Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU DIDACTIC
PENTRU FINALIZAREA PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A PERSONALULUI DIDACTIC NIVELUL I / II

Student, NUMELE i PRENUMELE, FACULTATEA .

SESIUNEA , ANUL
Formular UTI.POB.17-F6a, rev.0

Formular UTI.POB.17-F6a, rev.0