Sunteți pe pagina 1din 68

Universitatea Politehnica din Timi oara Faculatatea de Mecanic Departamentul IMF

Bazele Proceselor de Fabrica ie


curs pentru studen ii sec iei Inginerie Industrial

Confereren iar dr.ing.

George BELGIU

Timi oara, 2009

Cuprins
1 PRELUCRAREA SUPRAFE ELOR CILINDRICE I CONICE EXTERIOARE ......................................................................................... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 2 STRUNJIREA SUPRAFE ELOR EXTERIOARE ........................................................................................................................................................ 3 Strunjirea suprafe elor cilindrice exterioare .......................................................................................................................................... 3 Strunjirea suprafe elor conice exterioare. ............................................................................................................................................ 15 FREZAREA SUPRAFE ELOR CILINDRICE L CONICE EXTERIOARE .................................................................................................................... 19 RECTIFICAREA SUPRAFE ELOR CILINDRICE L CONICE EXTERIOARE ............................................................................................................. 19 Rectificarea suprafe elor cilindrice exterioare. .................................................................................................................................... 19 Rectificarea suprafe elor conice exterioare.......................................................................................................................................... 23 PROCEDEE DE NETEZIRE A SUPRAFE ELOR CILINDRICE EXTERIOARE ............................................................................................................. 25 Strunjirea de netezire............................................................................................................................................................................. 25 Lepuirea (rodarea) ................................................................................................................................................................................ 25 Supranetezirea (vibronotezirea)............................................................................................................................................................ 27 Lustruirea............................................................................................................................................................................................... 28

PRELUCRAREA SUPRAFE ELOR CILINDRICE L CONICE INTERIOARE ....................................................................................... 28 2.1 BURGHIEREA G URILOR .................................................................................................................................................................................. 28 2.1.1 Ma inile-unelte. ..................................................................................................................................................................................... 31 2.1.2 A ezarea i fixarea pieselor................................................................................................................................................................... 35 2.1.3 Scule a chietoare ................................................................................................................................................................................... 36 2.1.4 Metode de burghiere.............................................................................................................................................................................. 37 2.1.5 Regimul de a ehiere la burghiere.......................................................................................................................................................... 38 2.1.6 Probleme de precizia prelucr rii Ia burghiere .................................................................................................................................... 39 2.2 L RGIREA G URILOR ....................................................................................................................................................................................... 40 2.2.1 Caracteristici tehnologice ..................................................................................................................................................................... 40 2.2.2 Ma inile-unelte ...................................................................................................................................................................................... 40 2.2.3 Scule a ehietoare ................................................................................................................................................................................... 41 2.2.4 Regimul de a chiere............................................................................................................................................................................... 41 2.3 ADNCIREA G URILOR .................................................................................................................................................................................... 41 2.3.1 Adncirea conic ................................................................................................................................................................................... 42 2.4 LAMAREA ......................................................................................................................................................................................................... 42 2.5 ALEZAREA G URILOR CILINDRICE................................................................................................................................................................... 43 2.5.1 Ma inile-unelte ...................................................................................................................................................................................... 44 2.5.2 Scule a chietoare ................................................................................................................................................................................... 44 2.5.3 Regimul de a ehiere............................................................................................................................................................................... 44 2.5.4 Probleme de precizie la prelucrarea de alezare ................................................................................................................................... 45 2.6 PRELUCRAREA G URILOR CONICE PE MA INI DE G URIT L PE MA INI DE G URIT, ALEZAT L FREZAT ORIZONTALE ................................. 45 2.7 STRUNJIREA SUPRAFE ELOR CILINDRICE INTERIOARE .................................................................................................................................... 46 2.7.1 Strunjirea interioar pe strung normal ................................................................................................................................................. 46 2.7.2 Strunjirea interioar pe strung revolver ............................................................................................................................................... 47 2.7.3 Strunjirea interioar pe strung carusel................................................................................................................................................. 47 2.8 STRUNJIREA G URILOR CONICE ....................................................................................................................................................................... 49 2.9 STRUNJIREA INTERIOAR PE MA INI DE G URIT, ALEZAT L FREZAT ORIZONTALE ....................................................................................... 49 2.10 RECTIFICAREA INTERIOAR A G URILOR CILINDRICE .................................................................................................................................... 52 2.11 RECTIFICAREA INTERIOARA A G URILOR CONICE ........................................................................................................................................... 54 2.12 BRO AREA G URILOR ...................................................................................................................................................................................... 55 2.12.1 Caracteristici tehnologice ..................................................................................................................................................................... 55 2.12.2 Ma inile-unelte ...................................................................................................................................................................................... 55 2.12.3 A ezarea pieselor................................................................................................................................................................................... 55 2.12.4 Scule a ehietoare ................................................................................................................................................................................... 56 2.12.5 Regimul de a chiere............................................................................................................................................................................... 57 2.13 PROCEDEE DE NETEZIRE A SUPRAFE ELOR CILINDRICE INTERIOARE .............................................................................................................. 57 2.13.1 Strunjirea interioar de netezire ........................................................................................................................................................... 57 2.14 HONUIREA G URILOR ...................................................................................................................................................................................... 58 2.15 LEPUIREA SUPRAFE ELOR INTERIOARE ........................................................................................................................................................... 59

PROCESE DE PRODUC IE, PROCESE TEHNOLOGICE L ELEMENTELE LOR COMPONENTE................................................. 59 3.1 3.2 TIPURILE DE PRODUC IE N CONSTRUC IA DE MA INI .................................................................................................................................... 61 CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP I A NORMEI TEHNICE DE PRELUCRARE .............................................................................................. 63

BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................................................................................................... 68

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

Prelucrarea suprafe elor cilindrice i conice exterioare

Suprafe ele cilindrice exterioare, care se g sesc pe majoritatea tipurilor de piese existente n construc ia de ma ini se prelucreaz , n func ie de condi iile tehnice prescrise, prin strunjire, frezare, rectificare. Dac snt necesare condi ii de precizie i calitate de suprafa superioare, se folosesc metode de netezire a suprafe elor: strunjire de netezire, lepuire, vibro-netezire, lustruire i rulare prin deformare plastic . Suprafe ele conice exterioare se prelucreaz prin strunjire i rectificare.

1.1 1.1.1

Strunjirea suprafe elor exterioare Strunjirea suprafe elor cilindrice exterioare

Strunjirea pieselor cu suprafe e cilindrice exterioare se poate realiza pe diferite strunguri i anume: strunguri normale (universale, ca in Figura 1, unde 1 motor, 2 ac ionare de avans, 3 p pu a fix i CV, 10 c rucior (sanie longitudinal ), 11 portcu it, 12 sania transversal , 16 p pu a mobil ). Aceste strunguri sunt predominante n produc ia de serie mic i mijlocie. Se clasific dup puterea nominal a motorului de ac ionare i dup dimensiunile maxime ale piesei de prelucrat (diametrul maxim de strunjire i distan a maxim ntre vrfuri). strunguri revolver. Aceste strunguri au capete revolver n care se monteaz portscule cu sculele necesare prelucr rii pieselor. Patru construc ii de capete revolver sunt prezentate n Figura 2 (a cap revolver tambur, b cap revolver radial, c cap revolver plan, d cap revolver disc).

Figura 1 strunguri de copiat mecanice, electrice sau hidraulice. Acestea utilizeaz sisteme mecanice, electrice sau hidraulice pentru palparea unui ablon (model) pentru comanda mi c rii de avans a sculei. Aceste strunguri au fost n general nlocuite de c tre strungurile cu CNC moderne. strunguri automate mono- sau multiaxe. Se utilizeaz n produc ia de mas sau serie mare. Aceste strunguri asigur prelucrarea automat a pieselor din bar sau semifabricat. Se caracterizeaz prin prelucrarea n mai multe puncte, care este completat la strungurile multiaxe prin prelucrare par ial . n Figura 3 se prezint construc ia unui strung multiaxe cu ac ion ri de avans hidraulice (1 batiu, 2 p pu a arborilor principali, 4 tamburul AP-urilor, 5 motor electric, 10 sanie transversal ). strunguri carusel. Aceste strunguri se utilizeaz pentru prelucrarea pieselor tip disc. Sunt dotate cu CNC i utilizeaz tamburi, s nii pentru strunjire frontal i s nii transversale. n Figura 4 se prezint cteva exemple de strunguri carusel (a cu un montant cu sanie principal pe stnga, cu sanie cu cap revolver rectangular pe dreapta, i sanie lateral pe dreapta, b cu un montant cu sanie transversal i sane lateral , i cu dou capete revolver rectangulare, c cu doi montan i deplasabili, d cu un montant deplasabil). strunguri cu CNC. n Figura 5 se prezint un strung cu comand numeric n construc ie cu cap revolver (figura a) i n construc ie cu magazin de scule (figura b). Se remarc : 1 batiu, 2 p pu a fix , 3 ME de avans, 4 sanie transversal , 5 ME principal, 6 p pu a mobil , 7 cap revolver tip disc, 13 sanie longitudinal , 17 magazin de scule. La strungurile cu CNC (Computer Numerical Control comanda numeric asistat de calculator) arborele principal (AP) este ac ionat direct de la un motor cu tura ie reglabil printr-o transmisie cu curele sincrone sau o cutie de viteze. Pozi ionarea s niilor se realizeaz prin ac ion ri cu uruburi conduc toare cu bile, de mare precizie. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 3

Pozi ia unghiular a AP este verificat prin utilizarea unui sistem de m surare rotativ, cuplat prin controler cu mi carea de avans pentru sincronizarea rota iei AP cu avansul longitudinal (la prelucrarea filetelor de exemplu). de asemenea, strunjirea pieselor cu suprafe e cilindrice exterioare se poate realiza i pe centre de prelucrare prin strunjire, ca n Figura 6. Utilizarea unei adoua s nii longitudinale la strung conduce la apari ia unei MU cu 4 axe, care permite cre terea volumului produc iei datorit diviz rii opera iilor (prelucr ri succesive). Se utilizeaz n mod frecvent o ax C pentru pozi ionarea unghiular a AP-ului, n combina ie cu scule ac ionate electric pentru opera iile de g urire i frezare, n timp ce se poate utiliza ocazional o ax Y ca a treia ax de deplasare liniar . Dac un strung cu CNC dispune de sisteme de memorie i de sisteme de manipulare pentru piese i scule, atunci se nume te centru de prelucrare prin strunjire. Exist o varietate de sisteme de schimbare automat a sculelor (magazine tip tambur, lan sau disc) sau pentru schimbarea capetelor de a chiere n urma uzurii. Stocarea informa iilor despre scule se face adesea pe palete sau pe magazinele conveior. Exist de asemenea sisteme pentru schimbarea automat a bacurilor de prindere sau antregului dispozitiv de prindere, ct i sisteme pentru urm rirea sculelor sau m surarea pieselor.

Figura 2

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

Figura 3

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

Figura 4

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

Figura 5 Alegerea tipului de strung se face func ie de seria de fabrica ie, forma i dimensiunile piesei, productivitatea ma inii-unelte, costul prelucr rii pe ma ina respectiv etc. A a de exemplu, piesele cu formele i dimensiunile de gabarit din Figura 7 se pot prelucra att pe un strung universal (a), ct i pe un strung revolver (b), strung automat mono- sau multiax (c) ori pe un centru de prelucrare prin strunjire (d), ns factorul care decide asupra alegerii tipului de strung este num rul pieselor fabricate anual. Curbele din Figura 8 delimiteaz domeniile de folosire economic a ma inilor din grupa strungurilor, n func ie de num rul pieselor identice prelucrate i de dimensiunile lor. Aceste domenii au fost stabilite din condi ia ob inerii costului minim al prelucr rii. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 7

Figura 6 Num rul limit de piese pentru care este ra ional, din punct de vedere economic, s se transfere prelucrarea pe strunguri mai productive este influen at n mare m sur de forma piesei i de num rul fazelor de prelucrare necesare, deci al sculelor a chietoare. Astfel, strunjirea pieselor pe strungul revolver este ra ional numai dac pentru prelucrarea complet a piesei respective este necesar un num r mai mare de scule, pentru a se folosi ct mai multe dintre pozi iile pentru scule ale capului revolver. Dac prin forma ei piesa necesit pentru prelucrare pu ine scule (de exemplu numai dou cu ite), utilizarea strungului revolver poate s nu fie ra ional , deoarece nu prezint avantaje fa de strungul universal. Strunjirea Figura 7 suprafe elor cilindrice exterioare se execut de obicei n dou faze: strunjirea de degro are, cu precizia de prelucrare pn la treptele 12...13 ISO i cu rugozitatea suprafe ei Ra 25 m ; strunjirea de finisare, cu precizia de prelucrare pn la treptele 10...11 ISO i cu rugozitatea Ra 3,2 m. n unele cazuri, cnd semifabricatul este foarte precis, strunjirea se execut ntr-o singur etap , f r s mai fie mp r it n degro are i finisare. Aceast strunjire ntr-o singur etap care n documenta ia tehnologic este notat pe scurt strunjire" se execut pe suprafa a brut , ns cu regimuri de a chiere apropiate de regimurile de finisare.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

La strunjirea de degro are se ndep rteaz cea mai mare parte a adaosului de prelucrare, urm rindu-se s se ob in pentru suprafe ele prelucrate, forme i dimensiuni ct mai apropiate de cele ale piesei finite. Din punctul de vedere al regimului de a chiere, strunjirea de degro are se caracterizeaz prin valori mari ale adncimii de a chiere i avansului, n timpul prelucr rii apar for e de a chiere mari, astfel c puterea consumat n procesul de a chiere este mare, iar sistemul tehnologic elastic (STE) este puternic solicitat. La degro are nu se urm re te n mod deosebit ob inerea preciziei i calit ii suprafe ei, condi ii care vor fi realizate ulterior la finisare. Strunjirea de finisare are rolul de a ob ine o anumit precizie i calitate a suprafe elor, iar dac este ultima opera ie, s asigure dimensiunile suprafe ei finite. Regimul de a chiere la finisare se caracterizeaz prin adncimi mici de a chiere, avansuri mici i viteze de a chiere mari, astfel c solicitarea sistemului tehnologic este redus . n unele cazuri, ntre strunjirea de degro are i cea de finisare se introduce o strunjire intermediar , de semifinisare. Strunjirea de semifinisare este necesar n cazul adaosurilor de prelucrare mari, care nu pot fi ndep rtate n ntregime la strunjirea de degro are urmat direct de finisare. La fabrica ia de serie i de mas , strunjirea de degro are a suprafe elor cilindrice ale pieselor se face pe strunguri separate, cu putere mai mare fa de strungurile pe care se fac opera iile de finisare; aici se ine seama i de faptul c ma inile pe care se realizeaz degro area, datorit strunjirii Figura 8 unor adaosuri mari de prelucrare, cu for e de a chiere mari i pierd precizia n decursul exploat rii i nu mai pot asigura condi iile tehnice mai ridicate impuse prelucr rii de finisare.

Figura 9 La prelucrarea suprafe elor cilindrice exterioare pe ma inile din grupa strungurilor se folosesc urm toarele metode de a ezare a pieselor: a ezare ntre vrfuri, n mandrine de diferite tipuri, pe dorn, n dispozitive speciale. a) Prelucrarea ntre vrfuri. Se prelucreaz ntre vrfuri, n special suprafe ele exterioare ale pieselor la care lungimea l este mult mai mare dect diametrul d (l > 6d). G urile de centrare constituie baze tehnologice pentru opera iile de strunjire i de rectificare a suprafe elor cilindrice exterioare, fiind folosite de asemenea, la controlul piesei prelucrate i la recondi ion rile la care vor fi supuse piesele. Datorit rolului pe care l au, g urile de centrare trebuie executate cu aten ie deosebit . La centruire trebuie s se respecte urm toarele condi ii: conicitatea g urii s coincid cu cea a vrfului de centrare, pentru a ob ine contactul corect dintre suprafa a g urii i a vrfului i a se evita situa iile din Figura 9 care duc la uzura rapid a vrfului i g urii; Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 9

cele dou g uri de centrare trebuie s fie coaxiale. Dezaxarea g urilor de centrare, vezi Figura 10 , face ca piesa s nu se reazeme pe vrfuri cu ntreaga suprafa a g urii de centrare, se produce uzura rapid a g urilor i a vrfurilor, iar adaosul de prelucrare de pe suprafa a cilindric devine neuniform pe lungime; g urile de centrare trebuie executate pe axa geometric a semifabricatului laminat sau forjat, pentru ca adaosul de prelucrare pe suprafa a cilindric exterioar , s fie ct mai uniform repartizat; n acest fel se evit varia ia mare a valorii for elor de a chiere, care poate conduce la erori de form ale suprafe ei exterioare prelucrate. La prelucrarea pieselor ntre vrfuri, momentul de torsiune se transmite de la arborele principal al strungului (AP) la pies cu ajutorul unui antrenor pentru strung i al flan ei de antrenare, Figura 11. Flan a (1) se n urubeaz pe cap tul arborelui principal i este prev zut cu bol ul de antrenare (2). O vedere izometric astfel de dispozitiv este prezentat n Figura 12. Figura 10 a instal rii piesei ntr-un

Figura 11

Figura 12 La prelucrarea ntre vrfuri a arborilor lungi, pentru a se m ri rigiditatea piesei se folosesc lunete, deobicei cnd L > 12D. Se utilizeaz lunete fixe (Figura 13) sau mobile (Figura 14) . Luneta fix se a az pe ghidajele batiului, aproximativ la jum tatea piesei de prelucrat. n acest fel rigiditatea piesei se m re te de 8...10 ori. Aceast m rire apreciabil a rigidit ii se datore te mic or rii lungimii dintre reazemele piesei de prelucrat. Pentru a permite prelucrarea piesei la tura ii mai ridicate, se folosesc lunete prev zute cu role sau rulmen i. nainte de a ezarea n lunet , pe semifabricat se strunje te deobicei un fus ,,la suprafa curat ", pentru rezemarea piesei n lunet . n loc de a se strunji un fus, uneori pe semifabricat se monteaz o buc special care fixeaz pozi ia semifabricatului fa de axa de rota ie.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

10

Figura 13

Figura 14 Luneta mobil se fixeaz pe c rucior i se deplaseaz mpreun cu acesta, n urma cu itului. Astfel de lunete se folosesc la strunjirea arborilor lungi i sub iri. b) Prelucrarea pieselor n mandrin . Se deosebesc urm toarele categorii de mandrine: universale cu trei bacuri, platouri cu patru bacuri, mandrine cu dou bacuri, mandrine cu buc elastic , mandrine pneumatice, hidraulice i electromagnetice;. n dispozitivele de prindere din categoria mandrinelor se prelucreaz n general piesele cu lungime relativ mic L < (5...6)D, din bar laminat , semifabricate matri ate, forjate liber sau turnate. Semifabricatul a ezat i fixat n mandrin are partea frontal liber i poate fi prelucrat att pe suprafa a exterioar de revolu ie, ct i pe fa a sa frontal , precum i la interior. Universalul cu trei bacuri prezentat n Figura 15 b) realizeaz autocentrarea piesei de prelucrat, prin deplasarea radial simultan a bacurilor. Dezavantajul principal al acestor universale const n faptul c i pierd relativ repede precizia de centrare a pieselor. Precizia de centrare a pieselor n universal este de circa 0,1 mm la universalele noi i de 0,15...0,4 mm pentru cele vechi. Pentru a p stra un timp mai ndelungat precizia de centrare a universalelor se recomand s nu se fixeze (pe ct posibil) piese cu suprafa exterioar brut , cu defecte mari de la forjare sau turnare i cu abateri mari de la forma cilindric .

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

11

Platourile cu patru bacuri se folosesc pentru prinderea pieselor rotunde cu diametre mari i pentru piese cu form nesimetric . Cele patru bacuri se deplaseaz radial, fiind ac ionate independent unul fa de altul. Deoarece platoul nu realizeaz autocentrarea piesei, nainte de prelucrare este necesar centrarea piesei pe platou. Dac se nl tur bacurile, se ob ine platoul simplu, pe care se pot prinde piese cu form asimetric cu ajutorul unor bride sau col are fixate n canalele platoului. Dup centrarea piesei pe platou se ob ine o precizie de centrare de 0,05...0,1 mm. Mandrinele cu dou bacuri sunt prev zute cu un urub dreaptastnga, prin ac ionarea c ruia cele dou bacuri se deplaseaz radial. Se folosesc pentru fixarea pieselor mici, cu form neregulat (arm turi, piese turnate, piese forjate etc.) i pentru astfel de piese f lcile mandrinei se execut corespunz toare cu forma piesei de prelucrat. Figura 15

Figura 17 Figura 16 Mandrinele cu buc e elastice se folosesc pe scar larg pentru strngerea materialului sub form de bar din care se prelucreaz succesiv mai multe piese. Aceste mandrine echipeaz strungurile revolver i strungurile automate. n Figura 16 se prezint o mandrin cu buc elastic , cu fixarea prin tragerea buc ei (ca n figur ). Exist i mandrine care func ioneaz prin mpingere. O vedere izometric a unei buc e elastice este prezentat n Figura 17. Avantajul buc elor elastice n compara ie cu universalul cu trei bacuri const n aceea c nu deterioreaz suprafa a piesei fixate i asigur o precizie de centrare pn la 0,03...0,05 mm. Pentru func ionarea corect (strngere Figura 18 sigur ) a mandrinei cu buc elastic i pentru a se m ri durata de serviciu a acesteia, este necesar ca diametrul semifabricatului n zona de strngere n mandrin s fie suficient de precis: toleran ele la diametru s nu dep easc precizia 12 ISO. Abaterile mari la diametrul semifabricatului pot provoca avarii n sistemul de strngere. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 12

cazuri:

c) Prelucrarea pieselor pe dorn. Pe dorn se prelucreaz piese cu gaur central , n urm toarele

cnd trebuie s se ob in o concentricitate riguroas a suprafe elor exterioare prelucrate cu gaura prelucrat ; la prelucrarea pieselor care au gaura (cavitatea) neprelucrat ns pentru care trebuie s se ob in o grosime uniform a pere ilor la strunjirea exterioar ; la prelucrarea unor suprafe e exterioare cilindrice excentrice fa de gaur . Dornul pe care se a az piesa la rndul lui, poate fi a ezat pe ma ina-unealt ntre vrfuri (ca n Figura 18 ), n universal i vrful p pu ii mobile sau n consol . Dornurile n consol se folosesc pentru prelucrarea pieselor cu lungime mic . Dup construc ia elementelor de centrare, dornurile se pot mp r i n dornuri rigide i dornuri extensibile.

