresti a lucrarii NOTIUNI DE GEOLOGIE, autor Irena Petrica cost curs a fost elaborat ca 0 necasitate stringenta de a pune la dispozitia studentilor un volum de cunostinte de geologie reactualizate, selectionate si adaptate activitai de inginerie In domeniul constructor. Cursul este destinat studentilor de la Facultatea de Construetii Hidrotehnice, Facultatea de Constructii Civil, Industiale si Agricole si Facultatea de Cai Ferate, Drumuri ‘siPoduri din cadrul Universitat’ Tehnice de Construct Bucuresti Continutul cursului a fest intocmit In conformitate cu necesitatile studentilor de a dobandi notiuni geologice de baza in vederea abordarii in continuare @ cursurilor do CGeatehnica si Fundatit, Mecanica Rocilor, Construct Hidrotehnice sa Volumul cursului este limitat in functie de durata de timp alocata discipline! “Geologie - 28 ore de prelegeri si 14 ore de aplicati. In cole 12 capitole ale cursului au fost selectate principalele probleme de geologic considerate a fi necesare si suficiente pentru asigurarea bazel de cunostinte de la care vitor absolventi sa poata sa-si perfectioneze In continuare pregatirea inginereasca In domeniu, In cadrul cursului a fost inserat si un capitol (Cap.8) care prezinta notiunile generale cu privire la circulatia apoi prin roci, Ulterior, studentii vor putea detalia si aprofunda ‘cunostintele necesare in cadrul unor prelegeri separate de Hidrogeologie pentru construct. De asemenea, s-a considerat ca fiind de mate utilitate itroducerea unui capitol care sa cuprinda ELEMENTE DE GEOECOLOGIE (Cap.12), preocupari sustinute In acest domeniuy, In Romania, fiind de data mal recenta Cursul este insotit de un program de LUCRARI PRACTICE DE GEOLOGIE, pe baza caruia student desfasoara activitate de laborator in vederea recunoasteri si descrieil rmineralelor si rocilor precum si aplicatii de cartografie geologica pentru proiectarea constructor si calculul rezervelor de roci utile folosite ca materiale de construct, Predarea eficienta a Cursului de Geologie necesita un volum important de materiale Pen sigue ities cu sina 0 surat ga neal erst date desene sugestive care auasene "et er sues cate sit tet perce sis psa hp peg Drie optic, cate acoprnd practic ntegu aim Ge melt onae teen * Aura urn con opine nar "arf fos pos fara conto remarcbi doanrel cast MisaGhica de SPF SA. Bucue exes eecas eae pare gras, sctisen si competnta doamneltehican Aina Renee ceca ae dactilografierea si tehnoredactarea Prin mijloace computerizate, “ur preocur pe ie recurs preccupoes Bclenaiomal alec Bileteca Mutpae in cal Untolan eee src Bucwest care a aig mutplareala tip slinunahetecuans den E.Marchidany CUPRINS CAP, 1. DATE GENERALE ASUPRA PAMANTULUI 1.1. Locul Pamdntuu in sistem solar 412 Misedle de revolute s de roa le Pamantulu (1. Donstatea Pamantlu aria ecelerail campull gravitate! a suprafata Pamantul 4.5. Forma si dimensiunie PAu 1.6.Invelisurile externe ale pamantului *\6.1-atmostora 182 Hicrostera 16.3, Biostera (©; stucturainferd a Pamdntlu CAP. 2, DINAMICA SCOARTEI TERESTRE 2.1. Stessul tectonic 22. Aetiunea stressulul tectonic asupra scoartelterestre. “—_Tootia picilortectonice 23. Elemente de teoria geosinclinaelor 2.4, Notiuniprivind faciesurile si varstaformatiunlor geologice 2.4.1, Faciesul 2.42. Varsta formatiunilor geologice CAP. 3. CUTREMURELE DE PAMANT (3). cou naturale car pot gorera come 311 Cause derma soomch 3.1.2. Prbusiri de roci 313. Acct leas 31.4 Actnes svar otnice :: Elementele unui cutremur ‘3.3. Undele seismice 354 ropes unde slmico pn med cu rere habe rte ‘53.2: Tipuri de unde seismice 333, Taecetirundoer solace geste tert 5 2388888 8 BS £

S-ar putea să vă placă și