Sunteți pe pagina 1din 1

127787589.xls.

ms_office

Anexa 6

ANEXA Nr. 6
la procedura

I. Indicatori orientativi*)
1 Deficit de numerar 2. Capitaluri proprii negative 101.02 Capital social varsat 106 Rezerve 117 Pierdere reportata 121 Profit

februarie-2012

Capitaluri proprii negative

+ + + =

0 0 0.00 0.00 0.00

3. Indatorare financiara calculata ca raport: Total datorii IF = x Cifra de afaceri

100

IF =

0.00 1.00

x 100

0.00%

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu) 4. Lichiditate globala: Active circulante Lg = Datorii totale sub 1 an 5. Solvabilitate: Total active S= Total datorii

Lg =

0.00 1.00 0.00 1.00

0.00

S=

0.00 feb.-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 document anexat document anexat n/a document anexat n/a document anexat n/a n/a

II. Alte informatii luna 1. Situatia soldurilor din conturile bancare pentru ultima luna inchisa 512.01 Situatia soldurilor din conturile bancare 2. Situatia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima luna inchisa 531.01 Situatia soldurilor din conturile de numerar 3. Situatia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pt. ultima luna inchisa - sintetic si analitic pt.: administratori, asociati, actionari, directori Situatia analitica a soldului contului 462 Creditori diversi 462 455.01 Situatia analitica a soldului contului 455.01 Asociati conturi curente Situatia analitica a soldului contului 542 Avansuri de trezorerie 542 Situatia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima luna inchisa 4. Situatia soldului contului 409.011 Furnizori debitori pt. cump. de bunuri de nat. stocurilor 409 Situatia soldului contului 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 232 Situatia soldului contului 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 234

Administrator,

___.03.2012

127787589.xls.ms_office \\ Anexa 6

1/1

S-ar putea să vă placă și