1.1.1.1

Scheme de strunjire pe strunguri universale

Pentru arborii netezi, strunjirea de degro are nu ridic probleme deosebite. Se recomand ca adaosul de prelucrare pentru degro are s fie nl turat ntr-o singur trecere. Dac ns adaosul este mare i sistemul tehnologic nu are rigiditate suficient , degro area se va face n mai multe treceri. Pentru arborii n trepte, prelucra i din bar laminat , strunjirea de degro are se poate executa dup mai multe scheme de prelucrare, ( Figura 19 ).

Figura 19 La strunjirea dup schema din figura a), pentru ob inerea fiec rei trepte a arborelui strunjirea se face ncepnd de la cap tul piesei i deci pentru un arbore cu trei trepte prelucrarea va necesita trei treceri. La aceast variant , adncimea de a chiere la o trecere i solicitarea ma inii sunt mici, iar timpul de prelucrare este mare. La strunjirea dup schema din figura b), fiecare treapt a arborelui se strunje te separat: treapta A din cauza adaosului de prelucrare mare se strunje te n dou treceri, treptele B i C ntr-o trecere. Dac n schemele din figurile a) i b) se folose te acela i regim de a chiere, adic dac produsul nf = const, atunci schema b) este mai avantajoas , deoarece lungimea de prelucrare este mai mic i deci timpul de baz este mai mic. Schema din figura c) este o combina ie a primelor dou scheme. La strunjirea arborilor n trepte, matri a i, la care adaosul de prelucrare este mic, se folose te schema de prelucrare din Figura 20. La strunjirea de finisare a arborilor n trepte, ordinea de prelucrare a treptelor depinde de bazele func ionale, precum i de metoda de m surare (cotare) a lungimilor treptelor. n cazul strunjirii arborilor cu diferen e mari ntre diametrele Figura 20 treptelor, se va urm ri s se mic oreze ct mai pu in rigiditatea arborelui n timpul prelucr rii, adic s se nceap prelucrarea cu treapta de diametru maxim, iar treapta cu diametrul minim s fie prelucrat ultima. La stabilirea tehnologiei de strunjire a arborilor se va urm ri totodat ca timpul de baz i cel auxiliar s fie ct mai mic.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

13

1.1.1.2

Scheme de strunjire pe strunguri semiautomate multicu ite.

Principiul concentr rii opera iilor la strunjire se realizeaz prin prelucrarea simultan a mai multor suprafe e cilindrice cu mai multe cu ite, pe strunguri semiautomate multicu ite. Aceste strunguri se folosesc pe scar larg la produc ia de serie i de mas . n Figura 21 se prezint schema strunjirii de degro are a unui arbore neted pe strungul semiautomat multicu ite. Cele trei cu ite se deplaseaz simultan, fiecare pe sectorul s u, iar lungimea cursei c ruciorului este egal cu 1/3, deoarece pe c rucior snt fixate trei cu ite. n acest caz timpul de baz este :

tb

l l1 l2 3f n

F cnd compara ia cu timpul de baz pentru strunjirea aceleia i suprafe e pe strungul universal, care este :

tb

l l1 l2 f n

Figura 21

se vede c pe strungul semiautomat multicu ite timpul de baz este de attea ori mai mic, cte cu ite strunjesc simultan suprafa a cilindric . Pentru strunjirea suprafe elor cilindrice exterioare pe strungul multicu ite, se pot folosi trei scheme de prelucrare: cu avans longitudinal, cu avans de p trundere urmat de avans longitudinal, cu avans transversal. n Figura 22 este prezentat schema strunjirii cu avans longitudinal. Fiecare cu it este reglat la diametrul respectiv. Pe m sura deplas rii longitudinale a c ruciorului, cu itele intr succesiv n a chiere. Lungimile diferitelor trepte ale arborelui, care trebuie ob inute prin strunjire snt determinate de pozi ia reciproc a cu itelor. Lungimea cursei c ruciorului portcu ite este egal cu suma lungimilor treptelor strunjire la o Figura 22 singur curs de avans longitudinal: Lc = l1+ l2 + l3 Se observ c dup schema din figura Figura 22 se pot prelucra numai arbori la care diametrele treptelor se m resc spre mijlocul arborelui. P pu a mobil a strungului trebuie s aib o form special , care s permit trecerea liber a cu itelor chiar cnd acestea snt reglate foarte aproape de axa de simetrie a piesei prelucrate. n Figura 23 se prezint schema strunjirii cu avans de p trundere urmat de avans longitudinal. La aceast schem , cu itele ncep prelucrarea semifabricatului simultan sau simultan-succesiv i nu succesiv de la cap tul piesei ca la prima schem . La nceput c ruciorul se deplaseaz n sens transversal, primind comanda de la un mecanism special de copiere, pn la adncimea necesar i apoi c ruciorul se deplaseaz n direc ie longitudinal . Lungimea cursei longitudinale a c ruciorului Lc este egal cu lungimea treptei celei mai lungi: Lc = lmax

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

14

Aceast metod se poate folosi cu condi ia ca ntregul adaos de pe fiecare treapt s poat fi ndep rtat ntr-o singur trecere. O variant a acestei metode este ar tat n Figura 24. Aici, pentru mic orarea lungimii cursei c ruciorului, treapta mai lung l1 se strunje te cu dou cu ite (n general se pot folosi mai mult de dou cu ite). Pentru piesa din aceast figur este respectat condi ia:

l2

l3

l1 2

i n acest caz lungimea cursei c ruciorului este egal cu lungimea treptelor mai scurte, adic :

lc

l2

l3

Schema de strunjire cu mai multe cu ite reglate pe aceea i treapt se utilizeaz mai ales pentru strunjirea de degro are. n Figura 25 se prezint schema strunjirii cu avans transversal. Figura 23 La aceast schem , fiecare cu it prelucreaz suprafa a respectiv numai cu avans transversal, iar l imea cu itelor corespunde suprafe ei prelucrate. Aceast metod se poate folosi la prelucrarea fusurilor scurte cilindrice, conice sau profilate ale arborilor. Strungurile multicu ite se pot folosi att pentru strunjirea de degro are ct i pentru cea de finisare. Precizia strunjirii de degro are pe strungul multicu it se ncadreaz n treptele 12...13 ISO, iar precizia strunjirii de finisare n treapta de precizie 11 ISO.

1.1.2

Strunjirea suprafe elor conice exterioare.

Suprafe ele conice exterioare se pot strunji pe strunguri universale, pe strunguri revolver, pe strunguri carusel i pe strunguri cu CNC.

1.1.2.1

Pe strunguri universale

Suprafe ele conice exterioare se prelucreaz : prin deplasarea transversal a p pu ii mobile, prin rotirea saniei portFigura 24 cu it, cu rigle de copiat, cu cu ite late. a) Prin deplasarea transversal a p pu ii mobile. Se folose te la prelucrarea suprafe elor conice lungi cu conicitate mic , pentru motivul c deplasarea pe direc ie transversal a p pu ii mobile este limitat . Corpul p pu ii mobile, Figura 26 , se deplaseaz perpendicular pe linia vrfurilor strungului cu distan a h, i datorit acestei deplas ri axa semifabricatului formeaz un anumit unghi cu linia vrfurilor. Ca urmare, la mi carea de avans longitudinal a c ruciorului, cu itul va prelucra o suprafa conic . Deplasarea h a vrfului p pu ii mobile este: unde este jum tate din unghiul la vrf al conului. Se observ c :

h l sin

tg
i deci,

D d 2l

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

15

h
sau:

L h

D d cos 2 l L K cos 2

n care m rimea se nume te conicitate conform STAS 2285-71. Pentru toate valorile K < 810', adic pentru toate valorile conicit ii K 1:3,5 , avem cos > 0,99. Prin urmare, dac este admis o eroare de ordinul a 1%, atunci se ob ine:

D d l

2tg

L K cos 2 l K 2

L D d 2 l
conic pe toat lungimea, deplasarea necesar a

n cazul particular cnd l = L, adic piesa are suprafa p pu ii mobile este :

D d l

Figura 25 Figura 26 Dezavantajul acestei metode este c g urile i vrfurile de centrare se uzeaz neuniform, deoarece rezemarea nu se face corect pe ntreaga suprafa a g urilor de centrare. Pentru a evita uzura neuniform a g urilor de centrare se pot folosi vrfuri sferice. De asemenea, datorit faptului c adncimea g urilor de centrare nu este identic la toate piesele din lot, se va ob ine o valoare variabil a conicit ii suprafe ei strunjite la diferite piese ale lotului. b) Prin rotirea saniei portcu it a c ruciorului. Metoda se folose te pentru strunjirea suprafe elor conice exterioare i interioare precise, cu lungime mic , ca n Figura 27. Lungimea conului este limitat de cursa saniei portcu it. Sania portcu it este rotit n jurul axei verticale cu unghiul . Unghiul de rotire se cite te pe scala circular a pl cii rotative pe care este montat sania portcu it. Avansul saniei portcu it este manual, de aceea metoda are o productivitate mic i se folose te la produc ia de serie mic i individual .

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

16

Figura 27

Figura 28 c) Cu ajutorul riglei de copiat. Aceast metod se folose te la prelucrarea suprafe elor conice cu nclina ie mic i lungime mare, ca n Figura 28. Rigla (1) se fixeaz la nclina ia necesar pe placa (2) ata at la batiu. Pe rigl se deplaseaz patina (3) solidarizat printr-un bra cu sania transversal . Avansul transversal este decuplat. La deplasarea longitudinal cu avans automat a c ruciorului, cu itul (4) este obligat de deplasarea patinei (3) pe rigla de copiat s se deplaseze simultan i n direc ia transversal , ob innduse suprafa a conic . d) Strunjirea cu cu ite late. Metoda se folose te pentru suprafe e conice cu lungimea generatoarei de pn la 50...70 mm. Cu itul se fixeaz cu t i ul paralel cu generatoarea conului i strunjirea se face numai cu avans transversal, ca n Figura 29 , a). Sau b). n Figura 29 , b).se prezint o strunjire cu un cu it profilat prismatic.

Figura 29

1.1.2.2

Pe strunguri revolver

Prelucrarea suprafe elor conice exterioare se poate face cu cu ite late cu t i nclinat n cazul unor suprafe e scurte, sau cu dispozitiv de copiere pentru suprafe e cu lungime mare. n Figura 30 se prezint schema unui dispozitiv pentru strunjire conic prin copiere pe strung cu disc revolver. Pe peretele din spate al batiului se fixeaz rigla de copiat (1) care este urm rit de un urub (2), solidarizat printr-un suport cu discul revolver (3). n timpul deplas rii longitudinale cu avans automat a capului revolver, urubul (2) oblig discul portscul s se roteasc astfel nct cu itul se va ndep rta de axa piesei care se prelucreaz , realiznd suprafa a conic . n timpul strunjirii, urubul de copiere este ap sat pe rigla de copiat manual, de la roata de mn Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 17

pentru rotirea discului portscul . Pe acela i principiu de lucru se realizeaz pe strungul revolver, ablonul avnd profilul necesar.

i strunjirea suprafe elor profilate

Figura 30

Figura 31

Pe strungurile cu turel -revolver struujirea suprafe elor conice se face, de asemenea, cu dispozitive cu rigl de copiat.

1.1.2.3

Pe strunguri carusel

Strunjirea suprafe elor conice se poate realiza prin nclinarea saniei portscul vertical cu un unghi egal cu jum tate din unghiul la vrf al conului, ca n Figura 31. Prin aceast metod se pot strunji suprafe e conice exterioare i interioare cu unghiul de nclinare n limitele de la 0 la 45. n cazul unor suprafe e cu unghi la vrf mai mare de 45, se nclin sania port-scul i totodat se recurge la cuplarea simultan a avansului vertical i a celui orizontal, ca n Figura 32. Datorit nclin rii saniei i compunerii avansurilor, se ob ine avansul rezultant f, paralel cu generatoarea conului. Este necesar s se determine valoarea unghiului de nclinare al saniei, fiind alese valorile avansurilor a" i ,,b". Se observ c :

a sin(90 a) sin

b sin

deci: Pentru suprafe ele conice scurte, cu lungimea generatoarei pn la 50...70 mm se pot folosi cu ite late cu t i ul a ezat paralel cu generatoarea conului. Prelucrarea cu astfel de cu ite se execut cu avansuri mici i vitez de a chiere mic . Valoarea avansului se ia de 0,01...0,08 mm/rot n func ie de l imea suprafe ei prelucrate. Suprafe ele conice se pot de asemenea strunji pe strungul carusel cu ajutorul unor dispozitive de copiat. Exist dispozitive de copiere universale cu care se pot prelucra att suprafe e conice, ct i suprafe e profilate de diferite forme. De remarcat c la majoritatea ma inilor-unelte moderne cu comand numeric (MU-CNC), func iile dispozitivelor de copiat sau strunjit conic au fost preluate ce controler.

b cos a b arcsin cos a

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

18

Figura 32

Figura 33

1.2

Frezarea suprafe elor cilindrice l conice exterioare

Frezarea suprafe elor cilindrice i conice exterioare, se execut pe ma ini-unelte moderne cu comand numeric (MU-CNC), de obicei centre de prelucrare prin strunjire sau frezare.

1.3

Rectificarea suprafe elor cilindrice l conice exterioare

Rectificarea este utilizat frecvent ca opera ie final pentru ob inerea unei mari precizii dimensionale i a unei calit i superioare a suprafe ei. Rectificarea suprafe elor cilindrice i conice exterioare ale pieselor c lite este procedeul cel mai economic i de multe ori singurul posibil pentru ob inerea condi iilor tehnice prescrise. La semifabricatele turnate sau matri ate foarte precis, cu adaosuri minime de prelucrare, rectificarea se poate folosi pentru prelucrarea semifabricatului netratat termic, direct ca opera ie de finisare, f r o prelucrare prealabil prin strunjire.

1.3.1

Rectificarea suprafe elor cilindrice exterioare.

Rectificarea suprafe elor cilindrice exterioare se poate face pe ma ini de rectificat rotund, pe ma ini de rectificat universal i pe ma ini de rectificat f r vrfuri. Pe ma inile de rectificat rotund i universal, rectificarea suprafe elor cilindrice exterioare se face deobicei ntre Figura 34 vrfuri. n Figura 34 se prezint o ma in -unealt de rectificat cilindric exterior cu CNC, cu urm toarele axe: X axa p pu ii de rectificat, Z sania piesei, U capul de m surare a pozi iei transversale, V comanda capului de m surare a diametrului piesei, W pozi ionarea longitudinal a capului de m surare a diametrului. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 19

1.3.1.1

Rectificarea ntre vrfuri

Ca procedee de rectificare ntre vrfuri se deosebesc: a) Rectificarea cu avans longitudinal, prezentat n Figura 33. La acest procedeu piesa de rectificat fixat ntre vrfuri efectueaz mi carea de rota ie i mi carea de avans longitudinal alternativ. Avansul transversal se execut la sfr itul fiec rei curse sau a unei curse duble. La unele construc ii de ma ini de rectificat, mi carea de avans longitudinal este executat de p pu a port-piatr . Pentru ob inerea formei i calit ii de suprafa necesare, se fac treceri suplimentare f r avans transversal la sfr itul prelucr rii (treceri de netezire) care se continu pn cnd nu mai apar scntei (STE-ul se detensioneaz ). Rectificarea se poate efectua n dou opera ii (faze) : degro are i finisare. Rectificarea de degro are i cea de finisare pot constitui dou faze succesive ale unei singure opera ii, dac prelucrarea se execut de la nceput pn la sfr it pe aceea i ma in f r scoaterea piesei de prelucrat, sau dou opera ii diferite, dac rectificarea de finisare se execut separat pe o ma in de rectificat mai precis . Figura 35 Ultima variant este ra ional la prelucrarea pieselor n serii mari i n cazul unor condi ii ridicate de precizie a suprafe ei rectificate. b) Rectificarea cu avans longitudinal cu o singur trecere, este prezentat n Figura 35. Acest procedeu se folose te ca rectificare de degro are, la care ntregul adaos de prelucrare, 0,1...0,4 mm, se ndep rteaz ntr-o singur trecere, discul abraziv fiind reglat la dimensiunea necesar . Deoarece discul abraziv se uzeaz foarte intens pe muchia din stnga, el se ascute de la nceput sub un unghi mic de circa 2, pe o lungime de 6...12 mm. Pentru ob inerea unei dimensiuni precise, se recomand ca dup rectificarea ntr-o singur trecere s se fac cteva treceri de finisare prin metoda obi nuit , cu adncime mic de a chiere. n cazul arborilor n trepte, pentru a se ob ine acela i diametru pe toat lungimea unei trepte, rectificarea se ncepe dinspre treapta cu diametrul mai mare, ca n Figura 36. Prelucrarea va ncepe printrun avans transversal pn la diametrul necesar i apoi se va cupla avansul longitudinal automat.

Figura 36

Figura 37

c) Rectificarea prin p trundere este prezentat n Figura 37. La acest procedeu rectificarea se execut numai cu avans de p trundere, efectuat de discul abraziv, care are l imea ceva mai mare dect lungimea treptei. Procedeul se folose te pentru rectificarea suprafe elor scurte la produc ia de serie mare i de mas . Ma inile de rectificat prin p trundere sunt prev zute cu una sau mai multe p pu i port-piatr . Pe arborele principal al p pu ilor port-piatr pot s se fixeze una sau mai multe pietre abrazive. Existen a mai multor p pu i de rectificat m re te productivitatea i asigur ob inerea preciziei prescrise pentru diferitele suprafe e rectificate simultan ale piesei. Rectificarea ntre vrfuri a pieselor cu lungime mare se face cu sprijinirea pe lunete al c ror num r trebuie s fie mai mare dect la strunjire. Astfel, pentru l/d > 5, rectificarea se face folosind o lunet , pentru l/d 10...15 sunt necesare dou lunete. La sprijinirea pe lunet ,

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

20

partea din suprafa care este ndreptat spre discul abraziv este liber , astfel nct luneta nu mpiedic trecerea discului abraziv pe ntreaga lungime a suprafe ei care se rectific .

Figura 38

Figura 39

Figura 40

1.3.1.2

Rectificarea f r vrfuri

O ma in -unealt de rectificat cilindric f r centre (vrfuri) este prezentat n Figura 38, unde se observ : 1 panoul de comand , 2 dispozitivul de profilare a discului de rectificat, 3 p pu a de rectificat, 4 discul de rectificat, 6 piesa, 7 p pu a discului de antrenare, 8 dispozitiv de profilare a discului de antrenare, 9 sania p pu a discului de antrenare, 10 disc de antrenare, 11 suport, 12 batiu, 14 sania p pu ii de rectificat. La rectificarea f r vrfuri piesa se introduce liber, f r fixare, ntre dou discuri abrazive care se rotesc n acela i sens, ca n Figura 39. Dintre acestea, discul 1 cu diametrul mai mare, este discul rectificator, iar discul 2 cu diametrul mai mic este discul conduc tor care rote te piesa. Piesa se sprijin pe rigla de ghidare 3. Discul conduc tor se deosebe te de discul rectificator nu numai ca diametru, dar i prin aceea c este executat cu un anumit tip de liant care s asigure un coeficient de frecare ct mai mare i deci o for de frecare ct mai mare, necesar rotirii piesei. Rigla de ghidare se a az n a a fel nct axa piesei de prelucrat s se afle deasupra liniei care une te centrele ambelor discuri, cu o anumit m rime h, care se recomand s se ia:

h
unde d este diametrul piesei de prelucrat.

d 5 10

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

21

Dac axa piesei de prelucrat s-ar afla pe linia care une te centrele discurilor abrazive, ar apare o eroare de form a suprafe ei rectificate, anume: poligonalitatea, vezi Figura 40 . Dimpotriv , dac axa piesei ar fi cu mult mai sus de linia centrelor (peste valorile optime recomandate), atunci ar ap rea vibra ii conducnd la m rirea ovalit ii suprafe ei rectificate. Cele dou discuri abrazive se rotesc cu tura ii diferite: discul conduc tor are o vitez de 0,4...0,5 m/s, n timp ce discul rectificator are viteza de 30...35 m/s, valoare caracteristic rectific rii obi nuite. Rectificarea f r vrfuri se poate realiza prin urm toarele metode: a) Rectificarea cu avans longitudinal, la care piesa avanseaz n lungul axei sale, astfel c intr ntre discuri pe o parte a ma inii i iese n partea opus . Pentru realizarea acestei mi c ri de avans longitudinal a piesei, este necesar ca discul conduc tor s se a eze nclinat la unghiul fa de discul rectificator, ca n Figura 41. Se recomand valorile = 5...6 pentru degro are i = 0,5...1,0 pentru finisare. Viteza periferic a discului conduc tor vdc se descompune n dou componente : vp = vdc cos unde vp este viteza periferic a piesei i: Figura 41 va =vdc sin unde va este viteza mi c rii longitudinale, de avans a piesei. n realitate, datorit influen ei discului rectificator, care rotindu-se cu vitez mare accelereaz rotirea piesei, viteza periferic a piesei este ceva mai mare i anume : vp=(1 + ) vdc cos n care = 0,04...0,07. Pe de alt parte, datorit alunec rii care se produce, viteza mi c rii de avans este mai mic i va fi: va = vdc sin n care este coeficientul de alunecare i se ia 0,9...0,98. Cu ct unghiul este mai mare, cu att m rimea vitezei de avans longitudinal este mai mare care duce la nr ut irea calit ii suprafe ei rectificate. Aceast metod de rectificare se folose te deobicei pentru piese cu form cilindric , f r gulere. b) Rectificarea cu avans longitudinal pn la opritor, se folose te n cazurile n care piesa de rectificat are la cap t un guler sau o treapt cu diametru mai mare. La rectificarea pn la opritor, unghiul de nclinare al discului este mic, de circa 0,5, astfel c avansul longitudinal este mult mai mic dect la rectificarea obi nuit cu avans longitudinal. Schema metodei este prezentat n Figura 42. Piesa la nceput se rectific cu avansul longitudinal fl, i n momentul cnd atinge opritorul 1, discul conduc tor se retrage n direc ia s ge ii ft iar piesa este eliberat .

