Sunteți pe pagina 1din 19
 
478
STANDARDUL INTERNAŢI
ONAL DE AUDIT 530
EŞANTIONAREA ÎN AUDI
T
(În vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pentru perioadele
 cu începere de la sau ulterior datei de 15 decembrie 2009)
 
CUPRINS
Punct
Introducere
Domeniul de aplicare al prezentului ISA 1
2
Data intrării în vigoare
3
Obiectiv
4
Definiţii
5
Cerinţe
 
Proiectarea eşantionului, dimensiunea şi selectarea elementelor de testat
6
8 Efectuarea de proceduri de audit 9
11
 Natura şi cauza deviaţiilor şi denaturărilor 
 12
13 Planific
area denaturărilor 
 14
Evaluarea rezultatelor eşantionării în audit
 15
Aplicare şi alte materiale explic
ative
Definiţii
A1
A3
Proiectarea eşantionului, dimensiunea şi selectarea elementelor de testat
 A4
A13 Efectuarea de proceduri de audit A14
A16
 Natura şi cauza deviaţiilor şi denaturărilor 
 A17
Planificarea denaturărilor 
 A18
A20
Evaluarea rezultatelor eşantionării în audit
 A21
A23
Anexa 1: Stratificarea şi selectarea în funcţie de valoare
 
Anexa 2: Exemple de factori care influenţează dimensiunea eşan
tionului în cazul testelor controalelor
Anexa 3: Exemple de factori care influenţează dimensiunea eşantio
nului în cazul testelor de detaliu
Anexa 4: Metode de selectare a eşantionului
 
 
EŞANTIONAREA ÎN AUDI
T
479
   A   U   D   I   T
 
Standardul Internaţional de Audit (ISA) 530, “Eşantionarea în audit” ar trebui citit în paralel cu ISA 200, “Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de A
u
dit.”
 
EŞANTIONAREA ÎN AUDI
T
 480
Introducere
Domeniul de aplicare al prezentului ISA
1.
Prezentul Standard Internaţional de Audit (ISA) se aplică atunci când auditorul a decis să utilizeze eşantionarea în audit pentru efectuarea  procedurilor de audit. Acesta tratează utilizarea de către auditor a eşantionării statistice şi nestatistice în proiectarea şi selectarea eşantionului de audit, efectuarea de teste ale controalelor şi teste de detaliu, şi evaluarea rezultatelor eşantion
ului. 2.
Prezentul ISA completează ISA 500
,
1
 
care tratează responsabilitatea
auditorului de a pro
iecta şi efectua proceduri de audit pentru a obţine
suficiente probe de audit adecvate pentru a putea formula concluzii
rezonabile pe care auditorul să îşi bazeze opinia. ISA 500 furnizează îndrumări cu privire la metodele de selectare a elementelor de tes
tat, aflate la
dispoziţia
 auditorului, dintre care o metoda este
eşantionarea în audit.
Data intrării în vigoare
 
3.
Prezentul ISA este în vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pentru
 perioadele cu începere de la sau ulterior datei de 15 decembrie 2009.
Obiectiv
4.
Obiectivul auditorului, atunci când utilizează eşantionarea în audit, este de
a
furniza o bază rezonabilă pentru auditor, de formulare a concluziilor cu  privire la populaţia din care este selectat eşantionul.
Definiţii
5. În contextul ISA-
urilor, următorii termeni au semnificaţiile atribuite mai
  jos: (a)
 
Eşantionarea în audit (eşantionare) – 
 Aplicarea procedurilor de audit pentru
mai puţin de 100% din elementele din cadrul unei populaţii cu relevanţă
 pentru audit, astfel încât toate u
nităţile de eşantionare să aibă posibilitatea de a fi selectate, cu scopul de a furniza auditorului o bază rezonabilă în funcţie de care să formuleze concluzii cu privire la între
a
ga populaţie.
1
 
ISA 500, “Probe de audit.”
 

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505