Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN AFACERI

WEB DESIGN EXPERT SRL

Cuprins:
pag.
1. Sinteza planului de afaceri...............................................................................3
1.1.
....................................................................................................................................................
Misiunea.................................................................................................................................3
1.2.
...................................................................................................................................................
Obiectivele............................................................................................................................4
1.3.
....................................................................................................................................................
Cheile de succes................................................................................................................5
2.
...................................................................................................................................................
Prezentarea intreprinderii..........................................................................................6
2.1. Regimul juridic si proprietatea firmei..........................................................6
2.2. Start-up summary...............................................................................................7
2.3. Amplasarea firmei si facilitatile sale............................................................8
3.
....................................................................................................................................................
Produsele si serviciile oferite...................................................................................8
3.1. Descrierea produselor si serviciilor.............................................................9
3.1.1 Proiectarea paginilor web.............................................................................9
3.1.2 Modificari ulterioare.........................................................................................9
3.2. Licente si patente folosite................................................................................9
3.3. Aprovizionarea....................................................................................................10
4.
..................................................................................................................................................
Analiza pietei....................................................................................................................10
4.1. Analiza competitorilor.......................................................................................11
5.
..................................................................................................................................................
Strategia de pret.............................................................................................................12
5.1. Prognozarea si planificarea vanzarilor.....................................................12
6.
..................................................................................................................................................
Managementul activitatilor.......................................................................................13
6.1. Structura organizatorica.................................................................................13
6.2. Planul de personal............................................................................................14
7.
.................................................................................................................................................
Analiza pragului de rentabilitate...........................................................................15

8.

Continuitatea firmei............................................................................................16
9.
................................................................................................................................................
Prog. si plan. vanzarilor pe anul doi..................................................................17
10. Analiza pragului de rent. pe anul doi.......................................................17
11.
.................................................................................................................................................
Profitabilitatea fimei....................................................................................................17
12.
.................................................................................................................................................
Concluzii............................................................................................................................18

1. Sinteza planului de afaceri


Web Design Expert va fi o firma furnizoare de servicii de web
design pe o piata internationala. Sediul acestei firme va fi in orasul Bucuresti,
iar livrarea serviciilor se va face prin Internet. Atragerea clientilor se va face, in
principal, prin contactarea telefonica a potentialilor clienti.
Acest plan de afaceri se vrea a fi prima componenta a unei planificari regulate
a proceselor din cadrul firmei ce se va infiinta.
Cheile noastre de succes vor fi:
0 costuri sub nivelul concurentei;
0 calitatatea crescuta a paginilor de web realizate;
0 productivitate crescuta prin folosirea unor biblioteci extinse de elemente
grafice web.
1.1 Misiunea
Scopul principal
Obiectivul companiei este sa identifice potentialii clienti de pe piata, fara ca
acestia sa aiba initiativa si sa le prezinte o oferta extrem de competitiva cu care
sa ii atraga in concretizarea unui contract. Avand sediul in Bucuresti, compania
va avea acces la o piata de resurse umane profesionista, dar care are un nivel al
veniturilor inferior celui pus la dispozitie de locatia clientilor. Aceasta va conferi
un avantaj covarsitor fata de piata de servicii locala a clientilor.

Activate your software for less than $20


http://www.pdfonline.com/easyconverter/

Thank you for evaluating

BCL easyConverter Desktop


This Word document was converted from PDF with an evaluation
version of BCL easyConverter Desktop software that only
converts the first 3 pages of your PDF.
CTRL+ Click on the link below to purchase