Figura 42

Figura 43

c) Rectificarea cu avans transversal, Figura 43. La aceast metod discul conduc tor efectueaz o mi care de avans transversal continuu, perpendicular pe axa longitudinal a piesei de rectificat. Axele Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 22

discurilor abrazive snt paralele sau, uneori, axa discului conduc tor are o nclina ie de circa 0,5...1,0, n scopul de a crea o for axial care s apase piesa pe opritorul (1), asigurndu-se astfel fixarea pozi iei axiale a piesei. Dup terminarea rectific rii piesei, cnd s-a atins dimensiunea necesar , discul conduc tor se retrage, piesa este scoas i se introduce o nou pies . Rectificarea cu avans transversal se folose te mai ales pentru piesele cu guler, pentru suprafe ele conice sau profilate.

Figura 44

1.3.2

Rectificarea suprafe elor conice exterioare.

Suprafe ele conice exterioare se pot rectifica: pe ma ini de rectificat rotund exterior ntre vrfuri, n cazul conicit ilor mici; pe ma ini de rectificat universal, pentru conicit i mari; pe ma ini de rectificat f r vrfuri, pentru suprafe e scurte. Pe ma inile de rectificat rotund exterior obi nuite, rectificarea suprafe elor conice cu conicitate mic se execut prin rotirea mesei port-pies , ca n Figura 44, cu jum tate din unghiul la vrf al conului. Rectificarea se realizeaz prin metoda obi nuit a avansului longitudinal, executat de masa ma inii. Rotirea maxim posibil a mesei este de 10 deci se poate rectifica o suprafa conic cu unghiul la vrf de maxim 20.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

23

Ma inile de rectificat universal se deosebesc de ma inile de rectificat rotund exterior obi nuite prin aceea c p pu a port-disc i p pu a port-pies au posibilitatea de a se roti n plan orizontal, ceea ce permite rectificarea suprafe elor conice cu conicitate mare. Schemele de lucru pentru rectificarea suprafe elor conice scurte pe ma ini de rectificat universal sunt: - cu rotirea p pu ii portpies , ca n Figura 45, pentru piese care nu se prind ntre vrfuri; - cu rotirea p pu ii portdisc ca n Figura 46, pentru piese prinse ntre vrfuri. La lucrul dup schema din Figura 45 , avansul longitudinal este efectuat de masa ma inii, iar avansul de p trundere de p pu a port-disc. n cazul schemei din Figura 46 , avansul longitudinal este efectuat de p pu a port-disc, iar avansul n adncime se asigur prin deplasarea mesei spre stnga. Pe ma inile de rectificat universal se pot rectifica i suprafe e conice exterioare lungi Figura 45 prin nclinarea mesei ca n Figura 44 , ns pentru conicit i mici. n unele cazuri, suprafe ele conice exterioare scurte se rectific ntre vrfuri, prin procedeul de p trundere, cu discuri abrazive conice, profilate la unghiul respectiv. L imea discului trebuie s fie mai mare dect lungimea conului de prelucrat. Pentru mbun t irea calit ii suprafe ei rectificate prin acest procedeu, se recurge la efectuarea unor mi c ri oscilatorii longitudinale ale discului abraziv.

Figura 46 Pe ma inile de rectificat f r vrfuri, suprafe ele conice scurte se rectific numai cu avans transversal, f r mi care de avans longitudinal, dup schema din Figura 47. Axa discului conduc tor este nclinat cu 0,5...1,0 pentru a crea for a de ap sare a piesei pe opritorul 1. Rigla de ghidare 4 are suprafa a de a ezare nclinat sub un unghi egal cu jum tate din unghiul la vrf al conului, pentru a sprijini piesa pe toat lungimea generatoarei suprafe ei conice. Lungimea suprafe ei de reazem a riglei trebuie s fie cu 15...20 mm mai mare dect lungimea conului piesei. La discul rectificator conic, por iunea cu diametrul mai mic lucreaz la sarcin mai mare i se uzeaz mai repede. De aceea, este necesar corectarea frecvent a discului rectificator i a discului conduc tor. Pentru mic orarea num rului de corect ri se recomand Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 24

folosirea unor discuri conduc toare cu duritate foarte mare. Corectarea discurilor pe con se realizeaz dup rigle de copiat.

Figura 47

1.4

Procedee de netezire a suprafe elor cilindrice exterioare

Pentru ob inerea unei suprafe e cilindrice exterioare precise i foarte netede, se folosesc diferite procedee de netezire, n func ie de cerin ele impuse i de felul piesei: strunjirea de netezire, lepuirea (rodarea), supranetezirea i lustruirea.

1.4.1

Strunjirea de netezire.

Strunjirea de netezire se nume te i strunjire fin i se folose te ca prelucrare final mai ales pentru piese din metale i aliaje neferoase (aliaje de aluminiu, bronz, alam ) i par ial pentru piese din font i o el, nlocuind opera ia de rectificare. Se cunoa te c rectificarea aliajelor neferoase este mult mai dificil dect a o elului i fontei, datorit mbcsirii discului abraziv cu a chiile deta ate din pies . Strunjirea de netezire asigur treapta de precizie 6 ISO, iar la prelucrarea cu diamant a neferoaselor, treapta de precizie 5 ISO i rugozitatea Ra 0,8...0,2 m. Strunjirea de netezire se efectueaz cu cu ite cu vrf de diamant sau armate cu pl cu e din carburi metalice. Spre deosebire de strunjirea obi nuit , strunjirea de netezire se caracterizeaz prin folosirea unor viteze de a chiere mari (100...3000 m/min), avansuri mici (0,01...0,15 mm/rot) i adncimi mici de a chiere (0,05...0,3 mm). Pentru cu ite din carburi metalice viteza de a chiere se recomand de 120...300 m/min iar pentru cu ite cu vrf de diamant de 2.000...3.000 m/min. Strunjirea de netezire se face pe strunguri rapide care au tura ii ale arborelui principal de la 2.000...20.000 rot/min i din acest motiv strungurile trebuie s corespund unor condi ii deosebite n ce prive te precizia, rigiditatea i stabilitatea la vibra ii n timpul a chierii, jocuri reduse n lag rele arborelui principal. Cu itele cu vrf de diamant constau din dou p r i: corpul din o el i vrful din diamant. Cristalul de diamant n greutate de 0,5...1,2 karate (1 karat = 200 mg) prelucrat prin lefuire pentru ob inerea unghiurilor necesare ale p r ii a chietoare, se fixeaz prin lipire cu alam sau cupru pe corpul cu itului. Diamantul se reascute de 6...15 ori i se poate folosi pn la greutatea de 0,1 karate. Cu itele cu diamant au propriet i a chietoare superioare n compara ie cu cu itele cu pl cu e din carburi metalice, dar se folosesc mai ales pentru aliaje neferoase, pentru c diamantul nu suport for e mari de a chiere i din cauza fragilit ii sale mari, se poate sparge. Pentru a se ob ine o calitate bun a suprafe ei i o precizie dimensional ridicat , este obligatoriu ca strunjirea de netezire s se execute dup strunjirea de finisare. De obicei strunjirea de netezire se face n dou faze la aceea i prindere a piesei. n prima faz se ndep rteaz 75% din adaosul de prelucrare iar n faza a doua 25%.

1.4.2

Lepuirea (rodarea)

Lepuirea serve te ca opera ie de netezire final a suprafe elor care au fost n prealabil rectificate. Prelucrarea se efectueaz cu ajutorul unei pulberi abrazive fine imprimate pe scula de rodat sau interpus liber ntre piesa de prelucrat i scul ; se folosesc de asemenea, paste abrazive aplicate pe scul . Prin deplasarea relativ a sculei de rodat i piesei, n prezen a pulberii abrazive, se ndep rteaz particolele de metal. Materialul sculei de rodat i abrazivul se aleg n func ie de metoda de lepuire, care poate fi:

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

25

- lepuire cu abrazivi liberi, nep trun i, folosind un material abraziv moale: var de Viena, oxid de crom, care nu p trund n timpul procesului nici n suprafa a sculei i nici n cea a piesei, ac ionnd tot timpul liber. Scula de rodat este din material cu duritate mare, de exemplu o el c lit. Ca lichid de ungere care con ine n suspensie granule abrazive, se folose te un amestec de ulei de ma ini cu benzin sau petrol; - lepuire cu abrazivi p trun i n prealabil n suprafa a sculei. n acest caz scula de rodat se execut din metale moi: cupru, plumb, aliaje moi, care re in n bune condi iuni granulele abrazive. Abrazivul folosit poate fi: pulbere de diamant, carbur de siliciu, electrocorindon, carbur de bor. Granulele abrazive trebuie s fie imprimate n prealabil n suprafa a sculei, f r a fi tocite; - lepuire cu paste abrazive. La aceast metod se folosesc paste abrazive care exercit nu numai o ac iune mecanic , ci i o ac iune chimic asupra suprafe ei de prelucrat i anume oxideaz suprafa a. Pelicula de oxid care se formeaz este ndep rtat u or de scul n mi carea ei. Pastele pot avea diferite compozi ii: granule de oxid de crom i ca liant acid oleic sau stearic. Sub ierea pastei se face prin ad ugare de petrol, pentru scule din font , sau ulei de ma ini pentru scule din o el. Lepuirea se poate executa mecano-manual sau mecanic. La lepuirea mecano-manual una dintre mi c ri, de regul a sculei, se face manual, iar a doua printr-o ac ionare mecanic . Pentru lepuirea mecanoFigura 48 manual a suprafe elor cilindrice exterioare scula de rodat se prezint sub forma unei buc e, ca n Figura 48. n interiorul buc ei cilindrice se afl inelul elastic 2 care se poate regla la diametrul necesar cu ajutorul uruburilor 3. Piesa de rodat este prins n universalul ma inii-unelte i execut mi carea de rota ie, iar scula de rodat se deplaseaz manual cu ajutorul mnerelor 4 n lungul suprafe ei cilindrice exterioare a piesei. Lepuirea mecanic se face pe ma ini speciale de lepuit. n Figura 49 este dat schema unei ma ini de lepuit vertical. Ma ina este prev zut cu dou discuri din font 1 i 2 care snt rodate perfect unul fa de altul i care se rotesc n sensuri opuse, cu tura ii diferite. ntre discurile de rodat se afl un platou-suport 3 n care snt executate loca uri pentru introducerea pieselor cilindrice care se prelucreaz . Platoul-suport prime te mi carea de rota ie de la bol ul 4, excentric fa de axa discurilor, loca urile n care se introduc piesele snt nclinate cu un unghi fa de direc ia radial a platoului-suport, cu scopul ca piesele n afar de rostogolire n jurul axei lor s alunece fa de discul de rodat, pentru a asigura a chierea. Discul superior 1 exercit o anumit ap sare asupra pieselor. Pentru a ezarea pieselor discul superior se deplaseaz lateral. Valoarea unghiului de nclinare a loca urilor influen eaz calitatea suprafe ei rodate: prin m rirea lui se nr ut e te calitatea suprafe ei ns precizia de prelucrare nu este afectat . Se recomand pentru rodarea prealabil = 15, iar la Figura 49 rodarea final 6. Ma inile de lepuit cu dou discuri se folosesc att pentru lepuirea suprafe elor cilindrice exterioare ct i a suprafe elor plan-paralele. Prin rodare se asigur o calitate foarte bun a suprafe ei, Ra=0,05...0,012 m i o precizie foarte ridicat , treapta de precizie 5 ISO. O condi ie important pentru ob inerea acestor rezultate, este ca nainte de lepuire piesele s fie prelucrate n treapta de precizie 6 ISO, iar rugozitatea Ra nainte de lepuire s nu dep easc valorile 1,6...0,4 m.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

26

1.4.3

Supranetezirea (vibronotezirea)

Supranetezirea se folose te pentru ob inerea unor suprafe e cilindrice exterioare cu calitate foarte bun , mai ales n atelierele cu produc ie de serie mare i de mas . Opera ia se realizeaz cu bare abrazive cu sec iune dreptunghiular , fixate ntr-un cap de supranetezire, care are mi c ri rectilinii alternative vibratorii, scurte, n lungul suprafe ei, n timp ce piesa are o mi care lent de rota ie, a a cum se prezint n Figura 50. Datorit corela iei mi c rilor, fiecare granul abraziv nu trece de dou ori pe aceea i traiectorie, dup cum se vede n Figura 51. Capul de supranetezire este montat pe strung sau pe ma in de rectificat. Figura 50 Solu ia constructiv a unui cap de vibronetezire este prezentat n Figura 52. n firmele cu produc ie de mas se folosesc ma ini speciale pentru supranetezire. Lungimea cursei barelor abrazive este de 1...6 mm, iar viteza mi c rii alternative vibratorii este de cel mult 5...7 m/min. Viteza mi c rii de rota ie a piesei se recomand : - la nceputul ciclului de lucru: vrot = (2...4) valt - la sfr itul ciclului de lucru: vrot = (8...16) valt unde vrot este viteza mi c rii de rota ie a piesei, iar valt este viteza mi c rii rectilinii alternative.

Figura 51

Figura 52 n afar de mi c rile vibratorii scurte, la prelucrarea suprafe elor lungi, dispozitivul cu barele abrazive execut i un avans longitudinal n lungul axei piesei. Barele abrazive sunt ap sate pe suprafa a piesei de c tre un arc, iar for a de ap sare trebuie astfel reglat nct presiunea specific s nu dep easc 1...3 daN/cm2.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

27

O influen mare asupra desf ur rii procesului o are ungerea n timpul prelucr rii. Pelicula de ulei este rupt u or de c tre vrfurile micro-neregularit ilor la nceputul procesului, iar la sfr it, cnd microneregularit ile se netezesc, pelicula devine continu i preia ntreaga ap sare a barelor abrazive, granulele abrazive nceteaz s mai vin n contact cu suprafa a piesei i procesul de a chiere nceteaz de la sine. Barele abrazive pot avea l imea maxim de 30 mm, valoare care nu trebuie dep it , deoarece la l imi mai mari lichidul de ungere nu p trunde ntre materialul abraziv i suprafa a piesei, apare o frecare uscat urmat de tocirea mai rapid a granulelor abrazive. Ca lichid de ungere se ia un amestec format din 80...90% petrol i 10...20% ulei mineral de vscozitate medie. Se impune o filtrare perfect a lichidului de ungere. nainte de supranetezire suprafa a este prelucrat prin rectificare sau strunjire fin . Dup supranetezire se ob ine o rugozitate a suprafe ei Ra = 0,012 m. Figura 53 M rimea stratului de metal ndep rtat la supranetezire este cuprins n limitele toleran ei la diametrul suprafe ei finite i de aceea nu se prevede un adaos special pentru supranetezire. Aceast opera ie mbun t e te numai micro-geometria suprafe ei. Deoarece capul de supranetezire are o fixare nerigid , macro-geometria suprafe ei r mne neschimbat . Din acest motiv precizia formei geometrice, ca i a dimensiunii, trebuie realizat la opera ia precedent .

1.4.4

Lustruirea

Lustruirea este un procedeu de netezire care are numai scopul realiz rii. unei calit i foarte bune a suprafe ei. Precizia dimensiunii i a formei geometrice nu pot fi mbun t ite, urmnd a fi realizate integral la opera iile premerg toare. Pentru lustruirea suprafe elor cilindrice exterioare se folosesc benzi din pnz pe care sunt aplica i n prealabil abrazivi. Schema de lucru este prezentat n Figura 53. Piesa 1 execut mi carea de rota ie. Banda abraziv nf oar rola de antrenare 2 i rola de ghidare 3, executnd o mi care n sensul s ge ii. ntinderea benzii se realizeaz cu rola 4. Ap sarea se ob ine prin deplasarea mecanismului cu band n direc ia radial a piesei. Dup acest principiu lucreaz ma inile de lustruit fusurile paliere i manetoane ale arborilor coti i. Lustruirea prezint dezavantajul c nu permite realizarea condi iilor de precizie a dimensiunilor i formei, ns comparativ cu vibronetezirea, are avantajul c banda flexibil permite i lustruirea zonei de racordare a fusurilor i manetoanelor cu bra ele arborelui Figura 54 cotit, ceea ce nu se poate reanza la vibronetezirea cu bare abrazive rigide.

Prelucrarea suprafe elor cilindrice l conice interioare

Suprafe ele cilindrice interioare sau g urile cilindrice se g sesc aproape la toate tipurile de piese n fabrica ia de ma ini. G urile conice se utilizeaz pentru fixarea i mbinarea unor organe de ma ini, loca uri conice pentru fixarea sculelor cu coad conic etc. La stabilirea tehnologiei de prelucrare a g urilor trebuie s se in seama de precizia i rugozitatea care se cer acestor suprafe e, precum i de dimensiunile lor. Prelucrarea g urilor se poate face prin burghiere, l rgire, adncire, alezare, strunjire interioar , bro are, rectificare, honuire. G urile pot fi ob inute prin burghiere n material plin, urmat de opera iile necesare pentru ob inerea condi iilor tehnice prescrise, sau prin l rgirea unor g uri realizate sub form brut prin turnare sau forjare. n func ie de raportul dintre lungime i diametru, g urile pot fi: g uri normale daca I/d 5 i g uri adinei dac l/d > 5.

2.1

Burghierea g urilor

Burghierea este opera ia care are ca scop tehnologic executarea uniei g uri n material plin, cnd adaosul de prelucrare ocup toat gaura, ca n Figura 54. Burghierea n material plin asigur preciziile treptelor 11...13, func ie de calitatea ascu irii burghiului, i o rugozitate a suprafe ei Ra 12,5...6,3 m. Pentru g urile Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 28

cu precizie sc zuta prelucrarea se reduce la o singur burghiere, pe cnd n cazul g urilor precise burghierea reprezint o prelucrare de degro are, fiind urmat de prelucr ri ulterioare ale g urii. Burghiele elicoidale standardizate se fabric cu diametrul maxim de 80 mm. n mod frecvent ns , burghiele elicoidale se folosesc pentru g uri cu diametrul pn la 50 mm, deoarece g urile cu diametre mai mari se pot ob ine la elaborarea semifabricatului. n cazul unor diametre mari, t i ulul transversal al burghiului determin producerea unei valori mari a for ei axiale la burghiere, de aceea g urile cu diametrul mai mare de 30 mm se prelucreaz prin dou g uriri: o preg urire cu un burghiu cu = (0,6...0,7)d, dup care urmeaz g urirea la diametrul final. Pe de alt parte, n cazul g urilor mici, burghiul posed rezisten i rigiditate redus la torsiune i ncovoiere, de aceea g urile cu diametre sub 5 mm se execut cu avans manual, daca ma ina nu este prev zut cu dispozitiv de limitare a for ei de avans.

Figura 55

Figura 56

Figura 57

Figura 58

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

29

Figura 59

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

30

Figura 60

Figura 62 Figura 61

2.1.1

Ma inile-unelte.

