Sunteți pe pagina 1din 5

I

C NU i_/RISTOS ARF TJIC' V'NA


d f ' l u z i c a e ! u l i aT i b u i s c h i 'l

i Ca n t a bi l e , l b era me n t e iVu s El
O_ tl6-vlr

-)+

dv
L; {.1|

'.jy l-1ma r c a t o , Si ma
rul ca_ re-n pom

.bJ
pom C antabile lJris tos re nici

coa

\-. ce Hris

r-__-f,_lr
ale

l)

lr

D o l c e ,p t e t o s o \-

71

tos los

nu

U i n , c l et r e i v o c i n u n a i v o c e a m i j l o c i epro.nungi textul ceielalte |llt/rrdugutafnchisa c c

--v'7 a te nici a vi

Y na

p e Hris

los

in

J J-h

.J

sa

|i-l

t
72

It

S r v o m t tj

i,

5'

Vt_)rtl

ltnt l)

', ,) \/,1

rr I
l-

tJ
lr.u m.os
AJ

^J J_ ltimp

fru

Tlos

LLI

ult ,
-lt
u
fr u mos

T .J

ru

rnos

1l ll 'll

?-r
timp

r
fru

r'\

"r
)i
:>

rnos

P.-' \"----|

| ,rW
-l TTUp ' timp

l--

J.-^-

1l 'il

aft+'
-=*--l |

..'-,i+'
-.-t Jl-

' f-:'-).--*
:>

g
>}
I

,r'
I.-

-,1.-

:>

! ! ! !
I

Nu El a otravitizvoare pom se coace. $i miirul care-n Hristosnu are nici o vina, pe in Ldsali-L Hristos pace. Refren: a Sintem ultim tloare, Sintemultimafloare ln care s-aascunsHristos. N-ocd lcali in picioare, N-ocdlcafiin picioare $i vom trai un timpf rumos. t Nu El a otravf gi graiul $i doina caremult ne place.
74

T
!
!
I

T Jl

:r

t_t: t_l L.

Hrisf nu are nici o vina, os Ldsa !i'L pe Hristas in Pace.


Refreit.

tJuEl a preschimbat oameni Pe fn f iara crudasi raPace. nu Flrisfos are nici o vina, pe Lasafi-L llristosin Pace. Refren"

t:
l L-

I
[-

I I

I l