Opera iile de burghiere se pot efectua pe ma ini de g urit de mas , ma ini de g urit verticale (cu coloan sau montant), ma ini de g urit radiale, ma ini de alezat i frezat orizontale, ma ini de g urit n coordonate i ma ini-unelte agregat. De asemenea, burghierea se execut pe ma inile din grupa strungurilor: strungurirevolver, strunguri automate, strunguri universale (la fabrica ia individual ). Schema bloc a diferitelor tipuri de ma ini de g urit este prezenta n Figura 63, unde: a) ma in de g urit de atelier, b) ma in de g urit cu cloan transportabil , c) ma in de g urit cu cloan , d) ma in de g urit cu cap revolver, e) ma in de g urit cu cap multiaxe, f) ma in de g urit radial , g) ma in de g urit n coordonate, h) ma in de g urit adnc vertical , i) ma in de g urit adnc orizontal , k) ma in de g urit de precizie. Alegerea tipului de ma in este determinat de dimensiunile g urilor, configura ia i dimensiunile (respectiv masa) pieselor i pozi ia g urilor fa de suprafe ele principale de a ezare ale piesei. Ma inile de g urit de mas se folosesc pentru g uri cu diametre pin la 10 mm, avansul fiind manual. Ma inile de g urit cu coloan se folosesc pentru prelucrarea pieselor mici i mijlocii cu diametrele g urilor pn la 40 mm. n geueral, se recomand ca pe aceste ma ini s se prelucreze piese cu masa pn la 30 kg, inclusiv Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 31

dispozitivul. Pentru burghierea g urilor cu masa peste 30 kg, trebuie s se foloseasc ma inile de g urit radiale. Masa ma inilor de g urit cu coloan se poate deplasa pe n l ime, ghidat pe coloana ma inii, dac este necesar, func ie de n l imea piesei de prelucrat. Pentru potrivirea axei burghiului pe axa g urii trasate este necesar deplasarea piesei pe mas . Pentru a asigura perpendicularitatea axei g urii pe suprafa a de a ezare a piesei, n timpul lucrului masa ma inii trebuie s fie blocat pe ghidajele ei.

Figura 63 Ma inile de g urit cu montant se utilizeaz la prelucrarea g urilor cu diametrul de 25...100 mm. Masa pe care se fixeaz piesa se poate deplasa pe vertical n func ie de n l imea piesei i poate fi blocat pe ghidaje, dup reglare. Unele ma ini snt prev zute cu posibilitatea de inversare a sensului de rota ie a arborelui principal, necesar pentru filetarea cu tarod a g urilor nfundate i pentru lamarea unor bosaje aflate dedesubt, cu tragerea n sus a sculei. n Figura 64 se prezint o ma in de g urit cu un montant i cap revolver cu 8 arbori.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

32

Figura 64

Figura 65 Ma inile de g urit radiale snt folosite pentru prelucrarea g urilor cu diametre de la 8...10 mm pn la 60...100 mm, la piese cu dimensiuni mijlocii i mari. Structura unei ma ini de g urit radiale este prezentat n Figura 65. Se observ 1) placa de baz , 2) coloan , 12) bra n consol , 13) cap de for (p pu a arborelui principal), 24) arbore principal. Bra ul radial poate pivota n jurul coloanei i poate fi reglat i blocat pe n l imea coloanei, ceea ce permite ca arborele principal n care este fixat burghiul s poat fi deplasat ntr-un spa iu de lucru cuprins intre doi cilindri concentrici, avnd razele definite prin pozi iile extreme ale arborelui principal pe bra ul radial. Un grad mare de Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 33

universalitate posed ma inile de g urit radiale cu cap rotativ la care sania de g urire de pe bra ul radial se poate nclina cu cte 45 n ambele sensuri i de asemenea, bra ul radial poate fi rotit n jurul unei axe perpendicular pe axa coloanei; aceste mi c ri de reglare suplimentare permit prelucrarea unor g uri nclinate, orientate n diverse plane. n schimb, ca orice ma in universal , aceast ma in de g urit este mai pu in rigid dect ma inile de g urit radiale obi nuite. Unele ma ini de g urit radiale pot fi echipate cu mas nclinabil , ceea ce permite burghierea g urilor care au o direc ie de g urire diferit de 90 fa de baza de a ezare.

Figura 66

Figura 67

Figura 68

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

34

Ma inile de g urit, alezat i frezat orizontale pot fi considerate ca ma ini universale, avnd n vedere numeroasele posibilit i de prelucrare i anume : burghierea, alezarea, strunjirea de suprafe e plane, lamarea, frezarea suprafe elor plane, tarodarea g urilor etc. o astfel de ma in este prezentat n Figura 66. Aceste ma ini snt folosite pentru prelucrarea alezajelor n piese cu forme complicate i grele: carcase, batiuri etc., la care este imposibil sau nera ional prelucrarea pe strung sau pe ma ini de g urit. Piesa este fixat pe masa orizontal a ma inii i prin deplas ri combinate ale sculei i piesei pe trei direc ii ortogonale se pot prelucra toate g urile cu axele paralele cu o direc ie dat , n limitele capacit ii ma inii, far a Figura 69 demonta piesa de pe mas . Prin pivotarea mesei mpreun cu piesa cu un unghi determinat n jurul unei axe verticale, este posibil prelucrarea altei grupe de alezaje, orientate fa de prima grup . Trebuie sa se aib n vedere c la ma inile de alezat i frezat orizontale viteza de rota ie a arborelui principal este n general mai mica dect permite durabilitatea economic a burghiului, astfel c productivitatea opera iei de burghiere este n acest caz mai mic . n schimb, se pot burghia g uri cu diametre mai mari dect la ma inile de g urit verticale, deoarece au putere mai mare i rigiditate mai mare. Se recomanda ca g urile ce nu trebuie alezate s fie executate pe ma ini de g urit radiale la care prelucrarea este mai rapid i timpul de reglare a arborelui principal n pozi ia de lucru este mai mic. Pozi ia g urilor fa de suprafe ele de a ezare ale piesei influen eaz de asemenea asupra alegerii ma inii-unelte. Piesele la care axele g urilor snt perpendiculare fa de suprafa a de a ezare se prelucreaz cu u urin a pe ma inile de g urit verticale sau radiale, iar g urile dispuse parael cu suprafa a de a ezare este mai bine s fie prelucrate pe ma ini de alezat i frezat orizontale. Ma inile de g urit n coordonate snt ma ini de g urit de cea mai mare precizie, folosite pentru g urire, adncire i alezare, cu respectarea de toleran e foarte strnse, de ordinul micronilor. Aceste ma ini snt destinate lucr rilor precise de scul rie, pentru executarea dispozitivelor, matri elor, precum i a prototipurilor sau a pieselor n serii mici, c rora li se impun condi ii de precizie deosebite. Prelucrarea g urilor la ma inile de g urit n Figura 70 coordonate se poate realiza dup coordonate rectangulare sau coordonate polare. n primul caz, pozi ia centrelor g urilor se determin prin distan ele n raport cu dou axe rectangulare n plan, iar n al doilea caz prin valoarea razei vectoare fa de polul axei polare i de unghiul pe care l formeaz raza vectoare cu axa polar . Att mi carea de rota ie, ct i mi carea de avans n direc ie vertical sunt executate de scul , n timp ce piesa este fix . La fabrica ia de serie mare i de mas , opera iile de burghiere, precum i cele de alezare i tarodare, se execut pe ma ini-unelte agregat, care realizeaz prelucrarea simultan a unui marc num r de g uri dispuse n diferite plane pe ambele p r i ale piesei. Ma inile agregat snt prev zute cu mai multe capete de for amplasate pe batiu n pozi iile i nclin rile necesare, corespunz toare cu forma piesei de prelucrat.

2.1.2

A ezarea i fixarea pieselor

Pe ma inile de g urit verticale se folosesc urm toarele metode de a ezare i fixare a pieselor. a) La produc ia individual i de serie mic : - pe masa ma inii-unelte; - pe prism ; - n menghin . Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 35

La a ezarea pe masa ma inii, fixarea piesei se face cu bride i uruburi, ca n Figura 67 . Aceast metod se folose te pentru a ezarea pieselor cu cele mai diferite forme, la burgherea dup trasaj. A ezarea pe prism se folose te pentru burghierea dup trasaj a pieselor cilindrice, Figura 68. Prinderea n menghin se folose te pentru burghierea pieselor de diferite forme, dup trasaj, Figura 69. Pentru piese cilindrice, menghina va fi prev zut cu bacuri prismatice, n V. La menghine se poate adapta un suport special pentru sus inerea unei buc e de ghidare a burghiului. n scopul limit rii pozi iei piesei n sens longitudinal, la fixarea ntr-o astfel de menghin cu suport de ghidare, se va folosi un limitator frontal pe care se va rezema cap tul piesei ce se fixeaz . La fabrica ia de serie i de mas , piesele se a az i se fixeaz n dispozitive de g urit cu buc e de ghidare. Pe ma inile de g urit radiale, la produc ia individual i de serie mic , piesele se a eaz direct pe masa ma inii, care este separat i fixat , la rndul ei, pe placa de baz a ma inii. Piesele se fixeaz cu bride i uruburi care intr n canalele n form de T de pe suprafe ele mesei. n func ie de forma piesei, i pozi ia g urilor de executat, piesele se fixeaz fie pe suprafa a orizontal superioar a mesei, fie pe cea vertical (fig. 8.5). Se poate prevedea de asemenea, fixarea piesei pe masa echipat cu un sistem de strngere pneumatic. Piesele cu g uri nclinate vor fi fixate pe o masa nclinabil reglabil . La fabrica ia de serie pe ma inile de g urit radiale se folosesc dispozitive cu buc e de ghidare. Pe ma inile de alezat i frezat orizontale se folosesc metode de a ezare similare cu cele prezentate mai sus, adic : - a ezarea pe masa i fixarea cu uruburi i bride; - a ezarea pe prisme obi nuite sau reglabile; - a ezarea pe col are speciale: se utilizeaz cnd semifabricatul trebuie fixat cu suprafa a sa de reazem n pozi ie vertical ; - a ezarea n dispozitiv special (la fabrica ia de serie).

2.1.3

Scule a chietoare

Burghiele pentru burghiere pot fi mp r ite n dou grupe: burghie elicoidale i burghie pentru g uri adnci (l > 5 D). Burghiele elicoidale se folosesc pentru prelucrarea g urilor normale (l/d 5) i pot fi: - din o el rapid, pentru prelucrarea o elului, fontei i aliajelor neferoase; - cu pl cu e din carburi metalice. Burghiele din o el rapid Rp3 (notat i HSS) dau rezultate bune la burghierea o elurilor cu rezisten a la rupere pn la circa 70 daN/mm2. Burghiele cu pl cu e din carburi metalice se folosesc pentru burghierea materialelor dure sau cu ac iune abraziv intens cum sunt: o elurile aliate cu 12% Mn, o elurile tratate la peste 40 HRC, aliaje alumniu-siliciu cu procent mare de siliciu, font alb etc. Burghiele elicoidale normale snt standardizate i se fabric centralizat. G urile n trepte se pot executa dintr-o singur trecere cu burghiu n trepte ca n Figura 61. Prima treapt a acestor burghie reprezint partea de burghiere, iar a doua, partea de l rgire. Burghiele n trepte se pot folosi i la g uri f r treapt . In acest caz, burghierea prealabil este preluat de prima treapt , iar prelucrarea la diametrul final, de treapta a doua. Raportul dintre diametrele treptelor burghiului nu trebuie s fie mai mare de 1:2, deoarece se nr ut e te stabilitatea sculei, iar la diametrul mic va rezulta o vitez de a chiere prea mica, aceasta stabilindu-se n fuic ie de diametrul mare. G urile adnci se execut de obicei cu burghie de construc ie special , nestandardizate, pe ma ini speciale de g urit orizontale sau pe strunguri speciale echipate pentru aceast opera ie. Burghiele elicoidale de construc ie normal nu dau rezultate bune la burghierea g urilor adnci datorit dificult ii evacu rii a chiilor i aliment rii insuficiente cu lichid de r cire, precum i din cauza devierii sculei de la direc ia corect de g urire. n practic se folosesc urm toarele tipuri de burghie pentru g uri adnci: - burghiu cu un singur t i principal, prezentat n Figura 58 a) i b). Vrful burghiului este deplasat fa de axa sculei cu 1/4 din diametru, pentru a realiza n timpul gauririi un con n axa g urii, care nu permite devierea burghiului de la direc ia corect de g urire. nainte de burghierea cu acest burghiu, semifabricatul trebuie s aib o gaur prealabil de adncme mic , de aproximativ (0,75...1)d, realizat cu un burghiu de centruire i un burghiu elicoidal scurt, aceasta fiind necesar pentru evitarea devierii burghiului special de g urire adnc . A chiile sunt ndep rtate de lichidul de a chiere introdus sub presiune prin canalul executat n lungul burghiului. n aceast figur se poate observa circula ia lichidului de r cire-ungere. Pentru a se m ri productivitatea burghierii cu burghiul cu un singur t i , acesta poate fi prev zut cu pl cu din carburi metalice, la aceast construc ie fiind posibile viteze de a chiere mai mari. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 36

- burghiu-lam , cu doua t i uri principale. Cteva construc ii de astfel de burghie sunt prezentate n Figura 59. T i urile principale snt prev zute cu canale pentru fragmentarea a chiilor. Burghiul-lam este ncastrat ntr-o mandrin prev zut la cap t cu filet pentru montare cu eava (tija) de g urire. G urirea se face cu mi carea de rota ie a piesei i mi carea de avans a sculei. A chiile snt evacuate sub ac iunea lichidului de r cire sub presiune, prin interiorul evii de g urire. - burghiu inelar este utilizat pentru g uri cu diametre de la 80 pn la 200 mm i lungimea ptn la 500 mm. Cteva construc ii de astfel de burghie sunt prezentate n Figura 58 c) i d) sau n Figura 60 h) i i). Acest tip de burghiu realizeaz a chierea par ial a sec iunii g urii, l snd un miez nea chiat. Se poate folosi numai pentru g uri de trecere, deoarece n g uri nfundate miezul nu poate fi ndep rtat. Din ii aplica i sunt din o el rapid sau din carburi metalice. Ghidarea sculei este asigurat prin pl ci de ghidare din bronz sau textolit, fixate pe corp. Lichidul de r cire este trimis sub presiune prin coada tubular i se ntoarce cu a chiile evacuate, prin golurile dintre din i i dintre pl cile de ghidare. Toate burghiele de construc ie special , prezentate mai sus, realizeaz a chierea continu a g urilor adnci. n afar de g urirea cu burghie speciale, se mai folose te i metoda de g urire ntrerupt , cu ajutorul burghielor elicoidale cu bar prelungitoare, corespunz toare cu lungimea g urii. n acest caz, dup un anumit timp de prelucrare stabilit n prealabil, burghiul se retrage din gaur pentru evacuarea a chiilor; acest fapt conduce ns la m rirea timpilor auxiliari. Metoda g uririi ntrerupte se ntrebuin eaz de obicei la g uri cu diametre mici, in piese cu forme asimetrice: arbori coti i, carcase etc. n produc ia de mas , g urirea ntrerupt a g urilor adnci se realizeaz pe ma ini-agregat, n produc ia de serie mijlocie i scrie mic pe strunguri normale i strunguri-revolver.

2.1.4

Metode de burghiere

n practica lucr rilor de burghiere se pot aplica mai multe metode i anume: Burghierea dup trasaj. nainte de burghiere, se puncteaz pozi ia axelor g urilor cu ajutorul unui punctator n locurile trasate, Figura 71 . Precizia distan ei dintre axele g urilor la burghierea dup trasaj este n limitele de 0,2 ... 0,3 mm. Burghierea simultan a pieselor asamblate. Pentru a se evita necoinciden a g urilor din piesele care se asambleaz reciproc, la produc ia de serie mica se folose te metoda g uririi simultane, Figura 72 . n piesa 1 g urile se execut dup trasaj, apoi se asambleaz piesa 1 cu piesa 2 i se burghiaz g urile n piesa 2 cu ghidarea burghiului n g urile din piesa 1. Astfel, se nl tur par ial trasarea (pentru piesa 2 nu este necesar ).

Figura 71

Figura 72

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

37

Burghierea cu dispozitiv. n dispozitivul de g urit, piesa ocupa o pozi ie determinat de bazele de a ezare alese, burghiul este ghidat ntr-o buc de ghidare i pozi ia g urilor executate este mai precis . Buc ele de ghidare pot fi: buc e fixe i buc e schimbabile. Buc ele fixe, prezentate n Figura 73 cu diametru mic se folosesc pentru ghidarea burghieior la burghierea g urilor cu diametre de 4...8 mm. Buc ele fixe cu diametre mari se folosesc pentru ghidarea buc elor schimbabile. Prin nlocuirea buc ei schimbabile se pot executa mai multe prelucr ri succesive ale g urii: burghiere, l rgire, alezare. n Figura 74 se prezint ansamblul buc schimbabil buc fix . Exist i anumite tipuri de buc e rapid schimbabile, care pot fi scoase f r desfacerea urubului, prin rotirea buc ei cu un unghi de Figura 73 circa 45. Pentru manevrarea u oar , suprafa a periferic a gulerului buc ei rapid schimbabil este zim at . La burghierea g urilor pe suprafe e cilindrice se folosesc buc e de ghidare cu cap tul oblic, pentru a se preveni alunecarea vrfului burghiului pe suprafa a piesei, la nceputul burghierii (fig. 8.15, a). Deoarece piesele cu forma din Figura 75 a) sunt netehnologice, se recomand schimbarea formei piesei ca n figura b), prelucrndu-se cu ajutorul unui adncitor pentru lamare (lamator) o suprafa plan normal fa de axa g urii.

Figura 75 Figura 74 Burghierea n dispozitive prev zute cu buc e de ghidare este mai simpl dect burghierea dup trasaj, deoarece se nl tur necesitatea potrivirii axei burghiului pe axa g urii trasate pe pies . Aceasta permite efectuarea opera iei de burghiere cu muncitori de calificare mai sc zut i cu un consum mai mic de timp auxiliar, dect la burghierea dup trasaj.

2.1.5

Regimul de a ehiere la burghiere a D 2

Adncimea de a chiere la burghiere se determin cu rela ia :

Avansul f, n mm/rot, de naintare a burghiului n lungul axei g urii, se alege inndu-se seama de prescrip iile impuse pentru precizia i rugozitatea suprafe ei g urii, de rigiditatea sistemului tehnologic elastic pies ma in -unealt dispozitiv, de rezisten a burghiului, precum i de rezisten a mecanismului de avans al ma inii-unelte. Avansul se poate calcula cu rela ia:

f
Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

C f D 0, 6
38

conf.dr.George BELGIU

n care: Cf este un coeficient func ie de materialul de prelucrat i de precizia g urii; D diametrul burghiului. Viteza de a chiere vc se calculeaz la burghiere cu rela ia:

vc

C v D zv T m f yv

n care: Cv este un coeficient func ie de materialul burghiat; D diametrul burghiului, n mm; T durabilitatea burghiului, n min; f avansul, n mm/rot. Tura ia necesar la burghiere:

1000 vc D [rot/min]

n cazul burghierii unor g uri cu diametre mari, apar for e axiale mari i momente de torsiune mari care ar putea dep i for a maxim admis de rezisten a mecanismului de avans al ma inii, respectiv momentul de torsiune admisibil maxim. De aceea este necesar s se calculeze :

f k P [daN] - for a axial la burghiere: P C P D n care: CP este un coeficient func ie de materialul burghiat; kP coeficient de corec ie pentru for .
M M [daNcm] - momentul de torsiune la burghiere: n care:CM este un coeficient func ie de materialul piesei; kM - coeficient de corec ie pentru moment. Este necesar s fie satisf cute condi iile: P Padm i M Madm unde Padm for a axial maxim admis de mecanismul de avans al ma inii de g urit; Madm momentul de torsiune admis la arborele principal, pentru tura ia la care se face burghierea. Valorile Padm i Madm sunt indicate de firma constructoare a ma inii de g urit, n grafice sau n tabele de utilizare a ma inilor, pentru a se evita supranc rcarea lor. Puterea efectiv necesar la burghiere este:

xP

yP

D xM f

yM

Ne

M n 71620 1,36 [kW]


randamentul ma inii de g urit (0,60,8).

Condi ia care trebuie respectat este: Ne NMU n care: NMU este puterea electromotorului ma inii de g urit;

2.1.6

Probleme de precizia prelucr rii Ia burghiere

n timpul burghierii cu burghiul elicoidal se pot produce abateri caracteristice care influen eaz negativ precizia de prelucrare. Precizia diametrului g urii burghiate depinde de toleran a la diametrul burghiului i de erorile care apar datorit supral rgirii g urii. Supral rgirea se manifest prin aceea c diametrul g urii rezult mai mare dect diametrul burghiului i se datore te ascu irii defectuoase, nesimetrice, a t i urilor principale. Nesimetria t i urilor face ca componentele radiale Py s fie diferite, ca n Figura 76 : ele nu se mai echilibreaz reciproc, poate apare devierea burghiului, m rirea considerabil a frec rii fa etelor de ghidare pe pere ii g urii i supral rgirea g urii. Alt cauz a supralargirii g urii const n necoaxialitatea p r ii a chietoare a burghiului cu coada sa. La g uri cu diametrul pn la 50mm supral rgirea poate ajunge la valori de 0,2...1,2mm. Figura 76 Pe de alt parte, din cauza uzurii fa etelor de ghidare i a influen ei conicit ii inverse la reascu iri, la burghiere pot rezulta i diametre mai mici dect diametrul nominal al burghiului. De aceea, toleran a la dimensiunea g urii burghiate se recomand a fi data cu abateri n plus i n minus, de exemplu:

10

0 , 24 0 , 07

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

39

Figura 77 Alte erori care apar la burghiere sunt nclinarea axei g urii fa de pozi ia nominal corect de nerectilinitate a axei g urii. Aceste erori se datoreaz ascu irii nesimetrice a t i urilor principale, uzurii neuniforme a acestora, deforma iilor elastice ale sistemului tehnologic, Figura 77. Pentru evitarea unor erori mari n ce prive te nclinarea i nerectilinitatea axei g urii se recomand ascu irea corect-simetric a burghiului, folosirea buc elor de ghidare. De altfel i supral rgirea g urii se mic oreaz prin ghidarea sculei n buc . i eroarea

2.2 2.2.1

L rgirea g urilor Caracteristici tehnologice

L rgirea const n m rirea diametrului unei g uri burghiate sau a unei g uri brute ob inute la turnare, forjare, matri are, ca de exemplu n Figura 78. Se realizeaz cu l rgitoare elicoidale cu trei sau patru din i sau cu burghie. Se recomand l rgirea cu l rgitor, deoarece asigur o productivitate i o precizie mai bun dect l rgirea cu burghiul. L rgirea cu l rgitor permite mic orarea devierii axei g urii de la Figura 78 pozi ia corect , ns numai dac scula este ghidat n buc de ghidare. L rgirea poate fi de degro are i de finisare. L rgirea de degro are se aplic la g urile brute, asigur precizia 12 ISO i rugozitatea Ra=12,5m. L rgirea de finisare asigur precizia 11 ISO i rugozitatea Ra=12,5...6,3m i se aplic dup l rgirea de degro are sau dup burghiere. La fel ca la burghiere, se recomand ca dimensiunile g urilor l rgite sa fie prev zute cu abateri n plus i n minus.

2.2.2

Ma inile-unelte

L rgirea se execut pe acelea i ma ini-unelte ca i burghierea. Se recomand evitarea l rgirii pe strung normal, din cauza dificult ii de a ezare a l rgitorului riguros pe axa g urii.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

40

2.2.3

Scule a ehietoare

L rgitoarele au trei sau patru din i i au aceea i geometrie ca i burghiele elicoidale, cu excep ia faptului c nu au t i transversal, i c au miezul mai gros. Diametrele nominale i toleran ele de fabrica ie sunt date n STAS 709472. Pentru diametre ale g urilor pn la 40mm se folosesc l rgitoare elicoidale cu coad conic , iar pentru diametre de 40...80mm l rgitoare cu alezaj, cele cu coad nefiind economice. Pentru diametre peste 80mm se folosesc l rgitoare cu din i demontabili, execu ia l rgitorului dintr-o bucat ne mai fiind ra ional . La prelucrarea mai multor g uri coaxiale cu diametrul de peste 30mm se pot folosi l rgitoare cu alezaj, montate pe o bar portscule, cu ghidare bilateral (fig. 8.19). Astfel se ob ine o bun coaxialitate a g urilor.

2.2.4

Regimul de a chiere a D D0 , [mm] 2

Adncimea de a chiere la l rgire se determin cu rela ia:

(nota iile sunt date n Figura 78). Adncimea de a chiere la l rgirea cu l rgitor poate avea valori de la 0,5 pn la maxim 4 mm. Cnd l rgirea se face cu burghiul, adncimea de a chiere trebuie s fie minimum 5 mm pentru a se evita ruperea col urilor burghiului. Avansul maxim admis din punct de vedere tehnologic se calculeaz cu rela ia:

C F D 0, 6 , [mm / rot ]

n care: D este diametrul l rgitorului, n mm; CF coeficient func ie de materialul prelucrat i de precizia impus g urii. Viteza de a chiere la l rgire se calculeaz cu formula:

Figura 79 La l rgire nu se verific regimul comparativ cu rezisten a mecanismului de avans sau cu puterea ma inii-unelte, deoarece regimul este mai u or ca la burghiere.

CV D X V , [mm / min] T m a X V f YV

Figura 81 Figura 80

2.3

Adncirea g urilor

Adncirea este opera ia de prelucrare prin care se ob ine un loca cilindric la extremitatea unei g uri fa de care este coaxial, ca n Figura 80. Scopul principal al adncirii este ob inerea fundului plan al loca ului, ns inevitabil are loc i o l rgire a diametrului. Se aplic pentru executarea loca urilor pentru capul uruburilor cu cap cilindric sau a degaj rilor pentru aibe, inele elastice, garnituri. Scula folosit este un adncitor cilindric cu 2,4 sau 6 din i, prev zut cu cep de ghidare. Cepul ghideaz n gaura ini ial de diametru mai mic, ob inndu-se astfel o concentricitate suficient a adncirii cu gaura care r mne la dimensiunile ini iale. Cepul de ghidare poate s fie fix sau demontabil. Avantajul cepului demontabil const n faptul c poate fi schimbat pentru a fi adaptat la diametrul g urii ini iale n care ghideaz , iar demontarea u ureaz pe de alt parte ascu irea sculei. Cepurile demontabile se execut din o eluri de cementare c lite la 56...60HRC sau Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 41

o eluri nitrurate, pentru a se preveni uzura produs la rotirea cepului n gaur . Opera ia se execut mai ales pe ma ini de g urit.

2.3.1

Adncirea conic

Adncirea conic (sau te irea), Figura 82, este opera ia prin care se execut o gaur conic la extremitatea unei g uri fa de care este coaxial . Se execut cu o scul ca cea din Figura 81. Aceast prelucrare este necesar , de exemplu, pentru realizarea loca urilor pentru capetele uruburilor sau niturilor cu cap necat, la executarea scaunelor de supape la motoare cu ardere intern i n general, la te irea i debavurarea muchiilor interioare ale g urilor. Sculele folosite snt adncitoare conice la 60, 90 i 120 cu coad cilindric sau conic . Acestea se pot executa i cu cep de ghidare demontabil. Pentru diametre de peste 50mm, se pot folosi adncitoare conice cu alezaj, demontabile, economisindu-se astfel o elul rapid pentru construc ia sculei. n g urile mici, cu diametre de pn la 8...10mm, se recomand ca te irea muchiilor s se fac cu burghie elicoidale normale, scurtate n urma uzurii i reascu ite la unghiul de te ire necesar.

Figura 82 Figura 83

2.4

Lamarea

Opera ia de lamare const n prelucrarea plan a unei suprafe e frontale circulare a bosajului g urii, pentru ob inerea condi iei de perpendicularitate pe axa g urii executate n prealabil, ca n Figura 83 . Astfel de suprafe e lamate se execut n jurul g urii, pentru a ezarea corect a unei piuli e, a unui cap de urub, a unui capac etc. Scula a chietoare, n forma sa cea mai simpl , este un cu it-lam (de unde i denumirea de lamare dat acestei prelucr ri), aceast lam fiind fixat ntr-o bar port-scul care serve te ca element de antrenare i ghidare. Frecvent se folose te ns adncitorul pentru lamare (sau lamator) care nu are dect t i uri principale pe partea frontal , nu are t i uri pe partea cilindric , ci uneori numai canale pentru evacuarea a chiilor de la din ii frontali. Pentru ob inerea perpendicularit ii suprafe ei plane pe axa g urii, scula este prev zut cu cep de ghidare demontabil care poate fi schimbat n func ie de diametrul g urii. Scula a chietoare are o mi care de rota ie i o mi care de avans axial, iar avansul trebuie s fie oprit nainte de a nceta mi carea de rota ie a sculei care trebuie s - i continue rotirea Figura 84 cteva ture pentru a se ob ine o suprafa Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 42

plan i nu elicoidal . Opera iile de lamare se pot face pe acelea i ma ini ca i burghierea: ma ini de g urit, ma ini de alezat i frezat orizontale, strunguri-revolver. Dac este necesar lamarea unui bosaj interior ca n Figura 84, a chierea se face prin tragerea (avansul axial) n sus a barei port-scul , ns este necesar inversarea sensului de rota ie a arborelui principal. Pentru lamarea a dou bosaje interioare se utilizeaz un adncitor pentru lamare bilateral, tras pe bara port-scul (pentru bosajul de sus) i respectiv deplasat axial n sus (pentru bosajul de jos). Adncimea la care se face lamarea este reglat cu ajutorul unui limitator de sfr it de curs al arborelui principal care, la ma inile de g urit cu comand mecanic a avansului, realizeaz la momentul dorit decuplarea avansului. Prin lamare se asigur perpendicularitatea suprafe ei frontale fa de axa g urii n limite de pn la 0,1mm pe raza de 100mm.

2.5

Alezarea g urilor cilindrice

Caracteristici tehnologice. Alezarea este o opera ie de prelucrare final a g urilor prin care se ob ine o form geometric corect a g urii, rectilinitatea axei g urii, diametrul g urii cu precizie mare i o calitate superioar a suprafe ei. Alezarea cu alezor asigur o precizie a diametrului n treptele de precizie 7 ... 8 ISO i rugozitatea Ra = 3,2...0,8m. n anumite cazuri, la alezarea cu dou - trei alezoare succesive i dac ultimul alezor folosit are t i uri lepuite, iar b taia din ilor sculei fixate ntre vrfuri nu dep e te 0,01mm, se poate ob ine i precizia 6 ISO cu rugozitatea Ra=0,4m. Pentru a ob ine ns precizia 6 este necesar ca prelucrarea g urii nainte de alezare i alezarea s fie efectuate cu o singur a ezare a piesei pe ma iniunealt .

Figura 85

Figura 86

Schema alez rii este dat n Figura 85. Alezarea cu alezor se poate efectua manual sau mecanic. Alezarea manual se folose te pentru calibrarea g urilor cu diametre mici, n general pn la circa 30mm, la fabrica ia individual . Alezarea mecanic este folosit att la fabrica ia de serie ct i la fabrica ia individual , pentru g uri ale c ror diametre i toleran e corespund cu diametrele i toleran ele alezoarelor standardizate. Prin alezare nu se corecteaz nclinarea i deplasarea axei g urii fa de pozi ia nominal corect , deoarece n timpul a chierii alezorul este centrat i condus de gaura care se alezeaz , executat anterior. Rezult c opera iile efectuate naintea alez rii snt cele care trebuie s asigure pozi ia corect i rectilinitatea axei g urii. Pentru a permite conducerea liber a alezorului exclusiv de gaura care se alezeaz , alezorul nu se fixeaz rigid cu arborele ma inii-unelte, ci este antrenat prin intermediul unei mandrine oscilante care asigur o leg tur elastic ntre scul i arborele principal. n Figura 86 se prezint o mandrin oscilant . n loca ul conic al buc ei 2 se fixeaz coada conic a alezorului. Coada conic 3 a mandrinei se introduce rigid n arborele principal al ma inii-unelte. Mi carea de rota ie se transmite de la arborele principal la buc a 2, respectiv la alezor, prin tiftul 1. Datorit jocului dintre tift i gaur , buc a 2 cu scula are posibilitatea s se deplaseze radial fa de arborele principal al ma inii, compensndu-se n acest mod necoinciden a axei g urii cu axa alezorului. Cepul 4, din o el c lit, are rolul de a prelua efortul axial. Este de observat c dac alezorul este fixat rigid n arborele principal al ma inii-unelte, el poate modifica att direc ia ct i pozi ia relativ a axei g urii executate anterior, ns diametrul g urii va fi diferit de cel al alezorului i poate apare chiar o abatere de form a g urii din cauza abaterilor de la coaxialitate descrise mai sus. Prinderea rigid a alezorului cu arborele principal se poate folosi numai dac alezarea se Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 43

face n continuare cu ultima l rgire, din aceea i a ezare a piesei i cu aceea i pozi ie, neschimbat , a arborelui principal, pentru a nu apare abateri de la coaxialitate. Pe ma inile de alezat i pe ma inile de g urit pe care se folosesc dispozitive fixe, alezoarele se pot folosi ghidate n buc e de ghidare, asigurndu-se pozi ia axei g urii fa de suprafe ele de referin i direc ia corect a axei g urii. n acest caz alezoarele trebuie s fie montate pe bare port-scul rigide (alezoare cu alezaj), sprijinite f r joc n buc e de ghidare perfect cilindrice, pentru ca t i urile sculei s fie riguros concentrice cu axa de rota ie. Prin montarea mai multor alezoare cu alezaj pe aceea i bara port-scul se pot aleza simultan mai multe alezaje coaxiale (de exemplu pe ma ini de alezat i frezat orizontale). Pentru ob inerea unei calit i bune a alez rii (precizie i rugozitate) o importan mare prezint m rimea adaosului l sat pentru alezare: la adaosuri prea mari, alezorul se uzeaz rapid i gaura rezult de calitate sc zut , cu rizuri, iar pentru adaosuri prea mici se ob ine de asemenea o calitate necorespunz toare, cu urme de la prelucrarea premerg toare. Valorile optime ale adaosului snt de 0,25...0,5mm pe diametru la alezarea de degro are i 0,05...0,15mm pe diametru la alezarea de finisare, aceste recomand ri fiind pentru diametre de 5...80mm.

2.5.1

Ma inile-unelte

Ma inile pe care se face alezarea sunt, mai ales, strungurile revolver i semiautomate, strungurile automate, ma inile de g urit, ma inile de alezat i frezat orizontale, ma ini-agregat. Pe ma inile de g urit, piesele snt fixate n dispozitive i alezoarele snt ghidate n buc e de ghidare, cu excep ia alezorului de finisare care, n majoritatea cazurilor, este neghidat i antrenat cu un port-alezor oscilant.

2.5.2

Scule a chietoare

Alezoarele se clasific n alezoare de mn i alezoare de ma in . Ambele tipuri pot fi executate ca alezoare fixe (nereglabile) sau alezoare reglabile. Alezoarele de ma in dintr-o bucat se folosesc pentru g uri cu diametre pn la 30mm i pot avea coad cilindric sau conic . Pentru diametre de 25...80mm se folosesc alezoare de ma in cu alezaj, n scopul economisirii de o el rapid pentru execu ia alezorului. n general, la alezarea diametrelor mari, cuprinse ntre 40 i 100mm, este preferabil s se foloseasc alezoare reglabile cu din i demontabili din o el rapid sau carburi metalice care permit realizarea a dou scopuri: readucerea diametrului alezorului la cota dorit , n urma uzurii i reascu irii; reglarea diametrului g urii ob inute, prin varia ia diametrului alezorului. Domeniul de reglare al alezoarelor reglabile este de 0,5...3mm. Se folosesc deasemenea i alezoare extensibile de mn spintecate, care au un domeniu limitat de reglare, ntre 0,16...0,5mm (STAS 126673). Alezoarele se execut cu din i drep i sau elicoidali. Pentru alezarea g urilor ntrerupte de canale de pan sau crest turi, se folosesc alezoarele cu din i elicoidali, deoarece alezoarele cu din i drep i trepideaz n aceste condi iuni.

2.5.3

Regimul de a ehiere f C F D 0,7 , [mm / rot ]

Adncimea de a chiere a se calculeaz cu aceea i rela ie ca i la l rgire. Avansul f se determin cu rela ia: Coeficientul C F este func ie de materialul prelucrat i de precizie. Viteza de a chiere trebuie s aib valori relativ mici, deoarece uzura sculei i deci durabilitatea acesteia sunt puternic influen ate de vitez . Pentru alezarea de degro are se folose te rela ia:

CV D X V , [mm / min] T m a X V f YV

La alezarea de finisare, viteza de a chiere nu trebuie s dep easc anumite valori tehnologic admise, altfel se nr ut e te calitatea suprafe ei. Astfel, pentru o el cu r < 90 daN/mm 2, viteza maxim admis este de 12 m/min pentru ob inerea rugozit ii Ra = 1,6 i de 6 m/min pentru ob inerea Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 44

Ra = 0,8 m.

2.5.4

Probleme de precizie la prelucrarea de alezare

Diametrul g urii ob inute dup alezarea de finisare depinde de precizia diametrului alezorului, respectiv de toleran ele de fabrica ie, de asemenea de natura metalului alezat: starea fizic , structura, omogenitatea etc. O anumit influen asupra preciziei are i forma piesei alezate: unele piese au tendin a de a se deforma elastic sub ac iunea for elor de a chiere, n cazul alezajelor cu pere i sub iri etc. i la alezare apare fenomenul de supral rgire" a g urii care se datore te fie necoaxialit ii axei g urii de alezat cu cea a arborelui principal al ma inii-unelte n care alezorul este fixat rigid, fie b t ii radiale a arborelui principal i sculei ns i. La alezarea cu un alezor bine ascu it, valoarea minim a supral rgirii este de 5...10m, pe cnd la un alezor mai uzat, poate ajunge la 50...80m. Mic orarea supral rgirii g urii se poate ob ine prin: folosirea mandrinei oscilante pentru prinderea alezorului; folosirea de lichide de r cire-ungere, ceea ce mic oreaz supral rgirea de 2...4 ori. Ca lichide de r cire se folosesc : pentru o el emulsii cu concentra ia de 5...8%, iar pentru aluminiu terebentin i petrol lampant n propor ie de 4:5; alezarea manual (dispare abaterea de la coaxialitate a arborelui cu gaura de alezat). Figura 87

2.6

Prelucrarea g urilor conice pe ma ini de g urit l pe ma ini de g urit, alezat l frezat orizontale

Pe ma ini de g urit, g urile conice cu rugozitatea suprafe ei Ra = 3,2...6,3m se prelucreaz n mai multe opera ii (ca n Figura 87) care se stabilesc n func ie de valoarea conicit ii. Astfel, g urile cu conicitatea de la 1:50 pn la 1:30, dup burghierea cu burghiu cilindric la diametrul d b = d(0,2...0,3) se alezeaz cu un alezor conic cu diametrul d, acesta fiind diametrul mic al g urii conice. Alezoarele conice sunt standardizate n STAS 2646-64 pentru con 1:30 i STAS 2647-64 pentru con 1:50; sunt de asemenea standarizate alezoare pentru conuri Morse (STAS 588-67) i conuri metrice (STAS 58967). n unele cazuri, se pot folosi burghie elicoidale conice care au o parte cilindric pentru burghiere, urmat de o parte conic de alezare. Aceste scule permit executarea g urii conice dintr-o singur trecere. G urile cu conicitatea K = 1 : 20 se burghiaz cu diametrul d b = d(0,3...0,5), apoi se alezeaz cu dou alezoare conice succesiv, pn la dimensiunea final d. G urile cu conicitatea K de la 1:15 pn la 1:8 se burghiaz la diametrul d b = d(1...1,2) , se l rgesc cu l rgitor conic la diametrul d1 = d(0,3 . . . 0,5) i apoi se alezeaz cu alezor conic la diametrul d. Semifabricatele ob inute cu gaura cilindric la turnare sau matri are, cu diametrul d 0 , se prelucreaz cu l rgitor cilindric, apoi se face l rgirea cu l rgitor conic i alezarea cu alezor conic. naintea l rgirii cu l rgitorul conic, este convenabil s se l rgeasc gaura n trepte, n una sau dou treceri. Pentru l rgirea n trepte ntr-o singur trecere, se ntrebuin eaz un l rgitor n trepte cu diametrele d b i db1 . Diametrul celei de a doua trepte d b1 se ia:

d b1 d b

0,5 l K - (1...1,2)

Pe ma inile de treceri (ca n Figura cresc toare (a), apoi aplic n general la g

g urit, alezat i frezat orizontale g urile conice se prelucreaz n mai multe 88) : cu o bar de alezat cu mai multe cu ite reglate la diametre succesiv cu un l rgitor conic (b) i un alezor conic (c). Aceast schem de lucru se uri cu diametrul sub 300mm i lungime mai mic de 400mm. Pentru g urile cu conf.dr.George BELGIU 45

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conicitate mic (pn la 1:30) se folose te un singur alezor conic, iar pentru g urile cu conicitate mai mare (pn la 1:20) se utilizeaz dou alezoare conice. Pentru g uri conice cu diametre mari, pn la 800mm i lungime pn la 1000mm se folosesc dispozitive speciale montate n consol pe platoul ma inii-unelte. Cu itul fixat n dispozitiv efectueaz o mi care de avans longitudinal, paralel cu generatoarea conului i simultan, o mi care de rota ie.

Figura 88

2.7

Strunjirea suprafe elor cilindrice interioare

Strunjirea suprafe elor cilindrice interioare se aplic pentru prelucrarea de degro are i finisare a g urilor brute, ob inute prin turnare sau forjare sau a g urilor date prin burghiere. Strunjirea interioar se realizeaz pe ma ini din grupa strungurilor: strung normal, strung-revolver, strung carusel, pe ma ini de alezat i frezat orizontale, precum i pe ma ini de g urit n coordonate. Strunjirea g urilor se poate realiza dup dou scheme de lucru: a) cu rotirea piesei, avansul fiind realizat de cu it (Figura 89, a); aceasta este schema realizat ma ini din grupa strungurilor; pe

b) cu rotirea cu itului i avansul longitudinal executat de pies sau de cu it (Figura 89, b), schem realizat pe ma ina de alezat i frezat orizontal i pe ma ini de g urit n coordonate.

Figura 89 Prin strunjirea interioar de finisare se ob ine n mod economic precizia 11...10 ISO. Se pot ob ine i precizii mai mari, corespunz toare treptelor de precizie 9...7 ISO, ns aceasta necesit o calificare nalt a muncitorului, o precizie ridicat asigurat de ma ina-unealt i de obicei este neeconomic . De aceea, pentru ob inerea alezajelor cu precizii 7 ... 9 ISO se prefer alezarea cu alezor sau bro area.

2.7.1

Strunjirea interioar pe strung normal

Aceasta se aplic att la piese care sunt corpuri de revolu ie ct i la piese asimetrice care nu sunt corpuri de revolu ie. Piesele-corpuri de revolu ie se fixeaz n universal. Alezajele din piesele care nu sunt corpuri de revolu ie se prelucreaz prin fixarea piesei pe platou cu col ar i strngere cu bride. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 46

Pentru strunjirea interioar , cu itul se fixeaz de obicei direct n sania port-cu it pentru g uri cu d < 70mm, l < 150mm i l/d < 5, pe cnd n cazul unor g uri cu lungime mare i diametru mare, l > 150, d > 70 i l/d < 5, cu itele se fixeaz n bara port-cu it, care la rndul s u este fixat n sania portcu it a strungului (Figura 89, a). Cu itele pentru strunjirea interioar pot fi: a) cu ite pentru interior (Figura 90, a) ; b) cu ite pentru col interior (Figura 90, b) ; c) cu ite pentru degajat interior (Figura 90, c). Prin struujirea interioar se asigur o bun coaxialitate a g urii cu suprafa a exterioar a piesei de a ezare n universal, ceea ce constituie un avantaj important fa de alezarea cu alezor. Axa g urii se ob ine rectilinie i coincide cu axa de rota ie a arborelui principal.

Figura 90

2.7.2

Strunjirea interioar pe strung revolver

Aceasta se aplic la produc ia de serie pentru acele piese care necesit prelucr ri cu mai multe scule, att pe suprafe e exterioare ct i pe cele interioare. Pentru g uri cu diametre mai mari cu itele se fixeaz n bare portcu it care la rndul lor snt montate n capul revolver. Semifabricatul de prelucrat este fixat n universal sau eventual n mandrin cu buc elastic . Se pot folosi bare port-cu it scurte care lucreaz n consol sau bare port-cu it lungi care pentru rigidizare ghideaz ntr-o buc , fixat n partea din fa a arborelui principal (Figura 91). Strunjirea interioar se poate realiza pe strungul revolver cu cu itul a ezat n pozi ie dreapt (1) sau oblic (2) pentru strunjirea unui prag sau a unei g uri nfundate (Figura 92). La produc ia de serie se prelucreaz simultan cu mai multe scule att suprafe e interioare ct i exterioare (Figura 93).

2.7.3

Strunjirea interioar pe strung carusel

Aceasta se aplic la piese cu dimensiuni mari de gabarit cum sunt diferite tipuri de carcase i n general, piese grele, corpuri de revolu ie sau piese cu forme asimetrice. Piesele corpuri de revolu ie se a az pe platou n urm toarele moduri: dup o suprafa exterioar i o suprafa a obezii frontal ; frontal ; frontal (la semifabricate de ro i din ate mari dup suprafa a interioar a unui alezaj i o suprafa dup suprafa a interioar turnate). i o suprafa

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

47

Figura 91

Figura 92

Figura 93 Prinderea se face cu bacurile cu strngere simultan . Piesele care nu sunt corpuri de revolu ie se fixeaz cu bride i uruburi pe platou. Cu itele sunt fixate n port-cutite montate pe c rucioarele verticale sau sunt fixate n bare port-cu it. Barele port-cu it (Figura 94) se folosesc atunci cnd diametrul g urii strunjite nu permite port-cu itului de pe' c ruciorul vertical s p trund n interiorul piesei sau cnd p r ile proeminente ale piesei mpiedic portcu itul s coboare la adncimea necesar . Pentru m rirea productivit ii se recomand ca strunjirea suprafe elor cilindrice interioare mari, cu diametre peste 1000...1200mm s se fac simultan cu dou c rucioare (Figura 95). Suprafe ele cilindrice interioare coaxiale n trepte se pot prelucra simultan cu cte un c rucior pentru fiecare suprafa . Precizia ob inut pe strungul carusel la strunjirea interioar corespunde treptelor 11...9 ISO. Suprafe e interioare mai precise dect n treapta 9 ISO se pot ob ine pe aceste ma ini numai prin aplicarea unor metode de lucru speciale.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

48

Figura 94

Figura 95

2.8

Strunjirea g urilor conice

Pe strungul normal, g urile conice se strunjesc prin copiere cu ajutorul riglei de copiat, cu cu ite late sau prin rotirea saniei port-cu it. Pe strungul revolver g urile conice se prelucreaz n mai multe faze succesive, cu mai multe scule fixate n capul revolver. De exemplu, pentru g uri conice precise se poate prevedea urm toarea succesiune a fazelor de prelucrare : strunjire de degro are a g urii cilindrice ; strunjire de finisare cu un cu it fixat n al doilea loca al capului revolver; l rgire cu l rgitor conic ; alezare cu alezor conic, la dimensiunea final .

2.9

Strunjirea interioar pe ma ini de g urit, alezat l frezat orizontale

Pe ma inile de g urit, alezat i frezat orizontale se prelucreaz diferite alezaje la piesele turnate cu forme complicate i dimensiuni mari, care nu pot fi fixate i rotite pe ma inile din grupa strungurilor: carcase, batiuri, blocuri motoare, etc. Mi carea principal de rota ie este realizat de cu it, iar mi carea de avans longitudinal este efectuat fie de arborele principal (Figura 96, a) fie de masa pe care este fixat piesa (Figura 96, b). Cu itul pentru strunjire interioar se fixeaz : a) ntr-un port-cu it pe platoul ma inii ; b) ntr-un dorn port-cu it n consol ; c) n bara port-cu it rigidizat suplimentar prin rezemare la un cap t sau la ambele capete.

Figura 96

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

49

Figura 97 Prelucrarea cu cu it fixat n platou sau pe dorn n consol este aplicabil la alezaje scurte i se face cu avansul longitudinal al mesei (Figura 96, b). La alezaje mai lungi, bara n care este fixat cu itul este ghidat n buc e de ghidare n ambele capete de la o parte la alta a piesei ca n Figura 97 sau numai la un cap t n pinola montantului secundar ca n Figura 96 a). Dac bara port-cu it este ghidat la ambele capete, ea prime te mi carea de rota ie de la arborele principal printr-un cuplaj articulat (elastic), pentru a exclude influen a necoaxialit ii arborelui principal i barei portcu it asupra preciziei de prelucrare. Rectilinitatea axei alezajelor se asigur n acest caz datorit coaxialit ii celor dou buc e de ghidare i prin rectilinitatea barei portcu it ns i. Prelucrarea cu avansul longitudinal al barei port-cu it, ghidat n buc a de ghidare, poate asigura precizia 7 ISO. Pentru prelucrarea g urilor cu diametre ntre 35 i 250mm se folosesc blocuri cu dou sau patru cu ite care permit m rirea productivit ii prin a chierea unui adaos mare de prelucrare de c tre cu itele succesive. Pentru prelucrarea de finisare a g urilor cu diametre de 25...300mm se utilizeaz blocuri cu dou cu ite precum i capete de alezat cu avansul micrometric al cu itului cu precizia de reglare de 0,02mm.

Figura 98 Prelucrarea alezajelor pe ma ini de alezat i frezat orizontale se poate face : a) dup trasaj ; b) prin metoda coordonatelor; c) cu a ezarea piesei n dispozitiv. Prelucrarea dup trasaj se folose te la produc ia individual i de serie mic , ns nu poate asigura precizia distan elor dintre axele g urilor de ordinul sutimilor de mm. La centrarea dup trasaj a arborelui principal al ma inii pe axa g urii de strunjit erorile de pozi ie a axei snt de ordinul zecimilor de mm. La metoda coordonatelor pozi ia axelor g urilor se stabile te prin deplasarea mesei ma inii mpreun cu piesa i Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 50

deplasarea arborelui principal pe direc ii perpendiculare ntre ele, distan ele de deplasare fiind m surate cu calibre de lungime i limitatoare cu comparator, sau cu ajutorul riglelor cu vernier existente pe ma in . Pentru a se putea aplica aceast metod , n desenul de execu ie al piesei distan ele care determin pozi ia axelor tuturor g urilor ce urmeaz a fi prelucrate trebuie s fie date fa de dou axe de coordonate rectangulare, care coincid cu bazele tehnologice ale piesei sau snt legate prin dimensiuni fa de aceste baze (Figura 98). Dac nu este ndeplinit aceast condi ie, dimensiunile trebuie recalculate. Metoda de prelucrare a alezajelor cu avans executat de masa ma inii sau cu avans executat de arborele principal, influen eaz asupra preciziei alezajului executat.

Figura 99

Figura 100

S consider m urm toarele scheme de principiu de prelucrare a alezajelor. a) La strunjirea cu dorn port-cu it n consol , cu avansul realizat prin deplasarea mesei mpreun cu piesa (Figura 99), s geata de ncovoiere a dornului datorit for elor de a chiere r mne constant i diametrul alezajului se ob ine constant pe toat lungimea. Axa g urii va fi rectilinie. b) La strunjirea cu dorn n consol , cu avansul executat de arborele principal n timp ce piesa este fix (Figura 100), la sfr itul cursei ncovoierea elastic a dornului poate fi mai mare, diametrul alezajului rezult variabil pe lungime, iar axa acestuia se curbeaz . c) La strunjirea cu bara port-cu it i cu avans efectuat de masa ma inii-unelte (Figura 101) s geata de ncovoiere a barei r mne constant i ca urmare diametrul g urii rezult constant pe ntreaga lungime. Axa g urii este rectilinie. n cazul cnd celelalte condi ii sunt egale (diametrul i lungimea g urii), s geata de ncovoiere a barei port-cu it este mai mic dect s geata dornului n consol , astfel c precizia necesar se ob ine mai u or. d) La alezarea cu bar port-cu it i cu avans executat de arborele principal, cu piesa fix (Figura 102), s geata de ncovoiere a barei este variabil din cauza modific rii distan ei de la cu it pn la reazem. Gaura prelucrat va avea diametru mai mic la mijloc.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

51

Figura 101

Figura 102

La schemele de strunjire interioar cu avans executat de mas mpreun cu piesa, rectilinitatea axei g urii este influen at de abaterile de la rectilinitate ale ghidajelor pe care se deplaseaz masa. Abaterile de la paralelismul axei arborelui principal cu ghidajele batiului duc la necoinciden a direc iei de avans a piesei cu direc ia axei de rota ie a cu itului. In acest caz, gaura strunjit se ob ine oval (Figura 103). Raportul semiaxelor elipsei este :

a b

cos

Ovalitatea ob inut este ns relativ mic , deoarece este mic. n general, la prelucrarea alezajelor, n afar de scul i de ma ina unealt , rigiditatea sistemului tehnologic i deci precizia de prelucrare sunt influen ate i de ns i piesa de prelucrat precum i de modul de fixare a acesteia pe ma in . Chiar i atunci cnd scula este relativ rigid iar strunjirea interioar se face pe o ma in rigid , pot apare totu i vibra ii din cauza rigidit ii mici a piesei cu pere i sub iri i cu o fixare nestabil pe ma ina-unealt .

Figura 103

2.10 Rectificarea interioar a g urilor cilindrice


Rectificarea suprafe elor cilindrice interioare asigur precizia diametrului in treptele 7...6 ISO rugozitatea Ra = 1,6...0,8m. Se deosebesc urm toarele procedee de rectificare interioar : rectificare cu rotirea piesei fixat n mandrina ma inii; rectificarea cu piesa fix pe ma ini de rectificat interior planetare ; rectificare pe ma ini de rectificat f r vrfuri. i

A. Cel mai r spndit este primul procedeu (Figura 104). Piesa de prelucrat 1 se fixeaz n mandrina ma inii i efectueaz mi carea de rota ie iar piatra de rectificat 2 execut o mi care de rota ie n jurul Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 52

axei sale, mi c ri rectilinii alternative f l , i avansul transversal f t periodic dup fiecare curs simpl sau la o curs dubl . Sensurile de rota ie ale piesei i pietrei abrazive sunt opuse. Diametrul pietrei de rectificat se ia de obicei 0,7...0,9 din diametrul g urii. Pentru a se ob ine viteza optim de a chiere la rectificare, de 30...35m/s, trebuie ca arborele port-piatr abraziv s aib o tura ie foarte mare; la diametre mici ale g urii aceste tura ii devin extrem de mari i nu pot fi totdeauna realizate. De aceea, rectificarea g urilor cu diametru mic se face uneori la viteze mai mici dect cele optime. Rigiditatea mic a arborelui port-piatr abraziv n consol , n special pentru g uri mai lungi i cu diametru mic, oblig la folosirea unui avans transversal mai mic i avans longitudinal mai mic dect pentru rectificarea exterioar . Toate particularit ile sus men ionate fac ca rectificarea interioar s fie pu in productiv , mai ales pentru diametre mici i s se caracterizeze printr-un cost ridicat.

Figura 104

Figura 105

B. Rectificarea pe ma ini de rectificat interior planetare se folose te pentru g uri de diametre mari n piese mari care nu snt corpuri de revolu ie i nu pot fi antrenate n mi care de rota ie. Schema procedeului este redat n Figura 105. Piesa este fixat pe masa ma inii. Arborele port-piatr abraziv execut urm toarele mi c ri: I rotirea n jurul axei sale; II mi carea planetar pe circumferin a suprafe ei interioare a piesei; III mi c ri rectilinii-alternative n lungul axei g urii; IV mi carea de avans transversal. Procedeul se caracterizeaz prin productivitate mic . De aceea, n ultimul timp, rectificarea pe aceste ma ini este nlocuit cu alezarea fin cu cu it sau cu honuirea.

Figura 106

Figura 107

C. Rectificarea pe ma ini de rectificat interior f r vrfuri se realizeaz dup schema din Figura 106. Piesa 1 care trebuie s fie n prealabil rectificat pe diametrul exterior, este ghidat si sprijinit pe trei role. Rola 2 cu diametrul mai mare antreneaz piesa n rota ie i se nume te rol conduc toare. Rola de ap sare 3 apas piesa pe rola 2 i pe rola 4, aceasta din urm avnd rolul de a sus ine piesa. Piatra de rectificat execut mi carea principal de rota ie, mi carea de avans longitudinal alternativ i mi carea de avans de p trundere. La schimbarea piesei dup terminarea rectific rii, rola Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 53

3 se retrage spre stnga i elibernd piesa, permite s se introduc automat sau manual piesa urm toare. Acest procedeu de rectificare se poate folosi numai pentru piesele care au suprafa a cilindric exterioar riguros concentric cu alezajul de rectificat. Procedeul se folose te numai la rectificarea interioar a pieselor cu pere i.sub iri, fabricate n serie mare sau n mas . Pentru rectificarea interioar dup primul procedeu, cu piesa n rota ie i fixat n mandrin , se folosesc de obicei ma ini de rectificat cu un arbore principal. Dac la rectificarea piesei se cere respectarea condi iei de perpendicularitate a suprafe ei plane frontale pe axa g urii, se pot folosi ma ini de rectificat cu doi arbori principali (Figura 107). Cele mai productive ma ini pentru rectificarea interioar cu rotirea piesei fixate n mandrin sunt ma inile de rectificat interior semiautomate. Principiul de func ionare al acestor ma ini este urm torul: dup fixarea piesei n mandrin i pornirea ma inii, piatra de rectificare se apropie de pies cu avans rapid, care se modific automat trecnd n avansul pentru rectificarea de degro are. Urmeaz rectificarea de degro are pn ce r mne numai adaosul pentru rectificarea de finisare. Apoi piatra se retrage rapid din pies i este ndreptat automat cu diamant, nainte de rectificarea de finisare. . Finisarea se efectueaz cu un avans transversal mai mic i cu o vitez de rota ie mai mare a piesei. Dup ob inerea dimensiunii necesare, piatra se retrage rapid din alezajul rectificat i ma ina se opre te. Controlul alezajului rectificat se face n timpul prelucr rii cu calibre speciale, respectiv un calibru pentru degro are i unul pentru finisare, care sub ac iunea unui arc tind s intre n alezaj la cel lalt cap t. Rectificarea de degro are se efectueaz pn cnd calibrul de degro are intr n alezaj ; n acest moment este comandat retragerea pietrei pentru corectare naintea finis rii. La fel, oprirea ma inii are loc cnd calibrul de finisare a intrat n alezaj. Regimul de a chiere la rectificarea interioar se caracterizeaz prin urm toarele : a) viteza periferic a piesei are valori de 50...150 m/min, pentru alezaje cu diametrul de 20...300mm; b) avansul longitudinal al discului abraziv f l se ia n frac iuni din l imea sa i anume: pentru rectificarea de degro are f l = (0,6...0,8)B [mm]; pentru rectificarea de finisare f l = (0,2...0,3)B [mm] ,unde B este l imea discului abraziv; c) avansul transversal f t , are valorile : pentru rectificarea de degro are f t = 0,0025...0,005 [mm]; pentru rectificarea de finisare f t = 0,0015...0,0025 [mm].

2.11 Rectificarea interioara a g urilor conice


G urile conice se pot rectifica pe ma ini de rectificat universale sau pe ma ini de rectificat interior. Pe ma inile de rectificat universale, rectificarea conic interioar se realizeaz cu ajutorul unei p pu i auxiliare port-piatr , montat pe ma in special n acest scop. Pentru ob inerea conicit ii p pu a port-pies se rote te cu unghiul corespunz tor. Avansul longitudinal este Figura 108 efectuat de mas , iar cel de adncime de p pu a portpiatr . La ma inile de rectificat interior, g urile conice se rectific prin rotirea p pu ii port-pies . Masa execut mi carea rectilinie-alternativ , iar avansul de adncime se realizeaz prin deplasarea p pu ii port-piatr .

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

54

2.12 Bro area g urilor 2.12.1 Caracteristici tehnologice


Bro area se aplic pentru prelucrarea diferitelor g uri cilindrice sau profilate. Prelucrarea se realizeaz dintr-o singur trecere a bro ei care este deplasat n lungul suprafe ei de prelucrat. Se pot bro a g uri cu diametre de 3...300mm, ns folosirea bro rii este n general economic pn la diametrul de 80mm. Bro ele cu diametrul mai mic de 3mm nu sunt suficient de rezistente, iar bro ele cu diametre de peste 300mm sunt att de masive i grele nct folosirea lor este nerentabil . Prin bro area g urilor se ob ine precizia 7 ISO i rugozitatea suprafe ei R a = 1,6...0,4m. Principalul avantaj al bro rii n compara ie cu alte procedee de prelucrare a g urilor este productivitatea mare. Productivitatea mare se datore te faptului c se poate ob ine o precizie ridicat ntr-o singur trecere, timpul auxilar este redus, nu sunt necesare m sur tori sau regl ri deosebite. De i bro a este scump , totu i datorit faptului c are o durabilitate mare (permite prelucrarea unui num r de pn la 2000 g uri f r reascu ire), se asigur i o economicitate bun a procedeului, n condi iile prelucr rii unui num r mare de piese, la produc ie de serie mare i de mas . Dintre dezavantaje se men ioneaz : complexitatea construc iei bro elor i consum mare de o el rapid (HSS) i de aici costul lor ridicat; dificultatea bro rii pieselor nerigide, deoarece la bro are apar for e de a chiere mari care pot deforma piesele. Din punct de vedere al pozi iei relative a suprafe elor prelucrate prin bro are fa de alte suprafe e ale piesei, se deosebesc dou tipuri de bro are a g urilor: bro area liber i bro area coordonat . La bro area liber gaura bro at nu cap t o pozi ie determinat fa de alte suprafe e ale piesei. n acest caz, nu este necesar fixarea piesei, deoarece aceasta este ap sat pe platoul ma inii de ns i bro a, n timpul cursei de lucru. Bro area liber se folose te atunci cnd gaura bro at este baz tehnologic pentru prelucr rile ulterioare ale celorlalte suprafe e ale piesei. La bro area coordonat trebuie s se ob in precizia pozi iei relative a g urii fa de alte suprafe e ale piesei. n acest caz, piesa este fixat precis i rigid ntr-un dispozitiv special pe ma in , iar bro a este ghidat cu ghidaje corespunz toare.

Figura 109

Figura 110

2.12.2 Ma inile-unelte
Pentru bro are se pot folosi ma ini de bro at orizontale sau verticale. Ma inile de bro at verticale ocup un spa iu de produc ie de circa 2...3 ori mai mic dect cele orizontale. Pe ma inile de bro at verticale se pot bro a, n general, g uri de lungime mai mic , deoarece cursa ma inii este mai mic . Pentru bro area simultan a dou g uri cu axe paralele n aceea i pies (de ex. ntr-o biel de motor) se folosesc ma ini de bro at speciale, orizontale sau verticale, cu dou bro e. n Figura 108 se prezint o ma in de bro at vertical , unde 1 sania bro ei, 2 masa piesei, 3 masa rotativ , 4 cilindru hidraulic.

2.12.3 A ezarea pieselor


Pentru bro area g urilor pe ma inile de bro at a ezarea pieselor se poate face pe un suport rigid sau pe un suport sferic autocentrant. A ezarea pe suport rigid (ca n Figura 109) se folose te cnd suprafa a frontal de a ezare a piesei este prelucrat n prealabil perpendicular pe axa g urii. Prelucrarea prealabil a Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 55

suprafe ei frontale trebuie s se fac ntr-o singur a ezare cu prelucrarea prealabil a g urii, pentru a ob ine condi ia de perpendicularitate. Dac suprafa a frontal nu este prelucrat sau este prelucrat insuficient de precis, piesa se a az pentru bro are pe un suport sferic autocentrant (ca n Figura 110).

2.12.4 Scule a ehietoare


Bro ele pentru g uri pot fi: bro e normale ac ionate prin tragere i bro e-poanson ac ionate prin mpingere. Bro ele normale sunt cele mai r spndite ; sunt solicitate la ntindere. Bro ele-poanson sunt solicitate la compresiune i snt mult mai scurte : 150...300mm. Dac la proiectarea sculei lungimea bro ei rezult prea mare, peste 1000...1500mm, se vor prevedea mai multe treceri de bro are, efectuate fiecare cu cte o bro ; se ob in astfel garnituri de bro e. n Figura 111 se prezint scule pentru bro are (bro e) pentru diferite tipuri de prelucrare, astfel: A bro area cilindric interioar , b bro area exterioar c bro area cilindric exterioar , d bro area profilelor interioare, e bro area filetelor, f bro area canalelor de pan exterioare, unde: 1 piesa, 2 bro a, 3 sec iunea ini ial , 4 sec iunea final Bro area se face cu lichide de ungere-r cire : pentru o el se folose te petrol sulfuat, emulsie sau ulei vegetal, iar pentru font sau bronz bro area se face f r r cire sau folosindu-se uleiuri mixte. Utilizarea lichidelor de ungere-r cire mic oreaz for a de a chiere la bro are cu 20...30% fa de bro area uscat .

Figura 111

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

56

2.12.5 Regimul de a chiere


Determinarea regimului de a chiere la bro are const n stabilirea avansului pe dinte fd i a vitezei de a chiere vc. Avansul pe dinte fd reprezint grosimea stratului a chiat de un dinte al sculei i este determinat de diferen a n l imilor a doi din i succesivi ai bro ei. Valoarea avansului pe dinte se stabile te n prealabil la proiectarea bro ei i este de 0,02...0,05mm pentru bro e rotunde. Viteza de a chiere la bro are depinde de propriet ile fizico-mecanice ale materialului de prelucrat, de materialul bro ei, de precizia diametrului g urii, rugozitatea cerut suprafe ei bro ate. Principalul factor care limiteaz viteza de a chiere nu este durabilitatea economic a sculei, ci rugozitatea i precizia dimensiunilor. Informativ, valorile vitezelor de a chiere pentru a ob ine precizia 7 ISO i rugozitatea Ra = 1,6...0,8m sunt de 2...4[m/min], la bro area o elului.

2.13 Procedee de netezire a suprafe elor cilindrice interioare


Prelucrarea de netezire a suprafe elor cilindrice interioare trebuie s asigure o precizie foarte mare a diametrelor i o rugozitate redus a suprafe ei. Netezirea suprafe elor cilindrice interioare se poate realiza prin urm toarele procedee : strunjirea interioar de netezire, honuirea, lepuirea etc.

2.13.1 Strunjirea interioar de netezire


Procedeul strunjirii de netezire a g urilor asigur preciziile 6...7 ISO i rugozitatea suprafe ei Ra = 0,8...0,1m. Prelucrarea se realizeaz pe strunguri rapide sau pe ma ini de alezat verticale sau orizontale, cu ajutorul cu itelor cu pl cu e din carburi metalice sau cu cu ite prev zute cu diamant.

Figura 112 Procesul de strunjire interioar de netezire se caracterizeaz prin nl turarea unor adaosuri de prelucrare foarte mici, la viteze de a chiere mari, care dep esc cu mult pe cele de la strunjirea obi nuit . Astfel, se lucreaz cu viteze de 300...1500 [m/min] pentru aliaje neferoase i cu 100...250 [m/min] pentru font , cu adncimi de a chiere mici de 0,05...0,2 [mm] i avansuri mici: 0,01...0,1 [mm/rot]. Condi ia hot rtoare pentru ob inerea unei precizii ridicate de prelucrare este starea perfect a lag relor arborelui principal al ma inii (b taia radial maxim 0,005mm), lipsa vibra iilor arborelui principal, precum i a dispozitivului cu piesa de prelucrat. Pe ma inile de alezat fin, cu itul se fixeaz n bara de alezat i efectueaz mi carea principal de rota ie, iar piesa de prelucrat este fixat pe masa ma inii i execut mi carea de avans. La unele ma ini de alezat fin, mi carea de avans este realizat de arborele principal. Reglarea foarte precis a cu itului n bara de alezat se realizeaz cu urub micrometric sau cu dispozitiv cu comparator (ca n Figura 112). Strunjirea interioar de netezire se realizeaz n dou faze : prealabil i final . La strunjirea de netezire prealabil se ndep rteaz 75% din adaosul total, iar struujirea final se face cu adncime mic de a chiere, pentru ca deforma iile sistemului tehnologic s fie reduse la minim. Pentru asigurarea preciziei, cele dou faze se realizeaz ntr-o singur fixare a piesei. Strunjirea de netezire a suprafe elor cilindrice interioare se folose te la fabrica ia de serie mare i de mas pentru netezirea g urilor de bol la pistoanele din aliaje de aluminiu, pentru alezajele bielei, pentru diferite loca uri pentru lag re etc.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

57

Figura 113

2.14 Honuirea g urilor


Netezirea g urilor prin honuire se realizeaz pe ma ini de honuit cu o scul de construc ie special numit hon. Schema de principiu a honuirii este dat n Figura 113, iar construc ia unui cap de honuit n Figura 114 a). Honul este prev zut cu bare abrazive n num r de 3...12, cu granula ie fin , care sunt ap sate simultan pe pere ii g urii. n cazul honului prezentat n Figura 114 a), desfacerea supor ilor barelor abrazive se face cu ajutorul conurilor de reglare prin rotirea unui ax filetat, n urubat n conul inferior ; astfel se creeaz o anumit presiune de ap sare a barelor pe suprafa a de prelucrat. Capul de honuit execut o mi care continu de rota ie ntrun singur sens i o mi care rectilinie-alternativ , n timp ce piesa este fix . Barele abrazive sunt din electrocorindon pentru piese din o el i carbur de siliciu pentru piese din font . Deoarece honul se autocentreaz dup alezajul de honuit, prin honuire nu se poate asigura corectarea pozi iei axei g urii; pentru a permite autocentrarea honului acesta se mbin printr-un cuplaj articulat cu arborele principal al ma inii de honuit. Prin honuire se ob ine numai precizia diametrului i mic orarea ovalit ii i conicit ii g urii. Prelucr rile care preced honuirea trebuie s asigure pozi ia corect a axei g urii. nainte de honuire alezajul trebuie s fie prelucrat prin alezare, strunjire de finisare sau rectificare. n procesul de honuire, traiectoriile granulelor abrazive formeaz pe suprafa a g urii Figura 114 o re ea fin de linii elicoidale. Dac se desf oar suprafa a cilindrului pe un plan, aceste linii elicoidale devin drepte care se intersecteaz sub unghiul 2 . Unghiul 2 este determinat de raportul dintre viteza mi c rii rectilinii-alternative vra i viteza mi c rii de rota ie vrot :

tg

v ra v rot
58

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

Unghiul 2 de ncruci are a traiectoriilor influen eaz asupra calit ii suprafe ei i productivit ii prelucr rii. Odat cu mic orarea valorii tg se mbun t e te calitatea suprafe ei, ns se mic oreaz productivitatea. Dimpotriv , la m rirea valorii tg are loc o intensificare a autoascu irii barelor abrazive, productivitatea cre te, ns se nr ut e te calitatea suprafe ei. Honuirea se execut n dou faze : prealabil i final . Pentru honuirea prealabil se recomand s se ia : tg = 0,35...0,6 , iar pentru honuirea final tg = 0,15...0,25. Granula ia barelor abrazive este de 16...4 pentru honuirea prealabil i M28...M7 pentru honuirea final . Deoarece viteza mi c rii rectilinii-alternative, viteza mi c rii de rota ie i unghiul de ncruci are a traiectoriilor sunt interdependente, n practic se stabile te n primul rnd viteza mi c rii de rota ie a honului i apoi se variaz viteza mi c rii rectilinii-alternative pentru a ob ine unghiul dorit. Viteza de rota ie are valori de 60...75 [m/min] pentru font i bronz, respectiv de 20...35 [m/min] la honuirea pieselor din o el c lit. Viteza mi c rii rectilinii-alternative depinde n mare m sur de lungimea cursei de lucru este dat n tabelul de mai jos: Lungimea cursei [mm] 10...50 50...150 Peste 150 Viteza vra [m/min] 5...10 12...16 18...22 Dep irea limitelor de vitez recomandate nu este indicat , deoarece odat cu m rirea valorilor vra, deci a num rului de curse duble pe minut, cresc for ele de iner ie. Lungimea cursei Lc se determin astfel (vezi Figura 115) : Lc = L + 2 ld - l Lungimea de dep ire ld se ia aproximativ

Figura 115

(0,5...0,75)L. Dep irea de la capetele g urii este necesar pentru a se evita apari ia unor mic or ri de diametre la capete. Presiunea de ap sare a barelor abrazive pe capete. Presiunea de ap sare a barelor 2 2 abrazive pe pere ii g urii este de 1...4 [daN/cm ] la honuirea prealabil i 0,5...2 [daN/cm ] la honuirea final . Honuirea se execut cu lichide de r cire-ungere : pentru font un amestec de 90% petrol i 10% ulei de ma ini, pentru o el un amestec de 50% petrol i 50% ulei. La honuire se ob in preciziile 6...7 ISO i rugozitatea Ra = 0,4...0,01m (suprafa cu luciu de oglind ). Honuirea se folose te pentru prelucrarea final a c m ilor de cilindri.

1 l ; lungimea barelor l se ia n func ie de lungimea g urii: l = 3

2.15 Lepuirea suprafe elor interioare


Lepuirea suprafe elor interioare se realizeaz cu ajutorul granulelor abrazive libere, de granula ie foarte fin , amestecate ntr-un lichid de ungere sau con inute n paste abrazive i interpuse ntre suprafa a de prelucrat i scula de lepuit, aflate n mi care relativ . n figura 8.58 se prezint un cap de lepuire extensibil. Cu ajutorul arcurilor, se realizeaz extinderea segmentelor de lucru 3 din font sau cupru i respectiv, ap sarea pe peretele alezajului. Capul de lepuire este fixat n arborele principal al ma inii de lepuit de la care prime te o mi care de rota ie alternativ i o mi care rectilinie-alternativ n lungul axei alezajului. Piesa de lepuit se a az ntr-un dispozitiv de prindere. Prin lepuire se ob ine o precizie nalt , precizia 6 ISO, i o calitate foarte bun a suprafe ei: Ra = 0,1...0,01m. Lepuirea nu corecteaz ovalitatea sau conicitatea alezajului, care trebuie s fie reduse la minim nc la opera iile anterioare.

Procese de produc ie, procese tehnologice l elementele lor componente

Procesul de produc ie al unei uzine constructoare de ma ini cuprinde n sine ob inerea semifabricatelor (prin turnare, forjare sau debitare din laminate), toate formele de prelucrare a lor (prelucrarea mecanic , termic , chimic , electric etc), controlul tehnic al dimensiunilor i al calit ii n toate stadiile de produc ie, transportul materialelor, semifabricatelor, pieselor i produselor, asamblarea, vopsirea, mpachetarea i expedierea produselor. Procesul tehnologic de prelucrare mecanic este acea parte a procesului de produc ie, care este legat nemijlocit de schimbarea formei geometrice, a dimensiunilor, a calit ilor fizico-mecanice, a calit ii suprafe ei pn la ob inerea piesei finite. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 59

n procesul tehnologic de prelucrare mecanic sunt incluse i o serie de ac iuni auxiliare legate nemijlocit, sau care numai nso esc schimbarea formei geometrice, a dimensiunilor, a calit ilor fizicomecanice, a calit ii suprafe ei piesei supuse prelucr rii, ca de exemplu: a ezarea i fixarea piesei pe ma in , controlul tehnic, cur irea piesei i a dispozitivului i ntr-o serie de cazuri i transportul piesei. n timpul acestor ac iuni auxiliare nu are loc schimbarea formei geometrice, a dimensiunilor i nici a rugozit ii piesei, ns ntruct aceste ac iuni auxiliare sunt ndeplinite de c tre muncitorul care lucreaz la locul respectiv de munc , ele fac parte din procesul tehnologic de prelucrare. Transportul piesei prin atelier f cut de c tre muncitorii auxiliari sau automat, cu diverse sisteme de transportare, nu intr n procesul tehnologic de prelucrare, ntruct n acest timp muncitorul productiv lucreaz la locul s u de munc . n mod analog, procesul tehnologic de asamblare reprezint o parte a procesului de produc ie, legat nemijlocit de asamblarea pieselor n grupe, subansamble, ansamble i apoi n produsul respectiv (automobil, tractor, ma- in -unealt etc). Pentru a se putea face asamblarea pieselor n produse este de asemenea necesar a se executa o serie de ac iuni auxiliare, legate nemijlocit de procesul de asamblare (ca de exemplu: fixarea piesei de baz n dispozitivul de asamblare sau pe postament, prinderea n mn a cheii i a ezarea pe urub pentru n urubare etc). Procesul tehnologic (de prelucrare i de asamblare) se execut la diferite locuri de munc . Locul de munc este acea parte din suprafa a de produc ie care este utilat cu utilajul corespunz tor lucrului ce se efectueaz pe el. Elementele componente ale procesului tehnologic sunt urm toarele: Opera ia este acea parte a procesului tehnologic care se execut la un loc de munc i cuprinde toate ac iunile utilajului i muncitorului sau ale unui grup de muncitori, n leg tur cu prelucrarea sau asamblarea unei piese sau a mai multor piese simultan, pn ce se trece la prelucrarea sau asamblarea altei sau altor piese. Fie de exemplu centruirea arborilor. Cnd se centruiesc succesiv sau simultan cele dou capete ale unui arbore la un singur loc de munc , aceast prelucrare constituie o opera ie. Atunci cnd se centruie te la un loc de munc numai un cap t al arborilor din lot de c tre un muncitor, iar la un alt loc de munc se centruie te cel lalt cap t al arborilor de c tre un alt muncitor, atunci aceast prelucrare constituie dou opera ii. Opera ia se poate executa dintr-o singur a ezare sau din cteva a ez ri ale piesei n dispozitiv sau pe masa ma inii. n cazul exemplului dat, atunci cnd arborele se centruie te pe rnd la cele dou capete cu acela i regim de a chiere, opera ia este format din dou a ez ri. Cnd arborele se centruie te la ambele capete simultan pe o ma in special , opera ia este constituit dintr-o singur a ezare. Piesa fixat n dispozitiv poate fi prelucrat n una sau mai multe pozi ii fa de scula sau sculele cu care se face prelucrarea ei. De exemplu, o carcas fixat ntr-un dispozitiv rotativ, dup burghierea alezajelor de pe una din suprafe ele ei, este rotit (f r s fie desprins din dispozitiv) ntr-o nou pozi ie pentru a fi executate alezajele de pe o alt suprafa . O opera ie poate fi constituit de asemenea din una sau mai multe faze. Faza este acea parte a opera iei n care se execut complet dintr-o singur a ezare i pozi ie a piesei o suprafa sau mai multe suprafe e simultan, cu o scul sau cu un complet de scule, cu un anumit regim de a chiere. Adaosul de prelucrare ce trebuie ndep rtat ntr-o faz de pe suprafa a sau suprafe ele piesei (dac se prelucreaz simultan mai multe suprafe e ale piesei) poate fi ndep rtat dintr-o singur trecere sau din mai multe treceri. La fiecare trecere a sculelor cu care se face prelucrarea de pe suprafa a sau suprafe ele ce se prelucreaz , n sensul avansului, se ndep rteaz cte un strat de material. Toate trecerile se execut cu acela i regim de a chiere. Dac o trecere se execut cu alt regim de a chiere atunci trecerea devine faz . Faza i trecerea la rndul lor sunt formate din una sau mai multe mnuiri. Mnuirea reprezint totalitatea mi c rilor efectuate de muncitor n timpul desf ur rii lucrului sau pentru preg tirea lui. Mnuirile sunt ac iuni auxiliare pentru a ezarea i fixarea piesei pe ma in sau dispozitiv, pentru apropierea sculei de pies , pentru pornirea motorului i cuplarea avansurilor, precum i cele executate dup prelucrarea piesei. Mi carea este partea cea mai mic Bazele Proceselor de Fabrica ie curs dintr-o mnuire, care poate fi m surat n timp. Pentru 60

conf.dr.George BELGIU

efectuarea fiec rei ac iuni (opera ie, faz , trecere, mnuire, mi care) se consum o cantitate de munc din partea muncitorului. Consumul de munc se m soar n timp. Timpul consumat de muncitor pentru executarea unui proces tehnologic se nume te volum de munc . Exist volum de munc efectiv, n elegnd prin acesta timpul real consumat pentru efectuarea lucrului i volum de munc calculat sau normat, acesta reprezentnd timpul n care trebuie s se execute lucrul respectiv. Unitatea de m sur a volumului de munc se nume te om-or . O ma in -unealt sau un utilaj oarecare sunt ocupate pentru prelucrarea piesei un anumit timp. Pentru calculul timpului necesar efectu rii anumitor prelucr ri i pentru calculul num rului de ma iniunelte necesar prelucr rii unei piese la toate opera iile, se folose te no iunea de volum de ma in . Volum de ma in se nume te timpul n decursul c ruia ma ina-unealt sau ma inile-unelte sunt ocupate sau trebuie s fie ocupate pentru prelucrarea unei piese la o opera ie sau la toate opera iile. Exist deci, volum de ma in pe opera ii, volum de ma in pe pies i volum de ma in pe produs. Volumul de ma in poate fi efectiv sau calculat. Unitatea de m sur a volumului de ma in este de obicei ma ina-unealt -or . Pentru normarea muncii i planificarea produc iei se folose te norma tehnic de timp (vezi am nunte n cele ce urmeaz ). Fiecare opera ie sau proces tehnologic de prelucrare a unei piese sau a produsului ntreg se execut ntr-un anumit timp calendaristic. Intervalul de timp m surat de la nceputul i pn la sfr itul prelucr rii piesei la o opera ie sau la toate opera iile (care dup anumite intervale de timp se repet ) se nume te ciclu. Aceast no iune se folose te n produc ia de serie i de mas . Dac opera iile sau procesele tehnologice se mai repet dup anumite intervale de timp, intervalul de timp m surat de la nceputul i pn la sfr itul prelucr rii piesei la o opera ie sau la toate opera iile se nume te durata opera iei sau a procesului tehnologic (aceast no iune, deci, se folose te n produc ia individual sau de unicate). Diferite produse sau piese din produsele respective se confec ioneaz n diferite cantit i n unitatea de timp, care poate fi anul, trimestrul sau luna. Cantitatea respectiv de produse sau piese se nume te program sau plan de produc ie pe durata corespunz toare. Cantitatea de produse, piese sau semifabricate care se confec ioneaz dup un desen care nu se modific , define te m rimea seriei. Dac se trece la o construc ie nou a aceluia i produs (tractor, autocamion, strung etc.), pies sau semifabricat, i se schimb desenul, atunci se schimb i num rul sau ini ialele seriei. Ritmul sau tactul de fabrica ie sau de livrare reprezint intervalul de timp, dup care periodic are loc livrarea unui produs, piese sau semifabricat, de la o linie tehnologic , dintr-un atelier, sec ie sau ntreprindere. Dac se spune, de exemplu, c ritmul sau tactul de fabrica ie sau de livrare a unui tractor este de 5 minute, asta nseamn , c dup fiecare 5 minute la cap tul liniei tehnologice de asamblare general iese un tractor gata pentru livrare. Cantitatea de piese de acela i fel lansat odat n lucru la un loc de munc sau pe o linie tehnologic se nume te lot. M rimea lotului de piese se determin prin calcul.

3.1

Tipurile de produc ie n construc ia de ma ini

n industria constructoare de ma ini exist trei tipuri de produc ii i anume: produc ia de mas ; produc ia de serie; produc ia individual sau de unicate. n produc ia de mas produsele se execut n mod continuu, n cantit i relativ mari i ntr-o perioad lung de timp (de obicei de c iva ani). O caracteristic principal a produc iei de mas o constituie nu cantitatea de produse livrate, ci efectuarea la majoritatea locurilor de munc a acelora i opera ii cu repetare continu . Produc ia fabrica iei de mas const din produse de aceea i natur (unele standardizate), tipuri stabilizate de larg utilizare. O astfel de produc ie este de exemplu, produc ia de automobile, tractoare, motoare electrice, rulmen i etc. n produc ia de serie se execut serii de produse i loturi de piese, care se repet cu regularitate dup anumite i bine stabilite perioade de timp. Produc ia de serie este o produc ie cu nomenclatur multipl . O caracteristic principal a produc iei de serie o constituie repetarea Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 61

periodic a execut rii acelora i opera ii la majoritatea locurilor de munc . Produsele acestui tip de produc ie sunt ma ini de tipuri stabilizate, fabricate n cantit i mai mari sau mai mici, ca de exemplu: ma ini-unelte, motoare sta ionare cu ardere intern , pompe, compresoare, utilaje pentru industria alimentar etc. n produc ia individual sau de unicate se execut produse ntr-o nomenclatur foarte variat n cantit i mici, n majoritate unicate. Datorit acestui fapt produc ia individual trebuie s fie universal i foarte elastic , pentru a putea executa nomenclatura larg i foarte variat de produse. Produsele executate n acest tip de produc ie fie c nu se mai repet , fie c se repet dup intervale de timp neprev zute. Caracteristica principal a produc iei individuale o constituie executarea la locurile de munc a unei foarte variate game de opera ii diferite f r o repetare periodic a lor. Produsele acestui tip de produc ie sunt ma ini care nu au o utilizare larg , executate pe comenzi speciale. Produc ia individual este proprie industriei constructoare de ma ini grele, ale c rei produse sunt hidroturbine mari, ma ini-unelte grele unicate, utilaje metalurgice etc. Divizarea firmelor constructoare de ma ini dup tipuri de produc ii este conven ional . ntr-o serie de cazuri, n firmele cu produc ie de mas , n anumite sec ii lucrul se desf oar n serie. Astfel, n paralel cu asamblarea general a ma inii i a ansamblelor care necesit un volum mare de munc se desf oar i asamblarea n serie a ansamblelor care necesit un volum mai mic de munc . Prelucrarea mecanic a pieselor mai simple se face de asemenea n serie. n atelierele de presare la rece a tablelor, n atelierele de forj a firmelor cu produc ia de mas , datorit productivit ii foarte mari a utilajelor pentru aceste prelucr ri, lucrul se desf oar pe principiile produc iei de serie. Se poate deci numi produc ie de mas , produc ia acelei firme n care la majoritatea locurilor de munc se execut n mod constant succesiv aceea i opera ie, iar locurile de munc sunt dispuse n ordinea succesiunii desf ur rii procesului tehnologic. Dac ns la majoritatea locurilor de munc se execut cteva opera ii care se repet periodic, atunci produc ia acelei firme este o produc ie de serie. Dac n repetarea execut rii opera iilor la locurile de munc nu exist o periodicitate planificat , atunci produc ia firmei respective este individual sau de unicate. Produc ia de serie, n func ie de caracteristica ei principal , n unele cazuri se poate apropia de produc ia de mas , cnd se nume te produc ie de serie mare, sau se poate apropia de produc ia individual , cnd se nume te produc ie de scrie mic . n afar de caracteristica de baz amintit , cele trei tipuri de produc ie mai au nc o serie de caracteristici ilustrate n tabelul de mai jos. Tipul produc iei
individual , sau de unicate cantitate mic de produse nomenclator de produse foarte mare i variabil n decursul unui an nu se prevede anticipat repetarea fabric rii produsului nc rcarea ma inilor-unelte f r nici un fel de regularitate utilaj (ma ini-unelte) universal scule i dispozitive universale. scule i dispozitive speciale numai n cazuri izolate reglarea la dimensiune a ma inilor-unelte dup trasaj de serie cantitate medie de produse nomenclator de produse mediu cu repetare periodic repetarea periodic a fabric rii seriei de produse repetarea periodic a nc rc rii ma inilor-unelte cu acelea i piese utilaj universal i n parte special folosirea pe scar larg a sculelor i dispozitivelor speciale lucrul la ma ini-unelte de mas cantitate mare de produse nomenclator de produse redus, men inut perioade mai mari de timp fabricarea nentrerupt a produsului dat, ntr-un interval mare de timp nc rcarea nentrerupt a ma inilor-unelte i acelea i piese utilaj specializat i special (agregate, linii automate) scule, dispozitive i verificatoare speciale complicate i cu mecanisme automate regl ri complicate la dimensiune ale ma inilor-

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

62

i lu ri de a chii de prob mna de lucru cu nalt calificare lucrul dup metoda ajust rii

reglate la dimensiune mna de lucru cu calific ri diferite larg nr d cinare a lucrului dup metoda interschimbabilit ii totale, cu p strarea ntr-o m sur oarecare a metodei ajust rii folosirea n parte a modelelor metalice la turnare. forjarea n matri e

unelte, automatiz ri ale proceselor tehnologice mna de lucru cu calificare sc zut , num r mare de reglori lucrul numai dup metoda interschimbabilit ii totale. folosirea n unele cazuri a metodei interschimbabilit ii par iale i a metodei selective. lipsa ajust rii folosirea metodelor moderne de turnare de precizie i mare productivitate, forjarea n matri e aranjarea ma inilor-unelte n ordinea fluxului tehnologic

turnarea in forme de p mnt, ntrebuin area modelelor de lemn, forjarea liber aranjarea ma inilor-unelte in grupe dup tipuri i dimensiuni controlul dimensiunilor cu instrumente universale

aranjarea n ordinea fluxului tehnologic numai a ma inilor-unelte mai nc rcate larg folosire a verificatoarelor speciale

controlul cu verificatoare speciale, larg folosire a controlului activ (n timpul prelucr rii) i a controlului automat elaborarea detaliat a procesului tehnologic cu planuri de opera ii nso ite de schi e, calcule am nun ite ale preciziei de prelucrare normare tiin ific , foarte detaliat

elaborarea procesului tehnologic dup cele mai simple forme, procese tehnologice dup fi e tehnologice normarea lucrului pe baz statistic

elaborarea procesului tehnologic cu fi e tehnologice i planuri de opera ii nso ite de schi e

normarea tehnic cronometrare

3.2

Calculul normei tehnice de timp i a normei tehnice de prelucrare

Unul din criteriile de baz care ajut la aprecierea economicit ii unui proces tehnologic de prelucrare este norma tehnic de timp i norma tehnic de prelucrare. In capitolul anterior s-a ar tat c un proces tehnologic de prelucrare sau de asamblare poate fi format din una sau mai multe opera ii. Pentru executarea fiec rei opera ii este necesar un timp oarecare de lucru. Timpul necesar pentru executarea unei opera ii tehnologice n anumite condi ii de produc ie tehnico-organizatorice dintre cele mai favorabile se nume te norm tehnic de timp. Norma tehnic de timp se stabile te n func ie de posibilit ile de exploatare ale utilajului, sculelor i altor mijloace de produc ie n condi iile aplic rii metodelor de lucru corespunz toare tehnicii moderne, inndu-se seama in acela i timp i de experien a n lucru a muncitorilor cu experien . Dac se mparte unitatea de timp (fie ea minut, or sau schimb) la norma tehnic de timp se ob ine norma tehnic de prelucrare, care caracterizeaz productivitatea muncii, exprimat n buc i pe unitatea de timp respectiv . Deci, norma tehnic de prelucrare se nume te m rimea invers a normei tehnice de timp i se exprim prin cantitatea de piese care trebuie s fie executate n unitatea de timp. Att norma tehnic de timp ct i norma tehnic de prelucrare nu sunt m rimi constante determinate odat pentru totdeauna pentru locul de munc dat. Ele se schimb n func ie de mbun t irea posibilit ilor de exploatare a utilajului i sculelor, de ridicarea gradului de automatizare i mecanizare a proceselor de produc ie, n func ie de cre terea continu a nivelului tehnic al Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 63

muncitorului, precum i de mbun t irea condi iilor tehnico-organizatorice a locului de munc . Norma tehnic de timp se poate determina dup trei metode i anume: pe baz de calcul analitic; pe baz statistic ; pe baz comparativ . Dintre aceste trei metode enumerate, prima este o metod tiin ific foarte r spndit , cu ajutorul c reia se poate calcula norma tehnic de timp foarte precis. Dup aceast metod de calcul analitic norma tehnic de timp se determin pe baz de calcul a timpului necesar execut rii de c tre muncitor i ma ina-unealt a fiec rui element al opera iei n condi iile folosirii la maximum a posibilit ilor de exploatare a ma inii-unelte i a sculei. Dup cea de a doua metod (statistic ), normarea se face f r a se calcula timpul pentru fiecare element al opera iei. Ea se face pe baza nsum rii datelor statistice despre timpul mediu consumat pentru executarea unor opera ii similare. Norma tehnic de timp determinat dup aceast metod nu este mobilizatoare, pentru c ea se bazeaz pe realiz rile ob inute n trecut, f r a ine seama de posibilit ile noi existente, de nivelul tehnicii moderne. De aceea, nu se mai recomand folosirea acestei metode pentru determinarea normei tehnice de timp, dect numai n anumite cazuri izolate. Dup cea de a treia metod (comparativ ), norma tehnic de timp se determin prin compararea opera iei ce se normeaz cu o opera ie similar din procesul tehnologic de prelucrare a unei piese asem n toare, ns de dimensiuni diferite, pentru care norma tehnic de timp a fost determinat deja pe baz de calcul analitic. Deci, norma tehnic de timp dup aceast metod se determin prin interpolare. Aceast metod de normare se folose te la proiectarea firmelor noi sau a atelierelor, cnd proiectantul se poate m rgini la norme de timp orientative. La calculul normei tehnice de timp trebuie s se in seama nu numai de timpul operativ TOP, care se consum de c tre muncitor pentru executarea opera iei date i care se repet la fiecare pies , ci i de timpul consumat cu ntreruperile lucrului TN, necesare pentru odihna muncitorului, dac acesta execut o munc grea sau pentru nevoile fire ti ale acestuia n cazul n care lucrul executat nu impune ntreruperi de odihn . n norma tehnic de timp este inclus i timpul necesar pentru deservirea locului de munc n decursul unui schimb de lucru. n acest timp intr : timpul necesar pentru deservirea organizatoric T ORG, consumat cu verificarea utilajului, cu primirea i predarea sculelor i pieselor la nceputul i sfr itul schimbului, cu ungerea i cur irea utilajului de a chii; timpul necesar pentru deservirea tehnic a locului de munc , TTH , n care intr timpul consumat cu schimbarea sculei uzate, cu reglarea periodic la dimensiune a ma inii. Norma tehnic de timp pe bucat TBUC se determin ca sum a elementelor ei componente i anume: TBUC = TOP + TN + TDES = TOP + TN + TORG + TTH [min] unde: T OP este timpul operativ pentru 1 bucat , n min; T N timpul consumat cu ntreruperile lucrului raportat la 1 bucat , n min: T DES timpul consumat cu deservirea locului de munc raportat la 1 bucat , n min. Att timpul consumat cu ntreruperile lucrului ct i timpul consumat cu deservirea organizatoric a locului de munc se calculeaz dup urm toarele rela ii:

TN
TORG

t N TOP 100
tORG TOP 100

n care: t N este timpul consumat cu ntreruperile exprimat n procente din timpul operativ; t ORG timpul consumat cu deservirea organizatoric a locului de munc exprimat n procente din timpul operativ. innd seama de rela iile de mai sus, rela ia cu care se calculeaz norma de tehnic de timp pe bucat devine:

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

64

TBUC

t N 100

tORG TOP TTH 100

La rndul lui timpul operativ T OP este compus din timpul de baz de ma in i timpul auxiliar. Timpul de baz de ma in este timpul n care are loc schimbarea formei geometrice a dimensiunilor, a propriet ilor fizico-mecanice sau a structurii cristaline a materialului piesei ce se prelucreaz , n opera ia dat . Timpul auxiliar este timpul n care au loc toate ac iunile menite s ajute la executarea lucrului de baz . n el este cuprins timpul necesar pentru a ezarea, fixarea, apoi desfacerea i ndep rtarea piesei ce se prelucreaz de pe ma ina-unealt , precum i timpul necesar pentru manevrarea diferitelor comenzi ale utilajului respectiv, pentru controlul dimensiunii ob inute etc. Timpul auxiliar la rndul lui este format din dou p r i: timpul auxiliar care se consum n intervalul desf ur rii timpului de baz de ma in i timpul auxiliar care se consum n afara acestuia (adic atunci cnd nu are loc procesul de a chiere). n calculul timpului operativ se introduce numai timpul auxiliar care nu se suprapune peste timpul de baz de ma in . La lucrul pe ma ini-unelte automate timp auxiliar este socotit i timpul de mers n gol al diferi ilor supor i i scule (apropierea i retragerea acestora de piesa ce se prelucreaz ). Deci, timpul operativ este: TOP = TBM + TA, pentru opera ii care se execut pe ma ini-unelte universale i TOP = TBM + TG, pentru opera ii care se execut pe ma ini-unelte automate. n rela iile de mai sus T BM reprezint timpul de baz de ma in ; T A timpul auxiliar; T G timpul de mers n gol. Timpul de baz de ma in pentru fiecare faz , t0 , la lucrul pe ma ini-unelte se determin dup rela ia:

t0

LP vS

n care: L P este drumul pe care-l parcurge scula n direc ia mi c rii de avans in mm; v S viteza de avans de lucru, n mm/min. Drumul parcurs de scul n direc ia mi c rii de avans este format din lungimea suprafe ei ce se prelucreaz a piesei, la care se adaug lungimea pin la care se apropie scula de pies , fie manual, fie cu avans rapid automat, precum i lungimea drumului parcurs de scul cu acela i avans dup ie irea din a chiere. n unele cazuri (func ie de forma geometric a piesei i de felul prelucr rii) la drumul parcurs de scul n direc ia avansului de lucru nu se mai adaug apropierea i ie irea" sculei. Ultima rela ie poate fi folosit pentru determinarea timpului de baz de ma in t0 la orice fel de prelucrare mecanic . De exemplu pentru strunjirea unei suprafe e cilindrice:

t0

LP [min] ns

unde: n este tura ia piesei, n [rot/min]; s avansul longitudinal al cu itului n [mm/rot]. Timpul de baz de ma in necesar pentru executarea unei opera ii format din mai multe faze se determin ca sum a timpilor de baz de ma in pentru fiecare faz i anume:

TBM

m 1

t0

unde m este num rul de faze din care este format opera ia respectiv . De asemenea, timpul de baz de ma in pentru o faz format din mai multe treceri, se determin ca sum a timpilor de baz pentru fiecare trecere, dup aceea i rela ie de mai sus. La prelucr rile de l c tu rie i asamblare care se fac manual, norma tehnic de timp de baz se determin dup normative. Aceste normative sunt ntocmite innd seama de influen a factorilor tehnologici de baz asupra lucrului respectiv. Influen a acestor factori se determin pe baz de observa ii. La fel se determin i timpul auxiliar pentru acest gen de prelucr ri. Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU 65

Timpul ntreruperilor t N se determin n procente din timpul operativ, dup normative, lundu-se n considerare binen eles condi iile reale de lucru. La prelucrarea pe ma ini-unelte timpul pentru ntreruperi se ia de obicei 2% din timpul operativ. La lucrul de asamblare pe o linie tehnologic , timpul ntreruperilor pentru odihn fire ti ale muncitorilor se ia pn la 7% din timpul operativ. i necesit ile

Timpul de deservire organizatoric , tORG , se determin i el n procente din timpul operativ, dup normative ntocmite pe baza datelor ob inute n mod sistematic prin fotografierea zilei de munc . La lucrul pe ma ini-unelte, timpul pentru deservirea organizatoric a locului de munc se ia de obicei ntre 0,5% 7% din timpul operativ, n func ie de timpul i m rimea ma inii-unelte. La lucrul de l c tu rie i asamblare acest timp se ia ntre 2% 8% din timpul operativ, n func ie de felul lucrului respectiv. Timpul de deservire tehnic TTH al locului de munc se determin cte-odat n procente din timpul de baz de ma in . Acest lucru ns de multe ori duce la gre eli nsemnate, ceea ce impune necesitatea determin rii acestuia prin calcul. Pentru prelucr rile pe ma ini-unelte, timpul pentru deservirea tehnic determin dup urm toarea rela ie: a locului de munc se

TTH

t RC n RC

t IS n IS n PR

TSU

unde: t RC este timpul consumat cu reglarea de compensare la dimensiune a ma inii-unelte n timpul desf ur rii lucrului ntre dou reascu iri ale sculei; n RC num rul de regl ri de compensare a ma inii-unelte n perioada de lucru a sculei ntre dou reascu iri ale acesteia; t IS timpul consumat cu ndreptarea periodic a muchiei a chietoare a sculei ntre dou reascu iri ale acesteia; n IS num rul de ndrept ri periodice a muchiei a chietoare a sculei ntiv dou reascu iri ale acesteia; T SU timpul consumat cu nlocuirea sculei uzate; n PR num rul de piese prelucrate n perioada de timp dintre doua reascu iri ale sculei. M rimea lui tRS , t IS i TSU se determin dup normative. La prelucr rile de degro are la care toleran a dimensiunii ob inute a piesei ce se prelucreaz este mare, scula poate s lucreze f r a mai fi nevoie de ndreptarea periodic a muchiei a chietoare i f r regl ri suplimentare periodice la dimensiune a ma inii-unelte. In acest caz, rela ia dup care se calculeaz timpul pentru deservirea tehnic a locului de munc se simplific :

TTH

TSU n PR T

n perioada dintre dou reascu iri a sculei se pot prelucra un num r de piese:

n PR

TBUC

unde: Teste durabilitatea muchiei a chietoare a sculei, n min; TBUC norma tehnic de timp pe bucat , n min. Din cele de mai sus se ob ine rela ia care exprim dependen a dintre timpul de deservire tehnic a locului de munc , durabilitatea muchiei a chietoare a sculei i timpul de baz de ma in :

TTH 60 ; buc / ora N min TBUC 1

TSU TBUC T
dup rela iile:

Norma tehnic de prelucrare pe or sau schimb se determin

N ORA

TBUC

; buc / min N S

60 TS ; buc / schimb TBUC

unde: NORA este norma de prelucrare ntr-o or ; NS norma de prelucrare ntr-un schimb; TS durata schimbului de lucru, n ore; TBUC norma tehnic de timp pe bucat , n min. Dac se noteaz cu T norma tehnic de timp i cu N norma tehnic de prelucrare, atunci se tie c :

1 sau N N

1 T
66

S consider m c norma tehnic de timp se mic oreaz cu x%, iar N cre te cu y%. In acest caz se Bazele Proceselor de Fabrica ie curs conf.dr.George BELGIU

poate scrie c :

T2
Deci:

T1 T1

x 100

T1 1

x ; N2 100 N1 1 y 100

N1

N1 1

y 100

N1 1

y ; N2 100

1 T2

T1 1

y 100
se mic oreaz norma tehnic de timp cu

Fie de exemplu: N = 100 [min], T = 48 [buc/schimb]. Dac 20%, norma tehnic de prelucrare cre te cu:

100 x 100 x

100 20 100 20

25%

Ceea ce nseamn T = 80 min, iar N = 60 buc/schimb. De fiecare dat cnd se introduce n fabrica ie un lot nou de piese, se consum de c tre muncitor un timp de preg tire-ncheiere, T PI. Acest timp se consum de c tre muncitor cnd acesta studiaz desenul i procesul tehnologic, cnd preg te te i regleaz utilajul, fixeaz dispozitivul i sculele necesare pentru prelucrarea sau asamblarea lotului respectiv de piese; de asemenea la terminarea lotului cnd se dau jos dispozitivele i sculele de pe utilajul pe care s-a f cut prelucrarea, precum i cnd se pred lucrarea executat . M rimea timpului pentru preg tire-ncheiere este func ie de gradul de complexitate al piesei ce se prelucreaz , de utilajul pe care se face prelucrarea, de caracterul i felul lucrului, de gradul de complexitate al regl rii utilajului. M rimea acestui timp nu se ia func ie de m rimea lotului de piese, ci se ia func ie de m rimea lotului de piese ce se prelucreaz . In norma tehnic de timp ce se calculeaz pentru ntregul lot de piese T LOT , acest timp intr ca un factor separat i anume:

Tlot

T pi

Tbuc n pl

n care: T PI este timpul de preg tire-ncheiere (care a a cum s-a spus nu depinde de m rimea lotului de pies ), n [min]; T BUC norma de timp pe bucat , n [min]; n PL num rul de piese din lot. n calculul analitic al normei tehnice de timp dup cum s-a v zut intr un mare num r de m rimi, care se iau din normative. Aceste m rimi cuprinse n normative au fost determinate pe baza studierii locului de munc prin observa ii. Studierea locului de munc prin observa ii se poate face dup dou metode de baz : prin cronometraj i prin fotografierea timpului de lucru. Prin cronometraj se studiaz timpul consumat de c tre muncitor pentru ndeplinirea ciclic , manual, sau manual i automat a elementelor opera iei. Scopul cronometrajului este de a scoate n eviden metoda cea mai ra ional a execut rii opera iei, a stabili durata normal a mi c rilor efectuate de muncitor, pentru ca apoi pe baza datelor ob inute s se ntocmeasc normative care se folosesc la calculul analitic al normelor tehnice de timp. n produc ia de serie mare i de mas , cu ajutorul acestei metode a cronometrajului se face controlul normelor stabilite pe baz de calcul analitic, pentru a se scoate n eviden eventualele suprapuneri care nu au putut fi observate cnd s-a f cut calculul normei respective. Prin fotografierea timpului de lucru se n elege metoda de studiu a tuturor consumurilor de timp ale muncitorului i ma inii n decursul unui schimb complet de lucru sau numai a unei p r i din schimbul de lucru. De asemenea se mai studiaz i pierderile de timp de lucru i posibilit ile folosirii la maximum a timpului unui schimb de lucru. Cu ajutorul acestei metode de baz , pentru scoaterea n eviden a pierderilor de timp de lucru i a rezervelor interne bogate de productivitatea muncii, se pot stabili cele mai ra ionale regimuri de lucru, se poate stabili folosirea la maximum a timpului de lucru al muncitorului i utilajului.

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

67

Bibliografie
1. Beitz, W., Kuttner, K.-H., DUBBEL, Handbook of Mechanical Engineering, Springer-Verlag, traducere in Editura Tehnica Bucuresti, 1998 2. Dr ghici, G. Tehnologia construc iilor de ma ini, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1984 3. Pruteanu, O., Epureanu, A., Bohosievici, C., Gyenge, C. Tehnologia fabric rii ma inilor, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1981

Bazele Proceselor de Fabrica ie curs

conf.dr.George BELGIU

68